eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6459/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Varsel om økning av leiepriser fra 01.01.16 NTL FOLKEHØGSKOLER EPHORTESEL
6460/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6464/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev 091/007 - Søknad om konsesjon Liavegen 163 Bjørn Sand EPHORTESEL
6467/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev 101/001 - Søknad om utslippstillatelse tomt nr 8 - Hersjølia hyttefelt KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
6434/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Rapport fra befaring Slindvatnet beitelag Slindvatnet beitelag EPHORTESEL
6471/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Utførte kontroller 2019 EL&IT SECURITAS TRONDHEIM EPHORTESEL
6472/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Årsmøte i TONE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
6473/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Kultursal i skoleanlegg ved Selbu ungdomsskole Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
6474/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev 147/022 - Søknad om ferdigattest for garasje SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
6441/2020 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Endring i kulturskolens ordning med salg av tjenester EPHORTESEL
6453/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu brann og redningstjeneste EPHORTESEL
6456/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Trekker anken på avslaget om fradeling Hans Ivar Stene EPHORTESEL
6457/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev 101/028 - Søknad utslippstillatelse KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
6476/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
6488/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev 078/010 - Vedlagt er kopi av brev/ Sak 2018/17612 Gnr. 78/10 Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
6484/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Nye reinbeitekart for Riast/Hylling reinbeitedistrikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
6445/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev 019/004 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Gunnar Olav Balstad m.fl. EPHORTESEL
6341/2020 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger - Selbu kommune EPHORTESEL
6416/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Invitasjon til deltakelse i prosjekt for utvidet skolehelsetjeneste i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6383/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Tilsvar på tilbakemeldingsbrev regnskapet 2019 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
6031/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev 125/001 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Mogardene/Barogarden - Fabrikk og selskapslokale - Infiltrasjonsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
6248/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Dispensasjonssøknad - utbedring Øybergkammen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6432/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 158/002 søknad om utvidelse av museumsbygninger på Vollen STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM EPHORTESEL
6435/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 158/002 søknad om oppføring av tilbygg til Norsk Fjernsynsmuseum STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM EPHORTESEL
6438/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Innspill til revisjon av geodataplan for Trøndelag Kartverket i trøndelag EPHORTESEL
6439/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Generalforsamling i Usma Kraft AS 03.06.2020 - Innkalling USMA KRAFT AS EPHORTESEL
6440/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
6422/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Interreg Nordlig periferi og Arktis - Covid 19 utlysningen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6428/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Høring av endring i trygderefusjonsforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6408/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 050/001 undertegnet grunneiererklæring Arvid Selvåg EPHORTESEL
6409/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 049/001 undertegnet grunneiererklæring Magne Svendgård EPHORTESEL
6410/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 049/018 undertegnet grunneiererklæring Asle Hammerhaug Garberg EPHORTESEL
6411/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 049/006 undertegnet grunneiererklæring Inger Johanne Uglem Tørum EPHORTESEL
6412/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 051/001 undertegnet grunneiererklæring Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
6413/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 052/001 undertegnet grunneiererklæring Ole Valli EPHORTESEL
6414/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Undertegnet kontrakt totalentreprise høydebasseng Holtet RØSET AS EPHORTESEL
6417/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 148/007 - Soneplan Setertjernremmert - Sone A Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
6429/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 011/020 - Rehabilitering/utvidelse av hytte Nils Arve Stokke EPHORTESEL
6407/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 052/008 undertegnet grunneiererklæring Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
6384/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag i forbindelse med installasjon av strøm K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTESEL
6395/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 091/011 og 013 søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving og oppsetting av driftsbygning OLE JOHNSEN EPHORTESEL
6401/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat EPHORTESEL
6377/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Cheradee Matchan Bjørkås EPHORTESEL
6378/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høring om Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag EPHORTESEL
6381/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4211679920) Mostafa Hisanawi EPHORTESEL
6404/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
6405/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Klage vedr barnehageplass ***** EPHORTESEL
6418/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om serveringsbevilgning - Jentenepaatunet AS JENTENE PÅ TUNET ANS EPHORTESEL
6419/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6420/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-89244-2 - Tilbakemelding på endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus hytter og lignende for Selbu kommune i Trøndelag Statens vegvesen EPHORTESEL
6421/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Kjørebok for kjøring ved næringsoppdrag vinteren 2019-2020 K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTESEL
6398/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 147/036 begjæring om sletting av matrikkel STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM EPHORTESEL
6399/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6402/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
6346/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark barmark- Nasjonal forskrift §6 - Sportsklubben Freidig - Rimtjønna vest - Drikkeposter NM orientering - ATV EPHORTESEL
6348/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar eInnsyn Løpenr:5985/2020 - Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig hogst av kantskog langs Litjelva og Nea Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
6354/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad Vedr. 202015391-2 - Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6355/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6449/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Utførte kontroller 2019 Securitas EPHORTESEL
6350/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar einnsyn - 5803/2020 - Høring - Endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende for Selbu kommune, Trøndelag Sara Simonsen EPHORTESEL
6335/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar - Tilbakemelding på Oversendelse av etterspurte dokumenter i sak ADVOKAT LINE GULBRANDSEN AS EPHORTESEL
6386/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
6372/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev 064/144 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Bjørn Eidem EPHORTESEL
6426/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Lukking av ***** NAV Værnes EPHORTESEL
6382/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-87789-2 - Tilbakemelding på kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
6385/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Marie Sølverud EPHORTESEL
5826/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Gebyr for salgsbevilling 2019/2020 - Coop Prix Selbu COOP MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
5830/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Gebyr for salgsbevilling 2019/2020 - B. Langseth AS LANGSETH B AS EPHORTESEL
5832/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Gebyr for salgsbevilling 2019/2020 - NG Kiwi Midt-Norge AS NG KIWI MIDT-NORGE AS EPHORTESEL
6271/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Avtale ferievikar / vikar på tilkalling Andrea Hoås Mulelid EPHORTESEL
6436/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 123/58 - Søknad om utslipp O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
6437/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev 123/056 - Søknad om ferdigattest IDEHYTTA AS EPHORTESEL
6209/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling 115/003 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel og omdisponering av jordbruksareal til veg. EPHORTESEL
6233/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tildelinger kommunalt næringsfond 2020 EPHORTESEL
6415/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave Coop prix Selbu COOP MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
6175/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1-2020 30.04.2020 - Selbu Kommune EPHORTESEL
6269/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Avtale ferievikar/vikar på tilkalling Ingrid Elin Stokke EPHORTESEL
6294/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling konsesjonsmidler TEV - 2020 EPHORTESEL
6358/2020 20200527 27.05.2020 Internt notat Begrenset politiattest ***** EPHORTESEL
6357/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Jonatan Oddsson Kjøsnes EPHORTESEL
6361/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Maren Østby EPHORTESEL
6374/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2019/2020 Asbjørn Furan EPHORTESEL
6376/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Høring til endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann for bolighus, hytter og lignende - Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6379/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tilråding til fordeling av kulturmidler sang og musikk 2020 Harald Voldseth EPHORTESEL
6324/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring Noralf Aune EPHORTESEL
6328/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev 135/012 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus Arne Gunnar Nervik EPHORTESEL
6329/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kjørebok leiekjøring Scooter 2019/20 Dag Olav Renå EPHORTESEL
6331/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5803/2020 - Høring - Endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende for Selbu kommune, Trøndelag Sara Simonsen EPHORTESEL
6334/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tømra - Ansvarsrett geoteknisk vurdering samt gjennomføringsplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6288/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Intern rapport - ***** ***** EPHORTESEL
6339/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om nydyrkingstilskudd fra Selbu Kommune EIVIND AUNE - BAROGÅRDEN EPHORTESEL
6347/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev 157/014 - Anneks FH GRUPPEN AS EPHORTESEL
6362/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Mali Andreassen Saugen EPHORTESEL
6363/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til digitale læremidler 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
6365/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev 067/067 Vedr. forlengelse av avtale - tak/fasade plass Selbu rådhus, mediabygget TELENOR NORGE AS EPHORTESEL
6367/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Hjelp til å spre informasjon om flomforebyggende tiltak NVE EPHORTESEL
6368/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Nye vedtekter for SEV, etter GF for 2019 SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
6369/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll møte i Eldrerådet Trøndelag 25.05.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6370/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesong 2019/2020 Frode Alsethaug EPHORTESEL
6353/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om nærføring ved graving - Selbu kommune - Fv. 6712 - Strandvegen - Selbustrand - Fra 1963/11 og 12 - Vann- og avløp - Tele/fiber Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6356/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Signert protokoll fra generalforsamling i Selbu Energiverk SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
6359/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Mariann Røset EPHORTESEL
6360/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev 014/034 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Nesvold Bygg AS EPHORTESEL
6364/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6315/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 143/150 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Edgar Skjølsvold m.fl. EPHORTESEL
6318/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 084/002 - Klagebehandling omdisponering av dyrkajord til boligformål Jorun Frikstad EPHORTESEL
6291/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Innvilgelse av permisjon fra Kvellohaugen barnehage i perioden 04.05. - 05.07.20 ***** EPHORTESEL
6316/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 143/007 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Edgar Skjølsvold m.fl. EPHORTESEL
6325/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
6326/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6330/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Øybergkammen - Ansvarsrett geoteknisk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6336/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Refusjon - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 Midtre Gauldal kommune EPHORTESEL
6366/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kommunale avgifter - oppsigelse av avtale INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
6373/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev NVEs innspill til varsel om oppstart - Kommunal planstrategi 2019-2023 - Selbu kommune Finn Herje EPHORTESEL
6236/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 101/001 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og uthus Per Erik Eidem EPHORTESEL
3672/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Referat fra møte via MS Teams 23.3.20 ***** EPHORTESEL
6298/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Høring - Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag Politidistrikt 19/51544 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
6342/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Skademelding ansatte ***** EPHORTESEL
6343/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Skademelding ansatte ***** EPHORTESEL
6289/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn løpenr: 6019/2020 - 020/003 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk Anonym EPHORTESEL
6276/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 069/003 - Tillatelse til tiltak for tilbygg til Våningshus Tone Evjen Haave EPHORTESEL
6249/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til Formannskapets møte 25.05.2020 - Tilleggsbevilgning og valg av opsjoner ny ungdomsskole Per Røsseth m.fl. EPHORTESEL
6333/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev 705 - Øybergkammen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6254/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Referat fra Årssamling frivillige, Selbu Frivilligsentral 2020, skriftlig behandling. Karen Jorid Uthus m.fl. EPHORTESEL
6297/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 037/007 - Ferdigattest vedrørende Rehabilitering av eks. Pipe. Leif Hammer m.fl. EPHORTESEL
6313/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTESEL
10198/2019 20200525 25.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare COOP MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
10203/2019 20200525 25.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare SELBUSPORTEN AS EPHORTESEL
6296/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev 037/007 - Søknad om ferdigattest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
6308/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Informasjon om nettverkssamling om Klimatilpasning i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6283/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kursbevis, når ruspåvirkede foreldre vil hente barnet ***** EPHORTESEL
6302/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 121/5 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6320/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Generalforsamling i Usma Kraft AS 3. juni 2020 USMA KRAFT AS EPHORTESEL
6281/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev HELFO-rapport 1. tertial NORSK MEDISINALDEPOT AS EPHORTESEL
6284/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kursbevis, styringsretten, endring av lønnsbetingelser ***** EPHORTESEL
6285/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kursbevis, taushetsplikt i skolen ***** EPHORTESEL
6286/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kursbevis, vold og seksuelle overgrep mot barn ***** EPHORTESEL
6274/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilsagn om statlige midler til sikring av friluftsområder 2020 - Adkomst og parkering ved Vikaengene Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6275/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold kommunale veger og plasser 2020 - 2025 GEIR HILMO EPHORTESEL
6282/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kursbevis, brannvern barnehage ***** EPHORTESEL
6292/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel - utskrift fra personalmappe ***** EPHORTESEL
6303/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev 031/001 - Søknad om ferdigattest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
6245/2020 20200524 24.05.2020 Utgående brev 045/001 - Godkjent søknad for oppsetting av Tilsynsbu Magnus Pettersen Haave EPHORTESEL
6273/2020 20200524 24.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversendelse av sak til Formannskapets møte 25.05.2020 - Tilleggsbevilgning og valg av opsjoner ny ungdomsskole Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
6265/2020 20200524 24.05.2020 Utgående brev Innkalling til styremøte Selbu Frivilligsentral. Arnar Haugen m.fl. EPHORTESEL
6039/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev 154/002 - Godkjent søknad om dispensasjon fra LNFR område i kommuneplanens arealdel for oppsetting av nettstasjion DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
6205/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev 125/001 -Godkjent - Søknad om plan for nydyrking Eivind Aune EPHORTESEL
6207/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar vedrørende Innsynsforespørsel i journal ***** EPHORTESEL
6222/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev 065/047 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg Hans Erik Sørensen EPHORTESEL
6143/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Årsoppgjør Selbu skolekorps aspiranter SELBU SKOLEKORPS EPHORTESEL
6124/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Årsoppgjør Selbu korensemble SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
6137/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev 115/023 - Vedrørende brudd på konsesjonsvilkår, varsel om oppstart av tilbaketrekking av konsesjon Frode Aas Suphellen EPHORTESEL
6111/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Årsoppgjør Blanke Mezzingen BLANKE MEZZINGEN EPHORTESEL
6117/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tilleggsbevilgning og valg av opsjoner ny ungdomsskole EPHORTESEL
6184/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev 099/004 - Orientering om vedtak i sak 30/20 for Det faste utvalg for plansaker - Oppsetting av Mobilmast og Utstyr hytte i Åtollen SELBU KOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
6266/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Løpenr:5985/2020 - Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig hogst av kantskog langs Litjelva og Nea Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
6268/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn løpenr: 6019/2020 - 020/003 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk Anonym EPHORTESEL
6270/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti- og finansforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6264/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel - Innsyn over avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr i perioden 01.03.2020-01.05.2020 VG EPHORTESEL
6220/2020 20200522 22.05.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Anita Røset EPHORTESEL
6255/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tiltak med feil virkemiddeleier i vann-nett for Trøndelag NVE EPHORTESEL
6257/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Protokoll styremøte i Selbu Idrettsråd 13.05.20 Selbu Idrettsråd EPHORTESEL
6261/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - idrett SELBU KLATREKLUBB EPHORTESEL
6224/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Klagefrister 2020. Elever og foreldre EPHORTESEL
6258/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 10. juni 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6260/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedrørende fartsdumper Vikvarvvegen 113 Erik Røstad EPHORTESEL
6262/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - idrett SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
6263/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - idrett SELBU IL EPHORTESEL
6216/2020 20200522 22.05.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Håvard Stavrum Larsen EPHORTESEL
6251/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Oversendelse av tilleggssak til kommunestyrets møte 25.05.2020 Kjell Tore Aftreth m.fl. EPHORTESEL
6148/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Årsoppgjør Selbu skolekorps dirigent SELBU SKOLEKORPS EPHORTESEL
6272/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4211679920) Kristin Setsaas Hoven EPHORTESEL
6242/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bålbrenning Thor Martin Bjarnøe EPHORTESEL
4961/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Petter Brøndbo Wettre EPHORTESEL
6120/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 024/034 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg bolig, inngangsparti og tak over veranda Sigrun Sletner EPHORTESEL
6136/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 030/051 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Arne Hegge EPHORTESEL
6151/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 3900/2020 - 058/048 - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av plass for campingvogn med spikertelt Ole Kristian Gullichsen EPHORTESEL
6130/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 030/045 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Johan Ivar Endresen EPHORTESEL
6161/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Møte vedrørende ordningen med nattevandring Politiet i Værnesregionen m.fl. EPHORTESEL
6185/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Trøndelag Fylkeskommunes uttalelse - Tiltaksplan for Selbusjøen - Selbu og Trondheim kommuner Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6187/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969178729 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6227/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon båndtvang NFK 2020-Årsøya Friluftspark NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUBB EPHORTESEL
6237/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6238/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevernveileder fra Nasjonalt Pilegrimssenter Nasjonalt Pilegrimssenter EPHORTESEL
6163/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast 100% st. Anette Berg EPHORTESEL
6204/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende - Innsyn i pasientjournal fra Selbu distriktslege ARKIVVERKET EPHORTESEL
1193/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Andrea Warmdal Fagervoll EPHORTESEL
6178/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 099/002 - Godkjent søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - hytte/anneks/uthus Lillian Uthus EPHORTESEL
6181/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969178729 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6182/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 986126902 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6150/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 054/005 - Kommunale avgifter på eiendom Jostein Voldset EPHORTESEL
6155/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 063/222 - Godkjent søknad om tillatelse til oppsetting av stabbur Mads Peter Stavrum EPHORTESEL
6162/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som sekretær ved Selbu folkebibliotek ***** EPHORTESEL
6164/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
6132/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Digital revisjon i forbindelse med Koronapandemien - risikovurdering Aust-Agder Revisjon IKS EPHORTESEL
6133/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Referat fra møte i SLT-koordineringsgruppa 19. Sektorsjef oppvekst Tydal kommune m.fl. EPHORTESEL
6134/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Referat fra møte i implementeringsteam, 02.03.20. Tydal Kommune m.fl. EPHORTESEL
6138/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 030/081 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Borgny Belsaas EPHORTESEL
6218/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring Per Jostein Bjerken EPHORTESEL
6198/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, Fredag 19.06.2020 TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTESEL
6228/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Even Mebust EPHORTESEL
6229/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Emilie Nazanin Raaen EPHORTESEL
6230/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
6240/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Generalforsamling Usma Kraft AS USMA KRAFT AS EPHORTESEL
6210/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolelærer piano - st. ref. (4236622828) Atmasukha Ananda EPHORTESEL
6211/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6212/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger vedr søknad om oppføring av tilsynsbu Magnus Pettersen Haave EPHORTESEL
6213/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Klage vedrørende manglende tilbakemelding Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
6214/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Angående søknad om støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
6215/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev 014/003/008 - Søknad om opprettelse av grunneiendom fra feste Per Jonny Nutudal m.fl. EPHORTESEL
6219/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Martine Uthus Stokke EPHORTESEL
6226/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Valg av styret i Usma Kraft AS USMA KRAFT AS EPHORTESEL
6223/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Årsmøte i TONE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
6037/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 084/019 - Ferdigattest for tilbygg enebolig med veranda Yngve Petter Bakkeid EPHORTESEL
6054/2020 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og årsberetning 2019 Selbu Næringsselskap EPHORTESEL
5993/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt Inger Karolina Møllenhus EPHORTESEL
6168/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
6171/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på semesterregistrering ***** EPHORTESEL
6173/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Prosjektregnskap tilbygg fjøs John Slind EPHORTESEL
6139/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev IBU-midlene i Trøndelag 2020 er disponert INNOVASJON NORGE EPHORTESEL
6076/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 020/003 - Kommunale avgifter Nils Flønes EPHORTESEL
6177/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969520699 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6145/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 3900/2020 - 058/048 - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av plass for campingvogn med spikertelt Ole Kristian Gullichsen EPHORTESEL
6147/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anslag av behov for flomforebyggende tiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6066/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar einnsyn - 5464/2020 - Høringsinnspill til tiltaksplan for Selbusjøen Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
6113/2020 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Uttalelse Selbu kommune - Høring - Tiltaksplan Selbusjøen - Statkraft Energi AS - ihht konsesjon EPHORTESEL
6104/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 060/012 - 060/023 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Karin Marie Vassdal m.fl. EPHORTESEL
6109/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Lønnsmelding - økt lønnssats ***** EPHORTESEL
6110/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 5097/2020 - Anbud brøyting og strøing - Selbu kommune - 2020 - 2025 - Innstilling på valg av kontraktører Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
6144/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Velkommen til Arena Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6149/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
6108/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tildelinger viltfond 2020 SELBU FJELLSTYRE m.fl. EPHORTESEL
6035/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 062/020 - Godkjent søknad om tillatelse i ett trinn - bolighus med sokkelleilighet Selbu Byggtre AS EPHORTESEL
6142/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6140/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oversendt risikovurdering digital revisjon Aust-Agder revisjon IKS EPHORTESEL
6141/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Til kulturavdelingen i kommunen/fylkeskommunen LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTESEL
6146/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Nominere til kulturprisen 2020, tema kultur og helse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6129/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesong 2019/2020 Per Arne Aftret EPHORTESEL
6170/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesong 2019/2020 John Tørum EPHORTESEL
6172/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 143/010 - Søknad om deling av grunneiendom Sverre Hegseth EPHORTESEL
6179/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversendelse av etterspurte dokumenter i sak ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
5994/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 5097/2020 - Anbud brøyting og strøing - Selbu kommune - 2020 - 2025 - Innstilling på valg av kontraktører Anonym EPHORTESEL
5982/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 052/001 - Søknad om fradeling av tomt for høydebasseng, korrigert tomteplassering Ole Valli EPHORTESEL
5988/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 008/001 - Godkjent plan for nydyrking Øyvind Kulseth EPHORTESEL
5991/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 5722/2020 - Ang tildeling av snøbrøyting Selbu kommune 2020 Anonym EPHORTESEL
6058/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 082/001/001 - Søknad om ferdigattest BERNHARD OLSEN AS EPHORTESEL
5980/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 136/001 - Søknad om fradeling av bebygd setervoll til fritidsbebyggelse Sigmund Sæther m.fl. EPHORTESEL
6093/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Kjersti Gunnersen Aspaas EPHORTESEL
6056/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 053/001 - Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6059/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tiltaksplan for Selbusjøen - Videresending høringsinnspill adressert til Selbu kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
6061/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 053/001 - Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6062/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Innspill - kommunal planstrategi 2019 - 2023 - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6064/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5097/2020 - Anbud brøyting og strøing - Selbu kommune - 2020 - 2025 - Innstilling på valg av kontraktører Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
6075/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Prop.105 S - Kommuneproposisjonen 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
5983/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 058/048 - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av plass for campingvogn med spikertelt Bente Eidem EPHORTESEL
5978/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 130/005 - Tillatelse til Riving av Våningshus Thomas Arne Aftret EPHORTESEL
5987/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 058/048 - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av plass for campingvogn med spikertelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6008/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 061/009 - Godkjent søknad om oppsetting av redskapshus Steinar Dyrdal EPHORTESEL
5840/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 157/014 - Tillatelse til tiltak for Riving og Ny fritidsbolig Randi Anita Eggen EPHORTESEL
6045/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6046/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 121/005 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Kirsti Asbøll Krogstad EPHORTESEL
6048/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesongen 2019/2020 Odd Jostein Marstad EPHORTESEL
6049/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring sesong 2019/2020 Svein Inge Eidem EPHORTESEL
6050/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
6082/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 062/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
6052/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Attester og vitnemål ***** EPHORTESEL
6030/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tiltaksplan for Selbusjøen - Forespørsel om orientering til politisk utvalg STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
5803/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Høring - Endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende for Selbu kommune, Trøndelag DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD m.fl. EPHORTESEL
6079/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 151/64 - Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - Renseanlegg NORSK MILJØSERVICE AS EPHORTESEL
6083/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om pyroteknisk vare SELBUSPORTEN AS EPHORTESEL
6084/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969133482 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6085/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 085/001 - Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6086/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale ***** EPHORTESEL
6096/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Marte Grande Roli EPHORTESEL
6119/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 995497026 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6105/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Bjørgunn Uthus EPHORTESEL
6107/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Kari Margrete Hoem Ofstad EPHORTESEL
6118/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 924004657 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6003/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 143/038 - Tillatelse til Riving av Enebolig Bård Johan Kjøsnes EPHORTESEL
6067/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høring fagetatenes innspill til NTP Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
6089/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
6090/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Wenche Guldseth EPHORTESEL
6060/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020 - 2023 - til gjennomsyn MIDTRE GAULDAL KOMMUNE EPHORTESEL
6063/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5464/2020 - Høringsinnspill til tiltaksplan for Selbusjøen Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
6065/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 053/001 - Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6087/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Sissel Stokke Sønstebø EPHORTESEL
6088/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Brit Solveig Størseth EPHORTESEL
6091/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Helen Sofie Emstad EPHORTESEL
6092/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Maria Rabben Belling EPHORTESEL
6094/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Eva Dahlø Fossan EPHORTESEL
6095/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Laila Aftret EPHORTESEL
6097/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Gunn Heidi Dyrdal EPHORTESEL
6098/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Torunn Sandvik Reinås EPHORTESEL
6099/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Tove Solli EPHORTESEL
6100/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Anne Irene Fallmyr EPHORTESEL
6101/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Anne Grete Warmdal EPHORTESEL
6102/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Marius Svendgård EPHORTESEL
6103/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet Kristin Uthus EPHORTESEL
6033/2020 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6034/2020 20200517 17.05.2020 Inngående brev 132/002 - Søknad om tilskudd - drenering, 953224909 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6032/2020 20200516 16.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
6004/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2020 ***** EPHORTESEL
5985/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig hogst av kantskog langs Litjelva og Nea, Selbu kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
6023/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ny veileder om Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6025/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Brukerforum - oppsummering av saker fra møte som ble avlyst i mars 2020 VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
6026/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 20/67-7 Signert referat Representantskapsmøte 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
5998/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tegninger-Øybergkammen og Tømra bru TRØNDERENERGI VIND AS EPHORTESEL
6000/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Veglinjer med høydeangivelse - F.v. 705 - Øybergkammen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6006/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 020/003 - Fornyelse av søknad om bruksendring Nils Flønes EPHORTESEL
6012/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 020/003 - Søknad om tillatelse av utslipp av avløpsvann Nils Flønes EPHORTESEL
6013/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Koronaepidemien og innbyggere med utviklingshemming NFU TRØNDELAG FYLKESLAG EPHORTESEL
5979/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Gjelhaugen boligfelt - kommunens vedtak ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
5976/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914826403, 5032-72/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5942/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Purring vedrørende innlevering av omsetningsoppgave for alkohol - Schulzhytta TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTESEL
5944/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev 012/012 - Oversendelse av Matrikkelbrev Olav O Fuglem EPHORTESEL
5992/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedr. 202015391-2 - Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
5995/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 072/006 - Tiltredelseserklæring og kjøpekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
6011/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunekraft - Informasjon til aksjonærkommunene - situasjonen i kraftmarkedet KOMMUNEKRAFT AS EPHORTESEL
6014/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 078/010 Tilbakemelding på spørsmål om driveplikt og produksjonstilskudd - Sofie Evjen Kallar FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
6017/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTESEL
6018/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
6019/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 020/003 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk Nils Flønes EPHORTESEL
5996/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Viktig informasjon om Friluftslivets uke 2020 NORSK FRILUFTSLIV EPHORTESEL
6001/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 100/002 - Søknad om fradeling av tomt nr 15 i Hersjøen hyttefelt, samt tilleggsareal til 100/026 og 100/030 Hans Bårdsgård EPHORTESEL
6002/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 100/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Hans Bårdsgård EPHORTESEL
5941/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev 057/010 - Oversendelse av Matrikkelbrev Arnfinn Kvello EPHORTESEL
5943/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev 012/013 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ola Morten Fuglem EPHORTESEL
5745/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Kunngjøring av godkjent endring av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset (PlanID 2005-000-1) SELBU TRAVLAG m.fl. EPHORTESEL
5743/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Kunngjøring av godkjent endring av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset (PlanID 2005-000-1) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
5922/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev 063/257 - melding om vedtak Anders Eggen EPHORTESEL
5821/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
5997/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Høydebasseng Berg Roar og Bente Kollsete EPHORTESEL
5937/2020 20200515 15.05.2020 Internt notat Rutiner søknad og produksjonstilskudd, RMP Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
5930/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev 057/010 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Arnfinn Kvello m.fl. EPHORTESEL
5630/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev ***** Husleiekontrakt fremleid bolig ***** EPHORTESEL
5975/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988232521, 5032-60/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
6020/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 012/019 - Ferdigmelding vannmåler ARVID MYREN AS EPHORTESEL
4195/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 003/001 - Godkjent søknad om oppføring av Amdalskoia THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTESEL
2856/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Referat fra møte i koordineringsgruppa SLT 02.03.20 Sektorsjef oppvekst Tydal kommune m.fl. EPHORTESEL
5951/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppdragsavtale omsorgslønn ***** EPHORTESEL
5956/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
5957/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 099/028 søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med helikopter Trond Asbjørn Køste Watne EPHORTESEL
5893/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem langtidsavdelingen Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
5915/2020 20200514 14.05.2020 Internt notat 143/056 m.fl. - Slindelva - Kantvegetasjon fjernet Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
5924/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedr. 202015031-1 - Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
5927/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjenning av søknad om endring av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset, PlanID 2005-000-1 Selbu kommune EPHORTESEL
5934/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støyvurdering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
5936/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Renteregulering 27.05.2020 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTESEL
5898/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem langtidsavdelingen Marie Sølverud EPHORTESEL
5947/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev KLP`s årsrapport 2019 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTESEL
5974/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - TJENESTELEDER I HJEMMETJENESTEN - st. ref. (4213249523) Emina Ilic EPHORTESEL
5901/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 064/223 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift OLSEN BOLIG AS EPHORTESEL
5958/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 986126902 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5959/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
5964/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
5966/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 064/016 - Søknad om tillatelse til riving av bolig og låve BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
5961/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bålbrenning Ola Kjøsnes EPHORTESEL
5970/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2020 20/32012 IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
5973/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kulturskole EPHORTESEL
5917/2020 20200514 14.05.2020 Internt notat 075/001 - Velvansbekken (Gangåa) ved Nedre Berge Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
5920/2020 20200514 14.05.2020 Saksframlegg/innstilling Avtale om ansvarlig lån etter nedsettelse av aksjekapitalen i Selbu Energiverk AS EPHORTESEL
5955/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol COOP MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
5962/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
5967/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
5969/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5935/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 065/030 - Ny revidert kartutsnitt for fordeling av seksjonene - Seksjonering Ing. Ole Gullichsen EPHORTESEL
5881/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem, langtidsavd. Johanne Kulseth EPHORTESEL
5897/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
5866/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten Mali Andreassen Saugen EPHORTESEL
5868/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem - BRA Martine Uthus Stokke EPHORTESEL
5946/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Grunnlag til protokoll Jan Gaute Krogstadmo EPHORTESEL
5876/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tiltaksplan for Selbusjøen - Videresending høringsinnspill adressert til Selbu kommune - Forespørsel om orientering til politisk utvalg NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
5883/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 012/012 - 012/013 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Hanne Heimsvik Fuglem m.fl. EPHORTESEL
5968/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Nabovarsel Gammelvollåsen Eyvind Vikan EPHORTESEL
5971/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 001/004 - Kartleggingssvar Svein Guldberg EPHORTESEL
5972/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vernepleie - Bachelor ***** EPHORTESEL
5495/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om endring av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset, PlanID 2005-000-1 SELBU KOMMUNE, Avdeling Bygg og eiendom/v. Marius Sørensen EPHORTESEL
5899/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - Stokkfjellet vindkraftverk - søknad om midlertidige vindmålemaster NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
5900/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for midlertidig målemast like utenfor konsesjonsområdet for Stokkfjellet vindkraftverk TRØNDERENERGI KRAFT AS EPHORTESEL
5902/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning og etterrapportering SMIL, UKL og verdensarv FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5903/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kvittering på mottatt aksept av vilkår HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5904/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - endring av myndigheit etter oreigningslova § 15 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTESEL
5905/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
5906/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Informasjon om maler og Digital utbetalingsanmodning og etterrapportering SMIL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5911/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - krav om realkompetansevurdering UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
5913/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Rapport på rengjort tank pr dato / 2020 BØRSTADS TRANSPORT AS EPHORTESEL
5916/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Tilskuddsseksjonen Bufdir EPHORTESEL
5918/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev 072/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5912/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev 1973/014 - Søknad om tillatelse til oppgradering av fylkesveg 6724 - Stokkvegen VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
5885/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2020 Andrea Hoås Mulelid EPHORTESEL
5806/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev 120/035(036) - Oppsetting av Naust ved Litjkalvsjøen Trond Aune EPHORTESEL
5713/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gebyr for skjenkebevilling 2019/2020 - Camp Eggen SVEND EGGEN EPHORTESEL
5792/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Lønnsmelding - funksjonstillegg ***** EPHORTESEL
5797/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev 014/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Just Wessel m.fl. EPHORTESEL
5798/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Hjemmetjenesten Emilie Nazanin Raaen EPHORTESEL
5799/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar hjemmetjenesten Maren Østby EPHORTESEL
5785/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Refusjon internett ***** EPHORTESEL
5727/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gebyr for skjenkebevilling 2019/2020 - Selbusjøen Hotell & Gjestegård Selbusjøen Hotell & Gjestegård A/S EPHORTESEL
5801/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar hjemmetjenesten Jonatan Oddsson Kjøsnes EPHORTESEL
5814/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Refusjon internett ***** EPHORTESEL
5711/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gebyr for skjenkebevilling 2019/2020 - Vertshuset Caroline VERTSHUSET CAROLINE EPHORTESEL
5712/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gebyr for skjenkebevilling 2019/2020 - Gudvang Eiendom AS GUDVANG EIENDOM AS EPHORTESEL
5719/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gebyr for skjenkebevilling 2019/2020 - Kafe B. Langseth AS LANGSETH B AS EPHORTESEL
5811/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Refusjon internett ***** EPHORTESEL
5871/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Fremmede arter - kjempespringfrø TRØNDELAG TREFELLING AS EPHORTESEL
5835/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem BRA Hulda Marie Overvik EPHORTESEL
5837/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem, langtidsavd. Malin Fenne Westerhus EPHORTESEL
5839/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar Selbu sykehjem BRA-avd. Even Mebust EPHORTESEL
5846/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Oppfølging - Ulovlig deponering av halmballer innpakket i landbruksplast Svein Morset EPHORTESEL
5833/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Informasjon om bytte av avdeling Annicken Grøntoft og Joakim Lysholm m.fl. EPHORTESEL
5802/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikar hjemmetjenesten Mildrid Flønes EPHORTESEL
5877/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5097/2020 - Anbud brøyting og strøing - Selbu kommune - 2020 - 2025 - Innstilling på valg av kontraktører Anonym EPHORTESEL
5789/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Refusjon internett ***** EPHORTESEL
5854/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Status - Ulovlighetsoppfølging tiltak i vassdrag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
5873/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kvittering på mottatt aksept av vilkår FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5874/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5722/2020 - Ang tildeling av snøbrøyting Selbu kommune 2020 Anonym EPHORTESEL
5879/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Aksept av vilkår FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5793/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Foreløpig melding- Klage på vedtak om barnehageplass ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
5786/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Informasjon fra Folkeregisteret - Tilbakemelding på kontaktpersoner SKATTEETATEN EPHORTESEL
5813/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Refusjon internett ***** EPHORTESEL
5816/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev 014/058 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ola Morten Fuglem EPHORTESEL
5817/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Refusjon internett ***** EPHORTESEL
5869/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransje NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER EPHORTESEL
5867/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev 069/003 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus SELBOE BYGG AS EPHORTESEL
5858/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev 018/003 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus Tomas Garberg EPHORTESEL
5859/2020 20200513 13.05.2020 Internt notat Aktivitetsvenn - dobbel glede. Utsettelse av kurs Anne Carlsen EPHORTESEL
5861/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev 119/003 - Dispensasjonssøknad for oppføring av målemast TRØNDERENERGI KRAFT AS EPHORTESEL
5862/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innkalling generalforsamling i Kommunekraft AS 27. mai 2020 KOMMUNEKRAFT AS EPHORTESEL
5863/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Nyheter fra Hold Norge Rent – Har kommunen forsøplingsutfordringer? HOLD NORGE RENT EPHORTESEL
5864/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar e-innsyn - Uttalelse til høring på Tiltaksplan for Selbusjøen Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
5865/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Midt-Norge 110 sentral IKS Midt-Norge 110 sentral IKS EPHORTESEL
5878/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Korrespondanse vedrørene bruk av revisjonsskjemaer HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5707/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gebyr for skjenkebevilling 2019/2020 - Bjørkhov Restaurant AS BJØRKHOV RESTAURANT AS EPHORTESEL
5880/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev 063/268-269-Søknad om deling av boligtomter LIVING EIENDOM AS EPHORTESEL
5882/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 ATB AS EPHORTESEL
5894/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
5895/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Aksept av vilkår - Kompetent og trygg HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5778/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 986126902 - Vedtak til søknad om tilskudd - beiteområderNytt sperregjerde på Innbygdmarkene Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5800/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 154/002 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - Utskifting av nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
5796/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 012/012 - 012/013 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Olav O Fuglem EPHORTESEL
5672/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Lønnsendring fra 1.5.20 ***** EPHORTESEL
5807/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Varsel om generalforsamling OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS EPHORTESEL
5857/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 063/255 - Søknad om rammetillatelse Kube Entreprenør As EPHORTESEL
5818/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Uttalelse til høring på Tiltaksplan for Selbusjøen Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
5794/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev ***** - Igangsetting av service på Biovac minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESEL
5812/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Kontroll av grunnlag for finansiering - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5788/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 014/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ola Morten Fuglem EPHORTESEL
5790/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon vedrørende gjennomføring av stedlig kontroll produksjonstilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
5791/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Lister over prioriterte kulturmiljø og kulturlandskap TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
5855/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Melding om nedkomstdato ***** EPHORTESEL
5779/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 986126902 - Vedtak til søknad om tilskudd - beit - Ledegjerder ved sanketrøa på Børdalen Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5780/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 986126902 - Vedtak til søknad om tilskudd - beiteområder - Ny sanketrø Vekta Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5781/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 986126902 - Vedtak til søknad om tilskudd - beiteområder - radiobjeller Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5738/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev 065/071 - Godkjent søknad om tilbygg enebolig og heving av tak på garasje Eirik Kjøsnes EPHORTESEL
5847/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 084/019 - Søknad om ferdigattest Yngve Petter Bakkeid EPHORTESEL
5831/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
5844/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte ***** EPHORTESEL
5852/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 019/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
5804/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar med tema "Internkontroll hos landbrukskontorene" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5808/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Kriterier for tilskuddsordninger for nyskapende aktivitetsarenaer - 2020 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
5809/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Innvilger tilskudd til Kompetent og trygg over statsbudsjettet 2020 kap. 761 post 67 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5819/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 050/038 - Søknad om ansvarsrett - selvbygger Eirik Renbjør Bjørgum EPHORTESEL
5827/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 143/038 - Søknad om tillatelse til riving av bolig Bård Johan Kjøsnes EPHORTESEL
5828/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 099/002 - Uttalelse fra Saanti sijte - Søknad om flytting av hytte, anneks og uthus ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
5829/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
5834/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Telenors modernisering av infrastrukturen - oppdatert informasjon TELENOR NORGE AS EPHORTESEL
5853/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 064/144 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Bjørn Eidem EPHORTESEL
5843/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 064/223 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
5838/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 048/027 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolighus og garasje BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
5836/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Varsling ved funn av syke eller selvdøde villsvin MATTILSYNET - avd. Sør-Innherred EPHORTESEL
5078/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
5682/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Ulempeserstatning John Sverre Dragsten EPHORTESEL
5673/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev 132/005 - Kommunale avgifter Gunn Anita Viken EPHORTESEL
5740/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev 052/001 m.fl. - prosjekt Holtet høydebasseng ledningsanlegg - Ansvarserklæring KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
5741/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturarrangement Jan Krogstad EPHORTESEL
5746/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Påminnelse om manglende registrering av hensynssoner for drikkevann FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5747/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 061/009 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av redskapshus Steinar Dyrdal EPHORTESEL
5748/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 888545352 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5749/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985862672 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5750/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985862672 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5751/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985862672 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5753/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5754/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 914983584 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5755/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985816816 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5762/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anbud vintervedlikehold 2020- 2025 ***** EPHORTESEL
5770/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Valg av medlem til styret i Selbu frivilligsentral Selbu frivilligsentral v/ Karin Galaaen EPHORTESEL
5772/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Beathe Skogmo og Asbjørn Hansen EPHORTESEL
5710/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsagn på søknad om tilskudd til vegbygging - Storvollvegen Bjørn Jarle B Hofsmo EPHORTESEL
5742/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Ang tildeling av snøbrøyting Selbu kommune 2020 - innsyn John Slind EPHORTESEL
5744/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev 129/040 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig Hallvard Jr Kulseth EPHORTESEL
5700/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i 2020 SELBUSPORTEN AS EPHORTESEL
5756/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985816816 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5757/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 986640061 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5758/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985816816 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5759/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985775850 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5763/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anbud vintervedlikehold 2020-2025 ***** EPHORTESEL
5767/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anbud vintervedlikehold 2020-2025 ***** EPHORTESEL
5697/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn om midler - 18 ladepunkter Selbu kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
5716/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
5764/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anbud vintervedlikehold 2020-2025 ***** EPHORTESEL