eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
396/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 008/007 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - sanitærbygg Årsøya ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
376/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Synnåsen Seljeåsen Hersjøkjølen Hersjøvegen - Melding om delegert vedtak sak 9/19 - Oppdatert trasé med virkning for tillatelser til motorferdsel i utmark Hersjø Kråssådal Utmarkslag m.fl. EPHORTESEL
15967/2018 20190115 15.01.2019 Utgående brev Oppnevning av FoUI-kontakter i kommunene (forsknings- utvikling og innovasjonskontakter), dagsamling om innovasjon i offentlig sektor KS kontoret Steinkjer EPHORTESEL
430/2019 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Velferdspenger 2019 - sak til AMU EPHORTESEL
533/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 067/111 - Melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt SELBU KOMMUNE EPHORTESEL
492/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Selbu Næringsselskap - budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 SELBU NÆRINGSSELSKAP KF EPHORTESEL
568/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTESEL
617/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Rolf Torbjørn Hammer EPHORTESEL
524/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 030/021 - Høring på søknad om godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
546/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 148/057 - Svar på Melding om garasje unntatt søknadsplikt Bjørn Holmedal EPHORTESEL
17953/2018 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling 095/002 - Søknad om fradeling EPHORTESEL
518/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 157/018 - Vedrørende godkjenning av graving og legging av rør til Svenskbekken Marit O Opheim Larsen EPHORTESEL
519/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 030/080 - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - montering av stålkonstruksjoner - IG 2 NORGESHUS AS EPHORTESEL
528/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Sluttregnskap klatrehall- Selbu Flerbrukshall Selbu Flerbrukshall EPHORTESEL
529/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 086/001, 058/003 - Høring på godkjenning av plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESEL
532/2019 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Utvidet rett til bruk av egenmelding i Selbu kommune i perioden 1.1.19 - 31.12.2022 EPHORTESEL
557/2019 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Ny rutine for sykefraværsoppfølging EPHORTESEL
565/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svar vedrørende planer for 2019 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
572/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Informasjon til melder om konklusjon på undersøkelse etter barnevernsloven ***** EPHORTESEL
573/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
577/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 063/178 - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg altan/takoverbygg Per Tore Johnsen EPHORTESEL
583/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 025/014 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk Sondre Langtind Lundgren EPHORTESEL
588/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svar på utmelding - ***** ***** ***** Elisabeth Størseth EPHORTESEL
600/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev UTKAST TIL HØRINGSUTTALELSE - NOU 2018 - 11 NY FJELLOV UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTESEL
609/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Østrungen utmarkslag EPHORTESEL
610/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 TOR ARVID BORSETH EPHORTESEL
576/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
580/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 095/002 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
604/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svar på utmelding - ***** ***** Eirin Dahl EPHORTESEL
605/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Invitasjon til Kommunerusprisen 2019 St. Olavs Hospital/KS EPHORTESEL
608/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Om søknad midlertidig tillatelse til motorferdsel i utmark for kvalitetssjekk omsøkte scooterløyper - Motorferdselloven § 6 Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
623/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 020/018 - Bekreftelse på forlenget frist for uttalelse i sak om utfylling og bygninger i byggeforbudssone rundt Selbusjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
626/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
628/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev 075/001 - Søknad om tillatelse til tiltak Steinar Berge EPHORTESEL
586/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn- bemanningstjenester 2018 Konstali Helsenor AS EPHORTESEL
590/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
592/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Utlysning av deltakelse i kommunenettverk universell utforming 2019 KS EPHORTESEL
594/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Til leder eller kontaktperson i virksomheten som har offentlig innovasjon som sitt virkeområde DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EPHORTESEL
599/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev 063/262 - Melding om endring av ansvarsrett flis og våtromsarbeider - Botn boligfelt IDEHUS TRONDHEIM PROSJEKTER AS EPHORTESEL
607/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2018 MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
619/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Økonomiplan 2019-22. Budsjett 2019 Selbu Kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
602/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Opplysninger knyttet til begjæring om innsyn- bemanningstjenester 2018 Konstali Helsenor AS EPHORTESEL
611/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Rolf Torbjørn Hammerr EPHORTESEL
612/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Geir Morten Aunehaugen EPHORTESEL
614/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Søknad om pantefrafall gnr./bnr. 149/001 INNOVASJON NORGE EPHORTESEL
616/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Sonja Alise Borseth EPHORTESEL
624/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Gjenstående garantiforpliktelser 31.12.2018 Selbuskogen skisenter AS EPHORTESEL
625/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
631/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev 063/006/001 - Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - kopi av brev til Selbuhus Industrier AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
632/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Gjenstående garantiforpliktelser 31.12.2018 Selbu Trykk AS EPHORTESEL
633/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning ***** ***** ***** ***** ***** Mette Uthus Dragsten EPHORTESEL
566/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 14.01.2019 HELFO EPHORTESEL
575/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Vernerunde hjemmetjenesten 18 COPERIOSENTERET AS EPHORTESEL
19201/2018 20190115 15.01.2019 Utgående brev 160/001/010 Manglende opplysninger - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Håvard Sesseng EPHORTESEL
10566/2016 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Revidert retningslinje for forebygging og håndtering av vold og trusler - Selbu kommune EPHORTESEL
16361/2018 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyrregulativ - Plan, areal og teknikk 2019 EPHORTESEL
16356/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri skoleskyss Arnstein Græsli m.fl. EPHORTESEL
527/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rapport service Klargester minirenseanlegg 2018 RENSE OG MILJØTEKNIKK AS EPHORTESEL
544/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Fritak eller forholdsregler ved kroppsøving ***** EPHORTESEL
520/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Til landbruksforvaltningen: Avvikling av gammelt system tidligpensjon og overgang til nytt system FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
522/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Sluttregnskap klatrehall - Selbu Flerbrukshall SELBU FLERBRUKSHALL AS EPHORTESEL
523/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev RE: Roboleden Nasjonal Pilegrimssenter EPHORTESEL
474/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
485/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfrist, søknad om PT del 2 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESEL
521/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om forskudd på ferie ***** EPHORTESEL
540/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTESEL
541/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTESEL
449/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev 065/149 - Brev vedrørende vannmåler Ole Johan Øyasæter EPHORTESEL
512/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Sluttregnskap klatrehall- Selbu Flerbrukshall Selbu Flerbrukshall EPHORTESEL
513/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
514/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
515/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
558/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 016/028 - Søknad om ferdigattest Jan Børge Belsaas EPHORTESEL
432/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - pensjonistvilkår Gerd Oline Uthus EPHORTESEL
446/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse til søknad om Foreldrepenger ***** EPHORTESEL
450/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Wanja Løvø EPHORTESEL
453/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev 071/009 - Ferdigattest for Fritidsbolig Jahrl Leif Jacobsen m.fl. EPHORTESEL
455/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Oversendelse av samarbeidsavtale mellom Nea Radio og Selbu kommune NEA RADIO AS EPHORTESEL
526/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev RE: Roboleden Nasjonalt pilegrimssenter EPHORTESEL
447/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev 071/009 og 071/010 - Ferdigattest for felles avløpsanlegg for 2 hytter Jahrl Leif Jacobsen m.fl. EPHORTESEL
448/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - 260/2019 - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring - Avvent åpning av hensyn reindrift Nordøst for Nea Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
397/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev 143/095 - ferdigattest - rehabilitering av skorstein VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESEL
493/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat Bekreftet politiattest ***** EPHORTESEL
538/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTESEL
296/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Refusjonsgaranti for skoleåret 2018-2019 FØRDE KOMMUNE EPHORTESEL
517/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om overflytting til Øverbygda barneskole ***** EPHORTESEL
556/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 017/022 - Søknad om midlertidig brukstillatelse og melding om endring av ansvarsrett SELBUHUS AS EPHORTESEL
561/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
562/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar om anskaffelser og velferdsteknologi TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS EPHORTESEL
559/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 063/262 - Melding om endring av ansvarsrett - Botn boligfelt IDEHUS TRONDHEIM PROSJEKTER AS EPHORTESEL
560/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
564/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 157/018 - Vedrørende godkjenning av graving og legging av rør til Svenskbekken Marit Larsen EPHORTESEL
534/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
535/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
537/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 151/039 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
539/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Hilde Jørgensen EPHORTESEL
550/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
536/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
542/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 069/003 - Melding om endring av ansvarsrett NEA RØR AS EPHORTESEL
543/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 069/003 - Melding om endring av ansvarsrett NEA RØR AS EPHORTESEL
545/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev 020/018 - Forespørsel om forlenget frist for uttalelse i sak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
555/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Selbu Vekst AS - godkjenning av vedtekter for Årsøya Fritidspark AS KULTURDEPARTEMENTET EPHORTESEL
18686/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Oversendelse av spillemiddelsøknader 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
18829/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
18854/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsnsiennitet ***** EPHORTESEL
14361/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
1920/2018 20190114 14.01.2019 Internt notat Politiattest ***** EPHORTESEL
10441/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Melding om enkeltvedtak-spesialundervisning ***** EPHORTESEL
10453/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Melding om enkeltvedtak-spesialundervisning ***** EPHORTESEL
19161/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Stine S Uthus Kjærnsmo EPHORTESEL
461/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Henvisning til PPT ***** EPHORTESEL
10605/2018 20190114 14.01.2019 Utgående brev Lønnsmelding ***** EPHORTESEL
510/2019 20190113 13.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Olav Jarle Hoås EPHORTESEL
511/2019 20190113 13.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Øyvind Bruem Fossan EPHORTESEL
479/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 3. tertial(1) HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
480/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 123/013,042 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Jørn Bjerkan EPHORTESEL
469/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET EPHORTESEL
456/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev SMIL - og dreneringssaker er nå overført fra Saturn til Agros FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
496/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Underskrevet skjema melding om manglende grunnlag for karaktersetting ***** EPHORTESEL
509/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Odd Arne Hammer EPHORTESEL
462/2019 20190111 11.01.2019 Utgående brev Kopi av elevmappe Selbu ungdomsskole og Bell skole ***** EPHORTESEL
483/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 066/078 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. S. UTHUS ENTREPRENØR AS EPHORTESEL
488/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om utvidet permisjon og svar ***** EPHORTESEL
489/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Språkpraksisavtale - ***** ***** ***** Kvellohaugen barnehage EPHORTESEL
501/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 017/022 - Ferdigmelding av sanitæranlegg SELBUHUS AS EPHORTESEL
506/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Signert Lisensutvidelse for digitalisering av byggesaksarkiv Documaster AS EPHORTESEL
507/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 066/045 - Søknad om ferdigattest - Omsorgsboliger HUS ARKITEKTER AS EPHORTESEL
451/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 030/080 - Søknad om igangsettingstillatelse - montering av stålkonstruksjoner NORGESHUS AS EPHORTESEL
460/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Overføring og videreføring av anleggskonsesjoner for utbygging og drift av vindkraftverk og vindkraftprosjekter. NVEs referanse: 201842457-12 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
465/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Fagdag om Rovvilt Norges Jeger- og Fiskerforbund Sør- Trøndelag EPHORTESEL
438/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Utmelding - ***** ***** ***** Elisabeth Størseth EPHORTESEL
441/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Svar på forespørsel utvidelse av lisens for Documaster - skanning av eiendomsarkiv Documaster AS EPHORTESEL
442/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Din kommune kan få penger til klimatiltak - søk før 15. februar MILJØDIREKTORATET EPHORTESEL
443/2019 20190111 11.01.2019 Utgående brev Signert Lisensutvidelse for digitalisering av byggesaksarkiv DOCUMASTER AS EPHORTESEL
444/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 065/149 - Brev vedrørende vannmåler Ole Johan Øyasæter EPHORTESEL
439/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 132/002 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Stein Emstad EPHORTESEL
440/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 260/2019 - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring - Avvent åpning av hensyn reindrift Nordøst for Nea Kim Olsen Stokke EPHORTESEL
471/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Til landbruksforvaltningen - Avvikling av gammelt system tidligpensjon og overgang til nytt system FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
473/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 136/002 - Søknad om dispensasjon - fradeling gårdstun Lars Sletne EPHORTESEL
475/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
477/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
478/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 116/049 - Kartleggingssvar Annar Kirkvold EPHORTESEL
482/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Ola Stokke EPHORTESEL
498/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTESEL
502/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Hoem Hyttefelt Øyvind Sand EPHORTESEL
495/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Forlag til ny representant i råd for eldre og funksjonshemmede SELBU PENSJONISTFORENING EPHORTESEL
458/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2019 til bruk i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
466/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Kommentar til møtereferat fra 20.12.18 ***** EPHORTESEL
470/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Opplysninger til bruk vedrørende likningsåret 2018 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTESEL
472/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev 136/002 - Søknad om dispensasjon - fradeling setervoll Lars Sletne EPHORTESEL
476/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
486/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
490/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar ***** EPHORTESEL
484/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2018 Garbergselva-Roltla Driftsplanområde EPHORTESEL
487/2019 20190111 11.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport elg 2018 Garbergselva-Roltla Driftsplanområde EPHORTESEL
268/2019 20190111 11.01.2019 Utgående brev 126/039 - Tillatelse til tiltak for oppsetting av Enebolig med garasjedel Halgeir Græsli og Merete Slupphaug EPHORTESEL
361/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Ingeborg Renå EPHORTESEL
363/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Signert tilslutningserklæring Selbu Kommune fastmonterte lekeapparater og fallunderlag. Værnesregionen Innkjøp EPHORTESEL
373/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Invitasjon til idè-dugnad 16.01.19 Frivillige lag og organisasjoner m.fl. EPHORTESEL
392/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - Søknad om nydyrking - 10/15 og 11/2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
393/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev 065/138 - Søknad om personlig ansvarsrett Thor Svare og Britt Svare EPHORTESEL
398/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30.11.2018 og AU 09.10.2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
402/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Frode Skaret EPHORTESEL
404/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Utsettelse av frister ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
421/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Oppsigelse helgestilling og svar ***** EPHORTESEL
354/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar på tilkalling Lena Isabell Hammerhaug Storvik EPHORTESEL
390/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge EPHORTESEL
342/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Frode Skaret EPHORTESEL
343/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Møtereferat desember - 18 ***** EPHORTESEL
344/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Møtereferat samarbeidsmøte - des 18 ***** EPHORTESEL
345/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. ansettelse i stillingen Fagansvarlig Veg Terje Uglem EPHORTESEL
360/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Documaster - Skanning av eiendomsarkiv - Selbu kommune Documaster AS EPHORTESEL
362/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev 087/001 – Øvrelien Vestre - Justering av omsøkt driftsveg i skogbruket Helge Lien EPHORTESEL
425/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev 066/045 - Underskrevet leiekontrakt av kommunal bolig ***** EPHORTESEL
423/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
436/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Per Anders Aune EPHORTESEL
424/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTESEL
428/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
431/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev 063/267 - Søknad om ferdigattest 23 og 25 - SNR 3 og 4 SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
380/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Orientering om vedtak - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring - Utsatt åpning av hensyn reindrift Nordøst for Nea ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTESEL
391/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Ny årsrapport 2018 WALLAX AS EPHORTESEL
399/2019 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på innmelding SFO Kjersti Røe Hårstad EPHORTESEL
401/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 10.januar 2019 til ledelsen og alle folkevalgte Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
403/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Kjennelse oppfriskning og anketilsvar oppfriskning ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
405/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på utsatt hovedforhandlinger ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
406/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Oversendelse av Lagmannsrettens kjennelse ADVOKAT LINE GULBRANDSEN EPHORTESEL
407/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Invitasjon til felleskonferanse arrangert av FM, FK og KS Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
415/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie ***** EPHORTESEL
416/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Underskrevet skjema melding om manglende grunnlag for karaktersetting ***** EPHORTESEL
417/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
418/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
420/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare B LANGSETH EIENDOM AS EPHORTESEL
10927/2017 20190110 10.01.2019 Utgående brev Lønnsmelding ved endring ***** EPHORTESEL
19025/2018 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframlegg for AMU - reviderte Retningslinjer for anskaffelse av databriller gjeldende fra 2019 EPHORTESEL
400/2019 20190110 10.01.2019 Inngående brev Melding om farspermisjon ***** EPHORTESEL
384/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om overflytting Dominik Traczyk EPHORTESEL
378/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Andreas Kiltvik EPHORTESEL
379/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Hospiteringsavtale Selbu Trykk AS JAM Selbu Trykk EPHORTESEL
13992/2018 20190109 09.01.2019 Utgående brev Søknad om fritak for arbeidsgiverperiode ***** EPHORTESEL
366/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Laila Størseth EPHORTESEL
346/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i utvidet søkerliste for søker til stillingen Fagarbeider Veg Terje Uglem EPHORTESEL
347/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 065/138 - Søknad om tillatelse til bygg av hytte med anneks og uthus Thor Svare og Britt Svare EPHORTESEL
364/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Høring - delstrategier Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
383/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilsynsvakt Selbuhallen - st. ref. (4000827368) Bjarne Gjevik EPHORTESEL
350/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 066/045 - Underskrevet leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTESEL
352/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 152/015 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig Jorunn og Olav Sand EPHORTESEL
341/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 139/001 - Tilleggsopplysninger - Nytt navn til snøscootertillatelse Svein Ove Dyrdal EPHORTESEL
374/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Kopi av besøksnotat 18.10.2018 ***** EPHORTESEL
367/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig Martin Edvinsen EPHORTESEL
295/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev Referat ansvarsgruppemøte - desember 2018 ***** EPHORTESEL
328/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev 149/011 - Angående forhold registrert ved tømming av septik Willy Korvanen Mæland EPHORTESEL
359/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Årsrapport for bruk av bedriftshelsetjeneste 2018 - Plan, areal og teknikk COPERIOSENTERET AS EPHORTESEL
355/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Slind og Aune Jaktlag EPHORTESEL
356/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Kostra rapportering per 4. kvartal 2018 - åpent for rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
357/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 010/001 Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
358/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 063/178 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Per Tore Johnsen EPHORTESEL
293/2019 20190109 09.01.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
304/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev Refusjon jordmor 2.halvår 2018 - fra Selbu kommune TYDAL KOMMUNE EPHORTESEL
313/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev Refusjon del av utgifter helsestasjon for ungdom 2018 (turnuslege)- Tydal kommune TYDAL KOMMUNE EPHORTESEL
336/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Utmelding - ***** ***** Eirin Dahl EPHORTESEL
337/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Frode Skaret EPHORTESEL
338/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Frode Skaret EPHORTESEL
339/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Annelise Kolstad EPHORTESEL
19169/2018 20190109 09.01.2019 Utgående brev Godkjenning av vikar for Anne Marit Nordland Lerstad HELFO EPHORTESEL
16379/2018 20190109 09.01.2019 Utgående brev Møtereferat ***** EPHORTESEL
230/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev 024/066 - Ferdigattest for Fritidsbolig BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS m.fl. EPHORTESEL
276/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev 069/003 - Erklæring om ansvarsrett NEA RØR AS EPHORTESEL
316/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev 054/064 - Tilbygg over kommunal vannledning SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
270/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar vedrørende status - VA-forskrift Selbu - Østrungen Hyttefelt (122/003) Simon Schybaj Mastermo EPHORTESEL
281/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev 008/007 - Godkjent søknad om påkobling til kommunalt vannverk ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
286/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 30.1.2019 ***** EPHORTESEL
372/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Magne Olai Arnevik EPHORTESEL
19327/2018 20190109 09.01.2019 Utgående brev Søknad om BHT-honorar ***** EPHORTESEL
89/2019 20190109 09.01.2019 Utgående brev Rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
349/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 065/138 - Søknad om ferdigattest Thor Svare og Britt Svare EPHORTESEL
351/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev 077/001/004 - Kartleggingssvar Rigmor Svendsen Volden EPHORTESEL
353/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Slind og Aune Jaktlag EPHORTESEL
369/2019 20190109 09.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Magne Olai Arnevik EPHORTESEL
292/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr/bnr. 086/001 og 085/003 Jan Magnar Lien EPHORTESEL
289/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET EPHORTESEL
315/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd Turskiltprosjektet - 2017 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
290/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Søknad om permisjon - innvilget ***** EPHORTESEL
299/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Høringssvar fra Statens vegvesen - Reguleringsplan Hersjølia hyttefelt ved Hersjøen, del av gnr. 101 bnr. 1 og gnr. 102 bnr. 1 - Selbu kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN EPHORTESEL
301/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Ny versjon av rundskriv og brukerveiledning for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESEL
331/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Kristian Stene EPHORTESEL
332/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Frode Uglemsmo EPHORTESEL
333/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilsynsvakt Selbuhallen - st. ref. (4000827368) Rune Mogård EPHORTESEL
323/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev 099/008 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
275/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev 143/095 - Søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESEL
274/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Oppfølgingsbrev FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
308/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
294/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Invitasjon til frokostseminar BLÅ KORS LADE BEHANDLINGSSENTER SA EPHORTESEL
283/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 SETSENG KJELL ERIK EPHORTESEL
285/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Damåsen jaktlag EPHORTESEL
19111/2018 20190108 08.01.2019 Internt notat Bestilling av kaffe til møter Eva Jenny Solbakken EPHORTESEL
216/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Angående husleie ***** EPHORTESEL
325/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
265/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev 162/001 Svar om tillegg til søknad om motorferdsel med snøscooter - kart over området Frode Haug EPHORTESEL
298/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev IPLOS innsending til KPR HELSEDIREKTORATET EPHORTESEL
300/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** EPHORTESEL
307/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Tom Helge Stubbe EPHORTESEL
219/2019 20190108 08.01.2019 Internt notat Beregning av kostnader til lønnsutgifter i forbindelse med rydding av arkiv Anne Grete Bakken Stokmo m.fl. EPHORTESEL
218/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev etter samtaler ***** EPHORTESEL
185/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet Selbu Utmarksråd m.fl. EPHORTESEL
19140/2018 20190108 08.01.2019 Internt notat Møteplan for arbeidsmiljøutvalget Kari Krogstad EPHORTESEL
193/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling 26.01.19 på Kolla Vippen Bar SELBU GAMMELDANSLAG EPHORTESEL
217/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Eva Dahlø Fossan EPHORTESEL
225/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Marthe Kjøsnes EPHORTESEL
229/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Rita Helen Undheim EPHORTESEL
180/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet Selbu Utmarksråd m.fl. EPHORTESEL
212/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet - dialog Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
260/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring - Avvent åpning av hensyn reindrift Nordøst for Nea SELBU SNØSCOOTERKLUBB m.fl. EPHORTESEL
266/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Midlertidig svar på spørsmål om søknad - Motorferdsel i utmark og vassdrag Jan Terje Stokke EPHORTESEL
303/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Planer for 2019 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESEL
309/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev 045/012 - Kartleggingssvar Rune Revdahl EPHORTESEL
287/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr/bnr. 065/008 Gunnbjørg Hårstad m.fl. EPHORTESEL
282/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Thomas Ang. Stiftelser EPHORTESEL
284/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 SETSENG KJELL ERIK EPHORTESEL
271/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev 049/019 - Kart - tillegg til søknad Roy Arne Lundberg EPHORTESEL
272/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet - dialog SELBU UTMARKSRÅD EPHORTESEL
288/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - BPA 2019 RO EPHORTESEL
317/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Årsrapport 2018 fra Coperio Bedriftshelsetjeneste Coperio bedriftshelsetjeneste EPHORTESEL
321/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTESEL
322/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev 071/009 - 071/010 - Søknad om ferdigattest KYLLO MASKIN AS EPHORTESEL
326/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt - IKO i ungdomsskolen- kommunerekruttering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
329/2019 20190108 08.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Bygg og eiendom EPHORTESEL
330/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4006218226) Morten Rønsberg EPHORTESEL
297/2019 20190108 08.01.2019 Inngående brev 093/001 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
192/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd SELBU PENSJONISTFORENING EPHORTESEL
166/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Referat fra møte 02.01.19 ***** EPHORTESEL
251/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Privatisteksamen ***** EPHORTESEL
237/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Jan Terje Stokke EPHORTESEL
240/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 151/036 - Kartleggingssvar Christian Eirik Johnsen EPHORTESEL
255/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 143/080 - Kartleggingssvar Georg Trondseth EPHORTESEL
267/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Innmelding SFO Kjersti Røe Hårstad EPHORTESEL
242/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Hersjølia hyttefelt ved Hersjøen, Selbu kommune Samediggi/Sametinget EPHORTESEL
244/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 120/035 - Søknad om tillatelse til bygging av bru til beitedyr over elva Råna MOSLET - KULSET BEITELAG SA EPHORTESEL
248/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 110/007 - Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Tilleggsopplysninger ***** EPHORTESEL
250/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
252/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Lærlingesamlinger 2018 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
254/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Invitasjon til å delta i anbudskonkurranse- Fastmonterte lekeapparater og fallunderlag Værnesregionen innkjøp EPHORTESEL
258/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Omorganisering - saksbehandling på grunnskoleskyss Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
261/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Innkalling til oppstartssamtale ***** EPHORTESEL
262/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag til kjøring av skispor - Sørungen Hytteforening Sørungen Hytteforening EPHORTESEL
177/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass ***** EPHORTESEL
181/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Randi Garberg EPHORTESEL
215/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** Eva Dahlø Fossan EPHORTESEL
162/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev 200/001 - Svar vedrørende søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av stall / fjøs på Svenskmoen Jon Arne Stokke EPHORTESEL
163/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev 062/001 - Ferdigattest høydebasseng Åsbaret RØSET AS EPHORTESEL
232/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Korrespondanse vedrørende Fagråd VR helse 08.06.18 Fagråd Helse Værnesregionen EPHORTESEL
173/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ståle Selboe EPHORTESEL
178/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. ansettelse i stillingen Fagansvarlig Veg Terje Uglem EPHORTESEL
238/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Orientering om vedtak vedrørende retningslinjer for behandling av søknader om droner - Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
226/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Bekreftelse "Norges Kommunekalender" (kundenr "99534") Norges kommunekalender EPHORTESEL
227/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 106/002 - Tilleggsinformasjon til innsendt søknad - kart Henning Holt EPHORTESEL
224/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Innhenting av 1.terminkarakterer for avgangselever skoleåret 2018-2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
205/2019 20190107 07.01.2019 Internt notat 027/005 - Forespørsel endring navneliste Erik Brenna EPHORTESEL
203/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Uttalelser til barnevernet ***** EPHORTESEL
188/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Innkalling til møte i klagenemnd for eiendomsskatt 17.01.2019 Inga Johanne Balstad m.fl. EPHORTESEL
221/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 04.01.2019 HELFO EPHORTESEL
222/2019 20190107 07.01.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
231/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Møteprotokoll fagråd helse 04.10.18 Værnesregionen Fagråd Helse EPHORTESEL
233/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Innkalling til Fagråd helse 4. oktober Værnesregionen Fagråd Helse EPHORTESEL
239/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av driftstilskudd første halvår 2019 SELBU-TRYKK AS EPHORTESEL
241/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Søknad om forskuddsfinansiering av spillemidler og MVA SELBU FLERBRUKSHALL AS EPHORTESEL
246/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 121/021 - Kartleggingssvar Sissel Pettersen Uthus EPHORTESEL
247/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig ***** EPHORTESEL
253/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 075/001 - Søknad om tillatelse til riving av gammelt bolighus og redskapshus Steinar Berge EPHORTESEL
214/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 106/002 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Henning Holt EPHORTESEL
18/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Hjemmetjenesten Camilla Ødegård EPHORTESEL
223/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Resultat av førstegangskontroll HELFO EPHORTESEL
235/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Arrangementskomiteen for NM luftpistol EPHORTESEL
228/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev Vedr. tilskudd til drift av jord Sofie Evjen Kallar EPHORTESEL
165/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av skjenkeområde Cafe Langseth LANGSETH B AS EPHORTESEL
169/2019 20190107 07.01.2019 Utgående brev Utbetaling i forbindelse med fallviltordningen 2018 Selbu Jeger- og fiskerlag EPHORTESEL
206/2019 20190107 07.01.2019 Internt notat Bekreftet politiattest ***** EPHORTESEL
245/2019 20190107 07.01.2019 Inngående brev 011/030 - Kartleggingssvar Eva Marie Tiller Derås EPHORTESEL
213/2019 20190106 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilsynsvakt Selbuhallen - st. ref. (4000827368) Hans Morten Aas EPHORTESEL
197/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse hjort 2019 Kleset/Kulset jaktlag EPHORTESEL
160/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Bekymringsmelding ***** EPHORTESEL
202/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Flora Jaktlag EPHORTESEL
201/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2018 VESTRE VIKVARVET UTMARKSLAG SA EPHORTESEL
195/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2018 Kleset/Kulset jaktlag EPHORTESEL
18857/2018 20190104 04.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig ansettelse Anne Margrete Eidem EPHORTESEL
198/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport elg 2018 Kleset/Kulset jaktlag EPHORTESEL
199/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse elg 2019 Kleset/Kulset jaktlag EPHORTESEL
200/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr og elg 2018 VESTRE VIKVARVET UTMARKSLAG SA EPHORTESEL
103/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Møtereferat 14.12.18 Vibeke Slind m.fl. EPHORTESEL
18873/2018 20190104 04.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig ansettelse Bjørg Janne Kulset EPHORTESEL
204/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet - dialog Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
189/2019 20190104 04.01.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
191/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Bekreftet sletting av pant ***** EPHORTESEL
176/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
186/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
187/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad midlertidig tillatelse til motorferdsel i utmark for kvalitetssjekk omsøkte scooterløyper Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
179/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Ønsket endring trase A5 og A7 grunnet fremkommelighet og sikkerhet Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
161/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Rapportering på midler gitt til økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og kompensasjon for innføring av norm for lærertetthet - høsten 2018 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
164/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev 062/001 - ferdigattest høydebasseng Åsbaret - kopi Selbu kommune EPHORTESEL
168/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale midlertidig stilling ***** EPHORTESEL
207/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Status - VA-forskrift Selbu - Østrungen Hyttefelt (122/003) Simon Schybaj Mastermo EPHORTESEL
210/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Jobbsøknad innen helse og miljøarbeidertjeneste Rita Helen Undheim EPHORTESEL
211/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Korrespondanse vedr. ansettelse i stillingen Fagansvarlig Veg Terje Uglem EPHORTESEL
159/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev 162/001 tillegg til søknad om motorferdsel med snøscooter - kart over området Frode Haug EPHORTESEL
170/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Legeerklæring i forbindelse med skoleskyss ***** EPHORTESEL
172/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESEL
175/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale midlertidig ***** EPHORTESEL
208/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 - Helse- og sosialsjefens kontor STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
209/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 - Tømra barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESEL
183/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad midlertidig tillatelse til motorferdsel i utmark for kvalitetssjekk omsøkte scooterløyper Selbu Utmarksråd EPHORTESEL
184/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg - vannkraftanlegg 2019 Skatteoppkreveren Værnesregion EPHORTESEL
146/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu legekontor Marit Vik EPHORTESEL
147/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Kjøkken avd. Selbu sykehjem Julie Sølverud EPHORTESEL
174/2019 20190104 04.01.2019 Inngående brev 130/017 - Kartleggingssvar Tore Aaen Aune m.fl. EPHORTESEL
102/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på bosatt på adresse Folkeregisteret EPHORTESEL
108/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Oversendelse av høring - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd for eldre mm. Leder for Råd for eldre og funksjonshemmede EPHORTESEL
123/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale- vikar på tilkalling Dorthea Elverum EPHORTESEL
127/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Oversendelse for godkjenning - Årsøya Fritidspark - simpel kausjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
129/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev 078/011 - Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift etter sammenslåing Halvard Kulseth Jr EPHORTESEL
131/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig redusert stilling i perioden 1.1.19 - 12.4.19 ***** EPHORTESEL
132/2019 20190104 04.01.2019 Internt notat Referat fra status-/oppfølgingsmøte 19.12.18 ***** EPHORTESEL
144/2019 20190104 04.01.2019 Internt notat Refusjon godtgjørelse daglig leder og styret Heidi Flack Welve EPHORTESEL
149/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Selbu legekontor Tina Mjåland Mathisen EPHORTESEL
153/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende betaling for SFO-tilbud for elever i 5.-7.trinn SAFO Trøndelag EPHORTESEL
141/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av kulturmidler UL Ungbjørka og UL Samtida EPHORTESEL
104/2019 20190104 04.01.2019 Utgående brev Oppsummering etter møte 02.01.19 i forbindelse med klagesak i miljøarbeidertjenesten ***** EPHORTESEL
31/2019 20190103 03.01.2019 Internt notat Refusjon Værnesregionen 2018 Heidi Flack Welve EPHORTESEL
18461/2018 20190103 03.01.2019 Internt notat Bekreftet mottatt politiattest ***** EPHORTESEL
18783/2018 20190103 03.01.2019 Utgående brev 066/045 - Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
18784/2018 20190103 03.01.2019 Utgående brev 066/045 - Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
18775/2018 20190103 03.01.2019 Utgående brev 066/045 - Husleiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTESEL
8/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
28/2019 20190103 03.01.2019 Internt notat Refusjon frankering 2018 Heidi Flack Welve EPHORTESEL
17/2019 20190103 03.01.2019 Internt notat Begrenset politiattest ***** EPHORTESEL
19291/2018 20190103 03.01.2019 Utgående brev Møtereferat fra 20.12.18 ***** EPHORTESEL
106/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning - ***** ***** ***** Randi Garberg EPHORTESEL
109/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt Signert Databehandleravtale - Lignings-informasjon Evry EPHORTESEL
122/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev 200/001 - Søknad uten ansvarsrett om tillatelse til oppføring av stall / fjøs på Svenskmoen Jon Arne Stokke EPHORTESEL
130/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev 008/007 - Søknad om påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTESEL
143/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Innkalling og invitasjon til VRU-møte i vannregion Trøndelag 15. februar TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
100/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
56/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Martin Edvinsen EPHORTESEL
150/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Henvendelse vedr. ansettelse i stillingen Fagansvarlig Veg Terje Uglem EPHORTESEL
128/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS av 3.januar 2019 til ledelsen og alle folkevalgte Kommunenes Sentralforbund EPHORTESEL
133/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for 2018 Mattilsynet EPHORTESEL
134/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev 125/001 - Svar om søknad motorferdsel utmark vassdrag - snøscooter Eivind Aune EPHORTESEL
139/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Abonnement - Exlpore 1-7, Smart Tavle - skoleåret 2018/2019 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS, Avd. Gyldendal Undervisning EPHORTESEL
140/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Avtale om tilgang til kartleggingsverktøyet Spekter UNIVERSITETET I STAVANGER EPHORTESEL
97/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak 10.12.18 Helsedirektoratet EPHORTESEL
99/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu sykehjem / Nattpatruljen PLO EPHORTESEL
113/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Overstrøing Per Olav Haarstad EPHORTESEL
119/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Salg av eiendom - konsesjonssøknad Jon Høiås EPHORTESEL
48/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Rapport - tilskudd til friluftsaktivitet 2018 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESEL
58/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Brynhild Johnsen EPHORTESEL
59/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev 125/001 - Om søknad motorferdsel utmark vassdrag - snøscooter Eivind Aune EPHORTESEL
138/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Databehandleravtale UNIVERSITETET I STAVANGER EPHORTESEL
14816/2018 20190103 03.01.2019 Utgående brev 051/093 - Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Selbu kommune EPHORTESEL
145/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjoner for Sebu ungdomsskole - Merknad fra naboer TEGN 3 AS EPHORTESEL
126/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev 078/011 - 078/015 - 078/023 - Krav om sammenslåing Halvard Kulseth Jr EPHORTESEL
117/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Vedr. dispensasjonssøknad LNF-område for Mølnåa Kraftverk SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
118/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Kopi av brev - Tilbud om investeringstilskudd ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE EPHORTESEL
110/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Nye vindprosjekter i Trøndelag - TrønderEnergi innleder samarbeid med Stadtwerke München TRØNDERENERGI AS EPHORTESEL
112/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Betaling for SFO tilbud for elever i 5.-7.trinn SAFO Trøndelag EPHORTESEL
116/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Vedr. dispensasjonssøknad LNF-område for Mølnåa Kraftverk SELBU ENERGIVERK AS EPHORTESEL
105/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTESEL
107/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 02.01.2019 - Frikort egenandelstak 2 HELFO EPHORTESEL
13/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
115/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Slektsforhold Tom Kaasen EPHORTESEL
27/2019 20190103 03.01.2019 Internt notat Oversikt over uttak av kopipapir Værnesregionen lønn Gerd Fuglem EPHORTESEL
29/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Camilla Ødegård EPHORTESEL
73/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev 067/023 - Oversendelse av Matrikkelbrev Laila J Rostad Lyngvær EPHORTESEL
5/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Endringsmelding lønn ***** EPHORTESEL
6/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Julegave Utdanningsforbundet i Selbu EPHORTESEL
35/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling, Miljøarbeidertjenesten Ronja Østby Lunden EPHORTESEL
76/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev 062/013 - Oversendelse av Matrikkelbrev Tom Erik Steen EPHORTESEL
77/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev 062/006 - Oversendelse av Matrikkelbrev Grete Irene Folven EPHORTESEL
78/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev 062/003 - Oversendelse av Matrikkelbrev Jon Høiås EPHORTESEL
84/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Trekk i lønn ***** EPHORTESEL
1/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev 070/004 - Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Torgeir Kulseth EPHORTESEL
101/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Selbu kommune EPHORTESEL
155/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende svar på søknad om midlertidig redusert stilling ***** EPHORTESEL
38/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Lena Nyheim Stokke EPHORTESEL
81/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Signert Databehandleravtale - Lignings-informasjon Evry EPHORTESEL
125/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Lånetilsagn - Årsøya Fritidspark Selbu Sparebank EPHORTESEL
148/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trønderenergi kraft - Ekspropriasjonstillatelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESEL
114/2019 20190103 03.01.2019 Inngående brev Mulig skrivefeil på gardsnavn Andreas Uglemsmo EPHORTESEL
91/2019 20190103 03.01.2019 Utgående brev Henvisning til PPT ***** EPHORTESEL
44/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Hånnå Jaktlag EPHORTESEL
47/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Hånnå Jaktlag EPHORTESEL
43/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse hjort 2019 Østre Vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
63/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Leasingavtale HOIST GROUP AS EPHORTESEL
19303/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** EPHORTESEL
40/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse elg 2019 Østre vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
41/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2018 Østre Vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
19293/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Flyttemelding ***** EPHORTESEL
50/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Ole Renå EPHORTESEL
19284/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Elin Overvik EPHORTESEL
52/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse rådyr 2019 Arild Tveten Aune EPHORTESEL
19281/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra politiske verv Ingebjørg Petrine Solvang EPHORTESEL
7/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 125/001 - Kartskisse Eivind Aune EPHORTESEL
85/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - november 18 Altinn/HELFO EPHORTESEL
86/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Kvittering for innrapporterte egenandeler fysioterapi - desember 18 Altinn/HELFO EPHORTESEL
87/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fastsettelse av endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTESEL
42/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Kopi: Trøndelag fylkeskommune deltar i Fjellnettverket fra 1.1.2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESEL
45/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding på oppdatert tiltaksplan etter egenvurderingstilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
53/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling tilskudd fra næringsfond 2016 AUNE RUNE EPHORTESEL
55/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenkeområde Cafe Langseth LANGSETH B AS EPHORTESEL
2/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 110/007 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Siri Landsem Lorentsen EPHORTESEL
10/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Slamrapport, november 2018 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
39/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport elg 2018 Østre Vikvarvet driftsplanområde EPHORTESEL
19306/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev 153/034 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter ***** EPHORTESEL
19326/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev 153/034 Melding om delegert vedtak - korrigert - Motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Roar Overskaug EPHORTESEL
19329/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Mari Wickstrøm Renå EPHORTESEL
19330/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - midlertidig Heidi Haugen EPHORTESEL
19332/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Eventuell etablering av borettslag Nestansringen 61-63 ***** EPHORTESEL
88/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Høring - forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESEL
36/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Møteprotokoll fra representantskapet 27.11.18 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
74/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Krav om dekning av sakskostnader - Selbuhus AS WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESEL
75/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
80/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 097/003 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
9/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 149/011 - Angående forhold registrert ved tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESEL
34/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Søknad om overflytting Sissel Krogstadmo EPHORTESEL
79/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 099/011 - Ferdigmelding vannmåler O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTESEL
15/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Valdleie 2018 - Oppgjør Eidem og Flønes Jaktlag Eidem og Flønes Jaktlag EPHORTESEL
71/2019 20190102 02.01.2019 Utgående brev Årsverksrapportering i kommunal landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
94/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 063/267 - Søknad om ferdigattest Botn 27 og 29 SELBU BYGGTRE AS EPHORTESEL
30/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Endringer i regler for tidligpensjonsordningen for jordbrukere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESEL
33/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Høring – forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1 KOMPETANSE NORGE EPHORTESEL
69/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 064/095 - Kartleggingssvar Kjell Ivar Bjørnes EPHORTESEL
72/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL
12/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 135/039,040 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. AUSA EIENDOM AS EPHORTESEL
19340/2018 20190102 02.01.2019 Utgående brev Tiltredelsesmelding for ***** ***** ***** Værnesregionen Lønnsavdelingen EPHORTESEL
3/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev 049/019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Roy Arne Lundberg EPHORTESEL
4/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med snøscooter Arild Tveten Aune EPHORTESEL
14/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** EPHORTESEL
16/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Månedsrapport for desember KJØR FOR LIVET AS EPHORTESEL
21/2019 20190102 02.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om finansiering av studier ***** EPHORTESEL
20/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Søknad om finansiering av studier ***** EPHORTESEL
32/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Digitalisering i kommunal sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTESEL
60/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTESEL
64/2019 20190102 02.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling ***** EPHORTESEL