eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9112/2021 20210620 20.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - LEDIGE STILLINGER I SEKTOR HELSE OG OMSORG - st. ref. (4402617147) Renate Mogård EPHORTESEL
9114/2021 20210620 20.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av stemmestyrer til Stortings- og Sametingsvalget 2021 Jorid Fuglem EPHORTESEL
9109/2021 20210619 19.06.2021 Inngående brev 041/003 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9110/2021 20210619 19.06.2021 Inngående brev 041/003 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8960/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 035/047 - Godkjent søknad om oppføring av anneks, terrasse og gapahuk Randi Garberg EPHORTESEL
9063/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Levering av valgutstyr BICO BYGG OG INNREDNING AS EPHORTESEL
9078/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 083/036 - Ettersendelse svennebrev KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9095/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding vedrørende stemmestyre Hans Morten Rønsberg EPHORTESEL
9099/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Utelekeplasskontroll Øverbygda barnehage 2021 Selbu kommune v/ Bygg og eiendom EPHORTESEL
9102/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Leie av Eldresenteret som Veldedighetsarrangement MISJON SAREPTA EPHORTESEL
9100/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Utelekeplasskontroll Kvellohaugen barnehage 2021 Selbu kommune v/ Bygg og eiendom EPHORTESEL
9101/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 020/003 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9103/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 019/010 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9108/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - LEDIGE STILLINGER I SEKTOR HELSE OG OMSORG - st. ref. (4402617147) Malin Nypan EPHORTESEL
9106/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 033/031, 033/032, 035/004, 036/001 Vedr. oppmålingsforretninger i Selbu kommune - Fv. 705 Stjørdal - Kyllo, Parsell Øybergkammen, Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8961/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Søknad om tilskuddsmidler knyttet til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rusarbeid Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTESEL
8965/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 066/057 - 066/076 - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - behandling i Planutvalget Frank Lysø EPHORTESEL
8868/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole Benjamin Storhaug EPHORTESEL
8968/2021 20210618 18.06.2021 Internt notat Mottatt politiattest Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
8924/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN m.fl. EPHORTESEL
8949/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 5537/2021 - Invitasjon til møte angående gang- og sykkelveg ifm reguleringsplan Botn - Dyrdalslia Anonym EPHORTESEL
8998/2021 20210618 18.06.2021 Internt notat Mottatt politiattest Heidi Bente Stokke EPHORTESEL
7488/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av arbeidstidsordning FO m.fl. EPHORTESEL
6633/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 063/032 - Høring - Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
8990/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Anne Grete Elvedal Langås EPHORTESEL
9005/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling innsyn ARTIKON AS EPHORTESEL
8995/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Behandling av Klage på fakturering på kommunale avgifter Edvin Mebust EPHORTESEL
9001/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 063/066 - Godkjent søknad om tillatelse til tilbygg inngangsparti SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9004/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad 01.07.21-30.06.22 Thomas Tørum EPHORTESEL
9007/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 034/004 - Godkjent plan for nydyrking Ole Jan Moslet EPHORTESEL
9017/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Rapportering av åpningstider til forhåndsstemmesteder - Selbu kommune VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
9032/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 014/003 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Kai Ove Moen m.fl. EPHORTESEL
9041/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8540/2021 - 152/019 - Søknad om tillatelse til opparbeidelse av adkomstveg til hyttetomt Anonym EPHORTESEL
9045/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 084/002 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Ann T Unsgård Hjertmoen m.fl. EPHORTESEL
9046/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9028/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 082/008 - Godkjent søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, riving av eksisterende naust, oppføring av nytt naust, nytt redskapshus samt oppfylling av areal Odd Magnar Thyholt EPHORTESEL
9030/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale midlertidig i vikariat Kine Murvold EPHORTESEL
9035/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - LEDIGE STILLINGER I SEKTOR HELSE OG OMSORG - st. ref. (4402617147) Gunhild Moen EPHORTESEL
9037/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2021, sendt 18.06.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
9040/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
9042/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 147/057 - Søknad om formell tillatelse til oppføring av fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
9043/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 138/030 - Tilleggsopplysninger - Avklaring fullstendig søknad KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9047/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 059/001 - Søknad om utbetaling av udekka Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9048/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 066/036 - Søknad om graving på eller kryssing av offentlig eiendom - Vikvarvvegen 150 TENSIO AS EPHORTESEL
9049/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Lisbeth Skei Sjøberg EPHORTESEL
9050/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 059/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9056/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 017/002 - Krav om retting i Matrikkelen Thomas Engan EPHORTESEL
9057/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8105/2021 - Oversendelse av signert samarbeids- og leieavtale vedr. Selbu Bygdemuseum Anonym EPHORTESEL
9058/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 123/022 Kvennmovegen 105 Søknad om midlertidig brukstillatelse Selbuhus Industrier AS EPHORTESEL
9059/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 063/040 - Godkjent søknad om fradeling av to parseller i Bellshåggån WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS m.fl. EPHORTESEL
9066/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 23.06.21 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9067/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 8540/2021 - 152/019 - Søknad om tillatelse til opparbeidelse av adkomstveg til hyttetomt Anonym EPHORTESEL
9064/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Forsendelse av forhåndsstemmer mellom kommuner - Avtale med Posten Norge AS POSTEN NORGE AS EPHORTESEL
9065/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse på bestilling av landmålingsutstyr fra Leica LEICA GEOSYSTEMS AS EPHORTESEL
9070/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 7822/2021 - Bestilling av eInnsyn - 125/019 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Anette-Marie Sætervik EPHORTESEL
9074/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESEL
9081/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 063/032 Uttalelse vedrørende endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia for utvidelse av boligtomt Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
9082/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 101/032 - Søknad om ferdigattest avløpsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9084/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 115/061 - Søknad om tillatelse til oppføring av hytte Selbuhus Industrier AS EPHORTESEL
9068/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 8247/2021 - 125/019 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Anette-Marie Sætervik EPHORTESEL
9071/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Implementering av Barnas Valg i Feide, Databehandleravtale REDD BARNA EPHORTESEL
9075/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Kan kommunen ta inn flere lærlinger? TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
9077/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 083/036 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9086/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev 030/018 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jan Arild Hollås EPHORTESEL
9087/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Anne Grete Elvedal Langås EPHORTESEL
9088/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Emilie Løvseth EPHORTESEL
9091/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn Thomas Tørum EPHORTESEL
9094/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende stemmestyre Hans Morten Rønsberg EPHORTESEL
9098/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Høring - Om ny organisering av Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE EPHORTESEL
9083/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
7720/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling/ferievikar Jonatan Oddsson Kjøsnes EPHORTESEL
1026/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2021 Selbu Energiverk AS m.fl. EPHORTESEL
9052/2021 20210618 18.06.2021 Inngående brev PÅMINNELSE - Kontaktregister for kommuneoverlegefunksjonen HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
8684/2021 20210618 18.06.2021 Utgående brev 066/072 - Forhåndskonferanse vedrørende ombygging av forretningsbygg Joar Steinar Uthus EPHORTESEL
8886/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende Selbuboka Oddny Røsset EPHORTESEL
8877/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Tildelinger næringsfond 2021 Stein Emstad m.fl. EPHORTESEL
8878/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev 061/002/001 - Godkjent søknad om tiltak uten ansvarsrett - Riving av fellesseter RØET FELLESSETER SA EPHORTESEL
8941/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev 026/005 - Behøver flere opplysninger - Søknad om utslipp av avløpsvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8862/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole Martin Aas EPHORTESEL
8863/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev 115/023 - Svarbrev til Statsforvalteren i Trøndelag vedr. vedtak om fritak fra boplikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8866/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole Henrik Løvø Aune EPHORTESEL
8867/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon på eiendommene 055/002, 086/005, 085/004. Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
8971/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale midlertidig i vikariat Kine Murvold EPHORTESEL
8948/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev 024/006 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Byggmester Ingar Olsen AS EPHORTESEL
8954/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8956/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev 079/001 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Harald Bjarne Velve m.fl. EPHORTESEL
8978/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev 056/025 - purring på svar om fritak på vann og avløpsgebyr Linn og Hylja B. Häninger EPHORTESEL
8982/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Valg av stemmestyrer til Stortings- og Sametingsvalget 2021 Terje Andersen m.fl. EPHORTESEL
8984/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til høring av forslag til endring av reguleringsplan Høgda hytteområde - Fylkesveg 6712 Statens vegvesen EPHORTESEL
9002/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev 083/037 - søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig, parkeringsplass og veg Rolf Arne Borgen EPHORTESEL
9012/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 136/18 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9026/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse - arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2021 ARKIVVERKET EPHORTESEL
9027/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Valgavisen 2021 - klar tales digitale valgavis KLAR TALE DA EPHORTESEL
9013/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Line Eidem EPHORTESEL
9022/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehage 2021 - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9023/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Invitasjon til Maihaugenkonferansen 2021 Innlandet fylkeskommune EPHORTESEL
9025/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev 063/066 - Godkjent søknad om tillatelse til tilbygg inngangsparti Selbu kommune EPHORTESEL
8985/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning, ***** ***** EPHORTESEL
8992/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Krav om større stilling etter AML § 14-4a ***** EPHORTESEL
9003/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev 063/032 - Endret plankart for reguleringsendring Botn - Dyrdalslia - utvidelse av tomt GEOTYDAL AS EPHORTESEL
9006/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9011/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 136/18 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8999/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Utlysingsbrev til kommunene og fylkeskommunen - midler til kompetanseheving for lærere og ledere i voksenopplæringene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9000/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Lisbeth Skei Sjøberg EPHORTESEL
8974/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Informasjon om åpningstider valglokalene - Stortings- og sametingsvalget 2021 Terje Andersen m.fl. EPHORTESEL
8952/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8957/2021 20210617 17.06.2021 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
8870/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Tildelinger næringsfond 2021 Stein Emstad m.fl. EPHORTESEL
8859/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole Ane Marte Stokke EPHORTESEL
8860/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - sommerskole Marcus Schanke EPHORTESEL
8861/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev 112/003 - Søknad om ny utsettelse av boplikt Arild Tveten Aune EPHORTESEL
8872/2021 20210617 17.06.2021 Utgående brev Tildelinger næringsfond 2021 Ola Fuglem m.fl. EPHORTESEL
8931/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Vikvarvet IL, skiavdelingen VIKVARVET IDRETTSLAG Skiavdeling EPHORTESEL
8932/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Selbu IL Ski - Øverbygda IL (Nea løypemaskin) SELBU IL EPHORTESEL
8934/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Skiløypekjøring 2020/2021 - Rapportering - Selbustrand Skispor (Selbustrand IL) SELBUSTRAND SKISPOR AS EPHORTESEL
8935/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Signert avtale om Teater i sommerskolen 2021 Ingunn Granli EPHORTESEL
8936/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Signert avtale om Musikktilbud i sommerskolen 2021 Henrik Løvø Aune EPHORTESEL
8937/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Taushetserklæring - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
8938/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Taushetserklæring - ***** ***** ***** EPHORTESEL
8942/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - LEDIGE STILLINGER I SEKTOR HELSE OG OMSORG - st. ref. (4402617147) Yvonne Hegge EPHORTESEL
8864/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - BYGGESAKSBEHANDLER - st. ref. (4400788510) Rita Helen Brandvik EPHORTESEL
8841/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 082/012 - Oversendelse av Matrikkelbrev Solfrid Olsø Bjerkan EPHORTESEL
8844/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 127/011 - 127/012 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
8857/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - LEDIGE STILLINGER I SEKTOR HELSE OG OMSORG - st. ref. (4402617147) SUBHAN PINJARI EPHORTESEL
8858/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - LEDIGE STILLINGER I SEKTOR HELSE OG OMSORG - st. ref. (4402617147) Kristin Hagen EPHORTESEL
8919/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 24/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8920/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Lokaldemokratiprosjekt - utsatt søknadsfrist til 1. oktober 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8922/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vigselmyndighet i Selbu kommune EPHORTESEL
8897/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Trafikksikkerhet - Trygt hjem for en 50-lapp 2021 - Vedr. 202118517-1 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8899/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-00971-2 - Tilsagn om momskompensasjon - SELBUSTRAND IDRETTSLAG, org.nr. 875 773 992 - Damtjenna - Garasje til løypemaskin - anleggsnummer: 51356 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
8906/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Morten Avelsgård EPHORTESEL
8909/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte Nav Værnes EPHORTESEL
8927/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev 080/004 - Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon for deling - Selbu - Vedr. 202119673-2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8925/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi 19. mai 2021 TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
8926/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer skolene - 4366054592 - st. ref. (4366054592) Espen Solheim EPHORTESEL
8876/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Smittevernplan med kommentarer og vedlegg Kommuneoverlegen i Værnesregionen EPHORTESEL
8881/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Signert avtale om Gårdstilbud i sommerskolen 2021 BERGE GÅRD EPHORTESEL
8882/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev 024/005 (parsell av) - 024/78/79 - Oppdatert situasjonskart Lennart Lie Holmen EPHORTESEL
8883/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5537/2021 - Invitasjon til møte angående gang- og sykkelveg ifm reguleringsplan Botn - Dyrdalslia Anonym EPHORTESEL
8885/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
8887/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Signert avtale om Kunsttilbud i sommerskolen 2021 Solbjørg Angelhus Langnes EPHORTESEL
8903/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8904/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Marthe Rønning Græsli EPHORTESEL
8910/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Gunhild Moen EPHORTESEL
8911/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
8916/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Invitasjon til ekstraordinært møte i representantskapet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8880/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev 024/074 - Ettersendelse av nabovarsel Sigbjørn Mastad EPHORTESEL
8898/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8247/2021 - 125/019 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Anette-Marie Sætervik EPHORTESEL
8900/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 7822/2021 - Bestilling av eInnsyn - 125/019 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Anette-Marie Sætervik EPHORTESEL
8901/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
8907/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev 021/010 - Søknad om ferdigattest Roger Vatn EPHORTESEL
8912/2021 20210616 16.06.2021 Internt notat Begrenset politiattest Kristin Flakne Østbyhaug EPHORTESEL
8914/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Oppfordring til å svare på høring om fyrverkeri NOAH - for dyrs rettigheter EPHORTESEL
8915/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev 115/061 retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
8917/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
8918/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
8921/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Angående heis Norges Handikapforbund Trøndelag EPHORTESEL
8693/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig i vikariat Kine Murvold EPHORTESEL
8838/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 084/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ole Tomas Evjen Haave EPHORTESEL
8889/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Matilda Rolseth EPHORTESEL
8890/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ingrid Rønsberg EPHORTESEL
8939/2021 20210616 16.06.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Tove Storhaug EPHORTESEL
8823/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 063/066 - nye ansvarsretter HENT AS EPHORTESEL
8853/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 147/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
8854/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 147/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Torbjørn Guldseth EPHORTESEL
8361/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 093/001 - Godkjent søknad om tillatelse til permanent fylling for næringsareal KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8813/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 082/012 - 082/013 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Jan-Erik Øhrbom m.fl. EPHORTESEL
8835/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Waagan EPHORTESEL
8913/2021 20210616 16.06.2021 Internt notat Begrenset politiattest Kristin Flakne Østbyhaug EPHORTESEL
8776/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 030/037 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - nytt våningshus John Slind EPHORTESEL
8778/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Johanne Kulseth EPHORTESEL
8847/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 147/037 - Oversendelse av Matrikkelbrev Tommy Stuvland EPHORTESEL
8848/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 147/022 - Oversendelse av Matrikkelbrev Atle Guldseth EPHORTESEL
8850/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 147/007 - Oversendelse av Matrikkelbrev Irene G Hillestad EPHORTESEL
8851/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 147/005 - 148/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jarle Aftret EPHORTESEL
8852/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 148/004 - Oversendelse av Matrikkelbrev Lars Johnsen EPHORTESEL
8888/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Jon Ove Lien EPHORTESEL
8891/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Martin Kulseth EPHORTESEL
8902/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Markeringer 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8839/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 082/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jan-Erik Øhrbom EPHORTESEL
8840/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 082/013 - Oversendelse av Matrikkelbrev Turid Øwre Jenssen EPHORTESEL
8845/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 096/019 - VA-plan nødvendig - Søknad om utslipp O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8855/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 087/006 - 089/009 - Melding om avslutting av sak Helge Lien m.fl. EPHORTESEL
8875/2021 20210616 16.06.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Oddny Røsset EPHORTESEL
8697/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev 024/006 - Avklaring vedr. avløpsanlegg i Damtjønna hyttegrend SELBUSTRAND EIENDOM AS EPHORTESEL
8843/2021 20210616 16.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Hege Lien EPHORTESEL
8842/2021 20210615 15.06.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Kristin Flakne Østbyhaug EPHORTESEL
8797/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Per Arne Aftret EPHORTESEL
8801/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Halbjørn Eidem EPHORTESEL
8681/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Nathalie Syrstad EPHORTESEL
8682/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 8140/2021 - 115/023 - Forslag på svarbrev til Statsforvalteren i Trøndelag vedr. vedtak om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
8753/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Vedtekter Selbu Frivilligsentral. Oddvar Raaen m.fl. EPHORTESEL
8780/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 096/019 - Søknad om utslipp O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8787/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Nyheim Stokke EPHORTESEL
8822/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
8746/2021 20210615 15.06.2021 Internt notat Referat ledermøte 23.03.2121 Geir Håvard Mebust EPHORTESEL
8777/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Ole Jan Moslet EPHORTESEL
8694/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2021 - Sang og musikk SELBUKLANG m.fl. EPHORTESEL
8691/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2021 - Andre lag og organisasjoner SELBU GAMMELDANSLAG m.fl. EPHORTESEL
8750/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 151/048 og 151/002 - Melding om vedtak - Godkjent VA-plan - Oppigarden boligfelt - Helårsboliger - Felles minirenseanlegg GEOTYDAL AS EPHORTESEL
8791/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 050/022 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av redskapshus Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
8812/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 063/008 - Søknad om å rive del av eksisterende uthus og oppføring av nytt tilbygg Ola Kjøsnes EPHORTESEL
8820/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Lærling Ida Forseth EPHORTESEL
8836/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Purring på svar vedr søknad om forlengelse av fritak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8837/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 061/002/001 - Sluttrapport med avfallsplan for riving RØET FELLESSETER SA EPHORTESEL
8639/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 013/008 - Dokumentasjon og kompetanse - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8649/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 079/001- Feil i rekvisisjon av oppmålingsforretning Andreas Andersen EPHORTESEL
8689/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 121/012 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Rehabilitering av pipe Byggmester Ingar Olsen AS EPHORTESEL
8738/2021 20210615 15.06.2021 Internt notat Ledermøte 27.04 Kristin Balstad m.fl. EPHORTESEL
8641/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 071/002/015 - VA-plan nødvendig - Søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8647/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 024/079 - 024/081 - 024/082 - 024/083 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Bjørnstein Hårstad EPHORTESEL
8648/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 011/042 - Oversendelse av Matrikkelbrev og grunnboksutskrift Ole Kristen Fuglem EPHORTESEL
8604/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Linn-Hege Austgarden Hoem EPHORTESEL
8628/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Margrethe Uglem EPHORTESEL
8629/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 044/007 - Oversendelse av Matrikkelbrev Per Inge Bjørling EPHORTESEL
8827/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Epost-korrespondanse SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
8795/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Nabovarsel GUNNILÅRA EIENDOM AS EPHORTESEL
8686/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler Idrett 2021 SELBU HESTESPORTSKLUBB m.fl. EPHORTESEL
8846/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev NVEs uttalelsel til høring - Endring av reguleringsplan - gnr. 138 bnr. 3 - Samstad, ved Sørungen - Selbu kommune Finn Herje EPHORTESEL
8762/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Høring - Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2021 Melhus kommune Melhus Kommune EPHORTESEL
8765/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Mona Synnøve Fremstad EPHORTESEL
8730/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 064/226 - 065/168 - Godkjent søknad 0m igangsettingstillatelse ( IG 3 ) - resterende arbeider SH PROSJEKT AS EPHORTESEL
8775/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 150/006 - Søknad om utslipp Terje Larsen EPHORTESEL
8814/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem / Nattpatruljen PLO EPHORTESEL
8817/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Guri Evjen-Kallar EPHORTESEL
8818/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Kommentarer til Selbu kommunes foreløpige vurdering av vår søknad om å anlegge elvekrysning i Renåa RENSFJELLRITTET EPHORTESEL
8819/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 21 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
8826/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Melding ved sykefravær ***** EPHORTESEL
8830/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Rapport fra Ukom - "Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø- Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?" UKOM EPHORTESEL
8831/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8832/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 063/040 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
8833/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Jarle Aftret EPHORTESEL
8834/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 063/040 - 063/041 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
8824/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Uttalelser til rullering av anleggsplan 2021 UTSIKTEN VELFORENING EPHORTESEL
8829/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 063/040 - Søknad om fradeling av to parseller - reguleringsplan Botnlia-Bellshåggån - planID 2010-000-5 WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
8807/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Pasienter som trenger drosje til tannklinikken Selbu tannklinikk EPHORTESEL
8811/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 133/002 - Søknad om tillatelse til bygging av veg IVAR LUND KJÆRNSMO EPHORTESEL
8760/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969638274, 5032-19/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8794/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Johan Røset EPHORTESEL
8815/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Guri Evjen-Kallar EPHORTESEL
8816/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Oppdragsbekreftelse geotekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT ASA EPHORTESEL
8821/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Innspill til anleggsplan SELBU KLATREKLUBB EPHORTESEL
8759/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2021 - Leie av anlegg SELBU BALLKLUBB m.fl. EPHORTESEL
8781/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Marte Tuset EPHORTESEL
8788/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-00502-2 - Tilsagn om momskompensasjon - SELBUSKOGEN SKISENTER AS, org.nr. 950 351 012 - Selbuskogen skisenter - rulleskiløype 1 - anleggsnummer: 71126 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
8789/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-00504-2 - Tilsagn om momskompensasjon - SELBUSKOGEN SKISENTER AS, org.nr. 950 351 012 - Selbuskogen skisenter - rulleskiløype 2 - anleggsnummer: 71127 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
8792/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 084/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jim Rene Wesche Evjen EPHORTESEL
8793/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Renteendring for lån KLP KOMMUNEKREDITT AS EPHORTESEL
8796/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Lærling Watsana Chanket EPHORTESEL
8710/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5296/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Bekreftelse om at avtale om vaskeritjenester og leietekstiler for Selbu kommune HO prolongeres Selbu Trykk AS EPHORTESEL
6890/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 5032 - 67/64 - Kvellohaugen barnehage - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
8646/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 024/078 - 024/080 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Helge Eide EPHORTESEL
8587/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om kulturmidler - Arrangement - Selbu Bygdekvinnelag SELBU BYGDEKVINNELAG EPHORTESEL
8739/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Bestilling innsyn ARTIKON AS EPHORTESEL
8736/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Bestilling innsyn ARTIKON AS EPHORTESEL
8701/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 131/071 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8680/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 080/004 - Uttalelse vedrørende søknad om deling av landbrukseiendom Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
8696/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 095/002 - Sluttrapport for bygging av Mølnåa kraftverk, Selbu Energiverk AS SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
8699/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 011/011 - Kvittering nabovarsel runde 2 - endring av reg.plan Høgda hytteområde GEOTYDAL AS EPHORTESEL
8703/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Utbetaling av kulturmidler Idrett 2021 Bengt Ødegård EPHORTESEL
8709/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 157/003 - Mangler følgeskriv - Dispensasjon fra kommuneplan - deling av landbrukseiendommen - Selbu STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8711/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 024/074 - Ettersendelse av nabovarsel Lennart Lie Holmen BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
8747/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Kommuneundersøkelsen 2021 Pressens offentlighetsutvalg, Norsk Presseforbund EPHORTESEL
8718/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 147/001 - Oversendelse - revidert planforslag ved Sørungen GEOTYDAL AS EPHORTESEL
8720/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8722/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Ny nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
8725/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av Stortingsvalget 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8726/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer skolene - 4366054592 - st. ref. (4366054592) Turid Gulestø EPHORTESEL
8748/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 - Trøndelag - 1. halvår 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8734/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Bestilling innsyn ARTIKON AS EPHORTESEL
8590/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 132/010 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Piperehabilitering Byggmester Ingar Olsen AS EPHORTESEL
7858/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Vedlegg til arbeidsavtale - melding om nytt tjenestested fra 1.8.21 Maria Rabben Belling EPHORTESEL
8586/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 024/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring - T-38 Alexander R Hansen m.fl. EPHORTESEL
8621/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 101/034 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig Helge Hårstad EPHORTESEL
8581/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 024/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring T - 46 Bjørnstein Hårstad m.fl. EPHORTESEL
8607/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 024/074 - Manglende opplysninger søknad om oppføring av fritidsbolig BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
8624/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 044/008 - Oversendelse av Matrikkelbrev og grunnboksutskrift Tomas Vollan Stokke EPHORTESEL
6998/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 011/011 - Høring - Endring av reguleringsplan Høgda hytteområde STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
5981/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Rullering av anleggsplan 2021 SELBU ORIENTERINGSKLUBB m.fl. EPHORTESEL
8755/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om støtte til leie av anlegg - Selbu Ballklubb SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
8756/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om støtte til leie av anlegg - Selbu IL SELBU IL EPHORTESEL
8757/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om støtte til leie av anlegg - Selbu Klatreklubb SELBU KLATREKLUBB EPHORTESEL
8758/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om støtte til leie av anlegg- Selbu Motorsportsklubb SELBU MOTORSPORT KLUBB EPHORTESEL
8318/2021 20210614 14.06.2021 Internt notat Referat prosjektgruppemøte 07.06.21 og 14.06.21. Geir Håvard Mebust m.fl. EPHORTESEL
8596/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Svein Johan Kolstad EPHORTESEL
7576/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev 147/100 Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Neggelåsen - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8740/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Oppretthold doseintervall på 12 uker FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
8741/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Sesonginfluensavaksine Fluad Tetra for sesongen 2021/2022 til beboere i sykehjem FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
8705/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Sommerskole Marit Emstad EPHORTESEL
8706/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 079/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8715/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 024/074 - Ettersendelse av nabovarsel byggesak - Ola Raaen Grendstad BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
8719/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8721/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 028/017 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett Raymond Fossum m.fl. EPHORTESEL
8743/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8695/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 074/002 Vedtak skogfond - udekka investering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8683/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 133/048 Søknad om tillatelse i ett trinn - enebolig Selbuhus Industrier AS EPHORTESEL
8698/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - ÅRSØYA FRITIDSPARK AS, org.nr. 963 928 114 - Årsøya - Tursti rundt Årsøya med forlengelse til Vikastøa - anleggsnummer: 72505. Kopi av brev til Årsøya Fritidspark AS Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
8700/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - ÅRSØYA FRITIDSPARK AS, - Haveneset/Teigen - Tursti - anleggsnummer: 72508. Kopi av brev til Årsøya Fritidspark AS Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
8702/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - ÅRSØYA FRITIDSPARK AS, - Haverneset - Tursti - anleggsnummer: 72507. Kopi av brev til Årsøya Fritidspark AS Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
8704/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Trafikksituasjonen ved Selbustrand Barneskole Anne Setsaas EPHORTESEL
8735/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Bestilling innsyn ARTIKON AS EPHORTESEL
8712/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Slamrapport, mai 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8678/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Lise Venæs Viken EPHORTESEL
8679/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Oliver Madland Hagesæther EPHORTESEL
8658/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - BYGGESAKSBEHANDLER - st. ref. (4400788510) Ingvild Bostad EPHORTESEL
8660/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Tora Roth EPHORTESEL
8663/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Ingunn Staldvik Aagård EPHORTESEL
8669/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 136/018 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8670/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Louise Mjønes Wullum EPHORTESEL
8671/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Tina Marlen Mella EPHORTESEL
8672/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 136/018 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8673/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Caroline Cecilie Hetland EPHORTESEL
8675/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 050/083 FV 705 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense ERIK ELVERUM GULDSETH EPHORTESEL
8677/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskolelærer - Kunst - st. ref. (4398580560) Lisbeth Sørflakne EPHORTESEL
8657/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 074/002 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8659/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - BYGGESAKSBEHANDLER - st. ref. (4400788510) Emilie Åkernes Bruteig Gregersen EPHORTESEL
8664/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Tove Brevik Muhle EPHORTESEL
8656/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Martine Johannessen Flakk EPHORTESEL
8661/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Marte Holmeide Rendum EPHORTESEL
8662/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Monica Grutsæter EPHORTESEL
8665/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Tove Brevik Muhle EPHORTESEL
8666/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Pratikshya Khanal Sharma EPHORTESEL
8667/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 126/003 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8668/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 136/018 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8674/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Amalie Hempel EPHORTESEL
8676/2021 20210613 13.06.2021 Inngående brev 050/083 - FV 6716 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense ERIK ELVERUM GULDSETH EPHORTESEL
8653/2021 20210612 12.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - BYGGESAKSBEHANDLER - st. ref. (4400788510) Marita Hilmo Aasen EPHORTESEL
8654/2021 20210612 12.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Nora Tveter Nikuravin EPHORTESEL
8655/2021 20210612 12.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Øystein Solligård EPHORTESEL
8651/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Silje Anzjøn Gran EPHORTESEL
8631/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er vedtatt KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
8634/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Nye retningslinjer for voksenopplæringene i saker om negativ sosial kontroll tvangsekteskap og kjønnslemlestelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8652/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Ingrid Ytterbø EPHORTESEL
8600/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Endring i forskrift om miljørettet helsevern § 11c HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
8577/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 024/005 - 024/006 - T8 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bjørnstein Hårstad m.fl. EPHORTESEL
8569/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - Avlaster i eget hjem ***** EPHORTESEL
8630/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8140/2021 - 115/023 - Forslag på svarbrev til Statsforvalteren i Trøndelag vedr. vedtak om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
8608/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter vedrørende kvalitetsreformen Leve hele livet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8610/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Bestilling av einnsyn - 051/058 Tilbakemelding - Etterspørring av opplysninger og dokumentasjon vedrørende terrasse på deres bolig Randi Garberg EPHORTESEL
8614/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Møtereferat fra IUAs beredskapsstyre 03.06.21 IUA Region Sør-Trøndelag EPHORTESEL
8618/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Høring - Endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTESEL
8619/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på kartlegging av kommunens merutgifter korona 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8622/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på ny kartlegging mai merutgifter korona 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8623/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 03.06.21 Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTESEL
8585/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Arrangement - Selbu Bygdekvinnelag SELBU BYGDEKVINNELAG EPHORTESEL
8625/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Kartlegging av kommunens merutgifter korona 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8609/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8611/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Forslag korrektur i Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
8613/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Protokoll fra møte i representantskapet 30.04.21 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8615/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Ny kartlegging mai merutgifter korona 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8597/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Bestilling av einnsyn - Oversendelse av klage på vedtak i sak 6/21 - Nåldalsvegen forlengelse Anonym EPHORTESEL
8601/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev 014/008 klage på resultat og gjennomføring av oppmålingsforretning Trond Lillealtern EPHORTESEL
8605/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** Siw Anita Neverås EPHORTESEL
8578/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 024/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring - T12 Helge Eide m.fl. EPHORTESEL
8579/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 024/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring - T11 Bjørnstein Hårstad m.fl. EPHORTESEL
8584/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev 038/003 - Uttalelse til endring av reguleringsplan Samstad Statens vegvesen EPHORTESEL
8523/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Høring - deling av landbrukseiendommen 157/003 i Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
8491/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 071/002/003 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig Olav Dalsnes EPHORTESEL
8401/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse fra hele stillingen Inger Johanne Uglem Tørum EPHORTESEL
8557/2021 20210611 11.06.2021 Internt notat Mottatt politiattest Robert Mulelid EPHORTESEL
8571/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8564/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra styremøte i Midt-Norge 110-sentral 03.03.21 Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTESEL
8580/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Lill Maren Eriksen EPHORTESEL
8500/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 157/001 - Foreløpig svar vedrørende søknad om terskel med rørgate over Renåa Ove Jonny Mogård EPHORTESEL
8503/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 102/001 søknad om deling av grunneiendom BYGGFAKTA DOCU AS EPHORTESEL
8520/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat Emilie Løvseth EPHORTESEL
8505/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 102/001 - Godkjent søknad om deling av tomt nr. 1 i Hersjølia hyttefelt Kristen Møllenhus EPHORTESEL
8527/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 920063977 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8548/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kontrollskjema for lekeplassutstyr 2020 Bjørn Eidem EPHORTESEL
8549/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Nabil abusharekh EPHORTESEL
8547/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 064/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Kåre Haarstadlien EPHORTESEL
8567/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - Sammen bygger vi Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8530/2021 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Usma Kraft AS - tilslutning til salg av kommunens aksjer ny falleieravtale EPHORTESEL
8533/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Jaktrapport - bever - sesong 2020/2021 Østre Vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
8535/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 131/071 - søknad om endring av gitt tillatelse Erik Welve EPHORTESEL
8536/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilbud geoteknisk grunnundersøkelse MULTICONSULT NORGE AS EPHORTESEL
8539/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om enerett for drosjetransport i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8540/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 152/019 - Søknad om tillatelse til opparbeidelse av adkomstveg til hyttetomt BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
8545/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 143/029 - 143/036 - Søknad om endring av fasade på bygg Peder Ole Hegseth EPHORTESEL
8546/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 064/001 - Søknad om deling av grunneiendom Kåre Haarstadlien EPHORTESEL
8465/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 084/004 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom Jim Rene Wesche Evjen EPHORTESEL
8470/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - fast stilling Marte Tuset EPHORTESEL
8472/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Christopher William Shelton EPHORTESEL
8554/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til søknad om støtte - Skråblikk på et hjem. Kopi av brev til Annee Grøtte Viken Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8558/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Krav om forhandlinger med hjemmel i HTA Kap. 4.2.2 - endring av kapitteltilhørighet Fagforbundet Selbu EPHORTESEL
8560/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 126/002 - Søknad om tilskudd - drenering, 920808409 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8562/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler våren 2021 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
8467/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Skoleskyss skoleåret 2021 - 2022 Tom Nissestad og Alma Kristine Unsgård EPHORTESEL
8512/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Bente Kristin Kleven EPHORTESEL
8462/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8489/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 024/005 (parsell av) - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig og uthus Lennart Lie Holmen EPHORTESEL
8501/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Hanne Arnø Stokkan EPHORTESEL
8494/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 024/005 (parsell av) - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Mari Kristel Gederaas EPHORTESEL
8552/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 143/010 - Søknad om ferdigattest Helga Hegseth EPHORTESEL
8537/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 131/071 - erklæring fra nabo Erik Welve EPHORTESEL
8538/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Selbu Kommunebidrag 2021 - Oppfordring til bidrag TV-Aksjonen NRK plan 2021 EPHORTESEL
8483/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 127/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Arve Sørmo m.fl. EPHORTESEL
8492/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Kontrollutvalget - årsmelding 2020 Kontrollutvalget EPHORTESEL
8493/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 051/094 - Utslipp sanitært avløpsvann O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
8495/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Årsregnskap og årsberetning 2020 Selbu Næringsselskap SELBU NÆRINGSSELSKAP KF EPHORTESEL
8502/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 024/005 (parsell av) - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Espen Lund EPHORTESEL
8565/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8506/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Elin Anette Strand EPHORTESEL
8068/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling/ferievikar Tigisty Weldegebrel EPHORTESEL
8198/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 1966/001 - Godkjent søknad om tillatelse til breddeutvidelse av fv.6718 Uglanvegen - Vedr. 202115503-1 Signhild Johanne Volden m.fl. EPHORTESEL
8525/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - FYSIOTERAPEUTER - st. ref. (4394641816) Martine Strøm Johansen EPHORTESEL
8514/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Joakim Uthus Guldseth EPHORTESEL
8518/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Beate Slind Grøtte EPHORTESEL
8519/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Karin Brattgjerd Langseth EPHORTESEL
8490/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 043/018 - Dispensasjon fra byggegrense Fv 6714 - Carport Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8516/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om større stilling ***** EPHORTESEL
8464/2021 20210609 09.06.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Kristin Flakne Østbyhaug EPHORTESEL
8452/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Høring - deling av landbrukseiendommen 080/04 i Selbu kommune ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTESEL
8499/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Vedr. Skoleskyss - brev til 10.trinn Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8526/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - BYGGESAKSBEHANDLER - st. ref. (4400788510) Ada Ervik EPHORTESEL
8508/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Line Fosli Fuglem EPHORTESEL
8510/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Hillbjørg Stene EPHORTESEL
8511/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Samtykkeerklæring - intervju ***** EPHORTESEL
8513/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Anja Lichtenberg EPHORTESEL
8521/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Tigisty W Ghebregzabher EPHORTESEL
8504/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 028/001 Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering av bygg i Punde LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
8458/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 094/001 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 982774136 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8459/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 049/003 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969520699 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8460/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 030/002 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 993558435 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8461/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 039/002 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969997258 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8451/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 150/006 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning T32 Arn Olav Kjøsnes m.fl. EPHORTESEL
8477/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Informasjon fra AtB – lag din egen holdeplass ATB AS EPHORTESEL
8487/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8420/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Innkalling til informasjonsmøte for Sommerungdom 2021 Sommerungdom 2021 EPHORTESEL
8391/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Lukten stammer fra pollen som råtner Marius Sørensen EPHORTESEL
8399/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Innkalling til opplæringsdag for ferievikarer Sektor helse og omsorg 2021 Ferievikarer 2021 EPHORTESEL
8400/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Lønnsøkning pga gjennomført utdanning Brit Solveig Størseth EPHORTESEL
8406/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Avsluttende befaring vannverk Holtet. Terje Flønes m.fl. EPHORTESEL
8486/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Slamrapport for mars og april 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8364/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 115/061 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
8384/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Lønnsøkning pga gjennomført utdanning Karin Kjøsnes EPHORTESEL
8390/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Lønnsøkning etter gjennomført utdanning Maria Rabben Belling EPHORTESEL
8408/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Brudd på gjødselslange ved Setsaas skal ikke være årsak Kristin Vikvald Olsson EPHORTESEL
8411/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 044/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Inge Kåre Sandvik m.fl. EPHORTESEL
8421/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Skoleskyss skoleåret 2021 - 2022 Mia Therese Sollihaug og Erik Johansen EPHORTESEL
8397/2021 20210609 09.06.2021 Internt notat Oversikt over elevtall Solbakken og Markaplassen skole - 2021/2022 Liv Ingunn Steinvik EPHORTESEL
8403/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Pollen som råtner Kristin Vikvald Olsson EPHORTESEL
8457/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 051/058 Tilbakemelding - Etterspørring av opplysninger og dokumentasjon vedrørende terrasse på deres bolig Håvard Matheson Stokke EPHORTESEL
8475/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Godkjent søknad om sykkelritt - Rensfjellrittet - 14.08.2021 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
8293/2021 20210609 09.06.2021 Saksframlegg/innstilling 138/030 - Oppføring av vindmølle på fritidseiendom EPHORTESEL
8422/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Skoleskyss skoleåret 2021 - 2022 Åge Johansen og Margrethe Uglem EPHORTESEL
8474/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling for Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
8355/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 091/017 - Melding om utført matrikkelføring Karita Fossen m.fl. EPHORTESEL
8356/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 091/017 - Oversendelse av Matrikkelbrev Torbjørn Langaas Lien EPHORTESEL
8341/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 011/011 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Heidi Merete Kulseth m.fl. EPHORTESEL
8287/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Line Fosli Fuglem EPHORTESEL
8365/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Frode Alsethaug EPHORTESEL
8230/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev 049/017 - Oversendelse av Matrikkelbrev Silje Hornnes Walslag EPHORTESEL
8107/2021 20210608 08.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på eiendommene 055/002, 086/005, 085/004. EPHORTESEL
8449/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Kunstgressbane - treningsanlegg ved Selbu ungdomsskole 73939 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8450/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Streetbasket/smashball/bordtennis ved Selbu ungdomsskole 73936 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8453/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 051/058 Tilbakemelding - Etterspørring av opplysninger og dokumentasjon vedrørende terrasse på deres bolig Håvard Matheson Stokke EPHORTESEL
8454/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 014/008 Tilbakemelding på - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring - klage Øygunn Foss Lillealtern EPHORTESEL
8455/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 014/008 Tilbakemelding på - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring - klage Trond Lillealtern EPHORTESEL
8443/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler 73940 Aktivitetsal ved Selbu ungdomsskole Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8424/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8036/2021 - Klage på vedtak - Stenging av Nåldalsvegens forlengelse Anonym EPHORTESEL
8430/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilskudd 2021 til friluftstiltak Selbu kommune Trondheimsregionens Friluftsråd c/o TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESEL
8440/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - 77447 Årsøya Fritidspark AS - Sanitæranlegg Vikaengene ved Årsøya tursti Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8444/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Lager for idrettsutstyr ved Selbu ungdomsskole 73935 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8351/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev 147/002 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Atle Guldseth m.fl. EPHORTESEL
8352/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev 115/018 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Ivar Krogstadmo m.fl. EPHORTESEL
8354/2021 20210608 08.06.2021 Saksframlegg/innstilling 066/057 - 066/076 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Mebonden barnehage EPHORTESEL
8412/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 138/030 - Kommunikasjon utslippssøknad - avklaringer ventes KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8335/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tjenestebevis Kjersti Egeland Fjellstad EPHORTESEL
8366/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om tilbud i sommerskolen i Selbu 2021 Ane Marte Stokke EPHORTESEL
8369/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Frauforurensing i Selbusjøen ved Granby Kristin Vikvald Olsson EPHORTESEL
8393/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ane Aas EPHORTESEL
8394/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Emma Kleven Kyllotrø EPHORTESEL
8363/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Solveig Ingjerd Borseth EPHORTESEL
8367/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om klatretilbud i sommerskolen 2021 SELBU KLATREKLUBB EPHORTESEL
8371/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Rapportering av åpningstider til forhåndsstemmesteder VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
8425/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 8105/2021 - Oversendelse av signert samarbeids- og leieavtale vedr. Selbu Bygdemuseum Anonym EPHORTESEL
8445/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler Sykkelløype-fartstrening ved Selbu ungdomsskole 73928 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8446/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler Lysanlegg for nærmiljøanlegg ved Selbu ungdomsskole 73937 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8447/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Bølger og rails for skating og sykkel ved Selbu ungdomsskole 73932 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8448/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Balansepark ved Selbu ungdomsskole 73929 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8432/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Ski, sykkel og turløype Damtjønna - Vardebu - Hølbakkvei - Gjeldende 77453 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8434/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Trimtrase Hølbakkvei - Korsbekken - Gjeldende 77452 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8435/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Lagerbygg Selbu sentralbane - Friidrett ved Selbu sentralbane - anleggsnummer 77310 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8436/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad på spillemidler - Årsøya fritidspark AS - 77450 Sykkel/skateboard Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8437/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - 77346 Rails og Skate Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8438/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad - Årsøya fritidspark AS - Spillemidler 77449 Sykkel pump- track Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8439/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - 53482 Selbuskogen skisenter - bygg for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8441/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Selbu sentralbane - lagerbygg ved Selbu sentralbane - 75232 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8442/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - 74026 Svømmehall ved Selbu ungdomsskole Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8413/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra møte 4. juni 2021 i Eldrerådet Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
8415/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Purring vedrørende Søknad om fritak for renovasjonsavgift 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
8416/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 138/030 - Utslipp - Status - Avventende KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
8417/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS 28.04.2021 Midt-norge 110-sentral IKS EPHORTESEL
8409/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Christina Hansen EPHORTESEL
8410/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vedr. oppheng av bannere, julepynt og dekorasjoner i elektriske anlegg som tilhører Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
8414/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 126/001 Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 920123562 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
8427/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
8433/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Selbuskogen skisenter - lysløype ved Selbuskogen skisenter - 13527 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL