Postliste http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/ einnsyn.selbu.kommune.no 109/001 Spørsmål om søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/189723?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Bjerkan | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3919/2019 | Plan, areal og teknikk Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - K Eidem Elektro AS - Hele Selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212307?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: K. EIDEM ELEKTRO AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 10334/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om landingstillatelse på Eggjafjellet 5. september http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212111?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELITRANS AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10138/2020 | Plan, areal og teknikk Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - K Eidem Elektro AS - Hele Selbu - Viktige yrkesoppdrag http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211014?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: K. EIDEM ELEKTRO AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 9041/2020 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215197?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 13224/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215078?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13105/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213655?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11682/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213452?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 11479/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213118?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 11145/2020 | Sektor helse og omsorg Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212906?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 10933/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212826?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10853/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212156?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10183/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212155?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10182/2020 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211879?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 9906/2020 | Sektor helse og omsorg Innspill til utvidelse av eksisterende snøscooter løyper på Sørungen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215975?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Warmdal | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 14002/2020 | Plan, areal og teknikk Høringsuttalelse til rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215974?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRUNGEN HYTTEFORENING | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 14001/2020 | Plan, areal og teknikk Veterinærvakt oktober 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215088?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13115/2020 | Plan, areal og teknikk Rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215955?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Jonny Langli | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13982/2020 | Plan, areal og teknikk Utbetalingsanmodning stimuleringstilskudd 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214116?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR ELIN A. NISSESTAD AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12143/2020 | Plan, areal og teknikk Henvendelse telefon - rekreasjonsløypenettet - høringsinnspill - lunneplass Blisjmyra - grunneiertillatelse - merking http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215923?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Jonny Langli | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13950/2020 | Plan, areal og teknikk Veterinærvakt september 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214090?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12117/2020 | Plan, areal og teknikk Høringsuttalelse - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215718?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gertrude E Mulders m.fl. | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13745/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921454295, 5032-90/ 8 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215584?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13611/2020 | Plan, areal og teknikk Vaktliste august http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212159?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10186/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995497026, 5032-131/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215598?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13625/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993558435, 5032-30/ 160 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215597?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13624/2020 | Plan, areal og teknikk Offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter / snøskuter, med ny lokal forskrift 2020 - Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214423?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Herje | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12450/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982749956, 5032-133/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215581?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13608/2020 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på høring og offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214252?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 12279/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987149027, 5032-153/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215580?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13607/2020 | Plan, areal og teknikk Henvendelse broer snøscooter bygget uten godkjenning http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213965?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Johnsen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 11992/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976577884, 5032-53/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215579?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13606/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919494344, 5032-65/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215577?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13604/2020 | Plan, areal og teknikk Høring og offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213489?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11516/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981524616, 5032-106/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215560?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13587/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983689108, 5032-152/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215559?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13586/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969670240, 5032-18/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215553?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13580/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917154082, 5032-44/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215576?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13603/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 965128077, 5032-25/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215573?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13600/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992094052, 5032-30/ 37 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215572?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13599/2020 | Plan, areal og teknikk Stenging av rekreasjonsløyper i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211459?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næssdalens hytteforening | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9486/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969136295, 5032-76/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215565?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13592/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969669935, 5032-143/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215569?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13596/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 818497792, 5032-135/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215568?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13595/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991558950, 5032-9/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215551?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13578/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920808409, 5032-126/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215562?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13589/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969597713, 5032-30/ 36 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215561?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13588/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969522314, 5032-143/ 23 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215558?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13585/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999522416, 5032-129/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215557?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13584/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983568777, 5032-30/ 21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215555?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13582/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178729, 5032-81/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215554?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13581/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969997258, 5032-39/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215546?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13573/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970561714, 5032-38/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215543?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13570/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916590830, 5032-8/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215541?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13568/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993967467, 5032-125/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215540?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13567/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969134632, 5032-61/ 9 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215538?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13565/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986488855, 5032-62/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215525?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13552/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 953224909, 5032-132/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215518?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13545/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998672554, 5032-40/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215517?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13544/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924623594, 5032-11/ 8 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215496?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13523/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916096763, 5032-102/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215479?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13506/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979624190, 5032-27/ 5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215477?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13504/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924464674, 5032-38/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215476?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13503/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976210700, 5032-56/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215473?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13500/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982288207, 5032-130/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215472?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13499/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980884600, 5032-66/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215471?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13498/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992344199, 5032-130/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215470?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13497/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982288207, 5032-130/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215469?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13496/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969159201, 5032-20/ 5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215537?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13564/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980884600, 5032-66/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215464?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13491/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994587986, 5032-127/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215503?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13530/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971182679, 5032-80/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215590?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13617/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995824094, 5032-11/ 11 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215591?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13618/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971182679, 5032-80/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215596?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13623/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 881670992, 5032-76/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215519?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13546/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 967178268, 5032-26/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215522?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13549/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215691?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noralf Aune | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13718/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986946233, 5032-11/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215523?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13550/2020 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Kjørebok for leiekjøring sesongen 2019/2020 ikke mottatt - purring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214866?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Stokke | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 12893/2020 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Kjørebok for leiekjøring sesongen 2019/2020 ikke mottatt - purring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214511?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Stokke | Journaldato: 25.10.2020 | RegistryNumber: 12538/2020 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Kjørebok for leiekjøring sesongen 2019/2020 ikke mottatt - purring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214320?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Moen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12347/2020 | Plan, areal og teknikk Kjørebok for leiekjøring sesongen 2019/2020 ikke mottatt - purring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214125?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ove Balstad m.fl. | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12152/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971228199, 5032-121/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215466?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13493/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969133482, 5032-85/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215516?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13543/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924004657, 5032-138/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215512?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13539/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 888545352, 5032-61/ 11 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215587?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13614/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976280652, 5032-122/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215492?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13519/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986836721, 5032-88/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215489?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13516/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920286119, 5032-121/ 12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215487?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13514/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916096763, 5032-102/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215485?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13512/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 814125742, 5032-38/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215483?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13510/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916356676, 5032-84/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215482?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13509/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916096763, 5032-102/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215481?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13508/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970414088, 5032-128/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215536?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13563/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221470, 5032-124/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215529?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13556/2020 | Plan, areal og teknikk Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215016?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Grutsæter | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 13043/2020 | Bell skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869519782, 5032-89/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215509?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13536/2020 | Plan, areal og teknikk Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213191?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Lundberg | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 11218/2020 | Bell skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916265786, 5032-69/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215508?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13535/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970161090, 5032-91/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215507?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13534/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969634953, 5032-68/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215506?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13533/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993494747, 5032-45/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215528?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13555/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969682893, 5032-30/ 23 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215465?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13492/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215922?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Vollan Kulsetås | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 13949/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989368087, 5032-77/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215504?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13531/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989884255, 5032-120/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215527?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13554/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914800137, 5032-143/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215462?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13489/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914826403, 5032-72/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215461?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13488/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215287?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Merete B Bakken | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13314/2020 | Seksjon personal 011/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/216002?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2020 | RegistryNumber: 14029/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986395210, 5032-91/ 11 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215459?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13486/2020 | Plan, areal og teknikk Endret arbeidsavtale i hht lærekontrakt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215276?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jean Rio Mannsverk | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13303/2020 | Seksjon personal 149/003 Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215950?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13977/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215213?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annbjørg Hoem | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13240/2020 | Seksjon personal 124/001 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215957?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13984/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979426771, 5032-80/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215501?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13528/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215212?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Hell Leikvold | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13239/2020 | Seksjon personal 039/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215928?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13955/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974278820, 5032-70/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215499?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13526/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215211?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Ross Eide | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13238/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969389835, 5032-33/ 21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215601?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13628/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215210?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Aunehaugen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13237/2020 | Seksjon personal 162/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215927?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13954/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999127673, 5032-123/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215600?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13627/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215209?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luisa Gomez Guldseth | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13236/2020 | Seksjon personal 114/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215623?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13650/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969389835, 5032-33/ 21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215599?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13626/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215196?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svetlana Gumilevskaya | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13223/2020 | Seksjon personal 028/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215696?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13723/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996790983, 5032-116/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215595?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13622/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215194?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Gjessing | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13221/2020 | Seksjon personal 053/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215698?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13725/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922180776, 5032-43/ 35 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215593?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13620/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215152?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Brudal | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13179/2020 | Seksjon personal 011/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215697?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13724/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983233767, 5032-161/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215592?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13619/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215150?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Uglem | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13177/2020 | Seksjon personal 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215622?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13649/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221136, 5032-87/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215588?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13615/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215147?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Stokke | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13174/2020 | Seksjon personal 113/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215642?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13669/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969677415, 5032-36/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215586?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13613/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215143?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birna Björk Broddadottir | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13170/2020 | Seksjon personal 114/001 - Vedtak - utbetaling av skogfond http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215634?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Sølverud | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13661/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215127?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Bremset | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13154/2020 | Seksjon personal 019/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215628?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13655/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984612710, 5032-95/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215583?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13610/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215126?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Hilde Dyrdal | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13153/2020 | Seksjon personal 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215625?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13652/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983193765, 5032-4/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215582?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13609/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215119?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Bente Sesseng Hårstad | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13146/2020 | Seksjon personal 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215621?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13648/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982774136, 5032-127/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215578?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13605/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215117?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Iren Almaas | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 13144/2020 | Seksjon personal Innkalling til samtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214219?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 12246/2020 | Seksjon personal 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215615?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13642/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916111991, 5032-65/ 5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215575?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13602/2020 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215115?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Mogård | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 13142/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178443, 5032-30/ 24 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215574?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13601/2020 | Plan, areal og teknikk 116/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215393?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 13420/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215048?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Hoem Ingdal Ofstad | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13075/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969638274, 5032-19/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215570?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13597/2020 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215298?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13325/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling- Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215023?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Malvik | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13050/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987720352, 5032-16/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215567?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13594/2020 | Plan, areal og teknikk 019/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215237?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13264/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214837?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Sesseng | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 12864/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987720352, 5032-16/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215566?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13593/2020 | Plan, areal og teknikk 162/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215223?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13250/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale lærling - forlengelse av læretid http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214594?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jean Rio Bayron Mannsverk | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12621/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987720352, 5032-16/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215564?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13591/2020 | Plan, areal og teknikk 026/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215161?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.11.2020 | RegistryNumber: 13188/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214556?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Ødegård Eidem | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12583/2020 | Seksjon personal Korreksjonsoppgjør for aktivitetsbasert tilskudd 2020 over statsbudsjettet 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215858?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13885/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995371510, 5032-50/ 10 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215563?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13590/2020 | Plan, areal og teknikk 089/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214783?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12810/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig - vikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214372?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annelise Kolstad | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12399/2020 | Seksjon personal Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215982?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 14009/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969137518, 5032-31/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215556?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13583/2020 | Plan, areal og teknikk 026/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215010?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 13037/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214371?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Hagen | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12398/2020 | Seksjon personal Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK vdr - september 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215729?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13756/2020 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993434205, 5032-100/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215552?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13579/2020 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215041?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 13068/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214050?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Sletne | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12077/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om spillemidler til Ski, sykkel og turløype Damtjønna - Vardebu - Hølbakkvei ved Selbustrand IL- løypenett i Strandfjellet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215880?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSTRAND IDRETTSLAG | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13907/2020 | Servicetorget Ny rapport fra Helsetilsynet - Kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215705?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13732/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969137518, 5032-31/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215550?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13577/2020 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215042?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 13069/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214001?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Angelica Botten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12028/2020 | Seksjon personal Søknad om spillemidler til Trimtrase Hølbakkvei - Korsbekken ved Selbustrand IL- løypenett i Strandfjellet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215879?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSTRAND IDRETTSLAG | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13906/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987316683, 5032-61/ 13 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215547?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13574/2020 | Plan, areal og teknikk Koronasituasjonen: Anbefalinger http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215450?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 13477/2020 | Sektor helse og omsorg Korrespondanse vedrørende endret korreksjonsoppgjør 3Q2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215124?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13151/2020 | Sektor helse og omsorg 041/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215040?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 13067/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213454?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Merete B Bakken | Journaldato: 03.10.2020 | RegistryNumber: 11481/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980961672, 5032-67/ 38 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215545?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13572/2020 | Plan, areal og teknikk Brev fra IMDi angående koronasituasjonen for innvandrerbefolkningen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215419?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 13446/2020 | Sektor oppvekst 130/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214968?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 12995/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213405?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tuva Dyrdal | Journaldato: 03.10.2020 | RegistryNumber: 11432/2020 | Sektor helse og omsorg Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212530?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Kulset | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10557/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997798767, 5032-72/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215544?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13571/2020 | Plan, areal og teknikk Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215200?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 13227/2020 | Sektor oppvekst 140/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214881?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 12908/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213228?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Skrødal | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11255/2020 | Sektor helse og omsorg Ulempekompensasjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215768?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Sneisen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13795/2020 | Prosjektledelse Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 925665487, 5032-60/ 12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215542?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13569/2020 | Plan, areal og teknikk Brev til kommunelegen og rådmannen/kommunedirektøren http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215144?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13171/2020 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 089/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214784?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12811/2020 | Plan, areal og teknikk Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Garasje Damtjønna http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214547?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12574/2020 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - jordmor http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213171?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janicke Johnsen Persen | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11198/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969390132, 5032-75/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215539?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13566/2020 | Plan, areal og teknikk Tilkobling kommunalt avløp - Bellbakken 14 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215055?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Næss | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13082/2020 | Prosjektledelse Ny kartlegging koronautgifter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215121?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13148/2020 | Seksjon økonomi 114/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214607?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12634/2020 | Plan, areal og teknikk Regnskapssammendrag - Garasje Damtjønna http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214379?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSTRAND IDRETTSLAG | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12406/2020 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212938?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Ross | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 10965/2020 | Sektor helse og omsorg Svar på søknad om leie av musikkrom - Selbu Toradergruppe http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212969?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu Toradergruppe | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 10996/2020 | Selbu ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971130032, 5032-33/ 9 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215534?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13561/2020 | Plan, areal og teknikk Ny kartlegging koronautgifter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215118?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13145/2020 | Seksjon økonomi 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214455?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12482/2020 | Plan, areal og teknikk Svar på spillemiddelsøknad fra SELBU KOMMUNE - 76591 Kultursal i skoleanlegg http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213834?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11861/2020 | Servicetorget Søknad om leie av musikkrom - Selbu Toradergruppe http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212968?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbu toradergruppe | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 10995/2020 | Selbu ungdomsskole Avtale vikar på tilkalling - kjøkken http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212752?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Hammer | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10779/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923060723, 5032-82/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215533?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13560/2020 | Plan, areal og teknikk Brev til kommunelegen og rådmannen/kommunedirektøren http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215116?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13143/2020 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Tilbakemelding på Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214611?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Aas | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12638/2020 | Prosjektledelse 128/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214487?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12514/2020 | Plan, areal og teknikk Sluttutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 1 og Rulleskiløype 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212934?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBUSKOGEN SKISENTER AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 10961/2020 | Servicetorget Korreksjonsoppgjør for aktivitetsbasert tilskudd 2020 over statsbudsjettet 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212865?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10892/2020 | Sektor helse og omsorg Avtale vikar på tilkalling - pensjonistvilkår http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212522?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Kristjana Sverrisdottir | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 10549/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970512454, 5032-11/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215532?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13559/2020 | Plan, areal og teknikk Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215107?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13134/2020 | Rådmann 128/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214481?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12508/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - sykehjemmet EFD http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212520?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa M A Korvanen-Mæland | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 10547/2020 | Seksjon personal Sluttutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 2 - Selbuskogen skisenter anleggsnr 71127 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212456?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10483/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992079622, 5032-119/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215531?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13558/2020 | Plan, areal og teknikk Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215092?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13119/2020 | Sektor helse og omsorg Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214537?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Aas | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12564/2020 | Prosjektledelse 128/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214332?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12359/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - sykehjemmet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212519?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tuva Dyrdal | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 10546/2020 | Seksjon personal Sluttutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 1 - Selbuskogen skisenter anleggsnr 71126 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212455?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10482/2020 | Servicetorget Kvittering på innsendt rapportering 2Q2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212039?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 10066/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989992333, 5032-83/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215530?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13557/2020 | Plan, areal og teknikk Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214641?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12668/2020 | Rådmann Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214456?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Grøtte Lie | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12483/2020 | Prosjektledelse 072/006 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214291?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12318/2020 | Plan, areal og teknikk Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Nattpatruljen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212507?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Gjessing | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 10534/2020 | Seksjon personal Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 1 - Selbuskogen skisenter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212203?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10230/2020 | Servicetorget Endret sakliste 26. november http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215857?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13884/2020 | Ordfører Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 925370452, 5032-78/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215526?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13553/2020 | Plan, areal og teknikk Pensjonistarbeid knyttet til korona http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214578?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal Landspensjonskasse | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12605/2020 | Seksjon personal Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214450?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Sneisen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12477/2020 | Prosjektledelse 072/006 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214184?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12211/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212498?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mildrid Flønes | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10525/2020 | Seksjon personal Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 2 - Selbuskogen skisenter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212196?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10223/2020 | Servicetorget Endelig innkalling med saksliste - representantskapet Innherred renovasjon 26.11.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215706?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13733/2020 | Ordfører Henvendelse vedr beredskap ved evt behov for massetesting for Covid-19-testing av arbeidere i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214565?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HMS - senteret as | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12592/2020 | Sektor helse og omsorg 039/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214221?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 12248/2020 | Plan, areal og teknikk Lønnsmelding - endring av ansvarsområde http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/187251?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 1447/2019 | Sektor helse og omsorg Avtale vikar på tilkalling - kjøkken http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212407?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Barland | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 10434/2020 | Seksjon personal Utbetaling spillemidler - Skilting og merking - Årsøya Fritidspark AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212188?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10215/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994161083, 5032-43/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215521?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13548/2020 | Plan, areal og teknikk Innkalling representantskapet i Innherred Renovasjon IKS 26 nov. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215376?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 13403/2020 | Ordfører Svar - Bestilling einnsyn - 11824/2020 - Spørsmål til ordfører på kommunestyremøte 19.10.20 - Vedrørende smittevernstiltak i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214500?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Almås Jullumstrø m.fl. | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12527/2020 | Rådmann 130/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214015?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 12042/2020 | Plan, areal og teknikk Utbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset - Vikastøa http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212181?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10208/2020 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212025?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Warmbo | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10052/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985901473, 5032-90/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215520?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13547/2020 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214425?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12452/2020 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 152/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214047?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 12074/2020 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om kryssing av og nærføring langs FV 6712 - Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212791?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10818/2020 | Prosjektledelse Utbetaling av spillemidler - Garasje til løypemaskin Damtjenna http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212180?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBUSTRAND IDRETTSLAG | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10207/2020 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling pensjonistvilkår - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212023?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halfrid Guldseth | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10050/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969330407, 5032-74/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215515?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13542/2020 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 11824/2020 - Spørsmål til ordfører på kommunestyremøte 19.10.20 - Vedrørende smittevernstiltak i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214336?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Almås Jullumstrø | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12363/2020 | Rådmann 130/003 - Vedtak skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214036?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER INGAR KULSETH | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 12063/2020 | Plan, areal og teknikk Info om pågående arbeider på Fuglem, Selbustrand http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212829?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Gifstad | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 10856/2020 | Prosjektledelse Revisorsberetning og regnskapssammendrag - Rulleskiløype 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212169?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt- Norge SA | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10196/2020 | Servicetorget Avtale på pensjonistvilkår http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212021?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halfrid Guldseth | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10048/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983049591, 5032-9/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215514?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13541/2020 | Plan, areal og teknikk 130/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213878?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11905/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - sykehjem og natt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212015?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Lien | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10042/2020 | Seksjon personal Revisorsberetning og regnskapssammendrag - Rulleskiløype 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212168?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt- Norge SA | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10195/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969259532, 5032-31/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215513?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13540/2020 | Plan, areal og teknikk 030/004 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213874?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11901/2020 | Plan, areal og teknikk Kjøp av tomteareal mm. - avregning http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212225?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stephan Melvold | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10252/2020 | Prosjektledelse Avtale vikar på tilkalling - pensjonistvilkår http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211998?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Margrethe Haarstad | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10025/2020 | Seksjon personal Delutbetaling av spillemidler - Garasje til løypemaskin Damtjenna - Anleggsnr. 51356 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211638?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9665/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970529357, 5032-130/ 18 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215511?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13538/2020 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr 1 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214118?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12145/2020 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 107/003 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213859?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11886/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - pensjonistvilkår http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211996?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Eide | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10023/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969669404, 5032-78/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215510?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13537/2020 | Plan, areal og teknikk Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214115?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12142/2020 | Sektor helse og omsorg 107/003 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213674?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11701/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale midlertidig - nattpatruljen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211970?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Elvedal Langås | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9997/2020 | Seksjon personal Kompensasjon gnr 13 bnr 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211865?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Fuglem | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 9892/2020 | Prosjektledelse Delutbetaling av spillemidler - Tursti rundt Årsøya med forlengelse til Vikastøa - Anleggsnr. 72505 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211636?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9663/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915728278, 5032-138/ 13 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215505?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13532/2020 | Plan, areal og teknikk 107/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213617?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11644/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - pensjonistvilkår http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211911?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Beate Boldermo | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9938/2020 | Seksjon personal Kompensasjon gnr 12 bnr 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211856?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Fuglem | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 9883/2020 | Prosjektledelse Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920123562, 5032-126/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215502?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13529/2020 | Plan, areal og teknikk Spørsmål til ordfører på kommunestyremøte 19.10.20 - Vedrørende smittevernstiltak i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213797?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Mari Engen Hanem | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11824/2020 | Ordfører 129/015 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213403?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 11430/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211737?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Elin Uthus | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 9764/2020 | Seksjon personal Protokoll representantskapsmøte IR 23.06.2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211966?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9993/2020 | Ordfører Kompensasjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211824?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Stuberg | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 9851/2020 | Prosjektledelse Delutbetaling av spillemidler - Skilting og merking Årsøya Fritidspark - Anleggsnr. 74013 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211634?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9661/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969259486, 5032-65/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215500?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13527/2020 | Plan, areal og teknikk Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213769?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET - Avd. akuttmedisin og beredskap | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 11796/2020 | Sektor helse og omsorg 129/005 - Søknad om utbetaling fra skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213321?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Cato Mannsverk | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11348/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig/vikariat - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211726?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Dyrdal | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 9753/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992853093, 5032-35/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215498?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13525/2020 | Plan, areal og teknikk Forpliktelseserklæring PVU selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213569?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11596/2020 | Seksjon økonomi 114/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213160?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 11187/2020 | Plan, areal og teknikk Svar på bestilling einnsyn - 14509/2019 - Søknad om spillemidler - Balansepark ved Selbu ungdomsskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211565?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Setvik | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9592/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983570933, 5032-122/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215497?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13524/2020 | Plan, areal og teknikk FELLES ANSKAFFELSE AV PERSONLIG SMITTEVERNUTSTYR ( PVU) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213517?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 11544/2020 | Seksjon økonomi 114/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213095?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 11122/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - BRA http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211652?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Uthus Stokke | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 9679/2020 | Seksjon personal Bestilling einnsyn - 14509/2019 - Søknad om spillemidler - Balansepark ved Selbu ungdomsskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211524?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Setvik | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9551/2020 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982244722, 5032-148/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215495?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13522/2020 | Plan, areal og teknikk 107/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213003?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 11030/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig - BRA http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211639?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa Grøtte Sørensen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 9666/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920063977, 5032-12/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215494?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13521/2020 | Plan, areal og teknikk Rundskriv - kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212982?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 11009/2020 | Rådmann 135/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212898?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 10925/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211631?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Kulset | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9658/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969520699, 5032-149/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215493?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13520/2020 | Plan, areal og teknikk Svar på klage på vedtak -Endring av reguleringsplan Botn-Dyrdalslia http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214284?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Jarle B Hofsmo | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12311/2020 | Plan, areal og teknikk 072/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212897?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 10924/2020 | Plan, areal og teknikk Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212889?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 10916/2020 | Sektor oppvekst Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211622?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Kulset | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 9649/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222752, 5032-73/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215491?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13518/2020 | Plan, areal og teknikk Klage på vedtak -Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213621?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Jarle B Hofsmo | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11648/2020 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212831?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10858/2020 | Plan, areal og teknikk Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - Selbu Kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212304?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10331/2020 | Seksjon økonomi Avtale vikar på tilkalling - BRA http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211541?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Elnes Kirkhus | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9568/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969389487, 5032-8/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215490?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13517/2020 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212828?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10855/2020 | Plan, areal og teknikk Brev til landets ordførere om oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212178?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10205/2020 | Sektor helse og omsorg Avtale vikar på tilkalling - sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211523?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Hansen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9550/2020 | Seksjon personal 138/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212601?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 10628/2020 | Plan, areal og teknikk Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211849?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9876/2020 | Seksjon økonomi Avtale vikar på tilkalling - BRA http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211520?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Iren Almaas | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9547/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982759366, 5032-99/ 5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215486?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13513/2020 | Plan, areal og teknikk Vedrørende arbeidstaker http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213448?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2020 | RegistryNumber: 11475/2020 | Sektor helse og omsorg 138/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212552?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10579/2020 | Plan, areal og teknikk FMTL videresende informasjon fra Helsedirektoratet: Informasjonsskriv til reisende http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211835?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9862/2020 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Avtale vikar på tilkalling - Kjøkken http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211320?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Ingunn Kulseth | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9347/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997748255, 5032-149/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215484?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13511/2020 | Plan, areal og teknikk Vedrørende arbeidstaker http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213276?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11303/2020 | Sektor helse og omsorg 041/003 Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212486?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10513/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211318?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Østby | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9345/2020 | Seksjon personal Bruk av personellressurser ved TISK http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211551?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9578/2020 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997748255, 5032-149/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215480?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13507/2020 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om utvidelse av stilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215069?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13096/2020 | Seksjon personal 041/003 Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212485?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10512/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211317?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Marte Stokke | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9344/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997748255, 5032-149/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215478?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13505/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om utvidelse av stilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213301?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11328/2020 | Seksjon personal Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211266?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Lien | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9293/2020 | Seksjon personal 051/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211958?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9985/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969332221, 5032-79/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215475?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13502/2020 | Plan, areal og teknikk Krav om høyere fast stillingsprosent etter 12 månedersregelen, AML § 14-4a http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214741?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12768/2020 | Sektor helse og omsorg Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212578?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Merete Balstad Sandøy | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 10605/2020 | Seksjon personal Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211265?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonatan Oddsson Kjøsnes | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9292/2020 | Seksjon personal 089/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211953?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9980/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995029189, 5032-143/ 17 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215474?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13501/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211264?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Gullbrekken | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 9291/2020 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988232521, 5032-60/ 10 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215468?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13495/2020 | Plan, areal og teknikk Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan e-postmøte 16.10-04.11.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215421?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 13448/2020 | Ordfører Tilsagnsbrev - Tilskudd til friluftstiltak 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212444?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE - Trondheimsregionens friluftsråd | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10471/2020 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211263?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mildrid Flønes | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9290/2020 | Seksjon personal 161/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211888?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 9915/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981080130, 5032-4/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215463?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13490/2020 | Plan, areal og teknikk Innkalling til møte i stadnamnkomiteen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212128?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aase Uthus m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 10155/2020 | Servicetorget Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 24.08.2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211830?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9857/2020 | Ordfører 037/004 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211866?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9893/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923027866, 5032-64/ 12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215460?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 13487/2020 | Plan, areal og teknikk 100/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211674?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9701/2020 | Plan, areal og teknikk 084/003 - Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215285?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Tomas Evjen Haave | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13312/2020 | Plan, areal og teknikk 061/009 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211647?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9674/2020 | Plan, areal og teknikk 076/001 - Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215271?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Berge | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13298/2020 | Plan, areal og teknikk 061/009 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211608?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.08.2020 | RegistryNumber: 9635/2020 | Plan, areal og teknikk Bekreftelse på hvilket areal som drives http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215114?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Internt notat | Avs/Mot: Marit Kjøsnes Renå | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 13141/2020 | Plan, areal og teknikk 061/009 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211607?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.08.2020 | RegistryNumber: 9634/2020 | Plan, areal og teknikk 150/013 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211646?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9673/2020 | Plan, areal og teknikk Innsendt rapportering til FMTL: kartlegging av antall ansatte med pasientkontakt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215631?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13658/2020 | Sektor helse og omsorg Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214392?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12419/2020 | Sektor oppvekst Melding om arbeidsulykke http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212083?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10110/2020 | Sektor helse og omsorg Tilslutningserklæring leker og sykler http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211648?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9675/2020 | Seksjon økonomi 061/009 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211645?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9672/2020 | Plan, areal og teknikk Søknad om utbetaling av investeringstilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215948?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken, Region Midt-Norge | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13975/2020 | Prosjektledelse 149/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211615?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9642/2020 | Plan, areal og teknikk Tilslutningserklæring formingsmateriell http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211623?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9650/2020 | Seksjon økonomi Omsorgslønn 03.11.20-01.11.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214952?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12979/2020 | Sektor helse og omsorg Tilslutningserklæring leker og sykler http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211621?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værnesrgionen Innkjøp | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9648/2020 | Seksjon økonomi 150/013 Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211529?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9556/2020 | Plan, areal og teknikk Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214227?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12254/2020 | Seksjon personal Tilslutningserklæring formingsmateriell http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211620?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9647/2020 | Seksjon økonomi 083/001 Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211516?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9543/2020 | Plan, areal og teknikk ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215303?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13330/2020 | Rådmann 114/001 -Vedtak om utbetaling av skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211503?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9530/2020 | Plan, areal og teknikk 101/006 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211453?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9480/2020 | Plan, areal og teknikk Signert tilslutningserklæring - Skjenkekontroll http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/209752?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værnesregionen innkjøp | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 7780/2020 | Seksjon økonomi 147/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211443?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9470/2020 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om unntak av arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk syksom http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211454?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9481/2020 | Sektor helse og omsorg Åpen anbudskonkurranse "Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakksforskrifter" 20/3975 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/209633?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 7661/2020 | Seksjon økonomi Krav om erstatning etter tvisteloven § 20-12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213892?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 11919/2020 | Rådmann Refusjonskrav for frikjøp av leder for Utdanningsforbundet Selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215688?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13715/2020 | Selbu ungdomsskole Vedrørende mulig avvikling av Erik Anderson Eidem og hustrus legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214216?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnold Gunnar Tørum | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12243/2020 | Bygg og eiendom Krav om erstatning etter tvisteloven § 20-12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213653?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11680/2020 | Rådmann Vedrørende Erik Anderson Eidem og hustrus legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213675?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnold Gunnar Tørum | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11702/2020 | Bygg og eiendom Krav om erstatning etter tvisteloven § 20-12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213650?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11677/2020 | Rådmann Vedlegg til sak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213644?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11671/2020 | Rådmann Vedrørende Erik Anderson Eidem og hustrus legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213671?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnold Gunnar Tørum | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11698/2020 | Bygg og eiendom Svar på mulig avvikling av legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213115?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnold Gunnar Tørum | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 11142/2020 | Bygg og eiendom Mailkorrespondanse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213041?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11068/2020 | Rådmann KonSek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.2021 - vedtatt i kommunestyret 09.11.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215909?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 13936/2020 | Servicetorget Oversendelse av referat fra eiermøte mellom Selbu kommune og Selbu Energiverk AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215819?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanja Fuglem m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13846/2020 | Servicetorget Ad. tvangsmulktkrav - ***** ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213034?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11061/2020 | Rådmann Mulig avvikling av legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212883?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnold Gunnar Tørum | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 10910/2020 | Bygg og eiendom Lønnsmelding Godtgjøring som veileder lærling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213099?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 11126/2020 | Sektor helse og omsorg Info om kravet - ***** ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213033?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11060/2020 | Rådmann Invitasjon fra Bufdir - markering av FN`s internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215914?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13941/2020 | Servicetorget Ny selskapsavtale med KonSek Trøndelag IKS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214774?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12801/2020 | Servicetorget Rullering av anleggsplan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213835?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU KLATREKLUBB | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 11862/2020 | Servicetorget Beslutning om forening av saker http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213030?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11057/2020 | Rådmann Undertegnet arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211912?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Dyrdal | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 9939/2020 | Sektor helse og omsorg Invitasjon til webinar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215875?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13902/2020 | Sektor helse og omsorg Protokoll - Representantskapets møte 26.10.2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214608?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12635/2020 | Ordfører ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213026?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Line Gulbrandsen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11053/2020 | Rådmann Svar på oppsigelse av 56,34% stilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211713?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 9740/2020 | Seksjon personal Permisjonssøknad og svar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215102?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 13129/2020 | Sektor helse og omsorg Innkalling med sakspapirer - ekstraordinært møte i representantskapet, Konsek Trøndelag IKS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214206?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12233/2020 | Ordfører Kartlegging av realkompetanse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214102?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12129/2020 | Seksjon personal Berostilling av krav - ***** ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213025?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS INNKREVINGSSENTRAL | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11052/2020 | Plan, areal og teknikk Supplering av arbeidsbekreftelse fra 2015 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/186406?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 603/2019 | Seksjon personal Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211088?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 9115/2020 | Seksjon personal Oppsigelse av stilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211712?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 9739/2020 | Seksjon personal Invitasjon til Webinar om lovverk for bruk av tvang og makt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215874?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 13901/2020 | Sektor helse og omsorg Avtale fordeling av alarmabbonnementsinntekter + Avtale ABA og fakturering unødig alarm http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215043?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentral IKS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 13070/2020 | Brann- og feiervesenet Godkjenne søknad om pensjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214407?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12434/2020 | Seksjon personal Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214325?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør-Trøndelag | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12352/2020 | Brann- og feiervesenet Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet - Konsek Trøndelag IKS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213281?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11308/2020 | Ordfører Digital lærlingesamling i Trøndelag http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215358?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 13385/2020 | Seksjon personal Søknad om støtte til historiebok om feiere http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214563?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEIERMESTERNES LANDSFORENING | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12590/2020 | Brann- og feiervesenet Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214370?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Wangari Rønsberg | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12397/2020 | Øverbygda skole Referat dialogmøte 06.10.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214055?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 12082/2020 | Sektor helse og omsorg Invitasjon til alle landets kommuner om å bli vurdert til å bli med i utvidelsen av Familie for første gang http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214883?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 12910/2020 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 11528/2020 - Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke VF 91249 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214093?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Asbjørn Fordal | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12120/2020 | Brann- og feiervesenet Endret møtetidspunkt for dialogmøte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212775?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10802/2020 | Sektor helse og omsorg Krav om innsynsbegjæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215812?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Evjen Kallar | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13839/2020 | Plan, areal og teknikk Forlengelse av sykevikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215627?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Isabell Hammerhaug Storvik | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13654/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Bestilling einnsyn - 12101/2020 - Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214395?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Almås Jullumstrø | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12422/2020 | Plan, areal og teknikk Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke VF 91249 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213501?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 11528/2020 | Brann- og feiervesenet Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212198?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10225/2020 | Sektor helse og omsorg Forlengelse av sykevikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215626?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Gunnar Olderø | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13653/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Vedrørende pantsatt jord - 078/010 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215766?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Evjen Kallar | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 13793/2020 | Plan, areal og teknikk Kontrakt vintervedlikehold 2020 - 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215267?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Høiby | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 13294/2020 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 12101/2020 - Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214334?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Almås Jullumstrø | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12361/2020 | Plan, areal og teknikk Møtereferat 23.09.2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213047?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 11074/2020 | Seksjon personal Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215222?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Mosleth | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 13249/2020 | Bell skole Bestilling einnsyn - 13361/2020 - Status per i dag etter klage av 05.10 og 07.10.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215650?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Olsen Stokke | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13677/2020 | Plan, areal og teknikk Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 30.10.2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214917?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 12944/2020 | Servicetorget Kontrakt vintervedlikehold http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214484?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE HØIBY | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12511/2020 | Plan, areal og teknikk Invitasjon til - alt inkludert? 11. og 16. november http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214301?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 12328/2020 | Sektor helse og omsorg Arbeidsavtale-midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/194857?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Anita Hansen m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 9052/2019 | Selbustrand skole Bekreftelse brev http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215646?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Evjen Kallar | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 13673/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215221?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mali I Vollan Marstad | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13248/2020 | Bell skole Kontrakt vintervedlikehold 2020-2021 (underskrevet av Selbu kommune) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214465?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Internt notat | Avs/Mot: Ståle Selboe | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12492/2020 | Plan, areal og teknikk Webinar om "Eldre rus- og psykisk helse" 25.11.20. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214175?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12202/2020 | Sektor helse og omsorg Endringsmelding lønn http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212927?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lønnsenheten i Værnesregionen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 10954/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Informasjon om stipendordning for lærer som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212986?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 11013/2020 | Sektor oppvekst 078/010 - Melding om vedtak - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215395?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Evjen Kallar | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 13422/2020 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214605?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Borge | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12632/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214074?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 12101/2020 | Plan, areal og teknikk Tilbud kontrakt, arne Høiby http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214463?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE HØIBY | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 12490/2020 | Plan, areal og teknikk Gjelhaugen boligfelt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212035?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Gunnar Uthus | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 10062/2020 | Plan, areal og teknikk Endringsmelding lønn http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/211431?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9458/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage 078/010 - Klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd - stadfesting av vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215388?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 13415/2020 | Plan, areal og teknikk Forlengelse av sykevikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214473?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Gunnar Olderø | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12500/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Renteregulering http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214174?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 12201/2020 | Seksjon økonomi Vedrørende kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap 3. - 4. november 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214002?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 12029/2020 | Rådmann Status per i dag etter klage av 05.10 og 07.10.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215334?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Evjen Kallar | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13361/2020 | Plan, areal og teknikk Forlengelse av sykevikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214471?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Isabell Hammerhaug Storvik | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12498/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Invitasjon til webinar: Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213725?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 11752/2020 | Sektor oppvekst Tilbud vintervedlikehold Draksten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212364?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 10391/2020 | Plan, areal og teknikk Forlengelse av arbeidsavtale - vikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214470?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jinky Zorlu | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12497/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Invitasjon til inspeksjon på Stokkfjellet vindkraftverk 27.10.20 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213673?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11700/2020 | Plan, areal og teknikk Forespørsel om brøyteavtale i Draksten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212350?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE HØIBY | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10377/2020 | Plan, areal og teknikk Byggetrinn 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/215329?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Høiås | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 13356/2020 | Prosjektledelse Arbeidsavtale - vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214406?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Sofie Borseth | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12433/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage 078/010 - Pantsatt jordeiendom -signert dokument klage 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213778?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Evjen Kallar | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 11805/2020 | Plan, areal og teknikk Invitasjon scenarioseminar 4.11.20 opplevelsesnæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/213572?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11599/2020 | Rådmann Vedr. mottatt tilbud vintervedlikehold Draksten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/212349?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: AOES AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10376/2020 | Prosjektledelse Arbeidsavtale - vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/214398?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Østby | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 12425/2020 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage