eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12746/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 024/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring T 15 - T 18 Gunnar Skaug EPHORTESEL
12747/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Maiken Gjærevold Woldseth EPHORTESEL
12748/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Jan Terje Selboe EPHORTESEL
12749/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Beata Moscicka-Niemira EPHORTESEL
12699/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 093/001 - Nabovarsel TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
12695/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 077/001 - Erklæring om ansvarsrett NEA ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
12710/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 031/014 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
12719/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 004/024 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av vindturbin på fritidseiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12668/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Malin Komperud Beck EPHORTESEL
12684/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 014/050 - Søknad om endring av gitt tillatelse Håvard Kjøsnes EPHORTESEL
12691/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innspill til planprogram og innspillveileder til kommuneplanens arealdel 2024 - 2034, Selbu kommune Mattilsynet EPHORTESEL
12694/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 019/010 - Søknad om dispensasjon Nils Flønes EPHORTESEL
12728/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av faststilling i Miljøarbeidertjenesten Mari E Kirkhus EPHORTESEL
12730/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høring: Det videregående opplæringstilbudet skoleåret 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12731/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 01.03.2022 Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap EPHORTESEL
12734/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12735/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om støtte til vinterberedskap Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag EPHORTESEL
12736/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Invitasjon til Helse og omsorgskonferansen i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
8353/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling Eierskapsmelding Selbu Energiverk AS år 2021 EPHORTESEL
12737/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Bestilling av eInnsyn 8530/2021 - Usma Kraft AS - tilslutning til salg av kommunens aksjer ny falleieravtale Rolf Einar Pedersen EPHORTESEL
12741/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk - 2021/18 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
12745/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Line Moen Aune EPHORTESEL
12744/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til skogsveger STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12681/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 063/032 - Kunngjøring - Godkjent endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia Selbu kommune EPHORTESEL
12686/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Protokoll fra møte i kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
12689/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Protokoll - Kontrollutvalgets møte 15.09.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
12701/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 013/019 - Søknad om påkobling kommunalt vannverk/avløpsnett Maria Lina Wærnes EPHORTESEL
12709/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte Schibsted EPHORTESEL
12711/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 151/076 - Tilleggsopplysninger - Erklæring om ansvarsrett GLENN O MOLSTAD EPHORTESEL
12718/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 090/008 - Søknad om ferdigattest avløpsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12655/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling Nytt valg etter innvilgelse av fritak - Lena Nikoline Bakkeid EPHORTESEL
12690/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss pga farlig skoleveg Stian Morset Sandvik EPHORTESEL
12693/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0037 Selbu kommune EPHORTESEL
12697/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
12698/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes høringsuttalelse til trafikksikkerhetsplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12705/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til flytting i nye lokaler Selbu-Trykk AS EPHORTESEL
12708/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 061/022 - søknad om riving av eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte VILVANG BYGG AS m.fl. EPHORTESEL
12707/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev 077/001 - Søknad om tillatelse til opparbeidelse av ny veg NEA ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
12716/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen kommunal og moderniseringsdepartementet EPHORTESEL
12723/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon innvilget av leder Hanne Myran EPHORTESEL
12726/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Anja Lichtenberg EPHORTESEL
12729/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12619/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tilsyn - spørreundersøkelse om gratisprinsippet - høsten 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12620/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger m.m.) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12600/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 07.09.2021 AVARN SECURITY AS EPHORTESEL
12602/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Rundskriv H-4 2021 Etablering av ladepunkter for elkjøretøy mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12603/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13726/2010 - Eiersstrategi for Selbu kommune Anna Ølnes EPHORTESEL
12605/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tilleggsinnkalling - kontrollutvalgets møte 15.09.21 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
12610/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 37/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12612/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 082/013 - Søknad om tillatelse til riving og oppføring av nytt Knut Eidem EPHORTESEL
12621/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 135/066 - Søknad om utslippstillatelse for gråvann MIljø-VVS AS EPHORTESEL
12622/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12632/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - fast Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
12633/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - fast Susann Liaøy Berg EPHORTESEL
12638/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Kailey Breanne Milliken EPHORTESEL
12643/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Krav om overføring av integreringstilskudd for år 4-2020 Økonomitjenesten EPHORTESEL
12653/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 001/005 - Hyttetomter Synnøve Oline Jacobsen EPHORTESEL
12635/2021 20210916 16.09.2021 Internt notat Lønnsmelding Heidi Bente Stokke EPHORTESEL
12557/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Elin Alette Mjøsund EPHORTESEL
12558/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Endring av stillingskode til lektor med tilleggsutdanning ***** EPHORTESEL
12583/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Selbu kommunes høringsuttalelse til regional plan for arealbruk i Trøndelag - Vedr. 201845692-120 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12591/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til TrønderEnergi Vind AS - Varsel om retting - merking av barduner på vindmålemaster NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
12598/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale vikar på tilkalling Hilde Eidem Reitan EPHORTESEL
12604/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 062/074 - 063/102 - Tilbakemelding fra Granby GRANBY AS EPHORTESEL
12609/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Merknader til endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt John Inge Sirum EPHORTESEL
12644/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Oddrun Anita Renå EPHORTESEL
12647/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
12563/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ida Uglemsmo-Johnsen EPHORTESEL
12538/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Ingunn Evjen Kallar EPHORTESEL
12573/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev 075/010 - Godkjent søknad ferdigattest piperehabilitering BYGGSERVICE 1 AS EPHORTESEL
12599/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Selbu kommune - 85/3 - vedrørende søknad om plan for nydyrking-kulturminnefaglig vurdering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12554/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev 061/036 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Flønesberget - Helårsbolig - Minirenseanlegg Otto Steinar Larsen EPHORTESEL
12369/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale John Renå EPHORTESEL
12540/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn Værnesregionen LØNN EPHORTESEL
12631/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 071/003 - søknad om ferdigattest TRONDSET JON EPHORTESEL
12645/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 064/226 - Søknad om dispensasjon byggeforbudssone og byggegrense - Extra Selbu MER NORWAY AS EPHORTESEL
12648/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 154/002 tomt 12 - søknad omdeling av grunneiendom Jonny Aftret EPHORTESEL
12649/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11938/2021 - 076/020 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Byggfakta EPHORTESEL
12651/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 114/006 - Høringsuttalelse - Selbu kommune - Søknad på allerede bygd traktorveg - Invitasjon til høring- kulturminnefaglig vurdering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12652/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn -12364/2021 - 101/035 Søknad om tillatelse - fritidsbolig Byggfakta EPHORTESEL
12642/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Undertegnet leiekontrakt ***** EPHORTESEL
12646/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av rekrutteringsstilling Oddrun Anita Renå EPHORTESEL
12650/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 154/002 rekvisisjon av oppmålingsforretning Jonny Aftret EPHORTESEL
12564/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12582/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
12584/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Rapport fra Friskgården etter gjennomført "Ekspertbistand" ***** EPHORTESEL
12539/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende utbedring av Kyllokrysset (fv. 705/Kyllovegen) - Gbnr. 93/1, Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
12544/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev 071/003 - Kartvedlegg til søknad om ferdigattest - Deler av veg Noralf Guldseth EPHORTESEL
12547/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Eiendommen Solstad May Sissel Nykkelmo Solem EPHORTESEL
12548/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev 138/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12549/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 28 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12541/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev 116/006 - Søknad om utsatt frist for spreiing av husdyrgjødsel uten nedmolding Espen Sørflakne EPHORTESEL
12542/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0036 Selbu kommune EPHORTESEL
12543/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Program Naturdatas viltkonferanse 2021 NATURDATA AS EPHORTESEL
12545/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0035 Selbu kommune EPHORTESEL
12553/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Ingunn Evjen Kallar EPHORTESEL
12562/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 GO' VAKKER STUA AS EPHORTESEL
12532/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev 112/003 - Klage på vedtak om ikke utsatt boplikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12580/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Kristine Østby EPHORTESEL
12572/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev 106/005 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om deling av grunneiendom til boligformål - Vedr. 202129891-3 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
12575/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev 032/006 - Fylkeskommunens svar på varsel om oppstart av planarbeid Øyberget - Selbu kommune. Frist for tilbakemelding 17.09.2021 - Vedr. 202130754-2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
12579/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Kristine Østby EPHORTESEL
12561/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12551/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Gunhild Moen EPHORTESEL
12560/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til sak Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
12170/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling 352 ,360 Victoria Solem Flack EPHORTESEL
12581/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høring - om ombruk av byggevarer DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTESEL
12552/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
12550/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om utsatt frist for spreiing av husdyrgjødsel Espen Sørflakne EPHORTESEL
12527/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Bygging av snuplass/rundkjøring på Børdalsvegen, inne ved Holmene BØRDALSVEIEN SA EPHORTESEL
12483/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev 095/017 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift John Stokke EPHORTESEL
12494/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11972/2021 - Svar til søknad om forpakning av jord i kommunens eie Anonym EPHORTESEL
12556/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev 101/035 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig RANAHYTTA AS EPHORTESEL
12529/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev 023/001 - Melding om vedtak - Søknad om bygging av skogsbilveg kl 4 JOSTEIN SANDVIK EPHORTESEL
12546/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Øyvind Kulseth EPHORTESEL
12535/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Forslag til prioriterte trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger i Selbu for 2022 (deres ref: 202122979-1) Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
12455/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 149/001 m/flere - Tillatelse til tiltak - hovedvannledning SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
12280/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 067/018 - Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
12285/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 066/048 - Husleie kommunal bolig ***** EPHORTESEL
12530/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 NEA AKUPUNKTUR - HILDE BJØRNGAARD EPHORTESEL
12385/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 106/005 - Høring vedrørende søknad om deling av grunneiendom til boligformål TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
12362/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling 353 Janicke Fremo EPHORTESEL
12379/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Korrigert ansiennitetsberegning ***** EPHORTESEL
12380/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 024/004 - Godkjent søknad om deling av tomt nr 15 og 18 i Damtjønna hyttefelt Kai Morten Størseth EPHORTESEL
12460/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 001/076 - Godkjent søknad ferdigattest - Enebolig og garasje SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
12399/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 114/006 - Høring- Søknad på allerede bygd traktorveg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
12318/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Sluttavtale ***** EPHORTESEL
12358/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 012/066 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift SELBU VEKST AS EPHORTESEL
12359/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 077/001 - Vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan Røsset Nordre Ole Ivar Røset EPHORTESEL
12301/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 066/048 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
12336/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling 331 Maren Østby EPHORTESEL
12375/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ny beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
12486/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Permisjonssøknad Dagfrid Uthus EPHORTESEL
12488/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 063/102 - Spørsmål angående areal Barbara Klahr EPHORTESEL
12356/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 138/003 - Kunngjøring - Endring av reguleringsplan Samstad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
12331/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Klage til Selbu sykehjem ***** EPHORTESEL
12338/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling, 340 og 342 Oddrun Anita Renå EPHORTESEL
12337/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling, 340 og 342 Hilde Reitan EPHORTESEL
12339/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling, 340 ,342 ,343 Elisabeth Eidem EPHORTESEL
12340/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling, 343 Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
12515/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
12463/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - videreføring av sykevikariat Lena Isabell H Storvik EPHORTESEL
12476/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 094/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Gunnar Møllenhus m.fl. EPHORTESEL
12477/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 095/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Gunnar Møllenhus m.fl. EPHORTESEL
12509/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Niklas Andre Bjørling Eidem EPHORTESEL
12511/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Signert protokoll fra forhandlingsmøte den 18.08.21 mellom Selbu kommune og Den norske legeforeningen ***** EPHORTESEL
12518/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 051/001 - 051/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring THOMAS ANGELLS STIFTELSER m.fl. EPHORTESEL
12520/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om bygging av 2 kulverter - Fv. 705 - Selbuskogen skisenter - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
12411/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Skjenkebevilling - Grilldag for eldre 10.09.21 Balstad Ole Morten EPHORTESEL
12419/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 077/001 - Kunngjøring av vedtak - Endring av reguleringsplan Røsset Nordre Ole Halvard Bondahl m.fl. EPHORTESEL
12510/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 120/022 - Melding om tilbygg Svein Langås EPHORTESEL
12429/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 106/002 - 106/007 - 106/010 - Melding om utført matrikkelføring Henning Holt m.fl. EPHORTESEL
12430/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 106/007 - 106/010 - Oversendelse av Matrikkelbrev STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
12433/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 106/002 - Oversendelse av matrikkelbrev etter retting i Matrikkelen Ingrid Rolseth Holt EPHORTESEL
12495/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 011/002 - Søknad om deling av grunneiendom - Fritidshus Arne Sesseng EPHORTESEL
12497/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
12498/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ingeline Garberg EPHORTESEL
12501/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Glenn Ståle Draveng EPHORTESEL
12502/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
12505/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
12533/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
12469/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på ingen dekning av utgifter til studier ***** EPHORTESEL
12472/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtaler vikar på tilkalling, 352 Tigisty W Ghebregzabher EPHORTESEL
12481/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Valgstyret 14.09.21 Tanja Fuglem m.fl. EPHORTESEL
12513/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Ingrid Uthus EPHORTESEL
12516/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Ingeline Garberg EPHORTESEL
12528/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Veileder - Møteplasser for datakultur og dataspill KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12474/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling 331 Mildrid Flønes EPHORTESEL
12475/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn Værnesregionen LØNN EPHORTESEL
12484/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
12487/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 063/102 - Bekreftelse for ny innmåling fredag 10/9-2021 Barbara Klahr EPHORTESEL
12489/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel/svar vernepleierstudentuke3-14.22 rus og psykiatri tjenesten NTNU EPHORTESEL
12490/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 063/102 - Svar angående spørsmål om areal Barbara Klahr m.fl. EPHORTESEL
12492/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Merete Osen EPHORTESEL
12524/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 062/028 - Søknad om påkobling kommunalt vannverk/avløpsnett Robert Borseth Guldseth EPHORTESEL
12525/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 061/036 - Søknad om utslipp av avløpsvann Otto Steinar Larsen EPHORTESEL
12449/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
12407/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 066/055 - Videre prosess - Søknad om utslipp - Tett tank for svartvann og gråvannsutslipp Lisbeth Norbye EPHORTESEL
12446/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon Sonja Sandvik m.fl. EPHORTESEL
12451/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 148/007 - Mangler i søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Egil Helmer Evensen m.fl. EPHORTESEL
12453/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 100/006 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk Jan Krogstad EPHORTESEL
12503/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Vianova EPHORTESEL
12456/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bestilling nøkler til Bell Systemsikring AS EPHORTESEL
12531/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring 2020/2021 Øyvind Kulseth EPHORTESEL
12473/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling 360 Ellinor Hagen Sivertsen EPHORTESEL
12458/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 149/001 m/flere - Tillatelse til tiltak - hovedvannledning Selbu kommune EPHORTESEL
12461/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 063/255 - Botn 30 Søknad om ferdigattest Kube Entreprenør As EPHORTESEL
12478/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 038/004 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12482/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Trøndelag - invitasjon til informasjons- og innspillsmøter Riksantikvaren EPHORTESEL
12466/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 119/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12467/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 078/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12470/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale vikar på tilkalling Vibeke Græsli Furan EPHORTESEL
12479/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 011/011 - Kunngjøring av vedtak - Endring av reguleringsplan Høgda hytteområde Edith Synnøve Norstrøm EPHORTESEL
12480/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Valgstyret 13.09.21 Valgstyret EPHORTESEL
12471/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Arbeidsavtale rekrutteringsstilling Sigrid Skrødal EPHORTESEL
12465/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 084/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12468/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling - på pensjonistvilkår Karen Gurine Oldervik EPHORTESEL
12445/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Uttalelse til ''Høring byggesak - Oppføring av vindturbin på fritidseiendom gbnr. 4/24, Selbu kommune''. Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
12442/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 084/003 - Vedtak om registrering av landbrukseiendom i floghavreregisteret Mattilsynet EPHORTESEL
12443/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 062/028 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Selbuhus Industrier AS EPHORTESEL
12444/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev 150/003 - Undertegnet grunneiererklæring Jonny Aftret EPHORTESEL
12450/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oppsigelse Ingfrid Toril Svendgård EPHORTESEL
12441/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev 138/003 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12278/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på¨søknad om graving Tømra boligfelt KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12406/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Møtereferat 08.09.2021 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
12176/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 093/001 - Høringsbrev - Utbedring av Kyllokrysset (fv. 705/Kyllovegen) - Kommunen ber om at saken prioriteres STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
12217/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTESEL
12334/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar einnsyn - 12055/2021 - Øvingsområder for opplæring til førerkort klasse S - Trøndelag Stein Fremo EPHORTESEL
12326/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 012/057 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Isabelle Hagen Meisal m.fl. EPHORTESEL
12376/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Undertegnet avtale vikar på tilkalling Mari E Kirkhus EPHORTESEL
12366/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 071/002/010 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Djupåosen hyttefelt - Fritidsbolig - Infiltrasjon av gråvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12435/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 ZALTO AS EPHORTESEL
12342/2021 20210910 10.09.2021 Internt notat Møte rekreasjonsløyper snøscooter - SUR SSK TA - Referat Erik Brenna EPHORTESEL
12319/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 052/001 - Godkjent søknad om ferdigattest - Høydebasseng Holtet RØSET AS EPHORTESEL
12313/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 063/278 - 063/074 - 063/102 - 063/129 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Barbara Klahr m.fl. EPHORTESEL
10394/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 138/003 - Vedtak - Endring av reguleringsplan Samstad Hermann Peder Bjugan EPHORTESEL
12400/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Omgjøring av vedtak: Arbeidstilsynet gir samtykke Arbeidstilsynet EPHORTESEL
12421/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 100/006 - søknad om påkobling til kommunalt vannverk Jan Krogstad EPHORTESEL
12422/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Forespørsel om å være med i prosjekt Pilot Helse Varit VR EPHORTESEL
12384/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12394/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0034 Selbu kommune EPHORTESEL
12395/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene John Inge Sirum EPHORTESEL
12397/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Ingebrigt Hårstad - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Øvre Stubbvollen - Ingebrigt G. Hårstad Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12398/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969136295 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12377/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Undertegnet avtale vikar på tilkalling Elisabeth Eidem EPHORTESEL
12387/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning SELBU FLERBRUKSHALL AS EPHORTESEL
12388/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Møteinnkalling til kontrollutvalget 15.9.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
12389/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0032 Selbu kommune EPHORTESEL
12391/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 052/001 - Søknad om ferdigattest adkomstveg RØSET AS EPHORTESEL
12392/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 062/221 - Svar - Status søknad øvingsområde snøscooteropplæring nær Selbuskogen Skisenter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12401/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Forespørsel/svar verneplierstudenter uke 37-47.22 NTNU EPHORTESEL
12402/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 063/221 - Notat utdanningsansvarlig NORD Universitet - Snøscooteropplæring og øvingsområder Gunnar Tule Nervik EPHORTESEL
12403/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Invitasjon til Statsforvalterens kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap 4. - 5. november 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12396/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0033 Selbu kommune EPHORTESEL
12425/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Forespørsel/svar vernepleierstudenter uke 3-10 og uke 11-19 vårsemester 22 NTNU EPHORTESEL
12426/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på rullering av anleggsplan Selbu i.l. EPHORTESEL
12434/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Tilknyttet Bell skole Elevrådet v/ Bell skole EPHORTESEL
12436/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
12437/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Tilknyttet Bell skole Ansatte v/ Bell skole EPHORTESEL
12438/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 053/001 - Søknad om bygging av traktorveg kl 8 Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
12412/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier NTNU EPHORTESEL
12413/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Selbu kommune 04.09.2021 AVARN SECURITY AS EPHORTESEL
12414/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring - skoleruta for skoleåret 2023 - 2024 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12417/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev IMDis nye tilskuddsløsning er klar til bruk IMDI EPHORTESEL
12418/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Videre svar på krav om fast ansettelse ***** EPHORTESEL
12404/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 36/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12405/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Selbu kommune - Covid-19 LANGSETH B AS EPHORTESEL
12408/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om deltakelse i prosjekt Pilot Helse Selbu kommune EPHORTESEL
12409/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Endring av dato - Grilldag for eldre Balstad Ole Morten EPHORTESEL
12431/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 063/221 - Status søknad godkjenning øvingsområde snøscooteropplæring nær Selbuskogen Skisenter Gunnar Tule Nervik EPHORTESEL
12432/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Innspillsmøte om ny forvaltningsmodell i Nordland og tidligere Troms fylke Utmarkskommunenes Sammenslutning USS EPHORTESEL
12393/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Veiededler juli og august 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
12428/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Koronasikkert valg - vaktordning Selbu frivilligsentral EPHORTESEL
12225/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 100/006 - Vedrørende kommunalt vannverk Jan Krogstad EPHORTESEL
12228/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Restaurering av meandrerende elv i Slindelva - Selbu kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTESEL
12235/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 140/008 - Godkjent søknad om dispensasjon til bygging av vei til eksisterende hytte Hans Morten Evjemo EPHORTESEL
12258/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Susann Liaøy Berg EPHORTESEL
12262/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Renate Mogård EPHORTESEL
12229/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på permisjonssøknad Anette Dyrdal m.fl. EPHORTESEL
12233/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon Dariusz Marcin Bruhnke EPHORTESEL
12246/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 127/001 - Søknad om erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Arve Sørmo EPHORTESEL
12247/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 106/004 - Søknad om midlertidig utsatt boplikt Eva Marie Uthus EPHORTESEL
12248/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 084/001 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til ny driftsbygning på gnr/bnr 083/001 John Halvorssen Evjen EPHORTESEL
12256/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 035/050 - 063/278 - Utsendelse av varsel om oppmålingsforretning Bjørn Jarle B Hofsmo m.fl. EPHORTESEL
12347/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Jorid Uthus EPHORTESEL
12370/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Stråsjøen hytteforening - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til løypekjøring Vekta-Prestøyan-Schulzhytta - Stråsjøen hytteforening Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12371/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev -Dispensasjonssøknad for utbedring av fv. 705 ved Blomlia - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
12372/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Navneforslag kultursal - Selbu ungdomsskole Tone Haave EPHORTESEL
12254/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon på eiendommen 114/008. Per Sølverud EPHORTESEL
12364/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 101/035 Søknad om tillatelse - fritidsbolig RANAHYTTA AS EPHORTESEL
12355/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12357/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTESEL
12367/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - FV 6712 fra Tømra til Fuglem FAU Selbustrand Skole v/ Jon Arne Sesseng EPHORTESEL
12360/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 114/006 - Søknad om allerede bygd traktorvei Brit Helen Velve Frøseth EPHORTESEL
12345/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon Sonja Sandvik EPHORTESEL
12346/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon Sonja Sandvik EPHORTESEL
12252/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 112/003 - Klage på vedtak om ikke utsatt boplikt Arild Tveten Aune EPHORTESEL
12253/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 112/003 - Klage på vedtak om ikke utsatt boplikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12242/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 131/048 - Godkjent søknad u/ ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig Ludvik Andre Børstad m.fl. EPHORTESEL
12365/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Kjøpekontrakt Knut Eidem EPHORTESEL
11639/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Selbu sykehjem Bente Kristin Kleven EPHORTESEL
12259/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
12106/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 014/050 - Godkjent søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg Ingrid Camilla Claussen EPHORTESEL
12265/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Gunhild Moen EPHORTESEL
12291/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** John Kulseth EPHORTESEL
12295/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev HØRING – Pakkeforløp hjem for kreftpasienter HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
12296/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 093/001 - Reivderte tegninger til søknad om dispensasjon VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
12297/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12299/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 100/006 - Påkobling vannforsyning Markvold KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12300/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Jorunn Margrethe Kjøsnes EPHORTESEL
12302/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Borgar Barland EPHORTESEL
12315/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 038/006 - Søknad om ferdigattest ATLE KARLSEN AS EPHORTESEL
12286/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 087/007 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
12289/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 010/010 - søknad om bygging av fiskesperre i eksisterende kanal i Grøtemselva SELBUSJØEN GRUNNEIERLAG SA EPHORTESEL
12292/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Personalia ***** EPHORTESEL
12293/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Detaljplan for Varmdal kolonihage ALLSKOG SA EPHORTESEL
12321/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 052/001 - Godkjent søknad om ferdigattest - Høydebasseng Holtet Selbu kommune EPHORTESEL
12298/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
12341/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - Planprogram og innspillveileder for kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Selbu kommune Statens vegvesen EPHORTESEL
12335/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 071/002/010 - Søknad ferdigattest gråvannsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12273/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Marstad boligfelt - signert kontrakt KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12274/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om graving Tømra boligfelt KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12275/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Rullering anleggsplan ØVERBYGDA IDRETTSLAG EPHORTESEL
12283/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Detaljplan for Varmdal kolonihage ALLSKOG SA EPHORTESEL
12306/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 12055/2021 - Øvingsområder for opplæring til førerkort klasse S - Trøndelag Stein Fremo EPHORTESEL
12330/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 085/003 - Uttalelse - Høring vedrørende søknad om plan for nydyrking - Selbu kommune. Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
12332/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Vedtak NAV foreldrepenger Anette Dyrdal EPHORTESEL
12290/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** John Kulseth EPHORTESEL
12272/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Nevena Joncic EPHORTESEL
12284/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 014/001 - Søknad om tillatelse til tiltak - veg til boligtomt 014/058 Ola Morten Fuglem EPHORTESEL
12304/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 064/027 - Privat forslag til endring i reguleringsplan for Bell - Marienborg GEOTYDAL AS EPHORTESEL
12308/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
12310/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 119/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12311/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 092/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12312/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 043/004 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12314/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11972/2021 - Svar til søknad om forpakning av jord i kommunens eie Anonym EPHORTESEL
12316/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
12287/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Detaljplan for Varmdal kolonihage ALLSKOG SA EPHORTESEL
12288/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Detaljplan for Varmdal kolonihage ALLSKOG SA EPHORTESEL
12305/2021 20210908 08.09.2021 Internt notat Avgrenset politiattest ***** EPHORTESEL
12309/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Anette Dyrdal EPHORTESEL
12236/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Lise Klungerbo Drangsholt EPHORTESEL
12237/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - MILJØTERAPEUT 100% fast stilling - st. ref. (4426783408) Emilie Løvseth EPHORTESEL
12257/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Kopi av innvilget søknad fra NAV Torgeir Møst EPHORTESEL
12231/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Selbus kommunes høringsuttalelse til regional plan for arealbruk i Trøndelag EPHORTESEL
12232/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad om elevpermisjon Dariusz Marcin Bruhnke EPHORTESEL
12216/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 063/278 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bjørn Jarle B Hofsmo m.fl. EPHORTESEL
12226/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Selbu Fjellstyre - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av elgtrekk for transport av felt storvilt - Jaktlag B Selbu Fjellstyre Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen -STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12227/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Selbu Fjellstyre - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av elgtrekk for transport av felt storvilt - Jaktlag A Selbu Fjellstyre Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10641/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 063/032 - Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia, ønske om utvidet boligtomt EPHORTESEL
12158/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 062/028 - 062/029 - 062/030 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jon Høiås EPHORTESEL
12239/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling Stine H S Gartland EPHORTESEL
12240/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev 119/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12241/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Oppsigelse støttekontakt oppdrag Sigrid Skrødal EPHORTESEL
12224/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969136295 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12190/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 11841/2021 - 024/004 - Søknad om deling - tomt nr 18 Damtjønna hyttefelt Byggfakta EPHORTESEL
12192/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 11832/2021 - 024/004 - Søknad om deling - tomt nr 14 Damtjønna hyttefelt Byggfakta EPHORTESEL
12193/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 11807/2021 - 024/004 - Søknad om deling - tomt nr 15 Damtjønna hyttefelt Byggfakta EPHORTESEL
12198/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar Bestilling einnsyn - 11902/2021 - 131/048 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Byggfakta EPHORTESEL
12195/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 11696/2021 - 148/007 søknad om deling av grunneiendom Byggfakta EPHORTESEL
12196/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 063/278 - Vedrørende erstatningsareal for dyrkajord Pro Invenia as v. Ingebrigt Bjørseth EPHORTESEL
12177/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lønnsmelding lærlingeansvar ***** EPHORTESEL
12179/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 012/065 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ola Fuglem EPHORTESEL
12182/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 063/279 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
12168/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 067/071 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
12169/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 067/018 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
12171/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Kjøkkenet Andrea Barland EPHORTESEL
12204/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 076/020 - Godkjent søknad uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig Ingar Stokke EPHORTESEL
12172/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Kjøkkenet Anja Lichtenberg EPHORTESEL
12173/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Kjøkkenet May Ingunn Kulseth EPHORTESEL
12201/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 151/076 - Søknad om utslippstillatelse - purring mangelfull søknad Glenn Ove Molstad EPHORTESEL
12202/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om permisjon fra politiske verv - Maren Dyrdal EPHORTESEL
12203/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra politiske verv - Lena Nikoline Bakkeid EPHORTESEL
12208/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn Værnesregionen LØNN EPHORTESEL
10753/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av planprogram for reguleringsplan Granby næringsområde EPHORTESEL
10743/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Endring av reguleringsplan Hyttefelt Østrungen (PlanID 2016-000-7) EPHORTESEL
12042/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Glenn Ståle Draveng EPHORTESEL
12066/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Jorid Uthus EPHORTESEL
12185/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lønnsmelding lærlingeansvar ***** EPHORTESEL
12218/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 030/018 - Tillatelse til riving eks. og oppføring av ny fritidsbolig Jan Arild Hollås EPHORTESEL
12003/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Selbuskogen Skisenter AS - Søknad om forskuddsfinansiering - etablering av to underganger under FV 705 samt utvidelse av løypenett ved Skisentret EPHORTESEL
12109/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Endringsmelding stillingsandel Værnesregionen lønn EPHORTESEL
12141/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Marit Sæther EPHORTESEL
12115/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 011/011 - Kunngjøring av vedtak - Endring av reguleringsplan Høgda hytteområde STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
12164/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Sigrid Skrødal EPHORTESEL
12210/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Innløsing av iPad Lena Nikoline Bakkeid EPHORTESEL
12149/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Tone Iren Melan EPHORTESEL
12133/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Vibeke Græsli Furan EPHORTESEL
12183/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lønnsmelding lærlingeansvar ***** EPHORTESEL
12264/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev 115/021 - Søknad om konsesjon Kristoffer S Stensrud EPHORTESEL
12212/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift pa° landbasert vindkraft Utmarkskommunenes Sammenslutning USS EPHORTESEL
12213/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift pa° landbasert vindkraft LVK EPHORTESEL
12214/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Egenandelstak HELFO EPHORTESEL
12205/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12207/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Laila Størseth EPHORTESEL
12175/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 091/002 - Kopi av brev til Martin Evjen-Kallar - Avslag på søknad om avkjørsel ny bolig fra FV 705 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
12186/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Kommunekraft | Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft KOMMUNEKRAFT AS EPHORTESEL
12187/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 063/262 - Søknad om tillatelse til oppføring av natursteinsmurer KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
12197/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12199/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 001/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12194/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Oppsigelse husleiekontrakt 1/9-21 Else Margrethe Nytrø EPHORTESEL
12191/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Oppsigelse 067/018 Nestansringen 42 C - 23/8-21 Kirsten Jorunn Stokke EPHORTESEL
12184/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Statstilskudd til opplæring i/på samisk skoleåret 2021/2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12188/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 024/004 - 024/071 - Godkjent søknad om fradeling av tilleggsareal Kai Morten Størseth EPHORTESEL
12148/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 062/023 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Jon Høiås EPHORTESEL
11852/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 030/038 - Godkjenning av nydyrket areal Per Kåre Slind EPHORTESEL
12211/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Værnesregionen PPT EPHORTESEL
12215/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 052/001 - Ettersendelse bekreftelse på ferdigattest RØSET AS EPHORTESEL
10602/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 011/011 - Vedtak - Endring av reguleringsplan Høgda hytteområde Ole Kristen Fuglem EPHORTESEL
12222/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Nabovarsel - Endring av reguleringsplan Sirhaugene hyttefelt Fredrik Drangsholt EPHORTESEL
10029/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon uten lønn 03.09. - 31.12.21 Arny Martinsen Olsen EPHORTESEL
10054/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - fast Randi Martinussen Størseth EPHORTESEL
10642/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 011/011/011 - Godkjent søknad om bygging av adkomstveg til fritidsbolig - Høgda hytteområde KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11965/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 064/001-063/070-1705/1- søknad om bygging av 2 kulverter under F.v. 705 ved Selbuskogen skisenter - dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
12084/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 053/001 Oppmåling av nydyrking Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
12072/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på 030/034 - Oppmåling og godkjenning av nydyrking John Slind EPHORTESEL
12075/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 034/004 - Oppmåling av nydyrket areal Ole Jan Moslet EPHORTESEL
12081/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 013/027 - Godkjent søknad om påkobling kommunalt vannverk/avløpsnett Marianne Halvorsen m.fl. EPHORTESEL
12093/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 085/003 - Høring vedrørende søknad om plan for nydyrking TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
12117/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Fv. 705 - Høringsbrev -Dispensasjonssøknad for utbedring av fv. 705 ved Blomlia TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
12103/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Innkalling til styremøte i Selbu Frivilligsentral Oddvar Raaen m.fl. EPHORTESEL
12140/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 064/016 - klage på gitt ferdigattest BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
12143/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Melding om ending i vedtak - Serverings- og skjenkebevilling ved Flora Herregaard FLORA HERREGAARD AS EPHORTESEL
12105/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 063/278 - 063/080 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA m.fl. EPHORTESEL
12174/2021 20210905 05.09.2021 Inngående brev Navneforslag kultursal - Selbu ungdomsskole Margrete Aas EPHORTESEL
12152/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Endringssøknad - Større fasadeskilt for Europris Selbu, Selbuvegen 1672 ELEKTROVAKUUM AS EPHORTESEL
12153/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12154/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om korrekt innplassering ***** EPHORTESEL
12160/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Brev til aksjonærer i TrønderEnergi vedr informasjon om foreslått produksjonsavgift på vindkraft TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
12162/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse, aktivitet og service EPHORTESEL
12145/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 149/001 m.fl. - søknad om tillatelse til tiltak - annet - hovedvannledning SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
12155/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Avtaler med grunneiere Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
12157/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 100/006 - Ferdigmelding vannmåler SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
12159/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kjørebok leiekjøring 2021 Stig Alsethaug EPHORTESEL
12114/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om graving i Kvellovegen TEKAM AS EPHORTESEL
12119/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Invitasjon Forsvaret EPHORTESEL
12167/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Tømra Geir Morten Bremseth EPHORTESEL
12146/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Vedlegg til svar på høring om trafikksikkerhetsplan m/kart Tømra og Innbygda barnehage EPHORTESEL
12138/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for politiske verv Lena Nikoline Bakkeid EPHORTESEL
12156/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Avtaler med grunneiere Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
12111/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 014/050 - Kvittering nabovarsel av O.K.Fuglem - Bygging av adkomstveg Ingrid Camilla Claussen EPHORTESEL
12113/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 063/278 - Planprogram Granby næringsområde PRO INVENIA AS EPHORTESEL
12118/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale Inger Haarstad EPHORTESEL
12123/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11807/2021 - 024/004 - Søknad om deling - tomt nr 15 Damtjønna hyttefelt Byggfakta EPHORTESEL
12124/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11832/2021 - 024/004 - Søknad om deling - tomt nr 14 Damtjønna hyttefelt Byggfakta EPHORTESEL
12125/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11902/2021 - 131/048 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Byggfakta EPHORTESEL
12127/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11696/2021 - 148/007 søknad om deling av grunneiendom Byggfakta EPHORTESEL
12128/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11841/2021 - 024/004 - Søknad om deling - tomt nr 18 Damtjønna hyttefelt Byggfakta EPHORTESEL
12129/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 063/115 - Bygningstegning BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
12122/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 35/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12126/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - endring av lov om hundehold LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12130/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjon til kommunedirektør vedr Arkivplanprosjekt 2021 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
12131/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Taksering Stokkfjellet TYDAL KOMMUNE EPHORTESEL
12132/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt rapportering 2Q2021 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
12134/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Prisforespørsel - taksering av vindkraftanlegg Tydal kommune EPHORTESEL
12135/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om graving av fibertilførsel i Nestansringen TEKAM AS EPHORTESEL
12137/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12139/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Garanti for utbyggingskostnader kommunal utbyggingsavtale SELBU SPAREBANK EPHORTESEL
12067/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Informasjon om restaurering av meandrerende elv i Slindelva - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12032/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - 11555/2021 - Svar på henvendelse og forespørsel om kjøp av tomt i 2019 Marius Sørensen EPHORTESEL
12013/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Endringsmelding økt stillingsprosent /endret sluttdato Emilie Løvseth EPHORTESEL
12020/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev 082/001 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til ny avkjørsel, samt oppføring av tilbygg til redskapsbu Jan Erik Marstad EPHORTESEL
12051/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev 134/037 - 134/054 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Eli Kjersti Overvik m.fl. EPHORTESEL
12061/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
12083/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Karlame Morset EPHORTESEL
12087/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Kjærsti Birgitte Velve EPHORTESEL
12091/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn ***** EPHORTESEL
12089/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev 062/001 - Melding om dødsbo ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTESEL
12094/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Tonje Hatlen Hårstad EPHORTESEL
12098/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
12074/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev 093/001 - Søknad om dispensasjon VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
12082/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev 043/004 søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12099/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
12100/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte ***** EPHORTESEL
12101/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
12033/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11172/2021 - Konsesjon leieavtale fallretter, Usma Kraft AS Ellen Merli EPHORTESEL
12041/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** EPHORTESEL
12044/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev 031/025 - Midlertidig brukstillatelse for Fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS m.fl. EPHORTESEL
12045/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev 152/019 - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - Fritidsbolig Steinar Eidem EPHORTESEL
12062/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - skoger under 10 dekar Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12065/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev 143/005 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12036/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Protokoll fra forhandlingsmøte den 18.08.21 mellom Selbu kommune og Den Norske Legeforening ***** EPHORTESEL
11940/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Merete Osen EPHORTESEL
10601/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale Inger Haarstad EPHORTESEL
12022/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01 Skatteetaten EPHORTESEL
12027/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Mølnåa- Rolset HMR EPHORTESEL
12029/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11172/2021 - Konsesjon leieavtale fallretter, Usma Kraft AS Ellen Merli EPHORTESEL
12039/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev 013/027 - Underskrevet grunneiererklæring Per Morten Ofstad m.fl. EPHORTESEL
11983/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 067/015 - Søknad om tillatelse i ett trinn - ombygging Nestansringen 20 - IG 1 - riving og miljøsanering Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTESEL
11998/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Referat fra møte i ungdomsrådet 31.08.21 Medlemmer i Selbu ungdomsråd EPHORTESEL
11985/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Innløsing av iPad Ole Morten Balstad EPHORTESEL
11986/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 048/013 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av driftsbygning Haldor-Arnt Garberg EPHORTESEL
11990/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 10842/2021 - Selbu fjellstyre - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2020 Anonym EPHORTESEL
11992/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 31.08.21 Janne Ingveig Uthus m.fl. EPHORTESEL
11994/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Bestilling av eInnsyn - 11328/2021 - Selbuskogen skisenter - søknad om lån/forskuttering stort kr. 3.000.000,- for spillemidler til etablering av to underganger under FV samt utvidelse av løypenett ve RAFordal EPHORTESEL
12034/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Navneforslag kultursal - Selbu ungdomsskole Turid Eidem EPHORTESEL
11972/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Svar til søknad om forpakning av jord i kommunens eie Tormod Morset EPHORTESEL
12040/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev 013/028 - Underskrevet grunneiererklæring Ragnar Løvaas EPHORTESEL
12049/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
12055/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Øvingsområder for opplæring til førerkort klasse S - Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12058/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 134/037 - 134/054 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Vegard Kjøsnes EPHORTESEL
12043/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Sentralbanen (Stormyråsen) Selbu Ballklubb v/leder Jo Kjetil Valli EPHORTESEL
12023/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:01:04.451626 Skatteetaten EPHORTESEL
12024/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:04.611572 Skatteetaten EPHORTESEL
12026/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Underskrevet korrigert sykevikariat for september 2021 Ingrid Borseth Saasen EPHORTESEL
12031/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Vi innvilger ikke søknaden om samtykke Arbeidstilsynet EPHORTESEL
12059/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 134/037 - 134/054 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Vegard Kjøsnes EPHORTESEL
12025/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Underskrevet sykevikariat for august og september 2021 Ingrid Borseth Saasen EPHORTESEL
12030/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Invitasjon til årets Ungdomskonferanse i Kristiansand Bufetat EPHORTESEL
12048/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Anette Skeide Fiskvik EPHORTESEL
12056/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Navneforslag kultursal - Selbu ungdomsskole Stine Kjærnsmo EPHORTESEL
12057/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan - Ner Innbygdvegen 56. Fylkesveg 964 i Innbygda. Terje Avelsgård EPHORTESEL
12008/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 033/001 søknad om ferdigattest SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
11932/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 071/003 - Ufullstendig søknad om ferdigattest - ferdigstillelse av veg i hyttefelt Noralf Guldseth EPHORTESEL
11890/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev Endringsmelding arbeidsavtale Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
11883/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 010/015 - Godkjenning av areal etter nydyrking Arne Sesseng EPHORTESEL
8752/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev Planlagt tilsyn: Fastlegeliste Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11929/2021 20210831 31.08.2021 Internt notat Referat prosjektgruppemøte 30.08.21 Geir Håvard Mebust m.fl. EPHORTESEL
11997/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Informasjon om radon i kommunen RADONOR AS EPHORTESEL
12005/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 075/010 søknad om ferdigattest BYGGSERVICE 1 AS EPHORTESEL