Postliste RSS fra einnsyn.selbu.kommune.no. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.selbu.kommune.no Filtrering: Tittel: Intern rapport - ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216382?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14409/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Intern rapport - ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216381?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14408/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Intern rapport - ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216380?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14407/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Intern rapport - ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216379?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14406/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Intern rapport - ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216378?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14405/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Bestilling einnsyn - 14126/2020 - Innspill til høring om snøscooterløyper Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216416?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14443/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 14091/2020 - Uttalelse til høring - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216411?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14438/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 14097/2020 - Vedrørende forslag til nye snøscooterløyper ved Sørungen Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216410?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14437/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 14181/2020 - Rekreasjonsløyper for Snøscooter i Melhus Offentlig ettersyn Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216409?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14436/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 14129/2020 - Høringsuttalelse - rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216408?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14435/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 14103/2020 - Høringsuttalelse mot utvidede skuterløyper rundt og på Sørungen Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216406?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14433/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 14084/2020 - Fylkeskommunens uttalelse - revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift - oktober 2020 Avs/Mot: Knut Ivar Furan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216405?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14432/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Svar einnsyn - 14093/2020 - 14100/2020 - 14173/2020 - Høringsuttalelser - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune Avs/Mot: Knut Ivar Furan m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216373?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14400/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Utsatt høringsfrist og svar på innsynsforespørsel Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216338?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14365/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Vedrørende søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid Avs/Mot: Rune Aune m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216371?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Aune m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14398/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Vedrørende søknad om produksjonstilskudd 2020 Avs/Mot: Eivind Aune m.fl. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216348?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Aune m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14375/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Arbeidsavtale midlertidig - avlaster Avs/Mot: Maria Gulbrandsen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216361?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Gulbrandsen | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14388/2020 | Avdeling: Seksjon personal | Tittel: Svar på bestilling einnsyn - Kontrakt radiospott (journ post 87) - + Avtale om radiospott (journ post 86) Avs/Mot: Anonym http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216392?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14419/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 27.11.20 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216430?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14457/2020 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Tilslutningserklæring Avs/Mot: Værnesregionen innkjøp http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216421?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen innkjøp | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14448/2020 | Avdeling: Seksjon økonomi | Tittel: Bestilling einnsyn - 13839/2020 - Krav om innsynsbegjæring Avs/Mot: Ola Magne Kvernes http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216333?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Magne Kvernes | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14360/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 13422/2020 - 078/010 - Melding om vedtak - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak Avs/Mot: ADVOKAT OLA KVERNES http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216329?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT OLA KVERNES | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14356/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Bestilling einnsyn - 11190/2020 - 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd Avs/Mot: Ola Magne Kvernes http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216328?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Magne Kvernes | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14355/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Ekstraordinær Generalforsamling i SEV Avs/Mot: SELBU ENERGIVERK AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216423?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU ENERGIVERK AS | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14450/2020 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Bestilling einnsyn - 13415/2020 - 078/010 - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak Avs/Mot: Ola Magne Kvernes http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216325?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Magne Kvernes | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14352/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: 097/004 - Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter Avs/Mot: Øystein Olav Kjølseth http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216398?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Olav Kjølseth | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14425/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk | Tittel: Mottatt politiattest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216358?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14385/2020 | Avdeling: Seksjon personal | Tittel: Oppdragsavtale støttekontakt Avs/Mot: Nils-Even Fuglem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216347?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Even Fuglem | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14374/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Oppdragsavtale støttekontakt Avs/Mot: Ingrid Kulseth http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216346?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Kulseth | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14373/2020 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/DocumentDetails/216432?SourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | Journalnr: 14459/2020 | Avdeling: Plan, areal og teknikk |