eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1080/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 096/001 Vedtak om utbetaling av udekka investering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1088/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Phatchara J Auseth EPHORTESEL
1089/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 043/014 - Søknad om motorferdsel Håkon Skjevik EPHORTESEL
1094/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 147/104 Ingen merknader til vann og avløp på eiendommen Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
1086/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 120/002 - Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra KPA og LNFR-formål - Oppføring av gapahuk Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
1064/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 134/076 - Ferdigmelding vannmåler SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
1101/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Oppsigelse Debbie T. Spets EPHORTESEL
952/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev Møte vedrørende serverings- og skjenkebevilling FLORA HERREGAARD AS EPHORTESEL
1020/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev Innsendt rapportering 4Q2021 Helsedirektoratet EPHORTESEL
1014/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev 137/031 - Svar på anmodning om eiendomsinformasjon Ulf K S Kristiansen EPHORTESEL
1063/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 140/003, 137/009, 068/006, 155/005 - Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom - ***** ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTESEL
1068/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
1069/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
1070/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 030/063 og 030/164 - sletting av heftelser Statens Kartverk Tinglysing EPHORTESEL
1073/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Rundskriv IS-4/202 – Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
1074/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Rapportering via Questback for tilskuddsordning i forbindelse med pandemien 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1054/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til Alf Roar Tuseth og Steinar Petter Tuseth - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til seter på Svenskmoen - Steinar Petter og Alf Roar Tuseth STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark EPHORTESEL
1058/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 063/278 - Trekker klage oppmålingsforretning GRANBY AS EPHORTESEL
1060/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Selbu sentrum Sør - Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
1067/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 064/209 sletting av heftelser Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
1056/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Årsrapport minirenseanlegg 2021 NOROPTION AS EPHORTESEL
1057/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring NRK EPHORTESEL
1061/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelsedirektoratet EPHORTESEL
1076/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 096/001 Søknad om utbetaling av udekka investering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1078/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 096/001 Søknad om utbetaling fra skogfond Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1079/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 096/001 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1044/2022 20220123 23.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturarrangement SELBU LASTEBILKLUBB EPHORTESEL
15765/2021 20220121 21.01.2022 Utgående brev 066/006 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Vertikaldelt tomannsbolig J&R Bygg AS m.fl. EPHORTESEL
987/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev 067/118 - Tillatelse til tiltak for oppfylling av industritomt MIDT-NORSK SKOGRYDDING AS EPHORTESEL
1015/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Avtale om arbeidspraksis Jørgen Aune EPHORTESEL
1036/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 338/2022 - 148/059 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann for hus og hytter Norsk Miljøservice AS EPHORTESEL
1037/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 16811/2021 - 051/094 - Vurdering gjenbruk avløpsanlegg til nytt hus Norsk Miljøservice AS EPHORTESEL
15204/2021 20220121 21.01.2022 Saksframlegg/innstilling Status 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse 2021 EPHORTESEL
1024/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 147/002 - Henvendelse ang vedtak om deling Børge Woldseth EPHORTESEL
1030/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Edel Oline Viken Raaen EPHORTESEL
1017/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Vedrørende henvendelse om innsigelser til endring av reguleringsplan Botnlia-Bellshåggåen - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1028/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - midlertidig Sonja Bremset EPHORTESEL
1016/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 22/1352-1 Rundskriv H-2/22 Statsbudsjettet for 2022 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
995/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 120/002 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra KPA og LNFR-formål for oppføring av gapahuk Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
998/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Ønske/ søknad om 80%stilling ***** EPHORTESEL
999/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg AUGUST NORGE AS EPHORTESEL
1000/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet VR regnskap EPHORTESEL
1003/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Vedrørende innsynsbegjæring NORSK RIKSKRINGKASTING AS EPHORTESEL
1009/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 066/006 - Revidert arealregnskap PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESEL
1011/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Tilbud om veiledning - tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESEL
1013/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Tillatelse til å legge pumpeledning Morten Grøtte EPHORTESEL
989/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 156/002 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra KPA 50m forbudssone vassdrag - Tilbygg fritidsbolig Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
991/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn Jinky Dasipal Zorlu EPHORTESEL
996/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Kvittering på mottatt søknad på overføring av tilskuddsmidler hjemmetjenesten STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1004/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg - 2021 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESEL
1005/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Søknad om overføring tilskuddsmidler hjemmetjenesten STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1007/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 004/022 - Uttalelse til ''Dispensasjon for bygging av adkomstveg Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
1008/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 148/058 - Søknad om ferdigattest utslipp ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
1018/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Rapportering - Tilskudd i 2021 til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
1025/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Kvittering på innsendt rapportering 4Q2021 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
1026/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 067/030 - Søknad om deling av grunneiendom OFSTAD AS EPHORTESEL
1027/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 067/030 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning OFSTAD AS EPHORTESEL
977/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale fast Marte Guldseth Flakne EPHORTESEL
1006/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring VR Regnskap EPHORTESEL
1021/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Navneendring Midt-Norge IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTESEL
983/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev 147/104 - Kan ikke behandles - Ufullstendig søknad utslipp sanitært avløpsvann - Gullset Søndre (Djupåosen, Sørungen) - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
965/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Innkalling til styremøte Selbu Frivilligsentral Oddvar Raaen m.fl. EPHORTESEL
968/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev 120/019 - Oversendelse av Matrikkelbrev og grunnboksutskrift etter sammenslåing Svein Langås EPHORTESEL
988/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 050/112 - Dokumentet er nektet tinglyst STATENS KARTVERK EPHORTESEL
990/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev NVEs uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplan Selbu Sentrum - Planid 2016-000-6- NVE EPHORTESEL
997/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar på Innsynsbegjæring NRK EPHORTESEL
967/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar einnsyn - løpenr. 17475/2021 - Opprydning avfall ved radaranlegg - Selbustrand - Selbu kommune Ola Fuglem EPHORTESEL
971/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev 129/001 - 129/007 - 130/001 - 130/005 - 130/023 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen John Reidar Berge m.fl. EPHORTESEL
982/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig i vikariat Rachel Kvarme EPHORTESEL
847/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Lønnsregulering Jim Villy Reitan EPHORTESEL
945/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Herdis Marie Kjøsnes EPHORTESEL
940/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev 065/120 - 067/015 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring OFSTAD AS EPHORTESEL
970/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Tuva Dyrdal EPHORTESEL
972/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Gunhild Moen EPHORTESEL
763/2022 20220121 21.01.2022 Utgående brev 093/006 - Godkjent søknad om dispensasjon til etablering av hytteveg/avlingsveg Olav Moslet EPHORTESEL
1031/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 063/279 - Birckhagen boligfelt - nabovarsel- forespørsel om SOSI fil over tiltaket TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
955/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 041/005 - søknad om ferdigattest SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
951/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedtekter av 23.06.21 m.m. Selbu Vekst AS EPHORTESEL
10372/2021 20220120 20.01.2022 Utgående brev 024/004, 024/006, 024/5 - Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Damtjønna STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTESEL
981/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Oppdragsavtale støttekontakt Arne Nypan EPHORTESEL
904/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev 031/030 - Godkjent søknad om ferdigattest - Garasje Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
973/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 061/022 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Terje Flønes EPHORTESEL
975/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
978/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Gunhild Moen EPHORTESEL
979/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale - Vikar på tilkalling Mia Gjessing EPHORTESEL
980/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale - Vikar på tilkalling Malin Fenne Westerhus EPHORTESEL
957/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilskudd fra kunst i offentlige rom - søknadsfrist 01.02.22 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO EPHORTESEL
932/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 065/120 - 067/015 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Grensejustering SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
941/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** Hanne Sundal Kulseth EPHORTESEL
946/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - løpenr. 17475/2021 - Opprydning avfall ved radaranlegg - Selbustrand - Selbu kommune Ola Fuglem EPHORTESEL
947/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 014/058 - Erklæring VA over naboeiendom Frode Fuglem EPHORTESEL
985/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - REKRUTTERINGSSTILLINGER - HELG - st. ref. (4469827597) Ingrid Waagan EPHORTESEL
944/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 156/002 - Sametingets uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra KPA 50m forbudsone vassdrag - Tilbygg fritidsbolig Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
959/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Statsforvalterens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Selbu Sentrum Sør STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
960/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi av tillatelse til transport med snøscooter til Røssetvollen, Skarvan og Roltdalen - Morten Hegge Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
969/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Tuva Dyrdal EPHORTESEL
953/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn i følge offentlighetsprinsippet- kommunens leverandørreskontro Rebecca Forster EPHORTESEL
961/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Botiltak som ikke er fosterhjem eller institusjon - presisering av regelverket Bufetat EPHORTESEL
963/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ny Anne-Lise Olsen Valle EPHORTESEL
974/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Avtale om vikar på tilkalling Hulda Marie Overvik EPHORTESEL
948/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 014/058 - Erklæring VA over naboeiendom Frode Fuglem EPHORTESEL
949/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 067/118 - Profiltegning i forbindelse med søknad om oppfylling KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
950/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 137/031 anmodning om eiendomsinformasjon Ulf K S Kristiansen EPHORTESEL
984/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - HELSEFAGARBEIDERE - st. ref. (4467530143) Ingrid Waagan EPHORTESEL
890/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Bestilling einnsyn - 438/2022 - Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Meråker Stjørdal Selbu og Tydal kommuner Guro Storli Aune EPHORTESEL
877/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Plan for sikring og skilting av Bellvegen KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
899/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev TV 2 - Innsyn om vaksinedoser TV2 EPHORTESEL
900/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev ***** ***** Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
926/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar einnsyn - 445/2022 - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark m.fl. - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - skadefellingslag i Meråker, Stjørdal, Selbu Guro Storli Aune EPHORTESEL
934/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 091/001 - Vedtak skogfond (udekka investering) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
936/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 061/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
937/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 202 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
938/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Bestilling av eInnsyn - løpenr. 17368/2021 - Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 136/001 Anonym EPHORTESEL
806/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Innsending av omsetningsoppgave for 2021 og forventet omsetning 2022 BJØRKHOV RESTAURANT AS m.fl. EPHORTESEL
882/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling 340, 342, 343 Henrik Vilvang EPHORTESEL
898/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 17123/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
923/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar einnsyn - 220/2022 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Motorferdselloven § 6 - NINA - Selbu - Elgmerking - Helikopter Guro Storli Aune EPHORTESEL
925/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar einnsyn - 534/2022 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter Guro Storli Aune EPHORTESEL
922/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kostra og garantiansvar 2022 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
832/2022 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for AMU 2021 EPHORTESEL
705/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev 030/038 - Godkjent plan for nydyrking Per Kåre Slind EPHORTESEL
855/2022 20220119 19.01.2022 Internt notat Avgrenset politiattest ***** EPHORTESEL
919/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 123/001 - Situasjonskart Liv G Moslet Lillebudal m.fl. EPHORTESEL
700/2022 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Sykefravær 4. kvartal 2021 + sykefravær hele 2021 EPHORTESEL
16814/2021 20220119 19.01.2022 Utgående brev Bekreftelse OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK EPHORTESEL
911/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - ny Anne-Lise Olsen Valle EPHORTESEL
835/2022 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Prosesser under lederskifte i AMU EPHORTESEL
857/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Søknad Næringsfond 2021 Morten Hegge EPHORTESEL
912/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig - ny Anne-Lise Olsen Valle EPHORTESEL
905/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kvartalsrapportering 4. kvartal 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
906/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
920/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 123/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Krav om matrikulering Liv G Moslet Lillebudal m.fl. EPHORTESEL
885/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 438/2022 - Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Meråker Stjørdal Selbu og Tydal kommuner Guro Storli Aune EPHORTESEL
880/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - :445/2022 - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark m.fl. - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - skadefellingslag i Meråker, Stjørdal, Selbu Guro Storli Aune EPHORTESEL
881/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Helfo-rapport 3.tertial NMD EPHORTESEL
883/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Grunnlag Helfo rapport 3. tertial NMD EPHORTESEL
844/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vaktordning - regulering av godtgjøring Terje Flønes m.fl. EPHORTESEL
848/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Innvilgelse av permisjon uten lønn 01.01.-30.06.22 Arny Martinsen Olsen EPHORTESEL
858/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Bestilling einnsyn - 16072/2021 - 060/008 - Fylkeskommunens uttalelse til høring vedrørende søknad om fradeling av gammelt tun Gnr/Bnr 60/8 Selbu kommune - Vedr. 202143053-3 Anonym EPHORTESEL
864/2022 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av RS 73/21 fra møte 16.11.21 - Sykefravær EPHORTESEL
866/2022 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av PS 38/21 fra møte 16.11.21 - Hvordan få til et effektivt AMU EPHORTESEL
886/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Vilkårsrevisjon Neavassdraget Storørretens venner EPHORTESEL
888/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Underskrevet avtale NIPPON GASES NORGE AS EPHORTESEL
901/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 063/279 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-ledninger del 2 Birckhagen KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
918/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 123/001 - Søknad om dispensasjon Liv G Moslet Lillebudal m.fl. EPHORTESEL
892/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 534/2022 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter Guro Storli Aune EPHORTESEL
893/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 220/2022 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Motorferdselloven § 6 - NINA - Selbu - Elgmerking - Helikopter Guro Storli Aune EPHORTESEL
894/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 6.runde - Covid-19 LANGSETH B AS EPHORTESEL
895/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2022-0004 Selbu kommune EPHORTESEL
917/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 15.12.2021 Midt Norge 110 -sentral IKS EPHORTESEL
874/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Endringsmelding lønn Værnesregionen lønn EPHORTESEL
887/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad Selbu kommune; Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 12.-14.aug Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTESEL
889/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 031/030 - Søknad om ferdigattest - Garasje Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
884/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Avtale Nippon Gases NIPPON GASES NORGE AS EPHORTESEL
902/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 030/077 - Søknad om tillatelse til riving av bygg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
903/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 3/2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
907/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Camilla Ødegård Eidem EPHORTESEL
910/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Invitasjon fra statsrådene Mehl og Gram - digital sikkerhet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
915/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 123/001 - Søknad om deling Liv G Moslet Lillebudal m.fl. EPHORTESEL
916/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Anne-Lise Olsen Valle EPHORTESEL
856/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Referat Dialogmøte 1, 02.12.21 ***** EPHORTESEL
861/2022 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av RS 71/21 fra møte 16.11.21 - HMS-avvik og HMS-utvalgenes form EPHORTESEL
16011/2021 20220118 18.01.2022 Saksframlegg/innstilling 133/005 - Søknad om fradeling av tilleggsareal EPHORTESEL
16111/2021 20220118 18.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Klage på endring av reguleringsplan hyttefelt Østrungen EPHORTESEL
829/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad Næringsfond 2021 Morten Hegge EPHORTESEL
840/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Oppstartsmøte 14.01.22 HENT AS EPHORTESEL
821/2022 20220118 18.01.2022 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
831/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding på Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter Skadefellingslaget Selbu Kommune v/ Bengt Ødegård EPHORTESEL
762/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev 086/001, 085/003 - Tillatelse til midlertidig lagring av matjord Jens Morten Lien EPHORTESEL
838/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 123/001 - Undertegnet grunneieravtale Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
852/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 17123/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
789/2022 20220118 18.01.2022 Internt notat Svar på søknad om stenging av gangveg langs Bellvegen John Renå EPHORTESEL
794/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oppdragsavtale Omsorgsstønad 01.01.22-30.11.22 Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
830/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Ny selskapsavtale til vedtak for Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTESEL
875/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Hanne Sundal Kulseth EPHORTESEL
862/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Undertegnet referat fra oppstartsmøte 14.01.22 HENT AS EPHORTESEL
867/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om permisjon - nye datoer grunnet maxdato ***** EPHORTESEL
868/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 025/001 undertegnet avtale om leie av jord - Paul Vegard Fossum og Per Håvard Moen Paul Vegard Fossum EPHORTESEL
871/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
872/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om stenging av Bellvegen med skiltplan KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
876/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Samordnet registermelding endringer i Brønnøysundregisteret Brønnøysundregistrene EPHORTESEL
860/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Vurdering av skadeomfang etter ekstremvær i januar 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
803/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svar einnsyn - 603/2022 - Høringsuttalelse til søknad om utsatt byggefrist for Sternesbekken kraftverk i Selbu kommune RAFordal EPHORTESEL
849/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt Kristian Kjelmo EPHORTESEL
850/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturarrangement Marthe Belsvik EPHORTESEL
851/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Utskrivningsklare pasienter november 2021 St. Olavs Hospital EPHORTESEL
863/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom ***** EPHORTESEL
865/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturarrangement Marthe Belsvik EPHORTESEL
873/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2022, sendt 18.01.2022 Skatteetaten EPHORTESEL
807/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Bomavgift - Storvollvegen Storvollvegen SA EPHORTESEL
809/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 14731/2021 - Søknad om godkjenning av bomavgift for Usmaveien Eldbjørg Velve EPHORTESEL
811/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ingeborg Renå EPHORTESEL
827/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 16072/2021 - 060/008 - Fylkeskommunens uttalelse til høring vedrørende søknad om fradeling av gammelt tun Gnr/Bnr 60/8 Selbu kommune - Vedr. 202143053-3 Anonym EPHORTESEL
828/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - midlertidig Marthe Kiltvik EPHORTESEL
833/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Marthe Kiltvik EPHORTESEL
834/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om elevpermisjon Lina Tørum EPHORTESEL
836/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til Norsk Institutt for naturforskning - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
837/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til Norsk Institutt for naturforskning - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13841/2020 20220117 17.01.2022 Utgående brev Midlertidig stenging av Bellvegen Kristin Balstad m.fl. EPHORTESEL
677/2022 20220117 17.01.2022 Internt notat Søknad om stenging av gangvei Jan Erik Marstad EPHORTESEL
814/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 062/028 - Ferdigmelding vannmåler SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
16918/2021 20220117 17.01.2022 Utgående brev 004/022 - Uttalelse vedrørende dispensasjon for bygging av adkomstveg STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
710/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 061/022, 061, 062 - Ufullstendig søknad om utslipp Terje Flønes EPHORTESEL
701/2022 20220117 17.01.2022 Saksframlegg/innstilling Innherred Renovasjon IKS - Renovasjonsgebyr - Slampriser 2022 EPHORTESEL
702/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 132/032 - søknad om riving av Sefrak-registrert bygning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
703/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 014/058 -Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett Frode Fuglem EPHORTESEL
636/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 112/007, 116/003 Vedrørende boplikt Tone Iren Melan m.fl. EPHORTESEL
642/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Oversendelse av vedtak - Prioritering av spillemiddelsøknader 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
685/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - gjeld Selbu Kommune Eystein Røset EPHORTESEL
624/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Innstilling på valg av leverandør APS BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS m.fl. EPHORTESEL
628/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 111/001 - Vedrørende oppfølging av boplikt Hilde Skogan Schønberg m.fl. EPHORTESEL
818/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Trekker søknad NESHEIM CATERING EPHORTESEL
552/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 024/071 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Anneks/Uthus Gunnar Skaug EPHORTESEL
16811/2021 20220117 17.01.2022 Utgående brev 051/094 - Vurdering gjenbruk avløpsanlegg til nytt hus O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
800/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Renteendring for lån KLP KOMMUNEKREDITT AS EPHORTESEL
683/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 004/022 - Foreløpig svar om videre saksbehandling Ole Gunnar Hagen EPHORTESEL
817/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Årsoppgave 2021 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTESEL
819/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Avtale om seniortiltak ***** EPHORTESEL
615/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Edel Oline Viken Raaen EPHORTESEL
629/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 065/158 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig Lars Rønsåsbjørg EPHORTESEL
813/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 075/010 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
810/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedrørende innsigelse grunnet manglende ROS-analyse - reguleringsplan for Damtjønna hyttegrend - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
815/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Tilskudd – Utlysning av Alis tilskudd-2022 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
816/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 064/001 - Kvittering for nabovarsel HANDELSBYGG SELBU 2 AS EPHORTESEL
822/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av støttekontakt oppdrag Solbjørg H Fuglem EPHORTESEL
802/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon Marthe Dyrdal EPHORTESEL
616/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Annelise Kolstad EPHORTESEL
792/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 030/034 Uttalelse til plan for nydyrking STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
808/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Orientering om prosjektet: Den kulturelle skolesekken, en ressurs for lokalt kulturliv? Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
795/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gunhild Moen EPHORTESEL
796/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Malin Løvseth EPHORTESEL
798/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
799/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Renteendring for lån KLP KOMMUNEKREDITT AS EPHORTESEL
793/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 200/001/007 - Kopi av brev til Venke Eidissen - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stubben STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
774/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
764/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Gerd Jorunn Hårstad EPHORTESEL
770/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Allmennlegehjelp HELFO EPHORTESEL
772/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport for 2021 WALLAX AS EPHORTESEL
824/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - HJEMMEHJELP - st. ref. (4467531021) Karlame Morset EPHORTESEL
768/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 603/2022 - Høringsuttalelse til søknad om utsatt byggefrist for Sternesbekken kraftverk i Selbu kommune RAFordal EPHORTESEL
801/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
823/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 051/074 - Søknad om motorferdsel Per Aunehaugen EPHORTESEL
660/2022 20220117 17.01.2022 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
644/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 147/027 - Vurdering gjenbruk avløpsanlegg til nytt hus O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
656/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 007/001 - Vedrørende oppfølging av boplikt Gretha Oddny Dragsten EPHORTESEL
653/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Utbetalingsbrev - Jakob og Neikob SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
674/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 147/081 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Gullset Søndre - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
676/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev 120/002 - Søknad om dispensasjon fra KPA og LNFR-formål - Gapahuk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
127/2022 20220117 17.01.2022 Internt notat Referat prosjektgruppemøte 10.01.22 Ragnhild Wesche Kvål m.fl. EPHORTESEL
739/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 072/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997798767 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
744/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 130/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982288207 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
745/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 038/006 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 814125742 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
746/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 076/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136295 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
748/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 120/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989884255 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
749/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 102/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916096763 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
750/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 089/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869519782 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
751/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 056/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976210700 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
716/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 045/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993494747 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
752/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 012/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920063977 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
753/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 079/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332221 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
754/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 030/03 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992094052 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
755/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 004/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983193765 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
756/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 016/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 98772035 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
757/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 038/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924464674 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
717/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 149/003 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969520699 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
718/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 008/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916590830 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
719/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 078/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925370452 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
720/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 129/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999522416 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
721/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 035/004 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992853093 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
722/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 130/003 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992344199 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
723/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 131/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995497026 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
724/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 033/009 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971130032 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
725/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 027/005 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979624190 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
726/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 082/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923060723 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
727/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 075/006 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969390132 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
728/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 065/004 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919494344 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
730/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 081/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926609483 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
731/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 148/004 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982244722 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
732/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 065/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969259486 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
733/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 124/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969221470 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
735/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 061/013 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987316683 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
736/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 011/011 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995824094 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
737/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 126/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920808409 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
738/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 039/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969997258 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
740/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 025/003 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 965128077 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
741/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 069/003 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916265786 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
742/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 123/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999127673 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
743/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 050/010 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995371510 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
758/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 153/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987149027 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
759/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 083/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989992333 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
760/2022 20220115 15.01.2022 Inngående brev 061/009 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 96913463 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
686/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
687/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
688/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
689/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
690/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Årsbrev fra Husbanken til ordførere og kommunedirektører HUSBANKEN EPHORTESEL
680/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Oversendelse av tilsynsrapport - gratisprinsippet - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
681/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Oversendelse av tilsynsrapport - gratisprinsippet - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
679/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner: Agenda og påmelding for nettverksmøte Sarpsborg kommune EPHORTESEL
692/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev 024/071 - Bekreftelse om opplysninger på veggtykkelse anneks/uthus STRÅNDBYGG AS EPHORTESEL
695/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev 120/002 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gapahuk Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
713/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Mebond renseanlegg ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA EPHORTESEL
682/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Anne-Lise Olsen Valle EPHORTESEL
684/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Anne-Lise Olsen Valle EPHORTESEL
694/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.01.2022 Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
454/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Vikar på tilkalling pensjonistavtale 331 Gerd Jorunn Hårstad EPHORTESEL
708/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Informasjon om nytt tilbud innen fosterdiagnostikk: tidlig ultralyd og NIPT ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
709/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Innvilget søknad om fritak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ***** EPHORTESEL
711/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 6.runde - Covid-19 ZALTO AS EPHORTESEL
704/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - HJEMMEHJELP - st. ref. (4467531021) Dan George EPHORTESEL
652/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Ingrid Therese Tangstad EPHORTESEL
696/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding på 024/071 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Anneks/Uthus Gunnar Skaug EPHORTESEL
715/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen Statens vegvesen EPHORTESEL
693/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev 120/002 - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål - gapahuk Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
712/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2022 - 0003 Selbu kommune EPHORTESEL
714/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev 004/022 - Uttalelse vedrørende dispensasjon for bygging av adkomstveg - kulturminnefaglig vurdering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
374/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling 134/002 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 134/037, 054 EPHORTESEL
328/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling 061/016, 058/049, 047/001 - Søknad om deling av landbrukseiendom EPHORTESEL
379/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling 352 - 360 Mia Gjessing EPHORTESEL
669/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Referat fra møte Fagråd helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 24.11.21 St.Olavs Hospital EPHORTESEL
672/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding på 111/001 - Vedrørende oppfølging av boplikt Hilde Skogan Schønberg EPHORTESEL
675/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 Anonym EPHORTESEL
602/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Anne Behrends Carlsen EPHORTESEL
630/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 148/059 - Angående nabovarsel og VA-løsning under parkeringsplass Jarle Aftret m.fl. EPHORTESEL
634/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Databehandleravtale - Utdanningsdirektoratet -kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
632/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen, NAV Værnes og Trøndelag fylkeskommune inviterer til Trøndelagsmodellen TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
673/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 091/001 Søknad om utbetaling av udekka Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
17637/2021 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark snødekt mark - Nasjonal forskrift § 6 - Flora-Grønlia - Miljøtiltak - Snøscooter EPHORTESEL
597/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Bestilling einnsyn - 13585/2021 - 064/001 - Godkjent søknad om dispensasjon til etablering av kulvert under FV 705 - Selbuskogen skisenter Sverre Skogly EPHORTESEL
574/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 156/002 - Søknad om dispensasjon fra KPA 50m forbudsone vassdrag - Tilbygg fritidsbolig TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
589/2022 20220113 13.01.2022 Internt notat Protokoll for overtakelse av Holtet høydebasseng Annar Bjørnbeth EPHORTESEL
588/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar angående vegnavn Haldis Isachsen EPHORTESEL
619/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 148/058 - Ufullstendig søknad om utslipp ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
623/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Eli Johanne Jørgensen EPHORTESEL
453/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling 352 Hulda Marie Overvik EPHORTESEL
506/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling 027/011 Søknad om deling av grunneiendom EPHORTESEL
296/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling 060/008 - Søknad om fradeling av tun EPHORTESEL
576/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Avtale om bindingstid i forbindelse med støtte til videreutdanning ***** EPHORTESEL
464/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Camilla Ødegård Eidem EPHORTESEL
658/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Evaluering av ressurstildelingsmodellen for videregående opplæring for ungdom i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
663/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Overføring av midler til Selbu Vekst AS fra næringsfondet EPHORTESEL
665/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bekreftelse på familiesituasjon ***** EPHORTESEL
667/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Trøndersk skogbruk må bli bedre på miljø- og klimahensyn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
668/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Rapportering årsverk per 31.12.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
654/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Informasjon til fastleger og kommunejordmødre om hjemmeinduksjon ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
655/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 112/1 Ingjerd Tuset EPHORTESEL
646/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om overføring av midler fra næringsfondet 2022 SELBU VEKST AS EPHORTESEL
647/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Undertegnet protokoll for overtakelse av Holtet høydebasseng RØSET AS EPHORTESEL
649/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Sisilie Rostad Overvik EPHORTESEL
650/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Torbjørn Hoem EPHORTESEL
651/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Egenerklæringsskjema Karoline Eidem EPHORTESEL
633/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Anbud365.no - kommentar til revisjonsrapport Anbud 365 EPHORTESEL
358/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Børdalsvegen - Heving av bomsatser EPHORTESEL
223/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling 125/001 - Søknad om fradeling av setervoll EPHORTESEL
564/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 067/118 - Behov for ytterligere dokumentasjon i byggesak KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
601/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om bindingstid i forbindelse med støtte til videreutdanning ***** EPHORTESEL
621/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 926609483 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
603/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse til søknad om utsatt byggefrist for Sternesbekken kraftverk i Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
604/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om overføring av ferie - innvilget av leder ***** EPHORTESEL
605/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - ansatte i Selbu kommune Kristin Moslet Eidem EPHORTESEL
606/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Johanna Othelie Sveen EPHORTESEL
607/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Grete Rones EPHORTESEL
609/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Kari Kjøsnes Nergård EPHORTESEL
611/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak om ny 110-region for Trøndelag DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP EPHORTESEL
612/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Bjørg Kristjana Sverrisdottir EPHORTESEL
613/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Anbud365.no - kommentar til revisjonsrapport Anbud 365 EPHORTESEL
598/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
450/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev 147/081 Godkjent søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig Bård Sigurd Antonsen EPHORTESEL
17165/2021 20220112 12.01.2022 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av planprogram trafikksikkerhetsplan 2022-2026 EPHORTESEL
599/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev 066/006 - Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan for Selbu sentrum for utnyttelsesgrad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
610/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Oppfølgingsbrev miljørisiko- og beredskapsanalyser akutt forurensning Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTESEL
618/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veiledning om motorferdselsregelverket - kjøring med snøscooter til leid hytte STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
594/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev 151/070 - søknad om fritak / reduksjon av renovasjonsgebyr - fornyet søknad. Kopi av brev til Ingeborg H. Skjøsnes INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6559/2019 20220112 12.01.2022 Utgående brev Krav om godkjent ettersøkshund - elg, hjort og rådyr Ansvarlig jaktfelt rådyr EPHORTESEL
591/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13585/2021 - 064/001 - Godkjent søknad om dispensasjon til etablering av kulvert under FV 705 - Selbuskogen skisenter Sverre Skogly EPHORTESEL
566/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev E-post vedr. innsigelse til planendring Botnlia-Bellshåggåen, ved Skarodden STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
568/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Endringsmelding lønn Værnesregionen lønn m.fl. EPHORTESEL
575/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Protokoll for ferdigbefaring milepel klart for innflytting HENT AS EPHORTESEL
580/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 992853093 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
581/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985862672 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
582/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969638274 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
583/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969137518 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
584/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969997258 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
587/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev 093/006 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra KPA - LNFR-formål for å anlegge hytteveg/avlingsveg - Selbu kommune - Vedr. 202148526-3 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
85/2022 20220112 12.01.2022 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Tælet kultursal som skjenkested EPHORTESEL
15773/2021 20220112 12.01.2022 Saksframlegg/innstilling Revidering av statutter for Fond for unge musikktalenter EPHORTESEL
577/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev 093/006 - Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - anlegge hytteveg - avlingsveg - Hersjøvegen 137 - Øverbygda STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
578/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
585/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Kopi av brev fra NAV - NAV har endret foreldrepengeperioden din Linda Eirin Lynum EPHORTESEL
586/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale vikar på tilkalling Krisitn Hagen EPHORTESEL
534/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter Skadefellingslaget Selbu kommune v/Bengt Ødegård m.fl. EPHORTESEL
560/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Innspill til utforming av avtale STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
554/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjentmannskjøring med snøcooter - Norsk Folkehjelp Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
556/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veterinærvakt oktober 2021 Nea Veterinærkontor EPHORTESEL
572/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring NRK Trøndelag EPHORTESEL
539/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale fast Hilde Ross EPHORTESEL
562/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel Skadefellingslaget Selbu kommune v/Bengt Ødegård EPHORTESEL
567/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak om utbetaling HELFO EPHORTESEL
608/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev uke 2/2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
452/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 17583/2021 - Tilbakemelding på Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Varmdal kolonihage RAFordal EPHORTESEL
559/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veterinærvakt november 2021 Nea Veterinærkontor EPHORTESEL
482/2022 20220112 12.01.2022 Internt notat 027/011 - Landbruksfaglig uttalelse vedrørende søknad om deling av grunneiendom Joar Steinar Uthus EPHORTESEL
563/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veterinærvakt desember 2021 Nea Veterinærkontor EPHORTESEL
579/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Serviceavtale - Selbu Ungdomsskole EM SYSTEMER AS EPHORTESEL
405/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 17123/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
407/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 17123/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
410/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 16783/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
418/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
398/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn 17390/2021 - Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 62/1 Anonym EPHORTESEL
451/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
470/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Internkontroll alkoholloven NESHEIM CATERING EPHORTESEL
412/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 014/058 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak og igangsetting deler av tiltak (IG1) - Enebolig Frode Fuglem EPHORTESEL
455/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Lønnsmelding - HVO ***** EPHORTESEL
467/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 014/058 - Revidert gjennomføringsplan Frode Fuglem EPHORTESEL
463/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Vedlegg vedr kjøretrase Frode Edvardsen EPHORTESEL
551/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 065/158 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett RØNSÅSBJØRG LARS EPHORTESEL
16206/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - UL Ungbjørka UL UNGBJØRKA EPHORTESEL
504/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Varmdal kolonihage Tensio AS EPHORTESEL
495/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
456/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - rettet nasjonal implementeringsplan HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
420/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon Ann Kristin Heggem EPHORTESEL
480/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronasertifikat- Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
476/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Slamrapport, Desember 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
477/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 024/071 - Ny plantegning for Anneks og Ansvarsrett STRÅNDBYGG AS EPHORTESEL
478/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 063/279 - Søknad VA-anlegg Birchagen- Nabomerknad med tilsvar KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
483/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Pål Kjøsnes Aftret EPHORTESEL
457/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Fakturagrunnlag behandlingskostnader slam fra kommunale RA til Ecopro INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
460/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Korrigering angående tekst i innkalling til informasjonsmøte STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
466/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om og innvilgelse av overføring av ferie pga sykdom ***** EPHORTESEL
472/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14731/2021 - Søknad om godkjenning av bomavgift for Usmaveien Eldbjørg Velve EPHORTESEL
531/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 014/016 - Underskrevet grunneiererklæring Mona Borseth EPHORTESEL
473/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Eystein Røset jr EPHORTESEL
475/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 151/064 - Søknad om ferdigattest NORSK MILJØSERVICE AS EPHORTESEL
548/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av regulering Selbu sentrum Sør - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
550/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 100/016 - Søknad om motorferdsel Trude Sivertsen EPHORTESEL
6575/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev 125/001 - Kommunens uttalelse vedr. søknad til Innovasjon Norge "Nye produksjonslokaler Jentene på Tunet" INNOVASJON NORGE EPHORTESEL
461/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Innkalling til informasjonsmøte Torgrim Garberg EPHORTESEL
406/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Spørsmål vedr vegnavn Haldis Isachsen EPHORTESEL
434/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innkalling til idalogmøte ***** EPHORTESEL
386/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Refusjon jordmor 2.halvdel 2021 - Selbu kommune TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESEL
392/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling - 340, 342, 343 Karoline Eidem EPHORTESEL
377/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Lønnsmelding - Objektkode Lønnsenheten EPHORTESEL
385/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev KOSTRA-skjema 4 og 5 2021 Statistisk sentralbyrå EPHORTESEL
387/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Kristine Østby EPHORTESEL
388/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Refusjon del av utgifter helsestasjon for ungdom 2021 - Tydal kommune TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESEL
390/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling - 340, 342, 343 Malin Løvseth EPHORTESEL
415/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 24/7 Anne Setsaas EPHORTESEL
422/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anne Behrends Carlsen EPHORTESEL
4006/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev 147/104 - vedlegg mangler - purring O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
438/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Meråker Stjørdal Selbu og Tydal kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
425/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om utsatt ferie på grunn av sykdom i ferien - innvilget av leder ***** EPHORTESEL
426/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - midlertidig Ingeline Garberg EPHORTESEL
389/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling - 340, 342, 343 Kristin Hagen EPHORTESEL
391/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Lønnsmelding ved endring VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP/INNKJØP m.fl. EPHORTESEL
424/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Karoline Eidem EPHORTESEL
445/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark m.fl. - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - skadefellingslag i Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
416/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 148/051 - Søknad om motorferdsel Frode Edvardsen EPHORTESEL
419/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikariat Tonje Hatlen Hårstad EPHORTESEL
423/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Christin Dretvik Silderen EPHORTESEL
433/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
417/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Bilder bolighus og uthus Bjarte Arve Sundal EPHORTESEL
397/2022 20220109 09.01.2022 Inngående brev 147/081 Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven Bård Sigurd Antonsen EPHORTESEL
395/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Om rapportering for Den kulturelle skolesekken (DKS) og informasjon om frafall av abonnementskrav for 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
396/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - HELSESYKEPLEIER - st. ref. (4466442316) Line Breiseth EPHORTESEL
380/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon Gunn Marit Haugen Uglem EPHORTESEL
363/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 16783/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
366/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Signert rammeavtale kjøp av kontormøbler, skole og barnehagemøbler samt institusjonsmøbler i perioden 01.03.22-29.02.24 Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
367/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 17123/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
381/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 132/032 søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av bygning Bjarte Arve Sundal EPHORTESEL
382/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
383/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gerd Eide EPHORTESEL
384/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
357/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 150/015 - Avtale om tilknytning til kommunal vannforsyning Hans Ivar Aftret EPHORTESEL
361/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev KS - debatthefte 2022 Kommunenes sentralforbu d EPHORTESEL
364/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Saker fra kommunene til Politisk Samarbeidsutvalg Helse nord trøndelag EPHORTESEL
365/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 17123/2021 - Oversendelse av nye plandokumenter for endring av Damtjønna hyttefelt Anonym EPHORTESEL
368/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Bestilling einnsyn - 17583/2021 - Tilbakemelding på Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Varmdal kolonihage RAFordal EPHORTESEL
371/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
295/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 149/011 - Tilknytning til kommunal vannforsyning - tilknytningsavgift Willy Korvanen Mæland EPHORTESEL
297/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 150/45 - Tilknytning til kommunal vannforsyning - tilknytningsavgift Morten Aftret EPHORTESEL
298/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 150/076 - Tilknytning til kommunal vannforsyning - tilknytningsavgift Helge Aftret EPHORTESEL
299/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 150/002 - Tilknytning til kommunal vannforsyning - tilknytningsavgift Håvard Aftret EPHORTESEL
302/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 030/023 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring ny kårbolig - Melding om ufullstendig søknad Liv Grøtte EPHORTESEL
304/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra Selbu kommune Selbutrykk AS EPHORTESEL
306/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 149/003 - Tilknytning til kommunal vannforsyning - tilknytningsavgift Jarle Aftret EPHORTESEL
307/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Torgeir Møst EPHORTESEL
308/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Eli Johanne Jørgensen EPHORTESEL
316/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar einnsyn - 17664/2021 - Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Trøndelag HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTESEL
321/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat Marthe Kiltvik EPHORTESEL
336/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 17064/2021 - 063/279 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av endring av reguleringsplan Botnlia - Bellshåggån, ved Birchagen - Vedr. 202145701-2 Olav Kåre Fuglem EPHORTESEL
369/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Lønnsendring VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP/INNKJØP EPHORTESEL
348/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om driftsstøtte Årsøya ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
220/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Motorferdselloven § 6 - NINA - Selbu - Elgmerking - Helikopter STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTESEL
393/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Kristine Østby EPHORTESEL
309/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 149/001 - Tilknytning til kommunal vannforsyning - tilknytningsavgift Nina Beate Aftret EPHORTESEL
372/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Skademelding ansatt ***** EPHORTESEL
356/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 009/030 - Godkjent Søknad om tillatelse til tiltak - Rehabilitering pipe BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
332/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Oppsigelse Svanhild Rønning Fossum EPHORTESEL
337/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 147/081 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
343/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Veiesedler Ecopro, desember 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL