Postliste RSS fra einnsyn.selbu.kommune.no. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.selbu.kommune.no Filtrering: Tittel: Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan - Trøndelag Avs/Mot: HELSE STAVANGER HF http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231802?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE STAVANGER HF | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14030/2021 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Renteendring for lån Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231798?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14026/2021 | Avdeling: Seksjon økonomi | Tittel: Kvartalsrapportering 3.kvartal 2021 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231799?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14027/2021 | Avdeling: Sektor oppvekst | Tittel: Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Avs/Mot: Solveig Turine Trontveit http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231807?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Turine Trontveit | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14035/2021 | Avdeling: Selbu ungdomsskole | Tittel: Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Avs/Mot: Annelise Kolstad http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231795?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annelise Kolstad | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14023/2021 | Avdeling: Bell skole | Tittel: Søknad om elevpermisjon - ***** ***** Avs/Mot: Maria Eriksdatter Langli http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231806?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Eriksdatter Langli | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14034/2021 | Avdeling: Selbu ungdomsskole | Tittel: 011/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Avs/Mot: Arne Sesseng http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231801?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Sesseng | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14029/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 067/015 Nestansringen 20 Gjennomføringsplan Avs/Mot: Per Knudsen Arkitektkontor AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231815?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Knudsen Arkitektkontor AS | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14043/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 976577884 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231797?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14025/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 148/072 - Oversendelse av Melding til tinglysing Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231754?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 13982/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 030/018 - Oversendelse av Matrikkelbrev Avs/Mot: Jan Arild Hollås http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231787?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arild Hollås | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14015/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 030/072 - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Knut Mogård http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231803?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Mogård | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14031/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Svar på bestilling einnsyn - 13492/2021 - 066/006 - Søknad om tillatelse til oppføring av rekkehus/tomannsbolig Avs/Mot: Byggfakta http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231781?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14009/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 030/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Avs/Mot: Bente Setsaas http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231786?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Setsaas | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14014/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 064/016 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Bjarne Kristian Uthus m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231790?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Kristian Uthus m.fl. | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14018/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 147/001 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom - T22 Avs/Mot: ONKEL ROLF AS m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231792?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ONKEL ROLF AS m.fl. | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14020/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 084/001 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv Avs/Mot: Jo Inge Hoem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231758?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Inge Hoem | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 13986/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Svar på bestilling einnsyn - 13655/2021 - 082/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Avs/Mot: Byggfakta http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231775?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14003/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 030/018 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Avs/Mot: Bente Setsaas m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231783?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Setsaas m.fl. | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14011/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 150/006 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231816?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14044/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2022 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231812?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 14040/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Uttalelse til begrenset høring - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231755?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13983/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Informasjonsbrev nr 32 om koronavaksinasjonsprogrammet Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231772?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 14000/2021 | Avdeling: Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen | Tittel: Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231709?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13937/2021 | Avdeling: Dragsten barnehage | Tittel: Fakturagrunnlag behandlingskostnader slam fra kommunale RA til Ecopro Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231757?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13985/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Forslag korrektur Selbuboka Avs/Mot: Bjørn Flor http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231768?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Flor | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13996/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Forslag korrektur Selbuboka Avs/Mot: Bjørn Flor http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231759?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Flor | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13987/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere høsten 2021 - tilretteleggingsmidler Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231764?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13992/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: 063/278 - Tilbakemelding på klage angående oppmålingsforretning Avs/Mot: GRANBY AS m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231753?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANBY AS m.fl. | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13981/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfond Avs/Mot: Marit Kjøsnes Renå http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/231706?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Internt notat | Avs/Mot: Marit Kjøsnes Renå | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 13934/2021 | Avdeling: Plan, areal og teknikk |