eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2377/2020 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Håkon Gullbrekken EPHORTESEL
2378/2020 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Ingrid Elin Stokke EPHORTESEL
2379/2020 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Gabriela Teresa Sandoval Jimenez EPHORTESEL
16137/2019 20200221 21.02.2020 Internt notat Referat fra oppfølgings-/statusmøte 10.12.19 ***** EPHORTESEL
2348/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Guide Selbu Bygdemuseum - st. ref. (4198850054) Ida Martine Midtskogseter EPHORTESEL
2352/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret BUF-dir EPHORTESEL
2374/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Tilslutningserklæring kraft Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
2328/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - transport med snøscooter til Ballvollen Svein Inge Eidem EPHORTESEL
2362/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse på rådyr 2020 NILS-EVEN FUGLEM EPHORTESEL
2364/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel - Byggeprosjekter Selbu Kommune Skatteoppkreveren i Værnesregionen EPHORTESEL
2156/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Julietta Kardas EPHORTESEL
2149/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkallling Ingrid Lise Flønes EPHORTESEL
2151/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling EFD og Nattpatruljen Kristin Hagen EPHORTESEL
2148/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Mia Gjessing EPHORTESEL
2212/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem Maria Helen Furnes Hansen EPHORTESEL
2163/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Nattpatruljen Trine Stokke EPHORTESEL
2166/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem og Nattpatruljen Tonje Mogård EPHORTESEL
2177/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling S.S. Langtidsavd. Sanna Kjeøy EPHORTESEL
2216/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling, S.S. langtidsavd. Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
2217/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling EFD Solveig Dyrdal EPHORTESEL
2219/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Nattpatruljen Brit Sissel Lien EPHORTESEL
2263/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev 200/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Siv Toril Sørmo EPHORTESEL
2302/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Møtereferat fra 14.02.20 ***** EPHORTESEL
2241/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev 099/005 - Oversendelse av Matrikkelbrev Johan Birger Nydal EPHORTESEL
2358/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Invitasjon til ordførertur 2020 Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
2351/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Øvelse: Informasjon om Øvelse Sodd 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2376/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Henstilling og refusjon egenandel til videregående skoler om gratis vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse til elever på Vg2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
2312/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem, langt.avd. Ingrid Sirum EPHORTESEL
2313/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem Karlame Morset EPHORTESEL
2314/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev 034/037 - Bekreftelse fra Selbu kommune SELBU VEKST AS EPHORTESEL
2353/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Statistikkpakken ***** EPHORTESEL
2357/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kostra 2019 og garantiansvar 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
2360/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 20.februar 2020 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
2361/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev 095/001 - Kulturminnefaglig uttalelse - Trøndelag fylkeskommune - Søknad om bygging av skogsbilveg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
2366/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Påminnelse - Beredskapskonferanse 4. mars FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2369/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Rapportering tilskudd 2019-kap 765 post 60- psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2371/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 15398/2019 - Oppfølging av tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester - Selbu kommune Revisjon Midt-Norge v/Margrete Haugum EPHORTESEL
2373/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Informasjon om bostøtteordningen i 2020 HUSBANKEN EPHORTESEL
2107/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling S.S. og Nattpatruljen Ida Hell Larsen Leikvold EPHORTESEL
2259/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 003/013 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Jonny Kristiansen m.fl. EPHORTESEL
2320/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Bygg og eiendom EPHORTESEL
2330/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Emma Lovise Waagan EPHORTESEL
2323/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev 052/001 - Søknad om deling - tomt for vannbasseng - korrigert versjon Ole Valli EPHORTESEL
2324/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev 133/038 - Innsendte tegninger i forbindelse med søknad om ferdigattest Inger Lund Kjærnsmo EPHORTESEL
2331/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer renhold kommunale bygg 2020 - st. ref. (4198818078) Erlend Lysø EPHORTESEL
1212/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Referat fra samtale 27.1.20 ***** EPHORTESEL
2196/2020 20200220 20.02.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
2319/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp 100% fast stilling i turnus - st. ref. (4195743671) Heidi Hansen EPHORTESEL
2321/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
2299/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 008/006/009 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Høgda (øst) - Fritidsbolig - Tett tank (uten gråvannsinfiltrasjon) ARNE HERNES AS EPHORTESEL
2327/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vigselsmyndighet i Selbu kommune EPHORTESEL
2334/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Jørgen Lysø EPHORTESEL
2335/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer renhold kommunale bygg 2020 - st. ref. (4198818078) Monika Czerwinska EPHORTESEL
2322/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer renhold kommunale bygg 2020 - st. ref. (4198818078) Renata Roszak EPHORTESEL
2332/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Christian Bremseth EPHORTESEL
2270/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 003/013 - Retting i Matrikkelen - Ettersendelse av dokument Jonny Kristiansen m.fl. EPHORTESEL
2273/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Midlertidig svar - Vinmonopolet Selbu - fornyelse av salgsbevilling Vinmonopolet EPHORTESEL
2280/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
1941/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev ***** husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
936/2019 20200219 19.02.2020 Utgående brev Forlenget midlertidig arbeidsavtale Maiken Warmbo EPHORTESEL
7313/2019 20200219 19.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling/ferievikar Mildrid Flønes EPHORTESEL
1210/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold i Selbu kommune ***** EPHORTESEL
13903/2019 20200219 19.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3522/2019 20200219 19.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
2260/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Ole Aksel Raaen EPHORTESEL
2261/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Toralf Borseth EPHORTESEL
2262/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Gunhild Anny Alsethaug EPHORTESEL
2220/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
2187/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskudd - følgebrev Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
2153/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 014/001 - Godkjent fradelt boligtomt samt adkomstveg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2264/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Sonja Alise Borseth EPHORTESEL
2284/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet endret arbeidsavtale Elisabeth Hartvigsen EPHORTESEL
2285/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Annelise Kolstad EPHORTESEL
2287/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Annelise Kolstad EPHORTESEL
2242/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Nils Margido Fuglem EPHORTESEL
2243/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Johanne Ingeborg Wesche EPHORTESEL
2248/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Per Palmar Langseth EPHORTESEL
2225/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Oversendelse av Beredskapsplaner og ROS-analyse for Selbu kommune- ref samordnet oversikt over risikoanalyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
2227/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til konferanse - Universell utforming og velferdsteknologi Oddvar Georg Raaen m.fl. EPHORTESEL
2224/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på behandling av deres søknad om støtte til Granbykonferansen 2020 GRANBY GÅRD Inger Aslaug Granby EPHORTESEL
2277/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn reisetid grunnskole NORSK RIKSKRINGKASTING AS EPHORTESEL
2265/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Bjørn Harald Lundgren EPHORTESEL
2267/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Bjarne Nytrø EPHORTESEL
2268/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Nils Håvard Storvik EPHORTESEL
2271/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Ole Andreas Lund EPHORTESEL
2272/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Paul Magne Borseth EPHORTESEL
2275/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Astrid Lovise Uglem EPHORTESEL
2286/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Wanja Løvø EPHORTESEL
2288/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar ***** EPHORTESEL
2289/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
2290/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev 095/001 - Sametingets uttalelse - Bygging av skogsbilveg Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
2294/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Ingrid Sirum EPHORTESEL
2252/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Olav Einar Hammer EPHORTESEL
2254/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Egil Jønland EPHORTESEL
2256/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Morten Uglemsmo EPHORTESEL
2257/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Alf Kristian Nykkelmo EPHORTESEL
2258/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Endre Håvard Jørgensen EPHORTESEL
2239/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp 100% fast stilling i turnus - st. ref. (4195743671) Annelise Kolstad EPHORTESEL
2240/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 095/005 - 100/0002 - 100/003 - Melding om utført matrikkelføring Hans Bårdsgård EPHORTESEL
2244/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
2245/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
2246/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Pia Karine Bogen EPHORTESEL
2247/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Terje Borseth EPHORTESEL
2249/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Hallgeir Bjørvik EPHORTESEL
2250/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Ola Andreas Evjen Lien EPHORTESEL
2251/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Bjørn Dalbakk EPHORTESEL
2266/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Gunnar Lyngvær EPHORTESEL
2269/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Paul Magne Borseth EPHORTESEL
2291/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
2292/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sonja Bremset EPHORTESEL
2295/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
2300/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Jørgen Hatlen Hårstad EPHORTESEL
2297/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev 101/029 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Geir Håvard Mebust EPHORTESEL
2298/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
128/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste ***** EPHORTESEL
2155/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Refusjon for utgifter til kurs for prøvenemdsmedlemmer ansatt i Selbu kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
2253/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Stokkvegen - utbedring TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
2206/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Svetlana Gumilevskaya EPHORTESEL
2207/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Ove Borelly EPHORTESEL
2215/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp 100% fast stilling i turnus - st. ref. (4195743671) Jill Haldorsen Silden EPHORTESEL
2150/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev 063/277 - Ny oversendelse av melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
2129/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
2213/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
2194/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Arne Nypan EPHORTESEL
2195/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Fiori Debesay Weldemariam EPHORTESEL
2197/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ingrid Sirum EPHORTESEL
2202/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt rapportering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2203/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
2209/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
2210/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat oppfølgingsmøte NMD 190605 NORSK MEDISINALDEPOT AS EPHORTESEL
2211/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
2193/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
2221/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner - 2020 MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
2222/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev 049/016 - Svar på søknad om endring/fritak av renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
2223/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Ann Jorid Railo Valstadsve EPHORTESEL
2226/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilbud om grunnkurs DSB-CIM FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2199/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
2201/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innsendt rapportering på KI-tilskudd for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2205/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp 100% fast stilling i turnus - st. ref. (4195743671) Mohammed Salim Hassan EPHORTESEL
2229/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kabelkart / Vann / Avløp Statens Vegvesen - Drift og vedlikehold EPHORTESEL
2237/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Dina Eriksen EPHORTESEL
2173/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev 001/083 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
2168/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev 001/082 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
2200/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole NORSK RIKSKRINGKASTING AS EPHORTESEL
2045/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling BRA-avd. Sunniva Kjøl EPHORTESEL
2159/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev 143/004 - godkjent søknad om fradeling av boligtomt samt adkomstveg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2091/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem og nattpatruljen Signe Solli Røset EPHORTESEL
2124/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Avtale på pensjonistvilkår Arne Nypan EPHORTESEL
2192/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Ann Kristin Slind EPHORTESEL
2231/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2232/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Andreas Flønes EPHORTESEL
2236/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Andrea Barland EPHORTESEL
2228/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Opphør av vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
2238/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp 100% fast stilling i turnus - st. ref. (4195743671) Emma Sesseng EPHORTESEL
2125/2020 20200218 18.02.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
2208/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat oppfølgingsmøte NMD 191203 NORSK MEDISINALDEPOT AS EPHORTESEL
2174/2020 20200218 18.02.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
2171/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Emina Ilic EPHORTESEL
2167/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Selbu kommune SKATTEETATEN EPHORTESEL
2176/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innvilget søknad om fritak for arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Værnes EPHORTESEL
2182/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Alexander Tørum EPHORTESEL
2183/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Henrikke Leikvoll EPHORTESEL
2184/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4193024380) Embla Dahlseng Østby EPHORTESEL
2185/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Sunniva Lysholm Sterten EPHORTESEL
2165/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Rapport service Klargester minirenseanlegg 2019 RENSE OG MILJØTEKNIKK AS EPHORTESEL
2123/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Odd Uglem EPHORTESEL
2128/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag - leiekjøring Vikvarvet Jarle Aftret EPHORTESEL
2136/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling John Langseth EPHORTESEL
2137/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Ingrid Kulseth EPHORTESEL
2145/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder RENSJØ - SØRUNGEN BEITELAG EPHORTESEL
2122/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Anne Garberg Gresseth EPHORTESEL
2130/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Hanne Arnø Stokkan EPHORTESEL
2089/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling EFD og nattpatruljen Frøydis Krogstadmo EPHORTESEL
2095/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Erik Elverum Guldseth EPHORTESEL
2097/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem og Nattpatruljen Marie Kulsetås EPHORTESEL
2102/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem og Nattpatruljen Svetlana Gumilevskaya EPHORTESEL
2103/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Bjarne Lamøy EPHORTESEL
2104/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Tonje Balstad Furan EPHORTESEL
2105/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Ref. tverrfaglig team 14.2.2020 Barnevernstjenesten v/Marielle Mæhre m.fl. EPHORTESEL
2134/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt ***** EPHORTESEL
2140/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Legeerklæring ved søknad om opplæringspenger ***** EPHORTESEL
2141/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Sykepenger - melding om vedtak ***** EPHORTESEL
2142/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Grete Helen Mogård EPHORTESEL
2146/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev 076/003, 127/002 - Søknad om flerårig gjødselplan/Gjødselplan hvert 5.år SVEIN INGE EIDEM EPHORTESEL
2172/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Veiesedler januar 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
2094/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling BRA-avd. Linda Sandvik EPHORTESEL
2098/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Brynjar Vollseth EPHORTESEL
2100/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Hylja Birkelund Häninger EPHORTESEL
2101/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Guri Overvik EPHORTESEL
1557/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 077/001/004 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Kenneth Kvande EPHORTESEL
10444/2019 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 20.8.19 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
1969/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Tonje Mogård EPHORTESEL
1988/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
2041/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Beate Slind Grøtte EPHORTESEL
2043/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Ny konsernstrategi og utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS Alf Ronny Rotvold m.fl. EPHORTESEL
2044/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem Marit Kulseth EPHORTESEL
2051/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ann Kristin Slind EPHORTESEL
1985/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Anna Szczepanowska EPHORTESEL
2000/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig i påvente av utlysning og ansettelse Ingrid Sirum EPHORTESEL
2013/2020 20200217 17.02.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Kristin Flakne Østbyhaug EPHORTESEL
2016/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet skjenketid Camp Eggen EPHORTESEL
2036/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Evaluering av samarbeidet - 1 år Morten Dahlø EPHORTESEL
2087/2020 20200217 17.02.2020 Internt notat Møtereferat 14.02 Vibeke Slind m.fl. EPHORTESEL
2055/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev ***** husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
2108/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 064/033 - Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing EIDEM EIENDOM AS EPHORTESEL
2111/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 200/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Siv Toril Sørmo EPHORTESEL
2186/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Ellisiv Wetjen Sigernes EPHORTESEL
2064/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 060/012 - Orientering om delingssak Kjersti Merete B Bakken EPHORTESEL
2161/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Orientering og ledelsesforankring rådmenn og kommunalsjefer RASK - Trøndelag UNIVERSITETET I OSLO Antibiotikasenteret for primærmedisin EPHORTESEL
2162/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
2169/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev ÅRSMØTE I IPJ BRUKERFORENING Onsdag 25. mars 2019 IPJ BRUKERFORENING EPHORTESEL
2088/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Helvi Eline Uglem EPHORTESEL
2090/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Terje Guldseth EPHORTESEL
2092/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Rune Uglem Tørum EPHORTESEL
2093/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Odd Olav Alseth EPHORTESEL
2096/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Kari Ingeborg Volseth Garberg EPHORTESEL
2133/2020 20200217 17.02.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Håvard Stavrum Larsen EPHORTESEL
2138/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Trine Stokke EPHORTESEL
2154/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev 063/267 - Søknad om endring av tillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
2121/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Anne Johansen EPHORTESEL
2160/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
2047/2020 20200217 17.02.2020 Internt notat Referat fra møte i HMS-utvalg sektor oppvekst 28.01.2020 Åshild Andvord Stokstad m.fl. EPHORTESEL
2040/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling BRA-avd Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
2014/2020 20200217 17.02.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Håvard Stavrum Larsen EPHORTESEL
2017/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 036/001 m/flere - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Omlegging vannledning Selbu kommune EPHORTESEL
2032/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 143/075 - ferdigattest - rehabilitering skorstein ALPHAPIPE AS EPHORTESEL
1983/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 103/006 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Jan Olav Warmdal EPHORTESEL
1991/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 024/016 - Godkjent søknad om igangsetting STRÅNDBYGG AS EPHORTESEL
1992/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Miljøarbeidertjenesten Hanne Arnø Stokkan EPHORTESEL
1911/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Randi M Størseth EPHORTESEL
2131/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
1989/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 133/006 - Melding om vedtak - godkjent VA-plan - Thomashaugen hyttefelt - fritidsboliger - tre minirenseanlegg - korrigert adressat GEOTYDAL AS EPHORTESEL
1951/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Ang. ansettelsesforhold i Selbu kommune fra 01.03.20 ***** EPHORTESEL
1859/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Korrigert - Nasjonal forskrift §6 - Selbu Lasskjørerlag - Østrungen via Nålbogen til Vålåtjennin - Preparering hesteled til Rørosmartnan Selbu Lasskjørerlag v/John Renå EPHORTESEL
2170/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Møtereferat 12.02.2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
311/2017 20200217 17.02.2020 Utgående brev Varsel om permisjon uten lønn i ett år ***** EPHORTESEL
2119/2020 20200216 16.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Tomas Østbyhaug EPHORTESEL
2120/2020 20200216 16.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Malin Nypan EPHORTESEL
2115/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - INTERN UTLYSNING PROSJEKTLEDER FOR KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD - st. ref. (4183934811) Tonje Kleven EPHORTESEL
2116/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Ola Bolmøyen EPHORTESEL
2117/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2020 - st. ref. (4191088589) Magnus Brønstad EPHORTESEL
2118/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 914983584 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
2054/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 011/035 - Nabovarsel Monia og Daniel Wolak EPHORTESEL
2067/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oppgraderinger Stokkvegen TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
2082/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert avtaledokument STIL SERVICE Martin Funda EPHORTESEL
2071/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Melding om permisjon uten lønn ***** EPHORTESEL
2112/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
2114/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 985816816 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
2072/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tur til Schultzhytta SELBU PENSJONISTFORENING EPHORTESEL
2076/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Referat - Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 3 TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
2079/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 064/033- 064/138 - Krav om sammenslåing EIDEM EIENDOM AS EPHORTESEL
2083/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Invitasjon til kommunale Eldreråd og Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
2113/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Suzana Teklehyamanot Gebrehiwet EPHORTESEL
2070/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 050/001 - 035/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny avkjørsel til Innbygda skole og Moheim Arvid Selvåg m.fl. EPHORTESEL
2078/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Randi Martinussen Størseth EPHORTESEL
2073/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
2084/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
2085/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 056/002 - 012/003 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
2062/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Underskrevet avtale SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
2065/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontaktkonferansen 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
2060/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev FAGDAG MIGRASJON OG HELSE STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESEL
1622/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 095/001 - Høring på søknad om bygging av skogsbilveg kl 4 SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. EPHORTESEL
2074/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Informasjonsmøte om Kreativt Europa og EØS i Trøndelag Norsk Kulturforum Trøndelag EPHORTESEL
2077/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev LVK kontingentgrunnlag for 2020 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTESEL
2080/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Melding om arrangement SELBULAN DA EPHORTESEL
2081/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ekstraordinært årsmøte 2020 Norsk Kulturforum Trøndelag EPHORTESEL
2069/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Emilie Løvseth EPHORTESEL
2106/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om prosjektstøtte Andreas Nergård EPHORTESEL
2066/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 14. februar 2020 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
2068/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Wanphen Kvammen EPHORTESEL
2110/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilganger InfoTorg - Tieto Evry EPHORTESEL
2109/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Møte i Rep.skap Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
2058/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTESEL
2061/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Avtale om nettutbygging Uglan høydebasseng TENSIO AS EPHORTESEL
2057/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 139/016 - Søknad om utslipp fritidsbolig Svein Ove Dyrdal EPHORTESEL
2063/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innkalling til eiermøte Selbuskogen skisenter 27. februar SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
1824/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
1884/2020 20200213 13.02.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
912/2020 20200213 13.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av reglement for kommunestyre EPHORTESEL
1881/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Emilie Løvseth EPHORTESEL
1797/2020 20200213 13.02.2020 Saksframlegg/innstilling Reglement for kontrollutvalget EPHORTESEL
1486/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev 067/071 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
1513/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte med HTV og Personal og organisasjon 4.2.20 Kari Krogsrad m.fl. EPHORTESEL
1876/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast Svetlana Gumilevskaya EPHORTESEL
2038/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ***** EPHORTESEL
2020/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om redusert stilling skoleåret 20/21 ***** EPHORTESEL
2021/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - INTERN UTLYSNING PROSJEKTLEDER FOR KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD - st. ref. (4183934811) Stine Hoem Ingdal Ofstad EPHORTESEL
1987/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave fo- NG Kiwi Midt-Norge AS NG KIWI MIDT-NORGE AS EPHORTESEL
2005/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
2052/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Even Mebust EPHORTESEL
2049/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Notat miniseminar Nasjonal Transportplan Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
2033/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling skoleåret 20/21 ***** EPHORTESEL
2029/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Ballvollen ***** EPHORTESEL
2015/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 969133482 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1999/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - Innvilget av leder ***** EPHORTESEL
2003/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Godkjenning - Helsefagarbeider ***** EPHORTESEL
2004/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
1963/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Regionalt miljøtilskudd Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1964/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vikastøa nord/vest - Godkjent søknad om bygging av tursti Vikastøa nordvest KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
1981/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
1982/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten John Langseth EPHORTESEL
1995/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vitnemål - Bachelor i geografi ***** EPHORTESEL
1996/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vitnemål - Master i geografi ***** EPHORTESEL
1899/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Malin Anita Hansen EPHORTESEL
1900/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig ansettelse Wanja Løvø EPHORTESEL
1878/2020 20200213 13.02.2020 Internt notat Ny avkjørsel Moheim - oppmålingsforretning - info Plan, areal og teknikk EPHORTESEL
1880/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
1924/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev 011/008-035 og 012/001 - søknad om bygging - dispensasjon i forhold til plangrunnlaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
1926/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig økning av stilling p.g.a. frikjøp hovedtillitsvalgt NSF ***** EPHORTESEL
1937/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Randi Martinussen Størseth EPHORTESEL
1946/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
1990/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Svar - Søknad om spesialundervisning for gjesteelev MELHUS KOMMUNE EPHORTESEL
1913/2020 20200213 13.02.2020 Saksframlegg/innstilling Næringsfond knyttet til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, oppnevning av fondsstyre for perioden 2020 - 2023 EPHORTESEL
1897/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sluttoppgjør - tomt for høydebasseng på Dyrdalskollen Tore Dyrdal EPHORTESEL
1906/2020 20200213 13.02.2020 Internt notat Oppgaver til administrasjonen etter møte i REF 11.11.19 Ragnhild Wesche Kvål EPHORTESEL
1993/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om seniortiltak ***** EPHORTESEL
1994/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oversikt over arbeidstakere i VTA fra Selbu kommune SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
1997/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - Innvilget av leder ***** EPHORTESEL
1795/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Legging av ny utslippsledning Anne Setsaas EPHORTESEL
1054/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 122/003 - 123/001 - 125/001 - Melding om vedtak - godkjent VA-plan - Moslett Østre hyttefelt - Fritidsboliger - Tette tanker GEOTYDAL AS EPHORTESEL
1055/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 069/003 - Melding om vedtak - godkjent VA-plan - Hovsvollen - Fritidsboliger - Tette tanker GEOTYDAL AS EPHORTESEL
1057/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 100/002 - 101/001 - Melding om vedtak - Godkjent VA-plan - Hersjøen hyttefelt - Fritidsboliger - Tette tanker GEOTYDAL AS EPHORTESEL
1920/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2020 STATENS KARTVERK EPHORTESEL
1211/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 119/012 - Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann - Stokkfjellet vindpark - Servicebygg - Oljeutskiller JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
1103/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 119/012 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Stokkfjellet vindpark - Servicebygg - Minirenseanlegg VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
1033/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 133/006 - Melding om vedtak - godkjent VA-plan - Thomashaugen hyttefelt - fritidsboliger - tre minirenseanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
1652/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 008/011 - Godkjent søknad om tillatelse til riving og oppføring av fritidsbolig SELBUHUS AS - Selbuhytta EPHORTESEL
1980/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1938/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast ***** EPHORTESEL
1965/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Atmasukha Ananda EPHORTESEL
1966/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skademelding ansatte ***** EPHORTESEL
1728/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - avlaster Grete Helen Mogård EPHORTESEL
1741/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på krav om fast stilling ***** EPHORTESEL
1755/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Oppdatert arbeidsbekreftelse Camilla Ødegård Eidem EPHORTESEL
1971/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere Frostating Lagmannsrett EPHORTESEL
1936/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Mariann Mogård EPHORTESEL
1933/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Turid Ellen Høiby EPHORTESEL
1935/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Mia Gjessing EPHORTESEL
1932/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Andrea Warmdal Fagervoll EPHORTESEL
1959/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Takker ja ferievikariat 2020 Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
1960/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Takker ja til ferievikariat 2020 Marthe Kiltvik EPHORTESEL
1962/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Emilie Løvseth EPHORTESEL
1917/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for - Coop Midt-Norge SA COOP MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
1922/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 063/243 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTESEL
1934/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Luisa Gomez Guldseth EPHORTESEL
1949/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
1950/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - INTERN UTLYSNING PROSJEKTLEDER FOR KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD - st. ref. (4183934811) Lena Hægstad EPHORTESEL
1940/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Trine Dahlqvist EPHORTESEL
1944/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
1952/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Takker ja til ferievikariat 2020 Annelise Kolstad EPHORTESEL
1953/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 063/066 - Søknad om rammetillatelse SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
1954/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTESEL
1957/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Takker ja til ferievikariat 2020 Abdulhafiz Romodan Hamid EPHORTESEL
1918/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Anna Szczepanowska EPHORTESEL
1919/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gatelys ved postkassestativ virker ikke Heidi Johansen EPHORTESEL
1931/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Søknad om tilganger Infotorg Evry EPHORTESEL
1947/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad sykepenger ***** EPHORTESEL
1948/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad sykepenger ***** EPHORTESEL
1798/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 012/001 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Tilbygg til fjøs Ola Fuglem EPHORTESEL
351/2020 20200211 11.02.2020 Saksframlegg/innstilling Bruk av avsatte midler til fiberutbygging EPHORTESEL
1518/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast Sonja Bremset EPHORTESEL
1526/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Endret arbeidsavtale fast Elisabeth Hartvigsen EPHORTESEL
1882/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Årsrapport, Fjellrevgruppa 2019 Fjellrevgruppa EPHORTESEL
1842/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Nabovarsel for rammesøknad - ny ungdomsskole Åshild Aas m.fl. EPHORTESEL
1635/2020 20200211 11.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av forskrift om politivedtekt EPHORTESEL
1796/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 049/047 - Godkjent søknad om Riving og Nybygg av Garasje Frode Uglemsmo EPHORTESEL
1793/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av husleiekontrakt ***** EPHORTESEL
1794/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTESEL
1734/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende krav om større fast stilling i henhold til aml. § 14-4 a ***** EPHORTESEL
1883/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Fossan renseanlegg Anne Setsaas EPHORTESEL
1902/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Til fagansvarlige for veterinærordningen i kommunen: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1864/2020 20200211 11.02.2020 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse til forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark EPHORTESEL
1872/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Anette Dyrdal EPHORTESEL
1873/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innvilget søknad om pleiepenger ***** EPHORTESEL
1874/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Hulda Marie Overvik EPHORTESEL
1885/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1892/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1915/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet grunneiererklæring STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
1853/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Vedrørende spørsmål om lønnsjustering i hht. kompetanse ***** EPHORTESEL
1846/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
1850/2020 20200211 11.02.2020 Internt notat Søknad om innsyn per telefon - Dokument 1420/2018 Erik Brenna EPHORTESEL
1862/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til Klima- og miljødepartementet - Høringsbrev fra utmarkskommunenes sammenslutning om forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTESEL
1867/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Julie Sølverud EPHORTESEL
1868/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Marie Sølverud EPHORTESEL
1879/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbruksformål i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1887/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
1888/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
1907/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Roar Uglem EPHORTESEL
1910/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ekstern høring: Nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Høringsfrist 9.3.2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
1898/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 123/047 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
1904/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1905/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale Inn på Tunet 2020 Jensgar'n - Ola Morten Græsli EPHORTESEL
1908/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Plandagene 2020 - i Trondheim 16. og 17. april TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
1909/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innvilger inntektspåslag og rundsumtilskudd 2020 over statsbudsjettet 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
1914/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Opplæringstilskudd kompetanseheving/innovasjon fra Fylkesmannen RO EPHORTESEL
1912/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Avtale om nettutbygging Uglan høydebasseng TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
1845/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i brukergruppe hos Valgdirektoratet VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
1815/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 083/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jo Inge Hoem EPHORTESEL
1817/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Trygg mat i barnehager - informasjon til barnehagene Mattilsynet region Midt avd. Sør-Innherred EPHORTESEL
1826/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Kopi av avtale Anne Setsaas EPHORTESEL
1830/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Vurdering av søknad etter miljørettet helsevern Kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal EPHORTESEL
1840/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 162/001 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Kjell Ove Dragsten EPHORTESEL
1802/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Referat FAU Selbustrand skole Foreldrekontakter EPHORTESEL
1844/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Forslag til meddommer Mona Synnøve Fremstad EPHORTESEL
1852/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Reglement for kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
1816/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Signert tilleggsavtale NTE MARKED AS EPHORTESEL
790/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 035/045 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Lia - Ånvassbørja - Utbedringer skadd hytte Kjell Joar Stuberg EPHORTESEL
792/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 035/044 Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Lia - Ånvassbørja - Utbedringer skadd hytte Trond Welde EPHORTESEL
1805/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenketid Camp Eggen EPHORTESEL
1809/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Informasjonsbrev NORDISK FILM TV AS EPHORTESEL
1776/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Skademelding ***** EPHORTESEL
1719/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter - leiekjøring Dag Olav Renå EPHORTESEL
1720/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
1736/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
1750/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Leiekjøring Sjøbygda - Nasjonal forskrift §5a Dag Olav Renå EPHORTESEL
1769/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** Inger Haarstad EPHORTESEL
1786/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Næssdalens hytteforening - Usmesjøen - Skiløype NÆSSDALENS HYTTEFORENING EPHORTESEL
1787/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Hogst og vedtransport langs Halvfartjernvegen Stefan Einar Aune EPHORTESEL
1790/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Ånvassbørja - Utbedringer skadd hytte Kjell Joar Stuberg EPHORTESEL
1791/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Ånvassbørja - Omfattende utbedringer tilårskommen hytte Trond Welde EPHORTESEL
1792/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Per Einar Sæther EPHORTESEL
1803/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Tuva Dyrdal EPHORTESEL
1804/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på innsendt NPRIdent. HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
1806/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Guri Evjen-Kallar EPHORTESEL
1808/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Malin Fenne Westerhus EPHORTESEL
1810/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Heidi Kjeldstad EPHORTESEL
1812/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Ingrid Kjeldstad EPHORTESEL
1813/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat Gunn Elin Uthus EPHORTESEL
1814/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 083/001 - Søknad om deling av grunneiendom Jo Inge Hoem EPHORTESEL
1829/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Stokkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
1848/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Annonsering Selbumartnan 2020 SELBU TEATERFORUM EPHORTESEL
1780/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Ny konsernstrategi og utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS Ole Morten Balstad m.fl. EPHORTESEL
1789/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Røset Elektro - Hele Selbu RØSET ELEKTRO AS EPHORTESEL
1831/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Invitasjon til kurs i offentlig helsearbeid - leger i spesialisering - LIS1 i kommunehelsetjenesten 1. halvår fra perioden 010320 - 210820 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1835/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving og bygging av nytt høydebasseng Selbu kommune EPHORTESEL
560/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Hogst og vedtransport langs Halvfartjernvegen Stefan Einar Aune EPHORTESEL
1858/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Svar vedrørende oljeutskiller TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
1709/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Selbu Lasskjørerlag - Østrungen via Nålbogen til Vålåtjennin - Preparering hesteled til Rørosmartnan Selbu Lasskjørerlag co John Renå EPHORTESEL
1715/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - avlaster Marte Kyllo Fossum EPHORTESEL
1801/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal TYDAL KOMMUNE EPHORTESEL
1807/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Høring av forslag til lovendringer HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
498/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Næssdalens hytteforening - Usmesjøen - Skiløype NÆSSDALENS HYTTEFORENING EPHORTESEL
1851/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Storvollen - Hans Morten Rønsberg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1860/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Nancy Aftret EPHORTESEL
1847/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Forespørsel endring dato tillatelse - feil i søknad Selbu Lasskjørerlag v/John Renå EPHORTESEL
1856/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til scootersøknad Hans Morten Rønsberg EPHORTESEL
1855/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Gruvvollen - Kristen Møllenhus FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
1857/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
1861/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 985775850 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
15870/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Røset Elektro AS - Hele Selbu - Viktige yrkesoppdrag RØSET ELEKTRO AS EPHORTESEL
9345/2019 20200207 07.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
10155/2019 20200207 07.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
11348/2019 20200207 07.02.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Andreas Andersen EPHORTESEL
10848/2019 20200207 07.02.2020 Utgående brev Lønnsmelding ferietrekk 2019 ***** EPHORTESEL
322/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer Tanja Fuglem m.fl. EPHORTESEL
1695/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Varsel om innsendt avviksmelding til datatilsynet Personvernombud i Værnesregionen EPHORTESEL
1766/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ida Lundberg EPHORTESEL
1692/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tilleggsavtale for Selbu kommune Selbu kommune EPHORTESEL
1758/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Reglement for kontrollutvalget - saksframlegg til kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
1123/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste ***** EPHORTESEL
1733/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Besøk av 71°nord i 2020 NORDISK FILM TV AS EPHORTESEL
5296/2019 20200207 07.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
1753/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Kopi av svar på forespørsel SELBU VEKST AS EPHORTESEL
1637/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev 042/001 - Søknad om konsesjon for varig fritak fra boplikt Maria Eriksdatter Langli EPHORTESEL
1638/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev 147/027, 146/001, 148/006 - Søknad om konsesjon Tonje Balstad Furan m.fl. EPHORTESEL
1642/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Susann Rokstad EPHORTESEL
1634/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev 084/027 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Jens Morten Lien EPHORTESEL
1650/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Monia Eva M Johansson EPHORTESEL
1640/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Susann Rokstad EPHORTESEL
1781/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
1648/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri for undervisning - ***** ***** ***** Monia Eva M Johansson EPHORTESEL
1691/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Melding om avvik DATATILSYNET EPHORTESEL
1550/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Ann Bente Sesseng Hårstad EPHORTESEL
12134/2019 20200207 07.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
1765/2020 20200207 07.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ny konsernstrategi og utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS EPHORTESEL
1785/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev 049/047 - Søknad om tillatelse til riving av garasje Frode Uglemsmo EPHORTESEL
1716/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel Selbu kommune EPHORTESEL
1717/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Jens Johannes Jørgensen EPHORTESEL
1718/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Anton Tørum EPHORTESEL
1710/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Hans Kjetil Kristoffersen EPHORTESEL
1711/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Takker ja til ferievikariat Kaisa M A Korvanen-Mæland EPHORTESEL
1714/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Håvard Jørgensen EPHORTESEL
12636/2013 20200207 07.02.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel på barmark etter §6 i nasjonal forskrift - transport av pilarer og bjelker EPHORTESEL
1675/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev 080/004 - 043/006 - Godkjent - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jon Arne Stokke EPHORTESEL
1744/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Arvid Selvåg EPHORTESEL
1759/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon - egenandelstak 2 HELFO EPHORTESEL
1685/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Ann Bente Sesseng Hårstad EPHORTESEL
1696/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon ***** EPHORTESEL
1698/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Miljøsaneringsbeskrivelse HB Berg - revidert 16.07.19 Rambøll Norge AS EPHORTESEL
1699/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Risikovurdering gjenbruk betong HB Berg 16.07.19 Rambøll Norge AS EPHORTESEL
1703/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget Hans Kjetil Kristoffersen EPHORTESEL
1783/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Vern Garbergelva i Trøndelag NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG EPHORTESEL
220/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast Frode Welve EPHORTESEL
1784/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTESEL
1788/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Påmelding til HMS-kurs våren 2020 - for ledere, verneombud og AMU-medlemmer STJØRDAL KOMMUNE - HR enheten EPHORTESEL
1778/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Takker ja til ferievikariat Johanne Kulseth EPHORTESEL
1751/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Maja Natalie Kveldstad Dumonceau EPHORTESEL
1754/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket EPHORTESEL
1738/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
1743/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL