eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4152/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd 2019 - kommunalt rusarbeid Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
4146/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Søknad om overføring av tilskuddsmidler fra 2018 til 2019 Helsedirektoratet EPHORTESEL
4150/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Rapportering for tildelte tilskudd for 2018 Helsedirektoratet EPHORTESEL
4185/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Gunn Inger Landsverk EPHORTESEL
4214/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Karianne Thrana EPHORTESEL
4211/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Linda Langseth EPHORTESEL
4184/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Karianne Thrana EPHORTESEL
1734/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Stillingsbekreftelse ***** EPHORTESEL
4128/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Informasjon om uttrekk ForumWinsak - utfylling av følgeskjema INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
4154/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling 30.03.2019 UNGDOMSLAGET FRAM EPHORTESEL
4208/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Kopi av: Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget ***** EPHORTESEL
4074/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 151/039 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5b Toril Kjøsnes m.fl. EPHORTESEL
4194/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev 091/005 - Vedrørende søknad om fradeling John Renå EPHORTESEL
3857/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Avtale midlertidig - pensjonistvilkår Arne Nypan EPHORTESEL
4232/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til Meråker Frivillighetssentral - Tillatelse til motorferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - pensjonisttur Bjørneggen - Schultzhytta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
4205/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Skjenkekontroll og tilsyn tobakkskadeloven 16.03.19 Securitas AS EPHORTESEL
4233/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Maren Selven EPHORTESEL
4251/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) ruqiya koser EPHORTESEL
4126/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 051/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
4202/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Møte for ledere i kommunale voksenopplæringer i Trøndelag. Ny modell for kompetanseutvikling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
4163/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 162/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Frode Haug EPHORTESEL
4144/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 163/014 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Roar Fridtjofsen EPHORTESEL
4239/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Valgliste senterpartiet Selbu senterparti EPHORTESEL
4076/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Forlengelse av sykevikariat og etter hvert vikariat ved fødselspermisjon Heidi Haugen EPHORTESEL
4187/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev 065/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Christina Hansen EPHORTESEL
4188/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev 065/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Thor Øyvind Hansen EPHORTESEL
3750/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 067/018 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
4075/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 106/004 - 108/004 - 112/004 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Lillian Uthus EPHORTESEL
4141/2019 20190325 25.03.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
4192/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sykevikariat/permisjon våren 2019 ***** EPHORTESEL
4204/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Kopi av: Godkjent oppmelding i helsearbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
4203/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Kopi av: Godkjent oppmelding i helsearbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
3729/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu legekontor Birger Gunnar Aftret EPHORTESEL
4176/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Gbnr. 043/001 - Godkjent søknad - mindre endring reguleringsplan Litj-Olemstjern PlanID 19860007 ifm. søknad flytting av hyttetomt Jo Kjetil Stokke EPHORTESEL
4100/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 043/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jo Kjetil Stokke EPHORTESEL
4103/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 042/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Maria Eriksdatter Langli EPHORTESEL
4168/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Vedrørende sak om innskrenket jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
4174/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Nadia Rømo EPHORTESEL
4171/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontormedarbeider - st. ref. (4041869390) Anna Miskiewicz EPHORTESEL
4172/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontormedarbeider - st. ref. (4041869390) Linn Simonsen EPHORTESEL
4173/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontormedarbeider - st. ref. (4041869390) Siv Husbyaune EPHORTESEL
4169/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Anton Johan Rossbach Larsen EPHORTESEL
4170/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Anja Ofstad EPHORTESEL
4175/2019 20190324 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Guide Selbu Bygdemuseum - st. ref. (4024552813) Nadia Rømo EPHORTESEL
4164/2019 20190323 23.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Lisbeth Skei EPHORTESEL
4167/2019 20190323 23.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontormedarbeider - st. ref. (4041869390) Mariann Uthus Reitan EPHORTESEL
4166/2019 20190323 23.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat i 50% stilling - st. ref. (4045706796) Silje Hamre EPHORTESEL
4165/2019 20190323 23.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Silje Hamre EPHORTESEL
4091/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om opptak - Mia Sesseng Jønland Siw Jannicke Sesseng EPHORTESEL
4101/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 050/108 - Søknad om ferdigattest for del av Tomannsbolig nr 2 - Molia Nedre BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
3917/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev 038/030 Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter - isfiske §5b ***** EPHORTESEL
4090/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Utmelding - ***** ***** ***** Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
4129/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
4156/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner 2019 19/10601 IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
4099/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad fra UL FREMAD om tilskudd UL FREMAD EPHORTESEL
3956/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev Svar på innsyn i dokumenter tilknyttet 063/055 Hans Gunnar Morseth EPHORTESEL
4160/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Intensjonsavtale næringsareal eiendom 30/35 Balstad Ole Morten EPHORTESEL
4121/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 123/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking LIV GRETE MOSLET LILLEBUDAL EPHORTESEL
4161/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) JUMA IBRAHIM EPHORTESEL
4003/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Ingeborg Renå EPHORTESEL
4050/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Minnie O Refsnes Elvsveen EPHORTESEL
4124/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 095/006 - 095/011 - Situasjonsplan KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
4127/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 067/065 - 067/068 - Kartleggingssvar Oddvar Røsten EPHORTESEL
4143/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om veiledning ***** EPHORTESEL
4157/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging og oppdatering i 2019 STATENS KARTVERK EPHORTESEL
4122/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Oversendelsesbrev til tilsynsmelding 2018 STATENS HELSETILSYN EPHORTESEL
4155/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Guide Selbu Bygdemuseum - st. ref. (4024552813) Roman Zurawek EPHORTESEL
4070/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev 122/003 - Godkjent - plan for nydyrking OLE JAN MOSLET EPHORTESEL
4041/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev 121/001 - Godkjent plan for nydyrking Jostein Moslet EPHORTESEL
4072/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev 121/001 Godkjent - plan for nydyrking Jostein Moslet EPHORTESEL
4095/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Ann Kristin Heggem EPHORTESEL
4096/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Ann Kristin Heggem EPHORTESEL
4092/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 151/039 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Toril Kjøsnes EPHORTESEL
4042/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev 151/039 Manglende dokumentasjon til søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
4079/2019 20190322 22.03.2019 Utgående brev 110/007 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5b ***** EPHORTESEL
4158/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding på årets IPLOS-innsending til KPR HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
4147/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTESEL
4130/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
4131/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
4118/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Årsøya Fritidspark AS - overføring fra lån KL regnskap EPHORTESEL
4097/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Generalforsamling i Usma Kraft AS 28.03.2019 - Innkalling TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
4098/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Linda Langseth EPHORTESEL
4093/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Cathrine Fuglem EPHORTESEL
4094/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Cathrine Fuglem EPHORTESEL
4148/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 17/36439-5 - Innvilger søknad om overføring av tilskudd fra 2018 til 2019 - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018 Helsedirektoratet EPHORTESEL
4151/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt rapporteringsskjema Helsedirektoratet/Altinn EPHORTESEL
4149/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffelser - informasjonsbrev DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EPHORTESEL
4120/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om foreldrepenger ***** EPHORTESEL
4153/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt søknadsskjema Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
4115/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev VS: Ny gangbru til Årsøya - Søknad om tillatelse til tiltak - Gnr. 64, bnr. 46. Røset AS v/Ove Røset EPHORTESEL
4119/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev 042/001 - Avtale om leie av jord Maria Eriksdatter Langli m.fl. EPHORTESEL
4159/2019 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Voksne for Barn EPHORTESEL
3941/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 100/002 - Tomt 5 Hersjøen hyttefelt - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig Erlend Hoff EPHORTESEL
4038/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 031/002 - Tomt 5 Hersjøen hyttefelt - Vedrørende manglende VA-plan BERNHARD OLSEN AS EPHORTESEL
3981/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Svar - 073/001 Melding om hogst i verneskog Ole Halvard Bondahl EPHORTESEL
3964/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 067/018 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
4034/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt ***** EPHORTESEL
4051/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Høring – forslag til nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
4054/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 133/006 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
4071/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om etablering av tursti NEA CYKLEKLUBB EPHORTESEL
3928/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 017/002 - Høring vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
4024/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Revidert utkast vedlegg byggesøknad (NVE) Ove Røset EPHORTESEL
4025/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Uttalelse til revidert utkast vedlegg byggesøknad (NVE) Statkraft V/ Alsethaug Stig EPHORTESEL
4035/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 21.mars 2019 til ledelsen og alle folkevalgte Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
4057/2019 20190321 21.03.2019 Internt notat Begrenset politiattest Heidi Bente Stokke EPHORTESEL
4019/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Vaktregning januar 2019 Ivar Sveinung Hanem EPHORTESEL
4021/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Vakt mars Ivar Sveinung Hanem EPHORTESEL
4020/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Vakt februar Ivar Sveinung Hanem EPHORTESEL
4029/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Valg til styret i Innherred Renovasjon 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
4004/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTESEL
3926/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 3492/2019 - Svar på innsynsbegjæring - Inngåtte avtaler om eiendomsskatt og andre avtaler ifbm vindkraft i kommunen Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
4063/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTESEL
3992/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 091/005 - Søknad om godkjenning for plan for nydyrking JOHN RENÅ EPHORTESEL
4069/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 042/001 ferdigmelding vannmåler NEA RØR AS EPHORTESEL
4055/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling på pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
3955/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Spørsmål til søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
4012/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 110/007 Spørsmål til søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
4065/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfond OLE KRISTEN FUGLEM EPHORTESEL
4080/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Adrian Fremstad Nergård EPHORTESEL
3997/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 139/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Torbjørn Hoem EPHORTESEL
3969/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 138/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Haldor Hoem EPHORTESEL
3991/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 140/002 - Oversendelse av matrikkelbrev Nils Kristian Borseth EPHORTESEL
4049/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Gørill Steen EPHORTESEL
4018/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Solveig A. Rolseth EPHORTESEL
4048/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 051/001 - 051/011 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
4062/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no EPHORTESEL
4046/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 131/007 - Søknad om deling av grunneiendom Bente Kristin Kleven EPHORTESEL
4047/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Trygt hjem Tydalsfestivalen TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTESEL
4009/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 109/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Ola Bjerkan EPHORTESEL
4067/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Avtaledokument TEGN 3 AS EPHORTESEL
4030/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Abdulrazik Hussein EPHORTESEL
4039/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Christin Dretvik Silderen EPHORTESEL
4073/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 100/031 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig BERNHARD OLSEN AS EPHORTESEL
4053/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
4056/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 106/004 - 107/011 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lillian Uthus EPHORTESEL
4058/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 108/004 - 108/005 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lillian Uthus EPHORTESEL
4059/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 112/004 - 114/005 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lillian Uthus EPHORTESEL
3929/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev 106/002 - Godkjent - Søknad om flerårig gjødselplan Ingrid Rolseth Holt EPHORTESEL
4027/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat i 50% stilling - st. ref. (4045706796) Sonja Bremset EPHORTESEL
4022/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 050/020 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. B LANGSETH EIENDOM AS EPHORTESEL
4026/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Sonja Bremset EPHORTESEL
4078/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Rita Helen Undheim EPHORTESEL
4044/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Trude Slind EPHORTESEL
4031/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn ***** EPHORTESEL
4061/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Analyseresultater november 2018 Trondheim kommune, analysesenteret EPHORTESEL
4064/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
4033/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Rapport etter vernerunde ved Kvellohaugen barnehage 8.3.2019 Coperio Bedriftshelsetjeneste EPHORTESEL
4032/2019 20190321 21.03.2019 Utgående brev Vernerunde Øverbygda barnehage 8.3.2019 Coperio Bedriftshelsetjeneste EPHORTESEL
4043/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Oversendelse av sak til kommunestyret - Årsmelding 2018 for kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
4068/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev 042/001 - 043/001krav om retting i matrikkelen Maria Eriksdatter Langli m.fl. EPHORTESEL
4066/2019 20190321 21.03.2019 Inngående brev Fordeling av skogfond på gnr. 62/3 m.fl. Jon Høiås EPHORTESEL
3930/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Marija Basta EPHORTESEL
2850/2019 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Trondhjems Turistforening - Vedlikehold turstier i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark EPHORTESEL
3835/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte ***** EPHORTESEL
3886/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Oppdragsavtale mellom Selbu kommune ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
3881/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Revidering av plan for selskapskontroll 2017 - 2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTESEL
3880/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS Konsek Trøndelag IKS EPHORTESEL
3808/2019 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling 085/008 - Søknad om konsesjon EPHORTESEL
3940/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Maja Grytbakk Kulmo EPHORTESEL
3923/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse miljøsaneringsrapport Rambøll Norge AS EPHORTESEL
3875/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tilbud miljøsaneringsrapport Rambøll Norge AS EPHORTESEL
3883/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat Referat ledermøte 19.03.2019 Geir Håvard Mebust m.fl. EPHORTESEL
3920/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev 109/001 Spørsmål om søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Ola Bjerkan EPHORTESEL
3932/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 109/001 Svar på spørsmål om søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Ola Bjerkan EPHORTESEL
3908/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Interkommunalt arkiv - Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS EPHORTESEL
3938/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling skoleåret 2019/20 ***** EPHORTESEL
3909/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Nytt valg av representant i Midt-Norge IKS etter Bengt Ødegård MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTESEL
4015/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Ingrid Bekken Snøan EPHORTESEL
3950/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Ken Are Berntsen EPHORTESEL
3616/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev 138/001 - 139/001 - 139/002 - 140/001 - 140/002 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Haldor Hoem m.fl. EPHORTESEL
4013/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Håkon Renå EPHORTESEL
4016/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) June Hegge EPHORTESEL
3943/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Guide Selbu Bygdemuseum - st. ref. (4024552813) Martin Aas EPHORTESEL
3925/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3904/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - Merknad konsesjon - 159/001 Jon Høiås EPHORTESEL
3927/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Multidose - legemidler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3849/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Elin Fossen m.fl. EPHORTESEL
3948/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTESEL
3453/2019 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling 014/001 - Søknad om fradeling av areal til boligformål EPHORTESEL
3933/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 073/001 - Melding om hogst i verneskog Ole Halvard Bondahl EPHORTESEL
3850/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev 123/002 - Godkjent søknad for oppsetting av Gjødselkumme Geir Stian Uthus EPHORTESEL
3887/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev 120/015 - Fjerning av oljetank Peder Johannes Emstad EPHORTESEL
3878/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - oversendelse av kommunestyrets vedtak. Konsek Trøndelag IKS EPHORTESEL
3911/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
3825/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærtjeneste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3863/2019 20190319 19.03.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
3604/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling 111/001 - søknad om fradeling av bebygd areal samt bruksendring av seterhus til fritidsbebyggelse - dispensasjon i forhold til kommuneplanens arealdel EPHORTESEL
3856/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Oppdatert oppfølgingsplan ***** EPHORTESEL
3876/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Regulering av satser for godtgjørelser - fjellstyrets medlemmer Selbu fjellstyre EPHORTESEL
3851/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Linn Merete B Sandøy EPHORTESEL
3903/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel - Merknad konsesjon - 159/001 Jon Høiås EPHORTESEL
19182/2018 20190319 19.03.2019 Internt notat Innsynsforespørsel - Klage på vedtak PS 191/18 - Konsesjonssak Kristin Dyrdal EPHORTESEL
3855/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Kristin Hagen EPHORTESEL
3895/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Avtale om hospitering ***** EPHORTESEL
2752/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling 080/008 - Saksfremlegg vedrørende fornyelse av søknad om oppsetting av Hytte nord for Hersjøen EPHORTESEL
3902/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Uttrekk ForumWinsak - utfylling av følgeskjema INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
3892/2019 20190319 19.03.2019 Internt notat Korrigert refusjonskrav vedrørende veiledet praksis Kristin Dyrdal EPHORTESEL
3846/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast Bianca A Dretvik Silderen EPHORTESEL
3907/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Janne Bakken EPHORTESEL
3921/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Binaya Neupane EPHORTESEL
3874/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Emina Ilic EPHORTESEL
3890/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Rune Walberg EPHORTESEL
3877/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tildelingsbrev dreneringsmidler til kommuner i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3882/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Vedrørende foreldrebetaling barnehage ***** EPHORTESEL
3910/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
2818/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av forhåndsstemmemottakere til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 EPHORTESEL
2820/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av sted for utlegging av manntallet EPHORTESEL
2718/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Stemmekretser og valgtingslokaler for Selbu kommune EPHORTESEL
3915/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev 020/018 Fraråding - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utfylling - oppsetting av 2 bygg - Strandvegen 538 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3879/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - klage på vedtak om skoleskyss - Selbu ungdomsskole - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3819/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på husleiefaktura for Nestansringen 61 D Mimmi Solem EPHORTESEL
3821/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Bestilling eInnsyn - 3603/2019 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av bru over Råna - Selbu Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
3922/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Mogos Kidane EPHORTESEL
3905/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Begrenset høring - Detaljplan for miljø og landskap for fjerning av berg - Inntak Rotla - Statkraft Energi AS - Selbu kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
3885/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev 063/189 - Vedrørende tømming avfallsdunker INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
3901/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev 014/039 - Underskrevet utbyggingsavtale Rune Aas EPHORTESEL
3914/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
3794/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på Forespørsel om kommunen kan være høringsinstans for BK-plan Helse og omsorg administrativ dokumentasjon INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
1427/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3913/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
3893/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Investeringsbudsjett 2019 EPHORTESEL
3897/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
3898/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTESEL
3899/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
3840/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Aleksandar Deljanin EPHORTESEL
3396/2019 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskattetakstvedtekter 2019 EPHORTESEL
3820/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev 038/030 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
3645/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu sykehjem og Nattpatruljen PLO Tonje Mogård EPHORTESEL
3598/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev 065/005 - ferdigattest - fjøs SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
3648/2019 20190318 18.03.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
3728/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 3393/2019 og 3404/2019 - Søknad og svar om tilskudd - Markedsføring i NRK og Oslo Spektrum ved MGPjr deltakelse Geir Olav Flåan EPHORTESEL
3872/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Muhammad Mehadi Hasan Bappy EPHORTESEL
3832/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Ann Bente Sesseng Hårstad EPHORTESEL
3844/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Emina Ilic EPHORTESEL
3854/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev 043/001 - Høringsuttalelse til mindre endring for reguleringsplan for Litj-Olemstjern - flytting av hyttetomt - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3842/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESEL
3847/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innsyn i dokumenter tilknyttet 063/055 Hans Morseth EPHORTESEL
3873/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat i 50% stilling - st. ref. (4045706796) Muhammad Mehadi Hasan Bappy EPHORTESEL
3841/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat i 50% stilling - st. ref. (4045706796) Aleksandar Deljanin EPHORTESEL
3843/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat i 50% stilling - st. ref. (4045706796) Emina Ilic EPHORTESEL
3853/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tilbud miljøsaneringsrapport Rambøll Norge AS EPHORTESEL
3635/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Miljøsaneringsrapport - forespørsel Rambøll Norge AS EPHORTESEL
3870/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) yasmin kamel alsheikh hamo EPHORTESEL
3814/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3603/2019 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av bru over Råna - Selbu Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
3615/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avtale om veiledning av LIS1-lege i perioden mars 19 - september 19 ***** EPHORTESEL
3610/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Innkalling Samtale ***** EPHORTESEL
3809/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om redusert stilling skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTESEL
3829/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev 153/024 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Ketil Aas EPHORTESEL
3350/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5f - Selbu Pensjonistforening - Gruppetur SELBU PENSJONISTFORENING m.fl. EPHORTESEL
3824/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev SØKERSTATISTIKK 2019 – 2020 OG TILPASNING AV OPPLÆRINGSTILBUDET VÅREN 2019. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
3871/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Fride Grøtte Skarland EPHORTESEL
3776/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Skolekantine våren 2019 Morten Oldervik m.fl. EPHORTESEL
3822/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Malin Anita Hansen EPHORTESEL
3837/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Endelig rapport fra arbeidet i Norsk Radio og Fjernsynsmuseum SELBU VEKST AS EPHORTESEL
3812/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev 121/001 - 122/003 - Fylkesmannens uttalelse til søknad om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3813/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev 132/002 Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - flytting og fradeling av hyttetomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3818/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Guide Selbu Bygdemuseum - st. ref. (4024552813) Bjørn Moe EPHORTESEL
3583/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev 127/003 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppfylling av areal Arve Sørmo EPHORTESEL
3752/2019 20190318 18.03.2019 Internt notat Ønsker påført ekstra navn Erik Brenna EPHORTESEL
3828/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling 30.03.2019 UNGDOMSLAGET FRAM EPHORTESEL
3555/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Manglende tilbakemelding på henvendelse Jon Høiås EPHORTESEL
3738/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Vedrørende forespørsel om bekreftelse på arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
3533/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3831/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedtak om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap - Mølnåa kraftverk - Selbu Energiverk AS - Selbu kommune, Trøndelag fylke NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
3834/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Linn Merete B Sandøy EPHORTESEL
2681/2019 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Selbu Flerbrukshall AS - Søknad om forskuddsfinansiering av spillemidler og MVA EPHORTESEL
3838/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om graving - fiberutbygging Selbustrand NTE ELEKTRO AS EPHORTESEL
3833/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Elin Fossen EPHORTESEL
3811/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3492/2019 - Svar på innsynsbegjæring - Inngåtte avtaler om eiendomsskatt og andre avtaler ifbm vindkraft i kommunen Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
3858/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon for Stokkfjellet vindkraftverk av 03.01.2019. NVEs referanse: 201106956-172 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
3810/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Söknad om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester Elin Sjökvist EPHORTESEL
3777/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på Krav om innsyn - Vedr salg av Selbu Energiverk MEDIEHUSET OPP AS EPHORTESEL
3817/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTESEL
3607/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Oppsummering av intervju i forhold til innstilling svangerskapsvikariat ***** EPHORTESEL
3724/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev 021/001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter retting Jostein J Sandvik EPHORTESEL
3725/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev 021/011 - Oversendelse av matrikkelbrev etter retting John Simonsen EPHORTESEL
3640/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev E-postkorrespondanse vedrørende lærlingeplass selbu kommune - barne og ungdomsarbeider Cathrine Olsen EPHORTESEL
3845/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
3759/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Bestilling eInnsyn - 3496/2019 - Jordleiepriser 2019 - Selbu kommune Anne Gundersen EPHORTESEL
3791/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Thea Uglemsmo Johnsen EPHORTESEL
3792/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Martine uthus stokke EPHORTESEL
3789/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Maja Natalie Dumonceau EPHORTESEL
3790/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Linda Talset EPHORTESEL
3787/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Ingrid Fjellestad EPHORTESEL
3784/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Stine Henriette Sannan Gartland EPHORTESEL
3785/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Deepak Sapkota EPHORTESEL
3786/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4030470658) Tonje Annette Eide EPHORTESEL
3788/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Maria Ross Eide EPHORTESEL
3654/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 869519782 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3677/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969222752 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3658/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 914826403 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3659/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969221136 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3678/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969522314 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3667/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 992094052 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3668/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 971182679 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3669/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969330407 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3670/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969133482 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3754/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
3692/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981080130 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3733/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev 067/072 - Vedrørende varsel om oppstart - opparbeidelse av avkjørsel - fv. 6722 - Vikvarvvegen - Selbu kommune STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
3732/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev 067/072 - Søknad om tillatelse til oppfylling av industritomt Grim Ole Bolmøyen EPHORTESEL
3747/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om rørfornying OLIMB RØRFORNYING AS EPHORTESEL
3706/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969997258 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3704/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 916111991 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3690/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 997748255 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3689/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969134632 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3688/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 999522416 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3748/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad, støtte – etablering av ladeinfrastruktur for elbil, Selbu SELBU NÆRINGSFORUM EPHORTESEL
3778/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi av tilsagnsbrev fra ENOVA Selbu Næringsforum EPHORTESEL
3764/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
3781/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50% fast stilling - st. ref. (4045590117) Daniel Seizew EPHORTESEL
3765/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Slamrapport, februar 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
3624/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Klage trukket - Hersjø Kråssådal Utmarkslag - Synnåsen Seljeåsen Hersjøkjølen Hersjøvegen - Melding om delegert vedtak sak 9/19 - Oppdatert trasé med virkning for tillatelser til motorferdsel i utmark Hersjø Kråssådal Utmarkslag EPHORTESEL
3727/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kvittering for innsending av kartlegging i forbindelse med innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming QuestBack EPHORTESEL
3723/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 914983584 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3734/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev En ny kontrollrapport fra Periodisk sikkerhetskontroll er nå tilgjengelig på Min Side NORSK HEISKONTROLL AS EPHORTESEL
3761/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
3657/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 976577884 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3769/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Veileder om kantvegetasjon langs vassdrag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
3676/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 979624190 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3680/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetalingfor RMP og OBB for 2018 fra 989992333 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3682/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969520699 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3663/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 814125742 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3664/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 971228199 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3684/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 980884600 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3686/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969634953 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3717/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 920286119 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3716/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 995824094 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3708/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 987720352 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3707/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 985901473 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3701/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969669404 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3699/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 920063977 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3694/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999127673 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3782/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat i 50% stilling - st. ref. (4045706796) Daniel Seizew EPHORTESEL
3756/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
3674/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969259486 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3762/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
3683/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 980961672 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3656/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 983568777 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3660/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 881670992 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3661/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 993494747 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3687/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 970161090 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3783/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Guide Selbu Bygdemuseum - st. ref. (4024552813) Hulda Marie overvik EPHORTESEL
3737/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Kristin Marstad EPHORTESEL
3713/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 995371510 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3712/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 919494344 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3711/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 888545352 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3710/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969178443 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3709/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 992344199 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3697/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969670240 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3698/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 989368087 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3695/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 997798767 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3770/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vipps så har du ett nytt salgssted VIPPS AS EPHORTESEL
3771/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev VIPPS rapport februar 2019 VIPPS AS EPHORTESEL
3719/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 985775850 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3746/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Selbu kommune og NTE om rett til fremføring av infrastruktur for levering av bredbåndstjenester NTE MARKED AS EPHORTESEL
3753/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
3741/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte med Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 11.04.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3749/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som fagarbeider ***** EPHORTESEL
3671/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 986126902 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3720/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 985816816 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3715/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling RMP og OBB for 2018 fra 993434205 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3714/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969136295 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3703/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling RMP og OBB for 2018 fra 988402346 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3705/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 982774136 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3702/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling RMP og OBB for 2018 fra 916356676 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3700/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 916096763 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3693/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 994587986 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3691/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970512454 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3655/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 893239162 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3766/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tilbudsbrev Eik senteret EPHORTESEL
3772/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt MIDT-NORGE MASKINSENTER AS EPHORTESEL
3763/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kontraktsforslag og leasingavtale Eik senteret EPHORTESEL
3767/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev 143/118 - Kopi av brev - renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
3675/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969178729 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3679/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 969669935 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3681/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 983233767 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3665/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 979426771 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3666/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 981524616 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3672/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 983193765 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3685/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 916265786 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3718/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 985862672 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3721/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 986640061 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3673/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 914800137 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3722/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling for RMP og OBB for 2018 fra 999151795 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3492/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på Innsynsbegjæring - Inngåtte avtaler om eiendomsskatt og andre avtaler ifbm vindkraft i kommunen - TrønderEnergi AS Tv2 EPHORTESEL
3540/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Nina Beate Aftret EPHORTESEL
3541/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Nina Beate Aftret EPHORTESEL
3585/2019 20190314 14.03.2019 Internt notat Spørsmål til administrasjonen etter møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.03.19 Ragnhild Wesche Kvål EPHORTESEL
3644/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
3649/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev 067/085 - Søknad om tillatelse til seksjonering av bolig Torgeir Hofsmo m.fl. EPHORTESEL
3627/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev 123/002 - Kvittering nabovarsel Jo Oddbjørn Moslet EPHORTESEL
3602/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3496/2019 - Jordleiepriser 2019 - Selbu kommune Anne Gundersen EPHORTESEL
3487/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev 097/001 Søknad om konsesjon John Stokke EPHORTESEL
3588/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Rapportering ressurskrevende tjenester Selbu kommune - korreksjon grunnlag Monika Sundt EPHORTESEL
3608/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 14. mars 2019 til ledelsen og alle folkevalgte Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
3495/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev 030/021 - Godkjent plan for nydyrking Olav Langli EPHORTESEL
3629/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
3572/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Innbygda renseanlegg - Ny sil for meieriavløp Røset AS EPHORTESEL
3606/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev 051/047 - Søknad om ferdigattest ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
3625/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Kristina Hegge EPHORTESEL
3132/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3626/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev 002/003 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Brit Andrea Warmdal EPHORTESEL
3079/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på klage på enkeltvedtak om skoleskyss etter opplæringsloven §7-1 Stine S Uthus Kjærnsmo EPHORTESEL
3135/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3493/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 3421/2019 - Varsel oppstart reguleringsarbeid - Tømmervollen Selbu Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
3642/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev 129/031 - Kartleggingssvar Bjørn Elverum EPHORTESEL
3603/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev 120/035 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av bru over Råna - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3581/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Martin Aas EPHORTESEL
3582/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig - Svein Morset Svein Morset EPHORTESEL
3500/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Grete Skjetne EPHORTESEL
3613/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Melding om tildeling av gave SELBU SPAREBANK EPHORTESEL
3633/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet - utbetaling av tilskudd MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
2714/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTESEL
2700/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTESEL
3611/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Oversendelsesbrev - Tilsynsmelding 2018 STATENS HELSETILSYN EPHORTESEL
3600/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utsending av informasjonsbrev til kommuner og helseforetak om bestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
3638/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om stipend ***** EPHORTESEL
3614/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Anbefaling av søknad om stipend til videreutdanning ***** EPHORTESEL
3636/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
3516/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte 12.3.19 ang. revidering av stillingsbeskrivelser i barnehagene Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
3528/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Ny anbudskonkurranse på Verktøy og Utstyr - signert tilslutningserklæring Værnesregionen innkjøp EPHORTESEL
3619/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Påmelding - 40-timers HMS-kurs med Coperio 2019 Slind Anne Kristin EPHORTESEL
3617/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Dokumentasjon - Foreldrepenger ***** EPHORTESEL
3573/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Timeliste ***** ***** Værnesregionen, lønn EPHORTESEL
3571/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Timeliste ***** ***** Værnesregionen, lønn EPHORTESEL
3524/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på utmelding - ***** ***** Marit Hårstad EPHORTESEL
3527/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3532/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev 059/001 - Godkjent søknad om tillatelse til riving av våningshus BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
3536/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev 070/001 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppfylling av areal Svein Morset EPHORTESEL
2004/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3647/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
3561/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3404/2019 - Svar på søknad om tilskudd - Markedsføring i NRK og Oslo Spektrum ved MGPjr deltakelse Geir Olav Flåan EPHORTESEL
3563/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3393/2019 - Søknad om tilskudd - Markedsføring i NRK og Oslo Spektrum ved MGPjr deltakelse Geir Olav Flåan EPHORTESEL
3560/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev 151/070 - Kopi av brev - Svar på søknad om forlengelse av tidligere fattet vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
3553/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Invitasjon Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG EPHORTESEL
3545/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
3578/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kommentar - Søknad om støtte til El-billadere: Selbu Vekst EPHORTESEL
3565/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3594/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) paula jönsson EPHORTESEL
3552/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Plan for terskel Fitjan - Gorrtjønna FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3558/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder - Tre anbefalinger HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
3587/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev 030/041 - Søknad om ferdigattest Systembygg AS EPHORTESEL
3549/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kontrollutvalget i Selbu kommune - møteinnkalling 19.03.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
3575/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra 04.04.2019 - 17.04.2019 ***** EPHORTESEL
3574/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
3547/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Protokoll - styremøte Selbu Idrettsråd 06.03.19 Selbu Idrettsråd EPHORTESEL
3546/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev 080/008 - Høringsuttalelse søknad hytte og uthus ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
3556/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kart over Østre Vikvarvet driftsplanområde Østre Vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
3591/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kvittering på innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (HDIR-0002) Helsedirektoratet- Altinn EPHORTESEL
3550/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev 044/002 - Forhold registrert ved tømming av septik Catharina Krane EPHORTESEL
3554/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Invitasjon til høringsinnspill på UKMs strategiplan 2020-2024 UKM NORGE TRØNDELAG FKF EPHORTESEL
3548/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev 123/002 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av gjødselkum Geir Stian Uthus EPHORTESEL
3584/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev 011/008 - Situasjonskart med plassering av tomt til fradeling Lotte Moen EPHORTESEL
3576/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtaler - nr. 21311044 og nr. 21311037 SANTANDER CONSUMER BANK AS EPHORTESEL
3559/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Formidling til læreplass 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
3510/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Handlingsplan-/ tiltaksplan for vernerunder for renhold COPERIO HOLDING AS EPHORTESEL
3511/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Handlingsplan-/ tiltaksplan for vernerunder for renhold COPERIO HOLDING AS EPHORTESEL
3520/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Nina Beate Aftret EPHORTESEL
3521/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Nina Beate Aftret EPHORTESEL
3458/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev 121/028 - Tillatelse til tiltak for Rehabilitering av eksisterende pipe BYGGMESTER INGAR OLSEN AS m.fl. EPHORTESEL
3514/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 124/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Magnar Moslet EPHORTESEL
3535/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 100/002 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig BERNHARD OLSEN AS EPHORTESEL
3496/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Jordleiepriser 2019 - Selbu kommune LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
3468/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast under forutsetning av fullført utdanning Linda Sandvik EPHORTESEL
3517/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 983568777 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3494/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 091/005 - Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
3544/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerungdom 2019 - st. ref. (4028342166) Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
3538/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 106/002 - Søknad om godkjenning av 5-årig gjødslingsplan innen jordbruk Henning Holt EPHORTESEL
3512/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 085/008 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Toril Ofstad Selboe EPHORTESEL
3543/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Renhold - st. ref. (4028219790) Aina Stokke EPHORTESEL
3501/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 065/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Christina Hansen EPHORTESEL
3503/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 065/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Thor Øyvind Hansen EPHORTESEL
3440/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Rita Helen Undheim EPHORTESEL
3491/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 3421/2019 - Varsel oppstart reguleringsarbeid - Tømmervollen Selbu Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
3508/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 054/001/003 - Kartleggingssvar Lasse Uglem EPHORTESEL
3519/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 143/007 - Søknad om Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Edgar Skjølsvold EPHORTESEL
3542/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Trygg Trafikks landsmøte 2019 TRYGG TRAFIKK EPHORTESEL
3473/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak -Søknad om tillatelse til ferdsel med snøscooter - Motorferdsel i utmark og vassdrag nasjonal forskrift § 6 - Nord-Trøndelag Turistforening Trondhjems Turistforening EPHORTESEL
3537/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Avtale om arbeidstrening - ***** ***** ***** NAV Værnesregionen EPHORTESEL
3526/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Ny anbudskonkurranse på Verktøy og Utstyr. Værnesregionen innkjøp EPHORTESEL
3452/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev 063/258 - Oversendelse av tinglyst skjøte Karen Elisabeth Haarstad m.fl. EPHORTESEL
3355/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3471/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
3507/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
3485/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 065/005 - Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
3504/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
3478/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Sørungen hytteforening - Søknad om åpen tillatelse til ferdsel med snøscooter - Motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 i nasjonal forskrift SØRUNGEN HYTTEFORENING EPHORTESEL
3477/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tillatelse til ferdsel med snøscooter - Motorferdsel i utmark og vassdrag nasjonal forskrift § 6 SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
3441/2019 20190312 12.03.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
3443/2019 20190312 12.03.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
3539/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev 138/001 - 138/015 - 138/019 - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Haldor Hoem EPHORTESEL
3515/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 983568777 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
3404/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Markedsføring i NRK og Oslo Spektrum ved MGPjr deltakelse, Caos: SELBU VEKST AS v/ Roar Uglem EPHORTESEL
3474/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Utmelding - ***** ***** Marit Hårstad EPHORTESEL
3411/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev 043/035 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jo Kjetil Stokke EPHORTESEL
3401/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev 043/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Hilde Karin Stokke m.fl. EPHORTESEL
3398/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om åpen tillatelse til ferdsel med snøscooter Hersjøen - Motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 i nasjonal forskrift VINTERVOLL AS EPHORTESEL
3394/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Hersjøen - 097/009 - 096/009 - 096/013 - 096/014 - 103/006/001 - Elektriske installasjoner - Tillatelse motorferdsel i utmark §6 VINTERVOLL AS EPHORTESEL
2670/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Sørungen hytteforening - Tillatelse til kjøring av skiløype med snøscooter - Motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 i nasjonal forskrift SØRUNGEN HYTTEFORENING EPHORTESEL