eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9878/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Møtereferat Gjelhaugen boligfelt Jan Gunnar Uthus m.fl. EPHORTESEL
9823/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Innvilget søknad om utvidelse av skjenkebevilling/område i forbindelse med Barofestivalen VERTSHUSET CAROLINE EPHORTESEL
9847/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 024/019 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Kari Setsaas m.fl. EPHORTESEL
9848/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond til opprusting av veg Rune Langseth EPHORTESEL
9860/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 121/011 - Avslag på søknad om fritak av renovasjonsgebyr Helge Lien EPHORTESEL
9862/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 131/007 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bente Kristin Kleven m.fl. EPHORTESEL
9863/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 131/071 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Bente Kristin Kleven EPHORTESEL
9864/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 024/021 - Oversendelse av Matrikkelbrev Kari Setsaas EPHORTESEL
9832/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Svar på lønnskrav i forbindelse med fullført mastergrad ***** EPHORTESEL
5629/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 115/023 Varsel om befaring branntomt FRODE AAS SUPHELLEN EPHORTESEL
9837/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 153/015 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Torgeir Møst EPHORTESEL
9877/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 109/001 - Kopi av svar fra Statens vegvesen Vedrørende søknad om ny avkjørsel - Fv. 705 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
9882/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 101/004,005 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Thomas Krogstad EPHORTESEL
9874/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Forespørsel om innsyn i pasientjournal Statsarkivet i Trondheim m.fl. EPHORTESEL
9876/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Aziza Ali EPHORTESEL
9883/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 104/002 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Thomas Krogstad EPHORTESEL
9885/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 064/138 - Henvendelse vedrørende adkomstvei - 064/210 - 064/214 - 064/212 Geir Nyheim EPHORTESEL
9892/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag - Selbuskogen skisenter AS - Stadion - Anleggsnr. 71125 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
9887/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
9888/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Melding om nedkomst ***** EPHORTESEL
9889/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 011/008 - 011/038 - 011/039 - Bekreftet grunnboksutskrift STATENS KARTVERK EPHORTESEL
9867/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 024/007 - Oversendelse av Matrikkelbrev Anne Setsaas EPHORTESEL
9868/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 024/019 - Oversendelse av Matrikkelbrev SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9859/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - UTRYKNINGSLEDER - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4104386000) Frode Welve EPHORTESEL
9857/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale om vaktordning for kommunale veger og anlegg Fagforbundet Selbu EPHORTESEL
9858/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 064/138 - Vedrørende eiendomsgrenser - kommunal veg Geir Nyheim EPHORTESEL
9870/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 123/001 - Søknad om deling av grunneiendom Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
9871/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 123/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
9865/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Miljødirektoratet - Tillatelse til å overta bjørn fra Viltfondet MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
9875/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTESEL
9856/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 123/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
9866/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Angående eiendomsretten på bjørn fra Viltfondet MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
9872/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Forespørsel om lærlingplass Fiori Debesay Weldemariam EPHORTESEL
9873/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 094/002 - Forelegging for etablering av ny nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
9807/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 023/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jostein J Sandvik EPHORTESEL
9809/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 131/016 - Oversendelse av Matrikkelbrev Dag Morset EPHORTESEL
9810/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 064/157 - 064/221 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9819/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 097/013 - Foreløpig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag ***** EPHORTESEL
9820/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 094/021 Foreløpig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Ole Jørgen Skaugen EPHORTESEL
9853/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 024/019 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Selbu kommune EPHORTESEL
9776/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 147/087 - Foreløpig svar om videre saksbehandling Per Lund EPHORTESEL
9838/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i eiendomsskattelisten for Selbu kommune 2018 Deolite EPHORTESEL
9843/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Randi Martinussen Størseth EPHORTESEL
9845/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond til opprusting av veg Rune Langseth EPHORTESEL
9821/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 153/024 - Foreløpig svar - Klage på avslag på søknad av 18.03.19, om motorferdsel i utmark, 118/19 Ketil Aas m.fl. EPHORTESEL
9822/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenkebevilling/område VERTSHUSET CAROLINE EPHORTESEL
9831/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Lønnskrav i forbindelse med fullført mastergrad ***** EPHORTESEL
9829/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Skjenkekontroll 13.07.19 Securitas AS EPHORTESEL
9798/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på 078/010 Vedr. pantsatt jordeiendom Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
9808/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 023/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Einar Uglem EPHORTESEL
9815/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 035/049 - Begjæring om sletting av heftelse Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
9825/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 123/001 - Søknad om deling av grunneiendom Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
9826/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
9827/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 008/009 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Anders Eggen EPHORTESEL
9830/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 150/014 - Renovasjon - Vedtak kjøring på privat veg INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9813/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 035/049 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Per Avelsgård EPHORTESEL
9817/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Wallax minirenseanlegg - Ny årsrapport 2018 - Selbu WALLAX AS EPHORTESEL
9818/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Søknad om tiltak turistforeningens rutenett i Sylan TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTESEL
9795/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 035/003 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Erik Grøtte m.fl. EPHORTESEL
9824/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
9840/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
9851/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9841/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
9849/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Melding om nedkomst ***** EPHORTESEL
9852/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Tomas Østbyhaug EPHORTESEL
9767/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9780/2019 20190716 16.07.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest Kristin Flakne Østbyhaug EPHORTESEL
9805/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9811/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev 031/038 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Morten Sætnan Hoås EPHORTESEL
9812/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev 043/036 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Ella Grøtte Viken EPHORTESEL
9801/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonsvilkår Ann-Mari Ødegård EPHORTESEL
9804/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Oversendelse av bildedokumentasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9782/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 064/157 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9814/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev 043/036 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Jørgen Gylland EPHORTESEL
9816/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 023/003 - 023/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Einar Uglem EPHORTESEL
9800/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Info til student - elev i barnehage Thea Sletne EPHORTESEL
9806/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev 082/004 - Erklæring om ansvarsrett BYGG OG KONTROLL AS EPHORTESEL
9796/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Oversendelse av bilder i forbindelse med kantslått Roger Melhus og Odd Roar Melh EPHORTESEL
9797/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Henvendelse og forespørsel om kjøp av tomt SØRFLAKNE BENSIN OG SERVICE AS EPHORTESEL
9793/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Epostutveksling og svar på henvendelse om kantslått i Sjøbygda Roger Melhus og Odd Roar Melh m.fl. EPHORTESEL
9799/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 082/004 - Mailutveksling vedrørende vann og avløpsanlegg Magnus Uglemsmo EPHORTESEL
9803/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9781/2019 20190716 16.07.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
9791/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
9785/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Fjerning av oljetank Tore Johan Vikøren EPHORTESEL
9762/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 108/001 - Foreløpig svar om videre saksbehandling Anne Jorunn Ørås Nordheim EPHORTESEL
9790/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9794/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak 12.07.2019 HELFO EPHORTESEL
9687/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Lønnsmelding - supplement til arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
9672/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 023/003 - 023/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Einar Uglem m.fl. EPHORTESEL
9764/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 147/087 - Uttalelse fra Sektorinteresser vedrørende bygging av stikkveg til eksisterende hytte i LNFR FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
9766/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9629/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Tomas Østbyhaug EPHORTESEL
9739/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 131/016 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Dag Morset m.fl. EPHORTESEL
9761/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 064/157 - 064/195 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Gunn Kari Holten EPHORTESEL
9745/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 011/038 - 011/039 - Oversendelse av melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
9746/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 161/001/017 - Godkjent søknad om Tilbygg til eksisterende hytte Harald Melby EPHORTESEL
9748/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 163/020 - Oversendelse av Matrikkelbrev og tinglysingsdokumenter INGFRID VOLLAN STOKKE EPHORTESEL
9752/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat 89% Hege Borseth EPHORTESEL
9783/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 064/157 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Selbu kommune EPHORTESEL
9774/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag, Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT HUNT forskningssenter EPHORTESEL
9777/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vedrørende utbedring av feil/mangler i henhold til kontrollrapport Det lokale Eltilsynet EPHORTESEL
9786/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Registrering og digitalisering av kommunenes SEFRAK-registre TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
9751/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oppfølgende korrespondanse vedrørende innsynsbegjæring avvik Norske sykehjem Aftenposten EPHORTESEL
9760/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 108/001 - Uttalelse fra våre sektorinteresser vedrørende Riving av Våningshus med Sefrak registrering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
9765/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om unntak fra båndtvangbestemmelsen Bengt Ødegård EPHORTESEL
9763/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 050/038 - Foreløpig svar om videre saksbehandling om ny avkjørsel Eirik Renbjør Bjørgum EPHORTESEL
9768/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra båndtvang i forbindelse med rypetaksering Renå fjell sameie høsten 2019 Carolyn Mary Rosten EPHORTESEL
9769/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra båndtvang i forbindelse med rypetaksering Renå fjell sameie høsten 2019 Carolyn Mary Rosten EPHORTESEL
9771/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Forespørsel vedrørende kantklipp Roger Melhus EPHORTESEL
9772/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Fakturagrunnlag slam fra renseanlegg - kvartal 2/2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9778/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 148/001/012 - Søknad om ferdigattest Ulrik Lisø EPHORTESEL
9779/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Høring om realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
9581/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9759/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 151/033 - Godkjent søknad om Tilbygg til eks Hytte Mona Austad Tronhus EPHORTESEL
7952/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Peder Morset Folkehøgskole - tilsynsrapport 2019 PEDER MORSET STIFTELSE v/ Ole Morten Balstad EPHORTESEL
9747/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Hege Danielsen EPHORTESEL
9775/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar vedrørende kantklipp Roger Melhus EPHORTESEL
9676/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 032/005 - Godkjent søknad for ombygging ab boder til oppholdsrom Evy Helen og Bjørn Bugten EPHORTESEL
9730/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 082/002 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av nytt Våningshus Lillian Marstad EPHORTESEL
9735/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Line Fosli Fuglem EPHORTESEL
9669/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 151/076 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Fritidsbolig Jon Inge Alstadvold EPHORTESEL
9758/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Kine Aune EPHORTESEL
9757/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Marthe Bang Eliassen EPHORTESEL
9756/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Rita Jenssen EPHORTESEL
9750/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9753/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kvittering for innbetalte egenandeler fysioterapi - juni 19 Altinn/HELFO EPHORTESEL
9601/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 125/001 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom Eivind Aune EPHORTESEL
9631/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 095/001 - Godkjent endringssøknad - fradeling av tomt STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
9754/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - 971130032 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9755/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - 971130032 ***** EPHORTESEL
9734/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 151/033 - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte Mona Austad Tronhus EPHORTESEL
9737/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 14.03.19 ***** EPHORTESEL
9630/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 8408/2019 - 134/083 - Godkjent søknad om tillatelse til endring av bygg - tilbygg Anonym EPHORTESEL
9643/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 135/012 - Godkjent søknad om bruksendring av bolig Arne Gunnar Nervik EPHORTESEL
9645/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 087/001 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig Helge Lien EPHORTESEL
9657/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 087/001 - Godkjent søknad om frakobling av kommunalt vannverk Helge Lien EPHORTESEL
9673/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
9674/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 011/008 - 010/007 - Samtykke til tinglysing NOROPPGJØR AS EPHORTESEL
9684/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08 - 31.12.19 ***** EPHORTESEL
9702/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Varsel om tilleggskostnad ved manglene automatisk måleravlesning TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
9681/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 163/020 - 163/005 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESEL
9664/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Utbedring av feilplassert sti Jan Inge Kvaal EPHORTESEL
9661/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høring - Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9660/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev - Tillatelse til sykkelritt - Rensfjellrittet - 17.08.2019 - Selbu kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
9662/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Øverbygda barnehage - tilsynsrapport 2019 Selbu kommune EPHORTESEL
9663/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Nicolai Setsaas EPHORTESEL
9665/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 1140/001 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til nyplanting PER SØLVERUD EPHORTESEL
9666/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 114/001 - Krav om utbetaling fra skogfond - søknad om tilskuddd til nyplanting PER SØLVERUD EPHORTESEL
9667/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 114/001 - Krav om utbetaling fra skogfond - suppleringsplanter PER SØLVERUD EPHORTESEL
9668/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 114/001 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til planting PER SØLVERUD EPHORTESEL
9648/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak - 064/003 Søknad skogfond og tilskudd til opprustning av veg Kenneth Brekken Hårstad EPHORTESEL
9649/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 051/003 - Rehabilitering av Almåvegen - Grunnavståelse - Kjøpekontrakt Odd Leiv Sesseng EPHORTESEL
9650/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 082/008,016 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ingunn Synnøve Thyholt EPHORTESEL
9652/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 063/051 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Line Eidem EPHORTESEL
9637/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTESEL
9642/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTESEL
9644/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak - 065/004 - Søknad om utbetaling fra skogfond og tilskudd til plantekjøp Per Olav Haarstad EPHORTESEL
9651/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 082/008, 016 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Odd Magnar Thyholt EPHORTESEL
9653/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 063/051 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Odd Arne Olsen EPHORTESEL
9654/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 123/006 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikulering Ingeborg Elisabeth Grønseth EPHORTESEL
9658/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Slamrapport, juni 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9602/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ang. søknad om fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
9604/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
9605/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 133/004 - Godkjent søknad om veg til hytte Per Modulf Furan EPHORTESEL
9617/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 054/029 - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Transport bygningsdeler takreparasjon - Helikopter Åge Kjeldstad EPHORTESEL
9598/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 059/001 - Godkjent søknad om riving av seterhus Mabel Johanne Sesseng EPHORTESEL
9599/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd Rune Stokke EPHORTESEL
9585/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9586/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 126/006 - Godkjent søknad om dispensasjon for tillatelse til innbygging av og tak over eksisterende altan Olav Torstein Uthus EPHORTESEL
9591/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 091/031 - Godkjent søknad om tillatelse til riving av bolig John Renå EPHORTESEL
9592/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
9596/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 150/071 - Ferdigattest for Anneks og Uthus Jan Henning Strickert EPHORTESEL
9639/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Rapport - Tømra barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
9541/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
9659/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Hekketid og måkesaker DYRENES RETT EPHORTESEL
9612/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 067/097 - ferdigattest Selbu kirkegård SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9573/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Hyttvang forsamlingshus - branntilsyn 2019 UL Samtida Hans Morten Rønsberg EPHORTESEL
9607/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 063/189 - Godkjent søknad om tillatelse til bruksendring av bolig Tonje Lund Borgsø EPHORTESEL
9608/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
9606/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 133/045 - Ferdigattest for Fritidsbolig/Hytte Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
9638/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Rapport - Bell skole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
9560/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig i 28,17% st. hjemmetjenesten Katrine Uthus Stokke EPHORTESEL
9647/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Regresskrav etter vannskade EIKA FORSIKRING AS EPHORTESEL
9580/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 083/001 - Godkjent søknad om dispensasjon fra LNFR område i kommunens arealdel for Energiforsyningsbygning DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
9641/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet grunneieravtale Anne Overvik Mosleth m.fl. EPHORTESEL
7877/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Øverbygda barnehage - tilsynsrapport 2019 SELBU KOMMUNE v/ Øverbygda barnehage EPHORTESEL
9625/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet grunneieravtale Bente Rædergård Kollsete m.fl. EPHORTESEL
9588/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Graving i kommunal vei Dekar EPHORTESEL
9589/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 090/001 - Høring - SMIL-søknad - Opprensking og steinsetting av deler av Litjevbekken - Øverbygda - Selbu kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
9590/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - klage på avslag på dispensasjon - produksjonstilskudd 2019 del 1 - tatt til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9620/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Foreløpig svar i forvaltningssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9627/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 063/268 - 063/269 - Søknad om deling av ny grunneiendom LIVING EIENDOM AS EPHORTESEL
9597/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd Rune Stokke EPHORTESEL
9568/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Endringsmelding st.kode og aldersgrense ***** EPHORTESEL
9600/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - klage på avslag på dispensasjon fra søknadsfrist - produksjonstilskudd 2019 del 1 - tatt til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9628/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 044/001 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
9555/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til planting Arild Alseth EPHORTESEL
9556/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Irene Beate Lien EPHORTESEL
9557/2019 20190710 10.07.2019 Internt notat Sammenfatning - sykmeldingsoppfølging ***** EPHORTESEL
9559/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 106/002 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av garasje/redskapshus Ingrid Rolseth Holt EPHORTESEL
9539/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av husleieavtale ***** EPHORTESEL
9532/2019 20190710 10.07.2019 Internt notat Referat fra oppfølgings-/statusmøte 27.06.19 ***** EPHORTESEL
9533/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat 75% st. Kristin Moslet Eidem EPHORTESEL
9582/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn – I deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9583/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9584/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Veiesedler - juni INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9615/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 064/003 Søknad skogfond og tilskudd til opprustning av veg Kenneth Brekken Hårstad EPHORTESEL
9616/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Tilstandsbilder av våningshus ved befaring Anne Jorunn Ørås Nordheim EPHORTESEL
9622/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
9543/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Vedtak - 072/006 - Suppleringsplanting og ungskogpleie Steinar Grøtte EPHORTESEL
9547/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev ***** husleiekontrakt kommunal bolig Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie EPHORTESEL
9609/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om Motorferdsel i utmark og vassdrag §6 - 054/029 - Søknad Motorferdsel i utmark og vassdrag med helikopter Åge Kjeldstad EPHORTESEL
9574/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
9614/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 067/097 - ferdigattest Selbu kirkegård Selbu kommune- Byggesakskontoret EPHORTESEL
9548/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 125/012 - Ferdigattest hytte Annar Bjørnbeth EPHORTESEL
9528/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 095/006 - 095/011 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Hyttmoen - Helårsboliger - Infiltrasjonsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9534/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar ang. flytting og avlesning av strømmåler ***** EPHORTESEL
9535/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av husleiekontrakt ***** EPHORTESEL
9623/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9626/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet grunneieravtale Jarle Overvik EPHORTESEL
9562/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 161/001/008 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende hytte Harald Melby EPHORTESEL
9575/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fast med påskrift Anne Marte Bye EPHORTESEL
9542/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Vedtak - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til planting TROND KÅRE LANGSETH EPHORTESEL
9497/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 150/006 - Innvilget søknad om fritak av renovasjon Terje Larsen EPHORTESEL
9498/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til planting Olav Dahl EPHORTESEL
9504/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 065/004 - Godkjent søknad for tilkobling til kommunalt avløpsnett Per Olav Haarstad EPHORTESEL
9550/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - endret - fast Anne Marte Bye EPHORTESEL
9552/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Forespørsel om oversendelse av takstforslag - TrønderEnergi Nett ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTESEL
9565/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 063/189 - Signert kjøpekontrakt WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
9520/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Lønnsmelding - ulønnet permisjon ***** EPHORTESEL
9545/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 062/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9551/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til planting Arild Alseth EPHORTESEL
9564/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 135/012 - Søknad om bruksendring av bolig Arne Gunnar Nervik EPHORTESEL
9566/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Forespørsel om endret arbeidsforhold og endring i turnus fra 01.08.2019 Anne Marte Bye EPHORTESEL
9492/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 161/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Harald Melby m.fl. EPHORTESEL
9493/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tildeling av konsesjonsmidler- TEV 2019 SELBU UTMARKSRÅD m.fl. EPHORTESEL
9563/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 064/184 - Overtakelsesprotokoll WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
9495/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 161/001/017 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ole Renå EPHORTESEL
9499/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Camilla Ødegård Eidem EPHORTESEL
9567/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 069/001 - VA-plan Hovsvollen GEOTYDAL AS EPHORTESEL
9571/2019 20190709 09.07.2019 Internt notat Innvilget endring i fast arbeidsforhold fra 01.08.19, med vedlagt turnus for 30,85% stilling ved langtidsavdelingen Selbu sykehjem ***** EPHORTESEL
9456/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Vedtak- Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til opprustning bilveg TROND KÅRE LANGSETH EPHORTESEL
9450/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 163/020 - Oversendelse av Melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
9537/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 027/011 - Søknad om deling av grunneiendom Marte Mari Moen m.fl. EPHORTESEL
9540/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 072/006 - Suppleringsplanting og ungskogpleie Steinar Grøtte EPHORTESEL
9577/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - Vertshuset Caroline Vertshuset Caroline EPHORTESEL
9579/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 107/015 - Fyringsforbud Stjørdal brann og redning EPHORTESEL
9529/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar - 028/001- Søknad om driftsveg Jon Arne Sesseng EPHORTESEL
9530/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar - 160/001 - Søknad om driftsveg Borgar Østerås m.fl. EPHORTESEL
9538/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 027/011 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Marte Mari Moen m.fl. EPHORTESEL
9554/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 087/001 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig Helge Lien EPHORTESEL
9536/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 027/011 - Fradeling av hyttetomt Marte Mari Moen m.fl. EPHORTESEL
9449/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - planting Rhoar Størseth EPHORTESEL
9441/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Ferieavvikling sommer 2019 - oversikt over rådmann/stedfortreder og Psykososialt kriseteam Selbu kommune Værnesregionen legevakt v/Brit Skille m.fl. EPHORTESEL
9464/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til planting JOSTEIN SANDVIK EPHORTESEL
9447/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tillkalling Ansettelse på pensjonistvilkår for alderspensjonister Marit Oddveig Stokke EPHORTESEL
9544/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 133/006 - Søknad om ferdigattest Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
9443/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 025/014 - Endring i ansvarsretter S.A.K. AS EPHORTESEL
9438/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Endret arbeidsavtale Anne Marte Bye EPHORTESEL
9451/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Randi M Størseth EPHORTESEL
9524/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om bruk av skogfond og tilskudd til ungskogpleie Jo Kjetil Valli EPHORTESEL
9527/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Vedtaksbrev - Søknad om bruk av skogfond og tilskudd til ungskogpleie Jo Kjetil Valli EPHORTESEL
9521/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag nr 5 EPHORTESEL
9487/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - innbygging av eksisterende altan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9518/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2019 - Kvellohaugen og Øverbygda skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9506/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 063/009/002 - Vedr. kommunale avgifter - Selbu kommune INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9507/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kartlegging av kommunenes sårbarhet i et endra klima. Ny invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9511/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
9512/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 125/001 - Søknad om deling av grunneiendom Eivind Aune EPHORTESEL
9513/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 125/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Eivind Aune EPHORTESEL
9515/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9516/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
9485/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 038/001 - Søknad skogfond og tilskudd i Selbu Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9486/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 065/004 - Søknad om utbetaling fra skogfond og tilskudd til plantekjøp Per Olav Haarstad EPHORTESEL
9489/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9522/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
9505/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Retting av resultater om trening fra ungdataundersøkelsen 2017 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET EPHORTESEL
9508/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9510/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetalingsbrev 2019 med vedlegg HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
9517/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Rune Mogård EPHORTESEL
9519/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Permisjonssøknad for perioden 230719 - 311219 - med vedtak ***** EPHORTESEL
9501/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 003/002, 014/004, 014/007, 163/012 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Ann Marit Bonaunet EPHORTESEL
9502/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 058/008 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Irina Muzikante EPHORTESEL
9503/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev 100/020 - Søknad om fritak for renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9496/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til planting Olav Dahl EPHORTESEL
9483/2019 20190707 07.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Heidi hansen EPHORTESEL
9481/2019 20190706 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Almaz Melake EPHORTESEL
9482/2019 20190706 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - UTRYKNINGSLEDER - INTERN UTLYSNING - st. ref. (4104386000) Ola Torkjel Flakne EPHORTESEL
8962/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oppdragsavtale Støttekontakt ***** EPHORTESEL
8384/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål fra FAU Kvellohaugen april 2019 FAU Kvellohaugen barnehage EPHORTESEL
9475/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev 067/097 - Søknad om ferdigattest SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9476/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Kopi av brev - utbetaling av tilskudd til drift med taubane - Selbu 026/001 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9478/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til stabiliserende tiltak for leger i spesialiseringsløp over statsbudsjettet 2019 sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
9479/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9452/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev 121/011 - Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9454/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Oversendelse av fire klager på vedtak om godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Stokkfjellet vindkraftverk og klage på forlengelse av konsesjon for vindkraftverket og nettilknytningen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
9463/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Tildeling kommunalt næringsfond 2019 Gudrun Kulseth Vold m.fl. EPHORTESEL
9465/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Begrenset høring av ny måleterskel i Nea - Statkraft Energi AS - Selbu kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
9474/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
9440/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev 051/074 - Motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV - etterspør opplysninger Aunehaugen Per EPHORTESEL
9356/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av takstforslag til gjennomsyn Trønderenergi NettAS EPHORTESEL
9365/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling av toalettvogn GRENDELAGET DALROSA EPHORTESEL
9275/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev 126/026 - Godkjent søknad om tilbygg til eks Hytte Paul Petter Uglem EPHORTESEL
9445/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon til kommunene om å søke status som nasjonalparkkommune - ny og revidert versjon MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
9406/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding tilsynsrapport Hyttvang forsamlingshus SAMTIDA U L EPHORTESEL
9384/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Konsek Trøndelag - ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - kommunestyrets vedtak KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
9408/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Bestilling eInnsyn - 9291/2019 - 084/002 - Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering av dyrkajord til boligformål Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
9442/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev 090/001 - Svar på søknad om opprensking og steinsetting i Litjevjbekken - Selbu TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
9472/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** EPHORTESEL
9461/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag GEOFORUM TRØNDELAG EPHORTESEL
9462/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til planting JOSTEIN SANDVIK EPHORTESEL
9396/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Line Fosli Fuglem EPHORTESEL
9469/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev 082/004 - Søknad om tillatelse til tiltak om ny bolig Lillian Marstad m.fl. EPHORTESEL
9470/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Tildeling kommunalt næringsfond 2019 RUNE ANDERSEN m.fl. EPHORTESEL
9400/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
9446/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9448/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - planting Rhoar Størseth EPHORTESEL
9395/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev 078/010 Vedr. pantsatt jordeiendom Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
9468/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg Storvollvegen EPHORTESEL
9455/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9466/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Informasjon om forsendelse av forhåndsstemmer VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
9473/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
9477/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Lærlingtilskudd 1.halvår 2019 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
9377/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur LARS OLAV MOGÅRD EPHORTESEL
9383/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS - kommunestyrets vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
9347/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversender saksdokumenter - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - ufullstendig - ikke godkjent - tiltak for godkjenning Marit O Opheim Larsen EPHORTESEL
9432/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev 163/005/004 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring INGFRID VOLLAN STOKKE m.fl. EPHORTESEL
9436/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Søknad om innbygging av eksisterende altan, Gbnr. 126/6, Østrungen, Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
9439/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev 130/001 - Vedtak Skogfond og tilskudd godkjent Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9295/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 067/015 - Godkjent søknad om Igangsettingstillatelse (IG4) - resterende arbeider på bygget - Selbu sykehjem TEGN 3 AS EPHORTESEL
9297/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 124/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bjarne Moslet m.fl. EPHORTESEL
9303/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 094/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Gunnar Møllenhus EPHORTESEL
9309/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 124/005 - Oversendelse av Matrikkelbrev Bjarne Moslet EPHORTESEL
9263/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Høydebasseng Berg - grunneieravtale Arnstein Mosleth m.fl. EPHORTESEL
9271/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 133/045 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
9272/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 058/048 - søknad om plassering av campingvogn med spikertelt på ubebygd boligtomt - dispensasjon i forhold til plangrunnlaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
9283/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 001/055 - Tillatelse til tiltak for Riving og Nybygging av Garasje BYGG DESIGN AS m.fl. EPHORTESEL
9278/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Sletting av heftelse Danske Bank EPHORTESEL
9279/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 082/018 - Godkjent søknad om tillatelse til fasadeendringer Frode Reiten EPHORTESEL
8625/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Valg av stemmestyre for Mebond krets til kommunestyre- og fylkestingsvalget 09.09.19 Jon Erik Haarstad m.fl. EPHORTESEL
9359/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Info om mulighet for støtte til etablering av folkeverksted TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
9360/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 9291/2019 - 084/002 - Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering av dyrkajord til boligformål Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
9362/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 095/001 - Endringssøknad - fradeling av tomt STATKRAFT ENERGI AS EPHORTESEL
9363/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til prisen Årets Økobonde 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9370/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 011/011 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9430/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Hovedutsending - Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2019 - sektor oppvekst Statistisk Sentralbyrå EPHORTESEL
9355/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Angående klagesak støttekontakt Selbu kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
9298/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Oversendelse av tekst til valgmagasin Selbu Trykk AS EPHORTESEL
9318/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 063/255 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av gråsteinsmur KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9330/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 063/051 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på bolig BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
9340/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 132/019 - Tillatelse til tiltak for bygging av adkomstveg til hytte Maj Edit Nyheim EPHORTESEL
9208/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med småfly eventuelt helikopter ***** EPHORTESEL
8585/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 126/006 - søknad om tillatelse til innbygging av eksisterende altan ( tak og vegger ) - dispensasjon i forhold til kommuneplanens arealdel - avstand til Østrungen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
8630/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Valg av stemmestyre for Øverbygda krets til kommunestyre- og fylkestingsvalget 09.09.19 Karen Jorid Uthus m.fl. EPHORTESEL
8623/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Valg av stemmestyre for Selbustrand krets til kommunestyre- og fylkestingsvalget 09.09.19 Knut Roger Friskilæ m.fl. EPHORTESEL
9349/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 050/085 - Godkjent søknad om deling NEDRE MOLIA BORETTSLAG EPHORTESEL
9354/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9364/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 091/031 - Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving John Renå EPHORTESEL
9366/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Den teknologiske skolesekken 2019 - Tiltak 2 (utstyr til programmering) - Avslag på søknad UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
9372/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Gammel allfarveg mellom Tømra elv og Garbergselva i Selbu kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
9423/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Emina Ilic EPHORTESEL
9339/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 3651/2015 - Redegjørelse for standpunkt til delingssak av landbrukseiendom Anonym EPHORTESEL
9369/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast ***** EPHORTESEL
9385/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
9388/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling fra skogfond til opprusting av Tømmerdalsveien Bjørn Hammer EPHORTESEL
9389/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 087/001 - Søknad om frakobling av kommunalt vannverk/avløpsnett Helge Lien EPHORTESEL
9390/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Landsomfattende tilsyn med tjenestene til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer - eller mulig samtidig ruslidelse i 2017/2018 STATENS HELSETILSYN EPHORTESEL
9392/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 992853093 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9393/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 999127673 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9382/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond til opprusting av Tømmerdalsveien Bjørn Hammer EPHORTESEL
9379/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 132/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Stein Emstad EPHORTESEL
9416/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Mangler godkjenning av søknad om pensjon ***** EPHORTESEL
9418/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 153/015 - 153/019 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Torgeir Møst EPHORTESEL
9398/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Areal-/kommuneplanlegger - st. ref. (4103131885) Marko Vladan Cvetkovic EPHORTESEL
9376/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur LARS OLAV MOGÅRD EPHORTESEL
9419/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Endring av leiebeløp DNB BANK ASA EPHORTESEL
9394/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 916111991 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
9407/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for innbygging av eksisterende altan - 126/6 i Selbu Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9397/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM fylkesmønstring 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9409/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9410/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9411/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - pensjonistvilkår ***** EPHORTESEL
9414/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 028/001 - Søknad om driftsveg Jon Arne Sesseng EPHORTESEL
9415/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
9412/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Ettersendelse av bildedokumentasjon på frakoblet vann og kloakk Terje Larsen EPHORTESEL
9413/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev 160/001 - Søknad om driftsveg Borgar Østerås EPHORTESEL
9420/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Ettersendelse av bildedokumentasjon i forbindelse med frakobling av vann og kloakk Terje Larsen EPHORTESEL
9422/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av campingvogn med spikertelt på ubebygd boligtomt - 58/48 i Selbu Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9424/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Anmodning om refusjonsgaranti Stjørdal kommune EPHORTESEL
9426/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9429/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 078/010 Vedr. pantsatt jordeiendom Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
9431/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige helgestillinger ved Selbu sykehjem - st. ref. (4105247658) Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
8594/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Valg av stemmestyre for Draksten stemmekrets til kommunestyre- og fylkestingsvalget 09.09.19 Terje Andersen m.fl. EPHORTESEL
5194/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev 063/256 - Godkjent søknad om oppføring av natursteinmur KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9336/2019 20190703 03.07.2019 Internt notat Begrenset politiattest ***** EPHORTESEL
9226/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat i 76,28% st. Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
9334/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Oppsummering av tilsyn med tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer i 2017 og 2018 STATENS HELSETILSYN EPHORTESEL
9337/2019 20190703 03.07.2019 Internt notat Begrenset politiattest ***** EPHORTESEL
9326/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Godkjenning av avtale etter AML § 10-12 (4) - Selbu kommune FELLESORGANISASJONEN (FO) EPHORTESEL
9327/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
9328/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9315/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
9316/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9288/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet ***** EPHORTESEL
9290/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9291/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev 084/002 Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering av dyrkajord til boligformål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9280/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu brann og redningstjeneste EPHORTESEL
9282/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Snøscooterløype ved Sørungen Hermann Peder Bjugan EPHORTESEL
9276/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på anmodning om kjøp av tilleggsareal fra kommunal eiendom Ove Gunnar Kjøsnes og Hillbjørg Stene EPHORTESEL
9284/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret VALGDIREKTORATET EPHORTESEL
9285/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 01.07.2019 - refusjon av egenandel, egenandelstak 2 HELFO EPHORTESEL
9286/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilskudd til etterutdanning av lærere - desentralisert ordning - Værnesnettverket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9312/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev 078/010 Vedr. pantsatt jordeiendom Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
9296/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Frakobling - vedr søknad om fritak på kommunale avgifter K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTESEL
9319/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9324/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9332/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
9281/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Snøscooterløype ved Sørungen Hermann Peder Bjugan EPHORTESEL
9211/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
9343/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Iverksetting av skadefellingstillatelse på en (1) bjørn – i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9344/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om utslippstillatelse - Fossan kloakkrenseanlegg - Selbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9346/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Håndtering av brann i eller i nærheten av Statnetts høyspenningsanlegg STATNETT SF EPHORTESEL
9351/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på anmodning om kjøp av tilleggsareal fra kommunal eiendom Ove Gunnar Kjøsnes og Hillbjørg Stene EPHORTESEL
9335/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
9277/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Kasusbeskrivelser nivå 3 Stokke Heidi Bente EPHORTESEL
9197/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - vikariat 100% st. BRA-avd. Jorid Iren Almaas EPHORTESEL
9156/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - pålegg om kommunale oppgaver i 20% st. som tilsynslege Glenn Ståle Draveng EPHORTESEL
8507/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Avtale med Selbu skolekorps - aspiranter ***** EPHORTESEL
9260/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev 063/051 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på bolig BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
9270/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev 058/048 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Campingvogn med spikertelt Bente Eidem EPHORTESEL
9254/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 012/001 - Godkjent plan for nydyrking OLA FUGLEM EPHORTESEL
9222/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 010/015 - Godkjent plan for nydyrking Arne Sesseng EPHORTESEL
9223/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev friluftsmidler Selbu kommune 2019 Trondheimsregionens friluftsråd TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESEL
9224/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Sluttregnskap rydding kulturlandskap Torgrim Garberg EPHORTESEL
9229/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling - brev av 27.6.19. Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
9232/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Høring fra Kulturdepartementet KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9243/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 133/006 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ivar Tomashaugen Kjærnsmo EPHORTESEL
9256/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Oversendelse av Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9264/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Sluttregnskap tilskudd rydding av kulturlandskap - SMIL Torgrim Garberg EPHORTESEL
9241/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev 063/189 - Søknad til tillatelse til bruksendring av bolig Tonje Lund Borgsø EPHORTESEL
9248/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 125/001 - Godkjent søknad om nye adkomstveger Eivind Aune EPHORTESEL
9257/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale med Selbu skolekorps - dirigent SELBU SKOLEKORPS EPHORTESEL
9258/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale med Selbu skolekorps - aspiranter SELBU SKOLEKORPS EPHORTESEL
9204/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling fra skogfond - udekka ivesteringer LARS SLETNE EPHORTESEL
9213/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Rapport fra kartlegging av myr i forbindelse med plan om nydyrking Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA EPHORTESEL
9217/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond til vegformål - Oppsrusting Tømmerdalsveien Gunnar Langli EPHORTESEL
9239/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Bestilling av toalettvogn GRENDELAGET DALROSA EPHORTESEL
9240/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Kjell Georg Aune EPHORTESEL
9242/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Kjell Georg Aune EPHORTESEL
9249/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
9250/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 131/007 - 131/012 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Bente Kristin Kleven m.fl. EPHORTESEL
9255/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Kaj Richard Endresen EPHORTESEL
9207/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Vedtak - Registrering av kostnad- vegbygging LARS SLETNE EPHORTESEL
9251/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Kontrakt KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
9077/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Refusjonskrav i forbindelse med overgang barnehage/skole for fosterhjemsplassert elev i Selbu kommune NÆRØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN EPHORTESEL
9130/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - forlengelse Rune Mogård EPHORTESEL
9150/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av kommunal leilighet - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
9161/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 043/036 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Jo Kjetil Stokke EPHORTESEL
9152/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Bestilling eInnsyn - 8579/2019 - 084/002 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om omdisponering av dyrkajord til boligformål Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
9218/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev 122/003 - Oversendelse - VA plan for fritidsbebyggelse GEOTYDAL AS EPHORTESEL
9140/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - ferievikariat Maja Grytbakk Kulmo EPHORTESEL
9145/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 151/064 - Godkjent søknad om tillatelse til bygging av nytt veganlegg - Gammelvollåsen hyttefelt NINA BEATE AFTRET EPHORTESEL
9158/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 043/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Ella Grøtte Viken m.fl. EPHORTESEL
9209/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Selbu Fjellstyre - Transport bygningsdeler uthus - Helikopter SELBU FJELLSTYRE EPHORTESEL
9212/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev 025/014 - Søknad om endring av gitt tillatelse Geir Morten Holltrø EPHORTESEL
9219/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - Blanke Mezzingen - ***** ***** ***** EPHORTESEL
9221/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Vedtak - Utbetaling fra skogfond - Opprusting av Tømmerdalsveiene Gunnar Langli EPHORTESEL
9261/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev 133/004 - Søknad om veg til hytte Per Modulf Furan EPHORTESEL
9166/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 150/006 - Vedrørende søknad om fritak på kommunale avgifter Terje Larsen EPHORTESEL
9168/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev 064/157 - Godkjent søknad om fradeling SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9180/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Bruksforbud på bålpanne og bruk av annen åpen ild på altan og i umiddelbar nærhet av kommunal bolig ***** EPHORTESEL
9225/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev VA-plan Skjeftesosen II ALLSKOG SA EPHORTESEL
8506/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Avtale med Selbu skolekorps - ***** ***** ***** EPHORTESEL
9253/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad og CV Cheradee Matchan Bjørkås EPHORTESEL
9230/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2020 - Prop. 113 S KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9262/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Underskrevet grunneieravtale Rune Stokke EPHORTESEL
9167/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Vedtaksbrev Eierskifte - XK 5131 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
9186/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev 063/189 - Overtakelsesprotokoll WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
9007/2019 20190701 01.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Tedros Saba Sium EPHORTESEL
9203/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond - udekka ivesteringer LARS SLETNE EPHORTESEL
8636/2019 20190701 01.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Laila Aftret EPHORTESEL
8628/2019 20190701 01.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Wanja Løvø EPHORTESEL
9190/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev 064/184 - Underskrevet kjøpekontrakt Ingrid Borseth Saasen m.fl. EPHORTESEL
9191/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9194/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9199/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler - klatrehall- Selbu Fleridrettshall anleggsnr. 17704 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
9202/2019 20190701 01.07.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Ola Fuglem EPHORTESEL
9205/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond - vegbygging LARS SLETNE EPHORTESEL
8621/2019 20190701 01.07.2019 Utgående brev 148/003 - 148/005 - 148/007 - 151/002 - Godkjent søknad om tillatelse til bygging av nytt veganlegg - Setertjernremmet hyttefelt og Gammelvollåsen hyttefelt NINA BEATE AFTRET EPHORTESEL
8864/2019 20190701 01.07.2019 Utgående brev Lønnsendring ***** EPHORTESEL
9171/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTESEL
9142/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Ungdatakonferansen 2019 – Kjønn i ungdomstida Ungdomdata postmottak NOVA EPHORTESEL
9144/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Høring - Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9148/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Tadas Mikalauskis EPHORTESEL
9149/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev 082/002, 004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Lillian Marstad EPHORTESEL
9154/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
9157/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift ARKIVVERKET EPHORTESEL
9193/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
9195/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN EPHORTESEL