eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14450/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i SEV SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
14459/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning - ***** ***** ***** EPHORTESEL
14385/2020 20201201 01.12.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
14375/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om produksjonstilskudd 2020 Eivind Aune m.fl. EPHORTESEL
14398/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid Rune Aune m.fl. EPHORTESEL
14455/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 065/047 - Søknad om ferdigattest Hans Erik Sørensen EPHORTESEL
14445/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 065/047 - Opplysninger Hans Erik Sørensen EPHORTESEL
14449/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 065/047 - opplysninger Hans Erik Sørensen EPHORTESEL
14456/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 065/047 - opplysninger Hans Erik Sørensen EPHORTESEL
14453/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 030/034 - Vedr. kantsone mot Røssbekken Per Kåre Slind EPHORTESEL
14429/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:02.844012 Skatteetaten EPHORTESEL
14430/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:32.657234 Skatteetaten EPHORTESEL
14458/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
14457/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 27.11.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14426/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Mattilsynet oversender kopi av brev med vedtak etter rutinene om utveksling av informasjon ***** EPHORTESEL
14397/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev 131/071 - Status - Ufullstendig søknad om utslippstillatelse BRØDRENE BJERKLI AS EPHORTESEL
14410/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 13877/2020 - Søknad om samtykke til å hente husholdningsavfall Trondheim sortering Anonym EPHORTESEL
14452/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bekreftelse på utfylt skjema NORSK HELSENETT SF EPHORTESEL
14454/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 001/044 - Søknad om ferdigattest Thoralf Moen EPHORTESEL
14365/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Utsatt høringsfrist og svar på innsynsforespørsel ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
14400/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar einnsyn - 14093/2020 - 14100/2020 - 14173/2020 - Høringsuttalelser - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Knut Ivar Furan m.fl. EPHORTESEL
14432/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14084/2020 - Fylkeskommunens uttalelse - revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift - oktober 2020 Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14435/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14129/2020 - Høringsuttalelse - rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14433/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14103/2020 - Høringsuttalelse mot utvidede skuterløyper rundt og på Sørungen Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14436/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14181/2020 - Rekreasjonsløyper for Snøscooter i Melhus Offentlig ettersyn Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14437/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14097/2020 - Vedrørende forslag til nye snøscooterløyper ved Sørungen Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14438/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14091/2020 - Uttalelse til høring - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14443/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14126/2020 - Innspill til høring om snøscooterløyper Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14377/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversiktsliste innbetaling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bjørn Berger EPHORTESEL
14352/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 13415/2020 - 078/010 - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14356/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 13422/2020 - 078/010 - Melding om vedtak - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak ADVOKAT OLA KVERNES EPHORTESEL
14360/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 13839/2020 - Krav om innsynsbegjæring Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14355/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 11190/2020 - 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14419/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - Kontrakt radiospott (journ post 87) - + Avtale om radiospott (journ post 86) Anonym EPHORTESEL
14405/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
14406/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
14407/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
14408/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
14409/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
14444/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 126/022 - Søknad om ferdigattest Moslet høydebasseng RØSET AS EPHORTESEL
14425/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 097/004 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Øystein Olav Kjølseth EPHORTESEL
14424/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Sondre Moen EPHORTESEL
14442/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 017/010 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Odd Balstad EPHORTESEL
14448/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Tilslutningserklæring Værnesregionen innkjøp EPHORTESEL
14434/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Utvidet frist - Utlysning av kulturlandskapsprisen 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14388/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - avlaster Maria Gulbrandsen EPHORTESEL
14374/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
14373/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt Ingrid Kulseth EPHORTESEL
14431/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 049/047 - Søknad om ferdigattest Frode Uglemsmo EPHORTESEL
14401/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
14402/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
14439/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Pinkode til KOSTRA-rapporteringen for rapporteringsåret 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
14411/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Bjørn Hofsmo – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14413/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Bjørn Hammer – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14414/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Klaus Berge – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14415/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Morten Hegge – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14416/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Jon Arne Stokke – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14369/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev 063/006 - Godkjent søknad om fradeling av grunneiendom(parsell av 063/006) Inger Aslaug Granby EPHORTESEL
14354/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev Utredning telefondekning Vekta/Stråsjøen/Prestøyan/Skarvan og Roltdalen STRÅSJØEN HYTTEFORENING EPHORTESEL
14441/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev 063/006/008 - Søknad om etablering av kontorlokaler SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
14440/2020 20201201 01.12.2020 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14392/2020 20201201 01.12.2020 Utgående brev 066/045 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
14279/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd - I AM SELBU Annee Grøtte Viken EPHORTESEL
14350/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 13890/2020 - 072/001 - Bekreftelse Steinar Grøtte EPHORTESEL
14233/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar på antall ladepunkter for elbil Elbiltur v/Nils Erling Veivåg EPHORTESEL
14324/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til løypekjøring NEA LØYPEMASKIN SA m.fl. EPHORTESEL
14371/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 25.11.2020 ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
14403/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Mali Ingeborg Vollan Marstad EPHORTESEL
14404/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Sissel Kjøsnes EPHORTESEL
14348/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 100/030 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Hans Tarjei Finsrud EPHORTESEL
14349/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 150/056 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Morten Rønsberg EPHORTESEL
14351/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 077/013 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Morten Rønsberg EPHORTESEL
14353/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 101/029 - 101/030 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Geir Håvard Mebust EPHORTESEL
14209/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev 148/012 - Oversendelse av Matrikkelbrev Kjell Tore Aftreth EPHORTESEL
12609/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift Tomas Ragnar Johnsen EPHORTESEL
14361/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev 063/277 - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - Enebolig SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
14372/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 080/001 - Søknad om tilskudd til drift med taubane - Jon Arne Stokke - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14395/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14173/2020 - Høringsuttalelse – Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14396/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14100/2020 - Høringsuttalelse vedr rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Knut Ivar Furan EPHORTESEL
14275/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar einnsyn - 14001/2020 - 14002/2020 - 13745/2020 - Høringsuttalelse til rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Anonym m.fl. EPHORTESEL
14276/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar einnsyn - 13982/2020 - 1350/2020 - Høringssvar rekreasjonsløyper Anonym m.fl. EPHORTESEL
14390/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14093/2020 - HØRINGSUTTALELSE OM SKUTERLØYPER Knut Ivar Furan EPHORTESEL
13803/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Rapport tilskudd friluftsliv Selbu kommune 2020 TRONDHEIM KOMMUNE - Trondheimsregionens Friluftsråd EPHORTESEL
14221/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar vedrørende mulig avvikling av Erik Anderson Eidem og hustrus legat Arnold Gunnar Tørum EPHORTESEL
14290/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Grete Ingeborg Nykkelmos Idrettsfond 2020 Martin Wang EPHORTESEL
14310/2020 20201130 30.11.2020 Internt notat Begrenset politiattest ***** EPHORTESEL
14338/2020 20201130 30.11.2020 Internt notat Referat prosjektgruppemøte 23.11.20 Liv Ingunn Steinvik m.fl. EPHORTESEL
14343/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar på gravemelding Kjøsnesset - el- kabel Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
14315/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Lønnsmelding - trekk i lønn pga. avvikling av feriedager Værnesregionen lønn EPHORTESEL
14358/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling FLORA HERREGAARD AS EPHORTESEL
14311/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Invitasjon til utdeling av Selbu kommunes frivillighetspris 2020. Brynjar Dahlø EPHORTESEL
14219/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Egenmelding på branntilsyn Øverbygda barnehage Selbu Kommune, Brann og Feiervesenet EPHORTESEL
14220/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Egenmelding for branntilsyn 2020 Kvellohaugen Barnehage Selbu Kommune v/Brann og Feiervesenet EPHORTESEL
14366/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Vedr. Stokkfjellet Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14394/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Vedr Stokkfjellet Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14345/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 1 gangs Purring Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14357/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Vedr. Stokkfjellet Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14386/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14236/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel om vedtak fra Kommunestyret vedrørende Stokkfjellet Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14376/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Terminalbriller ***** EPHORTESEL
14163/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 24.11.2020 Eiers repr. Bianca D. Silderen m.fl. EPHORTESEL
14389/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2019 - 2020 Jan Ove Balstad EPHORTESEL
14314/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev 034/039 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing GARBERG AUTO AS EPHORTESEL
14387/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev 064/155 - Tegninger vedrørende ombygging av bolig Martin Sætnan Hoås EPHORTESEL
14368/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev Dokumentasjon av utført tiltak angående kommunalt støtteordning næringsfond Covid-19 ove@oh-transport.no EPHORTESEL
14399/2020 20201130 30.11.2020 Inngående brev NVEs plan for å oppdatere flomsoner Olianne Eikenæs EPHORTESEL
14292/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Selbu kommunes kulturpris 2020 Marit I Grøtte Dahlø EPHORTESEL
14215/2020 20201130 30.11.2020 Internt notat Mottatt politiattest barnehage ***** EPHORTESEL
14225/2020 20201130 30.11.2020 Utgående brev Endring i eiendomsskattegrunnlaget for skatteåret 2018 STATKRAFT AS EPHORTESEL
14342/2020 20201129 29.11.2020 Inngående brev 080/001 - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14341/2020 20201128 28.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Ingeline Garberg EPHORTESEL
14327/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 115/052 - Kart - Vedlegg til søknad motorferdsel i utmark snøscooter Helge Ruud EPHORTESEL
14322/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14329/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 031/007 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett Tore Lyng EPHORTESEL
14291/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Korrigert refusjonskrav for grunnskoleundervisning og spesialundervisning høsten 2020 TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTESEL
14288/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Korrigert refusjonskrav for grunnskoleundervisning og spesialundervisning høsten 2020 TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTESEL
14317/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 026/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14316/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 026/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14328/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 011/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14283/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar - Spørsmål om antall kilometer med rekreasjonsløyper FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG EPHORTESEL
14286/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Spørsmål om antall kilometer rekreasjonsløyper FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG EPHORTESEL
14294/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - Kontrakt radiospott (journ post 87) - + Avtale om radiospott (journ post 86) Anonym EPHORTESEL
14296/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ***** EPHORTESEL
14318/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte til konserter/annonse i program SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
14307/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Marte Hårstad EPHORTESEL
14304/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Marit Emstad EPHORTESEL
14305/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Hilde Lilletrøen Trondset EPHORTESEL
14306/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Hanna Dahlø Weiseth EPHORTESEL
14308/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Tigisty W Ghebregzabher EPHORTESEL
14309/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Amelia Fredrikke Nervik EPHORTESEL
14312/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 125/001 Ny telefonhenvendelse - bålbrenning næringsavfall fra bedrift Odd Arne Kulseth EPHORTESEL
14293/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Selbu kommune - Søknad om bygging av lett traktorveg - Liahøgda - 72/6 og 87/3: Kulturminnefaglig uttalelse med vurdering fra vannforvaltning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
14053/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Avslag einnsyn - 13708/2020 - 131/001 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Anonym EPHORTESEL
14323/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 008/006/004 - ***** - Vedlegg til søknad Tove Fossen Vikøren EPHORTESEL
14282/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 030/034 - Korrigert uttalelse til plan for nydyrking - John Slind FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14178/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev 030/034 - Godkjent plan for nydyrking John Slind EPHORTESEL
14319/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnehageloven - plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14321/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14302/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - Fornyelse av samarbeidsavtale mellom Nea Radio og Selbu kommune Anonym EPHORTESEL
14303/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
14325/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 131/071 - Tilleggsopplysninger - ansvarsrett BRØDRENE BJERKLI AS EPHORTESEL
14326/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev 031/033 - Svar på henvendelse om presisering STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
14289/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 031/033 - Henvendelse om presisering fra Statkraft STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
14297/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev 063/274 - Søknad om fasadeendring og bruksendring bolig Jo Solli Røset EPHORTESEL
14144/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 030/021 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Riving av bygning Olav Langli EPHORTESEL
14156/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 025/003 - Høring vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
14190/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 036/034 - 036/035 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftede grunnboksutskrifter Torgrim Garberg EPHORTESEL
14187/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 036/027 - Oversendelse av Matrikkelbrev Kjell Hilmar Vestnes EPHORTESEL
14266/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilskudd Konsesjonsmidler TEV SELBU UTMARKSRÅD EPHORTESEL
14150/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Spesifikasjon av tilbud Bjarne Lamøy EPHORTESEL
14235/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
14223/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar på egenmelding for brukere av byggverk Tilbakemelding på tilsyn - egenmelding Kvellohaugen barnehage Tilbakemelding på tilsyn - egenmelding Selbu Kommune v/Brann og Feiervesenet EPHORTESEL
14217/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Branntilsyn Øverbygda barnehage - Varsel om tilsyn utført med egenmelding Selbu Kommune, Brann og Feiervesenet EPHORTESEL
14218/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kvellohaugen Barnehage - Branntilsyn 2020 - Egenmelding Branntilsyn Kvellohaugen barnehage - Varsel om tilsyn utført med egenmelding Selbu Kommune v/Brann og Feiervesenet EPHORTESEL
14155/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon og innkalling til møte ***** EPHORTESEL
14249/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13972/2020 - 087/003 - Søknad om bygging av traktorveg kl 8 - Liahøgda Steinar Grøtte EPHORTESEL
14254/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 034/037 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Line Garberg EPHORTESEL
14259/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 030/034 - Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon/godkjenning av plan for nydyrking - Tømmerli - Selbu kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
14274/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
14201/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 095/006 - 095/014 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Harald Stokke m.fl. EPHORTESEL
14202/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 095/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev Harald Stokke EPHORTESEL
14268/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NAF slitasjerapporter AUTO PLAN AS EPHORTESEL
14273/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Aksept av revidert prisoverslag XK25896 AUTO PLAN AS EPHORTESEL
13380/2020 20201126 26.11.2020 Saksframlegg/innstilling 011/035 - Klagebehandling - klage på dispensasjon for bygging av adkomstveg til fritidsbolig ved Svendalstjenna EPHORTESEL
14250/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13890/2020 - 072/001 - Bekreftelse Steinar Grøtte EPHORTESEL
14269/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET EPHORTESEL
14244/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET EPHORTESEL
14272/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd SELBU NÆRINGSSELSKAP KF EPHORTESEL
14212/2020 20201126 26.11.2020 Saksframlegg/innstilling Selbu Næringsselskap KF - Søknad om tilskudd EPHORTESEL
14182/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 099/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Anne Berit Lien m.fl. EPHORTESEL
14200/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 099/029 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jan Magnar Lien EPHORTESEL
14213/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 123/001 - Godkjent deling av tomt A21 i Hyttefelt Østrungen Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
14171/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 0147/034 - Svar på søknad om kjøp av utmarksteig Geir Arild Wedø EPHORTESEL
14166/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 056/034 - Godkjent søknad om bygging av ny avkjørsel til bebygd tomt Andreas Grande EPHORTESEL
14214/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar - Søknad om refusjonsgaranti for utgifter knyttet til spesialundervisning Melhus Kommune EPHORTESEL
14246/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13415/2020 - 078/010 - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14261/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13422/2020 - 078/010 - Melding om vedtak - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14270/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13839/2020 - Krav om innsynsbegjæring Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14257/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11190/2020 - 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd Ola Magne Kvernes EPHORTESEL
14247/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Rekreasjonsløyper snøscooter Selbu Gåebrien sijte EPHORTESEL
14263/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13982/2020 - Rekreasjonsløyper Anonym EPHORTESEL
14245/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14002/2020 - Innspill til utvidelse av eksisterende snøscooter løyper på Sørungen Anonym EPHORTESEL
14248/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 14001/2020 - Høringsuttalelse til rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Anonym EPHORTESEL
14251/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende høringsuttalelse til foreslått utvidede rekreasjonsløyper på og ved Sørungen Jo Halvard Halleraker EPHORTESEL
14267/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innsyn i høringssvar: revisjon av snøscooterløyper i Selbu FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF) EPHORTESEL
14258/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13745/2020 - Høringsuttalelse - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Anonym EPHORTESEL
14271/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13950/2020 - Henvendelse telefon - rekreasjonsløypenettet - høringsinnspill - lunneplass Blisjmyra - grunneiertillatelse - merking Anonym EPHORTESEL
14141/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tildeling av vegadresser Rollsetbakken ***** EPHORTESEL
14216/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ingen brudd på regelverket ved inspeksjonen ved Dragsjø vannverk 18. november 2020 Mattilsynet EPHORTESEL
14260/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet EPHORTESEL
14265/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 063/277 - Søknad om midlertidig brukstillatelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
14224/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til "Tilskudd vegbygging og drift" og "Tilskudd til skogkultur o.a." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13912/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale kulturkonsulent 50 % Anne Margrete Eidem EPHORTESEL
14195/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 095/016 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Harald Stokke EPHORTESEL
14198/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 089/026 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Toril Ofstad Selboe EPHORTESEL
14140/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 004/003 - Godkjent søknad om fradeling av grunneiendom Mimmi Solem m.fl. EPHORTESEL
13063/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
14264/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 082/001 - Oversendelse til behandling - VA-plan for hyttefelt - Åtollen GEOTYDAL AS EPHORTESEL
14262/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 145/001 - Vedlegg til søknad motorferdsel Per Terje Eidem EPHORTESEL
14252/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 143/023 - Kart - vedlegg til søknad om motorferdsel Per Terje Eidem EPHORTESEL
14281/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Nancy Aftret EPHORTESEL
14222/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Emina Ilic EPHORTESEL
14208/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 038/032 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Ivar Christian Skaugstad EPHORTESEL
14148/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kvellohaugen og Øverbygda barnehage EPHORTESEL
14013/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
14203/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Marte Kyllo Fossum EPHORTESEL
14205/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - Tilkallingsvikar - st. ref. (4316122469) Grethe Helen Korsveien EPHORTESEL
14174/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Underskrevet midlertidig endret arbeidsavtale Randi Sørensen EPHORTESEL
14207/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 056/053 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Gina Merete Eidem EPHORTESEL
14199/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 143/023 - 145/001 - Kart til motorferdsel søknad Silje T Valli Langolf EPHORTESEL
14157/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 051/017 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Hallgeir Bjørvik EPHORTESEL
14204/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 056/045 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Lars Otto Aadén EPHORTESEL
14206/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 147/093 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Jon Are Eidem EPHORTESEL
14168/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 153/028 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Ann Kristin Slind EPHORTESEL
14153/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Avtaledokument - legging av industribelegg på vegger i vaskehall og blålysbygg ACRYLICON MIDT- OG VEST- NORGE AS EPHORTESEL
14038/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar bestilling einnsyn - 13273/2020 - 119/001 - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje Byggfakta v/Celina O Frølandshagen EPHORTESEL
14047/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 089/001/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Gunn K Mebust Åsegård m.fl. EPHORTESEL
14077/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 048/003 - 148/012 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Jarle Aftret m.fl. EPHORTESEL
13917/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Kirstin I Pettersen Furan EPHORTESEL
13914/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Bjørg Janne Kulset EPHORTESEL
14169/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 053/001 - Vedtak - skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14152/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 143/009 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14151/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 011/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14149/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 012/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14143/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 028/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14146/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 053/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14147/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 106/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14033/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om endringsoppsigelse og tilbud om annen stilling ***** EPHORTESEL
6866/2015 20201125 25.11.2020 Utgående brev 064/207 - Oversendelse av matrikkelbrev Fredrik Nygård EPHORTESEL
14173/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse – Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Solfrid Bedin m.fl. EPHORTESEL
14112/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar einnsyn - 13745/2020 - Høringsuttalelse - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
14044/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 13361/2020 - Status per i dag etter klage av 05.10 og 07.10.20 Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
13995/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på krav om innsynsbegjæring Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14165/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsvtale - midlertidig Sissel Vollan Kulsetås EPHORTESEL
14170/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 123/001 - Søknad om deling av grunneiendom Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
14164/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 056/034 - Søknad om tillatelse til tiltak Andreas Grande EPHORTESEL
14172/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 123/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
14177/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 147/034 Søknad om kjøp av utmarksteig Geir Arild Wedø EPHORTESEL
14040/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmelding for brukere av byggverk Selbu kommune EPHORTESEL
14046/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmelding for brukere av byggverk SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14039/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 054/067 - Godkjent søknad om ferdigattest - Tilbygg hytte Morten Uglemsmo EPHORTESEL
12411/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
14095/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 121/004 - Godkjent søknad om fritak av renovasjonsgebyr Ole Jan Moslet EPHORTESEL
14087/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Utbetaling i forhold til fallviltavtalen 2020 Selbu jeger- og fiskerlag EPHORTESEL
14076/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 123/056 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Litjstugguvollen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
14175/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev NAF - Rapport - XK25894 - NAF Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS EPHORTESEL
14154/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Oversendelse av endringsliste for eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 SKATTEETATEN EPHORTESEL
14127/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Dokumentasjon av utført tiltak angående kommunalt støtteordning næringsfond Covid-19 OVE HARRY'S TRANSPORT AS EPHORTESEL
14176/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Endring i søknad vedr tilsagn Næringsfond Covid-19 SELBU VEKST AS EPHORTESEL
14145/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 067/001/004 Erklæring om sletting av festekontrakt OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTESEL
14160/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale omsorgslønn med taushetserklæring ***** EPHORTESEL
14181/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Rekreasjonsløyper for Snøscooter i Melhus Offentlig ettersyn Melhus Kommune EPHORTESEL
14049/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 064/155 - Mangler i søknad om tillatelse til ombygging av bolig Martin Sætnan Hoås EPHORTESEL
14184/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om dekning av arbeidsbrille ***** EPHORTESEL
14179/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Status for utvidet skolehelsetjeneste i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13962/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
14128/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 036/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Asle Hammerhaug Garberg m.fl. EPHORTESEL
14132/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 036/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Asle Hammerhaug Garberg m.fl. EPHORTESEL
14090/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 123/057 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Litjstugguvollen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
14066/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om kjøring med mobilkran på Bellvegen NORDIC CRANE MIDT-NORGE AS EPHORTESEL
14083/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 148/004 - Godkjent søknad om påkobling kommunalt vannverk Lars Johnsen EPHORTESEL
14098/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 13877/2020 - Søknad om samtykke til å hente husholdningsavfall Trondheim sortering Anonym EPHORTESEL
14109/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 151/002 - 151/008 - Gravemelding Kjøsnesset - el- kabel Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
14107/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 030/021 - Søknad om rivning av fritidsbolig Olav Langli EPHORTESEL
14108/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel om vedtak fra Kommunestyret vedrørende Stokkfjellet Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14124/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd til radiobjeller MOSLET - KULSET BEITELAG SA EPHORTESEL
14116/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppmøte i spørretimen Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14113/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Lyssetting på Stokkfjellet Selbu Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
14102/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Revisjonsberetning Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
14104/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 123/001 - Oversendelse til behandling - VA-plan for fritidsbebyggelse GEOTYDAL AS EPHORTESEL
14120/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversikt opplysninger i helsepersonellregisteret ***** EPHORTESEL
14105/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 097/004 - Hyttefelt Kjølseth Øystein Olav Kjølseth EPHORTESEL
14106/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Antall ladepunkter for elbil Elbiltur v/Nils Erling Veivåg EPHORTESEL
14089/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Lillian Marstad – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14082/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – John Renå – Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14085/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kap. 226 post 21 - Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14115/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14103/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse mot utvidede skuterløyper rundt og på Sørungen Jo Halvard Halleraker EPHORTESEL
14084/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift - oktober 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
14097/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedrørende forslag til nye snøscooterløyper ved Sørungen Evy Kristin Løkås m.fl. EPHORTESEL
14091/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
14126/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innspill til høring om snøscooterløyper Haldor Kvello EPHORTESEL
14100/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse vedr rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG EPHORTESEL
14101/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Høringsinnspill snøscooterløyper Selbu kommune 24.11.2020 Asbjørn Johnsen EPHORTESEL
14110/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13745/2020 - Høringsuttalelse - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
14129/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Egil Helmer Evensen EPHORTESEL
14093/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev HØRINGSUTTALELSE OM SKUTERLØYPER Guldseth utmarkslag EPHORTESEL
14123/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversikt opplysninger i helsepersonellregisteret ***** EPHORTESEL
14092/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet EPHORTESEL
14121/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversikt opplysninger i helsepersonellregisteret ***** EPHORTESEL
14094/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilskudd friluftsliv 2021 - søknadsskjema Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
14099/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innbyggernes informasjonsbehov i fbm covid-19 - påminnelse KANTAR AS EPHORTESEL
14081/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 - Steinar Berge - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14122/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversikt opplysninger i helsepersonellregisteret ***** EPHORTESEL
14138/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 143/023 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Silje Terese Valli Langolf EPHORTESEL
14139/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 143/023 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Per Terje Eidem EPHORTESEL
14079/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 065/147 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Kirsti Margrethe Haave Myran EPHORTESEL
14133/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 126/001/001 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Jo Uthus EPHORTESEL
14135/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 145/001 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Jomar Valli EPHORTESEL
14136/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 145/001 - Søknad om motorferdsel i utmark - Vedkjøring Per Terje Eidem EPHORTESEL
14137/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 145/001 - Søknad om motorferdsel i utmark - Vedkjøring Silje Terese Valli Langolf EPHORTESEL
14125/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 050/001 - Tilstandsrapport/fritak kommunale avgifter INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
14069/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 150/044 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Lars Ivar Aarskog EPHORTESEL
14067/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 064/027 - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven Per Arnfinn Kvello EPHORTESEL
14059/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 - sak til politisk behandling KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
14003/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av spillemidler - Garasje Damtjønna - Selbustrand IL SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
14037/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 076/001 - Vedtaksbrev for driftstilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14052/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 012/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14056/2020 20201123 23.11.2020 Internt notat Utbetaling av tilskudd Aud Karin Bjørnbeth EPHORTESEL
14048/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Svar på innsendt egenmelding for brukere av byggverk Selbu kommune EPHORTESEL
14017/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Eiendommen Moheim Nordre - gnr. 83 bnr. 9 i Selbu kommune - frafall av tvangsmulkt mv. ADVOKAT TROND SIVERTSVIK EPHORTESEL
14063/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Berostilling av krav STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTESEL
14064/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Oversendelse fra prosesskriv fra advokat Sivertsvik ADVOKAT LINE GULBRANDSEN AS EPHORTESEL
14062/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Berostilling av krav STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTESEL
14061/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om kjøring med mobilkran på Bellvegen NORDIC CRANE MIDT-NORGE AS EPHORTESEL
14058/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 - sak til politisk behandling KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
14042/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 133/002 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av to boligtomter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14078/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 008/006/004 - Søknad om motorferdsel i utmark Tove Fossen Vikøren EPHORTESEL
14036/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 030/034 - Uttalelse til plan for nydyrking - John Slind - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14029/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev 011/002 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14030/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev 092/015 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøskuter Kjersti Dørumsgard Moxness EPHORTESEL
14027/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev 089/022 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Elisabeth Leirvik Rabben EPHORTESEL
14028/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev 035/025 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøskuter Toralf Borseth EPHORTESEL
14031/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev 065/025 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøskuter Jon Torstein Bonslet EPHORTESEL
14032/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev 115/052 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Helge Ruud EPHORTESEL
14024/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev 134/089 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Jan Korsvold EPHORTESEL
14022/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev 104/004 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Audun Pedersen EPHORTESEL
14025/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev 100/029 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Marthe Brudal EPHORTESEL
14026/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev 132/019 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Terje Guldseth EPHORTESEL
14023/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev 148/001 - Søknad om motorferdsel i utmark - Vedkjøring Kurt Arve Leira EPHORTESEL
14014/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 075/011 - Søknad om motorferdsel i utmark - Vedkjøring Kristian Solli EPHORTESEL
13938/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 124/004 - Vedrørende søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Ilham Mnabhi EPHORTESEL
13966/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Info om planer for ny vannledning Sirmoen - Granby Inger Aslaug Granby m.fl. EPHORTESEL
14008/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14012/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
14011/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 075/011 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Kristian Solli EPHORTESEL
14016/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 115/058 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Terje Thuseth EPHORTESEL
13978/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 095/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Harald Stokke m.fl. EPHORTESEL
13999/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 148/043 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Setertjernremmet - Fritidsbolig - Tett tank med gråvannsinfiltrasjon Egil Helmer Evensen EPHORTESEL
13919/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Referat fra styremøte Selbu Frivilligsentral Arnar Haugen m.fl. EPHORTESEL
13987/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på klagebrev Selbu musikkråd v/ Harald Voldseth EPHORTESEL
14009/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13993/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Trekker søknad Aud Inger Skånøy EPHORTESEL
14006/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 TRYGG TRAFIKK EPHORTESEL
13130/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Rapport - Følgebrev faktura for utbetaling - Midler til samarbeid om å fjerne fremmed planter i Selbu kommune 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14002/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til utvidelse av eksisterende snøscooter løyper på Sørungen Bjørn Warmdal EPHORTESEL
14001/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu. SØRUNGEN HYTTEFORENING EPHORTESEL
13936/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev KonSek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.2021 - vedtatt i kommunestyret 09.11.20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
14010/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
13949/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Sissel Vollan Kulsetås EPHORTESEL
13934/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 011/037 - Oversendelse av Matrikkelbrev etter kvalitetsheving Tomas Ragnar Johnsen EPHORTESEL
13974/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av lett traktorveg kl 8 - Liahøgda FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
14004/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:04.807336 Skatteetaten EPHORTESEL
14005/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:35.699124 Skatteetaten EPHORTESEL
14021/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:02.67309 Skatteetaten EPHORTESEL
14007/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13708/2020 - 131/001 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Anonym EPHORTESEL
13959/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 13333/2020 - Vedr. Stokkfjellet. Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
13965/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på bestillingn einnsyn - 13334/2020 - Svar Vedr. Stokkfjellet Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
13992/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13991/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 058/048 Selbu kommune - vedtak i klagesak fra settefylkesmann - plassering av campingvogn med spikertelt FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL EPHORTESEL
13942/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Utbetalingsbrev SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
13944/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 051/009 - Kommunale avgifter Tomas Uglem m.fl. EPHORTESEL
13947/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13945/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 919494344 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13946/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 919494344 ***** EPHORTESEL
13980/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 985775850 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13891/2020 20201119 19.11.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13893/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende løpende revisjon og analyse av inntekter barnehage - Selbu kommune 2020 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
13703/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Korrigert beregning av lønnsansiennitet Kristin Hagen EPHORTESEL
13972/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 087/003 - Søknad om bygging av traktorveg kl 8 - Liahøgda Anne Selboe EPHORTESEL
13870/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 020/013 - 020/014 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Jostein J Sandvik m.fl. EPHORTESEL
13975/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Søknad om utbetaling av investeringstilskudd Husbanken, Region Midt-Norge EPHORTESEL
13889/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 063/255 - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse ( IG 2 ) Kube Entreprenør As EPHORTESEL
13983/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev NAF - Rapport - XK25896 - NAF Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS EPHORTESEL
13952/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev NAF - Rapport - XK25897 - NAF Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS EPHORTESEL
13894/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 014/024 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt avløp Ingvar Næss EPHORTESEL
13971/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av reguleringsplanen Oppigarden Grim Ole Bolmøyen EPHORTESEL
13941/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Invitasjon fra Bufdir - markering av FN`s internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13890/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 072/001 - Bekreftelse Tom Nissestad EPHORTESEL
13879/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 087/008 - Godkjent søknad om ferdigattest - Tilbygg fritidsbolig Ståle Selboe EPHORTESEL
13871/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 116/033 - Godkjent søknad om ferdigattest - Fritidsbolig Anne Cathrine Nessmo m.fl. EPHORTESEL
13866/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 099/001 - Utsendelse av varsel om oppmålingsforretning Anne Berit Lien m.fl. EPHORTESEL
13988/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Ola Fuglem EPHORTESEL
13970/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
13981/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 011/019 - Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
13989/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utredning telefondekning Vekta/Stråsjøen/Prestøyan/Skarvan og Roltdalen STRÅSJØEN HYTTEFORENING EPHORTESEL
13950/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Henvendelse telefon - rekreasjonsløypenettet - høringsinnspill - lunneplass Blisjmyra - grunneiertillatelse - merking Einar Jonny Langli EPHORTESEL
13982/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rekreasjonsløyper Einar Jonny Langli EPHORTESEL
13875/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ***** EPHORTESEL
13951/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om overføring av feriedag ***** EPHORTESEL
13869/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Justering av ferietrekk 2020 ***** EPHORTESEL
13249/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Malin Mosleth EPHORTESEL
13939/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Dato for stenging av Agros 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13940/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Dato for stenging av Agros 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
13984/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 124/001 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13955/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 039/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13977/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 149/003 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13954/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 162/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13926/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om justering av lønn ***** EPHORTESEL
13927/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om justering av lønn ***** EPHORTESEL
13928/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om justering av lønn ***** EPHORTESEL
13929/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om justering av lønn ***** EPHORTESEL
13925/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om justering av lønn ***** EPHORTESEL
13930/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om justering av lønn ***** EPHORTESEL
13943/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13273/2020 - 119/001 - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje Byggfakta v/Celina O Frølandshagen EPHORTESEL
13874/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 064/155 - Godkjent søknad om påkobling kommunalt vannverk og avløpsnett Martin Sætnan Hoås EPHORTESEL
13973/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 060/022 vedlegg til søknad om motorferdsel med snøscooter Bjørn Eidem EPHORTESEL
13979/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 153/024 Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Ketil Aas EPHORTESEL
13933/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 060/022 Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Bjørn Eidem EPHORTESEL
13990/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 051/020 Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Ståle Svendgård EPHORTESEL
13882/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 051/074 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Per Aunehaugen EPHORTESEL
13876/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 056/026 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Sigmund Hårstad EPHORTESEL
13878/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 134/080 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Inge Gudmund Aas EPHORTESEL
13881/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 051/016 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Ole Morten Bjørgnes EPHORTESEL
13910/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 065/113 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Tor Leif Sørnes EPHORTESEL
13924/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 077/001/001 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Leif Jensen EPHORTESEL
12160/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Årlig rullering av handlingsdelen i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Selbu kommune EPHORTESEL
13828/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Prioritering av spillemiddelsøknader 2021 EPHORTESEL
13907/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler til Ski, sykkel og turløype Damtjønna - Vardebu - Hølbakkvei ved Selbustrand IL- løypenett i Strandfjellet SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
13906/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler til Trimtrase Hølbakkvei - Korsbekken ved Selbustrand IL- løypenett i Strandfjellet SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
13897/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Tilsynskvittering Mattilsynet EPHORTESEL
13629/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling av Grete Ingeborg Nykkelmos Idrettsfond 2020 EPHORTESEL
13647/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Refusjonsgaranti og enkeltvedtak - Kjøp av skoleplasser skoleåret 2020/2021 fra Selbu kommune TRONDHEIM KOMMUNE - Oppvekst EPHORTESEL
13800/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Refusjon for praksislærere høsten 2020 Institutt for lærerutdanning EPHORTESEL
13639/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste ***** EPHORTESEL
13885/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Korreksjonsoppgjør for aktivitetsbasert tilskudd 2020 over statsbudsjettet 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
13922/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Aktiv Forsyning - Implementering Selbu sykehjem status uke 46 ASCAN AS EPHORTESEL
13905/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
13766/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 064/225 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Kåre Haarstadlien EPHORTESEL
13883/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 054/067 - Søknad om ferdigattest tilbygg eksisterende hytte Morten Uglemsmo EPHORTESEL
13262/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for habilitering og rehabilitering 2020 - 2024 EPHORTESEL
13901/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Invitasjon til Webinar om lovverk for bruk av tvang og makt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13902/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13884/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Endret sakliste 26. november INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
13846/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Oversendelse av referat fra eiermøte mellom Selbu kommune og Selbu Energiverk AS Tanja Fuglem m.fl. EPHORTESEL
13898/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskotsordning – Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta 2021-23 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
12442/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Romprogram og skisseprosjekt Nestatunet EPHORTESEL
13896/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1480 - Fv705 - Mebonden v/Selbu ungdomsskole - Selbu kommune - Etablering av stikkledning fra eksisterende hovedvannledning - Kyllo Maskin AS STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
13457/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 064/016 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom Espen Rygg EPHORTESEL
12960/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser Helse og omsorg 2021 EPHORTESEL
13072/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser sektor oppvekst 2021 - Barnehage, SFO og kulturskolen EPHORTESEL
13854/2020 20201118 18.11.2020 Internt notat Oversikt over tjenesten - etter forespørsel revisjon Bjørg Janne Kulset EPHORTESEL
13931/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 033/022 - 056/045 - Søknad om motorferdsel i utmark Line Garberg EPHORTESEL
13826/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Lønnsmelding - objektkode Værnesregionen lønn EPHORTESEL
13721/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunal egenandel - Lagerbygg Selbu IL EPHORTESEL
13825/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 064/095 - Oversendelse av Matrikkelbrev WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTESEL
13888/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Attest fra Stjørdal kommune Kristin Hagen EPHORTESEL
13892/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Løpende revisjon og analyse av inntekter REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
13908/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
13877/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om samtykke til å hente husholdningsavfall Trondheim sortering FRANZEFOSS AS EPHORTESEL
13663/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Endring i lånebetingelser (nedbetalingstid) ansvarlig lån SIFA SIFA EPHORTESEL
13818/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på varsel om stenging av veg med bom for alminnelig ferdsel NÅLDALSVEGEN SA EPHORTESEL
13667/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Samarbeidsutvalget 24.11.2020 Eiers repr. Bianca D. Silderen m.fl. EPHORTESEL
13880/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Bestillingn einnsyn - 13334/2020 - Svar Vedr. Stokkfjellet Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
13886/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Vedrørende deling av integreringstilskudd OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN EPHORTESEL
13259/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbud internett/TV Bjarne Lamøy EPHORTESEL
13646/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev 150/040 - Godkjent søknad om ferdigattest - Rehabilitering av pipe VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESEL
13730/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av landbrukseiendom - 114/008 - Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13672/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev 063/254 - Godkjent søknad om rammetillatelse - Botn - 10 rekkehus Selbu Byggtre AS EPHORTESEL
13773/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av næringsfond PER HÅVARD MOEN EPHORTESEL
13310/2020 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd EPHORTESEL
13091/2020 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjettjustering desember 2020 EPHORTESEL
13373/2020 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023 EPHORTESEL
13856/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Protokoll styremøte Selbu Idrettsråd 16.11.20 Idrettsrådet i Selbu EPHORTESEL
13737/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 151/021 - 151/069 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Geir Olav Kjøsnes EPHORTESEL
13744/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 064/185 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
13815/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt mellom Selbu kommune og Selbu-Trykk AS - Vaskeri SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
13747/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 148/004 - Søknad om påkobling kommunalt vannverk Lars Johnsen EPHORTESEL
13698/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev 143/070 - Tilbakemelding søknad uten ansvarsrett - oppføring av node-hytte NTE MARKED AS EPHORTESEL
13829/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Lena Isabell H Storvik EPHORTESEL
13728/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Trekker søknad Gunhild Moen EPHORTESEL
13761/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 037/004 - Legeerklæring - vedlegg til søknad ***** EPHORTESEL
13767/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 037/004 - Kart - Vedlegg til søknad Arna Hammer EPHORTESEL
13768/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 037/004 - Kontrakt om leieforhold - Vedlegg til søknad Arna Hammer EPHORTESEL
13770/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 037/004 - Tillegg til kontrakt - Vedlegg til søknad Arna Hammer EPHORTESEL
13771/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 067/066 - ***** - Vedlegg til søknad ***** EPHORTESEL
13810/2020 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Selbu kommune 2021 EPHORTESEL
13779/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning ***** EPHORTESEL
13821/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Renate Borge EPHORTESEL
13819/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Renate Borge EPHORTESEL
13842/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Dorthea Elverum EPHORTESEL
13853/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Fullstendighet i inntekter REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
13735/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Valg og smittevern - ønske om tilbakemeldinger på tiltak fra kommunene VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
13743/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunes uttalelse til søknad om fradeling av landbrukseiendom - 93/13 - Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
13748/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev NAF - Rapport - XK25895 - NAF Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS EPHORTESEL
13752/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev NAF - Rapport - XK25898 - NAF Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS EPHORTESEL
13749/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev NAF - Rapport - XK25893 - NAF Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS EPHORTESEL
13733/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Endelig innkalling med saksliste - representantskapet Innherred renovasjon 26.11.20 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
13817/2020 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om permisjon fra politiske verv - Marit Olasdatter Grøtte EPHORTESEL
13754/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmertransport - informasjon om svarskjema STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
13710/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev 063/066 - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse ( IG 3 ) - Selbu ungdomsskole HENT AS EPHORTESEL
13772/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 063/066 - Søknad om igangsettingstillatelse HENT AS EPHORTESEL
13658/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Innsendt rapportering til FMTL: kartlegging av antall ansatte med pasientkontakt Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
13843/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 116/033 - Søknad om ferdigattest Anne Cathrine Nessmo EPHORTESEL
13769/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 087/008 - Søknad om ferdigattest Ståle Selboe EPHORTESEL
13813/2020 20201117 17.11.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13765/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om navneendring av Kjølseth hyttefelt Elinor Kjølseth m.fl. EPHORTESEL
13636/2020 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Botn - Dyrdalslia boligfelt, finansiering byggetrinn 2 EPHORTESEL
13832/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
13849/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev 121/004 - Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Ole Jan Moslet EPHORTESEL