Postliste http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/ einnsyn.selbu.kommune.no 072/070 - løyve i dok nr. 718 - anmodning om ekstra sjåfør http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236054?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Busklein | Journaldato: 31.12.2021 | RegistryNumber: 593/2022 | Plan, areal og teknikk 116/041 - Endring sjåfører - Familiemedlemmer - Motorferdsel utmark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235592?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Hjelsvold | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 131/2022 | Plan, areal og teknikk 099/013 - Legge til flere sjåfører http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235448?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Uthus | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17675/2021 | Plan, areal og teknikk 200/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235212?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Kyllo | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17439/2021 | Plan, areal og teknikk 085/011- Endring sjåfører - familiemedlemmer - motorferdsel utmark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235079?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallvard Andersen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17306/2021 | Plan, areal og teknikk Svar einnsyn - 534/2022 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236386?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Storli Aune | Journaldato: 20.01.2022 | RegistryNumber: 925/2022 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 534/2022 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236353?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Storli Aune | Journaldato: 19.01.2022 | RegistryNumber: 892/2022 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236292?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skadefellingslaget Selbu Kommune v/ Bengt Ødegård | Journaldato: 18.01.2022 | RegistryNumber: 831/2022 | Plan, areal og teknikk Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjentmannskjøring med snøcooter - Norsk Folkehjelp Meråker http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236015?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 554/2022 | Plan, areal og teknikk Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236023?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skadefellingslaget Selbu kommune v/Bengt Ødegård | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 562/2022 | Plan, areal og teknikk Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Skadefellingslaget Selbu Kommune - Innbygda/Børdalen til Stjørdalsgrensen - Skadefelling ulv - Snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235995?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skadefellingslaget Selbu kommune v/Bengt Ødegård m.fl. | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 534/2022 | Plan, areal og teknikk 089/004 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Behandlet som § 5 første ledd bokstav c - Særlige behov og unntakstilfeller - Transport av utstyr til leid hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235338?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Sand | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17565/2021 | Plan, areal og teknikk 115/010 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232099?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Snustad | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14327/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Allmennlegehjelp http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236231?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 770/2022 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236028?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 567/2022 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235787?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 326/2022 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235615?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 154/2022 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak m.m http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235299?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17526/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235049?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17276/2021 | Sektor helse og omsorg Foreløpig svar - Avtale om direkteoppgjør - AR463456452 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234902?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17129/2021 | Sektor helse og omsorg Avtale om direkteoppgjør - AR463462972 - Foreløpig svar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234901?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17128/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234244?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16472/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233602?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15830/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232678?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 14906/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232028?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14256/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 16958/2021 - Tilbakemelding på Tilbakemelding på Svar - Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235275?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17502/2021 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 16958/2021 - Tilbakemelding på Tilbakemelding på Svar - Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235217?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17444/2021 | Plan, areal og teknikk Svar einnsyn - 16644/2021 - Klagebehandling (ny) - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234802?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17029/2021 | Plan, areal og teknikk Svar einnsyn - 16057/2021 - 2. gangs behandling - Rekreasjonsløyper snøscooter - Mindre endringer lokal forskrift - Begrenset høring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234800?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17027/2021 | Plan, areal og teknikk Svar einnsyn - 16644/2021 - Klagebehandling (ny) - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234793?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17020/2021 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 16057/2021 - 2. gangs behandling - Rekreasjonsløyper snøscooter - Mindre endringer lokal forskrift - Begrenset høring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234786?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17013/2021 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 16644/2021 - Klagebehandling (ny) - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234776?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17003/2021 | Plan, areal og teknikk Angående purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234740?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 16967/2021 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Tilbakemelding på Svar - Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234731?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 16958/2021 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Svar - Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234536?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16763/2021 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Svar - Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234532?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 16759/2021 | Plan, areal og teknikk Svar - Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234495?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16723/2021 | Plan, areal og teknikk Purring på melding om vedtak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234490?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 16718/2021 | Plan, areal og teknikk Signert avtale om drift og vedlikehold av tur- og isfiskeløyper for snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232488?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Marstad | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 14716/2021 | Plan, areal og teknikk 043/014 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236550?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Skjevik | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 1089/2022 | Plan, areal og teknikk 051/074 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236284?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Aunehaugen | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 823/2022 | Plan, areal og teknikk 100/016 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236011?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Sivertsen | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 550/2022 | Plan, areal og teknikk Klage på vedtak - 200/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235788?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grim Rønsberg | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 327/2022 | Plan, areal og teknikk 151/051 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235755?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Merete Vinge | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 294/2022 | Plan, areal og teknikk 089/001 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235645?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrid Øverbømoen | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 184/2022 | Plan, areal og teknikk Endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 202 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236398?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 20.01.2022 | RegistryNumber: 937/2022 | Plan, areal og teknikk 116/037 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235587?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Beate Tveit | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 126/2022 | Plan, areal og teknikk 061/013 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987316683 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236196?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 735/2022 | Plan, areal og teknikk 200/001 - Endring kart - Motorferdsel utmark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235575?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Åse Velve | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 114/2022 | Plan, areal og teknikk 061/009 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 96913463 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236221?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 760/2022 | Plan, areal og teknikk 134/052 - Endring i sjåfører http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235477?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ove Uthus | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 16/2022 | Plan, areal og teknikk 083/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989992333 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236220?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 759/2022 | Plan, areal og teknikk 126/024 - Endring i sjåfører http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235476?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Oline Uthus | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15/2022 | Plan, areal og teknikk 153/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987149027 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236219?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 758/2022 | Plan, areal og teknikk 150/044 - Endring sjåfører - familiemedlemmer - motorferdsel utmark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235434?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Ivar Aarskog | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17661/2021 | Plan, areal og teknikk 038/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924464674 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236218?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 757/2022 | Plan, areal og teknikk 200/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235433?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Åse Velve | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17660/2021 | Plan, areal og teknikk 016/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 98772035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236217?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 756/2022 | Plan, areal og teknikk 115/010 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235408?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Snustad m.fl. | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17635/2021 | Plan, areal og teknikk 004/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983193765 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236216?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 755/2022 | Plan, areal og teknikk 030/096 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235404?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl Alexander Eriksson | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17631/2021 | Plan, areal og teknikk 030/03 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992094052 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236215?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 754/2022 | Plan, areal og teknikk 054/053 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235347?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddveig Dybdahl Fagervold | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17574/2021 | Plan, areal og teknikk 079/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332221 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236214?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 753/2022 | Plan, areal og teknikk 200/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235337?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grim Rønsberg | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17564/2021 | Plan, areal og teknikk 012/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920063977 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236213?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 752/2022 | Plan, areal og teknikk 053/014 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235308?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunda S Husbyn Tronsmo | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17535/2021 | Plan, areal og teknikk 056/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976210700 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236212?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 751/2022 | Plan, areal og teknikk 008/011 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234045?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Moe | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16273/2021 | Plan, areal og teknikk 089/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869519782 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236211?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 750/2022 | Plan, areal og teknikk 089/024 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233853?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Einar Hammer | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 16081/2021 | Plan, areal og teknikk 102/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916096763 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236210?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 749/2022 | Plan, areal og teknikk Svar - Etterlysning av svar på søknad om motorferdsel på snødekt mark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233117?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders F Øvrevoll | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15345/2021 | Plan, areal og teknikk 120/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989884255 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236209?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 748/2022 | Plan, areal og teknikk Etterlysning av svar på søknad om motorferdsel på snødekt mark http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233106?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders F Øvrevoll | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 15334/2021 | Plan, areal og teknikk 150/044 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232557?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Ivar Aarskog | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 14785/2021 | Plan, areal og teknikk 076/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136295 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236207?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 746/2022 | Plan, areal og teknikk xxx/xxx - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232313?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Velve | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 14541/2021 | Plan, areal og teknikk 038/006 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 814125742 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236206?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 745/2022 | Plan, areal og teknikk 115/010 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232098?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Snustad | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14326/2021 | Plan, areal og teknikk 130/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982288207 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236205?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 744/2022 | Plan, areal og teknikk 115/010 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232097?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Snustad | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14325/2021 | Plan, areal og teknikk 050/010 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995371510 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236204?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 743/2022 | Plan, areal og teknikk 123/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999127673 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236203?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 742/2022 | Plan, areal og teknikk 069/003 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916265786 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236202?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 741/2022 | Plan, areal og teknikk 025/003 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 965128077 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236201?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 740/2022 | Plan, areal og teknikk 072/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997798767 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236200?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 739/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236522?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelsedirektoratet | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 1061/2022 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 039/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969997258 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236199?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 738/2022 | Plan, areal og teknikk TV 2 - Innsyn om vaksinedoser http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236360?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 20.01.2022 | RegistryNumber: 899/2022 | Sektor helse og omsorg 126/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920808409 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236198?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 737/2022 | Plan, areal og teknikk 011/011 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995824094 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236197?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 736/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236039?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 578/2022 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 124/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969221470 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236194?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 733/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev om koronasertifikat- Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235941?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 480/2022 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 012/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235322?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17549/2021 | Plan, areal og teknikk 065/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969259486 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236193?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 732/2022 | Plan, areal og teknikk Kommunenes krisesentertilbud under pandemien http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235660?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 199/2022 | Kommunedirektør 038/016 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235265?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17492/2021 | Plan, areal og teknikk 148/004 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982244722 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236192?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 731/2022 | Plan, areal og teknikk TV 2 - Innsyn om vaksinedoser http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235671?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 210/2022 | Sektor helse og omsorg 074/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235098?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 17325/2021 | Plan, areal og teknikk 081/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926609483 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236191?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 730/2022 | Plan, areal og teknikk Korona - Ansatte i skoler og barnehager blir unntatt fra smittekarantene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235515?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 54/2022 | Sektor oppvekst 058/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234867?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17094/2021 | Plan, areal og teknikk Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236059?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 598/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235366?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17593/2021 | Sektor oppvekst 063/088 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234872?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17099/2021 | Plan, areal og teknikk 065/004 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919494344 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236189?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 728/2022 | Plan, areal og teknikk Veterinærvakt desember 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236024?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 563/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235352?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17579/2021 | Sektor oppvekst 061/001 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234870?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17097/2021 | Plan, areal og teknikk 075/006 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969390132 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236188?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 727/2022 | Plan, areal og teknikk Veterinærvakt november 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236020?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 559/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235030?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17257/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 058/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234869?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17096/2021 | Plan, areal og teknikk 082/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923060723 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236187?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 726/2022 | Plan, areal og teknikk Veterinærvakt oktober 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236017?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 556/2022 | Plan, areal og teknikk 063/088 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234674?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 16901/2021 | Plan, areal og teknikk 027/005 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979624190 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236186?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 725/2022 | Plan, areal og teknikk 061/001 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234643?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 16870/2021 | Plan, areal og teknikk Gjeninnføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234603?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16830/2021 | Sektor oppvekst 033/009 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971130032 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236185?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 724/2022 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234599?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16826/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 063/221 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234565?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16792/2021 | Plan, areal og teknikk 131/002 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995497026 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236184?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 723/2022 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234563?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16790/2021 | Plan, areal og teknikk Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234252?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16480/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 130/003 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992344199 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236183?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 722/2022 | Plan, areal og teknikk 038/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234572?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16799/2021 | Plan, areal og teknikk Brev til kommuneoverlegen og fylkeslegene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234069?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16297/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 035/004 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992853093 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236182?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 721/2022 | Plan, areal og teknikk 151/009 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234543?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16770/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234059?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16287/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 129/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999522416 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236181?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 720/2022 | Plan, areal og teknikk 151/009 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234544?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16771/2021 | Plan, areal og teknikk Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler i kommuner som fatter lokale vedtak etter smittevernloven http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233379?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15607/2021 | Sektor oppvekst 078/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925370452 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236180?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 719/2022 | Plan, areal og teknikk 063/221 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234583?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16810/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233323?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15551/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 008/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916590830 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236179?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 718/2022 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234582?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16809/2021 | Plan, areal og teknikk Veiledning til vaksinasjon med oppfriskningsdose til helsepersonell http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233068?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 15296/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 149/003 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969520699 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236178?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 717/2022 | Plan, areal og teknikk 151/009 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234548?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 16775/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr. 34 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232800?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 15028/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 045/001 Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993494747 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236177?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 716/2022 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234429?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 16657/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr 33 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232546?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 14774/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976577884, 5032-53/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234825?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17052/2021 | Plan, areal og teknikk 129/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234420?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 16648/2021 | Plan, areal og teknikk Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232071?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14299/2021 | Kommunedirektør Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997748255, 5032-149/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234824?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17051/2021 | Plan, areal og teknikk 129/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234344?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2021 | RegistryNumber: 16572/2021 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234343?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 16571/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925370452, 5032-78/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234822?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17049/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234281?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16509/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923060723, 5032-82/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234821?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17048/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234277?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16505/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234274?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16502/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981524616, 5032-106/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234819?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17046/2021 | Plan, areal og teknikk 063/0221 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234237?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16465/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993434205, 5032-100/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234818?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17045/2021 | Plan, areal og teknikk 063/221 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234317?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 16545/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986488855, 5032-62/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234817?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17044/2021 | Plan, areal og teknikk 061/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234294?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16522/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234293?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16521/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234292?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16520/2021 | Plan, areal og teknikk Rett registrering av driftssenter for husdyrprodusent - nytt produsentnummer http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233866?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Landsverk Evjen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 16094/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234291?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16519/2021 | Plan, areal og teknikk Vedrørende søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233548?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Aftret m.fl. | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15776/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234290?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16518/2021 | Plan, areal og teknikk Vedrørende søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233542?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Moslet m.fl. | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15770/2021 | Plan, areal og teknikk 063/221 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234125?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 16353/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987316683, 5032-61/ 13 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233305?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15533/2021 | Plan, areal og teknikk 063/221 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234135?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 16363/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926661302, 5032-86/ 17 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233285?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15513/2021 | Plan, areal og teknikk 061/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234119?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 16347/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981524616, 5032-106/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233269?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15497/2021 | Plan, areal og teknikk 061/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234100?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16328/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998672554, 5032-40/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233267?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15495/2021 | Plan, areal og teknikk 038/001 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234085?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16313/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925665487, 5032-60/ 12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233251?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15479/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969522314, 5032-143/ 23 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233243?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15471/2021 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234075?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16303/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989368087, 5032-77/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233240?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15468/2021 | Plan, areal og teknikk 038/001 - Søknad om utbetaling av udekka investering http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234065?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16293/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914800137, 5032-143/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233239?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15467/2021 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234010?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16238/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986395210, 5032-91/ 11 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233236?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15464/2021 | Plan, areal og teknikk 038/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233861?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 16089/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969682893, 5032-30/ 23 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233235?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15463/2021 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233936?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 16164/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979426771, 5032-80/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233242?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15470/2021 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233947?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 16175/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974278820, 5032-70/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233247?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15475/2021 | Plan, areal og teknikk 038/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233863?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 16091/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969670240, 5032-18/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233257?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15485/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233725?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15953/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 922180776, 5032-43/ 35 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233271?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15499/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233724?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15952/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970529357, 5032-130/ 18 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233260?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15488/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233723?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15951/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915728278, 5032-138/ 13 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233227?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15455/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233722?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15950/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 881670992, 5032-76/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233221?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15449/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233720?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15948/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976280652, 5032-122/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233204?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15432/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233719?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15947/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916265786, 5032-69/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233192?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15420/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233717?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15945/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980884600, 5032-66/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233190?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15418/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233716?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15944/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970414088, 5032-128/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233209?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15437/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233715?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15943/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914826403, 5032-72/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233202?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15430/2021 | Plan, areal og teknikk 108/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233710?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15938/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920286119, 5032-121/ 12 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233180?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15408/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233618?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15846/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916356676, 5032-84/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233175?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15403/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233625?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15853/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986836721, 5032-88/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233179?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15407/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233624?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15852/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993434205, 5032-100/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233178?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15406/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233623?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15851/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991558950, 5032-9/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233176?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15404/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233622?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15850/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 953224909, 5032-132/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233172?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15400/2021 | Plan, areal og teknikk 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233621?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15849/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980961672, 5032-67/ 38 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233171?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15399/2021 | Plan, areal og teknikk 0001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233620?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15848/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920797881, 5032-36/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233310?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15538/2021 | Plan, areal og teknikk Grunnlag for arbeidsavtale / oppdragsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234986?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Internt notat | Avs/Mot: Anne Slind | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17213/2021 | Sektor helse og omsorg 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233619?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15847/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920063977, 5032-12/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233309?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15537/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling 340 og 343 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235451?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sisilie Rostad Overvik | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 17678/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996790983, 5032-116/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233308?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15536/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235429?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Gulbrandsen | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17656/2021 | Seksjon personal 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233617?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15845/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983570933, 5032-122/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233307?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15535/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling 352 - 360 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235365?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Kristjana Sverrisdottir | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 17592/2021 | Sektor helse og omsorg 108/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233559?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 15787/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992094052, 5032-30/ 37 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233306?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15534/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale om arbeidspraksis http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236476?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Aune | Journaldato: 21.01.2022 | RegistryNumber: 1015/2022 | Bell skole Avtale vikar på tilkalling 352 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235353?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Borseth Aas | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 17580/2021 | Sektor helse og omsorg 143/023 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233437?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15665/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992853093, 5032-35/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233304?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15532/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling ansvar 352 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235101?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Mosleth | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17328/2021 | Seksjon personal Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233401?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Mebust | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15629/2021 | Bell skole 080/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233163?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2021 | RegistryNumber: 15391/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling ansvar 352 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235099?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kvello | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17326/2021 | Seksjon personal Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233400?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Hårstad | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15628/2021 | Bell skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916096763, 5032-102/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233302?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15530/2021 | Plan, areal og teknikk 080/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233320?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15548/2021 | Plan, areal og teknikk Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233398?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synne Sofie Aspaas | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15626/2021 | Bell skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136295, 5032-76/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233301?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15529/2021 | Plan, areal og teknikk 143/014 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233039?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 15267/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling pensjonist vilkår 340, 342 og 343 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235045?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Karin Torgersen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17272/2021 | Sektor helse og omsorg Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233393?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedda Guldseth Sørensen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15621/2021 | Bell skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921454295, 5032-90/ 8 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233300?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15528/2021 | Plan, areal og teknikk 143/014 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232995?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 15223/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling pensjonist vilkår 340 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235042?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Jorunn Hårstad | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17269/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974415674, 5032-30/ 36 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233299?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15527/2021 | Plan, areal og teknikk 065/005 - Vedtak skogfond og tilskudd, godkjent http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232915?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 15143/2021 | Plan, areal og teknikk Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232584?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Wanjiru Rønsberg | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14812/2021 | Bell skole Avtale vikar på tilkalling 340 og 343 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235037?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Elin Lillevik | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17264/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999522416, 5032-129/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233298?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15526/2021 | Plan, areal og teknikk 143/023 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232903?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 15131/2021 | Plan, areal og teknikk Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232583?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karine Berg | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14811/2021 | Bell skole Avtale vikar på tilkalling 340 og 343 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235032?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Kjeldstad | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17259/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992344199, 5032-130/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233296?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15524/2021 | Plan, areal og teknikk 143/023 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232904?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 15132/2021 | Plan, areal og teknikk Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232582?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Marie Borseth-Aune | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14810/2021 | Bell skole Avtale vikar på tilkalling 340 og 342 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235009?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Avelsgård | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17236/2021 | Sektor helse og omsorg 065/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232825?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 15053/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig - Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234826?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Kleven | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17053/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986946233, 5032-11/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233294?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15522/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234797?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Stokke | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17024/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982749956, 5032-133/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233293?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15521/2021 | Plan, areal og teknikk 100/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232635?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 14863/2021 | Plan, areal og teknikk 065/005 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232585?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14813/2021 | Plan, areal og teknikk Kvittering på innsendt rapportering 4Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236486?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.01.2022 | RegistryNumber: 1025/2022 | Sektor helse og omsorg Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234595?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Setseng-Mogård | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 16822/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924623594, 5032-11/ 8 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233291?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15519/2021 | Plan, areal og teknikk 053/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232477?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 14705/2021 | Plan, areal og teknikk Innsendt rapportering 4Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236481?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 1020/2022 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236136?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 675/2022 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969389487, 5032-8/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233290?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15518/2021 | Plan, areal og teknikk 114/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232469?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 14697/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235807?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 346/2022 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling ansvar 352 og 360 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234589?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Flønes | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 16816/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869519782, 5032-89/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233289?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15517/2021 | Plan, areal og teknikk 053/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232275?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 14503/2021 | Plan, areal og teknikk Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester - avslutning av forsøket http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235811?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 350/2022 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235775?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 314/2022 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling, 352 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234521?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Hagen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16748/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917154082, 5032-44/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233288?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15516/2021 | Plan, areal og teknikk 143/007 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232223?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 14451/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235453?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17680/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234118?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Kleven | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 16346/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 888545352, 5032-61/ 11 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233287?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15515/2021 | Plan, areal og teknikk 143/007 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232174?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 14402/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235452?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 17679/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233987?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Kjøl | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16215/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969133482, 5032-85/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233286?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15514/2021 | Plan, areal og teknikk Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235063?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 17290/2021 | Sektor helse og omsorg 114/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232175?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 14403/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235442?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 24.12.2021 | RegistryNumber: 17669/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem og Nattpatruljen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233986?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kulseth | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16214/2021 | Seksjon personal Innvilger korreksjonsoppgjør for 3. kvartal i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 65 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233407?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15635/2021 | Sektor helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969390132, 5032-75/ 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233284?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15512/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235209?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17436/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233667?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Janne Kulset | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 15895/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999127673, 5032-123/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233283?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15511/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235166?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17393/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969259486, 5032-65/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233282?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15510/2021 | Plan, areal og teknikk Kvittering på innsendt rapportering 3Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232592?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14820/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235165?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17392/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233650?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Merete B Bakken | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 15878/2021 | Seksjon personal Innsendt rapportering 3Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232574?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratetet | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14802/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235164?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17391/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling 340,342,343 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233036?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Aas | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15264/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på henvendelse angående avslutning av statlig forsøk finansiering av omsorgstjenestene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232320?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 14548/2021 | Kommunedirektør Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235161?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17388/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982759366, 5032-99/ 5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233279?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15507/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232921?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Kleven | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 15149/2021 | Seksjon personal Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235155?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17382/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232902?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Lien | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 15130/2021 | Sektor helse og omsorg Avslutning av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232194?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 14422/2021 | Kommunedirektør Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235154?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17381/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983049591, 5032-9/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233277?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15505/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling 352 og 360 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232683?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Sletne | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 14911/2021 | Sektor helse og omsorg Tilbakemelding på utkast SIO-rapport http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232140?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sintef | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 14368/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235152?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17379/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling 352,360 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232681?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Malvik | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 14909/2021 | Sektor helse og omsorg Avvikling av forsøksordning Statlig finansiering av omsorgstjenestene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232035?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14263/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235151?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17378/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925370452, 5032-78/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233275?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15503/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling, kjøkken http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232677?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Beitland | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 14905/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235146?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17373/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994161083, 5032-43/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233274?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15502/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232573?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Angelica Botten | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14801/2021 | Seksjon personal Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235144?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17371/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993494747, 5032-45/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233273?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15501/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale Midlertidig Rekrutteringsstilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232508?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Kjeldstad | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 14736/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235140?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17367/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983568777, 5032-30/ 21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233272?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15500/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235139?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17366/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969389835, 5032-33/ 21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233270?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15498/2021 | Plan, areal og teknikk Midlertidig arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232117?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aziza Siraj Abdalla Ali | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 14345/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235136?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17363/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969137518, 5032-31/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233268?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15496/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/231814?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Sagfjæra | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 14042/2021 | Seksjon personal Bestilling av eInnsyn - løpenr. 17368/2021 - Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 136/001 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236399?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.01.2022 | RegistryNumber: 938/2022 | Plan, areal og teknikk Videreføring av sykevikariat januar 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235363?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Gunnar Olderø | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17590/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235134?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17361/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979624190, 5032-27/ 5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233266?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15494/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 112/1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/236116?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingjerd Tuset | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 655/2022 | Plan, areal og teknikk Videreføring av sykevikariat januar og februar 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235355?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Isabell H Storvik | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17582/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235133?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17360/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970512454, 5032-11/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233265?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15493/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 24/7 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235876?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Setsaas | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 415/2022 | Plan, areal og teknikk Videreføring av sykevikariat januar 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235349?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Borseth Saasen | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17576/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235132?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17359/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989884255, 5032-120/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233264?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15492/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på bestilling av eInnsyn 17390/2021 - Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 62/1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235859?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 398/2022 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - forlengelse av sykevikariat januar 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235346?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Helen Korsveien | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17573/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235131?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17358/2021 | Plan, areal og teknikk Bestilling av eInnsyn 17390/2021 - Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 62/1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235810?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 349/2022 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på 062/003 - Kvittering på mottatt egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235455?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Høiås | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 17682/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235341?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Cecilie Fremo | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17568/2021 | Bell skole Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235130?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17357/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997798767, 5032-72/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233262?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15490/2021 | Plan, areal og teknikk 062/003 - Kvittering på mottatt egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235292?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Høiås | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17519/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 066/002 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235371?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Norbye | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17598/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235194?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Edvinsen Vatn | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17421/2021 | Selbu ungdomsskole Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235129?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17356/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969259532, 5032-31/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233261?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15489/2021 | Plan, areal og teknikk Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente: nytt kapittel om menneskehandel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232091?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 14319/2021 | Sektor helse og omsorg Tilbakemelding på Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235407?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Berzina | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 17634/2021 | Prosjektledelse Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 139/002 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235369?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Hoem | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17596/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235178?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Skei Sjøberg | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17405/2021 | Selbu ungdomsskole Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235128?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17355/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 140/002 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235368?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingfrid Borseth m.fl. | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17595/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234989?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Aftret | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17216/2021 | Bell skole Tilbakemelding på Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235137?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Berzina | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17364/2021 | Prosjektledelse Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235127?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17354/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 965128077, 5032-25/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233258?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15486/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 140/002 - Aunlivollen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235367?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingfrid Borseth m.fl. | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17594/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235122?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 19.12.2021 | RegistryNumber: 17349/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234987?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Victoria Johnsrud Kristiansen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 17214/2021 | Selbu ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969997258, 5032-39/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233256?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15484/2021 | Plan, areal og teknikk Tilkobling kommunalt avløp - tilknytningsavgift http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232740?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Berzina | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 14968/2021 | Prosjektledelse Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 147/001 - Guldsethsaga http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235364?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Guldseth | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17591/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235113?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 18.12.2021 | RegistryNumber: 17340/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234978?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rakel Humlebrekke Nebb | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17205/2021 | Selbu ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924464674, 5032-38/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233255?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15483/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 147/001 - Neggelåsen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235361?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Guldseth | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17588/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234906?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke Sundal | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17133/2021 | Seksjon personal Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235087?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 17314/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 147/001 - Øver Vollan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235359?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Guldseth | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17586/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235083?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 17310/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969134632, 5032-61/ 9 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233253?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15481/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 002/005 - Koran http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235358?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Wiggen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17585/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235078?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 17305/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234827?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Mebust | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17054/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920808409, 5032-126/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233252?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15480/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 002/005 - Koran, fritidsbebyggelse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235357?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Wiggen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17584/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235066?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 17293/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234670?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva G Guldseth Aftret | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 16897/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969222752, 5032-73/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233250?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15478/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 047/005 - Børdalstrøa http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235354?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Wiggen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17581/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235058?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17285/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234668?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Mjåland Mogård | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 16895/2021 | Seksjon personal Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 003/009 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235289?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Johannes Solbakken | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17516/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235056?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17283/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234619?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke Sundal | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 16846/2021 | Tømra og Innbygda barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969330407, 5032-74/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233248?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15476/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 024/005 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235288?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnstein Hårstad | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17515/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235051?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17278/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234613?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeline Garberg | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 16840/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989992333, 5032-83/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233246?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15474/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 024/005 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235287?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnstein Hårstad | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17514/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235029?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17256/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 138/4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235284?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Sigmund Stokke | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17511/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235025?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17252/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234581?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristen Ingar Garberg | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16808/2021 | Selbu ungdomsskole Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 103/6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235282?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Jorunn Warmdal | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 17509/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235010?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17237/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234424?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bo Ivan Folde | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 16652/2021 | Selbu kulturskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981080130, 5032-4/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233241?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15469/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 025/003 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235269?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Kjøsnes | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17496/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234994?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17221/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234379?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Randi Nytrø Gjønvik | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 16607/2021 | Selbustrand skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919494344, 5032-65/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233238?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15466/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/Bnr 150/82 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235266?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Arne Hammer | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17493/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234955?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 17182/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234358?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Warmdal | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 16586/2021 | Selbustrand skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997748255, 5032-149/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233237?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15465/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 136/32 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235257?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janina Krasnickiene | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17484/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234895?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17122/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234354?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Solveig Størseth | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 16582/2021 | Selbustrand skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969178729, 5032-81/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233234?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15462/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 143/33 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235253?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janina Krasnickiene | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17480/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234894?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17121/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234351?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeline Garberg | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16579/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976577884, 5032-53/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233232?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15460/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 062/007 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235241?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Sundal | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17468/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234893?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17120/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234350?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Uthus | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 16578/2021 | Seksjon personal Svar på bestilling einnsyn - 15327/2021 - Svar på søknad om dekning av husleie http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234328?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 16556/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976577884, 5032-53/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233230?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15458/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 056/009 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235240?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Drogseth | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17467/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234892?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17119/2021 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 15327/2021 - Svar på søknad om dekning av husleie http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234179?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 16407/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994587986, 5032-127/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233228?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15456/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 064/033 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235239?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIDEM EIENDOM AS | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17466/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234891?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17118/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234073?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Anita Hansen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16301/2021 | Bell skole Svar på bestilling einnsyn - 15289/2021 - Søknad om dekning av husleie http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233430?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Storli Aune | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15658/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332221, 5032-79/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233226?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15454/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 035/009 - Stor-Ånvatnet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235238?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Toralf Grendstad | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17465/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234890?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17117/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234039?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Hatlen Hårstad | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16267/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Bestilling einnsyn - 15289/2021 - Søknad om dekning av husleie http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233410?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Storli Aune | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15638/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969520699, 5032-149/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233225?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15453/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 35/9 - Tømmerdalen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235234?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Toralf Grendstad | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17461/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234889?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17116/2021 | Plan, areal og teknikk Videreføring av sykevikariat desember 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233684?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Helen Korsveien | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15912/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976210700, 5032-56/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233224?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15452/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om dekning av husleie http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233099?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU MOTORSPORT KLUBB | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15327/2021 | Servicetorget Adressering av hyttefelt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232670?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 14898/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 80/61 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235233?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Petter Tuseth | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17460/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234888?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17115/2021 | Plan, areal og teknikk Videreføring av sykevikariat desember 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233682?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Borseth Saasen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 15910/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923060723, 5032-82/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233223?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15451/2021 | Plan, areal og teknikk Nye stedsnavn nordsiden av Øverbygda http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/232658?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 14886/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 150/7 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235232?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Aftret | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17459/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234887?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17114/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233656?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Mjåland Mogård | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15884/2021 | Bell skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969221470, 5032-124/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233222?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15450/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om dekning av husleie http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233061?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU MOTORSPORT KLUBB | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 15289/2021 | Servicetorget Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 150/1, 150/2 og 150/7 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235231?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Aftret m.fl. | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17458/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234886?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17113/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233391?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynhild Johnsen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15619/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982774136, 5032-127/ 3 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233220?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15448/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 150/5 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235229?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Johnsen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17456/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234885?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17112/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233390?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Brekken Hårstad | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15618/2021 | Seksjon personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923060723, 5032-82/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233219?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 15447/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 150/7 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235228?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Aftret | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17455/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234884?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17111/2021 | Plan, areal og teknikk Vedlegg til representantskapet vedr gebyrmodell http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234072?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16300/2021 | Ordfører Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233389?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Stamnes Stornes | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15617/2021 | Seksjon personal Vedtak i klagesak - endring av reguleringsplan for Botn - Dyrdalslia i Selbu kommune - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235659?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 198/2022 | Plan, areal og teknikk Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 132/5 - Sandodden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235224?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anita Viken | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17451/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørreundersøkelse - Et enda bedre Selbu i 2035 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234883?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17110/2021 | Plan, areal og teknikk Til representantskapet i Innherred Renovasjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/234038?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16266/2021 | Ordfører Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/233388?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Handegaard | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 15616/2021 | Seksjon personal Innspill til kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Gnr/bnr 132/5 - Nineset http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/235198?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anita Viken | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 17425/2021 | Plan, areal og teknikk