eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9078/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev 153/001 - Godkjenning VA-plan - Smålian hyttefelt - Kjøsnes nordre - Fritidsboliger - Tette tanker GEOTYDAL AS EPHORTESEL
9088/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
9090/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 036/009 - 038/001 - 038/007 - 038/023 - 050/088 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lars Langseth EPHORTESEL
9091/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 050/001 - 050/092 - 055/027 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lars Langseth EPHORTESEL
9098/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 071/003 - søknad om tillatelse til tiltak - veg TRONDSET JON EPHORTESEL
9109/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 6791/2020 - Svar på henvendelse om reindriftas arealbrukskart Thomas Lervik Engåvoll EPHORTESEL
9079/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på at mor er tilbake i arbeid etter foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
9089/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av bjørn - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9105/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Idrettsstipend for ungdom 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
9106/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Felling av trær på felles lekeareal i boligfelt Randi Garberg EPHORTESEL
9110/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Dokumentasjon på kompetanse BRØDRENE BJERKLI AS EPHORTESEL
9103/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad kommunal bolig ***** EPHORTESEL
9104/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9111/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innkalling og dokumenter til landsmøte 03.09.20 - avholdes som digitalt møte UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTESEL
9113/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt fourensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, Region 22, Sør-Trøndelag EPHORTESEL
8980/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev TV-aksjonen NRK, 2020. Invitasjon til dugnad. Selbu OK m.fl. EPHORTESEL
9087/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Utbetaling iht. kjøpekontrakt OFSTAD AS EPHORTESEL
9100/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9092/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 143/156 søknad om ferdigattest SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
9094/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 147/036 retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
9062/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til skadefelling av bjørn i Selbu kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
9063/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev 097/001 - Befaring- Bygging av Høgvollvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
9084/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om frakobling kommunalt vann-/avløpsnett Jostein Voldset EPHORTESEL
9085/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - TJENESTELEDER I HJEMMETJENESTEN - st. ref. (4213249523) Birger Gunnar Aftret EPHORTESEL
9075/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 027/005 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9076/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 027/005 Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9074/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 150/005 - Svar på utbedringer - Selbu Kommune Morten Furunes EPHORTESEL
9080/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 010/014 - Forespørsel om dokumentasjon på bruksendring Ole Christian Forø EPHORTESEL
9081/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev 010/014 - Svar på forespørsel om dokumentasjon på bruksendring Ole Christian Forø EPHORTESEL
9069/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 153/001 - VA-plan Smålian hyttefelt GEOTYDAL AS EPHORTESEL
9039/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Lærlingekompensasjon ***** EPHORTESEL
9043/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
9047/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev 010/014 Svar innsynsforespørsel fritidsbolig Ole Christian Forø EPHORTESEL
9072/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Serveringsbevilling - Mattilsynet JENTENEPAATUNET AS EPHORTESEL
9067/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 066/001 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9068/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 066/001 Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9070/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen» FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
9071/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev HMS-kurs høsten 2020 SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9073/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bestiling eiinsyn - 8962/2020 - Kopi av brev til TrønderEnergi Vind AS - vedtak om syv midlertidige vindmålemaster og en permanent radiolinjemast for Stokkfjellet vindkraftverk Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
9061/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - TJENESTELEDER I HJEMMETJENESTEN - st. ref. (4213249523) Aleksandar Deljanin EPHORTESEL
9038/2020 20200731 31.07.2020 Utgående brev 123/006 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Litjstugguvollen Østrungen - Fritidsbolig - Tett tank uten gråvannsinfiltrasjon KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9048/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av midlertidig stilling Marthe Bang Eliassen EPHORTESEL
9049/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Maiken Warmbo EPHORTESEL
9050/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikulering Mari Nervik Lerfald EPHORTESEL
9051/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev Vedrørende internett og tv i Nestansringen Anna Haldorsdatter Aftret Harris m.fl. EPHORTESEL
9053/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev 008/001 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9052/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev 008/001 Søknad skogfond og tilskudd, Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9045/2020 20200731 31.07.2020 Internt notat 010/014 Innsynsforespørsel fritidsbolig Erik Brenna EPHORTESEL
9027/2020 20200731 31.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 8924/2020 - 100/005 - søknad om riving av 2 SEFRAK-registrerte bygninger Anonym EPHORTESEL
9036/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Protokoll - inngåelse av tariffavtale - signert av begge parter Fagforbundet, kompetansesenteret EPHORTESEL
9037/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt ***** EPHORTESEL
9031/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev innsyn overgrep barnehage NRK Oslo og VIken - Mari Malm EPHORTESEL
9028/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak - Vedr. 202019296-4 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9032/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Trukket søknad - Motorferdel i utmark - Helikopter Trond Aune EPHORTESEL
9015/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Lønnsmelding i forbindelse med Corona ***** EPHORTESEL
9020/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev 071/002/018 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Djupåosen hyttefelt Sørungen - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
9026/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev 138/002 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9024/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av midlertidig stilling Merhawit Kibrom Zeweldi EPHORTESEL
9034/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kvartalsrapportering 2. kvartal 2020 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTESEL
9021/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på Bestilling einnsyn - 8926/2020 - 100/005 - Riving av bygning(er) Anonym EPHORTESEL
9022/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Mattilsynets uttalelse til endring av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann - Selbu kommune Mattilsynet EPHORTESEL
9017/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
9018/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev Svar på Bestilling einnsyn - 5493/2020 -Tilbakemelding på Anbud brøyting og strøing - Selbu kommune - 2020 - 2025 - Innstilling på valg av kontraktører Anonym EPHORTESEL
9019/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev Svar på Bestilling einnsyn - 8721/2020 - Kontrakt vintervedlikehold 2020 - 2025 Anonym EPHORTESEL
9012/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev 157/014 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Sjøbygda - Fritidsbolig - Minirenseanlegg KYLLO MASKIN AS m.fl. EPHORTESEL
9013/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev 157/018 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Svenskbekken Granli Sjøbygda - Fritidsbolig - Minirenseanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8952/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Maiken Warmbo EPHORTESEL
8979/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 100/031 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann - Korrigert gårds- og bruksnummer KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8986/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 027/021 - Varsel om innlagt vann Paul Arne Moen EPHORTESEL
8992/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 116/010 - Ufullstendig søknad om utslipp av avløpsvann ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
8997/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8926/2020 - 100/005 - Riving av bygning(er) Anonym EPHORTESEL
8998/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev 147/001 - Søknad om deling av grunneiendom - parsell nr 18 Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
8999/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev 147/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
9000/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 096/012 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen (Mebost Mellom) - Fritidsbolig - Tett tank uten gråvannsinfiltrasjon Bjørn Gunnar Foss EPHORTESEL
9007/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknadsskjema ettersendt KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9008/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8924/2020 - 100/005 - søknad om riving av 2 SEFRAK-registrerte bygninger Anonym EPHORTESEL
5530/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 061/022 - Svar på henvendelse angående Aashytta Planung & Architektur EPHORTESEL
8982/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 027/021 - Spørsmål om innlagt vann - utslippstillatelse Gro Cathrine Warmbo Brørs EPHORTESEL
8993/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev 123/027 - Krav om VA-plan - sone 3b - Østrungen hyttefelt O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
9001/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev 143/156 - Ettersendelse av gjennomføringsplan Grim Ole Bolmøyen EPHORTESEL
9005/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9009/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Oversikt over vekst og innmeldte saker om produksjonssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9010/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev 123/022 - Gravemelding - Søknad om graving i eller kryssing av offentlig eiendom Stian Dyrdal EPHORTESEL
8994/2020 20200728 28.07.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Anita Røset EPHORTESEL
8995/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev 058/048 - Utfyllende informasjon i tilknytning til vedtak fra Selbu kommune Bente Eidem EPHORTESEL
8987/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev 063/066 - Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid Arbeidstilsynet EPHORTESEL
8978/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev 011/011 - Melding om vedtak - Godkjent VA-plan - Høgda hyttefelt - Fritidsboliger - Tette tanker GEO Tydal EPHORTESEL
8984/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Avgitt høringssvar KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8985/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av midlertidig stilling ***** EPHORTESEL
8975/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev 063/268-269-Godkjent deling av boligtomter LIVING EIENDOM AS EPHORTESEL
8977/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev 100/031 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8976/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Fiori Debesay Weldemariam EPHORTESEL
8983/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken EPHORTESEL
8972/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev 101/032 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjølia hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8981/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev 014/036 - Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank NORTANK BRYNE AS EPHORTESEL
8973/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Jentene på tunet AS - søknad om serveringsbevilling - vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
8955/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 152/019 - 152/020 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftede grunnboksutskrifter Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
8957/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 063/277 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Eidem m.fl. EPHORTESEL
8959/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 101/028 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8970/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 157/014 - Søknad om utslippstillatelse KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8971/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 063/263 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig SPARK STUDIO AS EPHORTESEL
8958/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 051/003 - 051/034 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Odd Leiv Sesseng m.fl. EPHORTESEL
8960/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 024/006 - Bekreftelse på oppmålingsforretning Helge Eide m.fl. EPHORTESEL
8962/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til TrønderEnergi Vind AS - vedtak om syv midlertidige vindmålemaster og en permanent radiolinjemast for Stokkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
8963/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5493/2020 -Tilbakemelding på Anbud brøyting og strøing - Selbu kommune - 2020 - 2025 - Innstilling på valg av kontraktører Anonym EPHORTESEL
8964/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8721/2020 - Kontrakt vintervedlikehold 2020 - 2025 Anonym EPHORTESEL
8965/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Ansettelsesforhold i Selbu kommune ***** EPHORTESEL
8956/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 147/042 - Oversendelse av Matrikkelbrev Frank Guldseth EPHORTESEL
6993/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 9.6.20 Kari Krogstad EPHORTESEL
7609/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev 147/036 - Ny oversendelse av krav om sletting av matrikkelenhet Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
8951/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Stoppmelding lønn ***** EPHORTESEL
3259/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - tolk Fiori Debesay Weldemariam EPHORTESEL
8934/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 116/010 - søknad om dispensasjon og bruksendring ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
8935/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 137/014 - Godkjent søknad om tillatelse til tilbygg Roar Kollsete EPHORTESEL
8931/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 158/002 - Ansvarsretter - Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM EPHORTESEL
8932/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 064/157 - søknad om deling-dispensasjon i forhold til reguleringsplan Nesta II TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTESEL
8961/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev 114/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8949/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Samarbeidsmøte Selbu kommune, PPT og TONE ***** EPHORTESEL
8942/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Endringsmelding lønn - ***** EPHORTESEL
8924/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 100/005 - søknad om riving av 2 SEFRAK-registrerte bygninger TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8925/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling pensjonistvilkår Wenche Karin Langli EPHORTESEL
8929/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad som tilkallingsvikar Ronja Margrethe Botten EPHORTESEL
8930/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 158/002 - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til Norsk Fjernsynsmuseum STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM EPHORTESEL
8953/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en bjørn i Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8950/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Oppsummering fra PPTjeneste fra TONE ***** EPHORTESEL
8948/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev 147/001 - 147/042 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Frank Guldseth m.fl. EPHORTESEL
8941/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Vurdering fra PPtjeneste ***** EPHORTESEL
8933/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler 2021- fellestiltak 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8919/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 152/009 – tomt 1 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ingunn Kjøsnes m.fl. EPHORTESEL
8904/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 030/023 - Etablering av ny nettstasjon - dispensasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
8936/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) mellom Fagforbundet og Selbu kommune ved VI3 og Nestansringen Fagforbundet, Kompetansesenteret i Trøndelag EPHORTESEL
8903/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 138/004 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av garasje - tilbygg Bjørn Sigmund Stokke EPHORTESEL
8922/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Selbu og Tydal Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
8939/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Fylkesveg 705 og fylkesveg 6726 i Selbu kommune - Tilbakemelding på høring - Søknad om midlertidig veg og permanent oppfylling av terreng - Dispensasjon fra KPA - turbintransport til Stokkfjellet vindpark Statens vegvesen EPHORTESEL
8943/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 116/010 - 021/028 - Søknad om bruksendring ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
8937/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 014/034 - Tilbygg til eks hytte Trond og Øygunn Lillealtern EPHORTESEL
8938/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
8940/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Krav om høyere fast stilling ***** EPHORTESEL
8945/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-127264-4 - Fylkesveg 6724 i Selbu kommune - Tilbakemelding på høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av fylkesveg - Stokkvegen Statens vegvesen EPHORTESEL
8946/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 116/010 - Søknad om utslipp av avløpsvann ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
8882/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 067/015 - midlertidig brukstillatelse - Avfallsterminal GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS EPHORTESEL
8884/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 067/015 - midlertidig brukstillatelse - Selbu sykehjem GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS EPHORTESEL
8891/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 052/023 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte Odd Annar Ingstad EPHORTESEL
8899/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 122/019 - ferdigattest enebolig SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
8923/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 077/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8917/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 152/009 – tomt 18 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ingri Aftret Haave m.fl. EPHORTESEL
8883/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 067/015 - ansvarsrett GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS EPHORTESEL
8926/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 100/005 - Riving av bygning(er) Jo Fossum Nydal EPHORTESEL
8927/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Uttalelse ***** EPHORTESEL
8928/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Legeattest ***** EPHORTESEL
8877/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Valg av skjønnsmedlemmer. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8918/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 093/001 - Uttalelse til søknad dispensasjon fra KPA for midlertidig veg og permanent oppfylling av terreng - Kyllovegen 4 Mattilsynet EPHORTESEL
8920/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTESEL
8871/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 119/003 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av midlertidig vindmålemast NYE SELBERG ARKITEKTER AS EPHORTESEL
8860/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 136/001 - 136/036 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Elin Oddny Sæther m.fl. EPHORTESEL
8861/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 063/066 - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse ( IG 1 ) for grunnarbeid og omlegging av VA HENT AS EPHORTESEL
8887/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
8859/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 100/034 - Svar på tilbakemelding på protokoll Ole Frøseth Wik EPHORTESEL
8862/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 119/003 - Godkjent dispensasjonssøknad for oppføring av midlertidig vindmålemast v/ Stokkfjellet TRØNDERENERGI KRAFT AS EPHORTESEL
8901/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8911/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTESEL
8921/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - Fangst av stamfisk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8890/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
8894/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon til amming ***** EPHORTESEL
8895/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon til barnehagestart ***** EPHORTESEL
8896/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon til barnehagestart ***** EPHORTESEL
8902/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Takker nei til omgjøring av lærlingeplass til avtale om lærerkandidat ***** EPHORTESEL
8912/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 123/027 Søknad om utslipp av avløpsvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8878/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 125/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Eivind Aune EPHORTESEL
8879/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 136/036 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Sigmund Sæther EPHORTESEL
8881/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 125/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftede grunnboksutskrifter Eivind Aune EPHORTESEL
8900/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8908/2020 20200721 21.07.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
8885/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 119/005 - Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon for etablering av ny adkomstveg og avkjørsel til Stokkvegen 140 Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
8888/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
8889/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 067/015 - midlertidig brukstillatelse - Selbu sykehjem Selbu kommune EPHORTESEL
8914/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2020 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS EPHORTESEL
8893/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon til amming ***** EPHORTESEL
8897/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - godkjent av leder ***** EPHORTESEL
8892/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
8863/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Lærlingtilskudd 1. halvår 2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
8864/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Mailkorrespondanse vedr. Botn Boligfelt LIVING EIENDOM AS EPHORTESEL
8868/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - fast Aina Løvø EPHORTESEL
8869/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
8850/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 024/005 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Damtjønna hyttegrend - Fem fritidsboliger - Minirenseanlegg SELBUSTRAND EIENDOM AS EPHORTESEL
8865/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Analyseresultater juli 2020 SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
8822/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 011/040 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Arne Sesseng EPHORTESEL
8823/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 027/029 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Marte Mari Moen EPHORTESEL
8827/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 052/001 - Godkjent søknad om tillatelse til nytt bygg- Høydebasseng Holtet RØSET AS EPHORTESEL
8873/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av midlertidig stilling ***** EPHORTESEL
8875/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8382/2020 - Mottatt søknad om fritak fra boplikt Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
8867/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - midlertidig Nikolai Melseth Flaaen EPHORTESEL
8786/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 119/005 - Høring - søknad om dispensasjon for etablering av ny adkomstveg og avkjørsel FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
8814/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 100/034 - 100/035 - 100/036 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftede grunnboksutskrifter Hans Bårdsgård EPHORTESEL
8858/2020 20200719 19.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 100/002 - T15 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ole Frøseth Wik EPHORTESEL
8810/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 100/002 - 100/030 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Sissel Moslet Finsrud m.fl. EPHORTESEL
8812/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 147/041 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Minirenseanlegg - Guldsetbrua - Fritidsbolig Ola Arve Guldseth EPHORTESEL
8813/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 071/006 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Skjeftesosen II hyttefelt - Fritidsbolig - Tett tank med gråvannsinfiltrasjon O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8830/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd Velferdsetaten EPHORTESEL
8831/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 105/001 - Tilsagn om tilskudd til drift i vanskelig terreng FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8842/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 115/018 - Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8843/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke 19. -25.10.20 Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
8847/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 038/002 - 038/003 - Uttalelse vedrørende søknad om deling av grunneiendom - dispensasjon Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
8828/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
8836/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 126/003 - Tilsagn om tilskudd til drift i vanskelig terreng FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8838/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om kryssing/nærføring - FV 6710 - 12/3 Selbustrand - for tele/fiber - avløpsledning Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8840/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 160/001 - Tilsagn om tilskudd til drift med taubane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8841/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 147/027 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Enebolig Selbu Byggtre AS EPHORTESEL
8855/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 050/023 - Vedrørende vannavgift Alf Kristian Nykkelmo EPHORTESEL
8800/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 092/024 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Anders Kallar EPHORTESEL
8826/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om vandelsvurdering Trøndelag politidistrikt EPHORTESEL
8824/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 065/043 - Erklæring Hans Olav Sørensen EPHORTESEL
8816/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8817/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 011/002 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Arne Sesseng m.fl. EPHORTESEL
8819/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 064/016 - Godkjent søknad om oppføring av enebolig og garasje Espen Rygg EPHORTESEL
8807/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 100/002 - T15 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Hans Bårdsgård m.fl. EPHORTESEL
8808/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 100/002 - 100/026 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Siv Grethe Moslet Evensen m.fl. EPHORTESEL
8835/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8839/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-30131-15 - Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober Statens vegvesen EPHORTESEL
8844/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-00115-8 - Uttalelse til høring og offentlig - Reguleringsplan for Moslet massetak i Selbu kommune. Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESEL
8845/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 038/002 - 038/003 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av grunneiendom - oppføring av garasje og oppstillingsplass for biler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8846/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad fra kommuneplanens arealdel om dispensasjon for midlertidig veg og permanent oppfylling av terreng ved Hyttbakken, Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
8857/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedr. 202016656-4 - Trøndelag fylkeskommunes uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av fv. 67234 - Selbu kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8821/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 027/011 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Lena Moen m.fl. EPHORTESEL
8825/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Stine Hoem Ingdal Ofstad EPHORTESEL
8796/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid Marie Bysveen EPHORTESEL
8801/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 030/044 - Godkjent søknad om ny vegavkjørsel Marion Jeanette Gamst EPHORTESEL
8791/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 092/015 - Oversendelse av Matrikkelbrev Kjersti D. Moxness EPHORTESEL
8788/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 092/015 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Anders Kallar m.fl. EPHORTESEL
8792/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid Mikal Langseth EPHORTESEL
8784/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 027/028 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ola Morten Eidem EPHORTESEL
8729/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 120/017 - Godkjent rammesøknad om oppføring av garasje VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
8818/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Forespørsel om vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
8776/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev 014/050 - Godkjent søknad om dispensasjon for flytting av uthus/bod Ingrid Camilla Claussen EPHORTESEL
8829/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 064/016 - Situasjonskart Espen Rygg EPHORTESEL
8782/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling e-innsyn - 100/005 - Søknad om riving av driftsbygning, samt oppføring av ny garasje Anonym EPHORTESEL
8811/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 143/023 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8802/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 036/001 - Angående deling av eiendom Øyberget Torgrim Garberg EPHORTESEL
8803/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Stein Trondseth - Kursbevis todagerskurs prosjektering og etablering små avløpsanlegg O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8805/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 108/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8806/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om serveringsbevilling JENTENEPAATUNET AS EPHORTESEL
8743/2020 20200716 16.07.2020 Internt notat Politiattest ***** EPHORTESEL
8783/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 036/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Torgrim Garberg EPHORTESEL
8659/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 008/007 - Godkjent søknad om tillatelse for etablering av fiskebrygge for funksjonshemmede RØSET AS EPHORTESEL
8771/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Justering av ferietrekk ***** EPHORTESEL
8785/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 036/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Torgrim Garberg EPHORTESEL
8742/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 100/026 - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse Siv Grethe Moslet Evensen EPHORTESEL
8772/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 014/003 - Godkjent fradeling av tilleggsareal til gnr. 14, bnr. 59 Per Jonny Nutudal m.fl. EPHORTESEL
8773/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 024/006 - Godkjent fradeling av 3 hyttetomter Helge Eide EPHORTESEL
8774/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 153/029 - Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann Morten Johnsen EPHORTESEL
8775/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 063/241 - Vedrørende tømming av septiktank Ole Sigmund Eriksen EPHORTESEL
8795/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Varsel om forlenget saksbehandlertid Torhild Bratland EPHORTESEL
8797/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 092/002 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Anders Kallar m.fl. EPHORTESEL
8768/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svar e-innsyn - Forespørsel om saksbehandling Anonym EPHORTESEL
8793/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt OFSTAD AS EPHORTESEL
8794/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Avvikling av biladministrasjonsprodukt SANTANDER CONSUMER BANK AS EPHORTESEL
8787/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Postforkynning - Sak 20-092677TVI-STRO Sør- Trøndelag Tingrett EPHORTESEL
8789/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak - produksjonstilskudd 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8790/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak - produksjonstilskudd 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8798/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid Byggmester Ingar Olsen AS EPHORTESEL
8799/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Signert kvittering for mottak av forkynning Sør- Trøndelag Tingrett EPHORTESEL
8777/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 101/018 - Riving av naust og etablering av nytt Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
8778/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Melding om forlenget behandlingstid Bård Christer Storaunet EPHORTESEL
8779/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling e-innsyn - 115/023 - Søknad om riving Anonym EPHORTESEL
8780/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid Dag Ragnar Berg EPHORTESEL
8781/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 038/001 - Godkjent fradeling to fritidstomter i Holmbakken hyttefelt Trond Kåre Langseth EPHORTESEL
8759/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Graving fiber -Overvikvegen Okkenhaug Entreprenør A/S EPHORTESEL
8770/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev 113/005 - Mangler opplysninger - Søknad om ferdigattest O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8686/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 072/006 - Angående analyseresultater Steinar Grøtte EPHORTESEL
8750/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev Endringsmelding nr 2. Ove Røset EPHORTESEL
8763/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bestilling e-innsyn - 115/023 - Søknad om riving Anonym EPHORTESEL
6116/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 060/027 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Kjersti Merete B Bakken EPHORTESEL
6562/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 101/018 - Godkjent søknad om tillatelse til riving av naust og oppsetting av nytt naust - dispensasjon i forhold til kommuneplanens arealdel Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
6115/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 060/023 - Oversendelse av Matrikkelbrev Karin Marie Vassdal EPHORTESEL
8732/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 033/009 - Godkjent søknad om riving og oppføring nytt bygg - fritidsbolig og anneks Asle Hammerhaug Garberg EPHORTESEL
8736/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling Wenche Vassli m.fl. EPHORTESEL
8738/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev Svar på¨tilbakemelding på ansvarsbeskrivelse Ingrid Kjøsnes EPHORTESEL
8739/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 131/071 - Ufullstendig søknad om utslipp av avløpsvann - oppfølging BRØDRENE BJERKLI AS EPHORTESEL
8752/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Statusrapport - delutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 3 - Anleggsnr. 72612 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
8753/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 069/010 - ferdigattest for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
8745/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Linn Kristin Mosbø EPHORTESEL
8746/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 025/014 - Mangler i søknad om ferdigattest O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8751/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Statusrapport - delutbetaling av spillemidler - Snøproduksjon 2 - Anleggsnr. 72610 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
8754/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev Anmodning om delutbetaling av spillemidler - Snøproduksjon 2 - Anleggsnr. 72610 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8755/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev Anmodning om delutbetaling av spillemidler - Rulleskiløype 3 - Anleggsnr. 72612 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8758/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 157/014 - Godkjent søknad om riving av anneks FH GRUPPEN AS EPHORTESEL
8761/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 027/008/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ola Morten Eidem m.fl. EPHORTESEL
8762/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Forespørsel om saksbehandling Anonym EPHORTESEL
8764/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bestilling e-innsyn - 100/005 - Søknad om riving av driftsbygning, samt oppføring av ny garasje Anonym EPHORTESEL
8741/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 122/003 - Godkjent søknad om tilbygg til eksisterende driftsbygning Ole Jan Moslet EPHORTESEL
8749/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev 027/008/001 - Anmodning om opprettelse av grunneiendom fra feste Ola Morten Eidem EPHORTESEL
8766/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Vedrørende vei - Svendalstjenna Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESEL
8765/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Vedrørende vei - Svendalstjenna Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESEL
8716/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 120/017 - Godkjenning av søknad om igangsettingstillatelse for riving av garasje VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
8682/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar e-innsyn - Orientering om NiN-kartlegging Stråsjøen-Prestøyan naturreservat Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
8697/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
8701/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
8680/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Søknad om fellingstillatelse på bjørn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8662/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Beholde telefonnummer ***** EPHORTESEL
8704/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Slamrapport - juni 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8721/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Kontrakt vintervedlikehold 2020 - 2025 KLÆBU HÅNDVERKSSERVICE AS EPHORTESEL
8695/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
8699/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
8720/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 020/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nina Beathe Flønes EPHORTESEL
8656/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om bytting av bolig ***** EPHORTESEL
8706/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 122/019 - Søknad om ferdigattest SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
8663/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Refusjon jordmor 1.halvår 2020- Selbu kommune TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESEL
8722/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 063/066 - Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeid og omlegging av VA HENT AS EPHORTESEL
8726/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tiltak mot sårbare barn og unge - oppfølging UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
8689/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 049/041 - Godkjent søknad om bygging av garasje - dispensasjon i forhold til avstand til Almåvegen Rolf Ødegård EPHORTESEL
8690/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 101/001 - Godkjent fradeling av tilleggsareal Siv Toril Sørmo EPHORTESEL
8691/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 126/003 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg seterhus Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
8692/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 062/001 - Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8705/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om skoleskyss Selbu kommune og AtB ATB AS EPHORTESEL
8724/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer - forslag ikke mottatt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8725/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 072/006 - Ettersendelse av analyseresultater av avløp Steinar Grøtte EPHORTESEL
8728/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 063/044 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8733/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8735/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 014/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Per Jonny Nutudal EPHORTESEL
8730/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Høring - Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8727/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Ekstern høring - Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
8731/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Melding om bruk av lokale for midlertidig overnatting for pilegrimer langs Romboleden i 2020 KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS EPHORTESEL
8718/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 065/035 - Søknad om tillatelse til oppføring av verkstedbygg BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
8734/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 014/003 - Søknad om fradeling av tilleggsareal Per Jonny Nutudal EPHORTESEL
8674/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende husleie ***** EPHORTESEL
8703/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
8707/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 148/043 - Nabovarsling om planlagt bygging av avløpsanlegg til hytte ved Setertjernremmet hyttteområde Egil Helmer Evensen EPHORTESEL
8719/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 030/063 - Jordleieavtale John Slind EPHORTESEL
8708/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Invitasjon til kommunekonferanse på kulturområdet - webinar TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8709/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 120/036 Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark – Helikopter – Motorferdselloven § 6 Trond Aune EPHORTESEL
8711/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev H5/20 - Endringer i matrikkelforskriften fra 01.01.2021 - Autorisasjon av eiendomslandmålere m.m. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8712/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Innspill til foreløpig arbeidsdokument Regional plan for arealbruk - frist 01.09 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8713/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Beslutning om grenseregulering av namsmanndistrikt i Trøndelag POLITIDIREKTORATET EPHORTESEL
8714/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu Midtre Gauldal Holtålen og Tydal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8715/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tilbud om tegning av B-aksjer i TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
8612/2020 20200713 13.07.2020 Internt notat 065/004, 131/002 - Møtereferat vedrørende gjerde ved Engset Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
8625/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Bestilling e-innsyn - 115/003 - Søknad om fritak for boplikt Anonym EPHORTESEL
8619/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Ann T Unsgård Hjertmoen EPHORTESEL
8440/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse velferdsteknologi Velferdsteknologi m.fl. EPHORTESEL
8374/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
8488/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Tiltredelsesmelding Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
8681/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 038/001 - Søknad om deling av grunneiendom Trond Kåre Langseth EPHORTESEL
8543/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse Driftskoordinator helse og omsorg Driftskoordinator helse og sosial m.fl. EPHORTESEL
8660/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd Velferdsetaten EPHORTESEL
8670/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 138/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8685/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 126/003 - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8688/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 052/023 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte Odd Annar Ingstad EPHORTESEL
8569/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 052/013 - Oversendelse av Matrikkelbrev Audhild Valli EPHORTESEL
8584/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Vedrørende byggesak 143/156 SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
8664/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 138/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8678/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 024/006 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Helge Eide EPHORTESEL
8679/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 062/001 - Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8687/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet søknadsskjema for lønnsannsiennitet ***** EPHORTESEL
8645/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Refusjon lønnsutgift sykepleier 50 % stilling under Koronapandemien TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESEL
8661/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 001/001 - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8658/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 115/023 - Svar - Bestilling e-innsyn - Vedrørende søknad om riving av bebyggelse Anonym EPHORTESEL
8618/2020 20200713 13.07.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
8524/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse sykehjemslege Selbu sykehjem Sykehjemslege Selbu sykehjem m.fl. EPHORTESEL
8526/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse tjenesteleder helse og omsorg Tjenesteleder helse og omsorg m.fl. EPHORTESEL
8528/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse Rådgiver helse og omsorg Rådgiver helse og omsorg m.fl. EPHORTESEL
8675/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 119/003 - Søknad om tillatelse til oppføring av midlertidig målemast NYE SELBERG ARKITEKTER AS EPHORTESEL
8684/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 137/014 - Søknad om tillatelse til tilbygg Roar Kollsete EPHORTESEL
8522/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse sektorsjef helse og omsorg Sektorsjef helse og omsorg m.fl. EPHORTESEL
8677/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 024/006 - Søknad om fradeling av 3 hyttetomter Helge Eide EPHORTESEL
8463/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Refusjon jordmor 1.halvår 2020- Selbu kommune - UTGÅR TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESEL
8530/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse Fagleder helse og omsorg Fagleder helse og omsorg m.fl. EPHORTESEL
8621/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
7831/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev For lite utbetalt i lønn for skoleåret 19/20 ***** EPHORTESEL
8638/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 152/009 - Godkjent deling av tomt 1 - Rensjøen sør. Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
8665/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 038/002 - 038/003 - Fylkeskommunens uttalelse til deling av grunneiendom Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8671/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 160/001 - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8672/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 008/001 - Melding om avlingsskade Øyvind Kulseth EPHORTESEL
8636/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Innvilgelse av ytterligere permisjon fra stilling ***** EPHORTESEL
8653/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Vedtak - massetak 5, 6 og 7 - Stokkfjellet vindkraftverk Inger Helene Waagaard Riddervold EPHORTESEL
8651/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev 138/003 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8627/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Notifisering av lån sikret i kommunal garanti til Årsøya Fritidspark AS EIKA GRUPPEN AS EPHORTESEL
8628/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTESEL
8629/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Forespørsel om saksbehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8630/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8606/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Servicerapport renseanlegg 1-2020 - Innbygda barnehage RENSE OG MILJØTEKNIKK AS EPHORTESEL
8608/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Bestilling e-innsyn - 115/003 - Søknad om fritak for boplikt Anonym EPHORTESEL
8609/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 120/017 - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av garasje VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
8611/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 120/017 - Søknad om tillatelse til oppføring av støttemur VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
8571/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 052/029 - 052/030 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ole Valli EPHORTESEL
8583/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 143/166 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Sverre Hegseth EPHORTESEL
8532/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 010/016 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Tomas Ragnar Johnsen EPHORTESEL
8626/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 120/017 - Søknad om rammetillatelse - oppføring av garasje. Dispensasjon VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
8637/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 126/003 - Søknad om ansvarsrett - selvbygger Rune Dragsten EPHORTESEL
8631/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Ragnhild Sandseter EPHORTESEL
8632/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 064/016 - Søknad om oppføring av enebolig og garasje Espen Rygg EPHORTESEL
8633/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Hana Therese Romaguera EPHORTESEL
8594/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - Tursti Haverneset Teigen ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
8602/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Skjenkekontroll og tilsyn tobakkskadeloven Securitas AS EPHORTESEL
8603/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Endret funksjonalitet for tildeling av læringsmålsplaner til LIS 1 i kompetanseportalen HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
8604/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 138/004 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av garasje Bjørn Sigmund Stokke EPHORTESEL
8605/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Wenche Vassli EPHORTESEL
8607/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 024/058 - Søknad om ferdigattest Bård Christer Storaunet EPHORTESEL
8610/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Fakturagrunnlag for tonn slam fra renseanlegg - kvartal 2/2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8614/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 072/006 - Angående analyseresultater Steinar Grøtte EPHORTESEL
8589/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - Nærmiljøanlegg Høgda Svendal SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
8598/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Boklansering 15.08.2020 anne@brobar.net EPHORTESEL
8600/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 148/055 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og anneks. Dispensasjon Dag Ragnar Berg EPHORTESEL
8640/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Katja Brucksch EPHORTESEL
8641/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale vikariat ***** EPHORTESEL
8644/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar ***** EPHORTESEL
8599/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Boklansering 15.08.2020 Anne Bårdsgård EPHORTESEL
8622/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om nærføring og kryssing av Fv 6710 og 6712 i Selbu TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8635/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om ytterligere permisjon fra stilling ***** EPHORTESEL
8533/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Karakterutskrift på studieprogram: "Språklæring og språkutvikling i barnehagen" ***** EPHORTESEL
8535/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Malin Fenne Westerhus EPHORTESEL
8536/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Abdulhafiz Romodan Hamid EPHORTESEL
8537/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om utsatt ferie ***** EPHORTESEL
8538/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Malin Fenne Westerhus EPHORTESEL
8539/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Endring av lønn etter gjennomført utdanning ***** EPHORTESEL
8540/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Mia Gjessing EPHORTESEL
8544/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Gunhild Moen EPHORTESEL
8546/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Mia Gjessing EPHORTESEL
8547/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8555/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Krav om større stilling ***** EPHORTESEL
8585/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 130/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8541/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Anne Grete Elvedal Langås EPHORTESEL
8549/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Frøydis Krogstadmo EPHORTESEL
8551/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Gunhild Moen EPHORTESEL
8556/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
8557/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 126/022 - Godkjent søknad om tillatelse til påbygg av nytt tak på høydebasseng Selbu kommune EPHORTESEL
8558/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8559/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Invitasjon til årets kommunesamling beredskap 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8560/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling pensjonistvilkår Bjørg Kristjana Sverrisdottir EPHORTESEL
8561/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8485/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
8572/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 126/022 - Bekreftelse nabovarsel Hans Ivar Stene EPHORTESEL
8550/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bemerkning til framsatt krav Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
8426/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev 1973/014 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av fv. 6724- Stokkvegen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl. EPHORTESEL
8563/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling pensjonistvilkår Bjørg Kristjana Sverrisdottir EPHORTESEL
8565/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Åpen søknad som tilkallingsvikar Ronja Margrethe Botten EPHORTESEL
8566/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 041/003 - Tilsagn om tilskudd til drift med taubane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8568/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kontrakt vintervedlikehold 2020 - 2025 S. UTHUS ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
8570/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8573/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8574/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 063/241 - Tvister etter salg av hytte Ole Sigmund Eriksen EPHORTESEL
8577/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
8578/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid 19 - tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8579/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
8580/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 033/001 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av anneks og uthus Mikal Langseth EPHORTESEL
8542/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 041/003 - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8587/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 100/005 - Søknad om riving av driftsbygning, samt oppsetting av ny garasje Jo Fossum Nydal EPHORTESEL
8479/2020 20200709 09.07.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
8494/2020 20200709 09.07.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
8242/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Høring - Søknad om midlertidig veg og permanent oppfylling av terreng - Dispensasjon fra KPA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
8567/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Avtale om seniortiltak ***** EPHORTESEL
8517/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Ansvarsbeskrivelse pleiemedarbeider helse og omsorg Marthe Bang Eliassen EPHORTESEL
8529/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev 126/022 - Godkjent søknad om tillatelse til påbygg av nytt tak på høydebasseng RØSET AS EPHORTESEL
8591/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros - SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmoding, rapportskjema og sluttføring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8596/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTESEL
8597/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 014/050 - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven Ingrid Camilla Claussen EPHORTESEL
8595/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 115/023 - Bestilling e-innsyn - Vedrørende søknad om riving av bebyggelse Anonym EPHORTESEL
8513/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Utbetaling av spillemidler- Selbu kunstgressbane - Anleggsnr. 68796 SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
8520/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev 1965/002 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av vegbru - nytt overbygg RØSET AS EPHORTESEL
8521/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8523/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 1965/002 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av vegbru - nytt overbygg Selbu kommune EPHORTESEL
8514/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Utbetaling av spillemidler Selbu Fleridrettshall - Klatrehall - Delanlegg friidrett - Sosiale rom SELBU FLERBRUKSHALL AS m.fl. EPHORTESEL
8548/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Kristin Hagen EPHORTESEL
8552/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Suzana T Gebrehiwet EPHORTESEL
8553/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
8562/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Veiesedler for juni 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8564/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Krever fast stilling ***** EPHORTESEL
8487/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Endringsmelding funksjonstillegg ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
8491/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev 038/002 og 038/003 - Høring - Søknad deling av grunneiendom TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
8493/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Helse- og omsorgsplan for Selbu kommune til høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8495/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Endring i lønn etter fullført utdanning ***** EPHORTESEL
8482/2020 20200709 09.07.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
8588/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling e-innsyn - Orientering om NiN-kartlegging Stråsjøen-Prestøyan naturreservat Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
8592/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap pr 2.kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
8486/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 024/066 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av uthus, samt tilbygg av terrasse til hytte Torhild Bratland EPHORTESEL
8468/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev delutbetaling - Nærmiljøanlegg Høgda Svendal - Anleggsnr. 75346 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8470/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Revidert fastlegeavtale fra 01.07.20 - underskrevet ***** EPHORTESEL
8473/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd - Nyplanting Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8474/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd - Nyplanting Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8477/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd - Suppleringsplanting Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8481/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av Planstrategi 2020-2023 - Holtålen kommune Holtålen kommune EPHORTESEL
8458/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tonoavgift 18.01.19 TONO SA EPHORTESEL
8157/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse for sykepleiere i Selbu kommune Sykepleiere i Selbu kommune m.fl. EPHORTESEL
8340/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse for ansatte i miljøarbeidertjenesten med annen 3-årig utdanning Ansatte i miljøarbeidertjenesten med annen 3-årig utdanning m.fl. EPHORTESEL
8274/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast Ragnhild Sandseter EPHORTESEL
8341/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse for fagarbeidere helse og omsorg Fagarbeidere i helse og omsorg m.fl. EPHORTESEL
8342/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse fagarbeidere uten helsefaglig bakgrunn Fagarbeidere uten helsefaglig bakgrunn m.fl. EPHORTESEL
8344/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ansvarsbeskrivelse pleiemedarbeider helse og omsorg Pleiemedarbeidere helse og omsorg m.fl. EPHORTESEL
6587/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Mottatt søknad om tillatelse til bålbrenning Ola Kjøsnes EPHORTESEL
8492/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fullført deler av barnehagepedagogikk-utdanning ***** EPHORTESEL
8489/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 147/029 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8464/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 052/001 - Søknad om tillatelse til nytt bygg- Høydebasseng Holtet RØSET AS EPHORTESEL
8483/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 151/010 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8448/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 003/002 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og riving Ann Marit Bonaunet EPHORTESEL
8450/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 004/001/012 - ferdigattest hytte ELVRANHYTTA AS EPHORTESEL
8460/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 071/002/018 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Marthe Grøttvik EPHORTESEL
8461/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8454/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 914983584 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8467/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev - Delutbetaling av spillemidler - Tursti Haverneset Teigen - Anleggsnr. 72508 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8453/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 131/071 - Ferdigattest for riving av bygninger Hege Kleven EPHORTESEL
8455/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 062/001 - Uttalelse vedrørende ''Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Samediggi/Sametinget EPHORTESEL