eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11540/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 119/003 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
11588/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
11595/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Attester og vitnemål ***** EPHORTESEL
11559/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 011/008, 010/007 - Søknad om konsesjon Daniel Wolak m.fl. EPHORTESEL
11562/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969133482 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11568/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Garantierklæring - Sanering avløp Fuglem SELBU SPAREBANK EPHORTESEL
11586/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring ***** EPHORTESEL
11587/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring ***** EPHORTESEL
11589/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse ***** EPHORTESEL
11566/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ***** EPHORTESEL
11576/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 071/007 - Melding om oppføring av bygg unntatt søkeplikt Pål-Anders Brønstad EPHORTESEL
11584/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11596/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 066/082 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk og avløpsnett JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
11597/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 066/082 - Søknad om tillatelse til oppføring av brakkerigg JOHS J SYLTERN AS EPHORTESEL
11567/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 035/004 - Kartleggingssvar Johanne Storflor Hammer og Leif Hammer EPHORTESEL
11473/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Hilde Draxen EPHORTESEL
11522/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar vedr. fjerning av ulovlig parkert bil ***** EPHORTESEL
11570/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 066/077 - Søknad om ferdigattest RØSET AS EPHORTESEL
11548/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 152/008 - Søknad om deling av grunneiendom Birger Gunnar Aftret EPHORTESEL
11543/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring ***** EPHORTESEL
11551/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 152/008 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Birger Gunnar Aftret EPHORTESEL
11553/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling ***** EPHORTESEL
11554/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
11561/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 050/018/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
11592/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTESEL
11488/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedr. fjerning av ulovlig parkert bil ***** EPHORTESEL
11530/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar vedr. fjerning av ulovlig parkert bil Erik Røstad EPHORTESEL
11494/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11495/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/2 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11496/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Svar på anmodning om forhåndsuttalelse - Søknad om mindre endring av reguleringsplan del av Bellområdet i forbindelse med ny Selbu ungdomsskole i Selbu kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESEL
11523/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 147/100 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Arne Hustad EPHORTESEL
11525/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
11504/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 143/004 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av tomt til boligformål Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11506/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11519/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
11520/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Mahsa Rashidnejad EPHORTESEL
11526/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 147/100 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Mona Iren Hustad EPHORTESEL
11527/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 083/001 - 084/004 - Søknad om fylling dyrking av grøft/skrent på Suhrlandsøya JO INGE HOEM EPHORTESEL
11528/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar vedr. fjerning av ulovlig parkert bil Erik Røstad EPHORTESEL
11489/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Svar på tilsynsrapport datert 22.07.2019Hei PEDER MORSET STIFTELSE v/ Ole Morten Balstad EPHORTESEL
11493/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev 039/002 Vedtak -Søknad skogfond og tilskudd skogkultur LARS SLETNE EPHORTESEL
11501/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/2 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11505/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 053/001 - Søknad om tillatelse til riving av eksisterende pipe i fyringsanlegg, samt oppføring av ny pipe Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11533/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Unni Sørheim EPHORTESEL
11497/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/2 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11500/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11509/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse ***** EPHORTESEL
11511/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 097/016 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte, riving av gml del av hytte, samt restaurering Gerd Marit Stokke EPHORTESEL
11513/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
11517/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 111/001 - Fullmakt vedrørende odelsrett Terje Thuseth EPHORTESEL
10623/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Tilslutningserklæring Kvalitetssystem VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP - Innkjøp EPHORTESEL
11420/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse ***** EPHORTESEL
11428/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 030/038 - Høring vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
11431/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 050/109 - 050/110 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
11484/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Marthe Victoria Husby Skrogstad EPHORTESEL
11418/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
11389/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 050/107 - 050/108 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Aage Kiltvik m.fl. EPHORTESEL
11408/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 030/026 - Søknad om fradeling av bebygd areal Kyongae Overvik EPHORTESEL
11417/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak i Sakkyndig nemnd - klagebehandling eiendomsskatt TrønderEnergi Nett AS EPHORTESEL
11419/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak i Sakkyndig nemnd - klagebehandling Eiendomsskatt Statnett SF EPHORTESEL
11403/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2019 - Idrett - Leie av anlegg for barn og unge SELBU KLATREKLUBB EPHORTESEL
11406/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Chris Andre Lillejord EPHORTESEL
11407/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Avvisning av klage på eiendomsskatt for Julskaret kraftverk Selbu Enerigverk AS EPHORTESEL
11410/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 095/013 - Godkjent - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Tadas Mikalauskis EPHORTESEL
11412/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 003/002, 014/004, 014/007, 163/012 - Søknad om konsesjon Ann Marit Bonaunet EPHORTESEL
11413/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat i 89,35% st. Ingrid Aftret EPHORTESEL
11415/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 084/002 - Omdisponering av fulldyrket jord til boligformål Jorun Frikstad EPHORTESEL
11376/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Endringsmelding Funksjonstillegg i lønn ***** EPHORTESEL
11384/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 082/002 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett Magnus Uglemsmo EPHORTESEL
11390/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 082/002 - Avløpsanlegg Magnus Uglemsmo m.fl. EPHORTESEL
11429/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 050/017 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring GUNNILÅRA EIENDOM AS EPHORTESEL
11474/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 008/006/012 - Søknad om ferdigattest Per Birger Kulseth EPHORTESEL
11476/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 031/038 - Merknad til nabovarsel om oppføring av fritidsbolig og garasje Siv Schaug-Pettersen m.fl. EPHORTESEL
11477/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11478/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11479/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11480/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 077/008 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Sissel Hanne Lien EPHORTESEL
11485/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aspirant / vikar deltid - st. ref. (4129318651) ***** EPHORTESEL
11472/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 077/003 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Sissel Hanne Lien EPHORTESEL
10474/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Besøk av Matgledekorpset i Trøndelag - søknadsfrist 27.august FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11468/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 150/13 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11469/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 147/100 - Søknad om tillatelse til oppføring av hytte. Dispensasjon ELVRANHYTTA AS EPHORTESEL
11471/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 008/009, 063/205, 064/012, 143/003 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Anders Eggen EPHORTESEL
11483/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Gerd Irene Nilsen EPHORTESEL
11459/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Laila K Sætnan Størseth EPHORTESEL
11470/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 150/013 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11463/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
11465/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
11466/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTESEL
11350/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Oda Motrøen Øhlén EPHORTESEL
11369/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 050/017 - Godkjent deling av tomt nr 5 og 6 - felt B1 reguleringsplan Nedre Molia - planID 2007-000-3 GUNNILÅRA EIENDOM AS EPHORTESEL
11374/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Endringsmelding, funksjonstillegg i lønn ***** EPHORTESEL
11377/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Håkon Gullbrekken EPHORTESEL
11388/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Ledermøte 27.08.19 Kristin Balstad m.fl. EPHORTESEL
11399/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2019 - Idrett SELBU SKYTTERLAG EPHORTESEL
11378/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Andrea Barland EPHORTESEL
11380/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Jorunn Margrethe Kjøsnes EPHORTESEL
11381/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling May Ingunn Kulseth EPHORTESEL
11382/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Anne Line Græsli EPHORTESEL
11385/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 099/011 - Ang. forhold registrert ved tømming av septik Rune Trondsetås EPHORTESEL
11368/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ann Bente Sesseng Hårstad EPHORTESEL
11401/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2019 - Idrett - Leie av anlegg for barn og unge SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
11436/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu brann og redningstjeneste EPHORTESEL
11397/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - Pensjonisvilkår ***** EPHORTESEL
11404/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Utbetaling av kulturmidler 2019 - Idrett - Leie av anlegg for barn og unge SELBU IL EPHORTESEL
11426/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev 054/013 - Søknad om utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur Edvin Egil Garberg EPHORTESEL
11386/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Heidi Hansen EPHORTESEL
11398/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 151/059 - Varsel om tvangsmulkt - Mangelfull søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
11026/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast Svein Morset EPHORTESEL
11028/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 066/045 husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
11339/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 067/018 husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
11349/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Johan Røset EPHORTESEL
11438/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Joka Kojic EPHORTESEL
11434/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Hilde Draxen EPHORTESEL
11435/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Hilde Draxen EPHORTESEL
11325/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 024/070 - Vedrørende melding om oppsetting av vedbod SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
11327/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 120/002 - Godkjent søknad om tillatelse til riving av gammelt bolighus samt oppføring av redskapshus BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
11344/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 100/005 - Godkjent søknad om konsesjon Jo Fossum Nydal EPHORTESEL
11321/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Øvingsområder for snøscooter - Oversender orientering fra Fylkesmannen ABES TRAFIKKSKOLE AS m.fl. EPHORTESEL
11361/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn i dokument 10380/2019 - Vedrørende Selbuboka Anonym EPHORTESEL
11362/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - haverneset/Teigen - tursti ved Årsøya fritidspark ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
11363/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - Årsøya Fritidspark AS, trimpark. Anleggsnr. 72506 ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
11214/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Annelise Kolstad EPHORTESEL
11309/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Bekreftelse - Frode Fuskeland Frode Fuskeland EPHORTESEL
11324/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 024/070 - Ferdigattest hytte SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
11326/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 014/001 - Situasjonskart Just Wessel EPHORTESEL
11238/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - Ansettelse på Pensjonistvilkår Åse Beate Boldermo EPHORTESEL
11173/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 012/001 - Tillatelse til tiltak for omlegging av adkomstveg over parsell ved Hestmyra Ola Fuglem EPHORTESEL
11177/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10593/2019 - Purring på henvendelse vedrørende kvernsteiner og bevaring av bygdehistorie Marius Størseth EPHORTESEL
11185/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Avtale om veiledning av LIS1-lege for perioden september 19 - februar 20 ***** EPHORTESEL
11195/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Anne Borgrunn Utler Østby EPHORTESEL
11227/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ane Marte Stokke EPHORTESEL
11271/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 148/014 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Storkjølremmet Sørungen - Fritidsbolig - Tett tank Svein Arild Widerøe EPHORTESEL
11323/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 159/001 - 159/006 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Sjøbygdvegen - Fritidsbolig - Minirenseanlegg Kristian Overskaug EPHORTESEL
11328/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Vedrørende status gml. allfarveg Garbergselva-Tømra elv Karin Galaaen m.fl. EPHORTESEL
11346/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt Ole Gulliksen m.fl. EPHORTESEL
11018/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Arbeisdavtale - midlertidig Solbjørg Langnes EPHORTESEL
11393/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev 082/002 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett Magnus Uglemsmo EPHORTESEL
11351/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Joakim Alsethaug EPHORTESEL
11356/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 053/001 - Vedtak - tilskudd til planting Landbruksdirektoratet m.fl. EPHORTESEL
11360/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på anmodning om skademelding ***** EPHORTESEL
11372/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Chris Andre Lillejord EPHORTESEL
11337/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Hege Lien EPHORTESEL
11287/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Bestilling nøkler til Dragsten BH Systemsikring AS EPHORTESEL
11332/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 147/001 - T12 Neggelåsen - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Arne Hustad m.fl. EPHORTESEL
11387/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak Almåvegen MOLIA VELFORENING EPHORTESEL
11366/2019 20190908 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Dorota Fydrych EPHORTESEL
11364/2019 20190907 07.09.2019 Inngående brev 150/013 Søknad skogfond og tilskudd skogkultur Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11336/2019 20190906 06.09.2019 Utgående brev Mailutveksling - svar i forhold til innsysnforespørsel Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11345/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Utsending av «BALANSEKUNST- Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022» - Vedtatt versjon Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11354/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev 053/001 - Søknad - tilskudd til planting Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11357/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling barnehageåret 2019-2020 ***** EPHORTESEL
11359/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Yrkesskade - anmodning om skademelding ***** EPHORTESEL
11353/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev 053/001 Vedtak skogfond og tilskudd planting Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11333/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev 129/037,039,041,042 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Jomar Kulseth EPHORTESEL
11341/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Spørsmål angående oversendte dokumenter eiendomsskatt på nettanlegg Trønderenergi Nett AS EPHORTESEL
14846/2018 20190906 06.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Selbu Brann og redningstjeneste Andreas Andersen EPHORTESEL
11223/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forslag til ny, heilskapleg språklov KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11225/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedrørende Valg høsten 2019 - stemmelokaler Norges Handikapforbund - Selbu EPHORTESEL
11262/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 015/005 - Søknad om ferdigattest Christian Aspaas EPHORTESEL
11272/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Boligsosial plan SAFO Trøndelag EPHORTESEL
11274/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
11231/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 052/026 - Søknad om ferdigattest Gunnar Klippenvåg Sørum EPHORTESEL
11245/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev 101/017 - Erklæring om ansvarsrett KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11251/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
11284/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Opplysninger eksakt lønnsplassering ***** EPHORTESEL
11285/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11286/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 148/001/004 - Søknad om ferdigattest KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11292/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 050/017 - Søknad om fradeling av tomt nr 5 og 6 - felt B1 reguleringsplan Nedre Molia - planID 2007-000-3 GUNNILÅRA EIENDOM AS EPHORTESEL
11296/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Dyre- og miljøfientlig viltforskrift i utakt med tiden DYRENES RETT EPHORTESEL
11301/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 064/157 - Søknad om fasadeendring, påbygg og bruksendring for leiligheter/enebolig. Dispensasjon OLSEN BOLIG AS EPHORTESEL
11311/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forlengelse av leasingavtaler på biler fra Auto Plan AUTO PLAN AS EPHORTESEL
11236/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Tilslutningserklæring ny anbudskonkurranse på Arbeidstøy VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP - Innkjøp EPHORTESEL
11237/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om tilleggskort -sentraladministrasjonen EIKA KREDITTBANK AS EPHORTESEL
11258/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 -Sjekkliste for kommunenes pakking av valgmateriell TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11267/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
11268/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Miljødirektoratets utkast til forskrift om kunstgressbaner er ute på høring - høringsfrist 31.10.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11270/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ansettelse ***** EPHORTESEL
11278/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - godkjenning av tegninger og byggtekniske detaljer for uthus på Røssetvollen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11281/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11282/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Øvingsområder i utmark i oppkjøringsøyemed - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11266/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 014/027 - Melding om gjenoppsetting av vedbod Just Wessel EPHORTESEL
11276/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 148/010 - Søknad om ferdigattest Marie Bysveen EPHORTESEL
11277/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 02.09.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11279/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
11280/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 082/002 - Søknad om påkobling av kommunalt vann Magnus Uglemsmo m.fl. EPHORTESEL
11308/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forlengelse av leasingavtaler for XN41463 og XN 41464 BERTEL O. STEEN TRØNDELAG AS EPHORTESEL
11294/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 050/017 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - tomt nr 5 og 6 - felt B1 reguleringsplan Nedre Molia - planID 2007-000-3 GUNNILÅRA EIENDOM AS EPHORTESEL
11239/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev USS vil avgi høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTESEL
11242/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven (reindrift) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11252/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler - haverneset/Teigen - tursti ved Årsøya fritidspark TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11290/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTESEL
11297/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak for helserefusjon HELFO EPHORTESEL
11298/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til pårørendeskoler - Pårørende til personer med demens Pårørendeskole - Aldring og helse EPHORTESEL
11318/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 039/002 Søknad skogfond og tilskudd skogkultur Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11319/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 039/002 Søknad skogfond og tilskudd skogkultur Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11147/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang. forholdene for funksjonshemmede i valglokalene i Selbu Ingar Lien EPHORTESEL
11155/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 3.9.19 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
11151/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Tinglysing Statens Kartverk EPHORTESEL
11240/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedlikeholdsavtale for Kuldeteknisk anlegg - Selbu omsorgsboliger REFTEC AS EPHORTESEL
11295/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 Kommunal og regionaldepartementet EPHORTESEL
11320/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 039/002 Søknad skogfond - veg Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11243/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Vesna Tasic EPHORTESEL
11254/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 099/011 - Kopi av brev til Rune Trondsetås ang tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
11256/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
11261/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - Selbuskogen skisenter - stadion anleggsnr. 71125 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11263/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Selbu Sykehjem - Søknad om endring av gitt tillatelse GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS EPHORTESEL
11264/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler anleggsnummer 72459 - Selbustrand il - løypenett i Strandfjellet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11265/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Selbu kommune REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
11302/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte 28.08.19 Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
11303/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte 02.10.19 Norsk kulturforum Trøndelag EPHORTESEL
11304/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 050/017 - Samtykke til tinglysing PACTA EIENDOM AS EPHORTESEL
11305/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen Kommunal og moderniseringsdepartementet EPHORTESEL
11306/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn - befaring 115/023 av 28.08.19 Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11310/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Ny veileder - Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11312/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - organisert beitebruk, inv.tilskudd Moslet - Kulset beitelag EPHORTESEL
11314/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 028/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking JON ARNE SESSENG EPHORTESEL
11153/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESEL
11160/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTESEL
11232/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 024/005 - Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann SELBUSTRAND EIENDOM AS EPHORTESEL
11299/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 05.09.2019 Kommunenes sentralforbund EPHORTESEL
11161/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev 011/002 - Oversendelse av tegninger på hytte Jan Tore Kringhaug EPHORTESEL
11164/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar einnsyn - 10351/2019 - 115/023 Varsel om befaring branntomt Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11139/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Ny oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.08.2019 SKATTEETATEN EPHORTESEL
11283/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Rapport på utførte tømminger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
11291/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev 011/002 - Søknad om ferdigattest SIVILING. NILS NÆRDAL AS EPHORTESEL
11145/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Tonje Kleven EPHORTESEL
11149/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTESEL
11234/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS - 29.08.2019 KS EPHORTESEL
11211/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring, ***** ***** ***** EPHORTESEL
11212/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring, ***** ***** ***** EPHORTESEL
11219/2019 20190904 04.09.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Frode Fredriksen EPHORTESEL
11213/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring, ***** ***** ***** EPHORTESEL
11171/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev 012/001 - Søknad om tillatelse til bygging av ny adkomstveg Ola Fuglem EPHORTESEL
11193/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Trafikk til og fra sentralbanen Erik Røstad EPHORTESEL
11220/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev 120/002 - Ettersendelse av vedlegg til byggesøknad BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
11208/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Underskrevet - gjennomgang brannvern, ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
11210/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring, ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
11175/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev 111/001 Foreløpig svar - Klagesak - Bruksendring seterhus og fradeling hyttetomt FYLKESMANNEN I NORDLAND EPHORTESEL
11187/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift DYRENES RETT EPHORTESEL
11190/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Premiesatser i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning for 2020 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTESEL
11191/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Høring NOU 2019 - Når krisen inntreffer Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen EPHORTESEL
11192/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler - Årsøya Fritidspark AS, trimpark. Anleggsnr. 72506 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11052/2019 20190904 04.09.2019 Utgående brev 089/013 Avklaringer avløpsløsninger Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
10996/2019 20190904 04.09.2019 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv fra 01.08.19 og ut valgperioden - Sissel Pettersen Uthus Sissel Pettersen Uthus EPHORTESEL
10294/2019 20190904 04.09.2019 Utgående brev Refusjonsgaranti fra Selbu kommune for skoleåret 2019/2020 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESEL
10862/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev 147/087 - Godkjent søknad om bygging av adkomstveg med dispensassjon Per Lund EPHORTESEL
10728/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Oppdragsavtale for støttekontakt ***** EPHORTESEL
10880/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Margrethe Storhaug m.fl. EPHORTESEL
11167/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trønderenergi vind AS - Stokkfjellet vindkraftverk godkjenning av massetak 3 og 4 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
11168/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Mari Wickstrøm Renå EPHORTESEL
11152/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESEL
11113/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Tonje Stokke EPHORTESEL
11102/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
11069/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ane Holden Eliassen EPHORTESEL
11043/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Andre Vernstad m.fl. EPHORTESEL
11047/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Tove Beate Wedø m.fl. EPHORTESEL
10889/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse til søknad om Foreldrepenger ***** EPHORTESEL
10902/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev 012/001 - Godkjent søknad om omlegging av adkomstveg Ola Fuglem EPHORTESEL
10957/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Ulempeskompensasjon Asle Hammerhaug Garberg EPHORTESEL
11036/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn - Fullført utdanning ***** EPHORTESEL
11041/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev 050/038 - Tilbakemelding på spørsmål om behandling av søknad om ny avkjørsel Eirik Renbjør Bjørgum EPHORTESEL
11021/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Elin Anita Oldervik EPHORTESEL
11029/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev 028/008 - Minirenseanlegg og avløp - infiltrasjon i stedlige masser KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11017/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Lisbeth Skei EPHORTESEL
11162/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer; Vikariat i 75% stilling Dragsten barnehage - st. ref. (4123764699) Joanna Kilichowska EPHORTESEL
11158/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev 100/002 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11159/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTESEL
11150/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
11146/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev 063/066 NVEs innspill til forhåndsuttalelse - Mindre endring av reguleringsplan del av Bellområdet, PlanID 2005-000-2, ny Selbu ungdomsskole - Selbu kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
11142/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.08.2019 - komplett Vigselsmyndighet i Selbu kommune EPHORTESEL
11144/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Endring av pålegg om utsetting av fisk i Selbusjøen - Statkraft Energi AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11141/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10351/2019 - 115/023 Varsel om befaring branntomt Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11089/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Hege Lien EPHORTESEL
11100/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Katrine Uthus Stokke EPHORTESEL
11137/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Mangelfullt utfylt vigselsmelding SKATTEETATEN EPHORTESEL
11138/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.08.19 - komplett Vigselsmyndighet i Selbu kommune EPHORTESEL
11048/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Vegliste fylkes- og kommunale veger - veiledning og forklaring - del 1 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
11056/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 147/002 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11084/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 066/082 - Tinglyst skjøte STATENS KARTVERK EPHORTESEL
11042/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Andre Vernstad m.fl. EPHORTESEL
11068/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Avklaringer tiltakshaver, ansvarlig søker og ansvarlig for VA-planen for å få anlegget godkjent, ettersom det mangler erklæring om ansvarsrett med søknaden KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11077/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 066/081 - Tinglyst skjøte STATENS KARTVERK EPHORTESEL
11053/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft Brage Sæther EPHORTESEL
11112/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Foreløpig svar - avtale om direkteoppgjør - AR334322270 HELFO EPHORTESEL
11081/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - Selbuskogen skisenter - Stadion anleggsnr 71125 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11082/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler - Haveneset/Teigen - Tursti ved Årsøya fritidspark anleggsnr 72508 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11059/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 001/001 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11060/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 036/001 Vedtak skogfond og tilskudd GARBERG TORGRIM EPHORTESEL
11061/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 001/00 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11065/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn Marte Mari Moen EPHORTESEL
11067/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Statnett SF - merknader til revidert takstforslag 22.06.19 STATNETT SF EPHORTESEL
11079/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler - Årsøya Fritidspark AS - Trimpark anleggsnr 72506 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11080/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler anleggsnummer 72459 - Selbustrand IL - løypenett i Strandfjellet Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11022/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 053/001 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Christian Fuglem EPHORTESEL
11024/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 012/010 - Underskrevet utbyggingsavtale Jon-Reidar Amdal EPHORTESEL
11115/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar - AR334322406 HELFO EPHORTESEL
11035/2019 20190902 02.09.2019 Utgående brev Leve hele livet - status i arbeidet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11039/2019 20190902 02.09.2019 Utgående brev 001/001 - Vedtak - Søknad skogfond og tilskudd Thomas Ang. Stiftelser EPHORTESEL
11040/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Fartsgrenser Draksten Vegard Kleiven EPHORTESEL
11037/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 109/001 tillatelse - søknad om ny avkjørsel fra FV 705 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
11038/2019 20190902 02.09.2019 Utgående brev 001/001 - Vedtak - Søknad skogfond og tilskudd Thomas Ang. Stiftelser EPHORTESEL
11045/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Andre Vernstad m.fl. EPHORTESEL
11049/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev 017/008 - 017/018 Tilbakemelding på utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Brit Marie Gjønvik EPHORTESEL
11050/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Vegliste fylkes og kommunale veger - veiledning og forklaring del 2 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
11051/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i friskoleloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11032/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Oversendelse av referat fra styremøte i TONE 28.08.19 TONE - Tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen EPHORTESEL
11033/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Oversendelse av kjøpekontrakt på Valtra T131 FELLESKJØPET AS EPHORTESEL
11034/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Vedr. fjerning av ulovlig parkert bil Erik Røstad EPHORTESEL
10916/2019 20190902 02.09.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11009/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
11013/2019 20190831 31.08.2019 Inngående brev Vedrørende rettighetsklage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11014/2019 20190831 31.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt ***** EPHORTESEL
11010/2019 20190831 31.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Tina Malvik EPHORTESEL
11012/2019 20190831 31.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Arne Nypan EPHORTESEL
11015/2019 20190831 31.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt ***** EPHORTESEL
10873/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Høydebasseng berg - evaluering av anbud Røset AS EPHORTESEL
10628/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 101/017 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hersjøvegen - Fritidsbolig - Tett tank Terje Folgerø EPHORTESEL
10904/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 091/031 - Godkjent søknad om tillatelse til rehabilitering og tilbygg til bolig Torstein Renå EPHORTESEL
10905/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Brynhild Johnsen EPHORTESEL
10897/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 133/004 - Ferdigattest - veg til hytte PER MODULF FURAN EPHORTESEL
10943/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 065/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring T10 Linn T Balstad Julseth m.fl. EPHORTESEL
10903/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Hege Stokke EPHORTESEL
10891/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 125/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ingfrid Jorunn Aune EPHORTESEL
10892/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 125/017 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Eivind Aune EPHORTESEL
10908/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Inger Johanne Eidem EPHORTESEL
10881/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev 125/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Eivind Aune m.fl. EPHORTESEL
10906/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Jinky Dasipal Zorlu EPHORTESEL
10876/2019 20190831 31.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast - 100% st. i hht AML 14-4a ***** EPHORTESEL
10845/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev 132/019 - Ferdigattest for adkomstveg til eks. Hytte Per Modulf Furan m.fl. EPHORTESEL
11003/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev 001/016 - 001/020 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ragnar Sturle Mosand EPHORTESEL
10969/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Tone Lien EPHORTESEL
10982/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Hege Danielsen EPHORTESEL
10997/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev 118/001 - Skogfond - Tilskudd til ungskogpleie Kristian Stokke EPHORTESEL
11004/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev 118/001 - Vedtak - Skogfond - Tilskudd til ungskogpleie Kristian Stokke EPHORTESEL
11006/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev 081/001 - Vedtak -Søknad skogfond og tilskudd Inger Mari Flønes Moen EPHORTESEL
11007/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev 008/001 -Vedtak - Søknad skogfond og tilskudd Øyvind Kulseth EPHORTESEL
11008/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 123/006 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bengt Ødegård EPHORTESEL
11005/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev 147/002 - Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur Torbjørn Guldseth EPHORTESEL
10964/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven Kunnskapsdepartementet EPHORTESEL
10965/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Høring - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Kunnskapsdepartementet EPHORTESEL
10967/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev NY forsendelse: Høring - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Kunnskapsdepartementet EPHORTESEL
10884/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev 040/002 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av tilbygg til redskapshus Rune Stene EPHORTESEL
10958/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for hyttefelt ved Israelodden, Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11000/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Ingrid Uthus EPHORTESEL
11002/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Uttalelse til revisjon av kommuneplanens arealdel 2014 - 2024 - feilaktig utelatt reguleringsplan Julsettjern PlanID 1993001 ( innspill 57 i KPA ) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10963/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev USS-nytt 19.08.19 - Innspill fra medlemskommunene til Landsstyremøte i USS Utmarkskommunenes Sammenslutning EPHORTESEL
10974/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for flytting av måleterskel - Nea - Statkraft Energi AS - Selbu kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
10991/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev 125/017 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ingfrid Jorunn Aune EPHORTESEL
10992/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev 064/157 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom OLSEN BOLIG AS EPHORTESEL
10979/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Hege Borset EPHORTESEL
10984/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Frode Welve EPHORTESEL
10968/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev 028/008 - Minirenseanlegg og avløp Kyllo Maskin AS EPHORTESEL
10805/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Varsel om fjerning av bil ***** EPHORTESEL
10812/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev 131/016 - Godkjent søknad om riving og oppsetting av nytt uthus/garasje Dag Morset EPHORTESEL
10911/2019 20190829 29.08.2019 Internt notat Avgangselever 2019 Geir Håvard Mebust EPHORTESEL
10808/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev 132/035 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Stein Emstad EPHORTESEL
10817/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse leie av kommunal bolig ***** EPHORTESEL
10820/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTESEL
10822/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig forlengelse Anne Grete Elvedal Langås EPHORTESEL
10826/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Ingrid Sirum EPHORTESEL
10827/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Sissel Kjøsnes EPHORTESEL
10830/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev 071/002/018 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av anneks/redskapsbod Marthe Grøttvik EPHORTESEL
10834/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling Ida Hell Larsen Leikvold EPHORTESEL
10835/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte om bolig ***** EPHORTESEL
10843/2019 20190829 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling 058/048 - Søknad om plassering av campingvogn med spikerstelt på ubebygd tomt - fradelt til boligformål EPHORTESEL
10742/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Sissel Pettersen Uthus EPHORTESEL
10743/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Sissel Pettersen Uthus EPHORTESEL
10804/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev 108/001 - Godkjent søknad om Riving av gammelt Våningshus Anne Jorunn Ørås Nordheim EPHORTESEL
10747/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Eva Dahlø Fossan EPHORTESEL
10810/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev 035/049 - Oversendelse av tinglysingsdokumenter over sletting av heftelse Erik Grøtte EPHORTESEL
10841/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Elzbieta Wozna EPHORTESEL
10900/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ane Fremo EPHORTESEL
10809/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat som utrykningsleder Frode Welve EPHORTESEL
10815/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Lønnsmelding - ekstra godtgjøring for arbeid i ferie ***** EPHORTESEL
10818/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av leieforhold ***** EPHORTESEL
10833/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av husleieavtale ***** EPHORTESEL
10944/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende besøk av Matgledekorpset Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10945/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon til søknad SELBUSPORTEN AS EPHORTESEL
10952/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Kopi av svar til F. Nesvold på Spørsmål vedrørende avkjørsel - vedlikehold, brøyting, parkering m.m. - fv. 705 - Selbu kommune Statens vegvesen, Vegavd. trøndelag EPHORTESEL
10954/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10593/2019 - Purring på henvendelse vedrørende kvernsteiner og bevaring av bygdehistorie Marius Størseth EPHORTESEL
10956/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 062/001 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Jon Høiås EPHORTESEL
10885/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10947/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Kopi av - tillatelse til padling i Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - Magne Svendgård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10949/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn i dokument 10380/2019 - Vedrørende Selbuboka Anonym EPHORTESEL
10951/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Informasjon om forhold rundt pelsdyr til jordbruksansvarlige i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10858/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
10859/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte med stemmestyrene til kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 Karen Jorid Uthus m.fl. EPHORTESEL
10901/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Linda Wangari Rønsberg EPHORTESEL
10895/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev 012/001 - Søknad om omlegging av adkomstveg OLA FUGLEM EPHORTESEL
10867/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Utbedring i forbindelse med feilplassert sti Jan Inge Kvaal EPHORTESEL
10953/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Kopi av svar til Frode Nesvold vedrørende Spørsmål vedrørende avkjørsel - vedlikehold, brøyting, parkering m.m. - fv. 705 - Selbu kommune Statens vegvesen, Vegavd. Trøndelag EPHORTESEL
10955/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Kopi av vedtak til Paal Skjetne - Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - tillatelse til padling 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10869/2019 20190829 29.08.2019 Utgående brev Samarbeidsavtale Telco Fabrikker og Miljøarbeidertjenesten TELCO FABRIKKER AS EPHORTESEL
10877/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev 001/001 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10907/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev 012/ - Kart omlegging av adkomstveg Ola Fuglem EPHORTESEL
10898/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Kjærsti Birgitte Velve EPHORTESEL
10946/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Tips til arbeid mot forsøpling HOLD NORGE RENT EPHORTESEL
10924/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev 014/001 - Situasjonskart SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
10836/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 993558435 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10837/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 993558435 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10866/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag 3 HERSJØVEGEN SELBU SA EPHORTESEL
10811/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - invitasjon til sluttkonferanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10813/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Revidert oppfølgingsplan pr. august 19 ***** EPHORTESEL
10814/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev 027/011 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
10832/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Malin Mosleth EPHORTESEL
10769/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 050/085 - Melding om avbrutt oppmålingsforetning NEDRE MOLIA BORETTSLAG EPHORTESEL
10788/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 147/001 - Godkjent fradeling av tomt nr 12 - Neggelåsen hyttefelt Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
10754/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Opphørsmelding ***** EPHORTESEL
10756/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 24.08.2019 SKATT MIDT-NORGE EPHORTESEL
10771/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 065/164 - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig og garasje Nesvold Bygg AS EPHORTESEL
10763/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 090/001 - Høring vedrørende søknad om opprensking og steinsetting av bekk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
10744/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Alf Magne Flønes EPHORTESEL
10776/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 077/001 - Godkjent søknad om opprettelse av punktfeste Ole Ivar Røset EPHORTESEL
10838/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 986946233 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10839/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 971130032 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
10864/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev 138/030 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
10871/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Utbedring i forbindelse med feilplassert sti Jan Inge Kvaal EPHORTESEL
10872/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Innkalling til møte med stemmestyrene til kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 Karen Jorid Uthus EPHORTESEL
10851/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag 2 HERSJØVEGEN SELBU SA EPHORTESEL
10823/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
10819/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 ***** EPHORTESEL
10798/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 066/017 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Grete Hjelmeland m.fl. EPHORTESEL
10806/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Signert informasjon - Student,elev i barnehagen Ida Uglemsmo-Johnsen EPHORTESEL
10807/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Signert informasjon - Student,elev i barnehagen Embla Berge EPHORTESEL
10842/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Vedr. 19-02969-2 - Svar angående inkurie kommuneplanens arealdel - Feilaktig utelatt reguleringsplan Julsettjern PlanID 1993001 (innspill 57 i KPA) Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESEL
10821/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
10739/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 147/001 - Godkjent søknad om fradeling av tomt nr 39 i Sørungen hyttefelt Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
10740/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 147/001 - Godkjent søknad om deling av tomt 24 i reguleringsplan for Sørungen hyttefelt Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
10669/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Dorthea Elverum EPHORTESEL
10640/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Tina Malvik EPHORTESEL
10738/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 065/004 - Godkjent søknad om deling av tomt 10 - BF 8 Botn Per Olav Haarstad EPHORTESEL
10371/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Oppdragsavtale ***** EPHORTESEL
10861/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev 148/032 - Søknad om tillatelse til oppsetting av anneks Leif Arnstein Hoseth EPHORTESEL
10868/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Høringssvar - Søknad om mindre endring av reguleringsplan del av Bellområdet, PlanID 2005-000-2, gnr. 63 bnr. 66 ifm. ny Selbu ungdomsskole - anmodning om forhåndsuttalelse Statens vegvesen EPHORTESEL
10507/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev 064/055 - Ansvarsforespørsel etter vannskade FREMTIND FORSIKRING AS EPHORTESEL
10722/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - søknad om fradeling av bebygd hyttetomt Terje Thuseth EPHORTESEL
10299/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 100/005 - Søknad om konsesjon EPHORTESEL
10667/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 123/001 - A24 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bente Eli Dille Røen m.fl. EPHORTESEL
10668/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 123/001 - A25 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Janne Tove Alseth m.fl. EPHORTESEL
10676/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 10093/2019 - Informasjon om feltarbeid i Nea for å samle inn genetikkprøver fra Aure ungfisk 7-9.august (Hydrocen) SELBYGGEN AS EPHORTESEL
10724/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Johanna M Olufsen Lien EPHORTESEL
10761/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Kvartalsrapportering 2/2019 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTESEL
10698/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Mangler i rekvisisjon av oppmålingsforretning JOHAN NYDAL m.fl. EPHORTESEL
10699/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 027/011 - Foreløpig svar om videre saksbehandling av Deres søknad om fradeling av hyttetomt Marte Mari Moen EPHORTESEL
10735/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Avtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger, kabelanlegg og nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
10688/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 123/006 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bengt Ødegård m.fl. EPHORTESEL
10686/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på purring på henvendelse vedrørende kvernsteiner og bevaring av bygdehistorie Arnold Gunnar Tørum EPHORTESEL
9185/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 092/001 - Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - barmark EPHORTESEL
10729/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Lønn under stedfortredertjeneste ***** EPHORTESEL
10734/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 132/002 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Stein Emstad EPHORTESEL
10731/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Heving av bomsatser - Tømmerdalsveiene EPHORTESEL
10733/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 089/013 - Vedr utslipp septiktank Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
10794/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Frist for å nominere din kommune/fylkeskommune til prisen årets frivillighetskommune 2019 KS EPHORTESEL
10777/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Midlertidig svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage Jannicke Sundal EPHORTESEL
10713/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i styret for Selbu eldresenter tirsdag 17. september kl. 10:00 Kolbjørn Uthus m.fl. EPHORTESEL
10749/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 071/002/018 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av anneks/redskapsbod Marthe Grøttvik EPHORTESEL
10773/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte ***** EPHORTESEL
10774/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 147/001 - Søknad om fradeling av tomt nr 12 - Neggelåsen hyttefelt Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
10775/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 147/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - tomt nr 12 - Neggelåsen hyttefelt Nils Petter Guldseth EPHORTESEL
10751/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade ***** EPHORTESEL
10752/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.08.2019 Vigselsmyndighet i Selbu kommune EPHORTESEL
10765/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
10766/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 031/004 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Anton Gisetstad EPHORTESEL
10767/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 18-179862REN-JTRD - Melding om endring av berørte eiendommer i sak for jordskifteretten - registrering i Matrikkelen Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTESEL
10745/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 035/049 - Tinglyst sletting av rettighet STATENS KARTVERK EPHORTESEL
10762/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur Torbjørn Guldseth EPHORTESEL
10755/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Underskrevet senioravtale ***** EPHORTESEL
10757/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert stilling ***** EPHORTESEL
10758/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Takker nei til tilbudt stilling Katrine Uthus Stokke EPHORTESEL
10768/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Herdis Marie Kjøsnes EPHORTESEL
10748/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev 051/083 - Melding om oppføring av garasje - unntatt søknadsplikt Hilde Bjørngaard m.fl. EPHORTESEL
10750/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Skademelding yrkesskade ***** EPHORTESEL
10753/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ingrid Waagan EPHORTESEL
10791/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Vedrørende Minirenseanlegg på eiendommen 28/8 - endring av utførelse KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
10792/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Slamrapport juli 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
10793/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Tilbud på Fossan kloakkrenseanlegg.pdf; Signert tilbudsbrev.pdf; følgeskriv - referanser IPEC MILJØ AS EPHORTESEL
10795/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare for 2019 SELBUSPORTEN AS EPHORTESEL
10796/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon vedrørende søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Coop Byggmix Selbu EPHORTESEL
10799/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
10800/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring KONSTALI HELSENOR AS m.fl. EPHORTESEL
10801/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Angående k -max på Fossan renseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESEL
10802/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Overtakelseserklæring m vedlegg - Rødbergvegen 2 og 4 WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
10782/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Avtale om arbeidspraksis mellom elev ved Selbu ungdomsskole og arbeidsgiver Embla Berge EPHORTESEL
10784/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Avtale om arbeidspraksis mellom elev ved Selbu ungdomsskole og arbeidsgiver Ida Uglemsmo-Johnsen EPHORTESEL
9314/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 030/026 - Søknad om fradeling av bebygd areal EPHORTESEL
9361/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 118/002 - Søknad om fradeling av bebygd areal EPHORTESEL
8385/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Leiekjøring 2018-2019 - kjørebøker - oversikt EPHORTESEL
10675/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev 143/079 - Godkjent søknad om Riving av eks. Uthus Jim Villy Reitan EPHORTESEL
10714/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Heving av bomsatser - Sørungveien EPHORTESEL
10621/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale lærling helsefag Merhawit Kibrom Zeweldi EPHORTESEL
10239/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 095/013 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom EPHORTESEL
10256/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 003/002, 014/004, 014/007, 163/012 - Søknad om konsesjon EPHORTESEL
10453/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunalt tilskudd til nydyrking EPHORTESEL
10425/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling 084/002 - Omdisponering av fulldyrket jord til boligformål EPHORTESEL
8983/2019 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse - Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 EPHORTESEL
10715/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev 066/080 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
8886/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Referat fra møte på brannstasjonen 26.6.19 ***** EPHORTESEL
10694/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTESEL
10695/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTESEL