eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12748/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Oversendelse av spillemiddelsøknader 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
483/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev 072/006 Om uteblitt svar Steinar Grøtte EPHORTESEL
490/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Forespørsel om innsyn i ordfører, rådmann og eventuell varaordførers lønn/godtgjørelse per 01.01.20 Nettavisen EPHORTESEL
508/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev 103/006 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Jan Olav Warmdal EPHORTESEL
509/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Lene Græsli EPHORTESEL
518/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Rune Mogård EPHORTESEL
550/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vedr. vannskade Vikvarvvegen 117 - regresskrav PROTECTOR FORSIKRING ASA EPHORTESEL
555/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 129/15 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
510/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Lene Græsli EPHORTESEL
511/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Ola Torkjel Flakne EPHORTESEL
512/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Siv Iren Nykkelmo EPHORTESEL
513/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Siv Iren Nykkelmo EPHORTESEL
516/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev 014/001 - 012/011 - 012/013 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Ola Morten Fuglem EPHORTESEL
546/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Rapportering årsverk per 31.12.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
548/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Innkomne søknader SELBU KOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
549/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til trykking av bind III i bokverket "Gammelt handverk og handverkere i det nordenfjeldske gjennom 1000 år" Foreningen for gammelt handverk i det nordenfjeldske EPHORTESEL
537/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Arild Tveten Aune EPHORTESEL
480/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev 133/005/, 067/036, 067/053 - Godkjent avtale om leie av jord TORMOD MORSET EPHORTESEL
484/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Solveig Stamnes Daffinrud EPHORTESEL
528/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Manglende svar fra Selbu kommune SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN EPHORTESEL
529/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utbedring av Fv 705 - Øybergkammen - Selbu 1705/15 - 36/1 - 35/4 - 35/26 - 33/9 og 33/32 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
536/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Kjetil Flakne EPHORTESEL
538/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling med tanke på å nå Regjeringens mål om å eliminere Hepatitt C som folkehelseproblem HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
540/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev 030/120 - Retur av rettighetsavtale for høyspent og lavspent jordkabel DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTESEL
541/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - vurdere og prioritere søknader BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESEL
542/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høring om forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatt pleiepenger ved barnets død ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTESEL
543/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - bekreftelse fra kommunen BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESEL
544/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESEL
485/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innfridd lån - 14922844 01 HUSBANKEN EPHORTESEL
461/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til regionmøter landbruk i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
464/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsmøter i forbindelse med utarbeidelse av nye retningslinjer for prioritering og tildeling av spillemidler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
439/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Refusjon jordmor 2.halvår 2019- Selbu kommune TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESEL
459/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Varsel om prisregulering av rammeavtalepriser KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
460/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Høringsnotat sykepenger pleiepenger korrigert ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTESEL
467/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Forespørsel om sluttrapport - Selbu sykehjem - forurenset grunn MULTICONSULT ASA EPHORTESEL
475/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse, aktivitet og service EPHORTESEL
446/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale for Sak- og arkiveringssystemer - overføring av atale fra Evry As - Sikri AS EVRY NORGE AS m.fl. EPHORTESEL
449/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 031/024 ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
456/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rekreasjonsløyper i området Sørungen Sørungen hytteforening EPHORTESEL
457/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 032/001/001 - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse til tiltak for utsprengning og avretting av areal på område for Næringsvirksomhet Selbu kommune EPHORTESEL
463/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 133/005 - Jordleiekontrakt mellom gnr 131/002 og 133/005 TORMOD MORSET EPHORTESEL
468/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av oppnevning i råd for eldre og funksjonshemmede FFO TRØNDELAG EPHORTESEL
374/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 094/006 - ferdigattest tilbygg hytte Geir Moe EPHORTESEL
399/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 200/001 Motorferdsel - Hersjøen eller Flora til Søndre Evjevollen (Annevollen) i Roltdalen Jan Olav Warmdal EPHORTESEL
381/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad dispensasjon motorisert ferdsel - Ferdselsled til Rørosmartnan Selbu Lasskjørarlag c/o John Renå EPHORTESEL
410/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 143/075 - Godkjent søknad om rehabilitering av skorstein ALPHAPIPE AS EPHORTESEL
391/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Tone Langseth EPHORTESEL
414/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 063/087 - ferdigattest tilbygg bolig Marius Hansen Mosbø EPHORTESEL
15790/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på krav om høyere fast stilling ***** EPHORTESEL
443/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 032/001/001 - Igangsettingstillatelse til tiltak for utsprengning og avretting av areal på område for Næringsvirksomhet SELBU KOMMUNE SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING EPHORTESEL
11524/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev 072/009 Avløpsløsning Steinar Grøtte EPHORTESEL
15517/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak - Prioritering av spillemiddelsøknader 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
454/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kommuneoverlegens oppgaver Kommuneoverlegen EPHORTESEL
504/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Røykluktplager ***** EPHORTESEL
502/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 038/002 - 038/003 - Søknad om deling av grunneiendom Bjørn Erik Langseth EPHORTESEL
499/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Frode Welve EPHORTESEL
500/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Trønderenergi vind AS - Stokkfjellet vindkraftverk - godkjenner utvidelse av massetak 4 og en mindre justering av internvei NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
503/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 038/002 - 038/003 - Dispensasjon etter plan- og bygningsloven Bjørn Erik Langseth EPHORTESEL
505/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 024/068 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Ola Raaen Grendstad EPHORTESEL
506/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen - desentralisert kompetanseutvikling TYDAL KOMMUNE EPHORTESEL
447/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Hans Ivar Stene EPHORTESEL
486/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til beredskapskonferanse 4. mars 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
470/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur DYRENES RETT EPHORTESEL
474/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Marit J Bårdsgård Stokke EPHORTESEL
442/2020 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - HJEMMEHJELP 50% FAST STILLING - st. ref. (4177101869) Ingrida Petrauskaite EPHORTESEL
440/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev 150/013 Krav om utbetaling fra skogfond til vegvedlikehold Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
438/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - HJEMMEHJELP 50% FAST STILLING - st. ref. (4177101869) Annelise Kolstad EPHORTESEL
441/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev 150/013 Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - grøfte-/bekkerensk Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
415/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding etter forenklet tilsyn 18.11.19 VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET EPHORTESEL
416/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Signert Samarbeidsavtale mellom Selbu Husflidscentral AS og Selbu kommune om benyttelse av Selbu Bygdemuseum SELBU HUSFLIDSCENTRAL AS EPHORTESEL
419/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
420/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedrørende inngått kjøpekontrakt i forbindelse med opprusting av Almåvegen Odd Leiv Sesseng EPHORTESEL
432/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 119/012 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter VIANOVA TRONDHEIM AS EPHORTESEL
434/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Nasjonal transportplan 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
435/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIER 100% ST. VIKARIAT - st. ref. (4177102202) Ane Holden Eliassen EPHORTESEL
437/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - HJEMMEHJELP 50% FAST STILLING - st. ref. (4177101869) Viktoriya Chutcheva EPHORTESEL
387/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 115/059 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Karstein Sørli EPHORTESEL
388/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 001/004 -Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Anne Marit Ligaard EPHORTESEL
394/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Vibeke Holst Solem EPHORTESEL
395/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Dorota Teresa Fydrych EPHORTESEL
397/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
398/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
403/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 001/004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Gunnar Ligaard EPHORTESEL
405/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Sonja Alise Borseth EPHORTESEL
407/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Tonje Hatlen Hårstad EPHORTESEL
412/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Melding om forenklet tilsyn VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET EPHORTESEL
413/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter forenklet tilsyn 18.11.19 VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET EPHORTESEL
421/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra Roltdalsfondet Roltdal beitelag EPHORTESEL
423/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedtak - Roltdal beitelag - innkjøp og arbeid i forbindelse med endring av gjerder fra Rotla til Litj-Fongen ved Kallarsvollen Skarvan og Roltdalen næringsfond EPHORTESEL
429/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 133/005 - Søknad om frakobling kommunalt vannverk/avløpsnett Mari Nervik Lerfald EPHORTESEL
430/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Forskuttering Årsøya Fritidspark AS ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
382/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Elisabeth Eidem EPHORTESEL
383/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 050/049 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Ole Valli EPHORTESEL
372/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Autorisasjon helsefagarbeider ***** EPHORTESEL
401/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 001/004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Jo Iver Ligaard EPHORTESEL
406/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 001/004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Gunhild Ligaard EPHORTESEL
409/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Melding om nedkomst ***** EPHORTESEL
402/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
404/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
380/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Mads Eilertsen EPHORTESEL
359/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenesten EPHORTESEL
361/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i ordfører, rådmann og eventuell varaordførers lønn/godtgjørelse per 01.01.20 Nettavisen EPHORTESEL
364/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
367/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Ferieavvikling - søknad om overføring ***** EPHORTESEL
360/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 064/053 - FV 6722 - søknad om ny avkjørsel samt fradeling av boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
385/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepenger ***** EPHORTESEL
424/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedtak - Roltdal beitelag - Innkjøp av 10 stk Telespor radiobjelle Skarvan og Roltdal næringsfond EPHORTESEL
425/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 004/001 - Dokumentasjon på kompetanse mangler - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann THOMAS ANGELLS STIFTELSER/ Selbu - Skogforvaltningen EPHORTESEL
427/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedtak - John Renå - innkjøp og utskifting av 30 stk Telespor radiobjeller Skarvan og roltdalen næringsfond EPHORTESEL
436/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - HJEMMEHJELP 50% FAST STILLING - st. ref. (4177101869) Sonja Bremset EPHORTESEL
114/2020 20200110 10.01.2020 Internt notat Refusjon Værnesregionen 2019 Heidi Flack Welve EPHORTESEL
312/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Til eldrerådet i din kommune Oddvar Georg Raaen EPHORTESEL
247/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 010/015 - Godkjent - Søknad om bygging av traktorveg kl 8 Arne Sesseng EPHORTESEL
354/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer - søknadsskjema for tilskudd til planarbeid TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
307/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i styret for Selbu eldresenter 21.01.20 Kolbjørn Uthus m.fl. EPHORTESEL
400/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESEL
422/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTESEL
408/2020 20200110 10.01.2020 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
376/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Jon Erik Haarstad EPHORTESEL
152/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på mottatt oppsigelse ***** EPHORTESEL
215/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 022/001 - Godkjent - Søknad om opprusting av skogbilveg Ivar Kristian Fuglem EPHORTESEL
378/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kreditnotagrunnlag ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESEL
15251/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
116/2020 20200110 10.01.2020 Internt notat Refusjon frankering 2019 Heidi Flack Welve EPHORTESEL
310/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av representanter og personlige vararepresentanter til styret i Selbu eldresenter Mona Synnøve Fremstad EPHORTESEL
311/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av hovedutvalg helse og oppvekst for valgperioden 2019 - 2023 Mona Synnøve Fremstad EPHORTESEL
316/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
324/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev 064/053 - FV 6722 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om ny avkjørsel fra samt fradeling av boligtomt Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
317/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Tone Langseth EPHORTESEL
347/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Status forskuddfinansiering Årsøya fritidspark AS ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
352/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfond 2019 ARNE J SESSENG EPHORTESEL
296/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Marit J Bårdsgård Stokke EPHORTESEL
332/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av husvertskontrakt HxGN SmartNet Selbu basen Leica Geosystems AS EPHORTESEL
258/2020 20200109 09.01.2020 Internt notat Refusjoner godtgjørelse daglig leder og styret i Selbu Næringsselskap Heidi Flack Welve EPHORTESEL
340/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev HELFO-rapport 3.tertial NORSK MEDISINALDEPOT AS EPHORTESEL
328/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev 099/019 - Melding om oppføring av grillhus Ingebjørg og Roar Husbyaune EPHORTESEL
329/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Ny konsernstrategi - revidering av utbyttepolitikk TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
331/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTESEL
334/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Elisabeth Matheson EPHORTESEL
335/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Selbu Lasskjørerforening - Nålbogen naturreservat - dispensasjon til motorferdsel med bandvogn og snøscooter til tråkking av led for kjøring med hest FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
339/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 9. januar 2020 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
344/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommunene kmd EPHORTESEL
210/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev 076/001 - Godkjent søknad for oppsetting av Redskapshus Steinar Berge EPHORTESEL
338/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Årsøya Fritidspark AS KL REGNSKAP SELBU AS EPHORTESEL
342/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev HELFO-rapport 2. tertial NORSK MEDISINALDEPOT AS EPHORTESEL
264/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Lønnsendring etter gjennomført utdanning ***** EPHORTESEL
346/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Forskuttering Årsøya Fritidspark AS ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
349/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIER 100% ST. VIKARIAT - st. ref. (4177102202) Paula Jönsson EPHORTESEL
350/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gjensidig avtale om bistand ved akutt brann- og ulykkessituasjoner Selbu Brann- og redningstjeneste EPHORTESEL
353/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2017 og 2018 - Kvellomyra gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS - Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
355/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Delvis godkjenning av detaljplan for landskap og miljø -Erosjonssikring i Tømra og Fosselv østre - Statkraft Energi AS - Selbu kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
356/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Innkalling til møte i styret for Selbu eldresenter tirsdag 21. januar kl. 12.00 SELBU PENSJONISTFORENING EPHORTESEL
209/2020 20200109 09.01.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
211/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Tonje Hatlen Hårstad EPHORTESEL
224/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
343/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Årsøya Fritidspark As KL REGNSKAP SELBU AS EPHORTESEL
145/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev 079/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Asbjørn A Fellinghaug EPHORTESEL
15904/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
13597/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 29.10.19 Kari Krogstad EPHORTESEL
11334/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - eiendomsskatt - Statnett EPHORTESEL
266/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
272/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 076/001 - Skogfond - Tilskudd til planting og vegandel STEINAR BERGE EPHORTESEL
273/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 76/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
277/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 080/004 - 043/006 - Søknad om deling av landbrukseiendom Inga Marie Paulsen EPHORTESEL
245/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 064/053 - Sametingets uttalelse - Søknad om ny avkjørsel samt fradeling av boligtomt - Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
249/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - BPA 2020 RO EPHORTESEL
212/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 010/015 - Søknad om bygging av traktorveg Arne Sesseng EPHORTESEL
213/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 022/001 - Søkand om opprusting av skogsbilveg Ivar Kristian Fuglem EPHORTESEL
228/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Til eldrerådet i din kommune PENSJONISTFORBUNDET EPHORTESEL
216/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 94/1 i Selbu (5032) Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
222/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 064/016 - Søknad om fritak/endring av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
248/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Invitasjon til seminaret "Kommunen og NAV - oppgaver, ansvar og økonomi SOFAK AS EPHORTESEL
281/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling ***** EPHORTESEL
301/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - september 2019 HELFO EPHORTESEL
305/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - oktober 2019 HELFO EPHORTESEL
306/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - august 2019 HELFO EPHORTESEL
262/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kurs - LIS1-veiledere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
308/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Ny årsrapport 2019 WALLAX AS EPHORTESEL
297/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Ferieavvikling - søknad om utsettelse ***** EPHORTESEL
299/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 143/075 - Søknad om ferdigattest ALPHAPIPE AS EPHORTESEL
300/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Hege Stokke EPHORTESEL
302/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - november 2019 HELFO EPHORTESEL
293/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 143/075 - Søknad om rehabilitering av skorstein ALPHAPIPE AS EPHORTESEL
303/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - juli 2019 HELFO EPHORTESEL
304/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - desember 2019 HELFO EPHORTESEL
15789/2019 20200108 08.01.2020 Internt notat Beregning av kostnader til scanneprosjekt / arkivtilsyn Anne Grete Bakken Stokmo EPHORTESEL
11342/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage - eiendomsskatt - Trønderenergi Nett AS EPHORTESEL
12224/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage Trønderenergi Nett AS - klagenemnd EPHORTESEL
12979/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling 153/024 - 2.gangs behandling - Klage på avslag på søknad av 18.03.19 om motorferdsel i umark EPHORTESEL
12898/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
12165/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage Statnett - klagenemnd EPHORTESEL
149/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev 083/001, 084/004 - Godkjent søknad om igjenfylling av grøft/ skrent Jo Inge Hoem EPHORTESEL
158/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon Tonje Kleven m.fl. EPHORTESEL
160/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev 119/005 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk Liv Svanhild Stokke EPHORTESEL
163/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
161/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling Marie Kulsetås EPHORTESEL
265/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 119/005 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
269/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknadsskrivedag i Kimen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
309/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Slamrapport, desember 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
214/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 094/001 - Skogfond - andel i opprusting av Hersjøvegen Gunnar Møllenhus EPHORTESEL
225/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
171/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
14955/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 26.11.19 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
12990/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling 041/016 - 2.gangs behandling - Klage på avslag på søknad om motorferdsel i utmark EPHORTESEL
159/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Rune Mogård EPHORTESEL
12391/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte mellom HTV og Personal og organisasjon 1.10.19 Kari Krogstad m.fl. EPHORTESEL
187/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
190/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast ***** EPHORTESEL
194/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
195/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
199/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
202/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev 078/010 Vedr. pantsatt jordeiendom Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
206/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Inngående brev ang husleie ***** EPHORTESEL
12732/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Jannicke Sundal EPHORTESEL
175/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Veiesedler desember 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
99/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar til klage på vedtak Bente Eidem EPHORTESEL
156/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Prisjustering iht. rammeavtale K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTESEL
157/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Rammeavtale Elektro K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTESEL
205/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Vedrørende husleie ***** EPHORTESEL
150/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Elisabeth Matheson EPHORTESEL
204/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev 080/004 - 043/006 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jon Arne Stokke EPHORTESEL
139/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Kristine Østby EPHORTESEL
153/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Signert tilsluttningserklæring bankavtale Værnesregionene innkjøp EPHORTESEL
141/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Avtale - vikar på pensjonistvilkår Solbjørg Karin Lunnan EPHORTESEL
142/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 126/003 - Ferdigattest for Lagerbygg Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
148/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 082/008 Melding om oppdatert delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Odd Magnar Thyholt EPHORTESEL
173/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Kvittering for innbetaling til husbanken - 14636158 HUSBANKEN EPHORTESEL
185/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Andreas Andersen EPHORTESEL
186/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
189/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Takker nei til tilbudt stilling Anja Lichtenberg EPHORTESEL
193/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** EPHORTESEL
197/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
203/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev NVEs innspill til Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Utbedring av Fv. 705 ved Øybergkammen, GBnr 1705/15, 36/1, 35/4, 33/32, 35/26 og 33/9 - Selbu kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
155/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Signert tilslutning Bemanningstjenster Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
172/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev 032/001 - Søknad om igangsettingstillatelse SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
174/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Kontaktperson til miljørisikoanalyse IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
176/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsrundskrivet 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
177/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev 076/001 - Søknad om oppsetting av nytt redskapshus/lagerbygg Steinar Berge EPHORTESEL
178/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Tilleggskurs om gnagermidler på landbrukseiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
180/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Toril Ofstad Selboe EPHORTESEL
181/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Ingrid Uthus EPHORTESEL
165/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet grunneiererklæring gnr 36 bnr 1 Torgrim Garberg EPHORTESEL
166/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet grunneiererklæring gnr 35 bnr 4 Bjørn Hammer EPHORTESEL
167/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Jannicke Sundal EPHORTESEL
168/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Jannicke Sundal EPHORTESEL
169/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Orientering - grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
170/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for utbedring av FV 705 ved Øybergkammen i Selbu Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
151/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og informasjon om at vi i 2020 vil fører tilsyn med distribusjonssystem. Mattilsynet EPHORTESEL
147/2020 20200107 07.01.2020 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
144/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 041/016 Klagebehandling hos Fylkesmannen pågår - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter - Nasjonal forskrift §5c Per Gunnar Klegseth EPHORTESEL
91/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Notat fra samtale ***** EPHORTESEL
118/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 004/001 - Dokumentasjon på kompetanse mangler - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann THOMAS ANGELLS STIFTELSER/ Selbu - Skogforvaltningen EPHORTESEL
109/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Geir Morten Aunehaugen EPHORTESEL
77/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på brev om fratredelse fra funksjon ***** EPHORTESEL
73/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Avtale midlertidig ansettelse - forlengelse Mads Eilertsen EPHORTESEL
93/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Grunneiererklæring for VL-trase i Selbu Statkraft Energi AS EPHORTESEL
61/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Lisbeth Skei EPHORTESEL
119/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Lærlingtilskudd 2.halvår 2019 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTESEL
16076/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev 115/058 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Kevin Frank EPHORTESEL
7401/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev Referat fra samtale 29.5.19 ***** EPHORTESEL
100/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Konstituering i stilling som leder av Servicetorget ***** EPHORTESEL
107/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Hege Aftret Rønsberg m.fl. EPHORTESEL
113/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 032/001 - Godkjent søknad om Rammetillatelse for utsprengning og avretting av areal på område for Næringsvirksbebyggelse Selbu kommune - Byggesak EPHORTESEL
108/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev 032/001 - Godkjent søknad om Rammetillatelse for utsprengning og avretting av areal på område for Næringsvirksbebyggelse SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
80/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Fv 6722 - 064/053 - søknad om ny avkjørsel samt fradeling av boligtomt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESEL
82/2020 20200106 06.01.2020 Internt notat Driftstilskudd 2020 - regnskapsbilag Robert Mulelid EPHORTESEL
88/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av skjenkeområde Cafe Langseth LANGSETH B AS EPHORTESEL
89/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar angående luft/luktplager ***** EPHORTESEL
62/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om ny vaktavtale til Lønn og regnskap Lønn og regnskap i Værnesregionen EPHORTESEL
103/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Jannicke Sundal EPHORTESEL
131/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 143/115 - Klage på manglende henting av renovasjon Arne Hokstad EPHORTESEL
134/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 143/118 - Klage på manglende henting av renovasjon Svein Gjervan EPHORTESEL
138/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Møtereferat Fylkesmannen RAMBØLL NORGE AS EPHORTESEL
146/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Renovasjons- og slamforskrift Kari Viken Olsen EPHORTESEL
67/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Endret arbeidsavtale fast Hege Borseth EPHORTESEL
76/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Kibrom T Gebrekristos EPHORTESEL
4865/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev Referat fra samtale 5.4.19 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
64/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast Christer L Norderval EPHORTESEL
110/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Alf Roar Slind EPHORTESEL
19/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Brit Randi Nytrø Gjønvik EPHORTESEL
84/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Ola Kulseth EPHORTESEL
16024/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev Delegert vedtak om ansettelse - Maria Ellefsen Maria Ellefsen EPHORTESEL
90/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på oppbevaring av post POSTEN NORGE AS EPHORTESEL
16139/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev Opphør av stilling i Miljøarbeidertjenesten ***** EPHORTESEL
97/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Hege Aftret Rønsberg EPHORTESEL
74/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenkeområde Cafe Langseth LANGSETH B AS EPHORTESEL
75/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Invitasjon til høring på nye avtaler for praksis mellom skoleeiere og NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU EPHORTESEL
83/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Lisbeth Skei EPHORTESEL
85/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Utvidet høringsfrist - Høring - Forslag til endring i folketrygdloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
38/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ingrid Uthus EPHORTESEL
66/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Tilslutningsskjema anbudskonkurranse hovedbankavtale Værensregionen innkjøp EPHORTESEL
71/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Emil Rostad Refseth EPHORTESEL
95/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTESEL
15726/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på Grundfos tilbud - bestilling GRUNDFOS NORGE AS EPHORTESEL
15725/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på Grundfos tilbud - bestilling Grundfos EPHORTESEL
98/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Hege Aftret Rønsberg EPHORTESEL
63/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Sissel Kjøsnes EPHORTESEL
68/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev AS Vinmonopolet Selbu - fornyelse av salgsbevilling Vinmonopolet EPHORTESEL
69/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Anette Dyrdal EPHORTESEL
70/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Tilslutningsskjema- konkurranse kjøp av vikartjenester innenfor helse og omsorg Værnesregionen innkjøp EPHORTESEL
78/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pensjonistvilkår Gerd Jorunn Hårstad EPHORTESEL
79/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast Maria Rotvold EPHORTESEL
102/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Utbedring av Fv. 705 ved Øybergkammen Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
72/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Storvika naturreservat - orientering om vernevedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
101/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Utbedring av Fv. 705 ved Tømra bru i Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
16078/2019 20200103 03.01.2020 Internt notat Bekreftet politiattest ***** EPHORTESEL
86/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport elg 2019 Ola Kulseth EPHORTESEL
27/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Utmelding av kulturskolen - ***** ***** ***** Brit Sissel Lien EPHORTESEL
28/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Utmelding av kulturskolen - ***** ***** Brit Sissel Lien EPHORTESEL
46/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Høring - Revidert samarbeidsavtale med retningslinjer mellom kommunene og HNT Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
58/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 125/001 - Søknad om byggetillatelse nytt lagerbygg Eivind Aune EPHORTESEL
7/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Endring av søknad om foreldrepenger ***** EPHORTESEL
10/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling ***** EPHORTESEL
16094/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Vibeke Holst Solem EPHORTESEL
54/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Ole Renå EPHORTESEL
56/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport elg 2019 Per Inge Kulseth EPHORTESEL
57/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2019 Per Inge Kulseth EPHORTESEL
31/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av tilskudd til Den Katolske Kirke i Midt-Norge DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT EPHORTESEL
51/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Anne Beathe Guldseth EPHORTESEL
25/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 004/001 - Midlertidig svar - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann THOMAS ANGELLS STIFTELSER/ Selbu - Skogforvaltningen EPHORTESEL
29/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 077/001/004 - Søknad om Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Kenneth Kvande EPHORTESEL
30/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Månedsrapport for desember DRIVE FOR LIFE AS EPHORTESEL
35/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Hermann Peder Bjugan EPHORTESEL
41/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Brev om registering som utdanningsvirksomhet og kommunesammenslåing HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
45/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
49/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 094/006 - Søknad om ferdigattest Geir Moe EPHORTESEL
50/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 126/003 - Søknad om ferdigattest Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
32/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 027/004 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
33/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Nils-Even Fuglem EPHORTESEL
16093/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Dorota Teresa Fydrych EPHORTESEL
53/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2019 Kjell M Kulsetås EPHORTESEL
16127/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
11/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedr. signering Dorota Teresa Fydrych EPHORTESEL
47/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Kjell Erik Setseng EPHORTESEL
55/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Ole Renå EPHORTESEL
52/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport elg 2019 Kjell M Kulsetås EPHORTESEL
16142/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven KOMPETANSE NORGE EPHORTESEL
16145/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til arbeid med kulturminneplaner 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
16146/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
16149/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse Velferdsforskningsinstituttet NOVA EPHORTESEL
16150/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad dispensasjon motorisert ferdsel! Selbu Lasskjørarlag EPHORTESEL
16152/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Oversendelse - VA-plan for Hersjøen hyttefelt GEOTYDAL AS EPHORTESEL
16154/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høring av forslag om endringer i solarieregelverket DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET EPHORTESEL
16157/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev 119/005 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
16158/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 20. desember 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
16159/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
16160/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
16161/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
16141/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Spillemidler Selbuskogen skisenter REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTESEL
16147/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Oppgjør Eidem og Flønes Jaktlag Eidem og Flønes jaktlag EPHORTESEL
16153/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Klage scootervedtak Odd Magnar Thyholt EPHORTESEL
16151/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev 138035.doc UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
16090/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev 067/066 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5b ***** EPHORTESEL
16091/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev 082/008 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Odd Magnar Thyholt EPHORTESEL
16098/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Ingrid Aftret EPHORTESEL
16099/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ola Bolmøyen EPHORTESEL
16100/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse av ferie ***** EPHORTESEL
16103/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
16104/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
16106/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2019 - kirkebygg HUSBANKEN EPHORTESEL
16051/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev 149/003/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Jan Berge EPHORTESEL
16055/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn - ang. feriepenger ***** EPHORTESEL
16105/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Melding fra kartverket Alf Roar Tuseth EPHORTESEL
16121/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema ***** EPHORTESEL
16117/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Opphør av arbeidsavtale knyttet til Selbu korensemble ***** EPHORTESEL
16096/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Phatchara J Auseth EPHORTESEL
16097/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Marit Emstad EPHORTESEL
16064/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev 099/005 - 100/002 - 100/003 - Nytt varsel om matrikkelføring Hans Bårdsgård m.fl. EPHORTESEL
16077/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Kontroll av Selbu kommunes myndighetsutøvelse av bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 13 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
16047/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn - utbetaling av ferie ***** EPHORTESEL
16048/2019 20191223 23.12.2019 Internt notat 050/049 - Verdivurdering Marit Kjøsnes Renå EPHORTESEL
16074/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Snøproduksjon 1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
16083/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Svar om forhold vedr. Gjelhaugen boligfelt. Jan Gunnar Uthus EPHORTESEL
16075/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Anne Beathe Guldseth EPHORTESEL
16068/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Andreas Andersen EPHORTESEL
16088/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev 150/059 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Stig Tillereggen EPHORTESEL
16107/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2019 - Skole og svømmeanlegg HUSBANKEN EPHORTESEL
16112/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2019 - kirkebygg HUSBANKEN EPHORTESEL
16118/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
16109/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2019 - Omsorgsboliger/sykehjem HUSBANKEN EPHORTESEL
16119/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Avtale om vaktordning for kommunale veier og anlegg f.o.m 01.01.20 SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
16095/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Linda Hage EPHORTESEL
16101/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse av ferie ***** EPHORTESEL
16102/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
16108/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2019 - Omsorgsboliger/sykehjem HUSBANKEN EPHORTESEL
16120/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Maria Ellefsen EPHORTESEL
16122/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
16123/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Brynhild Johnsen EPHORTESEL
16089/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev 120/035 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Hilde Merete Slind Stokke EPHORTESEL
16092/2019 20191222 22.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 041/016 Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter - Nasjonal forskrift §5c Per Gunnar Klegseth EPHORTESEL
16084/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig ***** EPHORTESEL
16085/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
16079/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
16080/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Høring av NOU 2019 20 En styrket familietjeneste BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTESEL
16082/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig Daniel Falcon Græsdal EPHORTESEL
16043/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 110/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - §5c Frank Otto Gjerde EPHORTESEL
16067/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Informasjonsbrev om vedtatte betalingssatser for 2020 Tjenestemottakere i Helse og omsorg EPHORTESEL
16063/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTESEL
16071/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til veibygging - Storvollvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
16081/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling Elin Sjøvold EPHORTESEL
16062/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Årsrapport 2019 for samarbeid mellom Coperio og Tømra / Innbygda bhg Ingrid Hveding EPHORTESEL
16022/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Brynhild Johnsen EPHORTESEL
16025/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Maria Ellefsen EPHORTESEL
16073/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Planinitiativ Moslet massetak Rambøll EPHORTESEL
16029/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
16087/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Hanne Myran EPHORTESEL
15945/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Forespørsel om forventet saksbehandlingstid - Snøscooterløyper i Selbu FYLKESMANNEN I NORDLAND EPHORTESEL
15984/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 118/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Kristian Stokke EPHORTESEL
15990/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 200/001/005 - Varsel om matrikkelføring - Retting i Matrikkelen Statskog SF m.fl. EPHORTESEL
16017/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Hege Stokke EPHORTESEL
16021/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Toril O. Selboe EPHORTESEL
15989/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Mari Wickstrøm Renå EPHORTESEL
15993/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev arbeidsavtale - midlertidig Atmasukha Ananda EPHORTESEL
15998/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler - Utsikten velforening TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
15980/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Dispensasjonssøknad - Utbedring av Fv. 705 ved Tømra bru i Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
15985/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 094/021 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Ole Jørgen Skaugen EPHORTESEL
16000/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 053/001 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Christian Fuglem EPHORTESEL
16005/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Sissel Kjøsnes EPHORTESEL
16010/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat Mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
15979/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 116/033 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5c Sveinung Jørum EPHORTESEL
16032/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev SIKRI AS blir ansvarlig for Evrys virksomhet innenfor Sak- og arkiveringssystemer EVRY NORGE AS EPHORTESEL
16033/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Dokumentasjon kompetanse hos prosjekterende/utførende for renseanlegg SELBUHUS AS EPHORTESEL
16034/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende Folketelling 1825 for Selbu og Tydal Arne Reidar Jullum EPHORTESEL
16035/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk FINANSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
16037/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tillatelse til kryssing av fylkesveg - fv. 705 Innbygda STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
16041/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Brev fra Finansdepartementet FINANSDEPARTEMENTET EPHORTESEL
16023/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Ledelse for kvalitet i opplæringstilbudene. Etterutdanning for ledere i voksenopplæringene i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
16038/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tillatelse til kryssing av fv. 6722 - Vikarvvegen STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
16039/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 19.desember 2019 Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
16042/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer domstoladministrasjonen EPHORTESEL
15939/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 063/139 - Godkjent søknad om veranda til enebolig Steinar Furan EPHORTESEL
16018/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon 2020 ***** EPHORTESEL
15986/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 151/047 Melding om delegert vedtak - Tillatelse motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §5b ***** EPHORTESEL
15997/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
16020/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte 18.12.2019 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTESEL
15992/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Martin Edvinsen EPHORTESEL
15983/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 016/019 - 016/027 - Oversendelse av dokumenter angående tinglyst sletting av heftelse Ola Fuglem EPHORTESEL
15948/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - følges regelverket KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
15950/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Valg av representant og vararepresentant til vannregionutvalget i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune m.fl. EPHORTESEL
15953/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Godkjenning av kommunal egenandel - Lager/servicebygg - Selbu ballklubb SELBU BALLKLUBB EPHORTESEL
15956/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Godkjenning av kommunal egenandel - Lyssetting i Saaslia alpinanlegg SELBUSTRAND IDRETTSLAG EPHORTESEL
15959/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Endringsmelding ***** EPHORTESEL
15941/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat fra samtale 18.12.19 ***** EPHORTESEL
16027/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Møtereferat Fylkesmannen Rambøll EPHORTESEL
16028/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tomt i Molia Alf Roar Tuseth EPHORTESEL
15926/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Maria Rotvold EPHORTESEL
15965/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 032/006 - 032/007 - 032/008 - Oversendelse av Matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
15949/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat Vedtak i forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - følges regelverket opp Stig Roald Amundsen EPHORTESEL
15884/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Dispensasjonssøknad - Utbedring av Fv. 705 ved Øybergkammen i Selbu kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
15954/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
15968/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Linda Hage EPHORTESEL
15934/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 138/033 - 138/034 - Oversendelse av dokumenter angående tinglyst sletting av heftelse Haldor Hoem EPHORTESEL
15936/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 032/001/003 - 032/001/004 - 032/001/005 - Oversendelse av Protokoll for oppmålingsforretning - Varsel om matrikkelføring Evy Helen Bugten m.fl. EPHORTESEL
15943/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Utbetaling av støtte til filmprosjekt - Selbu Teaterforum SELBU TEATERFORUM m.fl. EPHORTESEL
15955/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling einnsyn - 15805/2019 - Forhold vedrørende Gjelhaugen boligfelt Kolbjørn Uthus EPHORTESEL
15938/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Autorisasjon - vernepleier ***** EPHORTESEL
15876/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av vertskommuneavtaler STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESEL
14287/2019 20191218 18.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunal egenandel - Lager/servicebygg - Selbu ballklubb EPHORTESEL
15961/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev LVK - Regionmøter invitasjon og program landssamanslutning EPHORTESEL
15970/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
15973/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling Linda Sandvik EPHORTESEL
15975/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 143/156,133 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Øyvind Sandaune EPHORTESEL
15976/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 143/156,133 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Lill Harriet Sandaune EPHORTESEL
15966/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast Brit Elin Fuglem EPHORTESEL
15969/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr - 2019 Per Fuglem EPHORTESEL
15971/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr - 2019 Magne Olai Arnevik EPHORTESEL
15972/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse - rådyr - 2020 Magne Olai Arnevik EPHORTESEL
15977/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 063/087 - Søknad om ferdigattest Marius Hansen Mosbø EPHORTESEL
15942/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling SELBU TEATERFORUM EPHORTESEL
15946/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Dokumentasjon på kompetanse Dag Vareide EPHORTESEL
15899/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Anja Lichtenberg EPHORTESEL
15952/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESEL
15960/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 050/087 - Angående forhold registrert ved tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
15963/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Undertegnet avtale om endring av stilling ***** EPHORTESEL
15978/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 137/047 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Per Øyvind Hansvold EPHORTESEL
15886/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Slamrapport November 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
15745/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev 065/001 - 065/004 - Mangelfull søknad - Utilstrekkelige tilleggsopplysninger Gunnbjørg Hårstad m.fl. EPHORTESEL
15769/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Konstituering i stilling som styrer ved Tømra og Innbygda barnehager - forlengelse ***** EPHORTESEL
15798/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Urszula Daniela Ksiazek EPHORTESEL
15794/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Stans av avtale om avlønning knyttet til Selbu korensemble ***** EPHORTESEL
15796/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Daniel Falcon Græsdal EPHORTESEL
15754/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev 147/001 - Godkjenning - VA-plan for Gullset Søndre hyttefelt Dag Vareide EPHORTESEL
15829/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
15857/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast Brit Elin Fuglem EPHORTESEL
15918/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Fratredelse fra funksjon ***** EPHORTESEL
15862/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Anette Dyrdal EPHORTESEL
15921/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 094/006 - Søknad om ferdigattest Geir Moe EPHORTESEL
15925/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Avtale fosterhjemsplasserte elever i skole og veileder fosterhjemsplasserte i barnehage KOMMUNENES SENTRALFORB M & R EPHORTESEL
15888/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak - krav om refusjon HELFO EPHORTESEL
15890/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 069/003 - Revidert VA-plan for Hovsvollen GEOTYDAL AS EPHORTESEL
15896/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 063/139 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av veranda Steinar Furan EPHORTESEL
15908/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bestilling einnsyn - 15805/2019 - Forhold vedrørende Gjelhaugen boligfelt Kolbjørn Uthus EPHORTESEL
15912/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 05.12.2019 IUA Sør-Trøndelag EPHORTESEL
15929/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev HUNT4 sluttrapport sammendrag 17.12.19 HUNT forskningssenter EPHORTESEL
15844/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev 120/002 - Godkjent søknad om frakobling kommunalt vannverk BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTESEL
15830/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad tilskudd friluftsliv Selbu kommune 2020 TRONDHEIM KOMMUNE - Trondheimsregionens Friluftsråd EPHORTESEL
15863/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av stillingsprosent og ny fast arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
15892/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 122/003 - Revidert VA-plan for Moslett østre GEOTYDAL AS EPHORTESEL
15910/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vedr. søknad om utvidelse av massetak 4 og mindre justering av arealbruksgrense internvei NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
15840/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Hanne Andersen EPHORTESEL