eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12075/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt Guro Mjåland Mogård EPHORTESEL
12023/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Utbetaling av stipend ***** EPHORTESEL
12028/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Sunniva Angelica Botten EPHORTESEL
12032/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast Bjørg Janne Kulset EPHORTESEL
12132/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd - År 1 for 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESEL
12133/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - Anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12134/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av resterende midler- vedlikehold lys som tilskudd SELBU LYDFORUM AS EPHORTESEL
12165/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - Kommunedelplan for naturmangfold - Forslag til planprogram TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESEL
12166/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 101/018 - Ønsker og kommentar til inngjerding av hyttetomt ved Hersjøen Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
12142/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
12143/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning stimuleringstilskudd 2020 VETERINÆR ELIN A. NISSESTAD AS EPHORTESEL
12118/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Garasje BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
12141/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 076/001 - Henvendelse - spredning av husdyrgjødsel FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12158/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på rullering av anleggsplan - Selbu Ballklubb Jo Kjetil Valli EPHORTESEL
12098/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 121/010 - Søknad om ferdigattest Lars Kjelmo EPHORTESEL
12087/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 053/001 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretninger - Varsel om matrikkelføring Christian Fuglem m.fl. EPHORTESEL
12117/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Veterinærvakt september 2020 Nea Veterinærkontor EPHORTESEL
12145/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr 1 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESEL
12146/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11543/2020 - 115/020 - Felling av hakkespett på Gnr.115 Bnr.20 på Nekkåbjørga Roar Asbjørn Fordal EPHORTESEL
12148/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 012/021 - Søknad om oppsetting av nodehytte - dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-2 NTE MARKED AS EPHORTESEL
12150/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
12052/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 012/021 - Godkjent dispensasjon i forhold til gjeldende reguleringsplan Fuglem - Nodehytte NTE MARKED AS EPHORTESEL
12097/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11624/2020 - Tillatelse til felling av svartspett på Gnr.115 Bnr.20 på Nekkåbjørga Roar Asbjørn Fordal EPHORTESEL
12101/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12071/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Innkalling til utvidet møte i FAU 29.10.20 Mari Overvik m.fl. EPHORTESEL
12072/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget ved Selbu ungdomsskole torsdag 29.10.20 Sigrid Motrøen Øhlén, Jørgen Aune, to representanter fra foreldrene, Trude Motrøen Øhlén, Heidi Uglemsmo Bjørvik, Linn Kristine Kvello og Kjell Tore Aftret m.fl. EPHORTESEL
12073/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 065/129 - Godkjent søknad om oppføring av garasje BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
12102/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 116/010 - Tilleggsopplysninger - Testresultater sandfilter ING OLE GULLICHSEN EPHORTESEL
12104/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 058/048 - Foreløpig svar - Selbu kommune - campingvogn FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL EPHORTESEL
12105/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Selbu kommune REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTESEL
12120/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11528/2020 - Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke VF 91249 Roar Asbjørn Fordal EPHORTESEL
11946/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til skogsdrift bratt terreng - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 TORE GRØTTE EPHORTESEL
12056/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Dommerforsikring Oddvar Raaen Oddvar Georg Raaen EPHORTESEL
11923/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 - Selbu kommune ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
11943/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 OVE HARRY'S TRANSPORT AS EPHORTESEL
12041/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Egenmelding - foryngelsesplikt LILLESTOKKE PER OLAV EPHORTESEL
11998/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 101/018 - Godkjent søknad om ferdigattest - Tilbygg hytte Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
11681/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Rapport forvaltningskontroll - lukking av avvik FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12000/2020 20201015 15.10.2020 Internt notat 063/066 – Bellvegen 22 – Bell skole – Branntilsyn 2020 - Egenmelding Kristin Balstad EPHORTESEL
12005/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 033/034 - Søknad om godkjenning av areal for areal og kulturlandskapstilskudd John Slind EPHORTESEL
12018/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11513/2020 - 024/076 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
12035/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 147/104 - Ufullstendig søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
12042/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 130/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12046/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11994/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 030/034 - Høring vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
11999/2020 20201015 15.10.2020 Internt notat 093/019 – Kyllovegen 2 – Øverbygda skole – Branntilsyn 2020 - Egenmelding Gunn Heidi Dyrdal EPHORTESEL
12002/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 11676/2020 - 115/23 - Søknad om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
12007/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 065/107 - Godkjent søknad om ferdigattest - Tilbygg Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
12001/2020 20201015 15.10.2020 Internt notat 024/019 – Fossgrenda 6 – Selbustrand skole – Branntilsyn 2020 - Egenmelding Eirin Wik EPHORTESEL
12003/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 063/236 – Bellvegen 50 – Selbu videregående skole – Branntilsyn 2020 - Egenmelding TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
12013/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar bestilling einnsyn - 052/015 - Søknad om tillatelse til oppføring av anneks Celina Olsen EPHORTESEL
12015/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11273/2020 - 051/094 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Anonym EPHORTESEL
12016/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11273/2020 - 051/094 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
12021/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11357/2020 - 065/129 - Søknad om oppføring av garasje Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
12036/2020 20201015 15.10.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
11987/2020 20201015 15.10.2020 Internt notat 063/066 – Bellvegen 18 – Selbu ungdomsskole – Branntilsyn 2020 – Egenmelding Nils Kjøsnes EPHORTESEL
11934/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 - Selbu kommune SELBU LYDFORUM AS EPHORTESEL
11936/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 - Selbu kommune AFTRET GARDSDRIFT EPHORTESEL
11938/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak -Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 JENTENEPAATUNET AS EPHORTESEL
11939/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 Selbusjøen Hotell & Gjestegård A/S EPHORTESEL
11940/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 JØNLAND AS EPHORTESEL
11941/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 SELBU HUSFLIDSCENTRAL AS EPHORTESEL
11944/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 INGA PETRINE GRØTTE AS EPHORTESEL
11945/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
11927/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 POWERBOOST AS EPHORTESEL
11928/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 SIPO AS EPHORTESEL
11929/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond - Covid-19 SELBU VEKST AS EPHORTESEL
11930/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 SELBU VEKST AS EPHORTESEL
11922/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 - Selbu kommune MY ADVENTURE TERJE AAS SÆTERHAUG EPHORTESEL
11925/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 SELBU EGG DA EPHORTESEL
12012/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 051/094 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Enebolig Mari Stubbe EPHORTESEL
12025/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 121/012 - Godkjent søknad for oppsetting av Redskapshus Håkon Krogstadmo EPHORTESEL
11596/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Forpliktelseserklæring PVU selbu Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
8331/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Angående forskuddsfinansiering av spillemidler og tilbakebetaling ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
7661/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Åpen anbudskonkurranse "Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakksforskrifter" 20/3975 Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
7563/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Selbu kommune lån - Aksept- og gjeldsbrev (refinans DnB) KLP Banken Offentlig EPHORTESEL
12074/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 152/002 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
12079/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 133/002 - Søknad om deling av grunneiendom til bolighus Eystein Viken EPHORTESEL
12080/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse av stilling ***** EPHORTESEL
12081/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse av stilling ***** EPHORTESEL
12082/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Referat dialogmøte 06.10.20 ***** EPHORTESEL
12083/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord- Trøndelag SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
12084/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEFAGARBEIDER - st. ref. (4300940929) Emina Ilic EPHORTESEL
12060/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12088/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - REKRUTTERINGSSTILLING - st. ref. (4300112158) Runa Grøtte Sørensen EPHORTESEL
12058/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Dommerforsikring Kari Fuglem Kari Fuglem EPHORTESEL
12059/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Martin Borseth EPHORTESEL
12055/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem EPHORTESEL
12057/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Miljøarbeidertjenesten EPHORTESEL
12063/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 130/003 - Vedtak skogfond og tilskudd PER INGAR KULSETH EPHORTESEL
12065/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - REKRUTTERINGSSTILLING - st. ref. (4300112158) Gunhild Moen EPHORTESEL
12066/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEFAGARBEIDER - st. ref. (4300940929) Gunhild Moen EPHORTESEL
12067/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om vedtak - Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 INGA PETRINE GRØTTE AS EPHORTESEL
12085/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - REKRUTTERINGSSTILLING - st. ref. (4300112158) Emina Ilic EPHORTESEL
12017/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11431/2020 - 147/104 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
12022/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig i vikariat 62,03% st. Stine Hoem Ingdal Ofstad EPHORTESEL
12024/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11474/2020 - 063/254 -Søknad om rammetillatelse Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
12027/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11439/2020 - 043/036 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
12043/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vedrørende innvilget dispensasjon fra kommuneplan - anlegging av midlertidig veg og permanent oppfylling av terreng - Selbu 1705/31 mfl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12044/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 099/004 - Igangsettingstillatelse for oppsetting av Mobilmast i Åtollen Selbu kommune EPHORTESEL
12078/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
11993/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 151/059 - Avklaring avløpsløsning SGO ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
11991/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 130/028 - Godkjent søknad om tilbygg til eks. bolig PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESEL
11979/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 099/004 - Igangsettingstillatelse for oppsetting av Mobilmast i Åtollen SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
9935/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 093/001 - Søknad om midlertidig avkjørsel og adkomstveg fra fv. 705 ved Kyllokrysset VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
7780/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Signert tilslutningserklæring - Skjenkekontroll Værnesregionen innkjøp EPHORTESEL
11931/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 053/001 - Godkjent deling av tomt nr 5, 6 og 7 Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11933/2020 20201014 14.10.2020 Internt notat Bekreftelse på mottatt politiattest Kristin Balstad EPHORTESEL
11897/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på gravemelding - kryssing av veg for ny gatelyskabel Hårstadbakkene velforening Hårstadbakkene velforening EPHORTESEL
11906/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 036/024 - 036/031 - Angående krav om sammenslåing Anne Fiske Skrøvseth EPHORTESEL
11910/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 135/072 - Melding om endring av ansvarsrett SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
11912/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Lønnenheten i Værnesregionen EPHORTESEL
11953/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 036/001 - Godkjent søknad om deling av grunneiendom til boligtomt Torgrim Garberg EPHORTESEL
11988/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 064/130 - Søknad om tillatelse til oppføring av garderobebygg SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
11974/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 032/002 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Camilla Isabell Kolstad EPHORTESEL
11975/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Vedrørende Ordføreroppropet om vindkraftutbygging Solveig Aunsmo EPHORTESEL
11978/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Økning i driftstilskudd - Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
11986/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 036/001 - Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon fra plankrav - fradeling av hyttetomt ved Børsjøen Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
12008/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 135/066 - Dokumentasjon - Jets instruksjonsmanual MILJØ-VVS AS EPHORTESEL
12009/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 135/066 - Merknader til foreløpig søknad MILJØ-VVS AS EPHORTESEL
12011/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Rapportering med kvittering - egenmeldt sykefravær for 01.07.-30.09.2020 - Bell skole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
11996/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 063/277 - Søknad om midlertidig brukstillatelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESEL
11984/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 024/001 – Fossan 23 – Peder Morset folkehøgskole – Branntilsyn 2020 - Egenmelding PEDER MORSET STIFTELSE EPHORTESEL
11989/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2020 - Bell skole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
11990/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11757/2020 - Vedrørende Ordføreroppropet om vindkraftutbygging Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
11992/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Henvendelse broer snøscooter bygget uten godkjenning Asbjørn Johnsen EPHORTESEL
12014/2020 20201014 14.10.2020 Internt notat Mottatt politiattest Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
11800/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Referat fra styremøte Selbu Frivilligsentral Sigrid Fremstad Ner m.fl. EPHORTESEL
11908/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 036/031 - Begjæring om sletting av heftelse Statens kartverk Tinglysing EPHORTESEL
1274/2018 20201014 14.10.2020 Utgående brev Innkalling til utviklings samtale og opprettelse av individuell handlingsplan ***** EPHORTESEL
11995/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Etterspurte dokumenter i sak Jon O Stamnes EPHORTESEL
11997/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Henvendelse fra VG VERDENS GANG AS EPHORTESEL
12029/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedrørende kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap 3. - 4. november 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
12006/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 135/066 - Foreløpig ufullstendig søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann MILJØ-VVS AS EPHORTESEL
11911/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Marit Emstad EPHORTESEL
11899/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 018/001 - Bekreftelse Terje Løkås EPHORTESEL
11916/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 024/004 - Søknad om fradeling av hyttetomt Kai Morten Størseth EPHORTESEL
11917/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 024/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Kai Morten Størseth EPHORTESEL
11919/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Krav om erstatning etter tvisteloven § 20-12 Advokat Line Gulbrandsen EPHORTESEL
11920/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 065/129 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
11653/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Høringsbrev - Kommunal planstrategi 2019-2023 for Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
11958/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Line Eidem EPHORTESEL
11966/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 019/001 - Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. BALSTAD OLA EPHORTESEL
11932/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling Randi M Størseth EPHORTESEL
11767/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Sissel Stokke Sønstebø EPHORTESEL
11738/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Karin Kjøsnes EPHORTESEL
11740/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Linda Eirin Lynum EPHORTESEL
11742/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse May Inger Vollan Marstad EPHORTESEL
11743/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Kristine Møst EPHORTESEL
11744/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Torgeir Møst EPHORTESEL
11745/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Grethe Malvik Nykkelmo EPHORTESEL
11746/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Kjersti Stamnes Reinsborg EPHORTESEL
11747/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Ståle Stamnes Reinsborg EPHORTESEL
11748/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Torunn Sandvik Reinås EPHORTESEL
11753/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Martin Øyen Rotbakken EPHORTESEL
11755/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Merete Slupphaug EPHORTESEL
11758/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Solveig Solem EPHORTESEL
11759/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Tove Solli EPHORTESEL
11760/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Sara Kristina Strøm EPHORTESEL
11730/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Einar Edvardsen EPHORTESEL
11725/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Maria Rabben Belling EPHORTESEL
11736/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Elin Holten EPHORTESEL
11739/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Solbjørg Langnes EPHORTESEL
11741/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Oddrun Storli Løseth EPHORTESEL
11750/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Marte Grande Roli EPHORTESEL
11751/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Solveig Andersen Rolseth EPHORTESEL
11754/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Gretha Røset EPHORTESEL
11707/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Valg av meddommere til Tingretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Ingrid Elisabeth Mebust m.fl. EPHORTESEL
11727/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Hanne Uglemsmo Bjørvik EPHORTESEL
11729/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Heidi Uglemsmo Bjørvik EPHORTESEL
11732/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Helen Sofie Emstad EPHORTESEL
11718/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Laila Aftret EPHORTESEL
11722/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Monica Bakken EPHORTESEL
11915/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Endring av lånebetingelser SIFA AS EPHORTESEL
11972/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 032/002 - 032/003 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Bjørnar Kolstad m.fl. EPHORTESEL
11955/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 131/001 - 132/004 - Søknad om konsesjon Monika Vikhammer m.fl. EPHORTESEL
11956/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 121/012 - Kvittering for nabovarsel Håkon Krogstadmo EPHORTESEL
11961/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 129/001 - Søknad om omdisponering av skog til beite Jomar Kulseth EPHORTESEL
11963/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Egenmelding - foryngelsesplikt Odd Jarle Lien EPHORTESEL
11913/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat EPHORTESEL
11914/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 012/021 - Dispensasjon i forhold til gjeldende reguleringsplan Fuglem - Nodehytte NTE MARKED AS EPHORTESEL
11926/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11949/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 004/003 - Søknad om deling av grunneiendom Mimmi Solem EPHORTESEL
11950/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 004/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Mimmi Solem EPHORTESEL
11893/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 120/002 - Søknad om ferdigattest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
11765/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Ingfrid Toril Svendgård EPHORTESEL
11773/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Jostein Valen EPHORTESEL
11776/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av kompetanse, ansiennitet og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11777/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kartlegging av kompetanse, ansiennitet og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11900/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tiltredelsesmelding støttekontakt Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
11822/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om kryssing av veg i forbindelse med nedgraving av stikkledning for strøm - TENSIO BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
11823/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 082/002 - Vedrørende søknad om fradeling av areal til boligformål Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
11824/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Spørsmål til ordfører på kommunestyremøte 19.10.20 - Vedrørende smittevernstiltak i forbindelse med covid-19 Gro Mari Engen Hanem EPHORTESEL
11829/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11376/2020 - 084/013 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11831/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11362/2020 - 024/075 - Søknad om tillatelse til oppføring av hytte - Damtjønna Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11795/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 133/005 - Utsendelse av Varsel om oppmålingsforretning Gjertrud Lien m.fl. EPHORTESEL
11830/2020 20201012 12.10.2020 Saksframlegg/innstilling Utredning av barneskolestruktur 2020 EPHORTESEL
11832/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11256/2020 - Søknad om ytterligere tillatelse motorferdsel i utmark § 6 - Nedtaking av målemaster Eggjafjellet/Åsfjellet Jon Olav Kjøsnes EPHORTESEL
11833/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 125/001 - Godkjent søknad om ferdigattest - Fasadeendring og bruksendring av fjøs A FINSTAD CAD AS EPHORTESEL
11768/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse May B Leikvold Trapnes EPHORTESEL
11769/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Bjørgunn Uthus EPHORTESEL
11772/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Kristin Uthus EPHORTESEL
11778/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av kompetanse, ansiennitet og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11779/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av kompetanse, ansiennitet og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11781/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av leilighet ***** EPHORTESEL
11766/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Marius Svendgård EPHORTESEL
11770/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse ***** EPHORTESEL
11771/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Sissel Pettersen Uthus EPHORTESEL
11774/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Stian Motrøen Øhlén EPHORTESEL
11775/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Margrete Aas EPHORTESEL
11762/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Brit Solveig Størseth EPHORTESEL
11763/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse Berit Svanem EPHORTESEL
2953/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Korrigert lønnsansiennitetsberegning ***** EPHORTESEL
10155/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Innkalling til møte i stadnamnkomiteen Aase Uthus m.fl. EPHORTESEL
11901/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 030/004 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11903/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11904/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11905/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 130/003 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11888/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Info om hestehold i Øybergvegen 12 (Sak vedr. klage på hest) Camilla Isabell Kolstad EPHORTESEL
11889/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 011/033 - Sjekkliste installasjon ildsted VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESEL
11890/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 004/003 - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven Mimmi Solem EPHORTESEL
11891/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11676/2020 - 115/23 - Søknad om fritak fra boplikt Anonym EPHORTESEL
11892/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Rullering av anleggsplan Selbu Skytterlag SELBU SKYTTERLAG EPHORTESEL
4682/2019 20201012 12.10.2020 Utgående brev Mal arbeidsavtale sommerungdom xx EPHORTESEL
11846/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 045364.doc STATENS JERNBANETILSYN EPHORTESEL
11709/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 054/008 - 054/014 - 054/027 - Oversendelse av dokumenter KJELDSTAD HOLDING AS EPHORTESEL
11719/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Kartlegging av realkompetanse John Oddstein Aune EPHORTESEL
11708/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 John Espen Langseth m.fl. EPHORTESEL
11703/2020 20201012 12.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tillegg til godtgjøringsreglement folkevalgte - godtgjøring kontrollutvalget EPHORTESEL
11704/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 054/008 - Oversendelse av Matrikkelbrev etter kartfestet utfylling av sjøgrunn KJELDSTAD HOLDING AS EPHORTESEL
11705/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 054/008 - Underretning om utført matrikkelføring KJELDSTAD TRELAST AS m.fl. EPHORTESEL
11706/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Nina Oline Kjøsnes m.fl. EPHORTESEL
11702/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Vedrørende Erik Anderson Eidem og hustrus legat Arnold Gunnar Tørum EPHORTESEL
11710/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 020/018 - Oversendelse av Matrikkelbrev BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
11756/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 1096/2019 - Innvilget dispensasjon – søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av Stokkfjellet vindkraftverk fra Trønderenergi Kraft AS Anonym EPHORTESEL
11749/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev ***** Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
11737/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 11129/2020 - 036/001 - Høringsbrev - Søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt ved Børsjøen Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
11810/2020 20201012 12.10.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
11902/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av meddommere til Tingretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Mona Synnøve Fremstad EPHORTESEL
11847/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av realkompetanse May B Leikvold Trapnes EPHORTESEL
11852/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Gravemelding - kryssing av veg for ny gatelyskabel Hårstadbakkene velforening EPHORTESEL
11857/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Klage på støy m.m. fra Selbu restaurant og bar Raimonda Smilingiene EPHORTESEL
11860/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 101/018 - Søknad om ferdigattest Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
11861/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Svar på spillemiddelsøknad fra SELBU KOMMUNE - 76591 Kultursal i skoleanlegg Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11862/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Rullering av anleggsplan SELBU KLATREKLUBB EPHORTESEL
11866/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høring - forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
11871/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 024/024 - Godkjent søknad om ferdigattest - Fossan renseanlegg RØSET AS EPHORTESEL
11826/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Dommerforsikring Ståle S. Reinsborg Ståle Stamnes Reinsborg EPHORTESEL
11851/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til Selbu kommunes kulturpris 2020 ***** EPHORTESEL
11853/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Landsmøte 11. november 2020 (digitalt) LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTESEL
11863/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte - Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
11869/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgslønn 150720-150721 ***** EPHORTESEL
11872/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogsdrift bratt terreng TORE GRØTTE EPHORTESEL
11873/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 024/024 - Godkjent søknad om ferdigattest - Fossan renseanlegg Selbu kommune EPHORTESEL
11875/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av kompetanse, ansiennitet og firmaansiennitet ***** EPHORTESEL
11886/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 107/003 - Vedtak skogfond (udekka investering) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11887/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling Statens vegvesen EPHORTESEL
15159/2015 20201012 12.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar Anny Siraas EPHORTESEL
7276/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11854/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Problemrapport - trafikklys Torleif Uthus EPHORTESEL
10714/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 087/001 - 087/006 - 089/001 - 089/009 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Hallgeir Belsås m.fl. EPHORTESEL
11856/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 065/107 - Søknad om ferdigattest Jan Olav Thyholt EPHORTESEL
11898/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift - Brann- og redningsvesenforskriften DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESEL
11896/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Eiermøte Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESEL
11859/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 025/001 - Søknad om ferdigattest Paul Vegard Fossum EPHORTESEL
1451/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Referat fra møte 04.02.2020 ***** EPHORTESEL
11516/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020 ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTESEL
11817/2020 20201011 11.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av realkompetanse Helen Sofie Emstad EPHORTESEL
11818/2020 20201011 11.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Innkalling til pårørendemøte 20.oktober 2020 ***** EPHORTESEL
11816/2020 20201011 11.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av realkompetanse Kjersti Stamnes Reinsborg EPHORTESEL
11782/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 036/024 - 036/031 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Anne Fiske Skrøvseth EPHORTESEL
11797/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 123/009 - Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11799/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 123/005 - Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11796/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs HELSEDIREKTORATET - Avd. akuttmedisin og beredskap EPHORTESEL
11792/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om kryssing av veg i forbindelse med nedgraving av stikkledning for strøm - TENSIO BJ. ØDEGAARD ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
11794/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til Selbu kommunes kulturpris 2020 ***** EPHORTESEL
11784/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsutvalgsmøte (LSU) 28.05.20 Kommuneoverlegen i Værnesregionen EPHORTESEL
11785/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven - endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11786/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende klagebehandling Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11787/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av realkompetanse Tove Solli EPHORTESEL
11790/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 067/018 - Signert leiekontrakt ***** ***** ***** EPHORTESEL
11798/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Silje Græsli EPHORTESEL
11801/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 123/041 - Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
11802/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 151/048 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Grim Ole Bolmøyen EPHORTESEL
11805/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 078/010 - Pantsatt jordeiendom -signert dokument klage 2 Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11813/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kartlegging av bruken av skolesekker blant 1. og 2. klassinger høsten 2020 i Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11783/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Oversendelse av klage Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11804/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 067/107 - Begjæring om sletting SELBU SANITETSFORENING EPHORTESEL
7059/2017 20201009 09.10.2020 Utgående brev Søknad om vaktfritak ***** EPHORTESEL
11788/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 024/024 - Søknad om ferdigattest RØSET AS EPHORTESEL
11789/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 120/002 - Søknad om ferdigattest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
11752/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar: Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11735/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11431/2020 - 147/104 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11757/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Vedrørende Ordføreroppropet om vindkraftutbygging Solveig Aunsmo EPHORTESEL
11728/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11513/2020 - 024/076 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11731/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11273/2020 - 051/094 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11733/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11362/2020 - 024/075 - Søknad om tillatelse til oppføring av hytte - Damtjønna Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11712/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev 063/066 - Oppdatert Ansvarsrett og Gjennomføringsplan HENT AS EPHORTESEL
11688/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11678/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11714/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Utbetaling - Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
11726/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11357/2020 - 065/129 - Søknad om oppføring av garasje Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11713/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endringer i viltloven mv. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11716/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11439/2020 - Bestilling einnsyn - 11007/2020 - 043/036 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11721/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Invitasjon til å teste 3D-visualisering av egen strandsone KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
11723/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11474/2020 - 063/254 -Søknad om rammetillatelse Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11724/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11376/2020 - 084/013 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Celina Olsen Frølandshagen EPHORTESEL
11670/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn HUMAN ETISK FORBUND EPHORTESEL
11663/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 0101.2025 Ståle Stamnes Reinsborg m.fl. EPHORTESEL
11665/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11676/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 115/23 - Søknad om fritak fra boplikt Frode Aas Suphellen EPHORTESEL
11717/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Underskrevet veiledningsavtale for perioden sept. 20 - feb. 21 ***** EPHORTESEL
11683/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Fastsettelse av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11764/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til Selbu kommunes kulturpris 2020 ***** EPHORTESEL
11780/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kartlegging av realkompetanse ***** EPHORTESEL
11761/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til Selbu kommunes kulturpris 2020 ***** EPHORTESEL
9671/2019 20201008 08.10.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
7281/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
10605/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
11668/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 131/001 og 132/004 - søknad om konsesjon. Paul Vikhammer m.fl. EPHORTESEL
11664/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 024/075 - Godkjent søknad for oppsetting av fritidsbolig NEO HYTTER AS EPHORTESEL
11715/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Sak angående pipeutbedring Ingrid Aftret EPHORTESEL
11720/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev LVK-nytt - 7. oktober 2020 LVK EPHORTESEL
11524/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av leieforhold ***** EPHORTESEL
11661/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 024/076 - Godkjent søknad for oppsetting av fritidsbolig NEO HYTTER AS EPHORTESEL
11691/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 147/055 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Arna Pauline Eidem og Jon Eidem EPHORTESEL
11692/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Sigrid Skrødal EPHORTESEL
11698/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Vedrørende Erik Anderson Eidem og hustrus legat Arnold Gunnar Tørum EPHORTESEL
11672/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Informasjon om kurs- aktivitetsvenner og andre frivillige NEA RADIO AS EPHORTESEL
11675/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Informasjon om kurs- aktivitetsvenner og andre frivillige Arbeidsgruppa EPHORTESEL
11656/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse med overtakelse av områdekonsesjon fra Oppdal Everk AS Grete Johnsen EPHORTESEL
11640/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Innkalling til pårørendemøte 20.oktober 2020 Kristen Ingar Garberg m.fl. EPHORTESEL
11635/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Innkalling til pårørendemøte 20.oktober 2020 Jan Ove Aunehaugen m.fl. EPHORTESEL
11636/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Innkalling til pårørendemøte 20.oktober 2020 Rita Maj Elverum m.fl. EPHORTESEL
11638/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Ny henvendelse vedrørende folketelling ARKIVVERKET EPHORTESEL
11133/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på klage om skoleskyss Ingvild Stokke EPHORTESEL
11680/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Krav om erstatning etter tvisteloven § 20-12 Advokat Line Gulbrandsen EPHORTESEL
11685/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 1096/2019 - Innvilget dispensasjon – søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av Stokkfjellet vindkraftverk fra Trønderenergi Kraft AS Anonym EPHORTESEL
11687/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11129/2020 - 036/001 - Høringsbrev - Søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt ved Børsjøen Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
11673/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Informasjon om kurs- aktivitetsvenner og andre frivillige SELBYGGEN AS EPHORTESEL
11697/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Anmodning om refusjonsgaranti og enkeltvedtak - Kjøp av skoleplasser skoleåret 2020/2021 fra Selbu kommune TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESEL
11699/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 067/015 - Søknad om frakobling fra kommunalt vannverk SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
11700/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Invitasjon til inspeksjon på Stokkfjellet vindkraftverk 27.10.20 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
11701/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 107/003 - Søknad om utbetaling av udekka Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11631/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 10784/2020 - 115/23 - Søknad om fritak fra boplikt Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11646/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Utskrivningsklare pasienter juni 2020 St.Olavs Hospital EPHORTESEL
11647/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev 093/001 - Oversendelse av sak for eventuell påklaging - midlertidig adkomstveg ved Kyllokrysset, ifm Stokkfjellet vindpark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11590/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev 119/011 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk STOKMO EIENDOM OG UTLEIE AS EPHORTESEL
11624/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tillatelse til felling av svartspett på Gnr.115 Bnr.20 på Nekkåbjørga. Oddmund Voldseth EPHORTESEL
11651/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Svar på møteinnkalling ***** EPHORTESEL
11619/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10790/2020 - Bestilling einnsyn - 10565/2020 - 150/040 - Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein Celina Olsen EPHORTESEL
11147/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11669/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 064/157 - E-postutveksling ang. krav om endring av reguleringsplan Nesta II TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTESEL
11671/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Vedlegg til sak Advokat Line Gulbrandsen EPHORTESEL
11677/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Krav om erstatning etter tvisteloven § 20-12 Advokat Line Gulbrandsen EPHORTESEL
11679/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 133/029 - Søknad om ferdigmelding av sanitæranlegg Harald Sandnesmo EPHORTESEL
11682/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
11556/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Bestilling einnsyn - 11205/2020 - 115/023 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11492/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Oversendelse av brev fra Helsedirektoratet IN GRUPPEN AS m.fl. EPHORTESEL
11377/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev 082/002 - Høring vedrørende søknad om fradeling av areal til boligformål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
11327/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av bankbokser i Selbu Sparebank SELBU SPAREBANK EPHORTESEL
11375/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar - Tall på motorferdsel i utmark - frist 7.10.20. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
11546/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 084/013 - Godkjent søknad om tilbygg til hytte Svein Arne Lundemo EPHORTESEL
11639/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på ny henvendelse vedrørende Folketelling 1825 for Selbu og Tydal Arne Reidar Jullum EPHORTESEL
11637/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Svar vedrørende folketelling fra Selbu og Tydal prestegjeld 1825 ARKIVVERKET EPHORTESEL
11627/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11256/2020 - Søknad om ytterligere tillatelse motorferdsel i utmark § 6 - Nedtaking av målemaster Eggjafjellet/Åsfjellet Jon Olav Kjøsnes EPHORTESEL
11628/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Servicerapport utført arbeide Eggafjellet HELITRANS AS EPHORTESEL
11632/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende Folketelling 1825 for Selbu og Tydal Arne Reidar Jullum EPHORTESEL
11644/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev 107/003 - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11527/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 054/044- Godkjent søknad om ferdigattest - Innbygda kloakkrenseanlegg RØSET AS EPHORTESEL
11649/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Innkalling til pårørendemøte 20.oktober 2020 ***** EPHORTESEL
11650/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Steinar Undlien Meistad EPHORTESEL
11387/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse i deler av stilling ***** EPHORTESEL
11394/2020 20201006 06.10.2020 Saksframlegg/innstilling Utredning om mulige alternativer til barnevernstjenesten i Værnesregionen - versjon 2 EPHORTESEL
11599/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Invitasjon scenarioseminar 4.11.20 opplevelsesnæring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11549/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 014/026 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett Inger Marie Byberg EPHORTESEL
11530/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 065/004 - Godkjent søknad om ferdigattest - Enebolig NORDBOHUS AS m.fl. EPHORTESEL
11572/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESEL
11548/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Veiesedler september INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
11534/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11273/2020 - 051/094 - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Anonym EPHORTESEL
11536/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Etterspør utvidet dokumentasjon til søknad om registrering i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
11540/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 10784/2020 - 115/23 - Søknad om fritak fra boplikt Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11528/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke VF 91249 STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
11560/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til lederutdanning ***** EPHORTESEL
11562/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 053/001 - Søknad om deling av grunneiendom Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11563/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 053/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11566/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 053/001/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11568/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 053/001/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11550/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Janicke Johnsen Persen EPHORTESEL
11565/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten IKA Trøndelag Postmottak EPHORTESEL
11541/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2020 – skjøtsel av slåttemark på Grossvollen i Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11547/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Vedlegg til fusjonsplan - sist meldte vedtekter for TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
11529/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 054/044- Godkjent søknad om ferdigattest - Innbygda kloakkrenseanlegg Selbu kommune EPHORTESEL
11554/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Silje Græsli EPHORTESEL
11555/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 036/001 - Søknad om deling av grunneiendom til bolighus Torgrim Garberg EPHORTESEL
11557/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Tonje Stokke EPHORTESEL
11567/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 053/001/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
11569/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknadsskjema - Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11570/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11573/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Rullering av anleggsplan 2020 SELBU SKYTTERLAG EPHORTESEL
11537/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Orientering - fusjonsplan TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Service AS (datterselskap) TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
11543/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 115/020 - Felling av hakkespett på Gnr.115 Bnr.20 på Nekkåbjørga. Oddmund Voldseth EPHORTESEL
11544/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev FELLES ANSKAFFELSE AV PERSONLIG SMITTEVERNUTSTYR ( PVU) Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
11545/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Ny utlysning av tilskudd til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger og påminnelse om tilskudd til veiledning av LIS3 i allmennmedisin FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11551/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 130/028 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESEL
11552/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 101/018 - Fylkesmannen fraråder dispensasjon fra kommuneplan - opparbeidede tiltak ved hytte ved Hersjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11553/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 036/001 - Søknad om deling av grunneiendom til fritidshus Torgrim Garberg EPHORTESEL
11539/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Engasjementsbrev Selbu kommune REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
11404/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 044/004 - ferdigattest - tilbygg bolighus Tonje Bjørling EPHORTESEL
11349/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Rullering av anleggsplan 2020 SELBU IL m.fl. EPHORTESEL
11472/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Referat fra møte i SLT 02.10.20 Barnevernstjenesten i Værnesregionen m.fl. EPHORTESEL
11475/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Vedrørende arbeidstaker ***** EPHORTESEL
11455/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Svar på åpen jobbsøknad Mirjana Zdravkovic EPHORTESEL
11408/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
11494/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 133/046 - Om avløpsanlegg Tomashaugen Stine S Uthus Kjærnsmo EPHORTESEL
11480/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 147/027 - Bekreftelse på fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Tonje Balstad Furan EPHORTESEL
11481/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - hjemmetjenesten Kjersti Merete B Bakken EPHORTESEL
11484/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 030/002 - 030/139 - 030/148 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Bente Setsaas m.fl. EPHORTESEL
11467/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 030/147 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring HØIBY EIENDOM AS m.fl. EPHORTESEL
11432/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling - Hjemmetjenesten Tuva Dyrdal EPHORTESEL
11407/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 16049/2019 - Samarbeidsavtale mellom Selbu Husflidcentral og Selbu kommune om benyttelse av Selbu Bygdemuseum Brit Uni Kjøsnes EPHORTESEL
11422/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 078/010 -Pantsatt jordeiendom Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11402/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling - 10880/2020 - Svar på bestilling einnsyn - 9476/2020 - 131/001, 132/004 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Bjarte Arve Sundal EPHORTESEL
11403/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 10875/2020 - Svar på bestilling einnsyn - 9476/2020 - 131/001, 132/004 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Bjarte Arve Sundal EPHORTESEL
11503/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 030/147 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftede grunnboksutskrifter HØIBY EIENDOM AS EPHORTESEL
11129/2020 20201003 03.10.2020 Utgående brev 036/001 - Høringsbrev - Søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt ved Børsjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
10547/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling - sykehjemmet EFD Kaisa M A Korvanen-Mæland EPHORTESEL
11499/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTESEL
11504/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTESEL
11500/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Endret gebyrsystem for septiktømming - innhenting av opplysninger om boenheter fra kommunen INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
11513/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 024/076 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESEL
11488/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sentrumskonferansen 2020 Sentrumskonferansen 2020 EPHORTESEL
11457/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11460/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11463/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbakemelding på 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt fra 2011 på vedtakstilskudd Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11469/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11474/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 063/254 -Søknad om rammetillatelse Selbu Byggtre AS EPHORTESEL
11479/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
11489/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11205/2020 - 115/023 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Rune Slind Grøtte EPHORTESEL
11468/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11470/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11461/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11462/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten EPHORTESEL
11465/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 033/034 - Søknad om godkjenning av areal for areal og kulturlandskapstilskudd John Slind EPHORTESEL
11491/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 040/004 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Nina Meland EPHORTESEL
11490/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Inkluderingsprisen 2020 - Gi den til noen som fortjener den TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11495/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Aktiv Forsyning - Implementering Selbu sykehjem status uke 40 ASCAN AS EPHORTESEL
11496/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk Forbund EPHORTESEL
11497/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra VR Innkjøp om Aktiv Forsyning / aScan Rita Endresen EPHORTESEL
11493/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Invitasjon inkubatorprogrammet Markedshage 2020-2022 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11487/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 147/027 - Riving av hus INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
11498/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev CRPD - Fra konvensjon til praksis Funsksjonshemmedes fellesorganisasjon trøndelag EPHORTESEL
11367/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 148/014 - Godkjent søknad om ferdigattest - Tilbygg hytte Svein Arild Widerøe EPHORTESEL
11373/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 030/003 - 030/058 - 030/063 - 030/066 - 030/077 - 030/078 - 030/090 - 030/091 - 030/092 - Utsendelse av varsel om oppmålingsforretning Janne Berit Moslett Welve m.fl. EPHORTESEL
11424/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Henvendelse vedr utdanning ***** EPHORTESEL
11411/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
11437/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Kvittering på innsendt søknad Selbumagasinet EPHORTESEL
11371/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 120/035 - Godkjent søknad om ferdigattest - Bru for beitedyr MOSLET - KULSET BEITELAG SA EPHORTESEL
11441/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
11447/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 Ove Harrys Transport EPHORTESEL
11450/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Ferdigattest for sanert privat oljetank MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
11440/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Ny tilbakemelding vedrørende Tilbakemelding på 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt fra 2011 på vedtakstilskudd Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11444/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Planprogram Regional plan for kulturminner vedtatt 26.2.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
11456/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om kultutmidler andre lag og organisasjoner SELBU BYGDEKVINNELAG EPHORTESEL
11438/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Klage på avslag skoleskyss Lene Græsli EPHORTESEL
11448/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Kvittering på innsendt søknad Ove Harrys Transport EPHORTESEL
11439/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Bestilling einnsyn - 11007/2020 - 043/036 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Celina Olsen EPHORTESEL
11442/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad - Støtteordning kommunalt næringsfond Covid-19 Selbumagasinet - vintermagasin EPHORTESEL
11443/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 054/044 - Svar manglende dokumentasjon søknad ferdigattest - Renseanlegg RØSET AS EPHORTESEL
11445/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Kvittering på innsendt søknad SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
11449/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Hytte Hersjøen Tor Øystein Mebust EPHORTESEL
11451/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 151/064 - Oppfølging - Avklaringer - Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - Renseanlegg NORSK MILJØSERVICE AS EPHORTESEL
11413/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt fra 2011 på vedtakstilskudd Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11409/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 082/001 - Søknad om deling av ny grunneiendom til bolighus Jan Erik Marstad EPHORTESEL
11410/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 082/001 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jan Erik Marstad EPHORTESEL
11434/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 030/153 - 030/154 - 030/155 - 030/156 - 030/157 - 030/158 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning HØIBY EIENDOM AS EPHORTESEL
11435/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Høring - Planprogrammet for landbruksplanen til Trondheim kommune på offentlig høring TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESEL
11423/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast May Iren Thyholt EPHORTESEL
11425/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Takker nei til tilbudt stilling Marit Langli EPHORTESEL
11426/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 099/002 - Søknad om endring av gitt tillatelse Eva Marie Uthus EPHORTESEL
11427/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt fra 2011 på vedtakstilskudd Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11429/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 147/104 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
11430/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 129/015 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
11431/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 147/104 - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Rolf Olstad EPHORTESEL
11363/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 063/055 - Godkjent søknad om ferdigattest - Veg KJØSNES MASKIN AS EPHORTESEL
11415/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Prosjekt motorferdsel i utmark - orientering om befaring m.m - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11417/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen per 10. september og informasjon fra Landbruksdirektoratet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
11374/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 124/004 - Mangler i søknaden om ferdigattest - Bolig SELBOE BYGG AS EPHORTESEL
11392/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 054/044 - Manglende dokumentasjon søknad ferdigattest - Renseanlegg RØSET AS EPHORTESEL
11393/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11354/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Lønnsmelding - ekstra godtgjøring for arbeid i ferie ***** EPHORTESEL
11190/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev 078/010 - Avvist klage på vedtak som er gjort av Selbu kommune for driveplikt Klaus Berge fra 2011 på vedtakstilskudd Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
11250/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11452/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Åpen søknad Mirjana Zdravkovic EPHORTESEL
11381/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 030/003 - 030/058 - 030/063 - 030/066 - 030/077 - 030/078 - 030/090 - 030/091 - 030/092 - Utsendelse av varsel om oppmålingsforretning Ståle Andre Holmen-Heia EPHORTESEL
11382/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 026/006 - Søknad om tillatelse til oppføring av lagerskur Jon O Stamnes EPHORTESEL
11386/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 123/019 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
11389/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Gry Horven EPHORTESEL
11391/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11379/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 044/004 - Søknad om ferdigattest Tonje Bjørling EPHORTESEL