eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10851/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev 030/155 - Midlertidig brukstillatelse for Enebolig Selbuhus Industrier AS m.fl. EPHORTESEL
10852/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev 135/076 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig Jan Erik Sunnset EPHORTESEL
10865/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev 016/030 - Godkjent søknad for oppsetting av Garasje Helge Wennberg EPHORTESEL
10890/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Vedr. 21-138529-2 - Fylkesveg 705 i Selbu kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram for Granby næringsområde Statens vegvesen EPHORTESEL
10891/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Tina Mjåland Mathisen EPHORTESEL
10892/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10903/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn i gammelt vegarkiv Arnold Gunnar Tørum EPHORTESEL
10893/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 24 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
10905/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i gammelt vegarkiv Arnold Gunnar Tørum EPHORTESEL
10909/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - FV705 Jon Eirik Elvsveen EPHORTESEL
10912/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705, strekningen Skarodden - Meieriet Ove Aftret EPHORTESEL
10861/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Forespørsel om omsetningstall for 2019 og 2020, serveringssteder og festivaler MACKS ØLBRYGGERI AS EPHORTESEL
10863/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Mebond sentrum Torgeir Kulseth EPHORTESEL
10887/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Ann-Mari Ødegård EPHORTESEL
10888/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt John Harald Uthus EPHORTESEL
10864/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på høring fra Statens vegvesen - Endring av reguleringsplan Røsset Nordre - planid 19780006 - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
10866/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på høring fra Statens vegvesen - Endring av reguleringsplan Kyllo vestre nord for Hersjøen - 093/001 - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
10868/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Meieriet til Mebonden Tonje Hårstadstrand EPHORTESEL
10855/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Kommentar til søknad Ola Morten Eidem EPHORTESEL
10857/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Høring - EU-EØS - Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
10860/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev 063/264 - Supplering med dispensasjonssøknad for byggesak HÅVARD GRENDAL EPHORTESEL
10889/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marit Sæther EPHORTESEL
10807/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten Even Haarstad EPHORTESEL
10856/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Vedrørende kommentar i tilknytning til søknad KARL KNUDSEN AS EPHORTESEL
10853/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 26.07.2021 HELFO EPHORTESEL
10858/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev 065/002 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10859/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev 065/168 - Forelegging og dispensasjonssøknad for nettstasjon og kabelanlegg TENSIO TS AS EPHORTESEL
10869/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Vikvarvegen, området mellom idrettsplassen og campingplassen A EPHORTESEL
10854/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 23.07.2021 HELFO EPHORTESEL
10014/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Sametingsvalget - forhåndsstemming Åge Helander m.fl. EPHORTESEL
10839/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev 147/001 - Tilbakemelding på høring - Endring av reguleringsplan Sørungen (Guldseth Søndre) Statens vegvesen EPHORTESEL
10847/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev 011/033 - Innsigelse vedrørende bygging av veg til hytte Daniel Wolak EPHORTESEL
10845/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Kristin Størseth Dyrdal EPHORTESEL
10850/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705 fra Mølnå bru til Rolset NN EPHORTESEL
10846/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev 052/007 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
10848/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Midheta Bilic EPHORTESEL
10849/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fotgjengerovergang ved krysset på fv 705 ved Marienborg Mebust-Kjelby EPHORTESEL
10837/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev 122/001 - 122/003 - 125/001 - Tilbakemelding på høring - Endring av reguleringsplan hyttefelt Østrungen Statens vegvesen EPHORTESEL
10840/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Sametingets valgmanntall - utleggingseksemplar SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTESEL
10841/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikar på tilkalling Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
10842/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Selbu fjellstyre - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2020 SELBU FJELLSTYRE EPHORTESEL
10843/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Underskrevet avtale vikar på tilkalling Even Haarstad EPHORTESEL
10830/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev 115/061 - Tillatelse til tiltak for Riving og Oppsetting av ny Fritidsbolig Inger Dagrun Langseth EPHORTESEL
10844/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
10836/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev 011/011/013 - Godkjent søknad for oppsetting av Anneks Bjørn Haug Wannebo EPHORTESEL
10786/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Melding om opphør av stilling Miljøarbeidertjenesten Lønn m.fl. EPHORTESEL
10816/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 22.07.2021 - egenandel HELFO EPHORTESEL
10818/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Høring - EU-EØS. Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
10819/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 063/0278 - Varsel om oppstart av reguleringsplan Granby næringsområde PRO INVENIA AS EPHORTESEL
10826/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 115/062 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og bygging av veg Lars Erik Østby m.fl. EPHORTESEL
10829/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 131/002 - Søknad om tillatelse til riving av gammelt fjøs Tormod Morset m.fl. EPHORTESEL
10832/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 115/062 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk Lars Erik Østby m.fl. EPHORTESEL
10814/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Overgangen over 705 fra Rødbergvegen og til skoleområdet i Mebond. (Ved trappa) Overgangen på Marienborg. Samt traséen fra skolen og til Sentralbanen/Putten R.A. Fordal EPHORTESEL
10804/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev 099/001 - Svar vedrørende ferdigattest for anneks og uthus INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
10808/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 062/023 - Korrigering - Kart - Reguleringsplan for Dyrdalslia boligfelt Jon Høiås m.fl. EPHORTESEL
10809/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Opprydding - Eggjafjellet, Selbu R.A. Fordal EPHORTESEL
10827/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10828/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 150/048 - Tilbakemelding på svar på anmodning om forklaring på oppmåling Jan Ove Henriksen EPHORTESEL
10831/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 115/062 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Lars Erik Østby m.fl. EPHORTESEL
10812/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Nord for sykehjemmet, Hårstadtunet, Hårstadråa R.A.Fordal EPHORTESEL
10815/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 030/018 - Søknad om tillatelse til tiltak Jan Arild Hollås EPHORTESEL
10817/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 16.07.2021 - egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10820/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 064/001 - Søknad om dispensasjon til etablering av kulvert under FV 705 - Selbuskogen skisenter KARL KNUDSEN AS EPHORTESEL
10822/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 067/015 - Vedrørende innsendt søknad om ombygging PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS EPHORTESEL
10834/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom - vegrett Lars Erik Østby m.fl. EPHORTESEL
10810/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom - parsell 15 - 16 - 17 Jon Høiås EPHORTESEL
10811/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 062/023 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jon Høiås EPHORTESEL
10803/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Opprydding Eggjafjellet Anonym EPHORTESEL
10805/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fortau langs fv705, fra Tine Meieri til fortau ved avkjørsel til Vikvarvvegen R.A. Fordal EPHORTESEL
10806/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Gangveg 705 fra oppkjøring Hoem og videre oppover mot Mosletta R.A. Fordal EPHORTESEL
10835/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 21.07.2021 - egenandelstak HELFO EPHORTESEL
9034/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev 079/001 Høring - deling av landbrukseiendom. ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTESEL
10813/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Krysset sør mellom rådhuset og E-verket ned mot kirka og Menighetshuset R.A. Fordal EPHORTESEL
10821/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 014/026 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
10823/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - 1) Sving i Vikvarvvegen (se vedlagt kart) 2) Sving i Overvikvegen (se vedlagt kart) Ulf Kristiansen EPHORTESEL
10824/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2022 - invitasjon til innspill på tiltak Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10825/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev 106/002 - 106/007 - 106/010 - Spørsmål angående varsel om retting i Matrikkelen STATKRAFT AS EPHORTESEL
10801/2021 20210725 25.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Espen Raymond Berg EPHORTESEL
10800/2021 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Tone Merethe Schei EPHORTESEL
10799/2021 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Marte Hårstad EPHORTESEL
10797/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Stine Henriette Sannan Gartland EPHORTESEL
10798/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Stine Henriette Sannan Gartland EPHORTESEL
10796/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 034/033 - Ferdigmelding for vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
10794/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Svar på Tilbakemelding matrikkelføring til Tone og Owe Iversen Tone og Ove Iversen EPHORTESEL
10795/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 012/001/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Elin Marie Jonassen m.fl. EPHORTESEL
10792/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 084/003 - Analysebevis - diagnostisering av planteprøve KIMEN SÅVARELABORATORIET AS EPHORTESEL
10793/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 101/001 - Godkjent søknad om deling av tomt 8 i Hersjøen hyttefelt Siv Toril Sørmo EPHORTESEL
10779/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 024/084 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Kai Morten Størseth EPHORTESEL
10775/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 062/025 - 062/026 - 062/027 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftede grunnboksutskrifter Jon Høiås EPHORTESEL
10785/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 160/007 - 160/008 - 160/009 - 160/010 - 161/003 - 162/003 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Dag Olav Renå m.fl. EPHORTESEL
10787/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 101/001 - Søknad om deling av grunneiendom - tomt 8 Hersjøen hyttefelt Siv Toril Sørmo EPHORTESEL
10788/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Siv Toril Sørmo EPHORTESEL
10789/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 114/006 - Søknad om tillatelse til utbedring og forlenging av skogsveg/traktorveg Brit Helen Velve Frøseth m.fl. EPHORTESEL
10780/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 127/011 - 127/012 - 127/013 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift John Gunnar Valstad EPHORTESEL
10770/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 150/097 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Terje Larsen EPHORTESEL
10791/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Lønnsmelding opphør Lønn m.fl. EPHORTESEL
10790/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Lønnsmelding opphør Lønn m.fl. EPHORTESEL
10781/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 064/117 - Ferdigmelding for vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
10782/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 031/040 - Endring av formålsgrense ved tomt 031/040 og 031/047 Svein Olav Nesvold EPHORTESEL
10783/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev E-post om oppretting av feil i plankart og endring av formålsgrense Stj. Teknisk Drift Geodata EPHORTESEL
10784/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Elise Berge Eidem EPHORTESEL
10772/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Fast Marita Hilmo Aasen EPHORTESEL
10773/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring - 2020/2021 Odd Jostein Marstad EPHORTESEL
10754/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Morten Sætnan Hoås EPHORTESEL
10774/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 150/048 - Svar på anmodning om forklaring på oppmåling Jan Ove Henriksen EPHORTESEL
10776/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 010/016 - Søknad om motorferdsel Morten Haugen EPHORTESEL
10777/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 024/078 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Lennart Lie Holmen EPHORTESEL
10744/2021 20210722 22.07.2021 Internt notat Mottatt politiattest Heidi Bente Stokke EPHORTESEL
10745/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
10756/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 052/001 - 053/001 - Melding om matrikkelføring av registrert sak for jordskifteretten TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10759/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 030/002 - 030/009 - 030/013 - 030/014 - Melding om matrikkelføring av registrert sak for jordskifteretten TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10771/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 019/010 - Søknad om dispensasjon i forhold til kommuneplanens arealdel - Hyttetomt til boligtomt Nils Flønes EPHORTESEL
10746/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Statsforvalterens høringsuttalelse til endring av reguleringsplan for hyttefelt ved Østrungen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10748/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Linda Sandvik EPHORTESEL
10752/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev 067/015 - Søknad om tillatelse i ett trinn - ombygging Nestansringen 20 Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTESEL
10749/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Odd Morten Hopen EPHORTESEL
10429/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Anton Gisetstad m.fl. EPHORTESEL
10729/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 20.07.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
10730/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev 155/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10733/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt ***** EPHORTESEL
10736/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Heidi Rieck Taftø EPHORTESEL
10741/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev 147/047 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger og opplysninger om tiltakets ytre rammer Stian Martin Gullaseter EPHORTESEL
10731/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Hege Guldseth EPHORTESEL
10734/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Esmeralda Anggong Sesseng EPHORTESEL
10703/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev ***** husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
10644/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev 147/047 - Godkjent søknad om bygging av adkomstveg til Nerhytta/Sørungen Stian Martin Gullaseter EPHORTESEL
10723/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10728/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Oppvekst - st. ref. (4411994812) Ingfrid Svendgård EPHORTESEL
10725/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Isabelle Hagen Meisal EPHORTESEL
10554/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 019/001 - søknad om bygging av veg - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
10672/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 114/006 - nybygging av veg Brit Helen Velve Frøseth EPHORTESEL
10643/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 014/050 - Høringsbrev - Dispensasjonssøknad om adkomstveg til fritidsbolig STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
10673/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Opprydding - Eggjafjellet, Selbu RWE Renewables Sweden AB EPHORTESEL
10715/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar på Innsynsbegjæring avviksmeldinger hjemmetjenesten Innsyn i avviksmeldinger - NRK m.fl. EPHORTESEL
10718/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 083/002 - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av seterhus Peder Evjen EPHORTESEL
10721/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Tomas Østbyhaug EPHORTESEL
10724/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10726/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Kailey Breanne Milliken EPHORTESEL
10650/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 125/021 - Godkjent søknad om oppføring av ny hytte Anette-Marie G Sætervik EPHORTESEL
10671/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 082/020 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Vibeke Marstad EPHORTESEL
10675/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 106/002 - 106/007 - 106/010 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Ingrid Rolseth Holt m.fl. EPHORTESEL
10648/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 120/309 - Vedtak - Søknad om endring i gitt tillatelse VIANOVA AS EPHORTESEL
10707/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 151/048 - Vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan Oppigarden Grim Ole Bolmøyen EPHORTESEL
10708/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 151/048 - Kunngjøring av vedtak - Endring av reguleringsplan Oppigarden STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
10709/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 150/048 - Anmodning om forklaring på oppmåling Jan Ove Henriksen EPHORTESEL
10711/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 052/001 - Søknad om deling av grunneiendom Jo Kjetil Valli EPHORTESEL
10713/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 15.07.2021 - egenandel HELFO EPHORTESEL
10716/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 024/078 - 024/079 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lennart Lie Holmen EPHORTESEL
10719/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 147/001 - Nabovarsling - Endring av reguleringsplan Sørungen (Guldseth Søndre) GEOTYDAL AS EPHORTESEL
10720/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Svar på deres spørsmål om rovviltforvaltning i region 6 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10506/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 140/008 - Søknad om bygging av veg fram til eksisterende hytte - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2014-2024 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
4864/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 148/003 - Godkjent endring av reguleringsplan for Setertjernremmet hyttefelt Jarle Aftret EPHORTESEL
4897/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 148/003 - Kunngjøring av vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan Setertjernremmet hyttefelt, jf. pbl. §12-14 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
10717/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 147/047 - Søknad om tillatelse til tiltak - adkomstveg til fritidsbolig Stian Martin Gullaseter EPHORTESEL
10670/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 024/077 - ferdigattest hytte STRÅNDBYGG AS EPHORTESEL
10685/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2020/2021 ikke mottatt - purring Dag Olav Renå m.fl. EPHORTESEL
10695/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705 mellom Skarodden og Meieriet Alma Kristine Unsgård EPHORTESEL
10696/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Marienborg Alma Kristine Unsgård EPHORTESEL
10701/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Merete Osen EPHORTESEL
10699/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Kristine Østby EPHORTESEL
10697/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Marte Winum EPHORTESEL
10698/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Øybergvegen . Fv705- Norbit Line Aadén Garberg EPHORTESEL
10700/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Maiken Gjærevold Woldseth EPHORTESEL
10702/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Kjørebok for leiekjøring sesongen 2020/2021 ikke mottatt - purring Dag Olav Renå EPHORTESEL
10693/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Overgangen over 705 fra Rødbergvegen og til skoleområdet i Mebond. (Ved trappa) Overgangen på Marienborg. Samt traséen fra skolen og til sentralbanen/pytten. Anna Julie Sand EPHORTESEL
10694/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Gangveg 705 fra oppkjøring Hoem og videre oppover mot Mosletta Alma Kristine Unsgård EPHORTESEL
10692/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Greta Moen EPHORTESEL
10690/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Marthe Kiltvik EPHORTESEL
10689/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Torill Anita Iversen EPHORTESEL
10691/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 964, ved avkjørsel Garbergvegen Arne Hårstad EPHORTESEL
10629/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 148/003 - 148/005 - Melding om vedtak - Godkjent VA-plan - Setertjernremmet Hyttefelt - Sone B, C og D - Fritidsboliger - Tette tanker Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
10605/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Forlenget midlertidig arbeidsavtale i prosjekt Barneboligtiltak Tina Mjåland Mathisen EPHORTESEL
10626/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 024/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning T-29 - Varsel om matrikkelføring Anette Welvang m.fl. EPHORTESEL
10585/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 024/005 - 024/068 - 024/063 - Oversendelse ferdigattest - Minirenseanlegg - Damtjønna hyttefelt SELBUSTRAND EIENDOM AS EPHORTESEL
10588/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 125/022 - ferdigattest hytte BYGGMESTER ARNE SKOTNES AS EPHORTESEL
10589/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 152/019 - Søknad om tillatelse til opparbeidelse av adkomstveg til hyttetomt BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
10592/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 112/003 - Vedrørende klage på vedtak om ikke utsatt boplikt Arild Tveten Aune EPHORTESEL
10600/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 008/006/005 - Godkjent søknad om rivingstillatelse av hytte KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
10617/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Forklaring på faktureringsgrunnlag på helse og omsorgstjenester Astrid Lovise Uglem EPHORTESEL
10590/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Trine Stokke EPHORTESEL
10649/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen - Jo Inge Hoem STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10669/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn ***** EPHORTESEL
10686/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fortau for gående Per Inge Aftret EPHORTESEL
10688/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Nord for sykehjemmet, Hårstadtunet, Hårstadråa. Per Inge Aftret EPHORTESEL
10627/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Innspill vegnavn i utmark til høring Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
10651/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen - John Hårstad Evjen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10652/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 062/014 - erklæring ansvarsretter og gjennomføringsplan ASMERVIK & TRØNSDAL AS EPHORTESEL
10654/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - endret fast Renata M Golczewska EPHORTESEL
10656/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Takker nei til tilbudt stilling ***** EPHORTESEL
10667/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 127/013 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
10631/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 062/014 - Godkjent søknad om oppføring av enebolig - del 1 ASMERVIK & TRØNSDAL AS EPHORTESEL
10633/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Ønsker å kjøpe tilleggsareal av eiendommen 110/004 Trond Svendsen EPHORTESEL
10657/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Marita Hilmo Aasen EPHORTESEL
10662/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 062/014 - Oppdatering av gjennomføringsplan-v3 ASMERVIK & TRØNSDAL AS EPHORTESEL
10665/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad om dispensasjon for bruk av plantevernmidler nærmere enn tre meter fra overflatevann Mattilsynet EPHORTESEL
10677/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Malin Nypan EPHORTESEL
10663/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
10668/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 024/077 - Gjennomføringsplan STRÅNDBYGG EIENDOM AS EPHORTESEL
10687/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Krysset sør mellom rådhuset og E-verket ned mot kirka og Menighetshuset Per Inge Aftret EPHORTESEL
10676/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 143/048 - renovasjon hytte Ellen Marie Hovland EPHORTESEL
10680/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Elin Maiken Tørum EPHORTESEL
10681/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt Anne Karin Stokke EPHORTESEL
10684/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Klage til Selbu sykehjem ***** EPHORTESEL
10655/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10660/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 052/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg anneks Annlaug Øverbø EPHORTESEL
10661/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 082/020 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Vibeke Marstad EPHORTESEL
10666/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Gps Kordinater SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
10271/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling - hjemmetjenesten Ann-Mari Ødegård EPHORTESEL
10618/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev 077/001 - Uttalelse - Endring av reguleringsplan Røsset Nordre Selbu kommune Mattilsynet EPHORTESEL
10612/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 136/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10598/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10604/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Møllenhusvollen og naust ved Kroksjøen - Gunnar Møllenhus STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10583/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev 119/003 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Stokmo Snekkeri - Kontorrigg - Tett tank alt avløpsvann JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
10628/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv705 Kim Ove Engen EPHORTESEL
10607/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev 148/003 - 148/005 - Revidert VA-plan Setertjernremmet Hyttefelt - Sone B, C og D Egil Helmer Evensen EPHORTESEL
10630/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev 119/003 - Frakopling fra kommunal vanntilførsel og privat midlertidig avløpstank JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
10576/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10050/2021 - 063/264 - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av enebolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10540/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev 084/034 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jim Rene Wesche Evjen EPHORTESEL
10636/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev 089/013 - Avklaringer før søknad Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
10547/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 10040/2021 - 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10552/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 10037/2021 - 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10553/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 10217/2021 - 024/004 - Søknad om deling av grunneiendom Byggfakta EPHORTESEL
10623/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev 031/004 - Uttalelse - Endring av reguleringsplan Sirhaugene Hyttefelt, Selbu Mattilsynet EPHORTESEL
10624/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Gruvvollen - Kari og Ivar Ellingsen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10635/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
10632/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10493/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Endret fast arbeidsavtale Elin Maiken Tørum EPHORTESEL
10637/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 969638274 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10638/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Lene Flatås EPHORTESEL
10640/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innsynsforespørsel - innsyn i avviksmeldinger Innsyn i avviksmeldinger - NRK EPHORTESEL
10645/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Sissel Mæhre Berbu EPHORTESEL
10646/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Stig Olav Berbu EPHORTESEL
10550/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10176/2021 - 062/014 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Byggfakta EPHORTESEL
10541/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev 052/001 - Søknad om tillatelse til adkomstveg - Høydebasseng Holtet RØSET AS EPHORTESEL
10542/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Kristin Lien EPHORTESEL
10563/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Klage på bruk av giftstoffet Roundup - Sentralbanen Bente Haarstad EPHORTESEL
10570/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10385/2021 - 125/021 - Søknad om oppføring av ny hytte Byggfakta EPHORTESEL
10573/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10176/2021 - 062/014 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Byggfakta EPHORTESEL
10545/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10217/2021 - 024/004 - Søknad om deling av grunneiendom Byggfakta EPHORTESEL
10548/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10197/2021 - 061/036 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig og garasje Byggfakta EPHORTESEL
10549/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10322/2021 - 110/004 - fradeling av tomt Flora Byggfakta EPHORTESEL
10551/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 9785/2021 - 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10555/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev 119/002 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10556/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10385/2021 - 125/021 - Søknad om oppføring av ny hytte Byggfakta EPHORTESEL
10560/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10094/2021 - 011/011/013 - Søknad om tillatelse til oppføring av anneks Byggfakta EPHORTESEL
10561/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10249/2021 - 137/036 - Søknad om tillatelse til oppsetting av uthus Byggfakta EPHORTESEL
10567/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev 062/014 - Oppdatering av gjennomføringsplan ASMERVIK & TRØNSDAL AS EPHORTESEL
10521/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Melding om avsluttet av sak - 18-179862REN-JTRD MOSLET TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10534/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev 065/158 - Søknad om ferdigattest Lars Rønsåsbjørg EPHORTESEL
10535/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev VA-plan Setertjernremmet sone B, C og D - Veiledning - Forslag endringer Egil Helmer Evensen m.fl. EPHORTESEL
10538/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Grete Lund EPHORTESEL
10539/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Egil Guldseth EPHORTESEL
10543/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 9275/2021 - 100/005 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Anonym EPHORTESEL
10544/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10264/2021 - Søknad om tillatelse i ett trinn 135/76 Byggfakta EPHORTESEL
10524/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar angående tilbakemeldinger om utsatte oppmålingsforretninger for 063/278 og 035/050 Geir Nyheim m.fl. EPHORTESEL
10508/2021 20210714 14.07.2021 Internt notat Purring på svar vedr henvendelse 19/4-21 Jan Erik Marstad EPHORTESEL
10536/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10537/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10584/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Jill Haldorsen Silden EPHORTESEL
10557/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fortau langs fv705, fra Tine Meieri til fortau ved avkjørsel til Vikvarvvegen Ellen M Sundlisæter, Fletten, Innbygda EPHORTESEL
10587/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Gry Anita Ødegaard EPHORTESEL
10586/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Linda Uglem EPHORTESEL
10491/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 9821/2021 - Uttalelse vedrørende endring av reguleringsplan - Hyttefelt Østrungen, Selbu kommune Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
10562/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev 034/004 - Svar på søknad om fritak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
10348/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev 090/008 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Litlevjtrøa, Øverbygda - Helårsbolig - Minirenseanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
10487/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Besvart innsynskrav stillingsutlysninger i 2019 og 2020 helse og omsorgssektoren Oscar Aaslund Hovin EPHORTESEL
10532/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Privatisering av kommunale veier Per Emil Kjøsnes EPHORTESEL
10372/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev 024/004, 024/006, 024/5 - Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Damtjønna STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTESEL
10501/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev 082/020 - Godkjent søknad om tillatelse til riving av fjøs Vibeke Marstad EPHORTESEL
10503/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev 084/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bernt Evjen m.fl. EPHORTESEL
9717/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev 101/034 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
10434/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Maria Rotvold EPHORTESEL
10494/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10101/2021 - Stokkfjellet vindpark i Selbu -Avkjøring fra fv 6724 Stokkvegen Kim Stokke EPHORTESEL
10533/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høring til søknad om bygging av snuplass/ rundkjøring på skogsbilvegen, Børdalsvegen GBNR 56/2- kulturminnefaglig uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
10495/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Vedtak i tilknytning til Serverings- og skjenkebevilling FLORA HERREGAARD AS EPHORTESEL
10490/2021 20210714 14.07.2021 Internt notat Forespørsel om utvidet bevilling Bjørg Astrid Kolset Larsen EPHORTESEL
10546/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Ønsker å kjøpe tilleggsareal Trond Svendsen EPHORTESEL
10564/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev 140/008 - Dispensasjonssøknad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10492/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Konstruktive løsninger på måkeproblematikken DYRENES RETT EPHORTESEL
10509/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Takker nei til tilbudt stilling Trine Stokke EPHORTESEL
10519/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Yvonne Hegge EPHORTESEL
10525/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 072/006 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10527/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Haldo Arnt Langseth EPHORTESEL
10528/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Trond Høiland EPHORTESEL
10529/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Anton Gisetstad EPHORTESEL
10530/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Inga Karine Gisetstad EPHORTESEL
10510/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 120/309 - Søknad om endring i gitt tillatelse VIANOVA AS EPHORTESEL
10513/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Presisering av veiledning vannforskriften § 12 09.07.21 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTESEL
10514/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Høring - Avgift på landbasert vindkraft STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10517/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 110/023 - Søknad om tillatelse til tilbygg og veranda Stein Aasheim EPHORTESEL
10522/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 063/242 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig Thomas Eidem m.fl. EPHORTESEL
10523/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 118/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10515/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet lærekontrakt ***** EPHORTESEL
10516/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 064/003 - Søknad om ferdigattest Kenneth Brekken Hårstad EPHORTESEL
10481/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Fisketillatelse - Fangst av stamfisk i 2021 - Statkraft Energi AS - Vedr. 201944803-6 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10482/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 063/264 - orientering om at tiltaket utløser dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESEL
10484/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 2021128906 - Ventilasjon POLITIETS FELLESTJENESTER EPHORTESEL
10483/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplanen Oddstein Rygg EPHORTESEL
10485/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 118/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10489/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 063/115 - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
10504/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 063/013 - FV 6722 - Søknad om Endret eller utvidet bruk av avkjørsel ARNE HOFSMO EPHORTESEL
10507/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 024/005 - 024/068 - 024/063 - Søknad om ferdigattest - renseanlegg SELBUSTRAND EIENDOM AS EPHORTESEL
10496/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF EPHORTESEL
10497/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 118/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10498/2021 20210713 13.07.2021 Utgående brev E-post ang endring av plankart Samstad GEOTYDAL AS EPHORTESEL
10512/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 064/031 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
10518/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet lærekontrakt ***** EPHORTESEL
10488/2021 20210713 13.07.2021 Inngående brev 18-179862REN-tinglysingsutdrag TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10387/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om permisjon. Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
10444/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 012/001 - Avslag - Søknad om tilskudd til nydyrking Ola Fuglem EPHORTESEL
10462/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 9920/2021 - 115/023 Vedrørende vedtak om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
10463/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Avslutning av sak uten matrikkelføring - 18-179862REN-JTRD MOSLET TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTESEL
10464/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Gunhild Moen EPHORTESEL
10465/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
10471/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Lena Slind EPHORTESEL
10479/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Wanphen Kvammen EPHORTESEL
10388/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn-sluttdato Værnesregionen lønn EPHORTESEL
10401/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
10428/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Forespørsel om adresseetiketter - førstegangsvelgere Selbu Senterparti EPHORTESEL
10399/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 067/071 - Leiekontrakt ***** EPHORTESEL
10445/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Emil holmøy EPHORTESEL
10447/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplanen Beboere ved Vikvarvegen v/Oddstein Rygg EPHORTESEL
10448/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Oversiktsliste innbetaling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Odd Morten Guldseth EPHORTESEL
10452/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev 093/001 - Uttalelse - Endring av reguleringsplan Kyllo vestre Mattilsynet, region Midt, avdeling Sør-Innherred EPHORTESEL
10453/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 9920/2021 - 115/023 Vedrørende vedtak om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
10455/2021 20210712 12.07.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Geir Håvard Mebust EPHORTESEL
10456/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8863/2021 - 115/023 - Svarbrev til Statsforvalteren i Trøndelag vedr. vedtak om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
10458/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 8863/2021 - 115/023 - Svarbrev til Statsforvalteren i Trøndelag vedr. vedtak om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
10459/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 9821/2021 - Uttalelse vedrørende endring av reguleringsplan - Hyttefelt Østrungen, Selbu kommune Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
10460/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev 148/003 - 148/005 - VA- plan Setertjernremmet Hyttefelt Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
10449/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev 148/003 - Nabovarsling endring av reg.plan Setertjernremmet GEOTYDAL AS EPHORTESEL
10450/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Innbetaling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Maria Eriksdatter Langli EPHORTESEL
10457/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev 063/242 - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje Helge Wennberg EPHORTESEL
10466/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Svar på søknad om framføring med fiberkabel og VA-ledninger langs fv.6712 i Selbu kommune - Vedr. 202124215-2 - 1007714 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10430/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev 127/001 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven ARVE SØRMO EPHORTESEL
10391/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn - oppsigelse ***** EPHORTESEL
10405/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om salgsbevilling LOKALBRYGG AS EPHORTESEL
10407/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Endringsmelding, funksjonstillegg ***** EPHORTESEL
10281/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Grete Sandvik Græsli EPHORTESEL
10314/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Referat fra vernerunde Servicetorget og personal og organisasjon 15.10.20 ***** EPHORTESEL
10316/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 084/033 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jorun Frikstad EPHORTESEL
10468/2021 20210712 12.07.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Tove Storhaug EPHORTESEL
10267/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Søknad om bruk av plantevernmidler langs to bekker i Selbu kommune MATTILSYNET EPHORTESEL
10276/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt John Harald Uthus EPHORTESEL
10292/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Endret fast arbeidsavtale Renata M Golczewska EPHORTESEL
10294/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 061/036 - Godkjent søknad om rivning av eksisterende bygninger TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESEL
10300/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 063/066 - Nye ansvarsretter HENT AS EPHORTESEL
10287/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 031/004 - Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Sirhaugene Hyttefelt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
10290/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 093/036 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Per Olav Velve EPHORTESEL
10102/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev ***** husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
10365/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Lønnstillegg på grunn av oppnådde studiepoeng Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
10367/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 063/263 - Godkjent søknad for rammetillatelse og IG 1 - enebolig m/garasje ARTIKON AS EPHORTESEL
10375/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 9884/2021 - 063/263 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10395/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Isabelle Hagen Meisal EPHORTESEL
10373/2021 20210712 12.07.2021 Internt notat Mottatt politiattest, arbeid i barnehage ***** EPHORTESEL
10320/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 120/044 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Rolf Ødegård EPHORTESEL
10321/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 135/012 - godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til garasje Arne Gunnar Nervik EPHORTESEL
10257/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 133/006 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Tomashaugen - 10 fritidsboliger - Minirenseanlegg Stine S Uthus Kjærnsmo og Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
10273/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 120/008 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Rolf Ødegård EPHORTESEL
10384/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Oppfølgingsplan perioden 23.6.-17.9.2021 NAV VÆRNESREGIONEN EPHORTESEL
10413/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
10415/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Oppfølgingsplan 9. august til 30. september 2021 NAV VÆRNESREGIONEN EPHORTESEL
10440/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Kristin Moslet Eidem EPHORTESEL
10393/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Istandsetting av VA-trase - egeninnsats Ingvar Næss EPHORTESEL
10454/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Sakspapirer på Selbuvegen 899 Kristin Vikvald Olsson EPHORTESEL
9773/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev 147/001 - Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Sørungen (Guldseth Søndre) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
10451/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev 136/001 - Søknad om plantetilskudd SIGMUND SÆTHER EPHORTESEL
10473/2021 20210712 12.07.2021 Inngående brev Leiekontrakt ***** EPHORTESEL
8387/2021 20210712 12.07.2021 Utgående brev Samarbeidsmøte 8.6.21 mellom hovedtillitsvalgte og Personal og organisasjon Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
10426/2021 20210711 11.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Oppvekst - st. ref. (4411994812) Hege Leren Høknes EPHORTESEL
10425/2021 20210711 11.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 063/278 - 035/050 - Svar på tilbakemelding om utsatte oppmålingsforretninger Geir Nyheim EPHORTESEL
10427/2021 20210711 11.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Sigrid Skrødal EPHORTESEL
10424/2021 20210710 10.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Istandsetting av VA-trase - egeninnsats Ingvar Næss EPHORTESEL
10418/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Cecilie Runde EPHORTESEL
10419/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDERE/HELSEFAGARBEIDERE/STUDENTER INNEN HELSEFAG - st. ref. (4409772040) Aziza Ali EPHORTESEL
10420/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Informasjon om endret praksis - tildeling av belastningsfullmakt for budsjettdisponering STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10383/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 063/263 - endring søknad 2 ARTIKON AS EPHORTESEL
10381/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 063/263 - endring av søknad ARTIKON AS EPHORTESEL
9931/2021 20210709 09.07.2021 Utgående brev Lønnsmelding ved endring VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP/INNKJØP EPHORTESEL
10380/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 063/264 - revidert terrengsnitt PKS-AS EPHORTESEL
10421/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Oppvekst - st. ref. (4411994812) Benjamin Alizade EPHORTESEL
10422/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Marienborg Bente EPHORTESEL
10423/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 065/002 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10411/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10101/2021 - Stokkfjellet vindpark i Selbu -Avkjøring fra fv 6724 Stokkvegen Kim Stokke EPHORTESEL
10406/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
10377/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 118/001 - Søknad om utbetaling av udekka Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10382/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 118/001 - Vedtak skogfond (udekka investering) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10397/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om salgsbevilling LOKALBRYGG AS EPHORTESEL
10400/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til fysiske tiltak og planprogram for trafikksikkerhetsplan 2022 - 2026 - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10404/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Oppsigelse Liv Ingunn Steinvik EPHORTESEL
10412/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Vedr. 21-8348-15 - Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen Statens vegvesen EPHORTESEL
10385/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 125/021 - Søknad om oppføring av ny hytte Anette-Marie G Sætervik EPHORTESEL
10241/2021 20210709 09.07.2021 Utgående brev 035/003 - Vedrørende nydyrking av areal uten godkjent plan for nydyrking. Sivert Garberg EPHORTESEL
10374/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 118/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10368/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Sunjae kim EPHORTESEL
10369/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 115/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10370/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 157/001 - Trøndelag fylkeskommune sin uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av terskel med rør i elva Renåa Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10366/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 147/047 - Statsforvalterens uttalelse til dispensasjon fra kommuneplan - bygging av adkomstveg til fritidsbolig ved Sørungen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10376/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev 118/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10379/2021 20210709 09.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
9898/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Lønnsregulering 2021 Ragnhild D Wesche Kvål EPHORTESEL
9899/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Lønnsregulering 2021 Geir Håvard Mebust EPHORTESEL
9902/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Lønnsregulering 2021 Anita Røset EPHORTESEL
10337/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 053/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10338/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 107/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10339/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 111/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10340/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10341/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 030/0155 - Søknad om midlertidig brukstillatelse 30/155 Selbuhus Industrier AS EPHORTESEL
10325/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 135/012 - nabosamtykke Mona Overvik EPHORTESEL
10236/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev 050/022 - Godkjent søknad uten ansvarsrett - Oppsetting av redskapshus Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
10277/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Taushetserklæring Hanne Fuglem Thyholt EPHORTESEL
10242/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev 031/001/006 - Godkjent søknad om ferdigattest - Løfteplattform rullestol JONN SKAAR SERVICE AS EPHORTESEL
10214/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Hans Sigvart Hansen EPHORTESEL
10228/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev 063/278 - 035/050 - Svar på tilbakemelding om utsatte oppmålingsforretninger Geir Nyheim EPHORTESEL
10206/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Stig Løvseth EPHORTESEL
10326/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10334/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 126/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10335/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 067/058 - Vedr. 202118397-3 - Fylkeskommunens uttalelse vedrørende dispensasjon fra byggegrense til Fv. 705 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10336/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 043/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10291/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 147/047 - Mattilsynets uttalelse - Dispensasjonssøknad for bygging av adkomstveg til fritidsbolig Mattilsynet EPHORTESEL
10263/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Line Breiseth EPHORTESEL
10264/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 135/076 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig RANAHYTTA AS EPHORTESEL
10266/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 053/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10301/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 9962/2021 - Anmodning om forhåndskonferanse BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10302/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10040/2021 - 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10295/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev estilling einnsyn - 9729/2021 - 050/110 - Søknad om tillatelse i ett trinn BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10297/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 9884/2021 - 063/263 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10298/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 9785/2021 - 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10299/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 034/004 - Statsforvalterens uttalelse til dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tun på landbrukseiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10322/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 110/004 - fradeling av tomt Flora Trond Svendsen EPHORTESEL
10311/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Årsrapport 2020 - Coperio BHT Coperio BHT EPHORTESEL
10288/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 093/001 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av endring av reguleringsplan Kyllo vestre Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10289/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 093/036 - 093/041 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Per Olav Velve EPHORTESEL
10279/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Hege Lien EPHORTESEL
10280/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 011/011 - Mattilsynets uttalelse til høring om endring av reguleringsplan Høgda hytteområde Mattilsynet EPHORTESEL
10268/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Mattilsynets uttalelse til - Høringsbrev - planprogram for trafikksikkerhetsplan 2022-2026 Selbu kommune Mattilsynet EPHORTESEL
10274/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Underskrevet avtale - Vikar på tilkalling Martin Aas EPHORTESEL
10275/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig ***** EPHORTESEL
10254/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev 084/002 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ann T Unsgård Hjertmoen m.fl. EPHORTESEL
10258/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev 024/004 - Søknad om deling av grunneiendom KAI MORTEN STØRSETH EPHORTESEL
10303/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10037/2021 - 062/023 - Søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10304/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10050/2021 - 063/264 - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av enebolig BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
10305/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 143/145 - Statsforvalterens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Stor Slindvatnet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10306/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Vedr. reguleringsplan Selbu Sentrum ATB AS EPHORTESEL
10307/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Fullmakter i forbindelse med salg av aksjene i Usma Kraft AS Varaordfører Tanja Fuglem EPHORTESEL
10309/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 063/263 - bekreftelse, ingen nabomerknad Maiken Gjærevold Woldseth EPHORTESEL
10310/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev 085/004 - 086/005 - 055/002 - 053/001 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
10312/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Kvittring for innmelding av farlig stoff DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESEL
10318/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - HELSESYKEPLEIER - VIKARIAT I 100% - st. ref. (4406043324) Nina Gilhuus Johansen EPHORTESEL
9999/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra stilling i Selbu kommune Gunn Heidi Dyrdal EPHORTESEL
10243/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Hanne Arnø Stokkan EPHORTESEL
10255/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Korrigert beregning av lønnsansiennitet Phatchara Auseth EPHORTESEL
10317/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Referat fra møte i koordineringsgruppen for Selbu sentrum SELBU VEKST AS EPHORTESEL
10319/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast stilling Jinky Dasipal Zorlu EPHORTESEL
10315/2021 20210708 08.07.2021 Inngående brev Godkjenning av smittevern Aktiv sommer i Neadalen Smittevernlegen i Værnesregionen EPHORTESEL
10212/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev 143/029 -143/036 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring Peder Ole Hegseth EPHORTESEL
9900/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Lønnsregulering 2021 Jan Erik Marstad EPHORTESEL
9901/2021 20210708 08.07.2021 Utgående brev Lønnsregulering 2021 Anne Grete Bakken Stokmo EPHORTESEL
3423/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Referat fra samtale 24.2.21 ***** EPHORTESEL
10193/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 119/003 - ferdigattest av tett avløpstank for gråvann og svartvann til midlertidig bruk for kontorrigg ved Stokmo JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
10207/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
10208/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høring om forslag til klimabaserte energikrav DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTESEL
10204/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
10230/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 160/007 m.fl. krav om retting i matrikkelkart ved utløpet av Renåa STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
10231/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Egenandel hos lege ved senskader etter covid-19 HELFO EPHORTESEL
10235/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehagelov KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
10239/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Cecilie Kristiansen EPHORTESEL
10221/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Stigamælan/Hoem - Liavegen/BK-Hengeren Erik Brenna EPHORTESEL
10222/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Frakopling fra kommunal vanntilførsel og privat midlertidig avløpstank JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
10151/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om leie av kultursal - januar 2022 SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
10192/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 149/003 undertegnet grunneiererklæring Jarle Aftret EPHORTESEL
10194/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Uttalelse uten merknad til høring av planprogram for trafikksikkerhetsplan 2022-2026 i Selbu kommune - Vedr. 21-05034-2 Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESEL
10195/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
10199/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 9580/2021 - Stokkfjellet vindkraftverk - NVE oversender rettet versjon av tidligere meddelt anleggskonsesjon Jon Olav Kjøsnes EPHORTESEL
10200/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% midlertidig stilling - st. ref. (4409392148) Hilde Hoel EPHORTESEL
10201/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 031/001/006 - Søknad om ferdigattest JS-SERVICE AS EPHORTESEL
10203/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESEL
10237/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høringsnotat Regional temaplan for integrering i Trøndelag 2022 - 2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
10224/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Informasjon om høring - lengde og bredde ved vinterdrift av veg og aksellast for dumper på anleggsparseller STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
10226/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Bestilling av eInnsyn - 067/015 - signert kontrakt Nestatunet RA Fordal EPHORTESEL
10227/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESEL
10229/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tverrgående asfaltkant på FV 705 Tømra Ståle Borthen EPHORTESEL
10232/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDSOPERATØRER/RENHOLDERE - st. ref. (4409423939) Phatchara Auseth EPHORTESEL
10233/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Bestilling av eInnsyn - tildelingsbrev Nestatunet RA Fordal EPHORTESEL
10234/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 27/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10202/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler m.v.) kommunal og moderniseringsdepartementet EPHORTESEL
10217/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 024/004 - Søknad om deling av grunneiendom KAI MORTEN STØRSETH EPHORTESEL
10218/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 024/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Kai Morten Størseth EPHORTESEL
10220/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Generell Informasjon og status om Forvalting 2021-1 GEOFORUM TRØNDELAG EPHORTESEL
10223/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 133/006 - Kompetanse prosjektering og utføring minirenseanlegg - Tilbakemelding dokumentasjon STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESEL
10225/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Ressursregnskap for byggeråstoffer NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE EPHORTESEL
10136/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av toalettvogn Greet Lieve Van Haver EPHORTESEL
8039/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Svar på Bestilling av einnsyn - Ny politivedtekt for Selbu kommune Guro Storli Aune EPHORTESEL
10141/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP/INNKJØP EPHORTESEL
10250/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Lill Maren Eriksen EPHORTESEL
10251/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Lill Maren Eriksen EPHORTESEL
10253/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev 157/001 - Til uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av elvekrysningspunkt over elva Renåa - Selbu STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10174/2021 20210707 07.07.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Kine Murvold EPHORTESEL
10238/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tips ved risikovurdering som grunnlag for arbeidet med helse- og omsorgsberedskap HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
10244/2021 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Kari Oddrun Hegge EPHORTESEL