eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5038/2021 20210408 08.04.2021 Internt notat Møtereferat Evjemoene Jan Erik Marstad EPHORTESEL
5457/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Korrigert saksfremlegg Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTESEL
5100/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar på forespørsel om utlevering av dokumenter - ***** ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD EPHORTESEL
5439/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Forslag til korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5420/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge Bufdir EPHORTESEL
5422/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0008 SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
5436/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 014/003 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5445/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Uttalelse fra Norconsult AS-uavhengig kontroll NORCONSULT AS EPHORTESEL
5446/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
5447/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Supplering fra PKA - referat forhåndskonferanse PKA Arkitekter EPHORTESEL
5448/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Nye bestandsplaner, elg og hjort, Øvre Selbu Nils Olav Stokke EPHORTESEL
5411/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om Kompensasjonsmidler Covid-19 LYKKEMAT AS EPHORTESEL
5412/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 064/001 og 065/013 ( parsell av ) - Godkjent søknad om rammetillatelse - Coop / Europris Grethe Malvik Nykkelmo EPHORTESEL
5413/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0007 SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
5414/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 14/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5417/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tilslutningsskjema forbruksartikler og lyskilder Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
5456/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt Solbjørg Heimsvik Fuglem EPHORTESEL
5432/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 052/007 - Søknad om påkobling kommunalt vannverk Johanne Ingeborg Wesche EPHORTESEL
5435/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 121/018 - Øverbygda barnehage - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5451/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om treningstid i gymsal Selbu ungdomsskole Selbu i.l. friidrett EPHORTESEL
5453/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 4797/2021 - 143/016 - Søknad om rehabilitering av eksisterende pipe Byggfakta v/Celina O Frølandshagen EPHORTESEL
5454/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling NOAH EPHORTESEL
5463/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Lærling Martine Uthus Stokke EPHORTESEL
5466/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Anmodning om oppstart av reguleringsarbeider Granby bolig og næring PRO INVENIA AS EPHORTESEL
5440/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak om Wizz Air NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTESEL
5443/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 064/063-065/041 - Selbu kommunes svar vedrørende privat grøft Grethe Malvik Nykkelmo EPHORTESEL
5452/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 157/001 - Søknad om etablering av terskel med rørgate for tørr kryssning av Renåelva v/Rognesmyra RENSFJELLRITTET EPHORTESEL
5455/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Takker ja til ferievikariat 2021 Sunniva Angelica Botten EPHORTESEL
5458/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i prosjekt - Nye løsninger for mobilisering av seniorressurser i lokalsamfunnet HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5460/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 063/278 - Anmodning om oppstart av reguleringsarbeider Granby bolig og næring PRO INVENIA AS EPHORTESEL
5467/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Uttalelse fra NVE vedrørende uavhengig kontroll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
5473/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 0 63/061- Selbuhallen/ Bell skole - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5479/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Status i tjenestene under Covid-19-pandemien (Svangerskapsomsorgen) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5480/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 119/011 og 119/005 - Søknad om ferdigattest VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
5481/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 132/032 - Søknad om utslippstillatelse KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
5482/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021 FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
5478/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Skadefelling DYRENES RETT EPHORTESEL
5274/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Jo Korsvold EPHORTESEL
5406/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev 020/003 - Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - Halldoplassen (Sandvik Vestre), Selbustrand - Tre helårsboliger - Minirenseanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
5382/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev 064/001 og 065/013 - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse ( IG 1 ) for grunnarbeider og utvendig VA SH PROSJEKT AS EPHORTESEL
5415/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5174/2021 - Klage rekreasjonsløyper Anonym EPHORTESEL
5416/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Enova inviterer til dialog om ny ladeinfrastruktur ENOVA SF EPHORTESEL
5418/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om Kompensasjonsmidler Covid-19 SELBU SOKN EPHORTESEL
5398/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTESEL
5369/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev 147/082 - Ufullstendig søknad om ferdigattest - avløpsanlegg SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESEL
5362/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 5009/2021 - Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 7 Anonym EPHORTESEL
5399/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev 008/022 - Godkjent søknad om bygging av pumptrack-bane - Årsøya SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
5433/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte til BUA Selbu SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
5421/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vaktregning mars 2021 Nea Veterinærkontor EPHORTESEL
5363/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev 143/163 - Godkjent søknad om ferdigattest - Enebolig med adkomstveg Jørgen Kulsetås EPHORTESEL
4296/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Kunngjøring - 2. gangsbehandling - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl. EPHORTESEL
5423/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Attester og vitnemål ***** EPHORTESEL
5425/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev 067/015 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
5129/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
4809/2021 20210407 07.04.2021 Saksframlegg/innstilling Igangsatt arbeid med trafikksikkerhetsplan for Selbu 2021-2026 EPHORTESEL
5342/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt Jan Borseth EPHORTESEL
5381/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
5392/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 135/020 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig Åge Johansen EPHORTESEL
5367/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Innkalling IUA Sør-Trøndelag årsmøte 28.04.2021 IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
5401/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 008/022 - Godkjent søknad om bygging av pumptrack-bane - Årsøya Selbu kommune EPHORTESEL
5402/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for Julskaret massetak i Selbu kommune - Vedr. 21-00382-7 Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESEL
5400/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Telefonhenvendelse om utslippssøknad og VA-plan Terje Larsen EPHORTESEL
5405/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 101/032 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Per Erik Eidem EPHORTESEL
5352/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
5353/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten EPHORTESEL
5359/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 5032- 63/66- Selbu Ungdomsskole - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5384/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Coop/Europris - referat fra møte ( Teams ) HANDELSBYGG HOLDING AS EPHORTESEL
5386/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kontaktperson for Husbanken Midt Norge HUSBANKEN EPHORTESEL
5390/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2021 Even Mebust EPHORTESEL
5391/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2021 Thea Sletne EPHORTESEL
5364/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5370/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 5032 - 67/64 - Kvellohaugen barnehage - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5371/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 2021 IKA Trøndelag Postmottak EPHORTESEL
5365/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 5032 - 48/12 - Innbygda barnehage - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5366/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenmeldt sykefravær - 1. kvartal 2021 - Sentraladministrasjonen STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
5368/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Egenmeldt sykefravær - kvartalsvis rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
5387/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 091/017 - Krav om retting i Matrikkelen Torbjørn Langaas Lien EPHORTESEL
5388/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad tilskudd - Næringsfond 2021 Ole Kristen Fuglem EPHORTESEL
5389/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 062/014 - Søknad om bruksendring garasje Hans Morten Kulseth EPHORTESEL
5393/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat Emilie Løvseth EPHORTESEL
5394/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2021 Johanne Kulseth EPHORTESEL
5395/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2021 Hanna Dahlø Weiseth EPHORTESEL
5404/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Sang og Musikk Selbu Felebyggerlag EPHORTESEL
5340/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev 065/073 - Vedrørende ferdigattest - svar INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
5346/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold ***** EPHORTESEL
5360/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 5032- 93/19- Øverbygda skole - branntilsyn 2021- Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5361/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 5032-30/116 - Tømra Barnehage - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn Stjørdal kommune EPHORTESEL
5315/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Selbu kommunes vurdering - bruk av badestrand ved Vikaengene friluftsområde Neadalen hestesportklubb EPHORTESEL
5372/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 065/029 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
5373/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 018/003 - Søknad om ferdigattest avløpsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
5374/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Referat Helselederforum Værnes Respons 18.03.21 Værnes Respons EPHORTESEL
5377/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2021 - Bell skole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
5379/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydyrking Liv G Moslet Lillebudal EPHORTESEL
5385/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 069/003 - Midlertidig brukstillatelse Tone Evjen Haave EPHORTESEL
5397/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 143/074 - Søknad om tillatelse til bruksendring og rehabilitering av pipe Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
5378/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 123/056 - Søknad ferdigattest avløpsanlegg KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
5380/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 078/006 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
5376/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydyrking Dag Olav Renå EPHORTESEL
5267/2021 20210407 07.04.2021 Saksframlegg/innstilling Høringssvar fra Selbu kommune-Utredning om helseforetaksstruktur i Trøndelag EPHORTESEL
5301/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev 133/006 - Gjennomgang ettersendte tilleggsopplysninger Stine S Uthus Kjærnsmo EPHORTESEL
5037/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Anmodning om innsyn i barnevernsmappe INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
5042/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - 4464/2021 - 157/003 - Søknad om fradeling av grunneiendom - Fritidshus Byggfakta v/ Celina O Frølandshagen EPHORTESEL
5055/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 091/010 - Oversendelse av Matrikkelbrev Sverre Evjen EPHORTESEL
5014/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Lønnsmelding som supplement til inngått arbeidsavtale 02.12.20 Lønnsenheten VR m.fl. EPHORTESEL
4942/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Referat fra Årssamling Selbu Frivilligsentral 2021. Karin Seim m.fl. EPHORTESEL
4867/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Vannforsyning Aftretsvika - Guldseth Tor Emil Dille Haugsbakk m.fl. EPHORTESEL
4901/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Selbu Sykehjem Oddlaug Ellen Dragsten EPHORTESEL
4994/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 084/004 - Godkjent søknad - Endring av reguleringsplan Puttvollen GEOTYDAL AS m.fl. EPHORTESEL
4947/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 094/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev May Inger Vollan Marstad EPHORTESEL
5046/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Orientering om saken Odd Arve Fuglem m.fl. EPHORTESEL
5062/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - forlengelse av sykevikariat Ann Torill Hjertmoen EPHORTESEL
5064/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 038/034 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte Deborah Jane Taylor Spets EPHORTESEL
5032/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 054/059 - Endring sjåfører - familiemedlemmer - motorferdsel utmark Kristen Garberg EPHORTESEL
5045/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 127/010 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 6 - Behandlet som § 5 første ledd bokstav c - Særlige behov og unntakstilfeller - Transport av utstyr til leid hytte Stig Johnny Eidem EPHORTESEL
5047/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 050/002 - Oversendelse av tinglysingsdokumenter Odd Arve Fuglem EPHORTESEL
5058/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 091/008 - Oversendelse av Matrikkelbrev Karita Fossen EPHORTESEL
5060/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 112/003 - Søknad om utsettelse av boplikt Arild Tveten Aune EPHORTESEL
5066/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 134/084 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte Inge Harry Overvik EPHORTESEL
5090/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 091/001 - 091/005 - Oversendelse av Matrikkelbrev John Renå EPHORTESEL
5084/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar Sara L Brandstrup Røset EPHORTESEL
5145/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt Solbjørg Heimsvik Fuglem EPHORTESEL
5067/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - for utdanning ***** EPHORTESEL
5072/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Laila Hammer EPHORTESEL
5095/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - forlengelse av sykevikariat april 2021 Stig Gunnar Olderø EPHORTESEL
5068/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse ***** EPHORTESEL
5112/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 157/014 - Ferdigattest avløpsanlegg sanitært avløpsvann - Sjøbygda - Fritidsbolig - Minirenseanlegg KYLLO MASKIN AS m.fl. EPHORTESEL
5287/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad tilskudd - Næringsfond 2021 Ola Fuglem EPHORTESEL
5302/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Dokumentasjon søknad vindmølle Terje Korsvold EPHORTESEL
5330/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til stall Ole Johnsen EPHORTESEL
5335/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerungdom BUA Selbu SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
5272/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ny digital løsning for melkekvoteordningen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5273/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 008/022 - Søknad om bygging av pumptrack-bane - Årsøya SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
5299/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ettersending av etterspurt informasjon søknad renseanlegg Stine S Uthus Kjærnsmo EPHORTESEL
5303/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5304/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse på rådyr 2021 Jon Olav Trondset EPHORTESEL
5306/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Invitasjon til høringskonferanse - Skolebruksplan 2 - 22.april TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
5316/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av vald for rådyrjakt Per Sølverud EPHORTESEL
5319/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Egenerklæringsskjema Joakim Stene EPHORTESEL
5324/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse rådyr 2021 Jon Erik Haarstad EPHORTESEL
5327/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker nei til tilbudt ferievikariat 2021 Julie Sølverud EPHORTESEL
5328/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker nei til tilbudt ferievikariat 2021 Guro Østby EPHORTESEL
5331/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om ferievikariat 2021 Kristine Østby EPHORTESEL
5332/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om ferievikariat 2021 Maren Østby EPHORTESEL
5333/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om ferievikariat 2021 Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
5343/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket -Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5308/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om ferievikariat 2021 Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
5310/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
5338/2021 20210406 06.04.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
5339/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 080/004 søknad om deling av grunneiendom Jon Arne Stokke EPHORTESEL
5351/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet - høring med frist 06.07.2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
5275/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage Innherred Renovasjon Kjell Magnussen EPHORTESEL
5276/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5009/2021 - Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 7 Anonym EPHORTESEL
5277/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling næringsfondet John Slind EPHORTESEL
5314/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse rådyr Steinar Berge EPHORTESEL
5293/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Brev vedr konsesjonsvilkår Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
5321/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Rapport/søknad - rådyr Flønes jaktlag 2020 Geir Morten Aunehaugen EPHORTESEL
5323/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet husleieavtale mellom Selbu kommune og Selbu Husflidslag SELBU HUSFLIDSLAG EPHORTESEL
5325/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet avtale - ferievikariat 2021 Marie Sølverud EPHORTESEL
5334/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kopi av brev - Tilbud om investeringstilskudd innovasjon norge EPHORTESEL
5341/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 080/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jon Arne Stokke EPHORTESEL
5286/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5309/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Mari Elnes Kirkhus EPHORTESEL
5311/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Forespørsel om saksnummer på henvendelse vedrørende Hårstadtunet Borettslag - Utbygging med fasadeendring - Forespørsel vedrørende tiltak Geir Arne Uglem EPHORTESEL
5318/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale - midlertidig Katja Brucksch EPHORTESEL
5320/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon i 40% stilling - innvilget av leder Per Erik Eidem EPHORTESEL
5186/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 083/014 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ole Lien Henmo EPHORTESEL
5187/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 083/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jo Inge Hoem EPHORTESEL
5280/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydyrking Stein Emstad EPHORTESEL
5282/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ivaretakelse av barn og unge under tredje smittebølge STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5283/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad Tilskudd - Næringsfond 2021 Øyvind Kulseth EPHORTESEL
5284/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydyrking John Slind EPHORTESEL
5285/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad tilskudd - Næringsfond 2021 Geir Stian Uthus EPHORTESEL
5289/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad tilskudd - Næringsfond 2021 Rikke Sebine Skogstad m.fl. EPHORTESEL
5290/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad tilskudd - Næringsfond 2021 Geir Stian Uthus EPHORTESEL
5291/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5008/2021 - Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 6 Anonym EPHORTESEL
5292/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - 23.03.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5294/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 053/001 - Søknad om tilskudd til nydyrking Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
5312/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på rådyrjakt Nekkåbjørga Lars Erik Østby EPHORTESEL
5317/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tildeling rådyr Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
5177/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 085/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ola Røset EPHORTESEL
5178/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 084/021 - Oversendelse av Matrikkelbrev Krister Rotvold EPHORTESEL
5180/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 084/004 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jim Rene Wesche Evjen EPHORTESEL
5181/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 084/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ole Tomas Evjen Haave EPHORTESEL
5218/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 067/014 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
5219/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 066/075 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
5183/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 084/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev John Halvorssen Evjen EPHORTESEL
5279/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad kommunalt næringsfond SELBU EGG DA EPHORTESEL
5140/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 090/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Bjørn Johan Stokke EPHORTESEL
5141/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 090/011 - Oversendelse av Matrikkelbrev Andre Lien EPHORTESEL
5153/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 089/007 - Oversendelse av Matrikkelbrev Eldrid Øverbømoen EPHORTESEL
5154/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 087/005 - 088/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Rune Andersen EPHORTESEL
5156/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 087/004 - Oversendelse av Matrikkelbrev Johan Bjarne Uthus EPHORTESEL
5139/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - Miljøarbeidertjenesten Marit Ingunn Hoem EPHORTESEL
5143/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 090/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev Sverre Birger Hoven EPHORTESEL
5190/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - Vedrørende retting i matrikkelen Helge Haarstad EPHORTESEL
5158/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 087/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Helge Lien EPHORTESEL
5162/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 086/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Gjertrud Lien EPHORTESEL
5165/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 084/004 - Kunngjøring av vedtak - Godkjent endring av reguleringsplan Puttvollen Jorun Frikstad EPHORTESEL
5295/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5204/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale lærling helsefag Martine Uthus Stokke EPHORTESEL
5207/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale lærling helsefag Elise Teigen EPHORTESEL
5300/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2021 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid - Selbu kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5305/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 121/005 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
5216/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Skriftlig begrunnelse for vedtak om barnehageplass Christina B Trondseth m.fl. EPHORTESEL
5298/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 5010/2021 - Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 8 Anonym EPHORTESEL
5281/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 066/052 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
5069/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Møtereferat tverrfaglig forum 26.03.21 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. EPHORTESEL
5070/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Andrea Barland EPHORTESEL
5071/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Johan Røset EPHORTESEL
5124/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Selbu - snøscooter - nye retningslinjer og vilkår for gitte og nye tillatelser 01.03.2021 MILJØDIREKTORATET m.fl. EPHORTESEL
5125/2021 20210406 06.04.2021 Internt notat Evaluering tverrfaglige team vår 2021 Geir Håvard Mebust m.fl. EPHORTESEL
5134/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 000/000 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav f - PENSJONISTFORENING - Gruppetur Per Ivar Velve EPHORTESEL
5135/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 016/001 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte Ole Kristian Fuglem EPHORTESEL
5142/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 090/008 - Oversendelse av Matrikkelbrev Erik Brenna EPHORTESEL
5144/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 090/009 - Oversendelse av Matrikkelbrev Marit Oddveig Stokke EPHORTESEL
5147/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 089/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Toril Ofstad Selboe EPHORTESEL
5150/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 089/004 - Oversendelse av Matrikkelbrev Heidi Bente Stokke EPHORTESEL
5151/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 089/011 - Oversendelse av Matrikkelbrev Gunvor Kristine Sandvik EPHORTESEL
5152/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev 089/010 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jan Olav Warmdal EPHORTESEL
5108/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - forlengelse av sykevikariat april 2021 Lena Isabell Hammerhaug Storvik EPHORTESEL
5130/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Vedrørende permisjon uten lønn i etterkant av foreldrepermisjon Sigrid Grendstad EPHORTESEL
5337/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Attester og vitnemål ***** EPHORTESEL
5265/2021 20210404 04.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT - 50% DRIFTSTILSKUDD - st. ref. (4363613317) Jonny Aftret EPHORTESEL
5266/2021 20210404 04.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - idrett SELBU INNEBANDYKLUBB EPHORTESEL
5260/2021 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT - 50% DRIFTSTILSKUDD - st. ref. (4363613317) Ingrid Haave Avelsgaard EPHORTESEL
5262/2021 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - INTERN UTLYSNING VIKARIAT VED RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - st. ref. (4364378299) Tonje Kleven EPHORTESEL
5263/2021 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT - 50% DRIFTSTILSKUDD - st. ref. (4363613317) Ole Petter Meland EPHORTESEL
5256/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:04.855338 Skatteetaten EPHORTESEL
5257/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:41.190945 Skatteetaten EPHORTESEL
5258/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:11.887205 Skatteetaten EPHORTESEL
5243/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Oversendelse av bekymringsmelding til Selbu kommune ***** EPHORTESEL
4900/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - endring Kari Oddrun Hegge EPHORTESEL
4895/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - fast Mari Handegaard EPHORTESEL
5239/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev 012/001 - Søknad om tilskudd - smil, 920063977 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5221/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Kap. 226 post 21 - Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5223/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
5224/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Uttalelse - Foreleggingspliktig tiltak høyspenningsanlegg - nettstasjon - Selbu 135/42 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5237/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev 152/009 – Revidert plankart for planendring av Rensjøen hyttefelt 29.03.21 GEOTYDAL AS EPHORTESEL
5169/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Svar angående retur NMD EPHORTESEL
5174/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Klage rekreasjonsløyper Espen Langseth EPHORTESEL
5176/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev 065/073 - Vedrørende ferdigattest INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
5191/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev 065/029 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
5188/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse for rådyr 2021 Jo Kjetil Stokke EPHORTESEL
5193/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Referat oppfølgingsmøte NMD 10.mars- 21 NMD EPHORTESEL
5138/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5192/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Svar angående deling av tabletter i multidose NMD EPHORTESEL
5199/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev 058/045 - Søknad om riving av våningshus Einar Røset EPHORTESEL
5170/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Søknad tilskudd sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5194/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
5209/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA 26.04.21 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
5189/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Selbu kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
5172/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 18 i Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
5173/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Prosedyre- elektrinisk overførte PLO- meldinger ved oppstart/ endringer i multidose NMD EPHORTESEL
5175/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til Handlingsplan landbruk 2022-2025 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5155/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT - 50% DRIFTSTILSKUDD - st. ref. (4363613317) Fredrik Sørland Øines EPHORTESEL
5211/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5212/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse på rådyr 2021 Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
5213/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
5214/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven m.m. Legemiddelverket EPHORTESEL
5195/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag 26.04.21 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
5196/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Protokoll styremøte i Trondheimsregionens friluftsråd 24.03.21 Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
5197/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad (Sårbare eldre) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5198/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Informasjon- automatisk utsendelse av varer utenom multidose NMD EPHORTESEL
5137/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev 023/001 - Høringsuttalelse - bygging av landbruksvei STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5166/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5171/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
5215/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra Næringsfondet SELBU UTMARKSRÅD EPHORTESEL
5096/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Ordførertur 2021 Invitasjon Trondheimsregionens friluftsråd EPHORTESEL
5050/2021 20210326 26.03.2021 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
5098/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev 089/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Marit Oddveig Stokke EPHORTESEL
5111/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppstart forvaltningsrevisjon KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
5074/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Ivar Flakne EPHORTESEL
5089/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt ferievikariat 2021 Solveig Dyrdal EPHORTESEL
5116/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 4705/2021 - Statsforvalteren avslutter saken uten behandling - skogsbilveg i Selbu kommune - Nåldalsvegen RA Fordal EPHORTESEL
5083/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kopi av innvilget søknad om pleiepenger Linda Eirin Lynum EPHORTESEL
5085/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Melding om nedkomst ***** EPHORTESEL
5102/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Psykisk helse i Trøndelag 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
5076/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Ivar Flakne EPHORTESEL
5077/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ivar Flakne EPHORTESEL
5088/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 048/013 - Søknad om utbetaling av udekka Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
5094/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev 061/001 - Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - dispensasjon bruksendring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
5101/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Koronavaksinasjonsprogrammet og prioriteringer FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TRØNDELAG EPHORTESEL
4852/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Hannah Farmen EPHORTESEL
4853/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Guro Østby EPHORTESEL
4854/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Even Mebust EPHORTESEL
4855/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Emilie Løvseth EPHORTESEL
4856/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Hanna Dahlø Weiseth EPHORTESEL
5103/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 001/044 - Ferdigmelding vannmåler Trondheim vvs EPHORTESEL
5099/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 143/0163 - Søknad om ferdigattest Selbu Byggtre AS EPHORTESEL
4752/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Jonatan Oddsson Kjøsnes EPHORTESEL
4754/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Sunniva Angelica Botten EPHORTESEL
4756/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Maren Østby EPHORTESEL
4759/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Tuva Dyrdal EPHORTESEL
4760/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Malin Nøren Rødde EPHORTESEL
4755/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Mildrid Flønes EPHORTESEL
4757/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Guri Evjen-Kallar EPHORTESEL
4758/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Guro Elverum EPHORTESEL
4842/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
4843/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg John Langseth EPHORTESEL
4844/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Ingrid Kjeldstad EPHORTESEL
4845/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Tomas Østbyhaug EPHORTESEL
4849/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Kristine Østby EPHORTESEL
4846/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Sigrid Skrødal EPHORTESEL
4847/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Kaisa M A Korvanen-Mæland EPHORTESEL
4848/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Heidi Kjeldstad EPHORTESEL
4680/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg xx EPHORTESEL
4686/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
4735/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Linn-Therese R Mogård EPHORTESEL
4738/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Martine Uthus Stokke EPHORTESEL
4739/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Martine Sletne EPHORTESEL
4742/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Joakim Uthus Guldseth EPHORTESEL
4744/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Solveig Dyrdal EPHORTESEL
4722/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 Sektor helse og omsorg Malin Kleven Kyllotrø EPHORTESEL
4732/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Hulda Marie Overvik EPHORTESEL
4750/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Ane Marte Stokke EPHORTESEL
4724/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Johanne Kulseth EPHORTESEL
4730/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Marie Sølverud EPHORTESEL
4740/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Malin Nypan EPHORTESEL
4745/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Tigisty W Ghebregzabher EPHORTESEL
4746/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Gunn Elin Uthus EPHORTESEL
4747/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Ronja Margrethe Botten EPHORTESEL
4749/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Julie Sølverud EPHORTESEL
4850/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Marte Hårstad EPHORTESEL
4851/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om ferievikariat 2021 - Sektor helse og omsorg Thea Sletne EPHORTESEL
5127/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - forlengelse av sykevikariat i april Lena Isabell Hammerhaug Storvik EPHORTESEL
5132/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - forlengelse av sykevikariat ut april Ann Torill Unsgård Hjertmoen EPHORTESEL
5133/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 061/004 - Tillatelse - Søknad om utvidet/endret bruk av avkjørsel - fv. 705 - Selbuskogen Skisenter Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
5119/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 4705/2021 - Statsforvalteren avslutter saken uten behandling - skogsbilveg i Selbu kommune - Nåldalsvegen Lars Sletne EPHORTESEL
5120/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Invitasjon til digital konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, 26-27.mai STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5121/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT - 50% DRIFTSTILSKUDD - st. ref. (4363613317) Håkon Uhlin-Lynne EPHORTESEL
5110/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 151/021 - Søknad om tillatelse til riving Geir Olav Kjøsnes EPHORTESEL
5114/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev 063/254 - Ny innsending av melding til tinglysing Kartverket tinglysingen EPHORTESEL
5123/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Tiltak for tilstedeværelse og godt smittevern i barnehage og skole kd dep EPHORTESEL
5128/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - forlengelse sykevikariat april Stig Gunnar Olderø EPHORTESEL
4333/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev 067/071 husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
5118/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Innsynsforespørsel - Vedrørende retting i matrikkelen Helge Haarstad EPHORTESEL
4870/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til Stortingvalget 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
5031/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev 099/015 - Søknad om ferdigattest Bård Stav EPHORTESEL
5020/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Dispensasjonsveileder for Trøndelag og følgeskriv STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
4914/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 093/001 - 093/005 - 093/015 - Oversendelse av Matrikkelbrev Olav Kyllo EPHORTESEL
4944/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 094/001 - Oversendelse av Matrikkelbrev Gunnar Møllenhus EPHORTESEL
4927/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 093/016 - Oversendelse av matrikkelbrev Torkjel Bruheim EPHORTESEL
4931/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 063/254 - Oversendelse av melding til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
5056/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTESEL
5043/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Dragsten barnehage m.fl. - st. ref. (4361019274) Sara Lyster EPHORTESEL
5053/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter - ***** ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD EPHORTESEL
5054/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Sektor Oppvekst EPHORTESEL
4964/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 092/005 - Oversendelse av Matrikkelbrev Harald Bjarne Velve EPHORTESEL
4967/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 092/014 - 092/018 - Oversendelse av Matrikkelbrev Birgitte Hegseth EPHORTESEL
4969/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 133/044 - Tilbakemelding på søknaden om ferdigattest på fritidsbolig Marie Sætnan Hoås EPHORTESEL
4970/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar - Informasjon om motorferdsel i utmark ref. motorferdselloven §4D Luftforsvaret v/ baseforsvarstaktiske skole Værnes Garnison EPHORTESEL
4940/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 093/009 - 093/023 - Oversendelse av Matrikkelbrev Odd Bjarne Kyllotrø EPHORTESEL
4929/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 093/017 - Oversendelse av Matrikkelbrev Ingebrigt Olav Rolseth EPHORTESEL
4959/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 092/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev Anders Kallar EPHORTESEL
4971/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Bestilling einnsyn - 4733/2021 - 115/023 Klage på vedtak om fritak fra boplikt på eiendommen - klagen er tatt til følge Anonym EPHORTESEL
5010/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 8 TrønderEnergi EPHORTESEL
4972/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 138/030 -Tilbakemelding på søknaden om tillatelse til tiltak Terje Korsvold EPHORTESEL
4935/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 093/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev Olav Moslet EPHORTESEL
4943/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 119/003 - Godkjent søknad om ferdigattest - Midl. målemast SELBERG ARKITEKTER AS m.fl. EPHORTESEL
5040/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - idrett SELBU MOTORSPORT KLUBB EPHORTESEL
5041/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Rune Mogård EPHORTESEL
5018/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Undertegnet avtale om vikar på tilkalling Joakim Stene EPHORTESEL
5061/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale for mars 2021 Stig Gunnar Olderø EPHORTESEL
5065/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Sang og Musikk SELBU SKOLEKORPS EPHORTESEL
5059/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev 013/049 - Søknad om tillatelse til oppføring av carport Jan Ove Fuglem EPHORTESEL
5052/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5033/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Gunn Heidi Dyrdal EPHORTESEL
5034/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Påminnelse om signering:Signere samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt HUSBANKEN EPHORTESEL
5021/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om leie av kultursal - januar 2022 SELBU KORENSEMBLE EPHORTESEL
5039/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Presisering av gjeldende forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon § 8 andre ledd Bufetat EPHORTESEL
5051/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** EPHORTESEL
5008/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 6 TrønderEnergi EPHORTESEL
5009/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Referat Samarbeidsmøte Selbu kommune - Møte 7 TrønderEnergi EPHORTESEL
5015/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5016/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Utvidelse av Storvika naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
5022/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Stig Løvseth EPHORTESEL
5023/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTESEL
5024/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev 123/022 - Søknad om oppføring av Støttemur SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
5027/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Leiekontrakt - Kommunal bolig ***** EPHORTESEL
4966/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Innsynsforespørsel Konsek Trøndelag IKS EPHORTESEL
4923/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev 063/254 - Vedtak seksjonering BOTN HILL AS EPHORTESEL
4116/2021 20210325 25.03.2021 Internt notat Prosjektgruppemøte 24.03.21 Geir Håvard Mebust m.fl. EPHORTESEL
4861/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 4417/2021 - Høringsuttalelse til endring av reguleringsplan for Vekta - Tuva og Borsethlia - Selbu kommune Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
4863/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev 143/016 - Tillatelse til rehabilitering av eks. Pipe Mona Borseth EPHORTESEL
4915/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt svar på anmodning i forbindelse med etterkontroll av kraftverk SKATTEETATEN EPHORTESEL
4911/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev 031/001/006 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Trappeheis JONN SKAAR SERVICE AS EPHORTESEL
4925/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Innsynsforespørsel KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
4952/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 12/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
4955/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Helsedirektoratets brev om vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen - Enkelte utfyllende kommentarer HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
4937/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Informasjon til kommuneoverlegene fra NTT - beredskap og turistforeningshyttene i fjellet i påsken DEN NORSKE TURISTFORENING EPHORTESEL
4884/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på innreise til Norge fra Polen ***** EPHORTESEL
4904/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Rapportering på regnskap 2020 Helsedirektoratet EPHORTESEL
4950/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Investeringstilskudd - Nestatunet omsorgsboliger - Selbu kommune HUSBANKEN EPHORTESEL
4980/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Brit Randi Nytrø Gjønvik EPHORTESEL
4981/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Oversikt over leverandørdata for 2020 Selbu kommune EPHORTESEL
4982/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Ranveig Hårstadstrand EPHORTESEL
4985/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Leiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
4987/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Leieavtale - Utstyr renholdssoner DE LAGE LANDEN FINANS NORGE EPHORTESEL
4865/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på forslag til korrektur i Selbuboka Bjørn Flor m.fl. EPHORTESEL
4990/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Brit Sissel Lien EPHORTESEL
4995/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** EPHORTESEL
4996/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Vedtak om avslag på søknad - Arbeidsgiveransvar ***** EPHORTESEL
4998/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev 122/001 - Søknad om frakobling av vann Jo Oddbjørn Moslet EPHORTESEL
5000/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT - 50% DRIFTSTILSKUDD - st. ref. (4363613317) Torje Bragstad Venseth EPHORTESEL
4983/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Ranveig Hårstadstrand EPHORTESEL
4922/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på anmodning i forbindelse med etterkontroll av kraftverk Selbu kommune EPHORTESEL
4928/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt rapportering årsregnskap HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
4973/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tillatelse - Selbu kommune - fv. 705 - 63./9 - Søknad om ny avkjørsel fra fv. 705 Vedr. 202100758-6 - Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
4968/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev 065/167 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTESEL
4965/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev 050/002/001 - 055/005 - Sletting av tinglyste matrikkelenheter STATENS KARTVERK EPHORTESEL
4932/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
4933/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Lillian Hammer EPHORTESEL
4934/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - Selbu kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
4938/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
4945/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev 020/005 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
4946/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev 020/005 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
4951/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 4464/2021 - 157/003 - Søknad om fradeling av grunneiendom - Fritidshus Byggfakta v/ Celina O Frølandshagen EPHORTESEL
4953/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 4733/2021 - 115/023 Klage på vedtak om fritak fra boplikt på eiendommen - klagen er tatt til følge Anonym EPHORTESEL
4954/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 130/017 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c - Transport av utstyr til hytte Trond Aune EPHORTESEL
4924/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev 093/001 - Søknad om tillatelse til permanent fylling for næringsareal KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
4979/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Påminnelse om leverandøroversikt Kommunal Rapport EPHORTESEL
4753/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Referat fra styremøte Selbu Frivilligsentral Oddvar Raaen m.fl. EPHORTESEL
4805/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Melding om ufullstendig søknad. Behov for ytterligere opplysninger til saken. Lars Langseth EPHORTESEL
4031/2021 20210324 24.03.2021 Internt notat Startlån Selbu kommune 2020 Ann Kristin Slind EPHORTESEL
4868/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev 014/034 - Ferdigattest for Tilbygg til eks. Fritidsbolig NESVOLD BYGG AS m.fl. EPHORTESEL
4859/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev 024/007 - Ferdigattest for Låvebygning Anne Setsaas EPHORTESEL
4883/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar til kommentar - Selbuboka Ingulv Burvald EPHORTESEL
4898/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Melding om utført matrikkelføring John Stokke m.fl. EPHORTESEL
4037/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig - forlengelse av vikariat i 25% st. Katja Brucksch EPHORTESEL
4614/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Midlertidlig arbeidsavtale Brit Randi Nytrø Gjønvik EPHORTESEL
4831/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Fordeling av tilskuddsposter kultur for 2021 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
4833/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Søknad om kommunal egenandel - Rehabilitering av lysløype og lagerbygg - Selbuskogen Skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
4875/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4776/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn barnevernsmappe ***** EPHORTESEL
4778/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Svar Bestilling einnsyn - 4311/2021 - 065/079 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg enebolig, riving av eksisterende garasje og oppsetting av ny Byggfakta v/Celina O Frølandshagen EPHORTESEL
4780/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 024/076 - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - Fritidsbolig BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESEL
4781/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til svømming i barnehagen Statsforvalteren EPHORTESEL
4790/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 020/003 - Svar vedrørende mottatt dokumentasjon Nina Beathe Flønes EPHORTESEL
4874/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale midlertidig Monika Stamnes EPHORTESEL
4882/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Christin Dretvik Silderen EPHORTESEL
4886/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev 063/066 søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av undervisningsbygg - skolepaviljong SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
4771/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 066/045 Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
4829/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 028/001 - Foreløpig svar om videre saksbehandling Jon Arne Sesseng EPHORTESEL
4878/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4903/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Mære landbruksskole - 17.03.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
4869/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev 066/075 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
4871/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev 067/014 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
4887/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd ROLTDAL BEITELAG BA EPHORTESEL
4899/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev 063/254 - Søknad om seksjonering - nytt skjema LIVING EIENDOM AS EPHORTESEL
4876/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling Malin Kleven Kyllotrø EPHORTESEL
4877/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4880/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Kommentar Selbuboka Ingulv Burvald EPHORTESEL
4840/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Svar einnsyn - 4494/2021 - Status - Eggjafjellet, Selbu Anonym EPHORTESEL
4827/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Svar på merknad angående brøyting av Espvegen Morten Ingvald Langdahl EPHORTESEL
4828/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Fordeling av tilskuddsposter kultur for 2021 Selbu Idrettsråd m.fl. EPHORTESEL
4832/2021 20210323 23.03.2021 Internt notat 028/001 - Uttalelse fra Jordbrukssjef vedrørende oppsetting av Tilsynsbu Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
4905/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Ang. referat fra systemarbeid Værnesregionen PPT EPHORTESEL
4879/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev 082/013 - Søknad om tillatelse til bygging av veg KRISTER LØVSETH NYHEIM EPHORTESEL
4888/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Samplan: Tverrfaglig videre- og etterutdanningskurs / studium for samfunnsplanlegging- og utvikling KS EPHORTESEL
4889/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19 Selbusjøen Hotell & Gjestegård A/S EPHORTESEL
4891/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Revet bolig - rivingstillatelse/dokumentasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
4893/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev 135/042 - Forelegging og dispensasjonssøknad - Nettstasjon - Selbu kommune TENSIO AS EPHORTESEL
4784/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig ansettelse Christopher William Shelton EPHORTESEL
4890/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad Selbu kommune EPHORTESEL
4881/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Høringssvar - endring av reguleringsplan for Vekta - Tuva og Borsethlia - Selbu kommune ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
4774/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 1705/15 - FV 705 - Godkjent søknad om ferdigattest - Utbedring Øybergkammen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
4775/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 066/065 - Godkjent søknad om ferdigattest - Pipe og påkobling av ildsted BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
4806/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 031/025 - Godkjent søknad om ferdigattest - Fritidsbolig og adkomstveg SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
4812/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev 063/006/008 - Godkjent søknad om ferdigattest - Bruksendring fra lager til kontor SELBUHUS INDUSTRIER AS m.fl. EPHORTESEL
4804/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0004 Selbu kommune EPHORTESEL
4834/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev 067/014 søknad om deling av grunneiendom SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
4858/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Dragsten barnehage m.fl. - st. ref. (4361019274) KIVILCIM OZDEMIR SOYLEMEZ EPHORTESEL
4802/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19 Marienborg Gjestegiveri og camping EPHORTESEL
4811/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Anmodning om innsyn i barnevernsmappe ***** EPHORTESEL
4814/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Lillian Hammer EPHORTESEL
4815/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond MORTEN HEGGE EPHORTESEL
4817/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Manglende vedlegg i eStil RMP LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
4818/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse, aktivitet og service EPHORTESEL
4820/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Bestilling einnsyn - 4494/2021 - Status - Eggjafjellet, Selbu Anonym EPHORTESEL
4821/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om bruk av badestrand ved Vikaengene friluftsområde Neadalen hestesportklubb EPHORTESEL
4825/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse, aktivitet og service EPHORTESEL
4826/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Uttalelse til '' Endring av reguleringsplanene Vekta, Tuva og Borsethlia - Ny turveg, Gbnr. 051/001 m.fl. - Selbu kommune''. Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
4857/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2021 – brev til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
4773/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESEL
4794/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4798/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4823/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2021 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTESEL
4803/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4819/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Varsel om kontroll av lønnsområdet for 2019 SKATTEETATEN EPHORTESEL
4822/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Forslag korrektur Selbuboka Bjørn Flor EPHORTESEL
4841/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale Inn på Tunet 2021 Inn på Tunet EPHORTESEL
4791/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad støtteordning Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19 AFTRET GARDSDRIFT EPHORTESEL
4797/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev 143/016 - Søknad om rehabilitering av eksisterende pipe BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
4799/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - idrett SELBU HESTESPORTSKLUBB EPHORTESEL
4800/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søk om midler - programmering i skolen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
4786/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0003 Selbu kommune EPHORTESEL
4789/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Høring - NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTESEL
4782/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Telefonhenvendelse direktehjemmel motorferdsel setervoll Jo Kjetil Valli EPHORTESEL
4785/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev 025/003 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 965128077 Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
4787/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Treningstid i gymsalen på Selbu ungdomsskole for skoleåret 21/22 Selbu Taekwon-do klubb EPHORTESEL