eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsliste
Viser utvalgsliste
Ungdomsråd
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse Eldreråd og utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne nedlagt og nytt utvalg opprettet i ks 24.10.11.Navneendring i formannskapts møte 08.05.12. Rådet endrer nav til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse etter ny kommunelov, 1.11.19
Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for Formannskap og Kommunestyre
Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for Formannskap og Kommunestyre
Formannskapet Formannskapet er det sentrale kommunale forvaltningsorgan som fører tilsyn med hele kommunens virksomhet.
Kommunestyret Kommunestyret er den direkte representasjon for velgerne og det høyeste organ i kommunen. Kommunestyret velger medlemmene i de øvrige politiske organer.
Valgstyret Selbu formannskap er valgstyre i Selbu kommune. Ordfører og varaordfører velges som henholdsvis valgstyrets leder og nestleder.
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er kommunens hovedutvalg i lønns- og personalsaker. Her behandles bl.a. anke i tilsettingssaker, saker vedr. administrasjon, organisasjon, lønns- og arbeidsvilkår for kommunens tilsatte, i den grad dette ikke er delegert videre.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg fram til og med 14.10.19 Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for formannskap/kommunestyre.
Hovedutvalg for oppvekst fram til og med 14.10.19 Hovedutvalgene behandler alle saker innen sitt område i den grad dette ikke er delegert til administrasjonen. Hovedutvalgene forbereder også saker for formannskap/kommunestyre.
Klagenemnda
Det faste utvalg for plansaker Planutvalget behandler alle saker etter plan- og bygningsloven. Utvalget består av medlemmene i Formannskapet.
Valgutvalget Valgutvalget er valgt av kommunestyret jfr. Valgloven § 4-1