eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14228/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider Natt - 56,34% st. - st. ref. (4157524667) Ellinor Hagen Sivertsen EPHORTESEL
14236/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning Lidia Helena Sala EPHORTESEL
14243/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Salg og skjenkekontroll 09.11.19 Securitas AS EPHORTESEL
14257/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 079/001 - Søknad om regionalt miljøtilskudd 2019 HARALD VELVE EPHORTESEL
14217/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Kristina Hegge EPHORTESEL
14234/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Holtålen, Selbu, Tydal og Midtre Gauldal kommuner MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
14239/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Klatre/buldreanlegg - Selbu ungdomsskole SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14293/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider 100% fast stilling - st. ref. (4157691019) Fisshaye Abraham EPHORTESEL
14280/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 111/001 - Klagebehandling - Dispensasjon - Bruksendring seterhus og fradeling hyttetomt FYLKESMANNEN I NORDLAND EPHORTESEL
14283/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Mildrid Flønes EPHORTESEL
14296/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til Fjellstyret Marianne Unaas Rønsberg EPHORTESEL
14290/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Trine Stokke EPHORTESEL
14010/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan med økonomiplan 2020-2023. Budsjett 2020. Selbu kommune - 2.gangs behandling EPHORTESEL
14164/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14286/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om kommunal egenandel SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
14259/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 076/003 - Søknad om regionalt miljøtilskudd 2019 SVEIN INGE EIDEM EPHORTESEL
14267/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 082/008 - Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Odd Magnar Thyholt EPHORTESEL
14233/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kjørebok Leiekjøring 2018/2019 - Klage Øyvind Kulseth EPHORTESEL
14258/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 003/014 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Roar Helge Bonaunet EPHORTESEL
14272/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Hanne Sundal Kulseth EPHORTESEL
14278/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 992853093 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14251/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Veiesedler oktober INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
14292/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider Natt - 56,34% st. - st. ref. (4157524667) Fisshaye Abraham EPHORTESEL
14261/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider 100% fast stilling - st. ref. (4157691019) Mohammad Reza Ashourlou EPHORTESEL
14265/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 067/066 - Søknad om Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
14269/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 079/001 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Asbjørn A Fellinghaug EPHORTESEL
14270/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Lidia Helena Sala EPHORTESEL
14271/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ny høringsfrist nye snøscooterløyper - Meråker kommune Meråker kommune EPHORTESEL
14145/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Asbest Selbu - status NORGES MILJØVERNFORBUND EPHORTESEL
14220/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Behov for ny bankkonto - mailutveksling SELBU SPAREBANK EPHORTESEL
14224/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13621/2019 - Høring av nye scooterløyper - Meråker kommune Ingar Lien EPHORTESEL
14216/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov til Tilskudd til drenering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14212/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet til Innherred Renovasjon torsdag 28. november kl. 09.00 - Norske Skog Skogn INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
14191/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - tilskudd til Klatre/buldreanlegg ved Selbu ungdomsskole Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
14194/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Scooterbefaring produksjonsradial Stokkfjellet-Nea TRØNDERENERGI VIND AS EPHORTESEL
14195/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte for 2020 - Granbykonferansen Granby gård EPHORTESEL
14196/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar vedr scooterbefaring produksjonsradial Stokkfjellet-Nea TRØNDERENERGI VIND AS EPHORTESEL
14199/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 063/267 - Installasjon av nytt ildsted Otto Terje Hatlen EPHORTESEL
14203/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS NASJONALT UTVIKLINGSSENTER FOR BARN OG UNGE AS EPHORTESEL
14204/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - KOKK 100% fast stilling - st. ref. (4156330682) Kristin Størseth Dyrdal EPHORTESEL
14205/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
13996/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Innløsning av festetomter 32/1/3-4-5 EPHORTESEL
14209/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innspill til anleggsplanen SKIFORENINGA SELBUSKOGEN EPHORTESEL
14182/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
14189/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Brev Nils Flønes EPHORTESEL
14140/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 147/027 , 146/001, 148/006 - Søknad om konsesjon Tonje Balstad Furan EPHORTESEL
14141/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 011/008, 010/007 - Søknad om konsesjon Monia Eva Mariana Johansson m.fl. EPHORTESEL
14146/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 143/004 - Søknad om fradeling av tomt til boligformål Terje Kulsetås EPHORTESEL
14149/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon fra politiske verv - Hilde Kristin Guldseth Hilde Kristin Guldseth EPHORTESEL
14150/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 052/001 - Godkjent søknad om fradeling av to fritidstomter Ole Valli EPHORTESEL
14134/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 058/048 - Klage på vedtak PS 64/19 vedr. plassering av campingvogn med spikertelt på ubebygd tont, fradelt til boligformål Bente Eidem EPHORTESEL
14078/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse ***** EPHORTESEL
14143/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 084/002 - Klagebehandling omdisponering av dyrkajord til boligformål Jorun Frikstad EPHORTESEL
14144/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 084/002 - Klagebehandling omdisponering av dyrkajord til boligformål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14208/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13831/2019 - Rullering av Selbu kommunes anleggsplan for idrett Selbu I.L. Ingar Lien EPHORTESEL
14210/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema - tildelte midler til svømmeopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14211/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Anleggsplanen, Innspill fra Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
14226/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Martine uthus stokke EPHORTESEL
14206/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Skatebølger - Selbu ungdomsskole SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14173/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tillegg til festekontrakt datert 09.01.1979 rev.2 Evy Helen Bugten EPHORTESEL
14187/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider 100% fast stilling - st. ref. (4157691019) Marte Fremo EPHORTESEL
14225/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - KOKK 100% fast stilling - st. ref. (4156330682) Ali Madad Nazari EPHORTESEL
14227/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider 100% fast stilling - st. ref. (4157691019) Vladimir Vukovic EPHORTESEL
14159/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av sak om etablering av saksbehandlertjeneste for helse- og omsorgstjenester EPHORTESEL
14161/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest KJØSNES MASKIN AS EPHORTESEL
14162/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Miljøarbeidertjenesten EPHORTESEL
14133/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prinsipielle vurderinger angående utbygging av boligfelt i Selbu EPHORTESEL
14163/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14166/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Miljøarbeidertjenesten EPHORTESEL
14221/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innspill anleggsplan -Selbu OK SELBU ORIENTERINGSKLUBB EPHORTESEL
14147/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Forpliktende plan for økt handlefrihet, status og videre prosess EPHORTESEL
14218/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Sykkelløype - fartstrening - Selbu ungdomsskole SELBU KOMMUNE SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING EPHORTESEL
14165/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse alternativsvurdering Rambøll AS EPHORTESEL
14167/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14175/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider Natt - 56,34% st. - st. ref. (4157524667) Emina Ilic EPHORTESEL
14123/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 153/024 -Oversendelse av sakspapirer - 2.gangs behandling - Klage på avslag på søknad av 18.03.19 om motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14181/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 067/001 - Vedtak skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14197/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
14200/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 125/017 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Ingfrid Jorunn Aune EPHORTESEL
14201/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTESEL
14219/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Merking av turløyper i anleggsplanen. Anleggsplanen Karin Galaaen EPHORTESEL
14222/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak 2019/728 ***** EPHORTESEL
14223/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Rullering av Selbu Kommunes anleggsplan for idrett SELBU IL SELBU IL EPHORTESEL
14119/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Leiekjøring 2018-2019 - kjørebøker - ny oversikt etter purring - behandling tillatelser Øyvind Kulseth m.fl. EPHORTESEL
14131/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 041/016 - Oversendelse av sakspapirer - 2.gangs behandling - Klage på avslag på søknad om motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14176/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider 100% fast stilling - st. ref. (4157691019) Emina Ilic EPHORTESEL
14135/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 053/005 - Søknad om konsesjon Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
10860/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Referat fra samtale 28.8.19 ***** EPHORTESEL
13838/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunekompasset 2019 - resultat og videre arbeid. EPHORTESEL
14076/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Selbu kommune 2020 EPHORTESEL
13725/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om vinterskyss 2019/2020 Marianne Unaas Rønsberg EPHORTESEL
13568/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettjustering periodisering av inntekter 2019 EPHORTESEL
13170/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling 027/011 - Saksfremlegg vedrørende dispensasjon fra LNFR område for fradeling av 1 hyttetomt EPHORTESEL
14138/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTESEL
14139/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 016/013 - Melding om oppføring av garasje unntatt søknadsplikt John Gunnar Fuglem EPHORTESEL
14152/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Høring - Ny veileder til ledningsforskriften SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
14153/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 011/002 - Søknad om fradeling av hyttetomt Arne Sesseng EPHORTESEL
14098/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Lene Græsli EPHORTESEL
14099/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 024/072 - Oversendelse av dokumenter angående sletting av heftelse Britt Heidi Fossum EPHORTESEL
14105/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Lena Isabell Hammerhaug Storvik EPHORTESEL
14129/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13587/2019 - Ekskursjon med Hvite busser til Auschwitz 24. februar - 27. februar 2020 Stian Brekkvassmo EPHORTESEL
14115/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Rachel Kvarme EPHORTESEL
14116/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Tilbud alternativsvurdering septikmottak Selbu Rambøll AS EPHORTESEL
14071/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
14057/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling 143/015 - Søknad om Riving av gammelt fjøs med Sefrak registrering EPHORTESEL
14068/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling aspirant/vikar deltid Eirik Kjøsnes EPHORTESEL
14093/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 012/013 - Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Ola Fuglem EPHORTESEL
14073/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
14117/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Salg av traktor EPHORTESEL
14154/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 011/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Arne Sesseng EPHORTESEL
14158/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 126/001 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR for fradeling av tomt rundt eksisterende bebyggelse Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
14155/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av tursti Vikastøa - Teigen KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
14137/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedtak om standardisert erstatning etter kontroll av svineproduksjonen i 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14126/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om leie av garderober og dusjer KM sprint - Selbu O-klubb 30.08.20 Selbu O-klubb EPHORTESEL
14127/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om leie av garderober og dusjer KM sprint - Selbu O-klubb 30.08.20 Selbu O-klubb EPHORTESEL
14132/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 13587/2019 -Ekskursjon med Hvite busser til Auschwitz 24. februar - 27. februar 2020 Ingar Lien EPHORTESEL
14156/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedrørende utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon for 2019 HUSBANKEN EPHORTESEL
14066/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Møtereferat 011119 ***** EPHORTESEL
13893/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Evalueringsmøte, TV-aksjonen 2019 Ole Morten Balstad m.fl. EPHORTESEL
13611/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 024/071 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig STRÅNDBYGG EIENDOM AS EPHORTESEL
13054/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggeregnskap objekt 7009 - Vannforsyning Botn-Dyrdalslia EPHORTESEL
13060/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggeregnskap objekt 7405 - Utvidelse Selbustrand kirkegård EPHORTESEL
13045/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggeregnskap objekt 7005 - Høydebasseng Mebond EPHORTESEL
13051/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggeregnskap objekt 7012 - Pumpestasjon Gjelbakken EPHORTESEL
13261/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Annulering av utbyggingsavtale - Svenngardsflata boligfelt EPHORTESEL
14094/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 060/012 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Per Inge Bjørling EPHORTESEL
14089/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 030/077 - Fylkesmannens høringsuttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsplan Tømra - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14058/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 030/077 - Mattilsynets uttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsplan Tømra PlanID 19910006 Mattilsynet EPHORTESEL
13995/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på brev om oppfølging av lovbrudd etter tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14077/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 024/016 - Søknad om igangsettingstillatelse Sivilarkitekt Håvard Eide AS EPHORTESEL
14091/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
14092/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 060/012 - Søknad om deling Per Inge Bjørling EPHORTESEL
14100/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Databehandleravtale mellom Selbu kommune og Norkart AS NORKART AS m.fl. EPHORTESEL
14101/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - tilskudd til Sykkelløype-fartstrening ved Selbu ungdomsskole SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14102/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 126/001 - Sametingets uttalelse - Fraskilling av tomt Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
14104/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd Harald Bjarne Velve EPHORTESEL
14106/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 079/001 - vedtak skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14107/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - tilskudd til Skatebølger i betong ved Selbu ungdomsskole SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14111/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - KOKK 100% fast stilling - st. ref. (4156330682) christer landsem norderval EPHORTESEL
14112/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - KOKK 100% fast stilling - st. ref. (4156330682) pedro molero perez EPHORTESEL
14113/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - KOKK 100% fast stilling - st. ref. (4156330682) Nadia el ouelkadi EPHORTESEL
13986/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Stopp av signal fra Altibox ***** EPHORTESEL
13989/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 133/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring - T1 Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
13993/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ulempeskompensasjon Arvid Selvåg EPHORTESEL
13998/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 118/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Kristian Stokke EPHORTESEL
14109/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
14034/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 134/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Brit-K Sesseng Kjøsnes EPHORTESEL
14037/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 134/004 - Oversendelse av Matrikkelbrev Stine Hoem Ingdal Ofstad EPHORTESEL
14072/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 063/055 - Søknad om ansvarsrett KJØSNES MASKIN AS EPHORTESEL
14074/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
14075/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
14024/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 064/016 - Godkjent søknad om frakobling av vann Espen Rygg EPHORTESEL
14036/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 134/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Eli Kjersti Overvik EPHORTESEL
14080/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 024/072 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
14081/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 016/019 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ola Fuglem EPHORTESEL
14095/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Lene Græsli EPHORTESEL
14097/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kjøkkenet Selbu sykehjem EPHORTESEL
14044/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring RIKSREVISJONEN EPHORTESEL
14070/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag Damøyene 2019 SELBU ORIENTERINGSKLUBB EPHORTESEL
13982/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende Selbuboka Kari Bjørneraas EPHORTESEL
13983/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Ungdomslaget Fram Robert Størseth m.fl. EPHORTESEL
13973/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 131/054 - Godkjent søknad om dispensasjon til oppføring av to uthus ved hytte Brit Kristin Sundal EPHORTESEL
14085/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Saksavslutning - drenering, 979624190 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14087/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 979624190 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14108/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
14110/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 067/014 - Søknad om tillatelse til oppføring av pumpestasjon + veg + grøft SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14114/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Vibeke Græsli Furan EPHORTESEL
13970/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Mari Wickstrøm Renå EPHORTESEL
13326/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Samtale 23.10.19 vedrørende arbeidsevne ***** EPHORTESEL
11982/2017 20191111 11.11.2019 Utgående brev 024/016 - Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av tilbygg til hytte SIVILARKITEKT HÅVARD EIDE AS EPHORTESEL
13312/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Kirsten Størseth EPHORTESEL
13694/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Referat fra møte 31.10.19 ***** EPHORTESEL
14000/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 118/006 - Melding om adressering Kristian Stokke EPHORTESEL
14056/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
14055/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Anett Enger EPHORTESEL
14039/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Mari Wickstrøm Renå EPHORTESEL
14041/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
14043/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tildeling av kommunal bolig ***** EPHORTESEL
14053/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 01.05 - 30.06.19 ***** EPHORTESEL
14054/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 01.07.19 - 30.09.19 ***** EPHORTESEL
14029/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Svømmehall Selbu Ungdomsskole SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14030/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 152/008 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Line Fosli Fuglem EPHORTESEL
14031/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 067/001/005 Selbu prestegård - Selbu kommune - Innløsning av festetomt avg nr 0384-0004 Opplysningsvesenets fond EPHORTESEL
14033/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 7.november 2019 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
13999/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Planstrategi 2019-2023 Stjørdal kommune Stjørdal kommune EPHORTESEL
13990/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Observasjoner og merknader ***** ***** ***** EPHORTESEL
13991/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Forventninger ***** EPHORTESEL
13992/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt Anne Jorunn Warmdal EPHORTESEL
14022/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Aktivitetssal Selbu Ungdomsskole SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
14021/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
14003/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ann Katrin Hoem EPHORTESEL
14004/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
14005/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ingrid Rønsberg EPHORTESEL
14008/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad - fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
14013/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon/Optikerskjema ***** EPHORTESEL
14018/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Godkjenning av fartsforskrift KYSTVERKET EPHORTESEL
14020/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 012/013 - 012/014 - 012/047 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ola Fuglem EPHORTESEL
14026/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 134/040,046 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Knut Ivar Wuttudal EPHORTESEL
14032/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 134/040,046 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Line Merete Berntsen EPHORTESEL
13972/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Ole Dybro Kjeldsen EPHORTESEL
14035/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Asbestsak NORGES MILJØVERNFORBUND EPHORTESEL
13950/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bestilling APS Kvellomyra Grundfos Norge AS EPHORTESEL
13895/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på verv i Selbu ungdomsråd Leon Sebastian Hammerhaug Storvik m.fl. EPHORTESEL
13978/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 118/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Kristian Stokke EPHORTESEL
13994/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
14011/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kopi av: Svar på søknad om skoleskyss mellom bosted og bussholdeplass, ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
14014/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond til veg Terje Mebust EPHORTESEL
14015/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Roya Shadbakhsh EPHORTESEL
14016/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 98/2 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
14017/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 94/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13985/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Thomas Hjeldnes EPHORTESEL
14006/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Cheradee Matchan Bjørkås EPHORTESEL
14023/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 152/008 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Arnt Olav Husdal EPHORTESEL
13768/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd- Selbu skytterlag SELBU SKYTTERLAG EPHORTESEL
13841/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
13974/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev 120/035 - Søknad om Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Hilde Merete Slind Stokke EPHORTESEL
13975/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Svømmehall ved Selbu ungdomsskole Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
13976/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Aktivitetsal ved Selbu ungdomsskole Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTESEL
13968/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kopi til arkiv - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 82/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13969/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4155294100) Emina Ilic EPHORTESEL
13971/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rutine nøkler og adgang nye siter og utvidelse av siter - Anmodning om nøkler og adgangskort TELIA NORGE AS EPHORTESEL
13980/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 063/055 - Godkjent søknad om tillatelse til flytting av avkjørsel og gårdsvei Hans Gunnar Morseth EPHORTESEL
13940/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om graving i offentlig vei KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
13945/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nytt Folkeregister fra 2020 Direktoratet for e-helse EPHORTESEL
13890/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på pensjonistvilkår Gerd Jorunn Hårstad EPHORTESEL
13905/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder til Råd for eldre og funksjonshemmede EPHORTESEL
13946/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilbud - Kvellomyra GRUNDFOS NORGE AS EPHORTESEL
13944/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Sektor Helse og sosial EPHORTESEL
13948/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev 031/005 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter - Transport ved andre særlige behov Kjell Joar Stuberg EPHORTESEL
13953/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond - Hersjøvegen Jon Ingvar Mosleth EPHORTESEL
13965/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring RIKSREVISJONEN EPHORTESEL
13942/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev 030/120 - Rettighetsavtaler for kabelanlegg DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
13943/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kopi av brev - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til søndre Evjevollen (Annevollen) - Jan Olav Warmdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13955/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 96/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13966/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
13874/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av 1 ferieuke Anne Margrete Eidem m.fl. EPHORTESEL
13875/2019 20191107 07.11.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13887/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN EPHORTESEL
13949/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Månedsrapport for oktober DRIVE FOR LIFE HOLDING AS EPHORTESEL
13888/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tinglysing Statens Kartverk EPHORTESEL
13823/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 063/055 - Godkjent søknad om tillatelse til flytting av avkjørsel og gårdsvei Hans Gunnar Morseth EPHORTESEL
13777/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om produksjonstilskudd 2019 Vegard Grande Belling m.fl. EPHORTESEL
13896/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi til arkiv - Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969683032 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13853/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stillinger som hjemmehjelp og miljøarbeider i Selbu kommune ***** EPHORTESEL
13876/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 979624190 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13877/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969137518 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13879/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Saksavslutning - drenering, 969137518 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13882/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til begrenset høring av detaljplan for miljø og landskap for erosjonssikring av utløp i Tømra og Fosselv Østre - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13886/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond til veiformål Gunnar Møllenhus EPHORTESEL
13928/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte i Trondheimsregionens friluftsråd 23.10.2019 Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
13932/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Ole Dybro Kjeldsen EPHORTESEL
13934/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev 024/071 - Erklæring om ansvarsrett STRÅNDBYGG EIENDOM AS EPHORTESEL
13907/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Monica Grutsæter EPHORTESEL
13870/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev 147/001 - Angående søknad om godkjenning av VA-plan for Sørungen hyttefelt Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
13871/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi til arkiv - Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13872/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi til arkiv - vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 992853093 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13873/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev 082/001 - Søknad skogfond og tilskudd til opprustning av bilveg Jan Erik Marstad EPHORTESEL
13891/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon - egenandelstak 2 HELFO EPHORTESEL
13883/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi til arkiv - Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969683032 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13884/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 56/18 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13930/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Møteprotokollen fra årsmøte i NOKU Trøndelag Norsk Kulturforum Trøndelag EPHORTESEL
13931/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om overføring av feriedager til 2020 ***** EPHORTESEL
13910/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
13912/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Retur av signert rettighetsavtale for høyspent og lavspent jordkabel DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
13845/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Bekymringsmelding ***** EPHORTESEL
13892/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev 034/004 - Vannfrakobling SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
13842/2019 20191106 06.11.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13885/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd Steinar Eidem EPHORTESEL
13577/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev 126/001 - Uttalelse fra våre sektorinteresser vedrørende Dispensasjon fra LNFR for fradeling av tomt rundt eksisterende bebyggelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
13812/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Gunn Elin Uthus EPHORTESEL
13855/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Selbu sentralbane - lagerbygg SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
13861/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev 001/001 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTESEL
13849/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Årsøya - Tursti rundt Årsøya med forlengelse til Vikastøa ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
13856/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
13854/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rullering av Selbu kommunes anleggsplan 2019 ØVERBYGDA IDRETTSLAG EPHORTESEL
13858/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev 135/034 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
13862/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev 004/001 - Motorferdsel i utmark og vassdrag - transport av ved Stefan Einar Aune EPHORTESEL
13852/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Selbuskogen skisenter - snøproduksjon 2 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
13803/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Møteinnkalling Foreldrekontakter EPHORTESEL
13843/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger 2019 Husbanken EPHORTESEL
13844/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev 028/001 - Godkjent plan for nydyrking Jon Arne Sesseng EPHORTESEL
13847/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Selbuskogen skisenter -rulleskiløype 3 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
13840/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4137861952) Heider Sæther EPHORTESEL
13850/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Haverneset/Teigen - Tursti ved Årsøya fritidspark ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
13827/2019 20191105 05.11.2019 Internt notat Bekreftelse på mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
12733/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Advarsel LANGSETH B AS EPHORTESEL
13741/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling ung arbeidstaker Sunniva Angelica Botten EPHORTESEL
13821/2019 20191105 05.11.2019 Internt notat Bekreftelse på mottatt politiattest ***** ***** ***** EPHORTESEL
13781/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om produksjonstilskudd 2019 Bjørn Jarle B Hofsmo m.fl. EPHORTESEL
13813/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
13729/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling hjemmetjenesten Tina Malvik EPHORTESEL
13730/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
13728/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Sykehjem og nattatrulje Tina Malvik EPHORTESEL
13773/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev 044/002 Melding om utbedret avvik avløpsanlegg - Godkjent til bruk Catharina Krane EPHORTESEL
13775/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev 101/031 - Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
13742/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Cheradee Matchan Bjørkås EPHORTESEL
13759/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på tilsynsrapport datert 22.07.2019 PEDER MORSET STIFTELSE v/ Ole Morten Balstad EPHORTESEL
13724/2019 20191105 05.11.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13698/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev 071/002/001 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Djupåosen - Fritidsbolig - Tett tank - kun svartvann Monica Aakerholm m.fl. EPHORTESEL
13857/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Forespørsel Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
13721/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tillegg til festekontrakt datert 09.01.1979 rev.2 Evy Bugten EPHORTESEL
13722/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling og oversendelse av arbeidsbekreftelse. ***** EPHORTESEL
13733/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avtale vikar på pensjonitvilkår Kristine Reitan EPHORTESEL
12622/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
13787/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oppdatering valgutvalget Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
13785/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oppdatering valgutvalg Per Avelsgård EPHORTESEL
13786/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oppdatering valgutvalg Gro Mari Engen Hanem EPHORTESEL
13780/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 135/034 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
13782/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Valg Valgutvalget v/Tanja Fuglem EPHORTESEL
13788/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 050/038 - Statens Vegvesens høringssvar på søknad om ny avkjørsel - FV. 6716 Statens vegvesen EPHORTESEL
13790/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 025/014 - Ny søknad om utslipp og tilleggsopplysninger O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
13791/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 025/014 - Erklæring om ansvarsrett - O.Trondset Rør og Møbel O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
13793/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 083/001 - 084/004 - Sametingets uttalelse - gjenfylling og dyrking Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13808/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Brev til Selbu Kommune ad. aksjekapitalnedsettelse for Selbu Energiverk AS SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
13816/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
13819/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Endring av skogeiers bankkontonummer i ØKS - (Web-skas) Steinar Eidem EPHORTESEL
13822/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 31. oktober 2019 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
13832/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Endring av tidspunkt for dialogmøte ***** EPHORTESEL
13833/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - skilting/merking eksisterende turstier ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
13835/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Damtjønna, garasje for løypemaskin SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
13839/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4137861952) ***** EPHORTESEL
13784/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 101/018 - type toalett og antall kubikk tett tank KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
13796/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 113/005 - Søknad om ferdigattest O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
13806/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 115/058 - Søknad om Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Kevin Frank EPHORTESEL
13815/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale Selbu Videregående Skole - ***** ***** Selbu videregående skole EPHORTESEL
13818/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 107/005 minirenseanlegg nær grunnvannsforekomst KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
13826/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Grunneiererklæring gnr. 66 bnr 3 Thomas Angells stiftelser, Skogforvaltningen EPHORTESEL
13829/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Fullmakt ifm bortfeste av eiendommer Thomas Angell Stiftelser EPHORTESEL
13831/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rullering av Selbu Kommunes anleggsplan for idrett SELBU IL SELBU IL EPHORTESEL
13836/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Nærmiljøanlegg Høgda Svendal løypenett i Strandfjellet SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
13811/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Saaslia Skianlegg SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
13824/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Fullmakt for utbetaling av skogfond til 3.person Steinar Eidem EPHORTESEL
13825/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling - OU-midler Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
13753/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Elian Johannes Hammerhaug EPHORTESEL
13772/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev CV ***** EPHORTESEL
13755/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Hanna Dahlø Weiseth EPHORTESEL
13769/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Sluttattest ***** EPHORTESEL
13765/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring ***** EPHORTESEL
13734/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet endret arbeidsavtale - Vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
13738/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
13774/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling UNGDOMSLAGET FRAM m.fl. EPHORTESEL
13731/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjon av folkeregisteropplsyninger SKATTEETATEN EPHORTESEL
13735/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet om rivning av gammelt seterhus Hans Ivar Stene EPHORTESEL
13736/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev 048/005 - Søknad om fradeling av tomt til boligformål Arild Alseth EPHORTESEL
13739/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev 101/031 - Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt NESVOLD BYGG AS EPHORTESEL
13711/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev 64/156 - Selbuskogen Skisenter - brannvern vedrørende overnatting. SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
13717/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
13719/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev 125/012 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Annar Bjørnbeth EPHORTESEL
13771/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innvilget autorisasjon - helsefagarbeider ***** EPHORTESEL
13743/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev 030/077 - Direktoratet for mineralforvaltnings svar på søknad om mindre endring av reguleringsplan - PlanID 19910006 Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESEL
13745/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
13718/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykkeerklæring Ole Einar Aashaug EPHORTESEL
13672/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev 134/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Brit-K Sesseng Kjøsnes m.fl. EPHORTESEL
12971/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 122/004 -Søknad om fradeling av tilleggsareal til 123/002 EPHORTESEL
12853/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 143/004 - Søknad om fradeling av tomt til boligformål EPHORTESEL
12980/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser 2020 sektor HS EPHORTESEL
12900/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser Bygg og eiendom 2020 EPHORTESEL
12954/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 084/002 - Klagebehandling omdisponering av dyrkajord til boligformål EPHORTESEL
12186/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 051/001 - Søknad om fradeling av gårdstun EPHORTESEL
13441/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 053/005 - Søknad om konsesjon EPHORTESEL
13069/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 058/048 - Klage på vedtak PS 64/19 vedr. plassering av campingvogn med spikertelt på ubebygd tont, fradelt til boligformål EPHORTESEL
12401/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 011/008, 010/007 - Søknad om konsesjon EPHORTESEL
11960/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling Tømra Pizza og Grill EPHORTESEL
13663/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Forslag til Frivillighetsprisen 2019 Gunnar Olav Balstad EPHORTESEL
13669/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev 107/005 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Midtre Rolsetbakken - Helårsbolig - Minirenseanlegg Kyllo Maskin AS EPHORTESEL
13693/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Sondre Moslet Lillebudal EPHORTESEL
13643/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser sektor oppvekst 2020 - barnehage, SFO og Kulturskolen EPHORTESEL
13649/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Utredning om mulige alternativer til barnevernstjenesten i Værnesregionen EPHORTESEL
13650/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Forslag til Frivillighetsprisen 2019 Selbu Menighetsråd EPHORTESEL
13696/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 133/038 - Melding om installering av ildsted - ute på terrasse Inger Lund Kjærnsmo EPHORTESEL
13697/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 133/038 - Melding om installering av ildsted Inger Lund Kjærnsmo EPHORTESEL
13701/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 014/001 - Sametingets uttalelse til fradeling av boligtomt Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13626/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev 086/001, 085/003 - Godkjent plan for nydyrking Jan Magnar Lien EPHORTESEL
13632/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev 101/018 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøen - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann Sissel Krogstadmo og Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
13633/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Selbu sykehjem/nattpatruljen Hege Lien EPHORTESEL
13596/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling 147/027 , 146/001, 148/006 - Søknad om konsesjon EPHORTESEL
13609/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av Grete Ingeborg Nykkelmos Idrettsfond 2019 EPHORTESEL
13627/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på lønnstrekk 14.12.18-31.01.19 ***** EPHORTESEL
13628/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Oversender etter avtale - Tidligere tillatelse og siste søknad ***** EPHORTESEL
13703/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 015/001 - Vedtak skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13699/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 014/001 - Fylkesmannens uttalelse til søknad om ny adkomst vei til boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13704/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 015/001 - Søknad om tilskudd til ungskogpleie Tormod Solem EPHORTESEL
13708/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Oversendelse av brev vedrørende klage på Værnesregionen barneverntjeneste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13709/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13714/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 010/015 - Fylkesmannens uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13615/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Hege Lien EPHORTESEL
13584/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Leiekjøring 2018-2019 - kjørebøker - ny oversikt etter purring - behandling tillatelser EPHORTESEL
13481/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av nye representanter til Selbu kulturråd og Selbu Idrettsråd EPHORTESEL
13505/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeid NMSK vegmidler 2020 EPHORTESEL
13565/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Referat fra styremøte Selbu Frivilligsentral Elin Kvello m.fl. EPHORTESEL
13562/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på forslag til frivillighetsprisen ØVERBYGDA IDRETTSLAG EPHORTESEL
13647/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Lønnsmelding ***** EPHORTESEL
12037/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Invitasjon til felles markering i forbindelse med fratredelse av stilling Randi Lien m.fl. EPHORTESEL
13003/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav for ordinær grunnskoleopplæring samt spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** FØRDE KOMMUNE EPHORTESEL
12985/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav for ordinær grunnskoleopplæring samt spesialundervisning for høsthalvåret 2019 - ***** ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE, Fagenhet for oppvekst og utdanning EPHORTESEL
13629/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Tjenestebevis ***** EPHORTESEL
12999/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav for ordinær grunnskoleopplæring samt spesialundervisning for høsthalvåret 2019 ***** ***** ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE, Fagenhet for oppvekst og utdanning EPHORTESEL
13566/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev 147/074 - Tillatelse til tiltak for omlegging av adkomstveg til hytte Hans Erik Sørensen EPHORTESEL
13595/2019 20191030 30.10.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
12268/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Invitasjon til felles markering i forbindelse med fratredelse av stilling Heidi Guldseth Trondset EPHORTESEL
13619/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark - Vedlikehold av tursti ved Usmesjøen NÆSSDALENS HYTTEFORENING EPHORTESEL
13620/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Vedlikehold sti - dugnad i påsken - Næssdalens hytteforening NÆSSDALENS HYTTEFORENING EPHORTESEL
13528/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Uttalelse til NAV Værnes ***** EPHORTESEL
13590/2019 20191030 30.10.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13594/2019 20191030 30.10.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13606/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev 083/001, 084/004 - Høring vedrørende søknad om gjenfylling og dyrking av areal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
13617/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Endringsmelding ***** EPHORTESEL
13634/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Anleggsplan 2019 SELBU TRAVLAG EPHORTESEL
13636/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev PLANe-posten nr 3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
13447/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Møtereferat 25.10.19 NAV Værnes m.fl. EPHORTESEL
13638/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev UO - Prøving av forkjøpsrett - salg av A-aksjer i TrønderEnergi AS til Oppdal kommune TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
13639/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4137861952) Anne Grete Bakken Stokmo EPHORTESEL
13642/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknad - Helsefagarbeider/kokk Anja Lichtenberg EPHORTESEL
13613/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev 012/001/006 - Godkjent søknad om tillatelse til tilbygg på hytte Arnleiv Overgård EPHORTESEL
13598/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Monica Grutsæter EPHORTESEL
13599/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Møte i implementeringsteam, 29.10.19. Tydal kommune m.fl. EPHORTESEL
13591/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Selbu Sykehjem - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS EPHORTESEL
13593/2019 20191030 30.10.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
13585/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev 024/069 - ferdigattest - hytte og anneks Jaryd Johansen Aslak L EPHORTESEL
13586/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch EPHORTESEL
13607/2019 20191030 30.10.2019 Internt notat Utskiftingsplaner for Seksjon Vann og Seksjon Avløp i økonomiplanperioden 2020 - 2023 Hovedutvalg for samfunnsutvikling EPHORTESEL
13645/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13646/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13579/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Referat fra møte i SLT koordineringsgruppe 29.10.19 Selbu kommune, helse og sosial m.fl. EPHORTESEL
13570/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev 024/072 - Oversendelse av Begjæring om sletting av heftelse STATENS KARTVERK Tinglysing EPHORTESEL
13653/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev 161/001 - Renåbjørgvegen - søknad om bruk av skogfond til vegopprusting Ole Renå EPHORTESEL
13654/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev 161/001 - Vedtak - søknad om bruk av skogfond - Renåbjørgvegen Ole Renå EPHORTESEL
13664/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt ***** EPHORTESEL
13651/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev 161/001 - Vedtak - godkjent skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13658/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
13662/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Kopi av skademelding ***** EPHORTESEL
13644/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Innvilget autorisasjon som helsefagarbeider ***** EPHORTESEL
13583/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Navnendring - Tensio AS TENSIO TRØNDELAG SØR AS EPHORTESEL
13313/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev 008/007 - 008/022 - Tillatelse til tiltak for bygging av turveg på Årsøya ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
13573/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om seniortiltak ***** EPHORTESEL
13574/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Anja Lichtenberg EPHORTESEL
13582/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Oppfølging av lovbrudd etter fylkesmannens tilsyn. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13578/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 080/004 - Vedr. eiendomsoverdragelse Guri Randi Fuglem EPHORTESEL
13575/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
13601/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Valgutvalget Valgnemnda v/Gro Mari Hanem EPHORTESEL
13604/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Mailutveksling vedr konsesjonssøknad EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTESEL
13569/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 985901473 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13587/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Ekskursjon med Hvite busser til Auschwitz 24. februar - 27. februar 2020 Elever og foreldre på 10. trinn EPHORTESEL
13600/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 064/016 - Søknad om frakobling av vann og kloakknett Espen Rygg EPHORTESEL
13621/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Høring av nye snøscooterløyper - Meråker kommune Meråker kommune EPHORTESEL
13610/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering ARNE J SESSENG EPHORTESEL
13612/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 66/2 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
13511/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev 014/001 - vedrørende ny avkjørsel fra f.v. 6712 i forbindelse med omsøkt fradeling av boligtomt Ola Fuglem EPHORTESEL
13603/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - skogplanting LISBETH NORBYE EPHORTESEL
13563/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Forslag på kandidat til Frivillighetsprisen 2019 ***** EPHORTESEL
13533/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Godtgjøring til formannskapets medlemmer, ledere av hovedutvalgene, leder av kontrollutvalget og opposisjonsleder Værnesregionen lønn EPHORTESEL
13567/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4137861952) John H. Evjen EPHORTESEL
13588/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
13516/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Godtgjøring varaordfører Værnesregionen lønn EPHORTESEL
13517/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Utbetaling av stipend ***** EPHORTESEL
13534/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev 071/012 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Skjeftesosen I - Fritidsbolig - Tett tank og infiltrasjon av gråvann Tom Arne Tranvik m.fl. EPHORTESEL
13492/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev 138/001 - Delegert vedtak - Søknad om bygging av traktorveg - Samstadmarkvegen Haldor Hoem EPHORTESEL
13483/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev 116/006 - Godkjent søknad for oppsetting av Driftsbygning for dyr Lisbeth Ingvild Sørflakne EPHORTESEL
12921/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende yrkesskade etter fallulykke under arbeid ***** EPHORTESEL
13558/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev 030/077 - Sametingets uttalelse - Mindre endring av reguleringsplan Tømra - Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13491/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Pabiana Aparece Haave EPHORTESEL
13546/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev 010/015 - Sametingets uttalelse - Nydyrking Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13547/2019 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023. Budsjett 2020 Selbu Kommune EPHORTESEL
13548/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Valg arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget oktober 2019 - oktober 2021 Fagforbundet i Selbu EPHORTESEL
13549/2019 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i perioden 01.11.19 - 31.10.21 EPHORTESEL
13551/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Høringsbrev - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
13536/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Valg av Styre i Midt-Norge 110-sentral IKS MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTESEL
13538/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Oppdatering valgutvalg Valgutvalget v/Tanja Fuglem EPHORTESEL
13541/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Oppdatering valgutvalg VAlgutvalget v/Tanja Fuglem EPHORTESEL
13544/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch EPHORTESEL
13515/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
13535/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Valg Midt-Norge 110-sentral IKS Ole Løvseth EPHORTESEL
13537/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Valg Midt-Norge 110-sentral IKS Per Erik Eidem EPHORTESEL
13540/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om overføring av 1 ferieuke ***** EPHORTESEL
13553/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
13500/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Pensjonistenes forslag til rådet Selbu pensjonistforening EPHORTESEL
13473/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav for frikjøp av leder for Utdanningsforbundet Selbu. UTDANNINGSFORBUNDET EPHORTESEL
13462/2019 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse 2019 - statusrapportering til AMU EPHORTESEL
13519/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13543/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev 071/003 - Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Skjeftesosen II Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
13554/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev 071/003 - Uttalelse - reguleringsplanforslag Skjeftesosen II hyttefelt ved Sørungen Mattilsynet EPHORTESEL
13451/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Pabiana Aparece Haave EPHORTESEL
13508/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev 071/003 - Fylkesmannens Høringsuttalelse til reguleringsplan for Skjeftesosen II hyttefelt ved Sørungen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
13504/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Valgnemnda - oppdatering Valgutvalget EPHORTESEL
13449/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev 101/001 - hyttetomt nr. 8 - melding om vedtak Hilde Iren Rønsberg EPHORTESEL
13427/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tildeling av kommunal bolig ***** EPHORTESEL
13438/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev 064/157 - melding om vedtak BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
13419/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær pga. svangerskap ***** EPHORTESEL
13401/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse om iPad Elin Wiggen Dahl EPHORTESEL
13102/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Coop Byggmix Selbu EPHORTESEL
13468/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev 066/046 - melding om vedtak Ove Gunnar Kjøsnes EPHORTESEL
13340/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling Kålla Vippen UL UNGBJØRKA EPHORTESEL
13371/2019 20191027 27.10.2019 Internt notat Referat fra møte i HMS-utvalg sektor oppvekst 15.10.2019 Åshild Andvord Stokstad m.fl. EPHORTESEL
13379/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Valg av representanter og vararepresentanter til kommunenes sentralforbund Kommunenes sentralforbund m.fl. EPHORTESEL
13293/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev ***** husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
13354/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 Ole Morten Balstad m.fl. EPHORTESEL
13352/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til korprosjekt SELBUKLANG m.fl. EPHORTESEL
13385/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Valg av hovedutvalg samfunnsutvikling for valgperioden 2019 - 2023 Tina Sletne Alsethaug m.fl. EPHORTESEL
13387/2019 20191027 27.10.2019 Utgående brev Valg av hovedutvalg helse og oppvekst for valgperioden 2019 - 2023 Kjell Tore Aftreth m.fl. EPHORTESEL
13396/2019 20191027 27.10.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL