eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsliste
Viser utvalgsliste
Ungdomsråd
Råd for eldre og funksjonshemmede Eldreråd og utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne nedlagt og nytt utvalg opprettet i ks 24.10.11.Navneendring i formannskapts møte 08.05.12
Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for Formannskap og Kommunestyre
Formannskapet Formannskapet er det sentrale kommunale forvaltningsorgan som fører tilsyn med hele kommunens virksomhet.
Kommunestyret Kommunestyret er den direkte representasjon for velgerne og det høyeste organ i kommunen. Kommunestyret velger medlemmene i de øvrige politiske organer.
Valgstyret Selbu formannskap er valgstyre i Selbu kommune. Ordfører og varaordfører velges som henholdsvis valgstyrets leder og nestleder.
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er kommunens hovedutvalg i lønns- og personalsaker. Her behandles bl.a. anke i tilsettingssaker, saker vedr. administrasjon, organisasjon, lønns- og arbeidsvilkår for kommunens tilsatte, i den grad dette ikke er delegert videre.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for formannskap/kommunestyre.
Hovedutvalg for oppvekst Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for formannskap/kommunestyre.
Klagenemnda
Det faste utvalg for plansaker Planutvalget behandler alle saker etter plan- og bygningsloven. Utvalget består av medlemmene i Formannskapet.