eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13982/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 148/072 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
13986/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 084/001 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv Jo Inge Hoem EPHORTESEL
14009/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 13492/2021 - 066/006 - Søknad om tillatelse til oppføring av rekkehus/tomannsbolig Byggfakta EPHORTESEL
14014/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 030/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Bente Setsaas EPHORTESEL
14018/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 064/016 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bjarne Kristian Uthus m.fl. EPHORTESEL
14023/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Annelise Kolstad EPHORTESEL
14025/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 976577884 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14003/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 13655/2021 - 082/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Byggfakta EPHORTESEL
14011/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 030/018 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bente Setsaas m.fl. EPHORTESEL
14015/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 030/018 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jan Arild Hollås EPHORTESEL
14020/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 147/001 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom - T22 ONKEL ROLF AS m.fl. EPHORTESEL
14044/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev 150/006 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESEL
14026/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån KLP KOMMUNEKREDITT AS EPHORTESEL
14027/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kvartalsrapportering 3.kvartal 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14029/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev 011/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Arne Sesseng EPHORTESEL
14030/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan - Trøndelag HELSE STAVANGER HF EPHORTESEL
14031/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev 030/072 - Søknad om ferdigattest Knut Mogård EPHORTESEL
14034/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Maria Eriksdatter Langli EPHORTESEL
14035/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Solveig Turine Trontveit EPHORTESEL
14040/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14043/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev 067/015 Nestansringen 20 Gjennomføringsplan Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTESEL
13932/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 071/003 - Godkjent søknad om ferdigattest - Deler av vegstrekning Lars Johnsen EPHORTESEL
14005/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Statsbudsjettet 2022: Vindkraftavgift - et skritt i riktig retning, men fortsatt mye å gå på LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTESEL
14006/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 147/001 - Søknad om deling av grunneiendom - Fritidshus Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
14007/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 147/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
14008/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2024 - 2034 gnr/bnr 093/006 Olav Moslet EPHORTESEL
14021/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - HELSEFAGARBEIDERE - 2 X 100% FASTE STILLINGER - st. ref. (4439179503) Sonja Bremset EPHORTESEL
14022/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 053/001 Utbetalingsanmodning - Drenering, 976577884 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13992/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere høsten 2021 - tilretteleggingsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
13981/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 063/278 - Tilbakemelding på klage angående oppmålingsforretning GRANBY AS m.fl. EPHORTESEL
13983/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13979/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 101/035 - Korrigert tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og gråvannsinfiltrasjon ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
13985/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Fakturagrunnlag behandlingskostnader slam fra kommunale RA til Ecopro INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
13993/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2024 - 2034 gnr/bnr 065/013 Hans Christian Storø Moen Hårstad EPHORTESEL
13994/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende riving av gammel Fjøsbygning med Sefrak regisrering - Gbnr. 131/2, Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13996/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13997/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13484/2021 - 091/002 - Søknad om deling av grunneiendom Byggfakta EPHORTESEL
13999/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13514/2021 - 143/139 - søknad om tillatelse til tiltak - Anneks / uthus Byggfakta EPHORTESEL
14000/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 32 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
14001/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13655/2021 - 082/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Byggfakta EPHORTESEL
13934/2021 20211014 14.10.2021 Internt notat Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfond Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
13968/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 019/006 - Angående utslippstillatelse for minirenseanlegg Ole Johan Kjøsnes EPHORTESEL
13971/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 148/058 - Ufullstendig søknad om utslipp av sanitært avløpsvann ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
13987/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13937/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
13995/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13492/2021 - 066/006 - Søknad om tillatelse til oppføring av rekkehus/tomannsbolig Byggfakta EPHORTESEL
13903/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anette Dyrdal EPHORTESEL
13904/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Formelt svar på oppsigelse av rekrutteringsstilling Oddrun Anita Renå EPHORTESEL
13923/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 161/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Dag Olav Renå EPHORTESEL
13910/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gunhild Moen EPHORTESEL
13924/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 160/007 - 160/008 - 160/009 - 160/010 - 162/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
13925/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Lønnsmelding på tilbakeføring/utbetaling av feriedager ***** EPHORTESEL
13928/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 063/241 - Utsendelse av sakspapirene for byggesak på Selbuvegen 899 Kristin Vikvald Olsson EPHORTESEL
13947/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 115/021 - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom Kristoffer S Stensrud EPHORTESEL
13881/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 135/079 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Anne Overvik Mosleth EPHORTESEL
13886/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 034/048 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ole Jan Moslet EPHORTESEL
13888/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** - Husleiekontrakt kommunal bolig ***** ***** ***** EPHORTESEL
13890/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd - Festforestilling Selbu Teaterforum EPHORTESEL
13908/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Innkalling til styremøte Selbu Frivilligsentral Benjamin Storhaug m.fl. EPHORTESEL
13898/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
13936/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 140/001 -(140/012) - Godkjent søknad om ferdigattest -Adkomstveg til eks. hytte Svein Erik Gjølmesli EPHORTESEL
13913/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på tapt inntekt Til den det måtte angå EPHORTESEL
13920/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 160/007 - 160/008 - 160/009 - 160/010 - 161/003 - 162/003 - Melding om utført matrikkelføring Dag Olav Renå m.fl. EPHORTESEL
13950/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedrørende dreneringsarbeider ved Selbu kirke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
13952/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
13955/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Referat fra fagråd helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 06.10.21 ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
13956/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 147/081 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende fritidsbolig Bård Sigurd Antonsen EPHORTESEL
13958/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESEL
13959/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 034/001 - 034/017 - 034/029 - 036/023 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ole Ivar Hoem EPHORTESEL
13961/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 07.10.2021 IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
13954/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13957/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Barn, ikke brud - TV-aksjonen 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13938/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedr. 202032436-9 - Fylkeskommunens uttalelse til begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13940/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bestilling av retting i Matrikkelen Statkraft energi AS region Midt-Norge EPHORTESEL
13942/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 019/006 - Signert Serviceavtale - ny hjemmelshaver BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESEL
13943/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad på praksisplass Anders Tørum EPHORTESEL
13944/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13945/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 130/020 - Søknad om sammenslåing av boenheter Stig Ove Kulsetås EPHORTESEL
13949/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påmelding for Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 er nå åpnet DSB EPHORTESEL
13966/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Foreløpig kontraktsevaluering av avtaleverk og inntreden i Helseplattformen. Oversendelse av forslag i budsjettprosess og vurdering Værnesregionen - prosjektleder EPHORTESEL
13969/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13933/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 143/017 - Vedtak skogfond (udekka investering) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13972/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
13973/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
13974/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
13975/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
13976/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Miljøarbeidertjenesten EPHORTESEL
13962/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 063/278 - Klage oppmålingsforretning GRANBY AS EPHORTESEL
13964/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 064/186 - Vedrørende tømming av avfallsdunker - Kopi av brev til abonnent INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
13965/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om gratis husleie i Eldresenteret SELBU LHL EPHORTESEL
13967/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet Helse og omsorgsdepartementet EPHORTESEL
13970/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 133/045 - Melding om bygg unntatt søknadsplikt - uthus ved hytte Geir Atle Wiik EPHORTESEL
13977/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Planinitiativ og anmodning om oppstartsmøte - Regulerings av ny boligbebyggelse på Tømra GEOTYDAL AS EPHORTESEL
13980/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Merknader til saksbehandling av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune – anmodning om full høring og offentlig ettersyn, samt behandling av klage uten unødig opphold STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13946/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 061/022 - kvittering på nabovarsel VILVANG BYGG AS EPHORTESEL
13948/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 031/045 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
12261/2021 20211013 13.10.2021 Internt notat 053/001 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking Marit Kjøsnes Renå m.fl. EPHORTESEL
13951/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 062/014 - Søknad om ferdigattest NEA ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
13878/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 061/062 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ove Hjelde Ekli EPHORTESEL
13879/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 061/061 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Håvar Flønes EPHORTESEL
13941/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 034/004 - Søknad om ferdigattest NEA ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
13871/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling 331 Martine Sletne EPHORTESEL
13883/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 061/022 - Oversendelse av Matrikkelbrev Mari Kristin Sjøvold EPHORTESEL
13884/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 035/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Per Avelsgård EPHORTESEL
13960/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Sentrumsplan Bengt Ødegård EPHORTESEL
13963/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
11241/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - ***** ***** Ivar Flakne EPHORTESEL
11234/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Arbeidstidsavtale - vikar på tilkalling ***** ***** Marit Emstad EPHORTESEL
13327/2021 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Høringsuttalelse. EPHORTESEL
13424/2021 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om driftsstøtte Årsøya EPHORTESEL
13860/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Vikar på tilkalling Pål Kjøsnes Aftret EPHORTESEL
13905/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Maren Østby EPHORTESEL
13915/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring - sesong 2020/2021 Jon Arne Stokke EPHORTESEL
13922/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev INVITASJON TIL BUFDIRS NASJONALE BARNEVERNSKONFERANSE Bufetat EPHORTESEL
13899/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer, Selbu kommune, Trøndelag Jan Erik Marstad EPHORTESEL
13061/2021 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Gang- og sykkelveg langs Birchagen og Vikvarvvegen EPHORTESEL
13734/2021 20211012 12.10.2021 Internt notat Referat prosjektgruppemøte 11.10.21 Geir Håvard Mebust m.fl. EPHORTESEL
13060/2021 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Gang- og sykkelveg til Hårstadkrysset (ifm Botn/Dyrdalslia boligfelt) EPHORTESEL
13865/2021 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling 030/063 - Søknad om kjøp av deler av eiendom på Tømra EPHORTESEL
13863/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad fritak arbeidsgiverperiode ***** EPHORTESEL
13841/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Tone Cecilie Fremo EPHORTESEL
13843/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Eiendommen Solstad May Sissel Nykkelmo Solem EPHORTESEL
13844/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - 13207/2021 - 150/079 - søknad om tillatelse til oppføring av uthus, bod og badstu BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13880/2021 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling 084/001 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til ny driftsbygning på gnr/bnr 083/001 EPHORTESEL
13889/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Festforestilling Selbu Teaterforum EPHORTESEL
13907/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Kopi av vedtak om endring av foreldrepengeperiode Linda Eirin Lynum EPHORTESEL
13912/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Rapport fra 071021 - Besøk i Rådhuset og møte med ordfører og Selbu Vekst Selbu videregående skole EPHORTESEL
13870/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling 331 Halfrid Guldseth EPHORTESEL
13887/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Undertegnet Oppdragsavtale støttekontakt Kristine Østby EPHORTESEL
13850/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklærngsskjema ***** EPHORTESEL
13654/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Torunn Myrseth EPHORTESEL
13733/2021 20211011 11.10.2021 Internt notat Politiattest Kristin Balstad EPHORTESEL
13718/2021 20211011 11.10.2021 Internt notat Mottatt politiattest Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
13724/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - Høstferie-skole Benjamin Storhaug EPHORTESEL
13857/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Arbeidsbekreftelse Tyrilisenteret i trondheim EPHORTESEL
13756/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Samarbeidsmøte mellom Kommunedirektøren og tillitsvalgte 07.10.21 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
13699/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Lisbeth Skei Sjøberg EPHORTESEL
13694/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig - Aktiv høstferie Erika Østby Nilsen EPHORTESEL
13692/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Steinar Undlien Meistad EPHORTESEL
13862/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 054/064 retur av tinglyst skjøte STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13775/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev 066/006 - Mangelbrev - Søknad om tillatelse til oppføring av rekkehus/tomannsbolig PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESEL
13516/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev 151/059 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Gammelvollåsen/Nifingerlia - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann MILJØ-VVS AS EPHORTESEL
13876/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 134/002 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13849/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - fast Jan Terje Selboe EPHORTESEL
13851/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Jan Terje Selboe EPHORTESEL
13872/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Høring forslag endring forskrift snøscooterløyper - Meråker kommune Meråker kommune EPHORTESEL
13877/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 054/053 - Søknad om motorferdsel Oddveig Dybdahl Fagervold EPHORTESEL
13845/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Kursbevis nettkurs inkluderende barnehagemiljø ***** EPHORTESEL
13848/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Undertegnet midlertidig arbeidsavtale - høstferie - ungdom 2021 Benjamin Storhaug EPHORTESEL
13852/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 110/004 - Søknad om konsesjon Stig Espen Fjeseth EPHORTESEL
13853/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Undertegnet oppdragsavtale støttekontakt Embla Dahlseng Østby EPHORTESEL
13856/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - fast Anne Overland EPHORTESEL
13846/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 089/004 - Søknad om motorferdsel Bjørn Sand EPHORTESEL
13864/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - løpenr. 11523/2021 - 079/001 - 079/005 Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av tilleggsareal Andreas Andersen EPHORTESEL
13839/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 114/006 Høringsuttalelse - søknad om bygging av traktorveg STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13840/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 106/005 Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan - deling av grunneiendom til boligformål STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13762/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 151/076 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Gammelvollåsen Hyttefelt - Sørungen - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann GLENN O MOLSTAD EPHORTESEL
13763/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på Bestilling einnsyn - 13383/2021 - Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:52.745826 Anonym EPHORTESEL
13769/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 152/011 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Rensjøen Sør - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
13670/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Ellinor Hagen Sivertsen EPHORTESEL
13680/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 12949/2021 - Tilsyn Stokkfjellet vindkraftverk - Rapport fra inspeksjon 31.08.2021 Kim Stokke EPHORTESEL
13681/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Avtale om aktivitetsdag i høstferien 2021 Marcus Schanke EPHORTESEL
13685/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 12949/2021 - Tilsyn Stokkfjellet vindkraftverk - Rapport fra inspeksjon 31.08.2021 Anonym EPHORTESEL
13708/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling Monika Beitland EPHORTESEL
13701/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Merete Osen EPHORTESEL
13758/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar innsyn i sak - Motorferdsel i utmark § 4a - tur- og isfiskeløyper for snøscooter - rekreasjonsløyper løpenr. 6654/2021 og 6893/2021 Jo Halvard Halleraker EPHORTESEL
13778/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til kjøring av skispor SØRUNGEN HYTTEFORENING m.fl. EPHORTESEL
13746/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 033/056 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning 7.10.2021 - Varsel om matrikkelføring Edvin Egil Garberg m.fl. EPHORTESEL
13719/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Vedr. klage på reguleringsplan hyttefelt Østrungen Berit Hansen EPHORTESEL
13810/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 143/016 - Godkjent søknad om ferdigattest - Piperehabilitering BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
13760/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - 13098/2021 - 120/017 søknad om personlig ansvarsrett BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13761/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Svar på Bestilling einnsyn - 12944/2021 - Tilbud - taksering Stokkfjellet Vindpark Guro Storli Aune EPHORTESEL
13774/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 131/002 - Foreløpig svar om videre saksbehandlingen vedrørende Riving av fjøs Tormod Morset EPHORTESEL
13827/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 064/001 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bengt Ødegård m.fl. EPHORTESEL
13832/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 101/035 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen hyttefelt - Fritidsbolig - Minirenseanlegg ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
13803/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 063/242 - Godkjent søknad om endring av ansvarsrett - Enebolig BRØDRENE HOFSTAD AS EPHORTESEL
13821/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget ved Selbu ungdomsskole torsdag 28.10.21 kl. 19.30 på personalrommet. Ingrid Rønsberg, Ronja Kallar, to foreldrerepresentanter, Marius Svendgård, Preben P. Uthus, Bjørn Skat-Nielsen og Kjell Tore Aftret. EPHORTESEL
13811/2021 20211010 10.10.2021 Utgående brev 034/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ole Jan Moslet m.fl. EPHORTESEL
13519/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev 131/002 - Uttalelse vedrørende Riving av gammel Fjøsbygning med Sefrak regisrering STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
13662/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om ferdigmelding B.N. Entreprenør EPHORTESEL
13010/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev Søknad om skoleskyss pga farlig skoleveg Stian Morset Sandvik EPHORTESEL
13007/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Marthe Brudal EPHORTESEL
13716/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev Referat tverrfaglig team 01.10.21 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL m.fl. EPHORTESEL
13493/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev Avtale om aktivitetsdag i høstferien 2021 Benjamin Storhaug EPHORTESEL
13494/2021 20211009 09.10.2021 Utgående brev Avtale om En dag på Patrusli gård i høstferien 2021 PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTESEL
13836/2021 20211009 09.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om stilling Monika Beitland EPHORTESEL
13837/2021 20211009 09.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Miljøarbeider - st. ref. (4434636061) Renate Mogård EPHORTESEL
13792/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 125/010 Undertegnet grunnrettsavtale for etablering av fiberkabelanlegg NTE MARKED AS EPHORTESEL
13794/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTESEL
13795/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Varsel om skifte av programvare og maskinvar for nødnett - konsekvenser for brukere av nødnett - NB unntatt off Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF EPHORTESEL
13797/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 093/001 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utbedring av Kyllokrysset (fv. 705 Kyllovegen) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13802/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturarrangement Karoline Vik EPHORTESEL
13808/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 084/003 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13831/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Gunhild Moen EPHORTESEL
13829/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Velkommen til webinar KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13822/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 061/022 - tilleggsinformasjon VILVANG BYGG AS EPHORTESEL
13151/2021 20211008 08.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til BUA Selbu EPHORTESEL
13155/2021 20211008 08.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte til flytting i nye lokaler - Selbu Trykk AS EPHORTESEL
13806/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 084/13 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13819/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Miljøarbeider - st. ref. (4434636061) Marius Aas EPHORTESEL
13824/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Innkalling - Ekstraordinær generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
13830/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Oppdragsavtale støttekontakt Solbjørg Heimsvik Fuglem EPHORTESEL
13828/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Kristina Edvinsen Vatn EPHORTESEL
13815/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - årsavslutningen, noteopplysninger om garantier mv KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13825/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 143/017 Søknad om utbetaling av udekka investering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13798/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Selbuskogen Skisenter AS - kommunal garanti SELBU SPAREBANK EPHORTESEL
13799/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - Philip Thrana Karianne Thrana EPHORTESEL
13805/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 084/014 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13807/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 084/004 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13779/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Kursbevis nettkurs om inkluderende barnehagemiljø ***** EPHORTESEL
13789/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
13790/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - løpenr. 13404/2021 - Årsøya Fritidspark AS - tilbakebetaling av lån Anonym EPHORTESEL
13791/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Velkommen til nasjonal vannberedskapskonferanse 27.og 28. oktober NORSK VANN BA EPHORTESEL
13793/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Høringssvar til ny forskrift NORGES FRIVILLIGSENTRALER EPHORTESEL
13796/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 519546.doc FINANSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13816/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Høring - prinsipper for tilbudsplanlegging og arealbruk i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13612/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 071/003 - Manglende vedlegg i søknad om ferdigattest - Veg TRONDSET JON EPHORTESEL
13727/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
13617/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn - 135/077 søknad om tillatelse i ett trinn - bolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13626/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10094/2021 - 011/011/013 - Søknad om tillatelse til oppføring av anneks Byggfakta EPHORTESEL
13610/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 054/009 - Godkjent søknad om ferdigattest - Tilbygg og vindfang Per Ivar Borseth EPHORTESEL
13645/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 063/262 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Natursteinmur Erik Tørum EPHORTESEL
13705/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om gårdsbesøk BERGE GÅRD EPHORTESEL
13619/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon Stine Norboe EPHORTESEL
13620/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn - 062/015 - søknad om tillatelse til tilbygg garasje BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13622/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 9729/2021 - 050/110 - Søknad om tillatelse i ett trinn BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13759/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13614/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10249/2021 - 137/036 - Søknad om tillatelse til oppsetting av uthus Byggfakta EPHORTESEL
13625/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestillling einnsyn - 10815/2021 - 030/018 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTESEL
13628/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 067/071 Husleiekontrakt Kommunal Bolig ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
13636/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 066/045 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
13650/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Victoria Solem Flack EPHORTESEL
13609/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 085/003 - Godkjent søknad om nydyrking Jens Morten Lien EPHORTESEL
13630/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10197/2021 - 061/036 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig og garasje Byggfakta EPHORTESEL
13639/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10264/2021 - Søknad om tillatelse i ett trinn 135/76 Byggfakta EPHORTESEL
13665/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Bestilling av innsyn - 12933/2021 - 060/008 søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13669/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 061/011 - 061/012 - 061/022 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Håvar Flønes m.fl. EPHORTESEL
13677/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Mali I Vollan Marstad EPHORTESEL
13770/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Miljøarbeider - st. ref. (4434636061) Maren Nyheim Stokke EPHORTESEL
13671/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 103/006 - Materialer ved Rotla Anne Jorunn Warmdal EPHORTESEL
13672/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 103/006 - Dumping av materialer ved Rotla TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
13673/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 147/082 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Gullset Søndre - Sørungen - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
13675/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev 147/082 - Ny oversendelse - Korrigert ferdigattest avløpsanlegg SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
13679/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev 064/226 - Selbuvegen 1683 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning SH PROSJEKT AS EPHORTESEL
13703/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - 13207/2021 - 150/079 - søknad om tillatelse til oppføring av uthus, bod og badstu BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13704/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Hovedutsending - Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2021- Sektor oppvekst - Bell skole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
13707/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedr. innsendt klage - konkretisering Berit Hansen EPHORTESEL
13689/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter 10. september STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13695/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Aziza Siraj Abdalla Ali EPHORTESEL
13696/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - Nicolai Sundal Stokke Jannicke Sundal EPHORTESEL
13709/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - 13418/2021 - søknad om driftsmidler Anonym EPHORTESEL
13710/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Hovedutsending - Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2021- Sentraladministrasjonen STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
13700/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Kursbevis, nettkurset barnehagemiljø og krenkelser ***** EPHORTESEL
13706/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Anmodning om innsyn i sak - Motorferdsel i utmark § 4a - tur- og isfiskeløyper for snøscooter - rekreasjonsløyper løpenr. 6654/2021 og 6893/2021 Jo Halvard Halleraker EPHORTESEL
13711/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Purring på svar - tilskudd til kjøring av skispor SØRUNGEN HYTTEFORENING EPHORTESEL
13712/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - 13098/2021 - 120/017 søknad om personlig ansvarsrett BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13713/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Lisbeth Skei Sjøberg EPHORTESEL
13714/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - egenandelstak HELFO EPHORTESEL
13715/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Ingfrid Toril Svendgård EPHORTESEL
13717/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Overføring av anleggskonsesjon for Usma kraftverk fra TrønderEnergi Kraft AS Grete Johnsen EPHORTESEL
13693/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13720/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13725/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev 024/068 - søknad om forlengelse av byggetillatelse Ola Raaen Grendstad EPHORTESEL
13726/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Lena Nyheim Stokke EPHORTESEL
13740/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for 2020 Stjørdal kommune EPHORTESEL
13747/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse til endring av reguleringsplan - Gammelvollåsen hyttefelt, Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13748/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Ellinor Hagen Sivertsen EPHORTESEL
13608/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel Anonym EPHORTESEL
13653/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Kunngjøring om vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan hyttefelt Østrungen Berit Hansen EPHORTESEL
13655/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 082/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig OFSTAD AS EPHORTESEL
13659/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 40/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13660/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969638274 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13661/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 986946233 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13634/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Dokumentasjon på Mitt Livs ABC Perm 1 ***** EPHORTESEL
13635/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 063/221 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13627/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Fremmede arter 2021 - Budsjett og framdriftsplan TRØNDELAG TREFELLING AS EPHORTESEL
13592/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd i forbindelse med oppstart kurs - Selbubunad SELBU HUSFLIDSLAG EPHORTESEL
13606/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 093/001 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbedring av Kyllokrysset - Vedr. 202115511-9 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13587/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til minnekonsert Arnsteins musikkvenner v/ Brynjar Dahlø EPHORTESEL
13637/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 038/016 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13641/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Victoria Solem Flack EPHORTESEL
13648/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Invitasjon til ungdomsarbeidersamling 19.-20.11.2021 - Vedr. 202138623-1 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13629/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 063/221 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13638/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13615/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 100/026 - Ettersendelse av opplysninger -Søknad om midlertidig brukstillatelse Siv Grethe Moslet Evensen EPHORTESEL
13624/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 063/221 - Vedtaksbrev for driftstilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13611/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 037/004 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13594/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av einnsyn - 13137/2021 - Melding om vedtak - Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19, runde 3 Anonym EPHORTESEL
13598/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 12823/2021 - Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 Anonym EPHORTESEL
13631/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 140/001 - (140/012) - Søknad om ferdigattest vei Svein Erik Gjølmesli EPHORTESEL
13623/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigmelding B.N. Entreprenør EPHORTESEL
13613/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 004/022 - Søknad om bygging av adkomstveg til hyttetomt Ole Gunnar Hagen EPHORTESEL
13633/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Dokumentasjon på Mitt Livs ABC Perm 2 ***** EPHORTESEL
13150/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19, runde 3 NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
13640/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Anne Hell Leikvold EPHORTESEL
13642/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13643/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ellinor Hagen Sivertsen EPHORTESEL
13644/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfond Per Kåre Slind EPHORTESEL
13647/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
13657/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Selbu kommune - Søknad om spillemidler 76591 - Kultursal i skoleanlegg ved Selbu ungdomsskole - Vedr. 202128831-2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13658/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev 062/028 - Godkjent endring nr 2 av høydefastsettelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
13664/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Kostra rapportering til SSB per 3. kvartal 2021 ssb EPHORTESEL
13668/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13546/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev 138/025 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg hytte samt flytting av eksisterende bygg Odd Ivar Sæther EPHORTESEL
13666/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev 143/016 - Søknad om ferdigasttest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
13586/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev 101/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Elisabeth L Mebust m.fl. EPHORTESEL
13588/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til innspilling av julesanger i Selbu kirke SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
13407/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 062/028 - Godkjent endring av høydefastsettelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
13455/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 050/010 - Tillatelse til tiltak for Endring av utvendig fasade på bolig Byggmester Ingar Olsen AS m.fl. EPHORTESEL
13476/2021 20211005 05.10.2021 Internt notat 066/079 - Grunnrettsavtale Ståle Selboe EPHORTESEL
13563/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - informasjon om ordninga Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
13565/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 148/004 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13567/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13383/2021 - Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:52.745826 Anonym EPHORTESEL
13569/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 12823/2021 - Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 Anonym EPHORTESEL
13570/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Bestilling av einnsyn - 13137/2021 - Melding om vedtak - Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19, runde 3 Anonym EPHORTESEL
13572/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om vedtak -Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19, runde 3 NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
13573/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Behovsmelding med søknad om startlånmidler for 2022 HUSBANKEN EPHORTESEL
13574/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 150/002 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13575/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 12944/2021 - Tilbud - taksering Stokkfjellet Vindpark Guro Storli Aune EPHORTESEL
13603/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTESEL
13597/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Ingrid Rygnestad EPHORTESEL
13558/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
13537/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 151/064 - Uttalelse til høringsbrev - Endring av reguleringsplan Gammelvollåsen hyttefelt - Selbu kommune - Vedr. 21-203322-2 Statens vegvesen EPHORTESEL
13571/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse planprogram KAP Selbu kommune Saanti Sijte ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
13581/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 147/002 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13583/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 001/001 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13584/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 149/003 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13589/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 013/028 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13591/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 31 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
13601/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - fast Emilie Løvseth EPHORTESEL
7567/2021 20211005 05.10.2021 Saksframlegg/innstilling Fremtidig organisering av skoleuka i Selbu kommune EPHORTESEL
13595/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Grete Skjetne EPHORTESEL
13596/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Uttalelse til sak - framtidig organisering av skoleuka i Selbu kommune Veronica Solem Flack m.fl. EPHORTESEL
13599/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Turid Ellen Høiby EPHORTESEL
13600/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
13602/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Endring av leiebeløp DNB BANK ASA EPHORTESEL
13604/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Høyringsbrev - Ny arkivlov KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13497/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 150/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Håvard Aftret EPHORTESEL
13500/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 064/155 - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - Enebolig Martin Sætnan Hoås EPHORTESEL
13556/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 150/001 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13561/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 147/082 - Tilleggsopplysninger bekreftelser SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
13564/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13294/2021 - kvittering for innmelding av farlig stoff - B.Langseth Guro Storli Aune EPHORTESEL
13473/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 149/003 - 149/011 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bettina Brock-Larsen m.fl. EPHORTESEL
13478/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 066/079 - Grunnrettsavtale TEKAM TELECOM AS EPHORTESEL
13480/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på gravemelding - Søknad om graving i eller kryssing av offentlig eiendom - Nordlia Trude Motrøen Øhlén EPHORTESEL
13485/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Avtale om Bandcamp i høstferien 2021 Martin Aas EPHORTESEL
13489/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Avtale om Bandcamp i høstferien 2021 Henrik Løvø Aune EPHORTESEL
13490/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Avtale om Programmering og Kreativ dag i høstferien 2021 Jon Elias Moen EPHORTESEL
13491/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tilskudd til SelbuLAN 2021 SELBULAN DA EPHORTESEL
13483/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Avtale om Gårdsbesøk i Aktiv høstferie BERGE GÅRD EPHORTESEL
13521/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - 12653/2021 - 001/005 - hyttetomter BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13524/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 150/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jonny Aftret EPHORTESEL
13526/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 149/011 - Oversendelse av Matrikkelbrev Willy Korvanen Mæland EPHORTESEL
13527/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 149/017 - 149/003 - 149/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jarle Aftret EPHORTESEL
13530/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 150/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jostein Aftret EPHORTESEL
13553/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 038/001 Vedtak skogfond (udekka investering) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13554/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 150/003 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13498/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 151/077 - Godkjent søknad om ferdigattest - Fritidsbolig Willy Jensen EPHORTESEL
13499/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - 12443/2021 - 062/028 - søknad om tillatelse til oppføring av enebolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13501/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 151/077 - Ettersendelse av ferdigattesten på fritidsbolig INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
13517/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 149/001 - 149/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev Nina Beate Aftret EPHORTESEL
13522/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 150/021 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ola Dalheim EPHORTESEL
13454/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 133/050 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
13466/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - 12612/2021 - 082/013 - søknad om tillatelse til riving og oppføring nytt BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13451/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 147/057 - Ferdigattest for Fritidsbolig og Uthus Trude Mæhle EPHORTESEL
13453/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 135/076 - Godkjent søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - Raft og mønehøyde Jan Erik Sunnset EPHORTESEL
13457/2021 20211005 05.10.2021 Utgående brev 100/026 - Søknad om midlertidig brukstillatelse fritidsbolig Siv Grethe Moslet Evensen EPHORTESEL
13590/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Innsyn Anonym EPHORTESEL
13550/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling GRENDALAGET HÅPET EPHORTESEL
13555/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 013/027 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
13557/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 050/044 - Ferdigmelding vannmåler SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
13566/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13593/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev Høringsnotat - forslag til forskrift om overgangsregler (barnevernsreform) BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13544/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 085/003 - Uttalelse til plan for nydyrking - Jens Morten Lien STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13545/2021 20211005 05.10.2021 Inngående brev 077/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13508/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 143/010 - Ferdigmelding vannmåler SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
13464/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 054/009 - Søknad om ferdigattest Per Ivar Borseth EPHORTESEL
13384/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev 014/052 - Oversendelse av kvittering for registrert konsesjonsforhold NORSK EIENDOMSOPPGJØR AS EPHORTESEL
13385/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev 064/226 - Godkjent søknad om dispensasjon - byggeforbudssone - Extra Selbu MER NORWAY AS EPHORTESEL
13431/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - videreføring av sykevikariat Lena Isabell H Storvik EPHORTESEL
13414/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev 133/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring T-12 Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
13388/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Valg etter innvilgelse av fritak - Lene Nikoline Bakkeid Peder Evjen m.fl. EPHORTESEL
13393/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar bestilling av innsyn - 12495/2021 - 011/002 søknad om deling av grunneiendom - fritidshus BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13378/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 12938/2021 - 133/006 søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13379/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 12648/2021 - 154/002 tomt 12 - søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13371/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - avlaster i eget hjem May Iren Thyholt EPHORTESEL
13372/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Referat fra møte i ungdomsrådet 30.09.21 Medlemmer i Selbu ungdomsrådet EPHORTESEL
13510/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13511/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om stilling Monika Beitland EPHORTESEL
3713/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev 151/064 - Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Gammelvollåsen hyttefelt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
13434/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Anne Overland EPHORTESEL
13469/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
13437/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Jan Terje Selboe EPHORTESEL
13518/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om pleiepenger for pleie av sykt barn ***** EPHORTESEL
13459/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Informasjon om "Pasientsikkerhetskonferansen 2021 - Hvordan bli best på å bli bedre?" HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
13496/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** Arve Sørmo EPHORTESEL
13458/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 031/004 - Tilbakemelding angående innsigelser om bussholdeplass Sirhaugene hyttefelt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
13460/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 135/066 - Tilleggsopplysninger - Bekreftelse nabotomter blir ikke bebygd Miljø-VVS AS EPHORTESEL
13461/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 12949/2021 - Tilsyn Stokkfjellet vindkraftverk - Rapport fra inspeksjon 31.08.2021 Kim Stokke EPHORTESEL
13462/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Sjåfører i forbindelse med snøscooterløyve Ivar Hjelsvold EPHORTESEL
13463/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 064/027 - Endring av reguleringsplan Bell - Marienborg - ROS-analyse GEOTYDAL AS EPHORTESEL
13465/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 15.09.2021 ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
13467/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknadskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Merete Osen EPHORTESEL
13468/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Brev til kommunene Aktuell informasjon om influensavaksineringen HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
13450/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
13452/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
12886/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om graving i Movegen KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
13533/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Stine Norboe EPHORTESEL
13534/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon Stine Norboe EPHORTESEL
13492/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 066/006 - Søknad om tillatelse til oppføring av rekkehus/tomannsbolig PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESEL
13495/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Vedr. 20-33011-10 - Invitasjon til uformell innspillsrunde -utkast til forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg Statens vegvesen EPHORTESEL
13505/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Vaktregning veterinærvakt september 2021 Nea Veterinærkontor EPHORTESEL
13506/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Høring søknad på allerede bygd traktorveg i Flora Selbu kommune ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
13507/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Signert avtale på nytt saksbehandlingssystem, byggesak og møtebehandling SIKRI EPHORTESEL
13509/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Selbusjøen Grunneierlag - konsesjonsvilkår Neavassdraget Inger Aslaug Granby EPHORTESEL
13512/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 038/002, 038/003 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Lars Langseth EPHORTESEL
13535/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Kunngjøring om vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan hyttefelt Østrungen Berit Hansen EPHORTESEL
13536/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 038/001 - Søknad om utbetaling av udekka Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13523/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** ***** Arny Martinsen Olsen EPHORTESEL
13514/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 143/139 - søknad om tillatelse til tiltak - Anneks / uthus Trygve Bakken EPHORTESEL
13520/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Signert brukeravtale - Tømra/Innbygda bhg og Bygg og eiendom, renhold - rev. pr september 2021 Tømra og Innbygda barnehage EPHORTESEL
13488/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 091/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Tor Jostein Korsvold EPHORTESEL
13482/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 135/010/001 - Krav om opprettelse av grunneiendom fra feste Anne Overvik Mosleth m.fl. EPHORTESEL
13481/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Avvik i innsamling og bruk av personopplysninger til BrukerPlan - Trøndelag HELSE STAVANGER HF EPHORTESEL
13484/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev 091/002 - Søknad om deling av grunneiendom Tor Jostein Korsvold EPHORTESEL
13472/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om kompensasjon ***** EPHORTESEL
13474/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Andrea Barland EPHORTESEL
13475/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Tigisty W Ghebregzabher EPHORTESEL
13391/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Referat Tverrfaglig forum 01.10.21 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR FOREBYGGING OG MESTRING m.fl. EPHORTESEL
13447/2021 20211003 03.10.2021 Inngående brev 087/007 - Tilbakemelding - Vedrørende ferdigmelding montert vannmåler Grete Trondsetås Berg EPHORTESEL
13448/2021 20211003 03.10.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Arve Sørmo EPHORTESEL
13445/2021 20211002 02.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Spørreundersøkelse fra Valgdirektoratet til alle valgmedarbeidere, stemmestyrer og valgansvarlige som har deltatt ved gjennomføring av stortingsvalget 2021 Ingrid Kjøsnes EPHORTESEL
13325/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Bestilling av innsyn - 12708/2021 - 061/022 søknad om riving av eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13399/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Refusjonsgaranti skoleårene 2020 - 2022 TRONDHEIM KOMMUNE, Fagenhet for oppvekst og utdanning EPHORTESEL
13288/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 051/004 - Brev vedr boplikt GAULDALSADVOKATENE AS EPHORTESEL
13381/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:03.953057 ***** EPHORTESEL
13382/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:30.357531 ***** EPHORTESEL
13383/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:52.745826 ***** EPHORTESEL
13400/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Signert tilslutningserklæring anbud Forsikringsmegler Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
13406/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev 062/028 - Endring av høydefastsettelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
13411/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Klage på vedtak - Endring av reguleringsplan Botn/ Dyrdalslia Bjørn Jarle B Hofsmo EPHORTESEL
13412/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Vedr. 202131888-2 - Fylkeskommunens uttalelse til planprogram og innspillveileder for kommuneplanens arealdel 2024-2034 Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13415/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev 147/082 - Tilleggsopplysninger - Erklæring rettighet fast eiendom SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
13416/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev 151/076 - Søknad om ferdigattest avløp Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
13418/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Søknad om driftsmidler ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
13420/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Barneverntjenestens stans av samvær på grunnlag av nødrett - klagerett og klageinstans BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13421/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev 151/059 - Søknad om avløpsordninger MILJØ-VVS AS EPHORTESEL
13429/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Vedr. 202134192-2 - Fylkeskommunens høring av søknad om dispensasjon fra plangrunnlag - Bygging av 2 kulverter under Fv 705 ved Selbuskogen skisenter Gnr/Bnr 64/1 og 63/70 Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13432/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale pr. 8. oktober 2021 Lena Isabell H Storvik EPHORTESEL
13436/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13438/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Underskrevet videreføring arbeidsavtale ut oktober Ingrid Borseth Saasen EPHORTESEL
13439/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Rapportering tiltak fremmede planter og trær 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13440/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Invitasjon til nettverksmøte folkehelse 7. desember 2021 trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13442/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til høring- Planprogram og innspillveileder for kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Selbu kommune, Trøndelag Steinar Lillefloth EPHORTESEL
13443/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Miljøarbeider - st. ref. (4434636061) Islam Mrabet Abboudi EPHORTESEL
13427/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev 063/242 - Endring av ansvarsrett BRØDRENE HOFSTAD AS EPHORTESEL
13291/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 066/002 - vedrørende søknad om tilkobling avløp Lisbeth Norbye og Knut Gjertsen EPHORTESEL
13377/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Spørreundersøkelse fra Valgdirektoratet til alle valgmedarbeidere, stemmestyrer og valgansvarlige som har deltatt ved gjennomføring av stortingsvalget 2021 Ann Margrete Moen Rolseth EPHORTESEL
13332/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 137/014 - Svar på tilbakemelding - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Roar Kollsete EPHORTESEL
13335/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 093/001 - Kunngjøring - Godkjent endring av reguleringsplan Kyllo Vestre Peder Evjen m.fl. EPHORTESEL
13354/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Lena Nyheim Stokke EPHORTESEL
13350/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Emilie Løvseth EPHORTESEL
13280/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 094/022 - Oversendelse av Matrikkelbrev og grunnboksutskrift Gunnar Møllenhus EPHORTESEL
13328/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Svar bestilling av innsyn - 12982/2021 - søknad om tillatelse til tiltak - fritdisbolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13331/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 087/007 - Vedrørende ferdigmelding montert vannmåler Grete Trondsetås Berg EPHORTESEL
13341/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 066/055 - Godkjent søknad om påkobling kommunalt avløpsnett Lisbeth Norbye og Knut Gjertsen EPHORTESEL
13344/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Innbetaling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oddmund Dahlø EPHORTESEL
13345/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Innbetaling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bård Inge Kjeldstad EPHORTESEL
13172/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Oppsigelse av brukertilganger til Det sentrale folkeregisteret og nye avtaler TietoEvry EPHORTESEL
13239/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Heidi Ann Bakos EPHORTESEL
13329/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 077/001 - Tillatelse til tiltak - hytteveg Nea Entreprenør AS EPHORTESEL
13257/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Møtereferat ***** EPHORTESEL
13270/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Spørreundersøkelse fra Valgdirektoratet til alle valgmedarbeidere, stemmestyrer og valgansvarlige som har deltatt ved gjennomføring av stortingsvalget 2021 Ann Kristin Slind m.fl. EPHORTESEL
13292/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 065/005 - Søknad om utsatt frist for spreiing av husdyrgjødsel uten nedmolding Asbjørn Furan EPHORTESEL
13405/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Forslag forrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
13404/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Årsøya Fritidspark AS - tilbakebetaling av lån ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
13419/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Gravemelding - Søknad om graving i eller kryssing av offentlig eiendom - Nordlia Trude Motrøen Øhlén EPHORTESEL
13426/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev 062/242 - Endring av ansvarsrett samt oppdatert gjennomføringsplan Greta Moen EPHORTESEL
13444/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Vedr. Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2022 - Invitasjon til å søke om støttemidler Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13389/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Dokumenter til styremøte 30.09.21 Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTESEL
12833/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev 093/001 - Vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan Kyllo Vestre Olav Kyllo EPHORTESEL
13271/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev 137/014 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Anne Overvik Mosleth m.fl. EPHORTESEL
13294/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev kvittering for innmelding av farlig stoff - B.Langseth DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESEL
13296/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Lånetilbud KLP BANKEN AS EPHORTESEL
13301/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Aksept av lån KLP BANKEN AS EPHORTESEL
12757/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Torill Slind Kjøsnes EPHORTESEL
13234/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev 064/226 - Endringssøknad - Godkjent større fasadeskilt for Europris Selbu - Coop/Europrisbygget ELEKTROVAKUUM AS EPHORTESEL
13237/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev 100/034 - Godkjent Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTESEL
13243/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev 014/052 - oversendelse av bekreftede egenerklæringsskjema NORSK EIENDOMSOPPGJØR AS EPHORTESEL
13254/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Kristina Edvinsen Vatn EPHORTESEL
13279/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev 137/038 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Roar Kollsete EPHORTESEL
13298/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Påminnelse - nasjonale prøver - frist for registrering 01.10.21 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13299/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Søknad om utsatt frist for spreiing av husdyrgjødsel uten nedmolding Asbjørn Furan EPHORTESEL
13300/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Aksept nytt lån - Signert elektronisk STIAMU1 29.09.2021 KLP BANKEN AS EPHORTESEL
13303/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Laila Hammer EPHORTESEL
13304/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 39/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13306/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev 137/014 - Tilbakemelding - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Roar Kollsete EPHORTESEL
13310/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Torill Slind Kjøsnes EPHORTESEL
13312/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - 12648/2021 - 154/002 tomt 12 - søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
13314/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - 12708/2021 - 061/022 søknad om riving av eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL