Postliste http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/ einnsyn.selbu.kommune.no Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 - Trøndelag - 1. halvår 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226519?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8748/2021 | Kommunedirektør Rapport -Covid-19 ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221560?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 3789/2021 | Kommunedirektør 089/004 - Midlertidig vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224814?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders J Stokke | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7043/2021 | Plan, areal og teknikk 098/002 - Midlertidig vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224813?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Mebust | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7042/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på Innsynsbegjæring avviksmeldinger hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228487?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsyn i avviksmeldinger - NRK m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 10715/2021 | Sektor helse og omsorg Innsynsforespørsel - innsyn i avviksmeldinger http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228412?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innsyn i avviksmeldinger - NRK | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10640/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228664?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 10892/2021 | Sektor helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 23.07.2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228626?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 10854/2021 | Sektor helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 26.07.2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228625?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 10853/2021 | Sektor helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 21.07.2021 - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228607?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10835/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228599?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10827/2021 | Sektor helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 16.07.2021 - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228589?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10817/2021 | Sektor helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 22.07.2021 - egenandel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228588?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10816/2021 | Sektor helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 15.07.2021 - egenandel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228485?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 10713/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228427?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10655/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228404?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10632/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228309?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 10537/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228308?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 10536/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228151?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10379/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228098?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10326/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227976?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10204/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227931?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10159/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227930?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10158/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227869?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10097/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227784?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10012/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227729?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9957/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227715?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9943/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227713?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9941/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenansdelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227451?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 9679/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227389?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9617/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227253?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 9481/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227226?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 9454/2021 | Sektor helse og omsorg Utsending - Møte rekreasjonsøyper 29.06.2021 – Samarbeidsavtale og årlig evaluering - Referat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227761?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu Utmarksråd v/ Lars Olav Mogård m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 9989/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Allmennlegehjelp - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227225?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 9453/2021 | Sektor helse og omsorg Møte rekreasjonsøyper 29.06.2021 – Samarbeidsavtale og årlig evaluering - Referat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227757?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Internt notat | Avs/Mot: Erik Brenna | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 9985/2021 | Plan, areal og teknikk Resultat av automatisk kontroll http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227046?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9274/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227022?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9250/2021 | Sektor helse og omsorg Angående klage rekreasjonsløyper - Avklaring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226050?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Lilletrøen | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8279/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226896?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9124/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 7531/2021 - Klage rekreasjonsløyper for snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225741?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7970/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226812?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9040/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 7531/2021 - Klage rekreasjonsløyper for snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225712?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7941/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226726?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 8954/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 7607/2021 - Høring om vedtak 2. gang behandling reivdering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225504?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Grete Lillebudal | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7733/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226724?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 8952/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 7607/2021 - Høring om vedtak 2. gang behandling reivdering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225499?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Grete Lillebudal | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7728/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226603?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8831/2021 | Sektor helse og omsorg Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226490?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8719/2021 | Sektor helse og omsorg Høring om vedtak 2. gang behandling reivdering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225378?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7607/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226380?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8609/2021 | Sektor helse og omsorg Klage rekreasjonsløyper for snøscooter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225302?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7531/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226336?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 8565/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 6654/2021 og 7156/2021 - Klage på vedtak: Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225280?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Olav m.fl. | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7509/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226258?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8487/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 6654/2021 - Klage på vedtak: Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225221?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Olav | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7450/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226198?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8427/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 7156/2021 - Svar einnsyn - 6654/2021 og 6893/2021 - Klage på vedtak og vedrørende klagen angående rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225214?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Olav | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7443/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226085?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8314/2021 | Sektor helse og omsorg Klage på vedtaket om snøskutertraseen over Sørungen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225212?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Halvard Halleraker | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7441/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225996?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8225/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 6654/2021 og 6893/2021 - Klage på vedtak og vedrørende klagen angående rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224927?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv G Moslet Lillebudal m.fl. | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 7156/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225995?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8224/2021 | Sektor helse og omsorg Bestiliing einnsyn -6654/2021 - Klage på vedtak: Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224919?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv G Moslet Lillebudal | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7148/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225854?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8083/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 6893/2021 - Vedrørende klage på vedtak om rekreasjonsløyper - Selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224918?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv G Moslet Lillebudal | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7147/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225829?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 8058/2021 | Sektor helse og omsorg Vedrørende klage på vedtak om rekreasjonsløyper - Selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224664?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6893/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225720?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7949/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 6383/2021 og 6394/2021 - Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224597?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6826/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225620?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7849/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 6383/2021 - Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224571?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6800/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenandelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225569?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7798/2021 | Sektor helse og omsorg Svar einnsyn - 6375/2021 - Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224569?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6798/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar AR430662466 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225479?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7708/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 6394/2021 - Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224567?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6796/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - Egenendelstak http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225058?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 7287/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 6375/2021 - Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224563?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ivar Furan | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6792/2021 | Plan, areal og teknikk Klage på vedtak: Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift 2020 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224425?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6654/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224343?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6572/2021 | Sektor helse og omsorg Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224165?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Røsseth | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6394/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak om utbetaling - krav om refusjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224156?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6385/2021 | Sektor helse og omsorg Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224154?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Haave | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6383/2021 | Plan, areal og teknikk Klage rekreasjonsløyper http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224146?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6375/2021 | Plan, areal og teknikk 010/016 - Søknad om motorferdsel http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228548?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Haugen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 10776/2021 | Plan, areal og teknikk Vaktregning juni 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227987?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10215/2021 | Plan, areal og teknikk Veterinærvakt mai 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226143?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nea Veterinærkontor | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8372/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr 24 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228665?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 10893/2021 | Sektor helse og omsorg Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228407?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10635/2021 | Sektor helse og omsorg Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227967?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10195/2021 | Servicetorget Egenandel hos lege ved senskader etter covid-19 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228003?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10231/2021 | Sektor helse og omsorg Brev til kommunene - Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227956?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10184/2021 | Sektor helse og omsorg Kjørebok for leiekjøring - 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228545?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Jostein Marstad | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 10773/2021 | Plan, areal og teknikk Melding til kommunene om gjennomgang og vurdering av behov for influensavaksiner for sesongen 2021/ 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227879?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10107/2021 | Sektor helse og omsorg Tilbakemelding på Kjørebok for leiekjøring sesongen 2020/2021 ikke mottatt - purring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228474?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Olav Renå | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 10702/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr 23 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227864?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10092/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring sesongen 2020/2021 ikke mottatt - purring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228457?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Olav Renå m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 10685/2021 | Plan, areal og teknikk Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227452?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 9680/2021 | Sektor helse og omsorg Informasjonsbrev nr 22 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227365?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9593/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226605?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Aftret | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8833/2021 | Plan, areal og teknikk Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226673?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8901/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226573?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halbjørn Eidem | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8801/2021 | Plan, areal og teknikk Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226569?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Aftret | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8797/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr 21 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226591?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8819/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226549?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jan Moslet | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8777/2021 | Plan, areal og teknikk Oppretthold doseintervall på 12 uker http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226511?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8740/2021 | Sektor helse og omsorg Endring i forskrift om miljørettet helsevern § 11c http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226371?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8600/2021 | Sektor helse og omsorg Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226136?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Alsethaug | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8365/2021 | Plan, areal og teknikk Tidsintervall mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226103?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8332/2021 | Sektor helse og omsorg Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225870?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Bjørling | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8099/2021 | Plan, areal og teknikk Forberede henvendelser angående feil- eller mangelfull informasjon til bruk i koronasertifikatet (SYSVAK og MSIS Labdatabasen) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226088?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8317/2021 | Sektor helse og omsorg Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225776?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jostein Bjerken | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 8005/2021 | Plan, areal og teknikk Kjørebok for leiekjøring 2020-2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225727?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Sølverud | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7956/2021 | Plan, areal og teknikk Beredkspapsbrev 2021 - Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225559?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7788/2021 | Sektor oppvekst Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225709?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noralf Aune | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7938/2021 | Plan, areal og teknikk Sommervaksinering - Informasjonsbrev fra koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225502?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7731/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring 20/21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225659?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Asle Hegge | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7888/2021 | Plan, areal og teknikk Kjørebok for leiekjøring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225587?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Fuglem | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7816/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjonsbrev nr 20 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225219?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7448/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225483?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Øystein Mebust | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7712/2021 | Plan, areal og teknikk Implementering av utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225216?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7445/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225469?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Furan m.fl. | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7698/2021 | Plan, areal og teknikk Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224924?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7153/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Kjørebok for leiekjøring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225444?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Tørum | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7673/2021 | Plan, areal og teknikk Tiltak for å øke formidling til læreplasser av lærlinger og lærekandidater i hardt korona-rammede fag http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224576?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6805/2021 | Seksjon personal Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224958?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Inge Eidem | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7187/2021 | Plan, areal og teknikk Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224561?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6790/2021 | Sektor helse og omsorg FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224170?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6399/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Informasjonsbrev nr. 19 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224166?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6395/2021 | Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226663?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Kulseth | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8891/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226662?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Rønsberg | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8890/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226661?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matilda Rolseth | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8889/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226660?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ove Lien | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8888/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226165?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Kleven Kyllotrø | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8394/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226164?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Aas | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8393/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226163?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Fuglem | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8392/2021 | Bell skole Underskrevet taushetserklæring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224272?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 6501/2021 | Bell skole Innvilger korreksjonsoppgjør for 1. kvartal i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225225?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7454/2021 | Sektor helse og omsorg Rapport fra Ukom - "Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø- Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?" http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226602?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UKOM | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8830/2021 | Sektor oppvekst Korrespondanse ang. justering av korreksjonsoppgjør http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224966?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7195/2021 | Sektor helse og omsorg Planlagt anskaffelser av rammeavtaler på drift av mottak sendt fra Utlendingsdirektoratet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224526?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6755/2021 | Sektor oppvekst Godkjent rapportering 1Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224955?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7184/2021 | Sektor helse og omsorg Bosetting av flyktninger - anmodningsprosess 2022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224417?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6646/2021 | Sektor oppvekst Kvittering på innsendt rapportering 1Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224528?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6757/2021 | Sektor helse og omsorg Korrespondanse vedr. avvik i korreksjonsoppgjør 1Q2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224379?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aust-Agder Revisjon | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6608/2021 | Sektor helse og omsorg Signert sluttavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224130?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6359/2021 | Seksjon personal Referat fra drøftingsmøte 12.3.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/222117?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 4346/2021 | Seksjon personal Svar på søknad om framføring med fiberkabel og VA-ledninger langs fv.6712 i Selbu kommune - Vedr. 202124215-2 - 1007714 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228238?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10466/2021 | Prosjektledelse Tilbakemelding på Istandsetting av VA-trase - egeninnsats http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228196?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Næss | Journaldato: 10.07.2021 | RegistryNumber: 10424/2021 | Prosjektledelse Istandsetting av VA-trase - egeninnsats http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228165?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Næss | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10393/2021 | Prosjektledelse Vedr. refusjon egeninnsats http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227733?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Ness | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9961/2021 | Prosjektledelse Vedr. utbyggingsavtale Brennvegen 67 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225832?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Grøtte Lie | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 8061/2021 | Prosjektledelse Tilbud asfaltering http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225722?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEIDEKKE INDUSTRI AS | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7951/2021 | Prosjektledelse Avlingsskade http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225049?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Sverre Dragsten | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 7278/2021 | Prosjektledelse Svar på søknad om leie av gymsal Selbu ungdomsskole - Selbu Taekwon-Do klubb http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226020?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Kvarme | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8249/2021 | Selbu ungdomsskole Svar på søknad om leie av gymsal Selbu ungdomsskole - Selbu il friidrett http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226019?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Guldseth | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8248/2021 | Selbu ungdomsskole Søknad om treningstid i Selbuhallen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224163?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU INNEBANDYKLUBB | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6392/2021 | Selbu ungdomsskole Svar på søknad om leie av toalett - Selbu O-klubb http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224858?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu O-klubb | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7087/2021 | Selbu ungdomsskole Protokoll representantskapsmøte 23.06.2021 signert http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227464?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 9692/2021 | Ordfører Søknad om leie av toalett - Selbu O-klubb http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224857?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbu O-klubb | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7086/2021 | Selbu ungdomsskole Innspill vegnavn i utmark til høring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228399?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Helge Stubbe | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10627/2021 | Plan, areal og teknikk Innkalling til representantskapsmøte 23.06.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226838?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9066/2021 | Ordfører Invitasjon til ekstraordinært møte i representantskapet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226688?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8916/2021 | Ordfører Feil bruksnavn 122/031 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225748?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7977/2021 | Plan, areal og teknikk Protokoll fra møte i representantskapet 30.04.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226384?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8613/2021 | Ordfører Svar på bestilling einnsyn - 7523/2021 - Klagesak Litjstokkan i Selbu kommun http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225743?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Olsen Stokke | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7972/2021 | Plan, areal og teknikk Møtereferat for styret for Ole Skogans legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221258?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Paulsby m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3487/2021 | Bygg og eiendom Avtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228579?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Haarstad | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 10807/2021 | Sektor helse og omsorg Bestilling einnsyn - 7523/2021 - Klagesak Litjstokkan i Selbu kommun http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225561?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Olsen Stokke | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7790/2021 | Plan, areal og teknikk Årsmelding 2020 - Ole Skogans legat - orgnr 975 811 743 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221256?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskapsregisteret | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3485/2021 | Bygg og eiendom Avtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228517?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Mjåland Mogård | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 10745/2021 | Sektor helse og omsorg Note til regnskap 2020 - Ole Skogans legat - orgnr 975 811 743 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221255?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskapsregisteret | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3484/2021 | Bygg og eiendom Klagesak Litjstokkan i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225294?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7523/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705, strekningen Skarodden - Meieriet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228684?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Aftret | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 10912/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228265?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Maiken Tørum | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10493/2021 | Seksjon personal Klagesak Egga/Eggja i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225207?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Jørgen Gaasvik | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7436/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - FV705 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228681?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Eirik Elvsveen | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 10909/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling - hjemmetjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228043?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Ødegård | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10271/2021 | Sektor helse og omsorg Møtereferat for styret i Velferdslegatet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221262?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Paulsby m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3491/2021 | Bygg og eiendom Oppstart av navnesak 2021/217 – Mørøyan - Mørregga, Hornsjøen - Hånnsjøen og Julskar(d)et i Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224764?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Sandnes | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6993/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - endring http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227774?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Slind Grøtte | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10002/2021 | Seksjon personal Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid19 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227744?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9972/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - På FV705 rundt Rønsbergsberget i Øverbygda http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228680?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristen Kvello Møllenhus | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10908/2021 | Plan, areal og teknikk Innkalling til opplæringsdag for ferievikarer Sektor helse og omsorg 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226170?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferievikarer 2021 | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8399/2021 | Seksjon personal Årsmelding 2020 - Velferdslegatet - orgnr 996 138 283 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221261?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskapsregisteret | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3490/2021 | Bygg og eiendom Adressenavnforslagene Halvvarbjørgvegen og Galliåsvegen – ny tilråding http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224711?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6940/2021 | Plan, areal og teknikk Høringsuttalelse til endring av reguleringsplan for Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt - Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227790?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10018/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227758?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Bolmøyen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 9986/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 7612 stamnessvingen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228679?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvin Lundgren | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10907/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225839?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tigisty Weldegebrel | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8068/2021 | Seksjon personal Note til regnskap 2020 - Velferdslegatet - orgnr 996 138 283 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221260?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskapsregisteret | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3489/2021 | Bygg og eiendom Arbeidsavtale vikar på Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227684?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Østbyhaug | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 9912/2021 | Sektor helse og omsorg 063/032 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av endring av reguleringsplan Botn – Dyrdalslia http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227541?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9769/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Innbygda/Mebonden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228678?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Uglemsmo Bjørvik | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10906/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225820?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Østbyhaug | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8049/2021 | Seksjon personal NVEs uttalelse til høring - Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt - gnr. 63 bnr. 32 og gnr. 63 bnr. 261 - Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227284?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Herje | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 9512/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - FV 705 , Meieriet til gamle husfliden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228676?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Langli og Alf Roar Tuseth | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10904/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225800?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Røset | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8029/2021 | Seksjon personal Referat fra dialogmøte 06.05.2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225389?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV VÆRNESREGIONEN | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7618/2021 | Sektor helse og omsorg Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227108?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Othelie Sveen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 9336/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Selbustrand http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228674?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10902/2021 | Plan, areal og teknikk Uttalelse til høring - Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt - Selbu kommune - Vedr. 21-124873-2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227158?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 9386/2021 | Plan, areal og teknikk Smittevernplan med kommentarer og vedlegg http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226648?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneoverlegen i Værnesregionen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8876/2021 | Sektor helse og omsorg Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224450?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6679/2021 | Sektor helse og omsorg Arbeidsavtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226998?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa Høiås Draveng | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 9226/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - Meieriet til mebonden/gamle husliden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228673?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Sofie Moslet | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10901/2021 | Plan, areal og teknikk 063/032 Uttalelse vedrørende endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226853?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9081/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225787?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joakim Uthus Guldseth | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8016/2021 | Seksjon personal Arbeidsavtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226958?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Sigvart Hansen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 9186/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - Strandvegen, i 50-sonen ved Fuglemfeltet på Selbustrand, ifm bussholdeplassene ved Strandvegen 860. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228672?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Skei Sjøberg | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10900/2021 | Plan, areal og teknikk 063/032 - Endret plankart for reguleringsendring Botn - Dyrdalslia - utvidelse av tomt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226775?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9003/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225724?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Elverum | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7953/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fra Tine Meieri til gamle husfliden/skarodden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228671?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Jørgensen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10899/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226922?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Borseth | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9150/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på bestilling einnsyn - 5537/2021 - Invitasjon til møte angående gang- og sykkelveg ifm reguleringsplan Botn - Dyrdalslia http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226721?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 8949/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225713?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Evjen-Kallar | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7942/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - 705 innbygda-mebonden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228670?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSU | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10898/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226762?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Elvedal Langås | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 8990/2021 | Seksjon personal Bestilling einnsyn - 5537/2021 - Invitasjon til møte angående gang- og sykkelveg ifm reguleringsplan Botn - Dyrdalslia http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226655?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8883/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling / ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225683?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn-Therese R Mogård | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7912/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Langs 705, fra Krysset v/gamle Husfliden - Meieriet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228669?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingri Aftret Haave | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10897/2021 | Plan, areal og teknikk 063/032 - Høring - Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224404?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 6633/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig - Avlaster i eget hjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226340?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8569/2021 | Seksjon personal Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225670?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Sølverud | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7899/2021 | Seksjon personal Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Dragsten Velforening http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227388?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: DRAGSTEN VELFORENING | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9616/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Mellom Innbygda og Mebond. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228668?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingfrid Toril Svendgård | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10896/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225491?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonatan Oddsson Kjøsnes | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 7720/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Innbygda til Mebond http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228667?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borseth | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10895/2021 | Plan, areal og teknikk Oversendelse av søknad om tilskudd til skispor http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226906?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Selbu v/ Anne Berit Lien | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9134/2021 | Servicetorget Arbeidsavtale fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226058?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Fosli Fuglem | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8287/2021 | Seksjon personal Avtale vikar på tilkalling/ferievikar http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225357?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Fuglem Thyholt | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7586/2021 | Seksjon personal Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226028?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Bettina Vårum | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 8257/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - Langs 705 fra meieriet til gamle husfliden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228666?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Eidem | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10894/2021 | Plan, areal og teknikk Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Selbustrand Skispor (Selbustrand IL) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226706?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSTRAND SKISPOR AS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8934/2021 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Takker nei til tilbudt ferievikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225121?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Dyrdal | Journaldato: 13.05.2021 | RegistryNumber: 7350/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705 fra Tine Meieri til avkjørsel Vikvarvvegen (gamle husfliden). http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228658?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Heidi Eidem | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10886/2021 | Plan, areal og teknikk Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Selbu IL Ski - Øverbygda IL (Nea løypemaskin) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226704?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU IL | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8932/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226013?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Avelsgård | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8242/2021 | Sektor helse og omsorg Takker nei til tilbudt ferievikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224898?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Dyrdal | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7127/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Vikvarvet-Sjøbakksvingen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228657?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Guldseth | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10885/2021 | Plan, areal og teknikk Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Vikvarvet IL, skiavdelingen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226703?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIKVARVET IDRETTSLAG Skiavdeling | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8931/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226011?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Synnøve Fremstad | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8240/2021 | Sektor helse og omsorg Signert samarbeidsavtale - Vedlikehold og merking av Romboleden 2021 - 2023 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225472?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU ORIENTERINGSKLUBB | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7701/2021 | Servicetorget Innspill til trafikksikkerhetsplan - Selbustrand Folkehøgskole til Tømra http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228656?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Gamlin | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10884/2021 | Plan, areal og teknikk Tilskudd 2021 til friluftstiltak Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226201?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheimsregionens Friluftsråd c/o TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8430/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225939?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina Hansen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8168/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fra Tine Meieriet til Mebond http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228655?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Eidem | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10883/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225852?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tuva Dyrdal | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8081/2021 | Seksjon personal Søknad om tilskudd til kjøring av skispor http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225835?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRUNGEN HYTTEFORENING | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 8064/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Innbygda Flønes til meieriet gangvei http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228654?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva-Karin Paula Jönsson | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10882/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225830?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Stokke | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8059/2021 | Seksjon personal Naturmøteplass Årsøya - Avklaring ansvar og oppfølging tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224345?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU VEKST AS | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6574/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Mebond -Innbygda http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228649?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Pettersen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10877/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225828?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Moen | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8057/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Tømra http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228648?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Sandvik Reinås | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10876/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225358?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Nyheim Stokke | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7587/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Tømra-Innbygda og videre ned til avkjørsel til Selbusjøen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228647?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente H Smaavik-Borge | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10875/2021 | Plan, areal og teknikk Endret arbeidsavtale fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225275?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hillbjørg Stene | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7504/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705, mellom Meieriet/Kjeldstad og gamle husfliden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228646?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Myran Flønes | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10874/2021 | Plan, areal og teknikk Tilbakemelding på Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225188?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Guldseth | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 7417/2021 | Seksjon personal Questback kvittering -> Kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224934?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: QuestBack | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7163/2021 | Sektor helse og omsorg Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224032?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6261/2021 | Seksjon personal Sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset - Anleggsnr. 72507 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227642?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9870/2021 | Servicetorget Innspill til trafikksikkerhetsplan - Selbuvegen gjennom sentrum. Fra Marienborg til Stigamælan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228645?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Marit Haugen Uglem | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10873/2021 | Plan, areal og teknikk Møteprotokoll for Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226000?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen og Sylan - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8229/2021 | Ordfører Tilsagn om investeringstilskudd - Nestatunet omsorgsboliger http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224030?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6259/2021 | Sektor helse og omsorg Sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset til Teigen - Anleggsnr. 72508 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227641?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9869/2021 | Servicetorget Innspill til trafikksikkerhetsplan - Utkjørslen ved Gimle http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228644?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bekymret mor | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10872/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225028?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Guldseth | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 7257/2021 | Seksjon personal Sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Årsøya til Vikastøa - Anleggsnr. 72505 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227639?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9867/2021 | Servicetorget Innspill til trafikksikkerhetsplan - Overvikvegen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228643?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Ross Eide | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10871/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224978?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Bjørling Bakken | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 7207/2021 | Seksjon personal 155/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228502?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 10730/2021 | Plan, areal og teknikk Sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset til Teigen - Anlegg 72508 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227374?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9602/2021 | Servicetorget Innspill til trafikksikkerhetsplan - Gangveg flønessvingene http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228642?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: T. Kulseth | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10870/2021 | Plan, areal og teknikk Signert tilslutningserklæring lyskilder http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224155?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værnesregionen innkjøp | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6384/2021 | Seksjon økonomi Innspill til trafikksikkerhetsplan - Vikvarvegen, området mellom idrettsplassen og campingplassen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228641?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: A | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 10869/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 136/1 i Selbu (5032) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228384?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10612/2021 | Plan, areal og teknikk Sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset - Anleggsnr. 72507 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227373?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9601/2021 | Servicetorget Tilbakemelding på endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224947?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorid Iren Almaas | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7176/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Meieriet til Mebonden http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228640?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Hårstadstrand | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 10868/2021 | Plan, areal og teknikk 119/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228327?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 10555/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på bestilling einnsyn - 9580/2021 - Stokkfjellet vindkraftverk - NVE oversender rettet versjon av tidligere meddelt anleggskonsesjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227971?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Olav Kjøsnes | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10199/2021 | Plan, areal og teknikk Sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Årsøya til Vikastøa - Anleggsnr. 72505 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227372?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9600/2021 | Servicetorget Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224819?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karlame Morset | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7048/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Mebond sentrum http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228635?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Kulseth | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 10863/2021 | Plan, areal og teknikk 072/006 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228297?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 10525/2021 | Plan, areal og teknikk Vedtak - godkjenner søknader datert 14.03.2021 og 28.06.2021. Endelig turbinplassering, massehåndtering Stokkfjellet vindkraftverk. Kopi av brev til Trønderenergi Vind AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227778?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Vassdrags og Energidirektorat | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10006/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Streetbasket/smashball/bordtennis ved Selbu ungdomsskole 73936 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226221?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8450/2021 | Servicetorget Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224817?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Iren Almaas | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7046/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705 fra Mølnå bru til Rolset http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228622?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 10850/2021 | Plan, areal og teknikk 118/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228295?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 10523/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969638274, 5032-19/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226532?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 8760/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Balansepark ved Selbu ungdomsskole 73929 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226219?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8448/2021 | Servicetorget Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224773?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Berit Skotnes | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7002/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fotgjengerovergang ved krysset på fv 705 ved Marienborg http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228621?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mebust-Kjelby | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 10849/2021 | Plan, areal og teknikk 118/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228269?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 10497/2021 | Plan, areal og teknikk Bestilling einnsyn - 9580/2021 - Stokkfjellet vindkraftverk - NVE oversender rettet versjon av tidligere meddelt anleggskonsesjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227859?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Olav Kjøsnes | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10087/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Bølger og rails for skating og sykkel ved Selbu ungdomsskole 73932 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226218?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8447/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983193765, 5032-4/ 2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225153?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.05.2021 | RegistryNumber: 7382/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224765?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Aunehaugen | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6994/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - 1) Sving i Vikvarvvegen (se vedlagt kart) 2) Sving i Overvikvegen (se vedlagt kart) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228595?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Kristiansen | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10823/2021 | Plan, areal og teknikk 118/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228257?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 10485/2021 | Plan, areal og teknikk Stokkfjellet vindkraftverk - NVE oversender rettet versjon av tidligere meddelt anleggskonsesjon http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227352?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Lundsbakken | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9580/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler Lysanlegg for nærmiljøanlegg ved Selbu ungdomsskole 73937 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226217?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8446/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983568777, 5032-30/ 21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225152?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.05.2021 | RegistryNumber: 7381/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224763?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Eggen Mogård | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6992/2021 | Seksjon personal Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Overgangen over 705 fra Rødbergvegen og til skoleområdet i Mebond. (Ved trappa) Overgangen på Marienborg. Samt traséen fra skolen og til Sentralbanen/Putten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228586?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: R.A. Fordal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10814/2021 | Plan, areal og teknikk 065/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228195?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10423/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler Sykkelløype-fartstrening ved Selbu ungdomsskole 73928 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226216?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8445/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920123562, 5032-126/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225151?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.05.2021 | RegistryNumber: 7380/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224762?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luisa Gomez Guldseth | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6991/2021 | Seksjon personal Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Krysset sør mellom rådhuset og E-verket ned mot kirka og Menighetshuset http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228585?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: R.A. Fordal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10813/2021 | Plan, areal og teknikk 136/001 - Søknad om plantetilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228223?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIGMUND SÆTHER | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10451/2021 | Plan, areal og teknikk Oversendelse av protokoll fra styremøte i Selbu Energiverk 27.04.21 med uttalelse vedr. eierskap http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227530?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanja Fuglem m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 9758/2021 | Servicetorget Avslag på søknad om spillemidler 73940 Aktivitetsal ved Selbu ungdomsskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226214?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8443/2021 | Servicetorget Innkalling til generalforsamling Selbu Trykk 15.06.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225890?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU-TRYKK AS | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8119/2021 | Servicetorget Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999522416, 5032-129/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225150?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.05.2021 | RegistryNumber: 7379/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224760?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Beate Mannsverk | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6989/2021 | Seksjon personal Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Nord for sykehjemmet, Hårstadtunet, Hårstadråa http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228584?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: R.A.Fordal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10812/2021 | Plan, areal og teknikk 041/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228112?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10340/2021 | Plan, areal og teknikk Protokoll fra styremøte 27.04.21 med uttalelse vedr. eierskap http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227527?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU ENERGIVERK AS | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9755/2021 | Ordfører Avslag på søknad om spillemidler - 74026 Svømmehall ved Selbu ungdomsskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226213?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8442/2021 | Servicetorget Klage på vedtak av 10.03.21 - Roltdalsfondet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225809?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Renå | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8038/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969221470, 5032-124/ 1 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225149?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.05.2021 | RegistryNumber: 7378/2021 | Plan, areal og teknikk Endret arbeidsavtale i rekrutteringsstilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224759?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Elin Uthus | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6988/2021 | Seksjon personal Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Gangveg 705 fra oppkjøring Hoem og videre oppover mot Mosletta http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228578?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: R.A. Fordal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10806/2021 | Plan, areal og teknikk 118/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228146?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10374/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Selbu sentralbane - lagerbygg ved Selbu sentralbane - 75232 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226212?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8441/2021 | Servicetorget Møtereferat fra styret for Erik Anderson Eidem og hustrus legat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221267?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Paulsby m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3496/2021 | Bygg og eiendom Anmodning utbetaling Næringsfond Roltdalen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225205?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINAR BERGE | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7434/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 967178268, 5032-26/ 4 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225147?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.05.2021 | RegistryNumber: 7376/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224741?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Mari Nervik | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6970/2021 | Seksjon personal Bestilling e-innsyn - Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fortau langs fv705, fra Tine Meieri til fortau ved avkjørsel til Vikvarvvegen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228577?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: R.A. Fordal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 10805/2021 | Plan, areal og teknikk 118/001 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228149?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10377/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - 53482 Selbuskogen skisenter - bygg for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226210?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8439/2021 | Servicetorget Signert protokoll fra generalforsamling i Selbu Energiverk 31.05.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225977?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU ENERGIVERK AS | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8206/2021 | Ordfører Årsmelding 2020 - Erik Anderson Eidem og hustrus legat - orgnr 996 138 321 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221266?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskapsregisteret | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3495/2021 | Bygg og eiendom Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224738?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cornelia Ludin | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6967/2021 | Seksjon personal 118/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228148?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10376/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad - Årsøya fritidspark AS - Spillemidler 77449 Sykkel pump- track http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226209?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8438/2021 | Servicetorget Note til regnskap 2020 - Erik Anderson og hustrus legat - orgnr 996 138 321 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221264?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskapsregisteret | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3493/2021 | Bygg og eiendom Innkalling og sakspapirer til ordinær GF i Selbu Energiverk AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225283?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU ENERGIVERK AS | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7512/2021 | Ordfører Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224736?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birna Björk Broddadottir | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6965/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Øybergvegen . Fv705- Norbit http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228470?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Aadén Garberg | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 10698/2021 | Plan, areal og teknikk 053/001 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228038?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10266/2021 | Plan, areal og teknikk Møtereferat fra IUAs beredskapsstyre 03.06.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226385?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Region Sør-Trøndelag | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8614/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - 77346 Rails og Skate http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226208?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8437/2021 | Servicetorget Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224732?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Bremset | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6961/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Marienborg http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228468?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alma Kristine Unsgård | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 10696/2021 | Plan, areal og teknikk 118/001 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228154?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10382/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Lager for idrettsutstyr ved Selbu ungdomsskole 73935 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226215?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8444/2021 | Servicetorget Refusjonskrav for frikjøp av leder for Utdanningsforbundet Selbu http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225321?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7550/2021 | Selbu ungdomsskole Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224896?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør -Trøndelag | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7125/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224728?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Ross Eide | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6957/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 705 mellom Skarodden og Meieriet http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228467?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alma Kristine Unsgård | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 10695/2021 | Plan, areal og teknikk 115/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228141?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10369/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - 77447 Årsøya Fritidspark AS - Sanitæranlegg Vikaengene ved Årsøya tursti http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226211?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8440/2021 | Servicetorget Klage http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226199?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Kleiven | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8428/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224725?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Lise Flønes | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6954/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Gangveg 705 fra oppkjøring Hoem og videre oppover mot Mosletta http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228466?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alma Kristine Unsgård | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 10694/2021 | Plan, areal og teknikk 111/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228111?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10339/2021 | Plan, areal og teknikk Referat fra samtale 24.2.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/221194?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 3423/2021 | Seksjon personal Avslag på søknad på spillemidler - Årsøya fritidspark AS - 77450 Sykkel/skateboard http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226207?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8436/2021 | Servicetorget Svar angående veg, brøyting og vedlikehold http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225351?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Rømo | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7580/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224695?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Uglem | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6924/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Overgangen over 705 fra Rødbergvegen og til skoleområdet i Mebond. (Ved trappa) Overgangen på Marienborg. Samt traséen fra skolen og til sentralbanen/pytten. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228465?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Julie Sand | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 10693/2021 | Plan, areal og teknikk 107/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228110?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10338/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Lagerbygg Selbu sentralbane - Friidrett ved Selbu sentralbane - anleggsnummer 77310 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226206?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8435/2021 | Servicetorget Protokoll fra møte i representantskapet i Konsek Trøndelag 26.04.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225973?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8202/2021 | Ordfører Veg, brøyting, vedlikehold http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225222?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Rømo | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7451/2021 | Plan, areal og teknikk Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224694?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Mogård | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6923/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv 964, ved avkjørsel Garbergvegen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228463?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Hårstad | Journaldato: 17.07.2021 | RegistryNumber: 10691/2021 | Plan, areal og teknikk 053/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228109?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10337/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Trimtrase Hølbakkvei - Korsbekken - Gjeldende 77452 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226205?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8434/2021 | Servicetorget Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224689?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Bente Sesseng Hårstad | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6918/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Nord for sykehjemmet, Hårstadtunet, Hårstadråa. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228460?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Aftret | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10688/2021 | Plan, areal og teknikk 043/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228108?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10336/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Selbuskogen skisenter - lysløype ved Selbuskogen skisenter - 13527 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226204?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8433/2021 | Servicetorget Endret fast arbeidsavtale http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224683?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marian Svenkerud | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6912/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Krysset sør mellom rådhuset og E-verket ned mot kirka og Menighetshuset http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228459?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Aftret | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10687/2021 | Plan, areal og teknikk Endringsmelding lønn http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228185?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10413/2021 | Tømra og Innbygda barnehage 126/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228106?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10334/2021 | Plan, areal og teknikk Avslag på søknad om spillemidler - Ski, sykkel og turløype Damtjønna - Vardebu - Hølbakkvei - Gjeldende 77453 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226203?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8432/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224660?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Kiltvik | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6889/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fortau for gående http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228458?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Aftret | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10686/2021 | Plan, areal og teknikk 111/005 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228031?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10259/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224659?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Elnes Kirkhus | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6888/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på permisjonssøknad (mottatt muntlig i møte) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/223293?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5522/2021 | Seksjon personal Tilbakemelding på Kartlegging av realkompetanse http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/223289?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5518/2021 | Seksjon personal Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fv705 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228400?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Ove Engen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10628/2021 | Plan, areal og teknikk 072/006 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227957?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10185/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227831?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Slind | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10059/2021 | Seksjon personal Avslag på søknad om spillemidler - Kunstgressbane - treningsanlegg ved Selbu ungdomsskole 73939 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226220?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8449/2021 | Servicetorget Styremøte 25.05.2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225518?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7747/2021 | Sektor oppvekst Avtale vikar på tilkalling- pensjonistvilkår Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224657?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Karin Langli | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6886/2021 | Sektor helse og omsorg 107/003 Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227849?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.07.2021 | RegistryNumber: 10077/2021 | Plan, areal og teknikk Årsøya fritidspark AS - svar på søknad om spillemidler - 77448 Sykkel hopplinje http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225916?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8145/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling- pensjonistvilkår Selbu sykehjem http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224655?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Margrethe Haarstad | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6884/2021 | Sektor helse og omsorg Årsmøteprotokoll Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224347?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6576/2021 | Sektor oppvekst Innspill til trafikksikkerhetsplan - Fortau langs fv705, fra Tine Meieri til fortau ved avkjørsel til Vikvarvvegen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228329?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen M Sundlisæter, Fletten, Innbygda | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 10557/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227829?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingfrid Toril Svendgård | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10057/2021 | Seksjon personal 017/002 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227825?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10053/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om spillemidler - Dreieplattform ved Selbu ungdomsskole 74022 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225922?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8151/2021 | Servicetorget Brev til de som venter på tjenester fra Rus- og psykisk helsetjeneste http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224726?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjenstemottakere | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6955/2021 | Sektor helse og omsorg Avtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten og barnebolig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224651?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skrødal | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6880/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplanen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228255?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddstein Rygg | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 10483/2021 | Plan, areal og teknikk 136/018 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227823?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10051/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om spillemidler - Trampolineløype ved Selbu ungdomsskole 74023 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225925?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8154/2021 | Servicetorget Arbeidsavtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224289?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Berge Eidem | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6518/2021 | Sektor helse og omsorg Høringsuttalelse til fysiske tiltak og planprogram for trafikksikkerhetsplan 2022 - 2026 - Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228172?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10400/2021 | Plan, areal og teknikk 136/018 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227820?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10048/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikariat http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227414?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Flakne Nytrø | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9642/2021 | Seksjon personal Svar på søknad om spillemidler - Skatebølger i betong ved Selbu ungdomsskole 73930 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225924?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8153/2021 | Servicetorget Arbeidsavtale fast - endret ansettelseforhold http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224258?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Elin Fuglem | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 6487/2021 | Seksjon personal 055/001 - Vedtak skogfond (udekka investering) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227802?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10030/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227413?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Størseth | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 9641/2021 | Seksjon personal Svar på søknad om spillemidler - Klatre/buldreanlegg ved Selbu ungdomsskole 73931 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225923?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8152/2021 | Servicetorget Renteregulering http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225269?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 7498/2021 | Seksjon økonomi 136/018 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227742?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9970/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om spillemidler - Utvendig turn og gymaktivitet ved Selbu ungdomsskole 73933 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225921?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8150/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten og barnebolig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224172?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Rotvold | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 6401/2021 | Seksjon personal Innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplanen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228219?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere ved Vikvarvegen v/Oddstein Rygg | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10447/2021 | Plan, areal og teknikk 147/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227736?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9964/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - fast http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227410?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Langseth | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 9638/2021 | Seksjon personal Slamrapport, mai 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226483?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8712/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om spillemidler - Kunstisflate ute ved Selbu ungdomsskole 73941 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225919?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8148/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224133?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Hårstad | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 6362/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - Marienborg http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228194?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10422/2021 | Plan, areal og teknikk 055/001 - Søknad om utbetaling av udekka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227508?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9736/2021 | Plan, areal og teknikk Slamrapport for mars og april 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226257?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8486/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om spillemidler - Aktivitetsområde 2 (Sand- håndball- og volleyball, frisbee) ved Årsøya Fritidspark - 77451 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225915?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8144/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten og barnebolig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224082?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Mebust | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6311/2021 | Sektor helse og omsorg Mattilsynets uttalelse til - Høringsbrev - planprogram for trafikksikkerhetsplan 2022-2026 Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228040?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10268/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - videreføring av sykevikariat ut barnehageåret 2020-2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227328?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann T Unsgård Hjertmoen | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9556/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage 017/002 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227553?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9781/2021 | Plan, areal og teknikk Veiesedler for mai http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226200?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8429/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på søknad om spillemidler - Saaslia alpinbakker 36139 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225834?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 8063/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224080?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Sletne | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6309/2021 | Sektor helse og omsorg Uttalelse uten merknad til høring av planprogram for trafikksikkerhetsplan 2022-2026 i Selbu kommune - Vedr. 21-05034-2 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227966?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10194/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - videreføring av sykevikariat ut barnehageåret 2020-2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227327?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Gunnar Olderø | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 9555/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage 079/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227058?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9286/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad om større stilling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226287?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8516/2021 | Sektor helse og omsorg Svar på søknad om spillemidler - 77444 Årsøya Fritidspark AS - Sanitæranlegg Putten ved Årsøya tursti http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225833?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 8062/2021 | Servicetorget Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225394?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7623/2021 | Sektor helse og omsorg Veiesedler for april http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224884?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7113/2021 | Plan, areal og teknikk Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224078?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Dahlø Weiseth | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6307/2021 | Sektor helse og omsorg Innspill til trafikksikkerhetsplan - Stigamælan/Hoem - Liavegen/BK-Hengeren http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227993?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Brenna | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10221/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - videreføring av sykevikariat ut barnehageåret http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227326?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Isabell H Storvik | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9554/2021 | Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Svar på søknad fritak båndtvang 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227048?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUBB | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 9276/2021 | Plan, areal og teknikk 064/003 - Søknad skogfond og tilskudd http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227009?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9237/2021 | Plan, areal og teknikk Innsendt søknad om spillemidler til anlegg http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225099?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lotteristiftelsen | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 7328/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224077?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Emilie A Lister | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 6306/2021 | Seksjon personal 024/004, 024/006, 024/5 - Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Damtjønna http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228144?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN m.fl. | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 10372/2021 | Plan, areal og teknikk Underskrevet leiekontrakt - ***** ***** ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228237?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10465/2021 | Bygg og eiendom Innspill til trafikksikkerhetsplan - FV6712 Fuglem-Tømra http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227768?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ove Fuglem | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9996/2021 | Plan, areal og teknikk Søknad fritak båndtvang 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227045?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUBB | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9273/2021 | Plan, areal og teknikk 064/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227093?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9321/2021 | Plan, areal og teknikk Protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi 19. mai 2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226697?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8925/2021 | Ordfører Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Kultursal i skoleanlegg ved Selbu ungdomsskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225025?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 7254/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224075?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Stokke | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 6304/2021 | Seksjon personal ***** husleiekontrakt ***** ***** ***** http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227874?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10102/2021 | Bygg og eiendom Revidert forslag til reguleringsplan for Damtjønna hyttegrend http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227719?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9947/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Avkjørsel fra 705 til boliger Hoemsområdet ved Stigamælan http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227701?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sektor helse og omsorg, Selbu kommune | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9929/2021 | Plan, areal og teknikk 136/018 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227080?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9308/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - midlertidig http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226772?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Skei Sjøberg | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9000/2021 | Selbu ungdomsskole Svar på søknad om unntak fra båndtvang - rypetaksering på Moregga og Eggafjellet - 2021, 2022, 2023 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226044?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Eirik Johnsen | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8273/2021 | Plan, areal og teknikk Innhenting av standpunktkarakterer skoleåret 2020-2021 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225968?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8197/2021 | Selbu ungdomsskole Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2020 - Selbu kommune http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225836?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 8065/2021 | Ordfører Regnskapssammendrag og revisors uttalelse - Tursti Havernesset - Anleggsnr. 72507 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224837?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt- Norge | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7066/2021 | Servicetorget Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224073?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hannah Farmen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 6302/2021 | Sektor helse og omsorg Innkalling til generalforsamling for Selbuskogen skisenter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227795?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSKOGEN SKISENTER AS | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10023/2021 | Ordfører Innspill til trafikksikkerhetsplan - Kvelloveien og Gjelbakkveien http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227700?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sektor helse og omsorg, Selbu kommune | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9928/2021 | Plan, areal og teknikk 139/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227069?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9297/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226640?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benjamin Storhaug | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 8868/2021 | Seksjon personal Bekreftelse om at avtale om vaskeritjenester og leietekstiler for Selbu kommune HO prolongeres http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/223067?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu Trykk AS | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 5296/2021 | Sektor helse og omsorg Unntak fra båndtvang - rypetaksering på Moregga og Eggafjellet - 2021, 2022, 2023 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225721?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Eirik Johnsen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7950/2021 | Plan, areal og teknikk Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset - Anleggsnr. 72507 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224835?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt- Norge m.fl. | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7064/2021 | Servicetorget Innkalling til Generalforsamling i TrønderEnergi AS - 19.05.21 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224756?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6985/2021 | Ordfører Forslag korrektur Selbuboka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227867?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Bjørnaas | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10095/2021 | Servicetorget Innspill til trafikksikkerhetsplan - Område rundt nytt butikksenter (Coop Extra/Europris). http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227699?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sektor helse og omsorg, Selbu kommune | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9927/2021 | Plan, areal og teknikk 059/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227065?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9293/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226638?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Løvø Aune | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 8866/2021 | Seksjon personal Innkalling til generalforsamling for Selbuskogen skisenter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226245?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSKOGEN SKISENTER AS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8474/2021 | Ordfører Opprettelse av friområder for hund http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225717?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK KENNEL KLUB | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7946/2021 | Plan, areal og teknikk Regnskapssammendrag og revisors uttalelse - Tursti Havernesset til Teigen - Anlegg 72508 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224834?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt- Norge | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 7063/2021 | Servicetorget Mulighet for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224723?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6952/2021 | Ordfører Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224449?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6678/2021 | Sektor helse og omsorg 122/001 - 122/003 - 125/001 - Tilbakemelding på høring - Endring av reguleringsplan hyttefelt Østrungen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228609?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 10837/2021 | Plan, areal og teknikk Innspill til trafikksikkerhetsplan - Nestansringen fra hovedinngang sykehjem til KIWI. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227698?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sektor helse og omsorg, Selbu kommune | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9926/2021 | Plan, areal og teknikk 148/008 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227029?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9257/2021 | Plan, areal og teknikk Svar på spørsmål vedrørende Selbuboka http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226658?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddny Røsset | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 8886/2021 | Servicetorget Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226634?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Aas | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 8862/2021 | Seksjon personal Saksdokumenter til generalforsamlinga i Selbuskogen skisenter http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/225948?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUSKOGEN SKISENTER AS | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8177/2021 | Ordfører Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Tursti Havernesset til Teigen - Anlegg 72508 http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/224832?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt- Norge m.fl. | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 7061/2021 | Servicetorget Statsforvalterens høringsuttalelse til endring av reguleringsplan for hyttefelt ved Østrungen http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228518?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 10746/2021 | Plan, areal og teknikk Fullmakter i forbindelse med salg av aksjene i Usma Kraft AS http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/228079?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varaordfører Tanja Fuglem | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10307/2021 | Kommunedirektør Innspill til trafikksikkerhetsplan - Nestansringen mellom Selbu sykehjem og Nestansringen 67. http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227696?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgssektoren | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 9924/2021 | Plan, areal og teknikk 151/010 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/227024?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9252/2021 | Plan, areal og teknikk Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226632?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marcus Schanke | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 8860/2021 | Seksjon personal Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV http://einnsyn.selbu.kommune.no:80/eInnsyn-SEL/RegistryEntry/Details/226690?sourceDatabase=EPHORTESEL Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 8918/2021 | Tømra og Innbygda barnehage