eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7175/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
7197/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev 050/083 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Cathrine Fløttum Solberg EPHORTESEL
7208/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev 002/011 - Kartleggingssvar Magnhild Toft EPHORTESEL
7216/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Dialogmøte ***** EPHORTESEL
7180/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
7183/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Katrine Uthus Stokke EPHORTESEL
7196/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev 050/083 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Erik Elverum Guldseth EPHORTESEL
7204/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082817680) Katrine Uthus Stokke EPHORTESEL
7212/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Dialogmøte ***** EPHORTESEL
7223/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
7227/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Mari Kirkhus EPHORTESEL
7237/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Marit Oddvei Evjen-Kallar EPHORTESEL
7238/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Beate Slind Grøtte EPHORTESEL
7230/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082817680) Mari Kirkhus EPHORTESEL
6984/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 112/003 - Godkjent søknad for oppsetting av Gapahuk Arild Tveten Aune EPHORTESEL
6898/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Svein morset EPHORTESEL
7013/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 071/012 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av hytte, anneks og uthus Harald Kasper Myhr EPHORTESEL
4201/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Referat fra samtale 25.3.18 ***** EPHORTESEL
7095/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Påminnelse: Ekstraordinær Generalforsamling - Selbu Næringsforum, mandag 27.mai, kl 18.00 SELBU NÆRINGSFORUM EPHORTESEL
7111/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse ***** EPHORTESEL
7112/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
7113/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling ***** EPHORTESEL
7115/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Samtykke til bruk av løs hund ved skadefelling av rovdyr Hersjø og Kråssådal Beitelag EPHORTESEL
6304/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev ***** Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
6985/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 151/050 - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig Geir Eskil Jørgensen EPHORTESEL
6990/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 131/007 - Godkjent søknad om tillatelse til riving av hele bygg Hege Kleven EPHORTESEL
7001/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Høringsuttalelse til - Varsel - endring av pålegg om utsetting av fisk i Selbusjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7020/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 6601/2019 - Innspill til sak i formannskap 33/2019, industriareal ved Myrstad Anonym EPHORTESEL
7021/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 012/001 - Høring vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
7118/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Møtereferat TONE 23.05.2019 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
6992/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 148/040 - Godkjent søknad om tilbygg til eks Anneks Marianne Betten EPHORTESEL
7034/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Neadalen Kunstforening v/MB Stavrum om tilskudd Neadalen Kunstforening v/MB Stavrum EPHORTESEL
7002/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu sykehjem Suzana T Gebrehiwet EPHORTESEL
7088/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tursti / sykkelsti - Selbu 157/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7091/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av hytte - Selbu 11/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7099/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Referat frå møte i Fagråd for medisinsk beredskap og akuttmedisinsk kjede Fagråd helseberedskap og akuttmedisinsk kjede EPHORTESEL
7121/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev 066/021 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus Trond Krogstadmo EPHORTESEL
7074/2019 20190523 23.05.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
7080/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar - Ny sertifisør - Jøran Martin Johansen Jøran Martin Johansen EPHORTESEL
7083/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Regionalt næringsfond i Midt-Trøndelag - justering av vedtak VÆRNESREGIONEN SEKRETARIAT EPHORTESEL
7054/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Forespørsel om forlengelse av leasingavtaler - Santander SANTANDER CONSUMER BANK EPHORTESEL
7058/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Forespørsel om forlengelse av leasingavtaler - Auto Plan Auto Plan AS EPHORTESEL
7119/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev ***** - Underskrevet leiekontrakt for kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
7151/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Polardrikk - Leieavtale A8791617 SIEMENS FINANCIAL SERVICES EPHORTESEL
6986/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Møteinnkalling i Trafikksikkerhetsutvalg 12.06.2019 Jan Erik Marstad m.fl. EPHORTESEL
5674/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for ordinær grunnskoleopplæring samt spesialundervisning og skoleskyss skoleåret 2018/19 FØRDE KOMMUNE EPHORTESEL
7123/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
6983/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Kristin Fremo EPHORTESEL
7066/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbud på vindusvask - Bell skole NRS NORGE AS EPHORTESEL
6913/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling / ferievikar Sunniva Angelica Botten EPHORTESEL
7069/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbud på vindusvask - Bell skole NRS NORGE AS EPHORTESEL
6920/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Kaj Richard Endresen EPHORTESEL
6922/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Randi Havdal Hassel EPHORTESEL
7045/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
7047/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
7048/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale ***** EPHORTESEL
7050/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
7068/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbud på vindusvask - Øverbygda skole NRS NORGE AS EPHORTESEL
7070/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Informasjon om forhold rundt pelsdyr til jordbruksansvarlige i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7071/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbud på vindusvask - Selbu ungdomskole NRS NORGE AS EPHORTESEL
7072/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbud på vindusvask - Selbu rådhus NRS NORGE AS EPHORTESEL
7061/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Diverse orienteringer om skjønnsmidler - kommende søknadsfrister og innspill og prosess om fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7043/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
7044/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev 065/045 - Søknad om tilbygg til bolig - Stue/vinterhage og bod Tove Stageberg EPHORTESEL
7073/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Vedr. tilbud på vindusvask i Selbu kommune NRS NORGE AS EPHORTESEL
7038/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Avinan Karunakaran EPHORTESEL
7039/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
7040/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
7041/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
7042/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
7046/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev 159/006 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Kristian Overskaug EPHORTESEL
7049/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
7059/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd - 18 ladepunkter Selbu kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
7062/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 - Kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7004/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev 071/012 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Tom Arne Tranvik EPHORTESEL
7016/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 6875/2019 - Kopi av brev til NVE - Oppfølging av kantskoghogst på Suhrlandsøya og Kallarneset Jostein Sandvik EPHORTESEL
7023/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3915/2019 - 020/018 - Fraråding - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utfylling - oppsetting av 2 bygg Nils Flønes EPHORTESEL
7027/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tillatelse til å vedlikeholde holdeplasser ved kommunal veg – AtB ATB EPHORTESEL
7029/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Statkraft energi AS - Tillatelse - midlertidig dispensasjon fra byggegrense - rehabilitering av Hegsetfoss kraftverk i Tydal - gnr. 106 bnr. 10 - Selbu kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTESEL
7037/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Norge digitalt Trøndelag - oppsummering fra FDV-årsmøter 2019 og vedlegg til vedlikeholdsavtaler 2019 STATENS KARTVERK EPHORTESEL
6994/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 John Tørum EPHORTESEL
7014/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene! UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
7015/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - Stipend til lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven KOMPETANSE NORGE EPHORTESEL
7033/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Spørsmål til flyktningtjenesten i kommunen BIRKENES KOMMUNE EPHORTESEL
6988/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Rapportering kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6991/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tolkning av sosialtjenesteloven § 44 - varsel etter dyrevelferdsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7025/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 6857/2019 - Kopi av brev til Allskog - Svar på tilbakemelding fra Allskog - varsel om hogst langs Nea og Litjelva på Suhrlandsøya i Selbu kommune Jostein Sandvik EPHORTESEL
7030/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tiltak i beiteområder - bruk av tilskuddsmidler til NoFence FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
7031/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
7024/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Søknad om prosjektmidler - Trim/ bli-kjent-turer i Selbu TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6995/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Terje Stokke EPHORTESEL
6996/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Bjørn Furan EPHORTESEL
6987/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 6601/2019 - Innspill til sak i formannskap 33/2019, industriareal ved Myrstad Anonym EPHORTESEL
6257/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat Oversikt over tildelinger og utbetalinger 2016, 2017, 2018 Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
7032/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev 125/001 - Gjennomføringsplan A FINSTAD CAD AS EPHORTESEL
6708/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Nattpatruljen PLO Kristin Fremo EPHORTESEL
6710/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu sykehjem Almaz Hibtizghi Melake EPHORTESEL
6904/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse vedr. søknad om støtte fra Mercur-programmet Jan Ove Balstad EPHORTESEL
6895/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev 064/069 - Godkjent søknad om tilbygg av Inngangsparti og Veranda Ståle Eggen EPHORTESEL
6889/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev 136/002 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Lars Sletne m.fl. EPHORTESEL
6947/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 TRØNDERENERGI KRAFT AS EPHORTESEL
6982/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Monika Czerwinska EPHORTESEL
6900/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev 153/015 - 153/019 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Odd Kjøsnes m.fl. EPHORTESEL
6847/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev 009/021 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Per Jan Fuglem EPHORTESEL
6911/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082817680) Linn Merete Sandøy EPHORTESEL
6893/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Solveig Andersen Rolseth EPHORTESEL
6916/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Trine Kjøsnes EPHORTESEL
6927/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra viltlovens bestemmelser - båndtvang VESTRE VIKVARVET UTMARKSLAG SA EPHORTESEL
6954/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6957/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - eksamensvakt Arve Opland EPHORTESEL
6963/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6969/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - eksamensvakt Randi Pettersen EPHORTESEL
6948/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev TYDAL SKISENTER AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 7. JUNI 2019 KL. 19.00 TYDAL SKISENTER AS EPHORTESEL
6949/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Utskrivningsklare pasienter - mal på uenigheter St.Olavs Hospital EPHORTESEL
6950/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - eksamensvakt Solveig Karin Hårstad EPHORTESEL
6951/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 012/007 - Underskrevet utbyggingsavtale Kristian Solli EPHORTESEL
6953/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 013/045 - Underskrevet utbyggingsavtale Tomas Ragnar Johnsen EPHORTESEL
6956/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 147/088 - Søknad om tillatelse til bygg av anneks Lars og May Britt Trapnes EPHORTESEL
6959/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - eksamensvakt Åslaug S Grande Belling EPHORTESEL
6960/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
6961/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
6965/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6966/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - Pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
6910/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Linn Merete Sandøy EPHORTESEL
6912/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6701/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Hjemmetjenesten Julie Sølverud EPHORTESEL
6706/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Hjemmetjenesten Guri Evjen-Kallar EPHORTESEL
6897/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev 023/003 - Mangler i rekvisisjon Einar Uglem EPHORTESEL
6945/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vikar Sissel Kjøsnes EPHORTESEL
6967/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - Pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
6973/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om seniortiltak - 2018 ***** EPHORTESEL
6974/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om seniortiltak - 2019 ***** EPHORTESEL
6972/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om seniortiltak - 2017 ***** EPHORTESEL
6977/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig tilsetting ***** EPHORTESEL
6979/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Sutchai chanda Moen EPHORTESEL
6952/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Test BA EPHORTESEL
6958/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 051/021 - Kartleggingssvar Elin Holten EPHORTESEL
6919/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 016/008 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
6796/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev 063/262 - Ferdigattest for Enebolig med garsjedel IDÉHUS TRONDHEIM AS m.fl. EPHORTESEL
6705/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Hjemmetjenesten Maren Dyrdal EPHORTESEL
6790/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Korrespondanse vedrørende avslutt av avtale med NHI Dagfinn Nordvik EPHORTESEL
6793/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Trøndelag Eldreråd i perioden oktober 2019 - oktober 2023 Råd for eldre og funksjonshemmede v/leder EPHORTESEL
6906/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082817680) Sonja Bremset EPHORTESEL
6907/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Sonja Bremset EPHORTESEL
6909/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082817680) Anne Grete E. Langås EPHORTESEL
6894/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om endring del av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset ifm. turstiprosjekt ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
6890/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Spørreundersøkelse om bruken av dispensasjonssøknader og forhåndsavtaler, eller eventuelle andre virkemidler under streik QuestBack EPHORTESEL
6868/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 20.mai 2019 til ledelsen og alle folkevalgte Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
6884/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Annonse og info ordførertur Selbu 5.6.2019 Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
6901/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Tonje Mogård EPHORTESEL
6850/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev 123/001 og 124/001 - NVE's Høringsuttalelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
6857/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Allskog - Svar på tilbakemelding fra Allskog - varsel om hogst av kantskog langs Nea og Litjelva på Suhrlandsøya i Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6873/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6875/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til NVE - Oppfølging av kantskoghogst på Suhrlandsøya og Kallarneset FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6878/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Nasjonal dugnad for registrering av turruter – forespørsel om data STATENS KARTVERK EPHORTESEL
6908/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Anne Grete E. Langås EPHORTESEL
6902/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a Bufetat EPHORTESEL
6516/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Protokoll etter forhandlinger 13.5.19 ***** EPHORTESEL
6386/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Kine Aaltvedt EPHORTESEL
6688/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev 123/001 - Godkjent plan for nydyrking Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
6883/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om konsesjonsmidler Nedre Nea Elveeierlag EPHORTESEL
6887/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev 024/040 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
6844/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
6798/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tidlig jaktstart og skadefelling av grågås DYRENES RETT EPHORTESEL
6801/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilsagn om støtte til Trim/blikjent-turer - Selbu kommune - refnr. 2019-0103 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6766/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev 070/004 - Godkjent søknad om bygging av veranda Torgeir Kulseth EPHORTESEL
6789/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende etablering av øvingsområde for oppkjøring til snøscooter på innmark, Hersjøen - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6792/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Værnesregionen skatteoppkreverkontor - Tertialrapport for 1. tertial 2019 Malvik kommune EPHORTESEL
6813/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev 101/028 - Søknad om tillatelse til oppføring av hytte Tomas Werkland EPHORTESEL
6817/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev 079/005 - Søknad om tillatelse til fasadeendring bolig og oppføring av ny pipe Andreas Andersen EPHORTESEL
6823/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - avlaster ***** EPHORTESEL
6825/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Halbjørn Eidem EPHORTESEL
6721/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Utbetalingsbrev for stipend til lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven - bekreftelse på kontonummer KOMPETANSE NORGE EPHORTESEL
6715/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale om vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Jorid Uthus EPHORTESEL
6731/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om 40 % permisjon uten lønn ***** EPHORTESEL
6732/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Søknad om dispensasjon for å jobbe som pedagogisk leder i 35% ***** EPHORTESEL
6736/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale, vikar på tilkalling Marthe Kiltvik EPHORTESEL
6737/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oppdragsavtale Mellom Selbu Kommune og ***** ***** Solbjørg Karin Lunnan EPHORTESEL
6738/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Angående forespørsel om sommerjobb Ida Marie Eidem EPHORTESEL
6821/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av: Svar på søknad 2019-0648 Søknad om støtte til Sommerutstilling i Galleri Kulviksvingen Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6846/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Van Hong Thi Le EPHORTESEL
6848/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
6849/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6851/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Elzbieta Wozna EPHORTESEL
6777/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Lise Jevne EPHORTESEL
6778/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Renata Vaitiukevic EPHORTESEL
6776/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Cathrine Olsen EPHORTESEL
6775/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969677415 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6773/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 999127673 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6774/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 916111991 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6771/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Henok Ghebremikael EPHORTESEL
6718/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Rekruttering av fastleder i kommuner som har rekrutteringsvansker HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
6720/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedrørende "Åpent brev til alle medeiere i TrønderEnergi" TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
6728/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 143/004 - Søknad om regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
6703/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev ***** - Bekymringsmelding vedrørende brannfare ***** EPHORTESEL
6664/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på melding om arrangement VARDEN 4H EPHORTESEL
6689/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
6702/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sanering avløp Fuglem - tilbudsgrunnlag Br. Halle AS m.fl. EPHORTESEL
6663/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 091/031 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift John Renå EPHORTESEL
6665/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Utskrivningsklare døgn mars 2019-uenighet om grunnlag St. Olavs Hospital EPHORTESEL
6676/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 025/014 - Midlertidig svar - Ufullstendig søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus BALSTAD MASKIN EPHORTESEL
6681/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 123/002- Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Geir Stian Uthus m.fl. EPHORTESEL
6749/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
6758/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Veiesedeler INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6759/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forespørsel om arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
6741/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6752/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6753/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
6754/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6757/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 123/001 Litjstuggevollen - Østrungen Litjvollen - avklaringer før utarbeidelse VA-plan Odd Ivar Ekker EPHORTESEL
6767/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082817680) Jorid Iren Almaas EPHORTESEL
6739/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Oversendelse - KLPs årsrapport for 2018 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTESEL
6746/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6748/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 091/031 - Søknad om tillatelse til riving av bolig John Renå EPHORTESEL
6751/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 009/021 - 009/023 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Per Jan Fuglem EPHORTESEL
6724/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Trøndelag Eldreråd i perioden oktober 2019 - oktober 2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6726/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Lønnskrav i forbindelse med kompetanseheving ***** EPHORTESEL
6756/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 148/014 - Søknad om utslipp Svein Arild Widerøe EPHORTESEL
6712/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 009/021 - 009/023 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring John Sverre Dragsten m.fl. EPHORTESEL
6713/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Årsregnskap Selbu Næringsselskap 2018 Selbu næringsselskap EPHORTESEL
6714/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Selbu Næringsselskap KF - årsregnskap og årsberetning 2018 EPHORTESEL
5886/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling på Årsøya - Selbufesten 08.06.2019 SELBU AKTIVITETER AS m.fl. EPHORTESEL
6614/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak -tildeling viltfondsmidler 2019 SELBU FJELLSTYRE m.fl. EPHORTESEL
6613/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev melding om vedtak -tildelinger hjortevilt 2019 Selbustrand Bestandsplanområde m.fl. EPHORTESEL
6579/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale om vikar på tillkalling Miljøarbeidertjenesten Maria Rotvold EPHORTESEL
4958/2019 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunens ansvar for boligtilskudd fra 2020 EPHORTESEL
6608/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 011/008 - Tillatelse til oppsetting av Mobilmast og Utstyrshytte SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
6700/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev 089/004 - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte Heidi Bente Stokke EPHORTESEL
6640/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 091/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring John Renå m.fl. EPHORTESEL
6624/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 14.5.19 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
6629/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn - dokumenter i byggesak 012/008 ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
6630/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om graving - Bellvegen og Hårstadvegen TRØNDERENERGI NETT AS EPHORTESEL
6633/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6619/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu sykehjem og Nattpatruljen PLO Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
6620/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 123/002 - Godkjent plan for nydyrking Geir Stian Uthus EPHORTESEL
6634/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på krav om refusjon for betalt strøm ***** EPHORTESEL
6635/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar - Gjenvinning avfall fritidsboliger Øyvind Daling EPHORTESEL
6641/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 011/008 - Orientering om delegert vedtak 145/19 etter myndighet delegert til Virksomhetsleder Plan, areal, teknikk - Tillatelse til oppsetting av Mobilmast og Utstyrshytte ved Kammen på Selbustrand FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6646/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 124/001 - Godkjent plan for nydyrking Magnar Moslet EPHORTESEL
6643/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 148/001/007 - ferdigattest Jorun Dalsnes EPHORTESEL
6607/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Signert avtale om arbeid ved holdeplasser lokalisert på kommunal veg mellom AtB AS og Selbu kommune ATB AS EPHORTESEL
6682/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev 119/003 - Søknad om påkobling til vannverk/avløpsnett - Brakkerigg JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
6694/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider / Fagarbeider - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4082758486) Kristin Hagen EPHORTESEL
6696/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6699/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev 014/001 - Brev ang fradeling av boligformål Ola Fuglem EPHORTESEL
6675/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Jim Asle Hegge EPHORTESEL
6435/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten Vilde Fuglem EPHORTESEL
6667/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke ifb. jakt 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
6678/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev 123/044 - Søknad om ferdigattest Otto Ivar Uthus EPHORTESEL
6662/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - RENHOLDER DRAGSTEN BARNEHAGE - st. ref. (4082839352) Nayah Kjærstad EPHORTESEL
6704/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev 131/007 - Søknad om tillatelse til riving av hele bygg Hege Kleven EPHORTESEL
6709/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Invitasjon til møte med DSB MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTESEL
6666/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Tor Øystein Mebust EPHORTESEL
6668/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Sommerturnus 2019 og CV - ***** ***** Dedicare EPHORTESEL
6679/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6683/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6684/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Svein Inge Eidem EPHORTESEL
6685/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6686/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
6687/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Overgang til ny stilling ***** EPHORTESEL
6616/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu sykehjem Ann Bente Sesseng Hårstad EPHORTESEL
3028/2019 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom EPHORTESEL
5227/2019 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Råd for eldre og funksjonshemmede EPHORTESEL
6707/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Mailutveksling - Varslingsbrev Sentrum vest HS AREALPLAN AS EPHORTESEL
6601/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innspill til sak i Formannskap 33/2019, industriareal ved Myrstad Per Kåre Slind EPHORTESEL
6602/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilslutningserklæring for Rammeavtale på bistand til oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
6582/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgslønn 010619-011020 ***** EPHORTESEL
6519/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev 159/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Kristian Overskaug EPHORTESEL
6520/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Referat fra møte 13.5.19 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
6562/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Innkalling samtale ***** EPHORTESEL
6538/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Vibeke Græsli Furan EPHORTESEL
6544/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev 084/002 - Høring vedrørende søknad om omdisponering av jordbruksjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
6546/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev 159/010 - Oversendelse av Matrikkelbrev og grunnboksutskrift Kristian Overskaug EPHORTESEL
6618/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev 108/001 - Søknad om riving av ubebodd bygg Anne Jorunn Ørås Nordheim EPHORTESEL
6626/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Per Arne Aftret EPHORTESEL
6627/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Innovasjon Norge JOHN ESPEN LANGSETH EPHORTESEL
6638/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalget i Selbu kommune - møteprotokoll 30.04.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
6655/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Informasjon om smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6586/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev 100/005 - mailutveksling - Fradeling av eiendom Kristian Henriksen EPHORTESEL
6649/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ang. ansvarsrett Advokat Line Gulbrandsen EPHORTESEL
6657/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
6661/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6564/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 kontrollutvalget EPHORTESEL
6656/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Bygg og eiendom EPHORTESEL
6658/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
6609/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innspill til sak 33/19. Jordvernsak John Slind EPHORTESEL
6611/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev 051/003 - vedrørende kjøpekontrakt i forbindelse med opprustning av Almåvegen Odd Leiv Sesseng EPHORTESEL
6603/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Samarbeidsplan Servicetorg - Coperio bedriftshelsetjeneste Coperio bedriftshelsetjeneste EPHORTESEL
6606/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 4977/2019 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppsetting av mobilmast Jan Ove Fuglem EPHORTESEL
6549/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Jannicke Sundal EPHORTESEL
6644/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 983568777 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6568/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev 026/001 - Tilskudd til drift- Midlertidig bru Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTESEL
6625/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev 091/005 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning John Renå EPHORTESEL
6645/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 914826403 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6648/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Signert protokoll generalforsamling i Oi! 2019 OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS EPHORTESEL
6652/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende saksfremlegg om tildeling av myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i Selbu kommune Trøndelag lensmannsdistrikt EPHORTESEL
6621/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev 065/164 - Bekreftet grunnboksutskrift STATENS KARTVERK EPHORTESEL
6653/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev 024/060 - Fritidsbolig Roar Svendgård EPHORTESEL
6637/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Planlegging status - kontroll for godkjenning minirenseanlegg Sjøbygda - 157/018 Frosta VVS AS EPHORTESEL
6604/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Samarbeidsplaner 2019 mellom Selbu kommune og Coperio BHT - del 1 Coperio bedriftshelsetjeneste EPHORTESEL
6605/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Samarbeidsplaner 2019 mellom Selbu kommune og Coperio BHT -del 2 Coperio bedriftshelsetjeneste EPHORTESEL
6660/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Melding om arrangement VARDEN 4H EPHORTESEL
6550/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Årsrapport med årsregnskap for skatteoppkreveren Værnesregionen skatt EPHORTESEL
6551/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Regnskap og økonomioversikt skatteoppkreveren 2018 Værnesregionen skatt EPHORTESEL
6573/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 123/044 - Søknad om omgjøring av veg til hytte Otto Ivar Uthus EPHORTESEL
6485/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Lena Isabell H Storvik EPHORTESEL
6518/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Vipps rapport mars 2019 VIPPS AS EPHORTESEL
6522/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
6523/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om graving - Bellvegen og Hårstadvegen TRØNDERENERGI NETT AS EPHORTESEL
6528/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt på kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
6529/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Ny dato for generalforsamling for Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
6532/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 0-24 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6464/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 3900/2019 - Kjøp av industriareal Myrstad John Slind EPHORTESEL
6466/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev ***** husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
6476/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Bjørn Skat Nielsen EPHORTESEL
6493/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Bjørn Skat Nielsen EPHORTESEL
6557/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Slamrapport, april 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6482/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Marita Hilmo Aasen EPHORTESEL
6503/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast Holger Tovås EPHORTESEL
6525/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
6517/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev NAF Veibok – purring på oppdatering av friluftsliv-kommuneomtale NORSK FRILUFTSLIV EPHORTESEL
6494/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter - Tillatt til turistanlegg - Trondhjems Turistforening - Schultzhytta TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTESEL
6583/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 133/004 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av veg fram til hyttetomter Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6585/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 011/002 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan i forbindelse med søknad om fradeling av tomt og bygging av hytte Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6580/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 070/004 - Søknad om bygging av veranda Torgeir Kulseth EPHORTESEL
6581/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 148/001/004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv STATENS KARTVERK EPHORTESEL
6515/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Krav om forhandlinger ihht HTA kap 4.2.2. og 4.2.4 Fagforbundet Selbu EPHORTESEL
6521/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trondhjems turistforening - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6524/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Værnesregionen EPHORTESEL
6530/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Eiendomsretten på bjørn fra Viltfondet MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
6548/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling 08.06.2019 på Årsøya SELBU AKTIVITETER AS EPHORTESEL
6569/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Varslingsbrev Sentrum vest HS AREALPLAN AS EPHORTESEL
6458/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad fra 6. trinn ved Selbustrand skole om tilskudd 6. trinn ved Selbustrand skole EPHORTESEL
6592/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Informasjon om behandling av dispensasjonssøknader (plan) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6596/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi av brev - Tilbud om investeringstilskudd ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE EPHORTESEL
6567/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTESEL
6508/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast Linn Kristine Kvello EPHORTESEL
6584/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Signert avtale om arbeid ved holdeplasser lokalisert på kommunal veg mellom AtB AS og Selbu kommune ATB AS EPHORTESEL
6536/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev 080/008 - Godkjent søknad om oppsetting av Hytte Mikal Stokke EPHORTESEL
6572/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 151/050 - Søknad om oppføring av tilbygg Geir Eskil Jørgensen EPHORTESEL
6597/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2018/2019 Ole Jan Moslet EPHORTESEL
6563/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Utskrivningsklare døgn mars 2019 St. Olavs Hospital EPHORTESEL
6439/2019 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale avlaster Hege Guldseth EPHORTESEL
6527/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Servicekontrakt MIDT-NORSK SKOGRYDDING AS EPHORTESEL
6531/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om konsesjonsmidler Lars Olav Mogård EPHORTESEL
6588/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 049/056 - Fylkesveg 6716 i Selbu kommune - Dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense - Uglmoene 33 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
6263/2019 20190513 13.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapporter Værnesregionen 2017 EPHORTESEL
6415/2019 20190510 10.05.2019 Internt notat Referat fra møte i HMS-utvalg sektor oppvekst 23.04.19 Åshild Andvord Stokstad m.fl. EPHORTESEL
6417/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling Selbu Sykehjem Mildrid Flønes EPHORTESEL
6430/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Kjøkken avd. Selbu sykehjem Wenche Prestmo EPHORTESEL
6442/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev SV: Utkast Kommunekompassevaluering Håvard Moe EPHORTESEL
6446/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Resultater fra Anmodning om utbetaling - OU-midler Kommuneforlaget EPHORTESEL
6455/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev 058/008 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Morten Eidem m.fl. EPHORTESEL
6495/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
6496/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Utbetalt gruppelivserstatning ***** EPHORTESEL
6499/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Invitasjon ekstraordinær Generalforsamling - Selbu Næringsforum, mandag 27.mai, kl 18.00 SELBU NÆRINGSFORUM EPHORTESEL
6505/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 019/010 - Ny søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6454/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 063/006 - 063/008 - Søknad om ferdigattest SELBUHUS AS EPHORTESEL
6444/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Tilbud - lederutvikling med KOSTRA og Kommunekompasset som metode Håvard Moe EPHORTESEL
6448/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 19/00357-1 - Søknad om OU-midler - Selbu kommune Sissel Haugen Daldosso EPHORTESEL
6456/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet Selbustrand Skole Finn Håkon Solli EPHORTESEL
6470/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 051/074 - Motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV PER AUNEHAUGEN EPHORTESEL
6473/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Lena Isabell Storvik EPHORTESEL
6477/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 067/015 - Søknad om Igangsettingstillatelse (IG3) TEGN 3 AS EPHORTESEL
6467/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av tursti/ sykkelsti - 157/1 i Selbu Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6472/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Marita Hilmo Aasen EPHORTESEL
6510/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
6511/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 063/262 - Søknad om ferdigattest - Botn Boligfelt IDÉHUS TRONDHEIM AS EPHORTESEL
6497/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 065/004 -Signert eierskifte/overdragelse av serviceavtale Biovac - minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESEL
6460/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 123/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikulering Geir Stian Uthus EPHORTESEL
6445/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Resultater fra Søknad om OU-midler Kommuneforlaget EPHORTESEL
6449/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018/2019 Østre Vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
6451/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 024/070 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
6452/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev 030/080 - midlertidig brukstillatelse - tilbygg fabrikkbygning NORGESHUS AS EPHORTESEL
6457/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev 050/103 - ferdigattest selvvaskeanlegg BN ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
6459/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til prosjekt Andreas Nergård EPHORTESEL
6461/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev 024/019 - 024/021 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikulering SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
6463/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kantinemedarbeider - st. ref. (4069697442) Tamolwan Phongsai EPHORTESEL
6468/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTESEL
6407/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tillkalling Miljøarbeidertjenesten Brit Elin Fuglem EPHORTESEL
6423/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten Ingrid Aftret EPHORTESEL
6399/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig i vikariat Stine Hoem Ingdal Ofstad EPHORTESEL
6404/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - turnuslege Ida Amalie Iversen EPHORTESEL
6447/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Resultater fra Søknad om OU-midler Kommuneforlaget EPHORTESEL
6501/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Gjenvinning hytteområder Øyvind Daling EPHORTESEL
6377/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Anja Lichtenberg EPHORTESEL
6379/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Anja Lichtenberg EPHORTESEL
6168/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Selbu Teaterforum om tilskudd SELBU TEATERFORUM m.fl. EPHORTESEL
6509/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Signerte avtaler for Selbu Kommune NORBIT EMS AS EPHORTESEL
6433/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
6431/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 115/003 - Grunneieravtale Per Snustad EPHORTESEL
6436/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeidere - st. ref. (4072442634) Silje Walslag EPHORTESEL
6418/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Selbumartnan 2019 - Kan du stå på stand? Kommunestyrets medlemmer m.fl. EPHORTESEL
6416/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Kontroll av utelekeplass ved Øverbygda barnehage 8.5.2019 Bygg og Eiendom, Selbu kommune EPHORTESEL
6414/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Kontroll utelekeplass Kvellohaugen barnehage 8.5.2019 Bygg og Eiendom, Selbu kommune EPHORTESEL
4946/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Referat fra lønnspolitisk drøftingsmøte 13.3.19 ***** EPHORTESEL
6380/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Kunngjøring: oppstart av arbeid med revidering av renovasjons- og slamforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6428/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern – Stjørdal 10.04.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6434/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
6378/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Innstilling fordeling kulturmidler sang og musikk 2019 SELBU MUSIKKRÅD EPHORTESEL
6390/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
6367/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6368/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 19/6110 IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
6369/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Statsbudsjettet kap. 225 post 64 - tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6370/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Bestilling eInnsyn - 4762/2019 - Årsmelding og regnskap 2018 Selbu kommune Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
6374/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3900/2019 - Kjøp av industriareal Myrstad John Slind EPHORTESEL
6375/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Protokoll - styremøte Selbu Idrettsråd 29.04.19 Selbu Idrettsråd EPHORTESEL
6376/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 064/110 - Kopi av brev - vedrørende dunkers plassering INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6339/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
6341/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Innspill til fylkeskommunenes investeringstiltak for trafikksikkerhet Trøndelag fylkeskommune Samferdsel - seksjon veg EPHORTESEL
6342/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Marte Fremo EPHORTESEL
6343/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Oddrun Anita Renå EPHORTESEL
6344/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Edvin Wiggen Dahl EPHORTESEL
6372/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Årsmøteprotokoll TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
6381/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 050/103 - Søknad om ferdigattest BN ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
6322/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Tiltredelsesmelding mellom Selbu kommune og ***** ***** Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
6337/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Esten Furan EPHORTESEL
6338/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Tilbakebetaling av tapt arbeidsfortjeneste Knut Georg Nervik EPHORTESEL
6340/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev 094/013 Foreløpig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
6358/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev 124/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bjørn Johan Stokke m.fl. EPHORTESEL
6405/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kantinemedarbeider - st. ref. (4069697442) Ingunn Evjen Kallar EPHORTESEL
6400/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Nytt busstilbud i Trondheim fra 03.08.2019 – gir endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim sentrum sendt fra ATB ATB AS EPHORTESEL
6401/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 159/001 - 159/006 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kristian Overskaug EPHORTESEL
6396/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 071/012 - Søknad om tillatelse til hytte, anneks og uthus Harald Kasper Myhr EPHORTESEL
6387/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 9.mai 2019 til ledelsen og alle folkevalgte Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
6389/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om endringer på Gnr. 101, Bnr. 17 Selbu Kommune Terje Folgerø EPHORTESEL
6391/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Støttekontakt ***** EPHORTESEL
6392/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Støttekontakt ***** EPHORTESEL
6425/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Innspill vedrørende reguleringsplan ved Moheim Alf Kristian Nykkelmo EPHORTESEL
6427/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 148/040 - Søknad om tillatelse til utvidelse av anneks Marianne Betten EPHORTESEL
6432/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Samtykke til bruk av løs hund ved skadefelling av rovdyr SLINDVATNET BEITELAG SA EPHORTESEL
6413/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kantinemedarbeider - st. ref. (4069697442) Anne Grete E. Langås EPHORTESEL
7067/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 101/017 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Terje Folgerø EPHORTESEL
6366/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev 030/080 - Søknad om midlertidig brukstillatelse NORGESHUS AS EPHORTESEL
6306/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Innkalling til årsmøte i Selbu frivilligsentral 14.05.19 Kolbjørn Uthus EPHORTESEL
6313/2019 20190509 09.05.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
6315/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Timeliste ***** ***** Værnesregionen, lønn EPHORTESEL
6308/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Espen Rygg EPHORTESEL
6303/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Svar på klage på faktura om husleie ***** EPHORTESEL
6321/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Tiltredelsesmelding mellom Selbu kommune og ***** ***** Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
6324/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev 095/002 - 095/014 - Midlertidig svar - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
6395/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Brit Elin Fuglem EPHORTESEL
6394/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Melding om nedkomstdato ***** EPHORTESEL
6074/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Brynhild Kjøsnes Valli EPHORTESEL
6335/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Bekreftelse/Aksept av vilkår Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
6356/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Opphørskjema ***** EPHORTESEL
6066/2019 20190508 08.05.2019 Internt notat Revisjon på rutinekartlegging oppholdsbetaling sykehjem Bjørg Janne Kulset EPHORTESEL
6327/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Grete Kotsbakk EPHORTESEL
6300/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 024/069 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av hytte og anneks Jaryd Johansen Aslak L EPHORTESEL
6301/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Espen Rygg EPHORTESEL
6302/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfond TRØNDELAG TREFELLING AS EPHORTESEL
6280/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev 067/085 - Oversendelse av tinglyst seksjonering STATENS KARTVERK m.fl. EPHORTESEL
6334/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
6270/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev 024/069 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av hytte og anneks Jaryd Johansen Aslak L EPHORTESEL
6309/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trøndernergi Vind AS - Vedtak om forlengelse av anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning, og vedtak om mindre endringer for nettilknytning. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
6310/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trøndernergi Vind AS - Vedtak om forlengelse av anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning, og vedtak om mindre endringer for nettilknytning. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
6311/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte 290419 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6317/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6307/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Vakt mai Ivar Sveinung Hanem EPHORTESEL
6299/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om bruk av forbrenningsmotor på Østrungen Olav Torstein Uthus EPHORTESEL
6316/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Sommerturnus 2019 og CV - ***** ***** Dedicare EPHORTESEL
6314/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6312/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Forsøk med statlig finansiering - Tilbakeføring av uttrekk 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6305/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev TrønderEnergi Vind AS - godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Stokkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
6232/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Vedrørende høringsinnspill - BK-plan INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
6234/2019 20190508 08.05.2019 Internt notat 011/008 - Vurdering natur, miljø og friluftsliv Joar Steinar Uthus EPHORTESEL
6319/2019 20190508 08.05.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
6220/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Vedrørende din bestilling av eInnsyn - 5801/2019 - Innsynskrav - ordfører og rådmann Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
6271/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Tilbudsforespørsel Kyllo Maskin AS m.fl. EPHORTESEL
6362/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeidere - st. ref. (4072442634) Jannicke Sundal EPHORTESEL
6364/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeidere - st. ref. (4072442634) Ida Marie Teigseth EPHORTESEL
6347/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTESEL
6349/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Tilgjengelighetsprisen 2019- en pris for god universell utforming TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6361/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeidere - st. ref. (4072442634) Joakim Alsethaug EPHORTESEL
6363/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kantinemedarbeider - st. ref. (4069697442) Karina Helle EPHORTESEL
6365/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeidere - st. ref. (4072442634) Randi Martinussen Størseth EPHORTESEL
6348/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev 012/008 - Forespørsel om innsyn - dokumenter i byggesak ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
6320/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Etablering av tursti / sykkelsti på gbnr 157/001 Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
6345/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6332/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev 148/001 - Søknad om ferdigattest Jorun Dalsnes EPHORTESEL
6065/2019 20190508 08.05.2019 Internt notat Revisjon på rutinekartlegging matombringing og hjemmehjelp 2018 Bjørg Janne Kulset EPHORTESEL
6268/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt - næringseiendom BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
6239/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad om opptak ***** ***** ***** EPHORTESEL
4766/2019 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling Regnskap 2018 Selbu Kommune EPHORTESEL
6250/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad hall/gymsal 2019/2020 Ïdrettsskolen i Selbu EPHORTESEL
6248/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Leie av gymsal ungdomsskolen Selbu Taekwon-do klubb EPHORTESEL
3900/2019 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kjøp av industriareal Myrstad EPHORTESEL
6224/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Referat fra styremøte Selbu Frivilligsentral Karen Jorid Uthus m.fl. EPHORTESEL
6229/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Viktig beskjed fra Kommunalbanken: Vi bytter kontonummer for betalinger i norske kroner fra 28. mai 2019 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTESEL
6237/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Kulturskolen gruppe fra Miljøarbeidertjenesten ***** EPHORTESEL
6238/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Selbu kulturskole reregistrering for kommende skoleår 2019/20 ***** EPHORTESEL
6242/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Påmelding musikkgruppa med spesielle behov ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
6247/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Bandtilbud kulturskolen ***** ***** ***** EPHORTESEL
6249/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev 19/1518 Oversendelse av sak - Selbu kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse Konsek Trøndelag IKS EPHORTESEL
6253/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
6255/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - økning av stilling ***** EPHORTESEL
6233/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Selbu kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
6183/2019 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling 111/001 - søknad om fradeling av bebygd areal samt bruksendring av seterhus til fritidsbolig - dispensasjon i forhold til kommuneplanens arealdel - klage EPHORTESEL
6184/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i 20 % ***** EPHORTESEL
5496/2019 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling 020/018 - Søknad om oppføring av Gapahuk og Lysthus og utfylling ned til Selbusjøen - dispensasjon i forhold til 100 meters byggeforbudssone rundt Selbusjøen EPHORTESEL